Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
19.05.2017.

ISPRAVKA UKAZA O DODELI ODLIKOVANJA SRPSKE ZASTAVE PRVOG STEPENA NURBAHU TURARULIJU RUSTEMOVU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)


Po sravnjenju sa izvornim tekstom utvrđeno je da se u Ukazu o dodeli Srpske zastave prvog stepena Nurbahu Turaruliju Rustemovu za zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Kazahstan, objavljenom u „Službenom glasniku RS”, broj 38/17, potkrala greška, pa se na osnovu člana 15. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 45/13), daje

ISPRAVKA
Ukaza o dodeli odlikovanja Srpske zastave prvog stepena Nurbahu Turaruliju Rustemovu

U Ukazu o dodeli odlikovanja za zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Kazahstan, odlikuje se Srpskom zastavom prvog stepena Nurbah Turaruli Rustemov, KO PR broj 97 od 12. aprila 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 38/17), umesto reči: „prvog stepena”, treba da stoje reči: „drugog stepena”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print