Zastava Bosne i Hercegovine

e-Fakture program

KancelarkoElektronske fakture su poslovna neminovnost i ovaj modul vam pomaže da lako i efiksano pravite, šaljete i primate takve fakture.


Cena od:

38.400

+ PDV


Za nove pretplate, godišnje, plus PDVElektronske fakture


Trenutno važeći Zakon o elektronskom fakturisanju nalaže da celokupna privreda i javni sektor imaju obavezu da u svom poslovanju koriste elektronske fakture.


Zašto Kancelarko za elektronske fakture • Pravna sigurnost programa i usaglašenost sa postojećim i budućim propisima

 • Prelazak na e-Fakture nije lak, ali je lakše kada vas kroz proces vodi Paragraf -
  domaća kompanija sa 26 godina iskustva 192 člana kolektiva, 207 stalnih autora, redakcija od preko 40 stručnjaka

 • Automatsko zavođenje u knjige ulaznih i izlaznih faktura

 • Zaključkom Ministarstva finansija br. 030-00-5/2022-41 ispunjeni su uslovi za obavljanje poslova informacionog posrednika

 • Mogućnost pravljenja personalizovanih procedura odobravanja ulaznih i izlaznih faktura

 • Profakture:

 • - Pravljenje i slanje profaktura sa izveštajem o prispelosti

 • - Pravljenje faktura od profaktura na klik

 • - Bez dodatne naknade

 • Bez dodatne naknade za prijem svih dokumenata sa SEF i odobravanje faktura

 • Mi nemamo skrivene troškove: ugovorena cena je sve što ćete platiti za tu godinu

 • Bez ograničenja funkcija, bez obzira na paket programa

 • Ugovorna obaveza od 12 meseci

 • Predefinisani šabloni (adresar, artikli, memorandumi) za brzo popunjavanje faktura

 • Sa jednom licencom moguće je voditi više firmi i imati više korisnika po jednoj licenci (uključujući i eksterni pristup svom računovođi)

 • U okviru pretplate dobijate i:

 • - e-Delovodnik: za vođenje delovodnih i ostalih knjiga dokumenata kao i arhivske knjige prema Zakonu o arhivskoj građi

 • - e-Poštar: elektronski servis za razmenu i potpisivanje poslovnih dokumenata

 • Mogućnost integracije sa Vašim računovodstvenim i poslovnim programima, kao i konvertovanja vaših faktura iz formata koji trenutno koristite, u format koji zahteva SEF

 • Najviši stepen zaštite podataka

 • Besplatna online obuka i telefonska/online korisnička podrška

 • Automatsko pravljenje XML verzije vaših faktura i slanje u državni Sistem Elektronskih Faktura (SEF)Podelite sa nekim kome je potreban program za e-Fakture:


Poverenje nam je ukazalo blizu
5.000 aktivnih korisnika programa
… i još preko 2.000 porodičnih, malih i srednjih preduzeća

Prijava za besplatnu prezentaciju

(Informacije o ceni, popustu, forma za prijavljivanje)


Prezentacija traje 15 minuta ili duže ako Vi to želite

Na raspolaganju Vam je i probni period za korišćenje programa
Detaljnije o programu eFakture Kancelarko


Automatsko pravljenje XML verzije vaših faktura


Kancelarko eFakture automatski kreira XML format fakture koji je jedini standard za slanje i primanje efaktura u državni Sistem elektronskih faktura (SEF).Integracija sa SEF i mogućnost masovnog slanja elektronskih faktura


Kompletno rešenje za automatsko povezivanje i slanje faktura ka SEF, kao i mogućnost masovnog slanja elektronskih faktura. Kreiranjem i slanjem efaktura putem Kancelarka, korisnik programa neće imati dodatno angažovanje oko slanja ka državnom sistemu elektronskih faktura, nego će program to da uradi za njega.

Ako se direktno ide na SEF za fakture, onda je to mnogo sporo. U Kancelarku će moći više faktura odjednom da se uploaduje/napravi i pošalje odjednom.

Kad je neko korisnik SEF ali šalje fakturu nekome ko nije, ta faktura se ne može poslati preko SEF već se i dalje šalje po starom sistemu (direktan email) koji Kancelarko podržava.

To znači da se neke fakture šalju preko SEF a neke ne. Kroz Kancelarka se sve radi na jednom mestu, Kancelarko proverava da li faktura treba da ide na SEF i ako ide, šalje i tamo i na email opciono, a ako se ne šalje na SEF, onda šalje samo na email obavezno.

SEF iz XML fakture generiše svoju PDF fakturu koja ostaje u SEF, dok Kancelarko daje mogućnost pravljenja personalizovanog PDF dokumenta (bitno u situacijama kada primalac fakture je velika firma i zahteva da faktura bude formatirana ili pisana na njihov način) koji se može poslati kroz SEF kao propratna dokumentacija + na emailUsklađenost sa najnovijim propisima


Pored tehničkog i softverskog tima, program je pod stalnim monitoringom stručne redakcije pravnog i knjigovodstvenog sektora kompanije Paragraf. Korisnik ne mora da brine o usklađenosti sa novim računovodstvenim propisima i da se dodatno angažuje oko usaglašavanja procedura i samog rada na programu.U Kancelarka je primenjeno 25 godina iskustva Paragrafa


Dugogodišnje iskustvo i prisustvo na tržištu omogućilo je da znanje iz različitih oblasti poslovanja, prava i ekonomije bude primenjeno na funkcionalnostima i mogućnostima programa za efakture. Paragraf tim stoji uvek na raspolaganju svojim korisnicima.Integracija sa Vašim računovodstvenim programom


Ukolio ste već korisnik nekog računovodstvenog programa preko kojeg kreirate fakture, Kancelarko eFakture se vrlo lako integriše sa vašim programom i omogućava Vam da pošaljete na SEF. Čak i u situacijama kad ne postoji integracija, to ne predstavlja problem: Kancelarko šalje fakture na SEF, a računovođa kroz svoj program preuzima poslate fakture sa SEF i knjiži gde treba.Najviši stepen zaštite podataka


U radu Kancelarka uključeni su svi aktuelni bezbednosni protokoli koji obezbeđuju siguran rad i bezbednost Vaših podataka, po standardu ISO27001. Backup se vrši na dnevnom nivou.Besplatna online obuka i korisnička podrška


Obezbeđena je besplatna obuka za sve buduće korisnike. Takođe, korisnička podrška je obezbeđena za sve korisnike softvera. KORISNIČKA PODRŠKA

Ukoliko ste u nedoumici da li ste u obavezi korišćenje eFaktura u poslovanju, odgovore možete potražiti na linku : Obaveza izdavanja elektronskih fakturaZašto da koristite eFakture iako niste u zakonskoj obavezi?Dodatne funkcije koje dobijate sa eFakture modulom


Pored e-Faktura postoje i drugi moduli: e-Delovodnik (DMS sa izdvojenim knjigama dokumenata), e-Poštar – digitalna razmena dokumenata, Principal + svi moduli su uključeni u cenu!

Podsetnici za praćenje i plaćanje neplaćenih faktura

U Kancelarku postoji kalendar sa podsetnicima za plaćanja i neplaćenim fakturama, rokovima kao i drugi podsetnici. Ako primalac ne plati fakturu mi ćemo mu poslati podsetnik da plati (isto početkom 2022. godine) korisnik može da podesi jedan ili više podsetnika za plaćanje, ide kao podsetnik i može i da ručno po želji pošalje podsetnik).Mogućnost elektronskog slanja i drugih vrsta dokumenata

Pored faktura, mogu se kreirati i profakture, avansni račun, konačni računi, kao i knjižna odobrenja, zaduženja i storno. Brzo pravljenje faktura iz podataka na profakturama.Povećana kontrola prilikom fakturisanja i smanjenje mogućnosti greške

Može se podesiti da faktura prvo mora da prođe proces odobravanja pre slanja, kao i proces odobravanja pre prihvatanja i plaćanja. Faktura može da automatski ide na predefinisan način odobravanja ili se može ručno proslediti na neku od procedura odobravanja.

Ukoliko pretplatnik Kancelarka ima više kancelarija koje šalju ili primaju fakture, one sve mogu iz jednog Kancelarka da šalju a opciono da vide jedni druge ili ne vide jedni druge ali da Kancelarko ne dozvoljava dupliranje brojeva faktura.Mobilnost poslovanja – pristup sa različitih uređaja

eFakture Kancelarko je online, može se pristupiti sa različitih uređaja i lokacija.Ušteda novca i Vašeg vremena

Koliko godišnje novca potrošite za fakturisanje robe ili usluga? Za samo 1.000 faktura godišnje koje pošaljete potrošite oko 80.000 dinara ako šaljete preporučeno, ili oko 110.000 dinara ako šaljete sa povratnicom.

Ušteda vašeg poslovnog vremena je višestruka jer se lišavate niza radnji poput štampanja, konvertiranja i fizičke predaje pošiljke.

Putem elektronskog fakturisanja sve navedene radnje se svode na nekoliko klikova i minuta rada.Modernizacija vašeg poslovanja

Ukoliko vidite Vaš biznis kao deo savremenog poslovanja, digitalne budućnosti i neminovnog procesa razvoja u društvu, Kancelarko eFakture predstavljaju jednu od sigurnih investicija u digitalne tehnologije koje omogućavaju vaš dalji napredak.

Benefiti eFakture Kancelarko
 1. Ušteda vremena kroz trenutnu isporuku faktura

 2. Prikaz statusa fakture - dokaz da je faktura preuzeta

 3. Povećana naplata kroz bolju efikasnost i preglednost sistema

 4. Mogućnost povezivanja sa drugim poslovnim subjektima

 5. Automatsko slanje fakture na e-mail primaoca ukoliko dokument nije preuzet u zadatom roku

 6. Mogućnost odobravanja faktura pre slanja

 7. Masovno slanje faktura

 8. Dodavanje faktura sa Vašeg telefona putem Kancelarko Android i IOS aplikacije

 9. Značajno smanjenje troškova digitalnom razmenom faktura i dr.

 10. Smanjenje papirologije i zaštita životne sredine

Prijava za besplatnu prezentaciju

(Informacije o ceni, popustu, forma za prijavljivanje)


Prezentacija traje 15 minuta ili duže ako Vi to želite

Na raspolaganju Vam je i probni period za korišćenje programa

Podelite sa nekim kome je potreban program za e-Fakture: