Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI AVGUST 2019.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA AVGUST 2019.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


1. avgust 2019. godine

Izvor: propis

KODEKS PONAŠANJA UČESNIKA U LOBIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)

Propis na snazi: 01/08/2019

 

1. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA ZAHTEVA, IZVEŠTAJA, OBAVEŠTENJA I EVIDENCIJE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA I POSEBNE EVIDENCIJE U POSTUPKU LOBIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)

Propis na snazi: 01/08/2019

 

1. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LICENCAMA ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)

Propis na snazi: 01/08/2019

 

1. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)

Propis na snazi: 01/08/2019

 

1. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DELATNOSTIMA I POSLOVIMA KOJI SU NESPOJIVI SA OBAVLJANJEM SLUŽBENE DUŽNOSTI CARINSKOG SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)

Propis na snazi: 01/08/2019

 

1. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU NOŠENJA ORUŽJA I MUNICIJE CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)

Propis na snazi: 01/08/2019

 

1. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU IZBORA, PROGRAMA RADA LEKTORA SRPSKOG JEZIKA NA STRANIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA ANGAŽOVANJE LEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)

Propis na snazi: 01/08/2019

 

1. avgust 2019. godine

Izvor: službeno mišljenje

Službeno mišljenje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 186

Za dobijanje saglasnosti za otvaranje novog odeljenja celodnevne nastave i nove grupe produženog boravka, u školskoj 2019/2020. godini, osnovna škola podnosi zahtev nadležnoj školskoj upravi Ministarstva, uz koji prilaže sledeća dokumenta: inicijativu saveta roditelja; saglasnost nastavničkog veća; odluku školskog odbora i elaborat o obrazovno-vaspitnom radu celodnevne nastave, odnosno produženog boravka. Krajnji rok za podnošenje zahteva škole nadležnoj školskoj upravi je 1. avgust 2019. godine.

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015, 7/2016 i 9/2019)

Verzija na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015, 14/2018 i 9/2019)

Verzija na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2019 i 9/2019)

Verzija na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2018, 7/2019 i 9/2019)

Verzija na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2019)

Propis na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2019 i 9/2019)

Verzija na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2019)

Propis na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2018, 7/2019 i 9/2019)

Verzija na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 14/2018, 7/2019 i 9/2019)

Verzija na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015, 11/2016, 2/2017 i 9/2019)

Verzija na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 i 9/2019)

Verzija na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018 i 1/2019 - ispr.)

Verzija na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019 i 9/2019)

Verzija na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015, 19/2015, 2/2017, 7/2017 i 9/2019)

Verzija na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U OSNOVNOJ MUZIČKOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 18/2013, 2/2017 i 9/2019)

Verzija na snazi: 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O ODVIJANJU KOMBINOVANOG TRANSPORTA DO I OD TERMINALA ZA KOMBINOVANI TRANSPORT KOJI SE NALAZI NA ŽELEZNIČKOJ MREŽI I ODREĐIVANJU DOKUMENATA KOJE DRUMSKI PREVOZNIK TREBA DA POSEDUJE U OBAVLJANJU TOG VIDA TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)

Propis na snazi: 01/08/2015 - 02/08/2019

 

2. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "ZASAVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 19/97)

Propis na snazi: 20/05/1997 - 02/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O UZAJAMNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U PORESKIM PITANJIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2019)

Propis na snazi: 03/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA LOBISTU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)

Propis na snazi: 03/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA RANOG OTKRIVANJA I DIJAGNOSTIKE ZARAZNE BOLESTI TRANSMISIVNIH SPONGIOFORMNIH ENCEFALOPATIJA, NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA, KAO I MERAMA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE OVE ZARAZNE BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2010, 33/2016 i 54/2019)

Verzija na snazi: 03/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE POSEBNE LIČNE KARTE, IZGLEDU OBRASCA POSEBNE LIČNE KARTE I POSTUPKU IZDAVANJA POSEBNE LIČNE KARTE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)

Propis na snazi: 03/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019, 49/2019 - ispr. i 54/2019)

Verzija na snazi: 03/08/2019 - 31/12/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje i 54/2019)

Verzija na snazi: 03/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE HIDROELEKTRANA "BRODAREVO 1" I "BRODAREVO 2" NA RECI LIM ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)

Propis na snazi: 03/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U KATMANDUU, SAVEZNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA NEPAL ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)

Propis na snazi: 03/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMEN-ČESME KRALJA ALEKSANDRA OBRENOVIĆA NA ZLATIBORU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)

Propis na snazi: 03/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE ŠTERIĆ U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)

Propis na snazi: 03/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O ODVIJANJU KOMBINOVANOG TRANSPORTA DO I OD TERMINALA ZA KOMBINOVANI TRANSPORT KOJI SE NALAZI NA ŽELEZNIČKOJ MREŽI I ODREĐIVANJU DOKUMENATA KOJE DRUMSKI PREVOZNIK TREBA DA POSEDUJE U OBAVLJANJU TOG VIDA TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)

Propis na snazi: 03/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "ZASAVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)

Propis na snazi: 03/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O SPROVEDBENIM PRAVILIMA ZA METAPODATKE NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)

Propis na snazi: 03/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU STICANJA STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2016, 60/2017, 44/2018 - dr. zakon i 54/2019)

Verzija na snazi: 03/08/2019

 

3. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LUKE, PRISTANIŠTA I PRIVREMENA PRETOVARNA MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015, 86/2016 i 54/2019)

Verzija na snazi: 03/08/2019

 

6. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015, 13/2018 i 10/2019)

Verzija na snazi: 06/08/2019

 

6. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 17/2015 i 10/2019)

Verzija na snazi: 06/08/2019

 

6. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2010, 3/2011 - dr. pravilnik, 8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017, 12/2018 i 10/2019)

Verzija na snazi: 06/08/2019

 

6. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2018 i 10/2019)

Verzija na snazi: 06/08/2019

 

6. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2019)

Propis na snazi: 06/08/2019

 

6. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2019)

Propis na snazi: 06/08/2019

 

6. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2018 i 10/2019)

Verzija na snazi: 06/08/2019

 

6. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015 i 10/2019)

Verzija na snazi: 06/08/2019

 

6. avgust 2019. godine

Izvor: propis

CENOVNIK USLUGA IZ DELATNOSTI ZOOHIGIJENE, POSLOVA U OKVIRU KARANTINA I VETERINARSKIH USLUGA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2014)

Propis na snazi: 08/03/2014 - 06/08/2019

 

7. avgust 2019. godine

Izvor: propis

CENOVNIK USLUGA IZ DELATNOSTI ZOOHIGIJENE I POSLOVA U OKVIRU KARANTINA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 37/2019)

Propis na snazi: 07/08/2019

 

7. avgust 2019. godine

Izvor: propis

CENOVNIK VETERINARSKIH USLUGA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 37/2019)

Propis na snazi: 07/08/2019

 

7. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA KULTURU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 19/2008)

Propis na snazi: 08/09/2008 - 07/08/2019

 

8. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ZAPOSLENIH U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 33/2019)

Propis na snazi: 08/08/2019

 

9. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2013)

Propis na snazi: 10/08/2013 - 09/08/2019

 

9. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014, 17/2015, 1/2016, 11/2016, 82/2017 i 65/2018)

Propis na snazi: 03/04/2014 - 09/08/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MERILIMA ZA OBRAČUN I ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011, 71/2013, 16/2015, 114/2017 i 55/2019)

Verzija na snazi: 10/08/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)

Propis na snazi: 10/08/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA OBRAČUN NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODNIH OBJEKATA I SISTEMA ZA ODVOĐENJE OTPADNIH VODA I ZA NEGATIVAN UTICAJ NEPREČIŠĆENIH VODA IZRAŽENIH PREKO ORGANSKIH MATERIJA I UKUPNOG AZOTA I FOSFORA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)

Propis na snazi: 10/08/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O METODOLOGIJI RADA I NAČINU PRISTUPA PODACIMA I ZAŠTITE NACIONALNOG SISTEMA TETRA, SISTEMA MOBILNIH RADIO KOMUNIKACIJA I KRITIČNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)

Propis na snazi: 10/08/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)

Propis na snazi: 10/08/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNJU TERMOELEKTRANE "KOLUBARA B" ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)

Propis na snazi: 10/08/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O LISTI DRŽAVA, DELOVA NJIHOVIH TERITORIJA ILI JEDNOG ILI VIŠE SEKTORA ODREĐENIH DELATNOSTI U TIM DRŽAVAMA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KOJIMA SE SMATRA DA JE OBEZBEĐEN PRIMERENI NIVO ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)

Propis na snazi: 10/08/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA OLAKŠANJE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017 i 55/2019)

Verzija na snazi: 10/08/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE "PROGRESA" ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)

Propis na snazi: 10/08/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O FONDU UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)

Propis na snazi: 10/08/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)

Propis na snazi: 10/08/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018 i 55/2019 - dr. uredba)

Verzija na snazi: 10/08/2019 - 31/12/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019 i 55/2019)

Verzija na snazi: 10/08/2019 - 31/12/2019

 

10. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-80, DEONICA NIŠ-MERDARE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017 i 55/2019)

Verzija na snazi: 10/08/2019

 

13. avgust 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ŽIGOVIMA: • Rasprava će trajati do 13. avgusta 2019. godine •

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane i stručnu javnost, odnosno sve subjekte zainteresovane za pitanja sistema zaštite žiga: preduzetnike i pravna lica, kao i njihova udruženja, predstavnike proizvođača i pružalaca usluga, trgovce i potrošače, advokate, zastupnike upisane u Registar zastupnika koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu, državne organe i druge, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o žigovima, kao i da daju svoje predloge i sugestije.

 

14. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O LOBIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Propis na snazi: 14/08/2019

 

14. avgust 2019. godine

Izvor: propis

KODEKS PONAŠANJA UČESNIKA U LOBIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)

Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od 14. avgusta 2019. godine.

 

14. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA ZAHTEVA, IZVEŠTAJA, OBAVEŠTENJA I EVIDENCIJE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA I POSEBNE EVIDENCIJE U POSTUPKU LOBIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od 14. avgusta 2019. godine.

 

14. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA LOBISTU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 3. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od 14. avgusta 2019. godine.

 

14. avgust 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2019. GODINI: • 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja, odnosno u roku od dva meseca od završetka polugodišta •

Prema odredbama člana 53. stav 1. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016 - dalje), javno društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta dužno je da sastavi, objavi javnosti i dostavi Komisiji za hartije od vrednosti i organizatoru tržišta kvartalni izveštaj, najkasnije 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja tekuće poslovne godine, kao i da obezbedi da ovaj izveštaj bude dostupan javnosti najmanje pet godina od dana objavljivanja.

Shodno navedenom, kvartalni finansijski izveštaji za 2019. godinu se dostavljaju u sledećim rokovima:

  • za prvi kvartal 2019. godine (1. januar - 31. mart) najkasnije do 15. maja 2019. godine;
  • za drugi kvartal 2019. godine (1. april - 30. jun) najkasnije do 14. avgusta 2019. godine; i
  • za treći kvartal 2019. godine (1. jul - 30. septembar) najkasnije do 14. novembra 2019. godine.

 

14. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016 i 39/2018)

Propis na snazi: 15/09/2016 - 14/08/2019

 

14. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O AKREDITACIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009)

Propis na snazi: 07/01/2010 - 14/08/2019

 

15. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA KOJE VODE ŽELEZNIČKI PREVOZNIK I UPRAVLJAČ ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)

Propis na snazi: 15/08/2019

 

15. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)

Propis na snazi: 15/08/2019

 

15. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)

Propis na snazi: 15/08/2019

 

15. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 66/2018, 82/2018, 37/2019 i 56/2019)

Verzija na snazi: 15/08/2019

 

15. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018 i 56/2019)

Verzija na snazi: 15/08/2019

 

15. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O AKREDITACIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PRIVATNE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)

Propis na snazi: 15/08/2019

 

15. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)

Propis na snazi: 15/08/2019

 

15. avgust 2019. godine

Izvor: pitanje i odgovor

Pitanje i odgovor - Pravnik u javnom sektoru: ROK ZA ODLUČIVANJE DIREKTORA ŠKOLE NAKON PRIJEMA KONAČNE RANG LISTE ZAPOSLENIH KOJI SU BODOVANI U POSTUPKU UTVRĐIVANJA TEHNOLOŠKOG VIŠKA

Prema članu 36. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015) rešenje kojim se utvrđuje da je prestala potreba za radom zaposlenog donosi direktor, na osnovu predloga komisije koju imenuje organ upravljanja ustanove na predlog sindikata.

Članom 5. istog kolektivnog ugovora uređeno je da pre početka školske godine, a najkasnije do 15. avgusta, direktori škola dostavljaju liste zaposlenih za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba u tekućoj školskoj godini kao i u prethodnom periodu i zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom, kao i listu slobodnih radnih mesta, koja treba da bude potpisana od strane ovlašćenih predstavnika reprezentativnih sindikata škole.

Dakle, rok za izdavanje rešenja direktora nakon prijema predloga Komisije nije propisan. Jedino postoji rok, 15. avgust, za dostavljanje lista zaposlenih za čijim radom prestaje potreba, pa je jasno da do navedenog datuma moraju biti doneta rešenja. Međutim, treba imati u vidu da do 15. avgusta rešenja moraju biti konačna, što znači da ona faktički treba da budu doneta i pre ovog datuma, s obzirom da zaposleni imaju pravo na žalbu a organ upravljanja rok u kome mora da odluči po žalbi zaposlenog (15 dana za žalbu i 15 dana za odlučivanje dakle ukupno 30 dana). Stoga, direktor nema razloga da, po prijemu predloga Komisije, ne pristupi odlučivanju u najkraćem roku, kako bi najkasnije 15. avgusta mogao da preda konačne liste zaposlenih za čijim radom delimično ili u potpunosti prestaje potreba.

 

16. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI IZNOSA O TEKUĆEM ODRŽAVANJU ZGRADA I MINIMALNOJ VISINI IZNOSA IZDVAJANJA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2019)

Skupština stambene zajednice dužna je da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, odnosno do 16. avgusta 2019. godine, donese akt o visini iznosa o tekućem održavanju zgrade, visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade i visini iznosa i drugih troškova iz nadležnosti stambene zajednice.

 

16. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I FORMI NAVIGACIONIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2013)

Propis na snazi: 17/08/2013 - 16/08/2019

 

16. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKIM, TRGOVINSKIM I ZANATSKIM OBJEKTIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 6/2019)

Sva pravna lica i preduzetnici dužni su da usklade raspored, početak i završetak radnog vremena sa ovom odlukom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, odnosno do 16. avgusta 2019. godine.

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROCEDURAMA INSTRUMENTALNOG LETENJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Propis na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU NA KOJI ORGANI VRŠE UVID, PRIBAVLJAJU, OBRAĐUJU I USTUPAJU, ODNOSNO DOSTAVLJAJU PODATKE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA IZ REGISTARA U ELEKTRONSKOM OBLIKU, A KOJI SU NEOPHODNI ZA ODLUČIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Propis na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE DUVANA (NICOTIANA TABACUM L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2012 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017, 14/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O STANDARDIMA STABILNOG I SIGURNOG POSLOVANJA U DELU PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PREKO ZASTUPNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Propis na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 43/2013, 92/2013, 23/2013 - dr. odluka, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR DRUŠTVENIH NAUKA, NOVINARSTVA I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INDUSTRIJSKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA, ELEKTROTEHNIKE, AUTOMATIKE I ELEKTRONIKE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR OSTALIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR POLJOPRIVREDE, PROIZVODNJE HRANE, ŠUMARSTVA, RIBARSTVA I VETERINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR POSLOVNE ADMINISTRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR PRIRODNIH NAUKA, MATEMATIKE I STATISTIKE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR SAOBRAĆAJA I USLUGA TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR UMETNOST I HUMANIZAM (HUMANISTIČKE NAUKE) ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOMA ŠTAMPE U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Propis na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU EVANGELISTIČKE CRKVE SA POMOĆNIM ZGRADAMA (SVEŠTENIČKI STAN I PAROHIJSKI DOM) U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Propis na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU MAĐARSKE REFORMATORSKE CRKVE U DEBELJAČI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Propis na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU ŠUVAKOVOG SALAŠA - KLISA U VRBASU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Propis na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O KRIPTOBEZBEDNOSTI I ZAŠTITI OD KOMPROMITUJUĆEG ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Propis na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA U VEZI SA KONVERZIJOM I UMANJENJEM DUGA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Propis na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O POJEDINOSTIMA POSTUPKA I KRITERIJUMIMA KOJI SE PRIMENJUJU ZA PRISTUP USLUGAMA KOJE SE PRUŽAJU U USLUŽNIM OBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Propis na snazi: 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O PRIBAVLJANJU I USTUPANJU PODATAKA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2017)

Propis na snazi: 08/06/2017 - 17/08/2019

 

17. avgust 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) ("Sl. glasnik RS", br. 32/2017 i 57/2019)

Verzija na snazi: 17/08/2019

 

19. avgust 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI: • Rasprava će trajati do 19. avgusta 2019. godine •

Ministarstvo će sprovesti Javnu raspravu o Nacrtu zakona do 19. avgusta 2019. godine, kako bi se stručna javnost, privredni subjekti i drugi zainteresovani upoznali sa Nacrtom zakona. Programom javne rasprave predviđeno je održavanje više okruglih stolova, skupova o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. U cilju nastavka dobre saradnje, ovaj nacrt sa pratećim instrumentom usklađenosti je dostavljen Evropskoj komisiji.

 

20. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012)

Propis na snazi: 04/11/2008 - 20/08/2019

 

21. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 21. novembra 2018. godine, a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja zakona na snagu, odnosno od 21. avgusta 2019. godine, osim odredbe člana 98. ovog zakona koja se primenjuje od dana njegovog stupanja na snagu.

 

21. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Subjekti koji saglasno ovom zakonu donose plan zaštite i spasavanja, tu obavezu će izvršiti najkasnije u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 21. avgusta 2019. godine.

 

21. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. juna 2019. godine, a primenjuje se od dana primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odnosno od 21. avgusta 2019. godine.

 

21. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA INTERNE EVIDENCIJE O POVREDAMA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I MERAMA KOJE SE U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA PREDUZIMAJU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. juna 2019. godine, a primenjuje se od dana primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odnosno od 21. avgusta 2019. godine.

 

21. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU OBAVEŠTENJA O POVREDI PODATAKA O LIČNOSTI I NAČINU OBAVEŠTAVANJA POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI O POVREDI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. juna 2019. godine, a primenjuje se od dana primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odnosno od 21. avgusta 2019. godine.

 

21. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU PRITUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. juna 2019. godine, a primenjuje se od dana primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odnosno od 21. avgusta 2019. godine.

 

21. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O LISTI VRSTA RADNJI OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI ZA KOJE SE MORA IZVRŠITI PROCENA UTICAJA NA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I TRAŽITI MIŠLJENJE POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. juna 2019. godine, a primenjuje se od dana primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odnosno od 21. avgusta 2019. godine.

 

21. avgust 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: • Od 21. avgusta 2019. godine svaka kompanija u Srbiji treba da odredi osobu koja će se brinuti o zaštiti podataka o ličnosti •

Firme koje budu zloupotrebile lične podatke svojih klijenata suočiće se sa milionskim kaznama, predviđeno je novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), koji će početi da se primenjuje od 21. avgusta 2019. godine.

Za firme koje posluju u Srbiji, a koje budu na nepropisan način skupljale i čuvale lične podatke maksimalna kazna je dva miliona dinara. Za naše kompanije koje posluju i na tržištu EU, sankcije su mnogostruko veće, jer zapravo krše njihovu Opštu uredbu o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR). Maksimalna kazna tako je po "zapadnoj" tarifi, čak 20 miliona evra ili četiri odsto godišnjeg prometa.

Novina je i to da od 21. avgusta svaka kompanija u Srbiji treba da odredi osobu koja će da se brine za zaštitu podataka o ličnosti.

 

21. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O LISTI DRŽAVA, DELOVA NJIHOVIH TERITORIJA ILI JEDNOG ILI VIŠE SEKTORA ODREĐENIH DELATNOSTI U TIM DRŽAVAMA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KOJIMA SE SMATRA DA JE OBEZBEĐEN PRIMERENI NIVO ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 10. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od 21. avgusta 2019. godine.

 

21. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017, 14/2018 i 57/2019)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019 - dalje: Pravilnik) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 17. avgusta 2019. godine, osim odredaba čl. od 73d do 73j Pravilnika koje stupaju na snagu 21. avgusta 2019. godine.

 

23. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OPŠTIM STANDARDIMA POSTIGNUĆA ZA PREDMET SRPSKI KAO STRANI JEZIK ZA KRAJ PRVOG I DRUGOG CIKLUSA OBAVEZNOG OBRAZOVANJA, OPŠTEG SREDNJEG OBRAZOVANJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2019)

Propis na snazi: 23/08/2019

 

23. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2016, 10/2016 - ispr., 10/2017 i 11/2019)

Verzija na snazi: 23/08/2019

 

23. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2019)

Propis na snazi: 23/08/2019

 

23. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2019)

Propis na snazi: 23/08/2019

 

23. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PREDMET SRPSKI KAO STRANI JEZIK ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2019)

Propis na snazi: 23/08/2019

 

23. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/2019)

Verzija na snazi: 23/08/2019

 

23. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRAZOVANJU I NAČINU RADA ORGANA VEŠTAČENJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2008, 75/2008 - ispr., 24/2011 i 7/2012)

Propis na snazi: 19/06/2008 - 23/08/2019

 

24. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O REDU VOŽNJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)

Propis na snazi: 24/08/2019

 

24. avgust 2019. godine

Izvor: propis

RAVILNIK O ISTRAŽIVANJU NESREĆA I NEZGODA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)

Propis na snazi: 24/08/2019

 

24. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)

Propis na snazi: 24/08/2019

 

24. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KATASTRA KONTAMINIRANIH LOKACIJA, VRSTI, SADRŽINI, OBRASCIMA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)

Propis na snazi: 24/08/2019

 

24. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I ZAHTEVIMA ZA ŽIČARE ZA TRANSPORT LICA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)

Propis na snazi: 24/08/2019

 

24. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE PRAVNO LICE MORA DA ISPUNJAVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MONITORINGA ZEMLJIŠTA, KAO I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA MONITORING ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)

Propis na snazi: 24/08/2019

 

24. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)

Propis na snazi: 24/08/2019 - 31/12/2020

 

24. avgust 2019. godine

Izvor: propis

STATUT RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016, 78/2016 - ispr., 95/2016 i 58/2019)

Verzija na snazi: 24/08/2019

 

24. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRAZOVANJU I NAČINU RADA ORGANA VEŠTAČENJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)

Propis na snazi: 24/08/2019

 

24. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019 i 58/2019)

Verzija na snazi: 24/08/2019

 

27. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019, 55/2019 i 56/2019 - ispr.)

Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019 - dalje: Pravilnik) snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 27. juna 2019. godine, osim dela kojim su utvrđeni lekovi: KYTRIL (JKL1124586), CORDARONE (JKL 1101403), ISENTRESS (1328661), SIGMASPORIN (JKL 3014900), IBUMAX RP (JKL 3162329), VESOMNI (JKL 1134243), ALFACET (JKL 1321195, JKL 3321193 i JKL 3321194), SIMBRINZA (JKL 7099086), NUTRINIDRINK MF CHOCOLATE (N004143), FREBINI ENERGY DRINK Banana (N004150), FREBINI ENERGY DRINK Strawbery (N004168), FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Chocolate (N004176), FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Vanilla (N004184), NOVALAC ALLERNOVA AR (N004192), FASLODEX (JKL 0039715), LYNPARZA (JKL 1039999) i EYLEA (JKL 0099082) koji se primenjuje po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno od 27. avgusta 2019. godine.

 

30. avgust 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: KONKURS ZA PODSTICAJE RADI NABAVKE NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE PROIZVODNJE BILJNIH KULTURA: • Rok za prijavu 30. avgust 2019. godine, a gazdinstva mogu dobiti najviše 1.500.000 dinara •

Poljoprivrednici, preduzetnici, privredna društva, zadruge i škole, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava mogu do 30. avgusta da konkurišu za podsticaje radi nabavke novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura.

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O REGRESIRANJU TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADA SOMBORA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI ("Sl. list grada Sombora", br. 14/2018)

Propis na snazi: 27/08/2018 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O VISINI MESEČNOG IZNOSA NAKNADE TROŠKOVA BORAVKA DETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE IZ BUDŽETA GRADA ČAČKA ZA RADNU 2018/19. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 17/2018, 21/2018 i 1/2019)

Propis objavljen: 21/08/2018 - važi do 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI FONDU ZA STIPENDIRANJE I PODSTICANJE NAPREDOVANJA DAROVITIH STUDENATA I MLADIH NAUČNIH RADNIKA I UMETNIKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU, ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 42/2018)

Propis na snazi: 06/10/2018 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O BROJU DECE UPISANE U PRIVATNU PREDŠKOLSKU USTANOVU KOJA OSTVARUJU FINANSIJSKU PODRŠKU U RADNOJ 2018/2019. GODINI I MESEČNOM IZNOSU FINANSIJSKE PODRŠKE PO DETETU, PREMA VRSTI BORAVKA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 46/2018 i 29/2019)

Propis na snazi: 01/11/2018 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O DODELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI REDOVNIM UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZ MATERIJALNO UGROŽENIH PORODICA SA PODRUČJA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 22/2018)

Propis na snazi: 06/10/2018 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

SPISAK PREDŠKOLSKIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE, U KOJE SE MOGU UPISATI DECA ČIJI RODITELJI OSTVARE PRAVO NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZA RADNU 2018/19. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 31/2018)

Propis objavljen: 28/11/2018 - važi do 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O UPISU UČENIKA U I RAZRED OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI, SA OSVRTOM NA UKUPAN BROJ UČENIKA I ODELJENJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 27/2018)

Propis objavljen: 27/11/2018 - važi do 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SPISKU KLASIFIKOVANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2017)

Propis na snazi: 01/06/2017 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O DODELI STIPENDIJA U POJEDINAČNOM MESEČNOM NOVČANOM IZNOSU ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 1/2019)

Propis objavljen: 12/01/2019 - važi do 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

NAREDBA O OBAVEZNOM ATESTIRANJU DODATAKA BETONU ("Sl. list SFRJ", br. 34/85)

Propis na snazi: 13/04/1986 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODOBRAVANJU DRUGAČIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA, OD RADNOG VREMENA UTVRĐENOG ODLUKOM O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2019)

Propis objavljen: 24/06/2019 - važi do 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

KATALOG UDŽBENIKA ZA PRVI I PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2018)

Propis objavljen: 15/03/2018 - važi do 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)

Propis objavljen: 30/06/2018 - važi do 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2018)

Propis na snazi: 23/06/2018 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2018)

Propis na snazi: 23/06/2018 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA VAĐENJA REČNIH NANOSA ZA PERIOD OD AVGUSTA 2017. DO AVGUSTA 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017 i 73/2018)

Propis na snazi: 16/09/2017 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU MESTA ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 28/2018)

Propis objavljen: 13/06/2018 - važi do 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2018)

Propis na snazi: 14/06/2018 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2018)

Propis na snazi: 14/06/2018 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA RADNU 2018/2019 GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2018)

Propis na snazi: 04/07/2018 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PODRUČJA OSNOVNIH ŠKOLA ZA UPIS DECE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018)

Propis objavljen: 01/02/2018 - važi do 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ZAKLJUČAK O PRIZNAVANJU PRAVA NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE U RADNOJ 2018/19 GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 25/2018 i 3/2019)

Propis objavljen: 01/10/2018 - važi do 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2019. GODINI: • 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja, odnosno u roku od dva meseca od završetka polugodišta •

Rok za sastavljanje, dostavljanje Komisiji i objavljivanje polugodišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu (za period 1. januar - 30. jun) je najkasnije u roku od dva meseca nakon završetka polugodišta, odnosno najkasnije do 31. avgusta 2019. godine.

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE USLUGA OBEZBEĐENJA VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA U OBLASTI TERMINALNIH KONTROLA LETENJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2006 i 45/2007)

Propis objavljen: 20/10/2006 - važi do 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 43/2015, 48/2018 i 37/2019)

Propis na snazi: 21/04/2006 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018)

Propis na snazi: 21/04/2006 - 31/08/2019

 

31. avgust 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SMERNICAMA ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI NADZOR ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018, 103/2018 i 57/2019)

Verzija na snazi: 31/08/2019

 NERADNI DANI 2019. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex