Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI NOVEMBAR 2019.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA NOVEMBAR 2019.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


 

1. novembar 2019. godine

Izvor: propis

STATUT GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013, "Sl. glasnik RS", br. 7/2016 - odluka US i "Sl. list grada Beograda", br. 60/2019)

Odluka o promeni Statuta grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2019) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Beograda", odnosno 2. avgusta 2019. godine, s tim što se odredbe koje se odnose na donošenje rešenja u prvom stepenu o građevinskoj dozvoli za izgradnju objekata i ostalih akata u postupku objedinjene procedure, kao i drugih akata za izgradnju objekata od strane gradskih opština primenjuju od 1. novembra 2019.godine, a odredbe člana 36. ove odluke u delu koji se odnosi na poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa gradskih opština primenjuju se od 1. januara 2020. godine.

 

1. novembar 2019. godine

Izvor: propis

NAREDBA O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA TRANSMISIVNIH SPONGIOFORMNIH ENCEFALOPATIJA I DRUGIH BOLESTI ŽIVOTINJA KOJE SE MOGU PRENETI SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)

Propis na snazi: 20/01/2018 - 01/11/2019

 

1. novembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O OBUČAVANJU GRAĐANA ZA ODBRANU ZEMLJE ("Sl. list SRJ", br. 36/94 i 44/94 - ispr.)

Propis na snazi: 07/05/1994 - 01/11/2019

 

1. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA - BEOGRAD (BATAJNICA) ("Sl. glasnik RS", br. 102/2010)

Propis na snazi: 07/01/2011 - 01/11/2019

 

1. novembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: EU: EVROPSKA UNIJA ODLOŽILA ODLUKU O SEZONSKOM POMERANJU SATA DO 2021. GODINE: • Do 1. novembra 2019. godine zemlje članice treba da donesu odluku hoće li uzeti zimsko ili letnje računanje vremena za stalno •

Do 1. novembra 2019. godine zemlje članice treba da donesu odluku hoće li uzeti zimsko ili letnje računanje vremena za stalno.

 

1. novembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O MEMORIJALNOM CENTRU "STARO SAJMIŠTE" : • Rasprava će trajati do 1. novembra 2019. godine •

Radna grupa Vlade za izradu Nacrta zakona o Memorijalnom centru "Staro sajmište", izradila je radnu verziju prethodno navedenog akta. Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 01. novembra 2019. godine.

 

1. novembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE LINIJSKIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU: • Rasprava će trajati do 1. novеmbra 2019. godinе •

U postupku priprеmе Nacrta zakona o utvrđivanju javnog intеrеsa i posеbnim postupcima radi rеalizacijе projеkta izgradnjе i rеkonstrukcijе linijskih infrastrukturnih objеkata od posеbnog značaja za Rеpubliku Srbiju, Ministarstvo građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona. Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovеšćе sе u pеriodu do 1. novеmbra 2019. godinе.

 

2. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)

Propis na snazi: 02/11/2019 - 31/12/2020

 

2. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018, 58/2019 i 76/2019)

Verzija na snazi: 02/11/2019

 

2. novembar 2019. godine

Izvor: propis

NAREDBA O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA TRANSMISIVNIH SPONGIOFORMNIH ENCEFALOPATIJA I DRUGIH BOLESTI ŽIVOTINJA KOJE SE MOGU PRENETI SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)

Propis na snazi: 02/11/2019

 

2. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NUSPROIZVODA I OBRASCU IZVEŠTAJA O NUSPROIZVODIMA, NAČINU I ROKOVIMA ZA NJEGOVO DOSTAVLJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)

Propis na snazi: 02/11/2019

 

2. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR NUSPROIZVODA I REGISTAR OTPADA KOJI JE PRESTAO DA BUDE OTPAD ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)

Propis na snazi: 02/11/2019

 

2. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA - BEOGRAD (BATAJNICA) ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)

Propis na snazi: 02/11/2019

 

2. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - GRANICA REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)

Propis na snazi: 02/11/2019

 

2. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI JERMENIJI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)

Propis na snazi: 02/11/2019

 

2. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BER ŠEVI, DRŽAVA IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)

Propis na snazi: 02/11/2019

 

2. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE JERMENIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)

Propis na snazi: 02/11/2019

 

2. novembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU OBUČAVANJA I KATEGORIJAMA GRAĐANA KOJE ZA POTREBE ODBRANE ZEMLJE OBUČAVA MINISTARSTVO ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019)

Propis na snazi: 02/11/2019

 

3. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT MODERNIZACIJE PORESKE ADMINISTRACIJE) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)

Sporazum je potpisan u Beogradu, 7. maja 2019. godine, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 21. maja 2019. godine, a krajnji rok za stupanje na snagu je stotinu i osamdeset dana od datuma potpisivanja, odnosno 3. novembar 2019. godine.

 

3. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT UNAPREĐENJA TRGOVINE I SAOBRAĆAJA ZAPADNOG BALKANA UZ PRIMENU VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG PRISTUPA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)

Krajnji rok za stupanje na snagu je stotinu i osamdeset dana od datuma potpisivanja, odnosno 3. novembar 2019. godine.

 

3. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT UNAPREĐENJA USLUGA ELEKTRONSKE UPRAVE) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)

Sporazum je potpisan 7. maja 2019. godine u Beogradu, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 21. maja 2019. godine, a krajnji rok za stupanje na snagu je stotinu i osamdeset dana od datuma potpisivanja, odnosno 3. novembar 2019. godine.

 

3. novembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: • Rasprava će trajati do 3. novembra 2019. godine •

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva predstavnike ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja, civilni sektor, državne organe i druga zainteresovana fizička i pravna lica da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i da daju svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare. Javna rasprava sprovešće se u periodu do 3. novembra 2019. godine.

 

5. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBAVEZI SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SOMBORA ZA DAVANJE IZJAVE DA NISU RADNO ANGAŽOVANI PO DRUGOM OSNOVU ("Sl. list grada Sombora", br. 19/2019)

Propis na snazi: 05/11/2019

 

7. novembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O PRIVREMENO REZERVISANIM I PRIVREMENO IZDVOJENIM DELOVIMA VAZDUŠNOG PROSTORA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2019)

Ova uredba je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 7. septembra 2019. godine, a primenjuje se od 7. novembra 2019. godine.

 

7. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA ISPITA O POZNAVANJU GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2019 i 51/2019)

Verzija na snazi: 07/11/2019

 

7. novembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: • Rasprava će trajati do 7. novembra 2019. godine •

U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi javnu raspravu. Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 7. novembra 2019. godine.

 

7. novembar 2019. godine

Izvor: službeno mišljenje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 186

Savetnik za finansijsko-materijalne poslove vrši proveru i usklađivanje utvrđenih prava na finansiranje sa školom najkasnije do 7. novembra 2019. godine (oktobarska plata).

 

7. novembar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravnik u privredi: KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA - "Sl. glasnik RS", br. 31/2019

Vlada i nadležni ministri u obavezi su da propise za izvršavanje Izmena Zakona donesu do 7.11.2019. godine.

 

7. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 30/2010 i 62/2014)

Propis na snazi: 04/03/2005 - 07/11/2019

 

8. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, 94/2017 i 77/2019)

Verzija na snazi: 08/11/2019

 

8. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 77/2019)

Verzija na snazi: 08/11/2019

 

8. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 77/2019)

Verzija na snazi: 08/11/2019

 

8. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2019)

Propis na snazi: 08/11/2019

 

8. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 77/2019)

Propis na snazi: 08/11/2019

 

8. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI JAVNIH REGISTARA, POTVRDA, PRIJAVA I ZAHTEVA U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, KAO I O VRSTAMA PODATAKA, NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I OBJAVLJIVANJA PRONALAZAKA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2012 i 73/2016)

Propis na snazi: 08/12/2012 - 08/11/2019

 

8. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE BAVE ZASTUPANJEM U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, ŽIGOVA, MODELA, UZORAKA I GEOGRAFSKIH OZNAKA POREKLA ("Sl. list SRJ", br. 48/95)

Propis na snazi: 04/11/1995 - 08/11/2019

 

8. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2010, 13/2016 i 7/2018)

Propis na snazi: 26/05/2010 - 08/11/2019

 

8. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013, 57/2016, 61/2016 - ispr., 1/2019 i 15/2019)

Propis na snazi: 06/09/2013 - 08/11/2019

 

8. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O CENAMA BOLESNIČKOG DANA ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2013 i 17/2015)

Propis na snazi: 24/01/2013 - 08/11/2019

 

8. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI, NAČINU VOĐENJA ZAPISNIKA STRUČNOG PREGLEDA ŽIČARA I SPISKU DOKUMENATA O USKLAĐENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 58/2017)

Propis na snazi: 23/06/2017 - 08/11/2019

 

8. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI I IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU PREUZIMANJA PODATAKA O PREUZETIM OBAVEZAMA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, RADI VRŠENJA TOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015 i 16/2018)

Propis na snazi: 24/10/2015 - 08/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET ("Sl. list SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 - dr. pravilnik i 78/2019 - dr. pravilnik)

Verzija na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU VAZDUHOPLOVNIH PODATAKA I VAZDUHOPLOVNIH INFORMACIJA ZA JEDINSTVENO EVROPSKO NEBO ("Sl. glasnik RS", br. 99/2017 i 78/2019)

Verzija na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2012, 50/2012, 57/2012 - ispr., 68/2012, 14/2013 i 78/2019)

Verzija na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPANJU BUDŽETSKE INSPEKCIJE U VRŠENJU NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI SRPSKE TEHNIČKE OCENE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STRUČNOM PREGLEDU ŽIČARA ZA TRANSPORT LICA I SPECIFIČNIH VUČNIH INSTALACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU JAJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019, 35/2019 i 78/2019)

Verzija na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU USPOSTAVLJANJA I ODRŽAVANJA REGISTRA RIZIKA OD KATASTROFA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA KOD FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2005 i 78/2019)

Verzija na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA I DRUGIM POSEBNIM KRITERIJUMIMA ZA POJEDINE VRSTE OTPADA KOJI PRESTAJU DA BUDU OTPAD ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI IGRAČAKA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O CENAMA BOLESNIČKOG DANA ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA GRANICA HRVATSKE - BEOGRAD (DOBANOVCI) ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MEŠOVITOG VOJNO-CIVILNOG AERODROMA "MORAVA" ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA PREKURSORA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREKURSORE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE BAVE ZASTUPANJEM U OBLASTI INDUSTRIJSKE SVOJINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI POTVRDA, PRIJAVA I ZAHTEVA U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, KAO I O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I OBJAVLJIVANJA PRONALAZAKA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019

 

9. novembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE: • Rasprava će trajati do 9. novembra 2019. godine •

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve subjekte zainteresovane za pitanja sistema zaštite poslovne tajne: preduzetnike i pravna lica, kao i njihova udruženja, predstavnike proizvođača, trgovaca i pružalaca usluga, advokate, zastupnike upisane u Registar zastupnika koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu, državne organe i druge, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o zaštiti poslovne tajne, kao i da daju svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare. Javna rasprava sprovešće se u periodu do 9. novembra 2019. godine.

 

12. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU AKATA SVETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)

Propis na snazi: 12/11/2019

 

14. novembar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2019. GODINI: • 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja, odnosno u roku od dva meseca od završetka polugodišta •

Prema odredbama člana 53. stav 1. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), javno društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta dužno je da sastavi, objavi javnosti i dostavi Komisiji za hartije od vrednosti i organizatoru tržišta kvartalni izveštaj, najkasnije 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja tekuće poslovne godine, kao i da obezbedi da ovaj izveštaj bude dostupan javnosti najmanje pet godina od dana objavljivanja.

Shodno navedenom, kvartalni finansijski izveštaji za 2019. godinu se dostavljaju u sledećim rokovima:

• za prvi kvartal 2019. godine (1. januar - 31. mart) najkasnije do 15. maja 2019. godine;
• za drugi kvartal 2019. godine (1. april - 30. jun) najkasnije do 14. avgusta 2019. godine; i
• za treći kvartal 2019. godine (1. jul - 30. septembar) najkasnije do 14. novembra 2019. godine.

 

14. novembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: • Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu ističe 14. novembra 2019. godine •

Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu ističe 14. novembra 2019. godine.

 

15. novembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O OSNOVIMA I MERILIMA ZA UVEĆANJE PLATE I DRUGA NOVČANA PRIMANJA PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE ZA VREME UČEŠĆA U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2011)

Propis na snazi: 28/04/2011 - 15/11/2019

 

15. novembar 2019. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO O METODOLOGIJI ZA IZRADU PROCENE UGROŽENOSTI OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA I PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2017)

Propis na snazi: 15/03/2017 - 15/11/2019

 

15. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SMERNICAMA ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI NADZOR ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018, 103/2018 i 57/2019)

Obveznici iz tačke 1. Odluce o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018 i 103/2018) dužni su da svoje unutrašnje akte usklade sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019) najkasnije 15. novembra 2019. godine.

 

15. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019 i 79/2019)

Verzija na snazi: 15/11/2019

 

16. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)

Propis na snazi: 16/11/2019 - 31/12/2020

 

16. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 48/2018, 62/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 16/2019 i 80/2019)

Verzija na snazi: 16/11/2019

 

16. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA STATUTARNU SERTIFIKACIJU BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2018 i 80/2019)

Verzija na snazi: 16/11/2019

 

16. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSTUPKU PLAĆANJA NAKNADE ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I NAČINU I POSTUPKU VRAĆANJA PRIMLJENIH NOVČANIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)

Propis na snazi: 16/11/2019

 

16. novembar 2019. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO O METODOLOGIJI IZRADE I SADRŽAJU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)

Propis na snazi: 16/11/2019

 

16. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA I IZVEŠTAJA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA, NAČINU I ROKOVIMA NJIHOVOG DOSTAVLJANJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)

Propis na snazi: 16/11/2019

 

16. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI REGISTRA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)

Propis na snazi: 16/11/2019

 

16. novembar 2019. godine

Izvor: propis

KODEKS PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2008, 30/2015, 20/2018, 42/2018 i 80/2019)

Verzija na snazi: 16/11/2019

 

16. novembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU SIGURNOSNE ZAŠTITE BRODOVA I BRODOGRADILIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)

Propis na snazi: 16/11/2019

 

16. novembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O OSNOVIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE MESEČNE NAKNADE ZA UČEŠĆE U MULTINACIONALNOJ OPERACIJI I DRUGIH NOVČANIH PRIMANJA PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE ZA VREME UČEŠĆA U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)

Propis na snazi: 16/11/2019

 

17. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU NA KOJI ORGANI VRŠE UVID, PRIBAVLJAJU, OBRAĐUJU I USTUPAJU, ODNOSNO DOSTAVLJAJU PODATKE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA IZ REGISTARA U ELEKTRONSKOM OBLIKU, A KOJI SU NEOPHODNI ZA ODLUČIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Nadležni organ iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika, dužan je da omogući tehničke uslove, za odabir načina korišćenja podataka organa nadležnog za vođenje registra i upis zahtevanog veb servisa u Katalog veb servisa preko modula u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 17. novembra 2019. godine.

 

20. novembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM : • Rasprava će trajati do 20. novembra 2019. godine •

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i da daju svoje komentare, sugestije i predloge. Javna rasprava sprovodi se do 20. novembra 2019. godine.

 

20. novembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje za zamenika Disciplinskog tužioca. Rok za prijavu 20. novembar 2019. godine •

Zainteresovane sudije koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva mogu podneti prijavu do 20. novembra 2019. godine na adresu: Visoki savet sudstva, Resavska 42, Beograd ili na e-mail: ana.calovska@vss.sud.rs.

 

21. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ISPITIVANJU, ŽIGOSANJU I OBELEŽAVANJU ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 21. novembra 2018. godine, a počinje da se primenjuje u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 21. novembra 2019. godine.

 

21. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018)

Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje čija vozila su opremljena belim rotacionim ili trepćućim svetlima dužni su da boju svetla usklade sa odredbom člana 32. ovog zakona, u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 21. novembra 2019. godine.

 

21. novembar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravnik u privredi: KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA ZA SPROVOĐENJE OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA I REDARSKE SLUŽBE I PRAVILNIKA O PROGRAMIMA I NAČINU OBAVLJANJA STRUČNE OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA I REDARSKE SLUŽBE - "Sl. glasnik RS", br. 15/2019: • Novim pravilnicima stvorene normativne pretpostavke za kvalitetniju obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe •

Za postojeće organizatore (sa važećim ovlašćenjima) odredbe pravilnika koji su predmet ovog komentara značajne su jer su to izvršni propisi za izvršavanje Zakona, a posebno i zbog roka utvrđenog prelaznim odredbama člana 49. izmena Zakona. Iz tih prelaznih odredbi proizlazi sledeće za postojeće organizatore:

Da su do 21.11.2019. godine, ukoliko koriste vozila privatnog obezbeđenja opremljena belim rotacionim ili trepćućim svetlima, dužni da boju svetla usklade sa odredbom člana 32. izmena Zakona, odnosno člana 65. stav 2. Zakona, odnosno da belo svetlo zamene žutim.

 

22. novembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI: • Rasprava će trajati do 22. novembra 2019. godine •

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast lokalne samouprave sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Javna rasprava o Nacrtu zakona biće održana do 22. novembra 2019. godine.

 

23. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NOVOJ HRANI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2018)

Subjekti u poslovanju novom hranom uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 23. novembra 2019. godine, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

 

23. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "PEĆINSKI SISTEM SAMAR" ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)

Propis na snazi: 23/11/2019

 

23. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "TUPIŽNIČKA LEDENICA" ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)

Propis na snazi: 23/11/2019

 

23. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MAKSIMALNIM KONCENTRACIJAMA ODREĐENIH KONTAMINENATA U HRANI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)

Propis na snazi: 23/11/2019

 

23. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POSTUPKU DODELE JEDINSTVENOG OBRAZOVNOG BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)

Propis na snazi: 23/11/2019

 

23. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O JEDINSTVENOM INFORMACIONOM SISTEMU PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)

Propis na snazi: 23/11/2019

 

23. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RANGIRANJA LICENCE ORGANIZATORA PUTOVANJA U RAZLIČITE KATEGORIJE, NAČINU PROMENE KATEGORIJE LICENCE, SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA SVEČANE FORME LICENCE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)

Propis na snazi: 23/11/2019

 

23. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTI, VISINI I USLOVIMA GARANCIJE PUTOVANJA, VISINI DEPOZITA U ZAVISNOSTI OD KATEGORIJE LICENCE, NAČINU AKTIVIRANJA, NAMENI SREDSTAVA, KAO I O DRUGIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI ORGANIZATOR PUTOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)

Propis na snazi: 23/11/2019

 

23. novembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJU INOVACIONIH KAPACITETA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)

Propis na snazi: 23/11/2019

 

23. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA TURIZMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU I EVIDENCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2012, 4/2016 i 81/2019)

Verzija na snazi: 23/11/2019

 

23. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010, 62/2014 i 81/2019)

Verzija na snazi: 23/11/2019

 

23. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2018, 90/2018, 76/2019 i 81/2019 - dr. pravilnik)

Verzija na snazi: 23/11/2019

 

25. novembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA: • Rasprava će trajati do 25. novembra 2019. godine •

U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača. Javna rasprava sprovodi se u periodu do 25. novembra 2019. godine.

 

26. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA UNUTRAŠNJU BEZBEDNOST SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O UNAPREĐENJU SARADNJE U CILJU SPREČAVANJA PUTOVANJA TERORISTA I BORBE PROTIV NEZAKONITIH MIGRACIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)

Propis na snazi: 26/11/2019

 

26. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA SARADNJU U SPROVOĐENJU ZAKONA O UPUĆIVANJU OFICIRA ZA VEZU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)

Propis na snazi: 26/11/2019

 

26. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADA DRŽAVA UČESNICA CRNOMORSKE EKONOMSKE SARADNJE (BSEC) O SARADNJI U PRUŽANJU POMOĆI U VANREDNIM SITUACIJAMA I HITNOM REAGOVANJU NA PRIRODNE I IZAZVANE KATASTROFE I DOPUNSKOG PROTOKOLA UZ SPORAZUM IZMEĐU VLADA DRŽAVA UČESNICA CRNOMORSKE EKONOMSKE SARADNJE (BSEC) O SARADNJI U PRUŽANJU POMOĆI U VANREDNIM SITUACIJAMA I HITNOM REAGOVANJU NA PRIRODNE I IZAZVANE KATASTROFE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)

Propis na snazi: 26/11/2019

 

26. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I IZAZVANIH KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)

Propis na snazi: 26/11/2019

 

26. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNIS O ZAMENI I KORIŠĆENJU VOZAČKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)

Propis na snazi: 26/11/2019

 

26. novembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMENI SPORAZUMA O OPERATIVNOJ I STRATEŠKOJ SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE POLICIJSKE KANCELARIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)

Propis na snazi: 26/11/2019

 

27. novembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIČNOJ KARTI : • Rasprava će trajati do 27. novembra 2019. godine •

U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi javnu raspravu. Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 27. novembra 2019. godine.

 

27. novembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU: • Rasprava će trajati do 27. novеmbra 2019. godinе •

U postupku priprеmе Nacrta zakona o izmеnama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, kojim sе porеd ostalog urеđuju uslovi kojima sе omogućava da sе vazdušni saobraćaj u Rеpublici Srbiji odvija bеzbеdno i obеzbеđеno, u cilju nеsmеtanog odvijanja vazdušnog saobraćaja, Ministarstvo građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona. Javna rasprava o Nacrtu zakona održaćе sе do 27. novеmbra 2019. godinе.

 

30. novembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA UTVRĐIVANJE TRASA ZA PREVOZ OPASNE ROBE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I NAČINU LOCIRANJA I PRAĆENJA VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)

Rok za početak obavezne primene informacionog sistema je tri meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 30. novembra 2019. godine.

 

30. novembar 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O REŽIMU SAOBRAĆAJA TERETNIH I ZAPREŽNIH VOZILA I SNABDEVANJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2019)

Propis objavljen: 28/08/2019 - važi do 30/11/2019

 

30. novembar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravnik u javnom sektoru: SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA I DOSTAVLJANJE PODATAKA O SPROVEDENIM MERAMA: • Rok za sprovođenje plana integriteta ističe 31. oktobra 2019. godine, a rok za unošenje podataka o sprovedenim merama u aplikaciju Agencije za borbu protiv korupcije ističe 30. novembra 2019. godine •

Rok za donošenje izveštaja o sprovođenju plana integriteta i postavljanje odluke o njegovom usvajanju u aplikaciju je 30 dana od dana isteka roka za njegovo sprovođenje, odnosno do 30. novembra 2019. godine.

 NERADNI DANI 2019. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex