Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI NOVEMBAR 2020.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA NOVEMBAR 2020.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


1. novembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn., 104/2016 - dr. zakon, 96/2017 - usklađeni din. izn., 89/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 - dr. zakon, 86/2019 - usklađeni din. izn. i 126/2020 - usklađeni din. izn.)

Verzija na snazi: 01/11/2020

1. novembar 2020. godine

Izvor: propis

USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, OSIM POLJOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)

Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse iz tačke 1. primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno od 1. novembra 2020. godine.

1. novembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2020)

Propis na snazi: 01/11/2020 - 31/12/2021

1. novembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2020)

Propis na snazi: 01/11/2020 - 31/12/2021

1. novembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: IZMENJEN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA KIPROM

Od 1. novembra 2020. godine (u odnosu na poreze koji nisu porezi po odbitku) u Republici Srbiji i u Republici Kipar, primenjuje se Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 2/86) izmenjen Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2018).

1. novembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA: • Od 1. novembra vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica •

Obaveza vozača je da od 1. novembra do 1. aprila na svojim automobilima imaju sve četiri zimske gume ukoliko je na kolovozu sneg, led ili poledica.

2. novembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBUČAVANJU, NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA I NORMATIVIMA NASTAVNIH SREDSTAVA I OPREME ZA OBUČAVANJE PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)

Propis na snazi: 02/02/2013 - 02/11/2020

2. novembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 46/2018, 8/2019, 27/2020, 67/2020 i 67/2020 - dr. odluka)

Odluka o izmenama Odluke o izveštavanju banaka ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. maja 2020. godine, a primenjuje se od 31. marta 2021. godine.

Rokovi za usklađivanje unutrašnjih akata banke o upravljanju rizicima banke i za dostavljanje određenih izveštaja banaka, radi očuvanja stabilnosti bankarskog sistema u uslovima pandemije COVID-19, menjaju se 16. maja 2020. godine, danom stupanja na snagu Odluke o rokovima za usklađivanje unutrašnjih akata banke o upravljanju rizicima banke i za dostavljanje izveštaja banaka ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020 - dalje: Odluka).

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020 - dalje: Odluka o izmenama i dopunama), se primenjuje od 2. novembra 2020. godine, osim tačke 3. Odluke o izmenama i dopunama, koja se primenjuje od 31. marta 2021. godine, na osnovu Odluke.

2. novembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA ZA PERIOD OD 1. JANUARA NAREDNE GODINE • Novi rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi je do 31. oktobra tekuće godine za narednu; zahtev se podnosi isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave •

Novi rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika koji vode poslovne knjige a koji žele da pređu na paušalno oporezivanje počev od naredne godine, je 31. oktobar tekuće godine. S obzirom na to da ove godine 31. oktobar pada u subotu, skrećemo pažnju da se, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, rok pomera na prvi radni dan tj. 2.11.2020. godine. Imajući u vidu navedeno, preduzetnici koji vode poslovne knjige, a žele i ispunjavaju uslove da od 2021. godine budu paušalno oporezovani, zahtev za paušalno oporezivanje podnose zaključno sa 2.11.2020. godine.

2. novembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor sudija u višim, osnovnim, privrednim i prekršajnim sudovima. Rok za podnošenje prijava 2. novembar 2020. godine •

Tekst oglasa je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 124/20 od 16. oktobra 2020. godine. Poslednji dan za podnošenje prijava je 2. novembar 2020. godine.

2. novembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O FISKALIZACIJI: • Konsultacije će trajati do 2. novembra 2020. godine •

Konsultacije će se sprovoditi u periodu do 2. novembra 2020. godine.

3. novembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 46/2018, 8/2019, 27/2020, 67/2020 i 67/2020 - dr. odluka)

Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije prvi put dostavi izveštaj na obrascu DPO sa stanjem na dan 2. novembra 2020. godine, najkasnije 3. novembra 2020. godine.

3. novembar 2020. godine

Izvor: propis

NAREDBA O ODREĐIVANJU USLOVNO ZABRANJENIH ZONA LY R10 UVAC, LY R11 TREŠNJICA I LY R12 MILEŠEVKA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)

Propis na snazi: 03/11/2020

3. novembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)

Propis na snazi: 03/11/2020

3. novembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZRADU PROJEKTA POBOLJŠANJA KVALITETA OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)

Propis na snazi: 03/11/2020

3. novembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU OBUČAVANJA, OSPOSOBLJAVANJA, NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA SUBJEKATA I SNAGA SISTEMA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJA VANREDNIM SITUACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)

Propis na snazi: 03/11/2020

3. novembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 20/2019, 43/2019 i 128/2020)

Verzija na snazi: 03/11/2020

3. novembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O UTVRĐIVANJU ČINJENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI: • Rok za predaju zahteva, za utvrđivanje činjenica o statusu dece, sudu produžen do 3. novembra 2020. godine •

Rok za predaju zahteva, za utvrđivanje činjenica o statusu dece, sudu produžen do 3. novembra 2020. godine

4. novembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: • Sugestije i primedbe mogu se dostaviti na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati •

Sugestije i primedbe mogu se dostaviti na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.

4. novembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU: • Sugestije i primedbe mogu se dostaviti na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati •

Sugestije i primedbe mogu se dostaviti na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.

4. novembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: • Sugestije i primedbe dostaviti na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati •

Sugestije i primedbe dostaviti na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.

4. novembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)

Propis na snazi: 26/07/2014 - 04/11/2020

4. novembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA ZA SISTEME ZA PRUŽANJE JAVNE ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE - ŠIROKOPOJASNE BEŽIČNE PRISTUPNE SISTEME (BWA), MOBILNE/FIKSNE KOMUNIKACIONE MREŽE (MFCN) U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 3400-3600 MHZ I 3600-3800 MHZ ("Sl. glasnik RS", br. 10/2014)

Propis na snazi: 08/02/2014 - 04/11/2020

5. novembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA I VOZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 130/2020)

Propis na snazi: 05/11/2020

5. novembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA U RADIO-FREKVENCIJSKOM OPSEGU 2500-2690 MHZ ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)

Propis na snazi: 05/11/2020

5. novembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA U RADIO-FREKVENCIJSKOM OPSEGU 3400-3800 MHZ ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)

Propis na snazi: 05/11/2020

5. novembar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O NEPOKRETNOSTIMA ZA REPREZENTATIVNE POTREBE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014, 84/2018 i 129/2020)

Verzija na snazi: 05/11/2020

5. novembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSNIVANJE, POČETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI OSNOVNE ŠKOLE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019 i 16/2020)

Verzija na snazi: 05/11/2020

5. novembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 i 16/2020)

Verzija na snazi: 05/11/2020

5. novembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA KOJI IZVODE OBRAZOVNO-VASPITNI RAD IZ IZBORNIH PREDMETA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017 i 16/2020)

Verzija na snazi: 05/11/2020

5. novembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: USLOVI ZA OSTVARIVANJE FINANSIJSKE PODRŠKE OD STRANE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA KROZ OTKUP TRŽIŠNIH VIŠKOVA TOVNIH JUNADI U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: • Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku po osnovu Programa podnosi se do 5.11.2020. godine •

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku po osnovu Programa podnosi se do 5.11.2020. godine.

6. novembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015, 83/2018 i 81/2020 - odluka US)

Obavezuju se jedinice lokalne samouprave da, u skladu sa izdatim rešenjima o ozakonjenju objekata na svojoj teritoriji, najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 83/2018 - dalje: Zakon), odnosno do 6. novembra 2020. godine, izvrše usklađivanje važećih planskih dokumenata prilikom prve izmene tog planskog dokumenta, naročito u pogledu planiranja i uređenja neformalnih naselja na svojoj teritoriji. Lica koja su upisala pravo svojine na objektu na osnovu Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole a nemaju ranije podnet zahtev kojim je objekat u postupku ozakonjenja, ne mogu podneti zahtev za ozakonjenje.

8. novembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: IZMENA JAVNOG POZIVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH "MOJA PRVA PLATA"

Izmenama su pre svega, zbog izuzetno velike zainteresovanosti poslodavaca i nezaposlenih lica za učešće u Programu definisani novi rokovi po fazama realizacije ovog programa. Tako će se prijavljivanje kandidata umesto od 1.10. - 15.10.2020. godine, realizovati u periodu od 8.10. - 8.11.2020. godine.

9. novembar 2020. godine

Izvor: službeno mišljenje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 186

Savetnik za finansijsko-materijalne poslove vrši proveru i usklađivanje utvrđenih prava na finansiranje sa školom najkasnije do 9. novembra 2020. godine (oktobarska plata).

12. novembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA RADI FINANSIRANJA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OBJEKTIMA OD JAVNOG ZNAČAJA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: • Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 12. novembra 2020. godine •

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, a rok za podnošenje prijave je najkasnije do 12. novembra 2020. godine do 15:00 časova.

14. novembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2020. GODINI: • 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja, odnosno u roku od dva meseca od završetka polugodišta •

Kvartalni finansijski izveštaji za 2020. godinu se dostavljaju u sledećim rokovima:

• za treći kvartal 2020. godine (1. jul - 30. septembar) najkasnije do 14. novembra 2020. godine.

14. novembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015)

Oznake geografskog porekla rakija i drugih alkoholnih pića koje su upisane u Registar proizvođača rakije i drugih alkoholnih pića u skladu sa Zakonom o rakiji i drugim alkoholnim pićima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) mogu da nastave da se upotrebljavaju najduže pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 14. novembra 2020. godine.

15. novembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O TAKSI PREVOZU NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list grada Sombora", br. 21/2019)

Privredna društva i preduzetnici koji imaju odobrenje za obavljanje taksi prevoza dužni su da usklade svoje poslovanje u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Sombora ("Sl. list grada Sombora", br. 21/2019 - dalje: Odluka), odnosno do 15. novembra 2020. godine. Rok za usklađivanje poslovanja u pogledu uslova iz člana 9. stav 1. tačka 4) i 5) Odluke je dve godine od stupanja na snagu Odluke, odnosno do 15. novembra 2021. godine.

15. novembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: IZMENA JAVNOG POZIVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH "MOJA PRVA PLATA"

Proces izbora kandidata od strane poslodavaca umesto u periodu od 16.10. - 31.10.2020. godine odvijaće se u periodu od 8.10.-15.11.2020. godine.

20. novembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: MOGUĆE POMERANJE TERMINA ZA KORIŠĆENJE TURISTIČKIH VAUČERA: • Svoje vaučere građani mogu da koriste samo u objektima u kojima su već rezervisali smeštaj, što znači da ne mogu menjati ugostitelja, niti destinaciju za koju su se prvobitno odlučili •

Građani Srbije kojima su za ovu godinu odobreni turistički vaučeri svoje rezervacije mogu da ih iskoriste do 20. novembra, što znači da u dogovoru sa izdavaocem smeštaja termine mogu da pomere za period nakon okončanja krize izazvane virusom COVID-19, saopštilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

21. novembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Licence za procenu rizika izdate na osnovu Zakona o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012) važe dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 21. novembra 2020. godine.

24. novembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O UPRAVLJANJU KAPITALNIM PROJEKTIMA - "Sl. glasnik RS", br. 51/2019: • Uredba stupa na snagu 27. jula 2019. godine, a počinje da se primenjuje od 24. januara 2020. godine •

Odredbom člana 26. Uredbe propisano je da će u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu Uredbe, odnosno do 24. novembra 2020. godine Ministar finansija doneti propise koji se odnose na:

- sadržaj integrisane baze kapitalnih projekata (član 6, stav 9);
- sadržaj i obrasce investicione dokumentacije, rokove i postupak dostavljanja (član 9, stav 7.);
- sadržinu, rokove i postupak dostavljanja neophodne dokumentacije za uključivanje u budžet (član 18, stav 7.);
- vrstu i referentne vrednosti pokazatelja učinka (član 19, stav 7.) i
- sadržinu i rokove u vezi sa planom racionalizacije (član 20. stav 9.).

27. novembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: IZMENA JAVNOG POZIVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH "MOJA PRVA PLATA"

Na portalu Moja prva plata biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca najkasnije do 27.11.2020. godine.

28. novembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: IZMENA JAVNOG POZIVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH "MOJA PRVA PLATA"

Zaključivanje ugovora između NSZ, poslodavca i izabranog kandidata, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, umesto u periodu od 8.11. - 7.12.2020. godine vršiće se u periodu od 28.11. - 14.12.2020. godine.

30. novembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI I UGOVARANJE EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU: • Rok za zaključenje ugovora je 30. septembar 2020. godine, odnosno do 30. novembra za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja •

Prema članu 32. stav 1. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019), subjekt revizije dužan je da zaključi ugovor o obavljanju zakonske revizije s društvom za reviziju najkasnije do 30. septembra odnosno do 30. novembra za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja, poslovne godine na koju se revizija odnosi, i to na osnovu odluke skupštine ili drugog nadležnog organa utvrđenog opštim aktom tog subjekta o izboru društva za reviziju.

30. novembar 2020. godine

Izvor: objašnjenje Uprave carina

Uprava carina: PRIMENA MULTILATERALNIH M324 I M325 ADR SPORAZUMA U VEZI SA TRANSPORTOM OPASNE ROBE U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU - Zakon o transportu opasne robe: član 47

Multilateralni sporazum M324 predviđa da svi sertifikati o stručnoj osposobljenosti vozača i savetnika za bezbednost u transportu opasne robe čiji rok važenja ističe između 1. marta i 1. novembra 2020. godine, ostaju važeći do 30. novembra 2020. godine.

Izvor: Redakcija, 29.10.2020.


NERADNI DANI 2020. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex