Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI FEBRUAR 2020.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA FEBRUAR 2020.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)

Ova uredba je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 4. januara 2020. godine, osim odredaba člana 4. stav 1. tač. 2) i 4) i stav 2. tačka 2) ove uredbe, koje se primenjuju od 1. februara 2020. godine.


Član 4


Uslov koji treba da ispuni Investitor radi ostvarivanja prava na dodelu podsticajnih sredstava je da u svrhu proizvodnje audiovizuelnog dela u budžetu produkcije nameni sredstva za realizaciju projekta u Republici Srbiji, u iznosu većem od minimalnih sredstava za konkretan format:
1) za igrani film i TV film: 300.000,00 evra;
2) za TV seriju: 300.000,00 evra, po epizodi;
3) za animirani film, audio i/ili vizuelnu postprodukciju audiovizuelnog dela: 150.000,00 evra;
4) za namenski film: 300.000,00 evra;
5) za dokumentarni film i dokumentarni TV program: 50.000,00 evra.


Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može se ostvariti za proizvodnju:
1) dugometražnog igranog filma, TV filma, dugometražnog dokumentarnog filma i dugometražnog animiranog filma namenjenog prikazivanju, koji traju najmanje 70 minuta;
2) TV serije, pod uslovom da epizoda traje minimum 40 minuta;
3) dokumentarnog TV programa u trajanju od minimum 40 minuta.


Pored uslova iz stava 1. tačka 4) ovog člana, za sticanje prava na dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju namenskog filma, neophodno je da je njegova proizvodnja finansirana od strane jednog Investitora, kao i da se realizacija namenskog filma definiše kao projekat iz člana 2. tačka 6) ove uredbe.

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

TARIFA NAKNADA KOJU OD ORGANIZATORA, VLASNIKA, DRŽAOCA I ZAKUPCA PROSTORA NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU JAVNOG IZVOĐENJA MUZIČKIH DELA NA KONCERTIMA, MUZIČKIM FESTIVALIMA I MUZIČKO-ZABAVNIM MANIFESTACIJAMA, KULTURNIM, SPORTSKIM I POLITIČKIM MANIFESTACIJAMA I U KOMERCIJALNIM PROSTORIMA KAO I PO OSNOVU PREDSTAVLJANJA KAO JAVNOG SAOPŠTAVANJA SCENSKIH DELA UŽIVO PRED PUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020 i 5/2020 - ispr.)

Ova tarifa je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 25. januara 2020. godine, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca, odnosno od 1. februara 2020. godine.

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.)

Verzija na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.)

Verzija na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O TARIFI NAKNADA KOJE SOKOJ NAPLAĆUJE PO OSNOVU UMNOŽAVANJA I STAVLJANJA PRIMERAKA MUZIČKIH DELA U PROMET ("Sl. glasnik RS", br. 5/2020)

Ova tarifa je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. januara 2020. godine, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca, odnosno od 1. februara 2020. godine.

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE VUČNIM VOZILOM, OBRASCU DODATNOG UVERENJA I OBRASCU DOZVOLE ZA REGULISANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)

Propis na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PODSISTEM ENERGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)

Propis na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ELEMENTE SISTEMA CEVOVODA OD PLASTIČNIH MASA ZA SNABDEVANJE VODOM NAMENJENOM ZA LJUDSKU UPOTREBU, TRANSPORT ZAPRLJANE I KANALIZACIONE VODE, TRANSPORT GASOVITIH GORIVA I INSTALACIJE ZA GREJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)

Propis na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POSTUPCIMA IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, NAČINU IZVEŠTAVANJA, SADRŽINI IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG IZVRŠITELJA I NAČINU POSTUPANJA SA ARHIVOM ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016, 50/2018, 47/2019 i 6/2020)

Verzija na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019 i 6/2020)

Verzija na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)

Propis na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017 i 6/2020)

Verzija na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr. i 6/2020)

Verzija na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018 i 6/2020)

Verzija na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 88/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020)

Verzija na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020)

Verzija na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 - dr. zakoni)

Verzija na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O ŽIGOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)

Verzija na snazi: 01/02/2020

 

1. februar 2020. godine

Izvor: propis

USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2020)

Početak primene: 01/02/2020

 

4. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU MARAKEŠKOG UGOVORA ZA OMOGUĆAVANJE PRISTUPA OBJAVLJENIM DELIMA OD STRANE LICA KOJA SU SLEPA, SLABOVIDA ILI NA DRUGI NAČIN ONEMOGUĆENA DA KORISTE ŠTAMPANE MATERIJALE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)

Propis na snazi: 04/02/2020

 

4. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O STATUSU FRANCUSKE ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)

Propis na snazi: 04/02/2020

 

4. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SARADNJI U OBLASTI OBRAZOVANJA, NAUKE I TEHNOLOGIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)

Propis na snazi: 04/02/2020

 

4. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O PREDAJI PETERBURŠKOG LISTA MIROSLAVLJEVOG JEVANĐELJA REPUBLICI SRBIJI I SLIKA NIKOLAJA KONSTANTINOVIČA RERIHA RUSKOJ FEDERACIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)

Propis na snazi: 04/02/2020

 

5. februar 2020. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA O KAMATNIM STOPAMA NA KREDITE I DEPOZITE BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2010, 2/2012 i 86/2019)

Preliminarne podatke o kamatnim stopama na kredite i depozite na nove poslove za sektor stanovništva i nefinansijski sektor iz tačke 1. stav 2. ove odluke banke će prvi put dostaviti za januar 2020. godine, i to najkasnije 5. februara 2020. godine do 12.00 časova.

 

5. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010 i 88/2015)

Propis na snazi: 25/12/2010 - 05/02/2020

 

5. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PREMERU I KATASTRU VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2010)

Propis na snazi: 16/09/2010 - 05/02/2020

 

6. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)

Propis na snazi: 06/02/2020

 

6. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O GEODETSKIM METODAMA MERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)

Propis na snazi: 06/02/2020

 

6. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PREMERU I KATASTRU VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)

Propis na snazi: 06/02/2020

 

7. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PODATAKA ZNAČAJNIH ZA ODBRANU ZEMLJE KOJI SE MORAJU ČUVATI KAO DRŽAVNA ILI SLUŽBENA TAJNA I O UTVRĐIVANJU ZADATAKA I POSLOVA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU ZEMLJE KOJE TREBA ŠTITITI PRIMENOM POSEBNIH MERA BEZBEDNOSTI ("Sl. list SRJ", br. 54/94 i "Sl. glasnik RS", br. 88/2009 i 111/2009)

Propis na snazi: 16/07/1994 - 07/02/2020

 

8. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TRGOVANJU I NADZORU NAD RADOM ROBNE BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)

Propis na snazi: 08/02/2020

 

8. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MINIMALNOJ SADRŽINI PRAVILA POSLOVANJA ROBNE BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)

Propis na snazi: 08/02/2020

 

8. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O RADU SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)

Propis na snazi: 08/02/2020

 

8. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REGIONALNOG KOLUBARSKOG SISTEMA SNABDEVANJA VODOM ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)

Propis na snazi: 08/02/2020

 

8. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O PODACIMA I POSLOVIMA ZNAČAJNIM ZA SISTEM ODBRANE KOJI SE MORAJU ČUVATI I ŠTITITI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA I O KRITERIJUMIMA ZA POPUNU RADNIH MESTA NA KOJIMA SE TI ZADACI I POSLOVI OBAVLJAJU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)

Propis na snazi: 08/02/2020

 

8. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ISPLATU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017, 9/2018, 61/2019 i 8/2020)

Verzija na snazi: 08/02/2020

 

8. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O CARINSKIM POSTUPCIMA I CARINSKIM FORMALNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2019 i 8/2020)

Verzija na snazi: 08/02/2020

 

8. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU POSEBNOG ODELJENJA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 43/2013, 76/2017 i 8/2020)

Verzija na snazi: 08/02/2020

 

8. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAČINU VRŠENJA PRINUDNE NAPLATE S RAČUNA KLIJENTA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2014, 76/2016 i 8/2020)

Verzija na snazi: 08/02/2020

 

10. februar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2019. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM: • Propisi koji uređuju aktivnost vršenja popisa •

Rokovi su definisani odredbama člana 23. Uputstvа o organizaciji i računovodstvenom obuhvatanju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika uključenih u konsolidovani račun trezora Autonomne pokrajine Vojvodine i sredstava javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine date na korišćenje drugim pravnim licima ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2014, 51/2014, 3/2015 i 48/2015) i propisani su kao krajnji rokovi. U nastavku dajemo utvrđene krajnje rokove za popis za 2019. godinu:
- dostavljanje izveštaja o izvršenom godišnjem popisu i donošenje akta o usvajanju izveštaja o popisu i rezultatima za direktne korisnike - 10. februar 2020. godine…

 

11. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O REGISTRU PROSTORNIH JEDINICA ("Sl. glasnik SRS", br. 19/89 i "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93 i 48/94

Propis na snazi: 12/05/1989 - 11/02/2020

 

11. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O JEDINSTVENOJ EVIDENCIJI PROSTORNIH JEDINICA ("Sl. list SFRJ", br. 18/88 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Propis na snazi: 26/03/1988 - 11/02/2020

 

11. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O ADRESNOM REGISTRU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)

Propis na snazi: 06/07/2017 - 11/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017, 20/2019 i 9/2020)

Verzija na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

STATUT FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2006, 118/2008, 5/2010, 113/2013 i 9/2020)

Verzija na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020)

Verzija na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PODACIMA KOJE SADRŽI EVIDENCIJA OPERATORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)

Propis na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon i 9/2020 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O HIDROGRAFSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)

Propis na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020)

Verzija na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 - dr. zakon, 92/2016, 104/2016 - dr. zakon, 113/2017 - dr. zakon, 41/2018, 95/2018 - dr. zakon, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020)

Verzija na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)

Propis na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POSEBNIM POSTUPCIMA RADI REALIZACIJE PROJEKATA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE LINIJSKIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)

Propis na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015 i 9/2020)

Verzija na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020)

Verzija na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O REGISTRU PROSTORNIH JEDINICA I ADRESNOM REGISTRU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)

Propis na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 i 9/2020 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 18/2016, 47/2018 i 9/2020 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020)

Verzija na snazi: 12/02/2020

 

12. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 - dr. zakon, 83/2018 i 9/2020)

Verzija na snazi: 12/02/2020

 

13. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU ANEKSA 1 SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U OBLASTI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)

Propis na snazi: 13/02/2020

 

13. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 2009 (2019) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ZA PROJEKTNI ZAJAM ZA IZGRADNJU NOVE UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE, TIRŠOVA 2 U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)

Propis na snazi: 13/02/2020

 

13. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADA DRŽAVA UČESNICA CRNOMORSKE EKONOMSKE SARADNJE (BSEC) O SARADNJI U PRUŽANJU POMOĆI U VANREDNIM SITUACIJAMA I HITNOM REAGOVANJU NA PRIRODNE I IZAZVANE KATASTROFE I DOPUNSKOG PROTOKOLA UZ SPORAZUM IZMEĐU VLADA DRŽAVA UČESNICA CRNOMORSKE EKONOMSKE SARADNJE (BSEC) O SARADNJI U PRUŽANJU POMOĆI U VANREDNIM SITUACIJAMA I HITNOM REAGOVANJU NA PRIRODNE I IZAZVANE KATASTROFE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)

Dopunski protokol za Republiku Srbiju stupa na snagu 13. februara 2020. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Dopunskog protokola uz Sporazum između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe, koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020 od 5. februara 2020. godine.

 

13. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)

Propis na snazi: 13/02/2020

 

13. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT UNAPREĐENJE ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U SRBIJI) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)

Propis na snazi: 13/02/2020

 

13. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)

Propis na snazi: 13/02/2020

 

13. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI (NABAVKA VOZNIH SREDSTAVA ZA SRBIJA VOZ) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)

Propis na snazi: 13/02/2020

 

13. februar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KREDITU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE (KAO KORISNIKA KREDITA) I T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I DENİZBANK A.Ş. (KAO DAVALACA KREDITA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)

Propis na snazi: 13/02/2020

 

13. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761, DEONICA POJATE-PRELJINA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2013)

Propis na snazi: 08/11/2013 - 13/02/2020

 

13. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA ISPITA IZ OBLASTI POZNAVANJA PROPISA KOJIMA SE REGULIŠE TAKSI PREVOZ I OBLASTI POZNAVANJA GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 7/2020)

Propis na snazi: 13/02/2020

 

14. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761, DEONICA POJATE-PRELJINA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2020)

Propis na snazi: 14/02/2020

 

14. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BESPILOTNIM VAZDUHOPLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)

Propis na snazi: 01/01/2016 - 14/02/2020

 

14. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA, LISTI, VRSTAMA I ZNAČAJU INCIDENATA I POSTUPKU OBAVEŠTAVANJA O INCIDENTIMA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)

Propis na snazi: 02/12/2016 - 14/02/2020

 

14. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DODELE PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010, 146/2014 i 91/2018)

Propis na snazi: 05/06/2010 - 14/02/2020

 

14. februar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: • Rok za uplatu prve rate poreza 14. februar 2020. godine •

Rok za uplatu prve rate poreza 14. februar 2020. godine.

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SOCIJALNOJ POMOĆI ZA LICA KOJA TRAŽE, ODNOSNO KOJIMA JE ODOBREN AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 44/2008 i 78/2011)

Propis na snazi: 25/04/2008 - 15/02/2020

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA OBAVEZA JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA TOKOM PREDIZBORNE KAMPANJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020)

Propis na snazi: 15/02/2020

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE USPENJA PRESVETE BOGORODICE U ORIDU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020)

Propis na snazi: 15/02/2020

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE VAZNESENJA U ZMINJAKU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020)

Propis na snazi: 15/02/2020

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015, 2016, 2017, 2018. I 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015, 84/2015, 109/2015, 16/2016, 82/2016, 5/2017, 92/2017, 29/2018, 59/2018, 3/2019, 1/2020 i 11/2020)

Verzija na snazi: 15/02/2020

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE DRŽAVNE HIPOTEKARNE BANKE U VALJEVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020)

Propis na snazi: 15/02/2020

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DODELE PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020)

Propis na snazi: 15/02/2020

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2020 i 11/2020)

Verzija na snazi: 15/02/2020

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O POSTUPKU OBAVEŠTAVANJA O INCIDENTIMA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020)

Propis na snazi: 15/02/2020

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2017, 56/2018, 34/2019 i 11/2020)

Verzija na snazi: 15/02/2020

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA POSEBNE NAMENE - MARINE U KLADOVU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020)

Propis na snazi: 15/02/2020

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA SOPSTVENE POTREBE U GOLUPCU, KAMENOLOM "JELENSKA STENA" ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020)

Propis na snazi: 15/02/2020

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020)

Propis na snazi: 15/02/2020 - 31/12/2020

 

15. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BESPILOTNIM VAZDUHOPLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 18. januara 2020. godine, a primenjuje se od 15. februara 2020. godine.

 

15. februar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: • Podeljena sva poreska rešenja paušalcima. Rok za plaćanje 15. februar 2020. godine •

Poreska rešenja stigla su u elektronske sandučiće svih 95.000 paušalaca koji posluju u Srbiji. Preuzeto ih je 24.000, a ostale tri četvrtine obveznika to moraju da učine i obaveze izmire do 15. februara. Uslov da pristupe poreskoj pošti je da imaju kvalifikovani elektronski sertifikat. Novoosnovani paušalci, a njih je od početka godine oko 500, poreska rešenja dobijaju u roku od 48 sati.

 

16. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)

Propis na snazi: 16/02/2020

 

16. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU SERTIFIKATA KRATKOG PROGRAMA STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)

Propis na snazi: 16/02/2020

 

16. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - dr. pravilnik, 1/2012 - dr. pravilnik, 51/2019 i 12/2020)

Verzija na snazi: 16/02/2020

 

16. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SOCIJALNOJ POMOĆI ZA LICA KOJA TRAŽE, ODNOSNO KOJIMA JE ODOBREN AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)

Propis na snazi: 16/02/2020

 

18. februar 2020. godine

Izvor: propis

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: • Rok za plaćanje januarskih obaveza za preduzetnike-paušalce 18. februar 2020. godine •

Poreska uprava obaveštava preduzetnike-paušalce da 18. februara 2020. godine ističe rok za plaćanje mesečnih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za januar 2020. godine.

 

18. februar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPALJIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA I ZAPALJIVIM GASOVIMA I O ZAŠTITI OD POŽARA: • Rasprava će trajati do 18. februara 2020. godine •

Javna rasprava o nacrtima zakona će se sprovesti u periodu do 18. februara 2020. godine.

 

19. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019, 55/2019 i 56/2019 - ispr., 73/2019 i 87/2019)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019 - dalje: Pravilnik), po dobijanju saglasnosti Vlade je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 20. decembra 2019. godine, osim odredaba člana 1. st. 4. i 6, člana 2, člana 3. st. 2, 4, 9, 15, 19. i 22, člana 4. stav 2, člana 5. st. 2. i 5, člana 6. st. 1, 4, 7. i 10, člana 7. st. 2, 4. i 8, člana 8. stav 1, člana 12. st. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 13. i 18, člana 13. st. 1, 2. i 4, člana 14. stav 2, člana 15. st. 2. i 5, člana 17. st. 1. i 4. i člana 18. st. 2, 4. i 6, koje se primenjuju po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno od 19. februara 2020. godine.

 

19. februar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za imenovanje sudija porotnika, za mandatni period od pet godina. Rok za prijavu 19. februar 2020. godine •

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za imenovanje sudija porotnika". Tekst oglasa je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 9/2020 od 04. februara 2020. godine. Poslednji dan za podnošenje prijava je 19. februar 2020. godine.

 

20. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2020)

Propis na snazi: 20/02/2020

 

20. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVA I PREDSTAVKI STRANAKA U VEZI SA RADOM ORGANA GRADA NOVOG SADA I POSTUPANJA PO NJIMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2020)

Propis na snazi: 20/02/2020

 

20. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU NA KOJI GRAD NOVI SAD MOŽE PRIMATI DONACIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2020)

Propis na snazi: 20/02/2020

 

20. februar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2019. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM: • Propisi koji uređuju aktivnost vršenja popisa •

Rokovi su definisani odredbama člana 23. Uputstva o organizaciji i računovodstvenom obuhvatanju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika uključenih u konsolidovani račun trezora Autonomne pokrajine Vojvodine i sredstava javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine date na korišćenje drugim pravnim licima ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2014, 51/2014, 3/2015 i 48/2015) i propisani su kao krajnji rokovi. U nastavku dajemo utvrđene krajnje rokove za popis za 2019. godinu:
- dostavljanje izveštaja o izvršenom godišnjem popisu i donošenje akta o usvajanju izveštaja o popisu i rezultatima za Upravu za zajedničke poslove i Upravu za imovinu APV - 20. februar 2020. godine…

 

21. februar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA 2014-2020. GODINE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ OD STRANE EU (PRE-ACCESSISION ASSISTANCE IPA II): • Rok za dostavljanje predloga projekata je 21. februar 2020. godine •

Rok za dostavljanje predloga projekata je 21. februar 2020. godine.

 

21. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)

Propis na snazi: 14/02/2019 - 21/02/2020

 

21. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI DECE PRI KORIŠĆENJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)

Propis na snazi: 15/07/2016 - 21/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROIZVODNJI I PROMETU MALIH KOLIČINA HRANE BILJNOG POREKLA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI, KAO I ISKLJUČENJU, PRILAGOĐAVANJU ILI ODSTUPANJU OD ZAHTEVA HIGIJENE HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016, 62/2016 i 13/2020)

Verzija na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MERILIMA ZA MERENJE SILE KOČENJA KOD MOTORNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI, KAO I O NAČINU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U OBJEKTIMA DOMAĆE RADINOSTI I SEOSKOG TURISTIČKOG DOMAĆINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA KORISNIKA NOVČANE DOZNAKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA SEFOVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 17/2014, 27/2014, 62/2014, 125/2014, 51/2015, 61/2015, 71/2015, 78/2015, 29/2016, 54/2016, 76/2016, 85/2016, 24/2017, 3/2018, 76/2018, 86/2018, 96/2018, 40/2019, 88/2019 i 13/2020)

Verzija na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015, 37/2018 i 13/2020)

Verzija na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADA TROŠKOVA ZA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019 i 13/2020)

Verzija na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA I INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I UPRAVLJANJE BEZBEDNOSNIM RIZICIMA PRIRODNIH KATASTROFA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOM UNIVERZITETU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020 - 30/09/2021

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOM UNIVERZITETU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020 - 30/09/2021

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI DECE PRI KORIŠĆENJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011, 63/2012, 101/2012, 46/2013, 113/2017 - dr. zakon, 21/2018 i 95/2018 - dr. zakon, 10/2019, 86/2019 - dr. zakon i 13/2020)

Verzija na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE KATEGORIJA STRANACA I KATEGORIJAMA STRANACA KOJIMA SE PRIVREMENI BORAVAK U REPUBLICI SRBIJI MOŽE ODOBRITI NEZAVISNO OD OSNOVA ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O POJEDINOSTIMA POSTUPKA I KRITERIJUMIMA KOJI SE PRIMENJUJU ZA PRISTUP USLUGAMA KOJE SE PRUŽAJU U USLUŽNIM OBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019 i 13/2020)

Verzija na snazi: 22/02/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020 - 31/12/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2019 i 13/2020)

Verzija na snazi: 22/02/2020 - 31/12/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020 - 31/12/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020 - 31/12/2020

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015, 36/2017 - Aneks I, 5/2018 - Aneks II i 94/2019 - Aneks III)

Danom stupanja na snagu Odluke Vlade 05 broj 11-1062/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020), odnosno 22. februara 2020. godine, Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015, 36/2017 - Aneks I, 5/2018 - Aneks II i 94/2019 - Aneks III), izuzev odredbe člana 51. i člana 67. st. 6. i 7. ovog posebnog kolektivnog ugovora, primenjuje se i na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije koji obavljaju komunalne delatnosti, a koji nisu učestvovali u njegovom zaključivanju.

 

22. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA VLADE 05 BROJ 11-1062/2020 O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NA SVE POSLODAVCE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE KOJI OBAVLJAJU KOMUNALNE DELATNOSTI, A KOJI NISU UČESTVOVALI U NJEGOVOM ZAKLJUČIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020

 

25. februar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: PREDLOG IZMENA TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA: • Rok za predloge i sugestije 25. februar 2020. godine •

Advokatska komora Vojvodine poziva da eventualne predloge i sugestije dostavite najkasnije do 25. februara 2020. godine na mejl advokata Branislava Vulića: vulicb@gmail.com.

 

28. februar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2019. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM: • Propisi koji uređuju aktivnost vršenja popisa •

Rokovi su definisani odredbama člana 23. Uputstva o organizaciji i računovodstvenom obuhvatanju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika uključenih u konsolidovani račun trezora Autonomne pokrajine Vojvodine i sredstava javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine date na korišćenje drugim pravnim licima ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2014, 51/2014, 3/2015 i 48/2015) i propisani su kao krajnji rokovi. U nastavku dajemo utvrđene krajnje rokove za popis za 2019. godinu:
- dostavljanje izveštaja o izvršenom godišnjem popisu i donošenje akta o usvajanju izveštaja o popisu Konsolidovanog računa trezora koji nisu u nadležnosti budžetskih korisnika - 28. februar 2020. godine.

 

28. februar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2019. GODINU: • Popunjavanje, usvajanje i predaja izveštaja, šema logičke kontrole •

Rokovi predaje godišnjih finansijskih izveštaja propisani su odredbama člana 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019), gde je precizno utvrđen za republički i lokalni nivo postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to:


28. februar:


- indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije,
- indirektni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta lokalne vlasti,
- pravosudni organi koji se u budžetu Republike Srbije iskazuju zbirno pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Visokom savetu sudstva, odnosno Državnom veću tužilaca,
- korisnici sredstava RFZO pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje,
- drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom državnom organu Republike Srbije i
- drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom organu lokalne vlasti.

 

29. februar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O STANDARDIMA STABILNOG I SIGURNOG POSLOVANJA U DELU PRUŽANJA PLATNIH USLUGA PREKO ZASTUPNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Subjekt nadzora dužan je da sistem unutrašnjih kontrola i postojeće ugovore o zastupanju uskladi sa odredbama ove odluke u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke, odnosno do 17. februara 2020. godine, kao i da o tome obavesti Narodnu banku Srbije najkasnije 29. februara 2020. godine, dostavljanjem unutrašnjih akata subjekta nadzora i ugovora o zastupanju - usklađenih sa odredbama ove odluke.

 

29. februar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015, 104/2015 i 19/2017 - dr. pravilnik)

Propis na snazi: 25/11/2015 - 29/02/2020

 

29. februar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI I OBIM SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU: • Rok za izveštaj za statističke potrebe do 29.2.2020. godine i za izveštaj za javno objavljivanje do 30.6.2020. godine •

U skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon), rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe, Agenciji za privredne registre je do kraja februara naredne godine, odnosno rok je do 29.2.2020. godine.


Član 35


Pravna lica i preduzetnici dužni su da, za statističke i druge potrebe, dostave Agenciji do kraja februara naredne godine: Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.


Pravna lica, koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, dužna su da do kraja februara naredne godine dostave Agenciji Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.


Podaci iz izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu se ustupati trećim licima bez izričite saglasnosti pravnog lica i preduzetnika, niti se mogu javno objavljivati.


Oblik i sadržaj Statističkog izveštaja propisuje ministar nadležan za poslove finansija, Narodna banka Srbije, odnosno Komisija za hartije od vrednosti shodno nadležnostima iz ovog zakona.


Za pravna lica i preduzetnike koji su, uz izveštaje za statističku obradu iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavili i ostale finansijske izveštaje i dokumentaciju iz čl. 33. i 34. ovog zakona, odnosno izjavu da dostavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje, smatraće se da su ispunili i obavezu dostavljanja tih izveštaja za javno objavljivanje.


Izveštaji iz st. 1. i 2. ovog člana, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, unose se u poseban informacioni sistem Agencije i dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku.

 NERADNI DANI 2020. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex