Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
11.08.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O POSREDNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM I IZDAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA INFORMISANJA O DOBROVOLJNOM PENZIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2017)


Na osnovu člana 51. st. 2. i 6. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, br. 85/05 i 31/11) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu

1. U Odluci o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu („Službeni glasnik RS”, br. 60/11 i 92/13), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Posrednici mogu biti banke i društva za osiguranje koji imaju dozvolu za rad Narodne banke Srbije i koji s društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (u daljem tekstu: društvo) imaju zaključen ugovor o posredovanju.”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print