Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Paragraf intervju


Dragana Simić
predsednica upravnog odbora Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije URIKS


Ostvarivanje saradnje između pravnika i računovođe kao preduslov za uspeh u poslovanju

oktobar 2018. Pročitajte intervju

Rodoljub Šabić
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) i značaj za domaću privredu

septembar 2018. Pročitajte intervju

Dušan Vučković
pomoćnik ministra privrede - Sektor za privredna društva i registre


Izmene Zakona o privrednim društvima

avgust 2018. Pročitajte intervju

Milan Škulić
sudija Ustavnog suda Republike Srbije


Dokazne radnje veštačenje i uviđaj

avgust 2018. Pročitajte intervju

Stevo Đuranović
sudija Upravnog suda


Projekat e-sud

jul 2018. Pročitajte intervju

Tatjana Matić
državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija


Elektronske fakture i elektronsko poslovanje

jul 2018. Pročitajte intervju

Zdravko M. Petrović
zastupnik Udruženja za odštetno pravo


Naknada štete prouzrokovane u saobraćaju i razvoj delatnosti osiguranja

jun 2018. Pročitajte intervju

Ljubica Milutinović
zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda


Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

jun 2018. Pročitajte intervju

Milosav Jeličić
pravni savetnik YUTA


Poslovanje turističkih agencija i prava putnika

maj 2018. Pročitajte intervju

Predrag Trifunović
predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda


O izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

maj 2018. Pročitajte intervju

Siniša Krneta
direktor Beogradske berze


Izađi na berzu - IPO Go

april 2018. Pročitajte intervju

Branislava Matić
Računovođa u privredi


Značaj računovodstva i praćenja propisa za uspeh u poslovanju

mart 2018. Pročitajte intervju

dr Miloje Obradović
Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije


Aktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije na podsticanju fer tržišne utakmice

februar 2018. Pročitajte intervju

Dragan Jocić
Predsednik Apelacionog suda u Nišu


O izmenama Ustava i aktuelnom stanju u pravosuđu

decembar 2017. Pročitajte intervju

prof. dr Goran Obradović
Član uprave Udruženja za radno i socijalno pravo


O stručnom savetovanju Udruženja i aktuelnim pitanjima radnopravnog zakonodavstva

decembar 2017. Pročitajte intervju

PROF. DR NEBOJŠA ŠARKIĆ
Dekan pravnog fakulteta Univerziteta Union


O reformi pravosuđa i izmenama Ustava Republike Srbije

novembar 2017. Pročitajte intervju

PROF. DR BRANKO RADULOVIĆ
Član radne grupe za izradu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju


O aktuelnom stanju u oblasti stečajnog prava

oktobar 2017. Pročitajte intervju

PREDRAG ĆATIĆ
specijalni savetnik za pravne poslove udruženja banaka Srbije


O radu Udruženja banaka Srbije, ukidanju upotrebe pečata i drugim novinama u pružanju platnih usluga

septembar 2017. Pročitajte intervju

MILAN MARINOVIĆ
predsednik Udruženja sudija prekršajnih sudova


O položaju sudija za prekršaje, trenutnom stanju u prekršajnim sudovima i daljim planovima za rad Udruženja

septembar 2017. Pročitajte intervju

DR SANJA POPOVIĆ PANTIĆ
predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije


O ženskom preduzetništvu

avgust 2017. Pročitajte intervju

DRAGANA MATOVIĆ
Osnivač i urednik Pištaljke


O radu Pištaljke i zaštiti uzbunjivača u Srbiji

avgust 2017. Pročitajte intervju

GORAN ILIĆ
Zamenik Republičkog javnog tužioca i Poverenik za samostalnost tužilaca


O ovlašćenjima Poverenika za samostalnost, nedozvoljenim uticajima na tužilaštvo i najavljenim izmenama Ustava

jul 2017. Pročitajte intervju

NEBOJŠA ANTEŠEVIĆ
Savetnik u Sektoru za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture


O primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

jul 2017. Pročitajte intervju

gđa DRAGANA STANOJEVIĆ
Direktor USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja


O ulozi kvalitetnog i kontinuiranog praćenja propisa u poslovanju

jun 2017. Pročitajte intervju

NENAD VUJIĆ
Direktor Pravosudne akademije


O Pravosudnoj akademiji, karijernim savetnicima i odnosu polaznika početne obuke Pravosudne akademije i sudijskih i tužilačkih pomoćnika

jun 2017. Pročitajte intervju

prof. dr SLOBODAN PEROVIĆ
Predsednik Komisije za izradu Građanskog zakonika


O trenutnom stanju u radu Komisije na izradi novog građanskog zakonika

maj 2017. Pročitajte intervju

BLAŽO NEDIĆ
Partneri za demokratske promene Srbija


Početak projekta "Medijacija u privrednim sporovima - dostignuća i izazovi", planovima za unapređenje ovog postupka i profesije kod nas, kao i dosadašnjim i budućim aktivnostima udruženja

maj 2017. Pročitajte intervju

MIODRAG ĐUKANOVIĆ
Predsednik Javnobeležničke komore Srbije


Aktuelna pitanja notarijata u Republici Srbiji

april 2017. Pročitajte intervju

VESNA NOVAKOVIĆ
Pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija u Sektoru za zaštitu potrošača


Novine u oblasti zaštite potrošača

april 2017. Pročitajte intervju

KATARINA OBRADOVIĆ JOVANOVIĆ
Pomoćnik ministra privrede za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo


O evrointegracijama...

mart 2017. Pročitajte intervju

DRAGANA BOLJEVIĆ
Sudija Apelacionog suda u Beogradu i predsednik društva sudija Srbije


O nezavisnosti sudstva, položaju sudija i neophodnosti stalne edukacije, aktivnostima Društva sudija Srbije i odnosu sa medijima

mart 2017. Pročitajte intervju

ZORAN LAZIĆ
pomoćnik ministra u oblasti rada


Novi propisi i aktivnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

februar 2017. Pročitajte intervju

prof. dr VLADAN PETROV
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu


O promeni Ustava i Ustavnom sudu

januar 2017. Pročitajte intervju

VLADIMIR MARIĆ
v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije


Poštovanje intelektualne svojine ili Neko nešto mora da plati

januar 2017. Pročitajte intervju

NELA KUBUROVIĆ
ministarka pravde Republike Srbije


O reformi pravosuđa

Pročitajte intervju

VLADIMIR POPOVIĆ
državni sektretar u Ministarstvu prosvete


Pročitajte intervju

DUBRAVKA DRAKULIĆ
pomoćnica ministra privrede Republike Srbije i rukovodilac Sektora za kontrolu, nadzor i upravne poslove u oblasti javnih preduzeća i privrednih registara, u okviru Ministarstva privrede


Pročitajte intervju

NATAŠA KOVAČEVIĆ
pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija


Pročitajte intervju