Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.06.2018.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)


Na osnovu člana 120. stav 2. tačka 2) Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16),

Ministar omladine i sporta donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta

Član 1.

U Pravilniku o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta („Službeni glasnik RS”, br. 51/16, 95/16, 59/17 i 84/17), u članu 2. stav 1. tačka 1) podtačka (23) alineja prva i druga menjaju se i glase:

„– olimpijske discipline (pojedinačno i ekipno) – Grčko rimski stil (muškarci): do 60 kg, do 67 kg, do 77 kg, do 87 kg, do 97 kg, do 130 kg,

– olimpijske discipline (pojedinačno i ekipno) – Slobodni stil: muškarci – do 57 kg, do 65 kg, do 74 kg, do 86 kg, do 97 kg, do 125 kg; žene – do 50 kg, do 53 kg, do 57 kg, do 62 kg, do 68 kg, do 76 kg,”.

Posle podtačke (43) tačka zarez zamenjuje se zarezom i dodaje se podtačka (44) koja glasi:

„(44) Skejtbording, koji obuhvata sledeće sportske discipline:

– olimpijske discipline (muškarci i žene): park i ulica,”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print