Zastava Bosne i Hercegovine

Branislava Simanić - intervju
Email Print


Podsticaji za otpočinjanje sopstvenog posla

Branislava Simanić za Pravni komplet

Paragraf intervju - JANUAR 2020Sekcija okuplja najuspešnije žene preduzetnice u našoj zemlјi. Cilј osnivanja sekcije je pre svega unapređenje ambijenta poslovanja žena preduzetnica, rešavanje svih ključnih pitanja od značaja za njihovo poslovanje, ali i promocija najuspešnijih. Takođe, cilј rada ove sekcije je da radi na edukaciji članica u cilju unapređenja njihovih znanja i veština, kao i umrežavanje žena preduzetnica i njihovo uklјučivanje u lance dobavlјača.


U Republici Srbiji ne postoji rodno senzitivna statistika i upravo je to bila jedna od inicijativa Sekcije za žensko preduzetništvo PKS, kako bi imali precizan podatak o broju preduzetničkih radnji čije su vlasnice žene. Ali svakako postoji trend rasta preduzeća i radnji čije su vlasnice upravo žene.

Svakako, žene preduzetnice sarađuju i posluju sa kolegama preduzetnicima i u velikoj meri imaju podršku, jer su pitanja preduzetništva i poslovanja univerzalna.

Jedna od najvećih prepreka svih početnika u pokretanju sopstvenog posla, što važi i za preduzetnice, jeste to što teško dolaze do bankarskih kredita. Pristup izvorima finansiranja, posebno kad je bankarski sektor u pitanju, za žene predstavlјa dodatni izazov zbog pitanja vlasništva nad nekretninama i sredstvima i u narednom periodu treba raditi na tome da se te činjenice promene.


Sve je više žena koje se odlučuju da započnu sopstveni posao. Rodna ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena predstavljaju neke od ključnih preduslova stabilnog ekonomskog razvoja. Nekada su žene započinjale sopstveni posao jer im je to bila jedina šansa da nađu posao i nisu imale bolјi izbor za posao. Danas je situacija skroz drugačija. Zahvalјujući merama države na podsticanju razvoja ženskog i preduzetništva uopšte, žensko preduzetništvo je u najvećoj meri stvar izbora.

Žensko preduzetništvo danas je inicirano od strane žena koje ga pokreću sa inovativnim idejama. Preduzetnice su spremne da preuzmu rizik i pronađu kreativna rešenja u cilјu stvaranja profita. Danas su preduzetnice osobe koje istovremeno poseduju vlasništvo nad preduzećem i njime upravlјaju kao glavne izvršne direktorke.


Vlada RS je u jedan od fokusa svoje politike stavila razvoj preduzetništva, a u okviru toga poseban akcenat je na ekonomskom osnaživanju žena i unapređenju ženskog preduzetništva u RS. Upravo u skladu sa tim, Sektor preduzetništva PKS je formirao Sekciju za žensko preduzetništvo. Svake godine u Briselu, u okviru Eurochambers održavaju se sastanci na temu stanja ženskog preduzetništva i mogućnosti za unapređenje. Moram da istaknem, da je naša prezentacija o stanju ženskog preduzetništva u RS i aktivnostima koje sprovodimo u cilju jačanja ženskog preduzetništva, ocenjena kao najbolja u Briselu, kao i da smo upravo mi ti koji smo bili pozvani da dostavimo svima naše aktivnosti koje bi ostale evropske komore koristile kao model za unapređenje ženskog preduzetništva. To je nešto na šta smo izuzetno ponosni i u narednom periodu trudićemo se da svojim aktivnostima još snažnije podržimo žene preduzetnice u RS.


Potencijalno raspoloživa finansijska sredstva zainteresovani preduzetnici mogu dobiti u nekoj od sledećih institucija: Fond za razvoj RS, Razvojna agencija Srbije ili Nacionalna služba za zapošljavanje. Sve informacije o sredstvima iz gore pomenu-tih institucija, zainteresovani mogu dobiti u Sektoru preduzetništva PKS.

Neki od programa su: Program za Start-up i zapošljavanje koji je podržan od strane KFG banke, Program za Start-up Fonda za razvoj RS i dr.


Brojne su delatnosti za koje se mladi preduzetnici opredeljuju. Možemo reći da je značajno zastupljen IT sektor, delatnosti iz oblasti pružanja usluga, ali ono što posebno raduje je sve veća zastupljenost proizvodnih delatnosti.


Kada je delatnost porodičnih firmi u pitanju, tu nema pravila i to je širok spektar različitih delatnosti kojima se bave. Ono što je značajno, to je da Privredna komora Srbije snažno podržava porodične kompanije u Srbiji. Upravo iz tih razloga, 2018. godine u Beogradu je održan prvi skup preduzetnika iz porodičnih preduzeća u regionu, u organizaciji Family Business Network Adria, organizacije koja okuplja predstavnike porodičnih preduzeća iz 65 zemalja sveta i sa kojima je PKS potpisala memorandum o saradnji.


PKS je započela pilot projekat “Otvaranje šaltera za preduzetništvo” po beogradskim opštinama. Ovaj projekat je pokrenut u cilju jačanja tripartitne saradnje između lokalnih samouprava, Opštih udruženja preduzetnika (OUP) i privredne komore (PKS). Na ovaj način, privrednici i preduzetnici mogu da dobiju sve neophodne informacije na jednom mestu, bez dolaska u PKS, čime se značajno štedi i njihovo vreme i njihov novac. Na šalteru, preduzetnici mogu dobiti informacije u dva pravca: prvi se odnosi na informacije vezane za početnike u poslovanju i one koji žele da započnu sopstveni posao, a drugi se odnosi na pružanje informacija privrednicima i preduzetnicima koji već posluju i imaju registrovanu delatnost. Ukoliko preduzetnici ne budu mogli da dobiju odmah adekvatan odgovor na Šalteru za preduzetnike, stručno lice koje radi na Šalteru dostaviće upit Privrednoj komori Srbije (ili grada Beograda) kako bi u najkraćem roku pružili traženi odgovor. Do sada smo otvorili ove šaltere na 11 beogradskih opština, poslednji do sada smo otvorili na GO Vračar i nastavljamo dalje.

Imajući u vidu da se ovaj projekat pokazao kao izuzetno značajan i koristan za sve privrednike i preduzetnike, odlučili smo se da pokrenemo otvaranje Šaltera za preduzetnike i po opštinama u Srbiji. Tako je opština Kula dobila prvi šalter za preduzetnike u Srbiji (van grada Beograda). Nastavljamo dalje, izradili smo čitav plan opština koje će u narednom periodu dobiti svoj Šalter za preduzetnike.


Sektor preduzetništva PKS započeo je projekat otvaranja habova po regionima i do sada smo otvorili habove u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu i Subotici. Za 2020. izradili smo plan narednih regiona koji će dobiti svoj hab. Habovi su veoma značajni za unapređenje omladinskog preduzetništva, ali i ženskog i socijalnog, ali takođe predstavljaju i podršku investitorima koji žele da ulože u određeni region i koji upravo u habu mogu dobiti sve neophodne informacije. Naredni region u kome je već zakazano otvaranje haba je PKS-RPK Sombor.


Preduzetnici u Republici Srbiji svoj rad organizuju putem Opštih udruženja preduzetnika koja su kolektivni članovi Privredne komore Srbije i registracioni organ Opštih udruženja preduzetnika je Privredna komora Srbije. U PKS je formiran Parlament preduzetnika i članovi Parlamenta preduzetnika delegirani su iz redova OUP koja su upisana u Registar PKS. Parlament preduzetnika PKS predstavlja najviši organ odlučivanja kada su preduzetnici u RS u pitanju. Kroz rad ovog parlamenta preduzetnici imaju mogućnost da pokreću inicijative za izmene i dopune zakonskihrešenja, daju predloge za unapređenje ambijenta poslovanja, kao i da rešavaju ostala aktuelna pitanja od značaja za njihovo poslovanje.


Jedan od prioriteta rada upravo je cilj da dovedemo što više investitora u devastirana područja kako bismo postigli ravnomerniji regionalni razvoj i rast standarda svih građana.

Nakon nepune dve godine, uspela sam da dovedem investitora iz Turske koji se, nakon obilaska više lokalnih samouprava u RS, opredelio za opštinu Mali Zvornik. Reč je o turskoj kompaniji My Denim.

Ukupna vrednost investicije u Malom Zvorniku je 3,1 milion evra. Ono što je još značajnije je da će biti otvoreno 300 novih radnih mesta. Već je počela obuka za prvih 70 radnika, kao i još 20 koji će biti u top-menadžmentu kompanije. U planu je da se zaposli još 70 ljudi, a do kraja 2020. ostatak radnika do ukupno 300 njih.

U narednom periodu pružiću svoj maksimum u dovođenju još investicija u našu zemlju.


Neke od najznačajnijih aktivnosti koje planiramo u toku 2020. godine su otvaranje Šaltera za preduzetništvo po opštinama u RS, nastavak realizacije projekta otvaranja habova po regionima, aktivnosti na digitalizaciji poslovanja preduzetnika, organizovanje besplatnih radionica i edukacija u cilju unapređenja znanja i veština naših preduzetnika, organizovanje konferencije namenjene unapređenju ženskog preduzetništva u RS pod nazivom Žene lideri, unapređenje regionalne saradnje, uključivanje preduzetnika u lance dobavljača, aktivnosti na unapređenju ambijenta poslovanja, itd.


Neophodno je da svaki privrednik, svaki preduzetnik kontinuirano prati propise koji su od značaja za njihovo poslovanje. Želim da istaknem da PKS dostavlja propise našim članicama u cilju njihovog blagovremenog i pre svega tačnog i preciznog informisanja. Imamo i Kvartalnu analizu propisa koja se dostavlja svim članicama upravo iz gore navedenih razloga. Sektor preduzetništva svakodnevno pruža informacije kada je u pitanju zakonodavno-pravna regulativa.


Bitno je da razvijamo preduzetništvo kao način života, kao novu poslovnu filozofiju u narednim godinama. Upravo iz tih razloga je i država proglasila Deceniju preduzetništva.

Vlada RS i PKS kao partner privrednika i preduzetnika kontinuirano rade na podizanju svesti lјudi o značaju razvijanja preduzetničkog duha i pokretanju sopstvenog posla. I ja se lično zalažem za to. Smatram da ne treba da čekamo da nam država obezbedi posao, već da sami preduzmemo inicijativu, pokrenemo posao, a na državi je da obezbedi što povolјniji ambijent poslovanja kako bi podstakla sa svoje strane, što veći broj lјudi, pre svega mladih, da započnu sopstveni posao.

Mladi treba da budu odlučni da započnu sopstveni posao, potrebno je da imaju dobru biznis ideju koja će biti predstavlјena kvalitetno izrađenim biznis planom. Svakako, neophodno je da rade na sebi i kontinuirano stiču znanja i veštine koje će im biti neophodne da vode uspešno sopstveni posao, budu konkurentni, inovativni i dalјe ga razvijaju i unapređuju.

Smatram da moramo da menjamo stare navike i mnogo više da radimo, kao i da imamo odgovoran odnos prema poslu koji radimo. Samo tako kao država i društvo, svi zajedno, moćićemo da napredujemo sve više.Email Print