Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.02.2022.

Zakon o dopunama Zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2022)


Član 1.

U Zakonu o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS”, broj 3/22), u članu 8. posle reči: „Novčana pomoć” dodaju se reči: „i dodatna novčana pomoć iz člana 9a ovog zakona”.

Član 2.

Posle člana 9. dodaje se član 9a koji glasi:

„Član 9a

Licima iz člana 2. tač. 1)–3) ovog zakona, koja su u skladu sa ovim zakonom ostvarila pravo na novčanu pomoć, isplaćuje se dodatna novčana pomoć pod uslovima i na način propisan ovim zakonom, a bez podnošenja prijave (u daljem tekstu: dodatna novčana pomoć).

Lica iz člana 2. tačka 1) ovog zakona koja su navršila 16 godina života od dana stupanja na snagu Zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS”, broj 3/22), kao i lica iz člana 2. tačka 1) ovog zakona koja se u periodu od 15. do 30. januara 2022. godine nisu prijavila za uplatu novčane pomoći, a u trenutku prijave za dodatnu novčanu pomoć ispunjavaju uslove u skladu sa ovim zakonom, prijavljuju se za uplatu dodatne novčane pomoći – elektronski preko portala Uprave za trezor.

Prijava za uplatu dodatne novčane pomoći iz stava 2. ovog člana vrši se u periodu od 16. do 31. maja 2022. godine.

Isplata dodatne novčane pomoći vrši se u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu zakona o dopunama ovog zakona kojim se uvodi dodatna novčana pomoć (u daljem tekstu: Zakon).

Ministarstvo finansija počinje isplatu dodatne novčane pomoći u junu 2022. godine u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetog za njegovo sprovođenje, kao i odredbama Zakona. Odredbe ovog zakona koje se odnose na novčanu pomoć shodno se primenjuju i na dodatnu novčanu pomoć.”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print