Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
06.10.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU STALNE KOORDINACIONE GRUPE ZA NADZOR NAD SPROVOĐENJEM NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

1. U Odluci o obrazovanju Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 37/15) tačka 3. menja se i glasi:

„3. U Stalnu koordinacionu grupu imenuju se:

1) za predsednika, Jelena Stojović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za potpredsednike:

– Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde,
– Mladen Spasić, savetnik ministra unutrašnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova,
– Željko Radovanović, vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija;

3) za članove:

– Miljko Radisavljević, zamenik Republičkog javnog tužioca,
– Branko Stamenković, zamenik Republičkog javnog tužioca,
– Nebojša Tabaković, glavni inspektor u Upravi za suprostavljanje terorizmu i međunarodnom organizovanom kriminalu, Bezbednosno-informativna agencija,
– Igor Arsić, pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova,
– Đorđe Jevtić, direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama, Narodna banka Srbije,
– Vladislav Stanković, član Komisije za hartije od vrednosti,
– Lidija Stojanović, pomoćnik ministra i glavni tržišni inspektor u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print