Zastava Bosne i Hercegovine

ROKOVI JUN 2021.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA JUN 2021.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.

SPECIJALNO: Pogledajte Listu rokova čuvanja dokumentacije, izrađenu u skladu sa preko 200 propisa koji imaju odredbe o čuvanju dokumenata.

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O METROU I GRADSKOJ ŽELEZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2021)

Propis na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O OBNOVI KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLEĐA I PODSTICANJU RAZVOJA SREMSKIH KARLOVACA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2021)

Propis na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2021)

Propis na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA U RADIO-FREKVENCIJSKOM OPSEGU 694-790 MHZ ("Sl. glasnik RS", br. 52/2021)

Propis na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017 i 52/2021)

Verzija na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 - dr. zakon, 92/2016, 104/2016 - dr. zakon, 113/2017 - dr. zakon, 41/2018, 95/2018 - dr. zakon, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021)

Verzija na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 52/2021)

Verzija na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009 i 52/2021)

Verzija na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015, 48/2016 - dr. pravilnik, 88/2016 - dr. pravilnik, 49/2017 - dr. pravilnik, 104/2017 - dr. pravilnik, 36/2018 - dr. pravilnik, 59/2018, 88/2018 - dr. pravilnik, 34/2019 - dr. pravilnik, 82/2019 - dr. pravilnik, 76/2020 - dr. pravilnik, 144/2020 - dr. pravilnik i 51/2021 - dr. pravilnik)

Verzija na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021)

Verzija na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA USLUGU PERSONALNE ASISTENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2019, 32/2020, 49/2020 i 22/2021)

Verzija na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Bora", br. 61/2020 i 16/2021)

Verzija na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ("Sl. list grada Bora", br. 61/2020 i 16/2021)

Verzija na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA DELA ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA BORA ("Sl. list grada Bora", br. 16/2021)

Propis na snazi: 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANJANJA ŠTETNIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020, 126/2020 i 17/2021)

Davalac državne pomoći za otklanjanje štete prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti COVID-19 vodi evidenciju o dodeljenoj državnoj pomoći i Komisiji za kontrolu državne pomoći dostavlja izveštaj o državnoj pomoći, koji obavezno sadrži naziv korisnika i iznos sredstava koji mu je dodeljen, najkasnije do 1. juna 2021. godine odnosno u roku od godinu dana od dana dodele.

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH IZNOSA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. maja 2021. godine, a primenjuje se od 1. juna 2021. godine.

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA KORIŠĆENJE KESA KAO AMBALAŽE ZA ISPORUKU ROBE NA MESTU PRODAJE ROBA I USLUGA ("Sl. list grada Bora", br. 41/2020)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Bora", odnosno 15. avgusta 2020. godine, a primenjuje se od 1. juna 2021. godine.

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O JAVNOM LINIJSKOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Čačka", br. 17/2017 i 29/2020)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika ("Sl. list grada Čačka", br. 29/2020) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Čačka", odnosno 19. decembra 2020. godine, osim člana 2. koji stupa na snagu 1. juna 2021. godine.

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPŠTE BEZBEDNOSTI PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 18. marta 2021. godine, a primenjuje se od 1. juna 2021. godine, osim srpskih standarda sa Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda pod rednim brojem 37*. SRPS EN ISO 12863:2018 i 49*. SRPS EN 16156:2018, koji se primenjuju od 1. januara 2023. godine.

1. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZBOR DIREKTORA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)

Propis na snazi: 24/12/2015 - 01/06/2021

1. jun 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: UREDBA O PODSTICAJNIM MERAMA ZA IMUNIZACIJU I SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19: • Pravo na finansijsku pomoć u iznosu od 3.000 dinara imaju svi građani, stariji od 16 godina, koji su primili bar jednu dozu vakcine do 31. maja. Prijavljivanje će trajati od 1. do 15. juna, a pomoć će biti isplaćena do 20. juna 2021. godine •

Prijavljivanje će trajati od 1. do 15. juna.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/110521/110521-vest11.html

1. jun 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: JAVNI POZIV NSZ ZA IZVOĐAČE OBUKA RADI REALIZACIJE PILOT OBUKE ZA TRŽIŠTE RADA

Na Javni poziv se mogu prijaviti svi zainteresovani izvođači obuka, prema spisku obuka iz Kataloga obuka, koji je sastavni deo Javnog poziva i koji mogu obezbediti uslove za realizaciju obuka u periodu od 1.6.2021. godine do 31.12.2021. godine.

2. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PREVOZU PUTNIKA AUTOBUSIMA (INTERBUS SPORAZUM) I ODLUKE BR. 1/2011 ZAJEDNIČKOG ODBORA OSNOVANOG INTERBUS SPORAZUMOM O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PREVOZU PUTNIKA AUTOBUSIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2021)

Propis na snazi: 02/06/2021

2. jun 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: JAVNI POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA ODRŽIVU URBANU MOBILNOST: • Ukupan iznos planiranih sredstava obezbeđen je Zakonom o budžetu u visini od 1.000.000 dinara •

Podnošenje Prijava je do 2. juna 2021. godine.

4. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

Propis na snazi: 06/10/2011 - 04/06/2021

4. jun 2021. godine

Izvor: propis

POSLOVNIK O RADU ETIČKOG ODBORA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2018)

Propis na snazi: 22/09/2018 - 04/06/2021

4. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O CENAMA BOLESNIČKOG DANA ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Propis na snazi: 09/11/2019 - 04/06/2021

4. jun 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: PROGRAM PODRŠKE INOVACIJAMA I DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI PRIVREDE: • Rok za prijave je 4. jun 2021. godine, a pravo da apliciraju imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća, kao i timovi fizičkih lica do pet članova •

Direktor Odeljenja za preduzetništvo i investicije u NALED-u Dušan Vasiljević saopštio je da je rok za prijave 4. jun i da pravo da apliciraju imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća, kao i timovi fizičkih lica do pet članova.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/050421/050421-vest8.html

4. jun 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU U 2021. GODINI: • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po gazdinstvu je 25.000 evra, dok će firme moći da računaju i na 200.000 evra. Rok za prijavu 4. jun 2021. godine •

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva raspisalo je prvi javni poziv za podnošenje prijava za bespovratna sredstva, a rok je od 5. maja do 4. juna 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/130521/130521-vest14.html

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn., 78/2020 - izm. usklađenih din. izn., 153/2020, 11/2021 - usklađeni din. izn. i 53/2021)

Verzija na snazi: 05/06/2021

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O LIČNOJ KARTI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 36/2011 i 53/2021)

Verzija na snazi: 05/06/2021

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2021)

Propis na snazi: 05/06/2021

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRIMENI POLITIKE PRIMERENOG KORIŠĆENJA, METODOLOGIJI PROCENE ODRŽIVOSTI UKIDANJA MALOPRODAJNIH DODATNIH NAKNADA ZA ROMING I ZAHTEVU KOJI PRUŽALAC USLUGA ROMINGA PODNOSI U SVRHU TE PROCENE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2021)

Propis na snazi: 05/06/2021

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2021)

Propis na snazi: 05/06/2021

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

POSLOVNIK O RADU ETIČKOG ODBORA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2021)

Propis na snazi: 05/06/2021

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2021)

Propis na snazi: 05/06/2021 - 30/09/2022

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODIN ("Sl. glasnik RS", br. 53/2021)

Propis na snazi: 05/06/2021 - 30/09/2022

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2021)

Propis na snazi: 05/06/2021 - 30/09/2022

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2021)

Propis na snazi: 05/06/2021 - 30/09/2022

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O CENOVNIKU ODSTRELA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA LOVNU 2021/2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2021)

Propis na snazi: 05/06/2021 - 31/12/2022

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON) ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020 i 53/2021)

Verzija na snazi: 05/06/2021

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016 i 53/2021)

Verzija na snazi: 05/06/2021

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019, 58/2019, 41/2020, 93/2020, 97/2020 - ispr., 116/2020, 134/2020, 145/2020, 3/2021 i 53/2021)

Verzija na snazi: 05/06/2021

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019 i 53/2021)

Verzija na snazi: 05/06/2021

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRIMENI TROŠKOVNOG PRINCIPA, ODVOJENIH RAČUNA I IZVEŠTAVANJU OD STRANE OPERATORA SA ZNAČAJNOM TRŽIŠNOM SNAGOM U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011 i 53/2021)

Verzija na snazi: 05/06/2021

5. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PRIJAVE UGOVORA O MEĐUPOVEZIVANJU NA MEĐUNARODNOM NIVOU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2014 i 53/2021)

Verzija na snazi: 05/06/2021

6. jun 2021. godine

Izvor: propis

NAREDBA O OBAVEZNOM ATESTIRANJU FRAKCIONISANOG KAMENOG AGREGATA ZA BETON I ASFALT ("Sl. list SFRJ", br. 41/87)

Propis na snazi: 20/03/1988 - 06/06/2021

6. jun 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: PROGRAM PODRŠKE RADU NOĆNIH BAROVA I NOĆNIH KLUBOVA ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: • Rok za podnošenje zahteva je 15 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 6.6.2021. godine •

Rok za podnošenje zahteva je 15 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 6.6.2021. godine.

7. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA FRAKCIONISANI AGREGAT ZA BETON I ASFALT ("Sl. glasnik RS", br. 78/2020)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 6. juna 2020. godine, a primenjuje se po isteku godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 7. juna 2021. godine.

8. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBAVLJANJU VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA JEDRILICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2021)

Propis na snazi: 08/06/2021

8. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU EVIDENCIJA KOJE VODI AGENCIJA ZA ISPITIVANJE, ŽIGOSANJE I OBELEŽAVANJE ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2021)

Propis na snazi: 08/06/2021

8. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2018, 56/2018, 12/2019, 3/2021 i 54/2021)

Verzija na snazi: 08/06/2021

8. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 66/2015 - dr. zakon, 92/2015, 113/2017 - dr. zakon i 41/2018 - dr. zakon)

Propis na snazi: 05/12/2013 - 08/06/2021

10. jun 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PODSEĆAMO: PORESKA UPRAVA: • U četvrtak, 10. juna, ističe rok za uplatu pete rate dugovanog poreza i doprinosa •

Poreska uprava Srbije podseća obveznike koji su ostvarili pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u skladu sa uredbom Vlade Srbije radi ublažavanja ekonomskih posledica zbog pandemije korona virusa, da rok za uplatu pete rate ističe u četvrtak, 10. juna.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/090621/090621-vest11.html

10. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA FORMIRANJA I ODRŽAVANJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2021)

Propis na snazi: 10/06/2021 - 31/12/2021

10. jun 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2021)

Propis na snazi: 10/06/2021 - 31/12/2021

11. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE LOKALA, GARAŽA I LAGUMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2004)

Propis na snazi: 23/10/2004 - 11/06/2021

12. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI CENA USLUGA KOJE PRUŽA JAVNO PREDUZEĆE ZA SKLONIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)

Propis na snazi: 12/06/2021

12. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BRODARSKIM KNJIŽICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)

Propis na snazi: 12/06/2021

12. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OTVARANJU KANCELARIJE U VALETI AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U RIMU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)

Propis na snazi: 12/06/2021

12. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PONOVNOM OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ČILE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)

Propis na snazi: 12/06/2021

12. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA VLADE 05 BROJ 11-5207/2021-1 O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DELATNOST PUTNE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)

Propis na snazi: 12/06/2021

12. jun 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA ZA FORMIRANJE, PROSTORNI RAZMEŠTAJ, KORIŠĆENJE I OBNAVLJANJE RATNIH MATERIJALNIH REZERVI ZA PROIZVODNJU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)

Propis na snazi: 12/06/2021

12. jun 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019, 4/2019, 26/2019, 42/2019 i 56/2021)

Verzija na snazi: 12/06/2021

12. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA I ZAMENE, SADRŽINI I OBRASCU BRODARSKE KNJIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAVANJE, LICIMA I ORGANIMA NADLEŽNIM ZA UNOŠENJE I OVERU PODATAKA, KAO I SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH BRODARSKIH KNJIŽICA I DOZVOLA ZA UKRCAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 13/2019 i 56/2021 - dr. pravilnik)

Verzija na snazi: 12/06/2021 - 17/01/2022

14. jun 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: • Rasprava traje do 14. juna 2021. godine •

Rasprava traje do 14. juna 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/210521/210521-vest9.html

15. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOG SISTEMA ORGANA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2021)

Propis na snazi: 15/06/2021

15. jun 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: UREDBA O PODSTICAJNIM MERAMA ZA IMUNIZACIJU I SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19: • Pravo na finansijsku pomoć u iznosu od 3.000 dinara imaju svi građani, stariji od 16 godina, koji su primili bar jednu dozu vakcine do 31. maja. Prijavljivanje će trajati od 1. do 15. juna, a pomoć će biti isplaćena do 20. juna 2021. godine •

Prijavljivanje će trajati od 1. do 15. juna.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/110521/110521-vest11.html

16. jun 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: NEZAVISNI ORGANI: RASPISAN NOVI JAVNI KONKURS ZA DODELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA U OBLASTI SPREČAVANJA KORUPCIJE: • Rok za prijavu najkasnije do 16. juna 2021. godine •

Rok za prijavu najkasnije do 16. juna 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/210521/210521-vest11.html

16. jun 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: • Rasprava će trajati do 16. juna 2021. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sprovodi se u periodu do 16. juna 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/310521/310521-vest9.html

17. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "KULTURNI PREDEO TRŠIĆ-TRONOŠA" ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)

Propis na snazi: 17/06/2021

17. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRAĆENJU MEDICINSKIH SREDSTAVA NA TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018 i 58/2021)

Verzija na snazi: 17/06/2021

17. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROIZVODNJI MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018 i 58/2021)

Verzija na snazi: 17/06/2021

17. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O REGISTRACIJI MEDICINSKOG SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018 i 58/2021)

Verzija na snazi: 17/06/2021

17. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STATUSA PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018 i 58/2021)

Verzija na snazi: 17/06/2021

17. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UVOZU MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA NISU REGISTROVANA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018, 104/2018 i 58/2021)

Verzija na snazi: 17/06/2021

20. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn., 78/2020 - izm. usklađenih din. izn., 153/2020, 11/2021 - usklađeni din. izn. i 53/2021)

Proizvođač jakih alkoholnih pića iz člana 1. Zakona o izmeni Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 53/2021 - dalje: Zakon), koji na dan stupanja na snagu Zakona ima proizvedena alkoholna pića iz člana 12a stav 1. tač. 1)-3) Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn., 78/2020 - izm. usklađenih din. izn. i 153/2020), dužan je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 20. juna 2021. godine.

22. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O PEČATU DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2007 i 49/2021)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021 - dalje: Zakon) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. maja 2021. godine, a primenjuje se istekom 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno 22. juna 2021. godine, osim odredbe člana 10. koja uređuje način pribavljanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata u delu koji se odnosi na pečat u formi otiska, koja se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

23. jun 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI: • Rasprava će trajati do 23. juna 2021. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovešće se u periodu do 23. juna 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/070621/070621-vest12.html

24. jun 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI : • Rasprava će trajati do 24. juna 2021. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji sprovodi se u periodu do 24. juna 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/080621/080621-vest8.html

26. jun 2021. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015 i "Sl. list grada Pančeva", br. 25/2018 - Aneks I)

Propis objavljen: 02/07/2015 - važi do 26/06/2021

26. jun 2021. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA ("SLUŽBENI LIST GRADA PANČEVA", BROJ 15/15 OD 25. JUNA 2015. GODINE) ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018)

Propis na snazi: 26/07/2018 - 26/06/2021

29. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O DIGITALNOJ IMOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020)

Lica koja pružaju usluge povezane s digitalnom imovinom dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 29. juna 2021. godine, usklade svoje poslovanje i opšte akte sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona i da podnesu nadzornom organu odgovarajući zahtev za dozvolu.

29. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SMERNICAMA ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI NADZOR ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018, 103/2018, 57/2019, 137/2020 i 49/2021)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. maja 2021. godine, a primenjuje se od 29. juna 2021. godine.

29. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA I ODUZIMANJA SAGLASNOSTI ZA PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA U STRANOJ DRŽAVI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. maja 2021. godine, a primenjuje se od 29. juna 2021. godine.

29. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE IMALACA VIRTUELNIH VALUTA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. maja 2021. godine, a primenjuje se od 29. juna 2021. godine.

29. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD PRUŽAOCEM USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA I IZDAVAOCEM I IMAOCEM VIRTUELNIH VALUTA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. maja 2021. godine, a primenjuje se od 29. juna 2021. godine.

29. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAČINU IZRAČUNAVANJA MINIMALNOG KAPITALA I IZVEŠTAVANJU O MINIMALNOM KAPITALU PRUŽAOCA USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. maja 2021. godine, a primenjuje se od 29. juna 2021. godine.

29. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBAVLJANJU PLAĆANJA U DEVIZAMA U VEZI S TRANSAKCIJAMA S DIGITALNOM IMOVINOM ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. maja 2021. godine, a primenjuje se od 29. juna 2021. godine.

29. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SADRŽINI I FORMI EVIDENCIJE KOJU VODI PRUŽALAC USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA KOJI DRŽI NOVČANA SREDSTVA, ODNOSNO VIRTUELNE VALUTE KORISNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. maja 2021. godine, a primenjuje se od 29. juna 2021. godine.

29. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SADRŽINI REGISTRA PRUŽALACA USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA I BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. maja 2021. godine, a primenjuje se od 29. juna 2021. godine.

29. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O DIGITALNOJ IMOVINI KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. maja 2021. godine, a primenjuje se od 29. juna 2021. godine.

29. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PROVERE IDENTITETA FIZIČKOG LICA KORIŠĆENJEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019, 84/2020 i 49/2021)

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. maja 2021. godine, a primenjuje se od 29. juna 2021. godine.

29. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA UPRAVLJANJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMOM PRUŽAOCA USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. maja 2021. godine, a primenjuje se od 29. juna 2021. godine.

29. jun 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2020. GODINU: • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave je 29. jun 2021. godine •

Poreska prijava i poreski bilans za 2020. godinu podnose se najkasnije do 29. juna 2021. godine, isključivo elektronskim putem.

29. jun 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM: • Krajnji rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave je 29. jun 2021. godine •

Krajnji rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2020. godinu je 29. jun 2021. godine.

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O DIGITALNOJ IMOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. decembra 2020. godine, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 30. juna 2021. godine.

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 - dalje: Zakon) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim odredbe člana 8. stav 1. Zakona koja se primenjuje od dana početka primene zakona kojim se uređuje digitalna imovina, Zakon o digitalnoj imovini (Sl. glasnik RS", br. 153/2020), odnosno od 30. juna 2021. godine, i odredbe koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta koja se primenjuje od dana stupanja na snagu Zakona.

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 - dalje: Zakon) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. decembra 2020. godine, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno od 30. juna 2021. godine. Odredbe čl. 6, 7. i 8. Zakona primenjuju se od dana stupanja na snagu Zakona.

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA, EVIDENTIRANJA I DOSTAVLJANJA ELEKTRONSKIH FAKTURA, FORMATU ELEKTRONSKIH FAKTURA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU PRIHVATANJA I ODBIJANJA ELEKTRONSKIH FAKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2020)

Do uspostavljanja tehničko-tehnoloških uslova za registrovanje, evidentiranje, dostavljanje, prosleđivanje, prihvatanje i odbijanje elektronskih faktura, a najkasnije do 30. juna 2021. godine, registrovanje faktura se vrši u centralnom registru faktura u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018, 59/2018 i 8/2019).

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SMERNICAMA ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI NADZOR ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018, 103/2018, 57/2019, 137/2020 i 49/2021)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor ("Sl. glasnik RS", br. 137/2020) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 21. novembra 2020. godine, osim odredaba tačke 13, koje se primenjuju od 30. juna 2021. godine.

13. U tački 22. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

"Sistemi i kontrole iz stava 3. ove tačke uključuju i delotvoran i primeren sistem praćenja transakcija. Delotvornost tog sistema obvezniku omogućava da u svakom trenutku pouzdano prepozna sumnjivu ili neuobičajenu transakciju, kao i da bez odlaganja izvrši dalju procenu takve transakcije. Primerenost tog sistema zavisi od prirode, veličine i složenosti poslovanja obveznika, kao i od procenjenog rizika kome je obveznik izložen u svom poslovanju. S tim u vezi, obveznik je dužan da odredi:
1) koje transakcije će pratiti u realnom vremenu, a koje mogu biti predmet ex-post praćenja, pri čemu je dužan da odredi i okolnosti koje ukazuju na visok rizik a koje će primenjivati pri utvrđivanju transakcija koje će pratiti u realnom vremenu;
2) da li će praćenje transakcija vršiti automatizovano ili ručno;
3) učestalost ex-post praćenja transakcija.

Pored obaveza iz stava 4. ove tačke, obveznik je dužan i da redovno proverava izvršene transakcije po osnovu slučajnog uzorka, nezavisno od toga da li su praćene u realnom vremenu ili ex-post, kako bi se uverio u pouzdanost i primerenost uspostavljenog sistema praćenja transakcija.".

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE KADA SE PREDAJA DOBARA NA OSNOVU UGOVORA O LIZINGU, ODNOSNO ZAKUPU SMATRA PROMETOM DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)

Propis na snazi: 01/01/2013 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)

Propis objavljen: 12/03/2021 - važi do 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA KOD IZMENE OSNOVICE ZA PDV ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)

Propis na snazi: 15/10/2015 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU IZMENE PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE POREZA NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)

Propis na snazi: 15/10/2015 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA O OPREDELJENJU ZA OBRAČUNAVANJE PDV ZA PROMET INVESTICIONOG ZLATA, SADRŽINI RAČUNA ZA PROMET INVESTICIONOG ZLATA I SADRŽINI EVIDENCIJE O TOM PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018 i 48/2018 - dr. pravilnik)

Propis na snazi: 24/03/2018 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA PORESKOG PUNOMOĆSTVA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)

Propis na snazi: 06/10/2015 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 48/2018, 62/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 16/2019, 80/2019 i 159/2020)

Propis na snazi: 01/01/2013 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I ISPRAVKE SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019 i 159/2020)

Propis na snazi: 01/01/2020 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD PROMETA DOBARA ILI USLUGA KOJI SE VRŠI UZ NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015 i 159/2020)

Propis na snazi: 15/10/2015 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV U SLUČAJU PREVOZA PUTNIKA AUTOBUSIMA KOJI VRŠI STRANI OBVEZNIK ("Sl. glasnik RS", br. 105/2004)

Propis na snazi: 29/09/2004 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015, 11/2016, 60/2018, 47/2019, 50/2019, 94/2019 i 159/2020)

Propis na snazi: 01/01/2013 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 119/2017, 48/2018, 60/2018, 75/2019 i 159/2020)

Propis na snazi: 14/10/2017 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012, 86/2015, 52/2018 i 94/2019)

Propis na snazi: 01/01/2013 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013, 66/2014, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018 i 87/2020)

Propis na snazi: 06/10/2004 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSTUPKU ZAMENE DOBARA U GARANTNOM ROKU KOD KOJE SE SMATRA DA PROMET DOBARA NIJE IZVRŠEN ("Sl. glasnik RS", br. 118/2012)

Propis na snazi: 01/01/2013 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV ("Sl. glasnik RS", br. 108/2004, 130/2004 - ispr., 140/2004, 65/2005, 63/2007, 29/2011, 95/2012, 113/2013, 86/2015, 109/2016 i 48/2018)

Propis na snazi: 09/10/2004 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA ZA SVRHU ODREĐIVANJA PORESKOG DUŽNIKA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015 i 159/2020)

Propis na snazi: 15/10/2015 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA KOJA SE SMATRAJU POLOVNIM DOBRIMA, UMETNIČKIM DELIMA, KOLEKCIONARSKIM DOBRIMA I ANTIKVITETIMA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Propis na snazi: 01/01/2021 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU OPREME I OBJEKATA ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U OBJEKTE, NAČINU SPROVOĐENJA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA I NAČINU UTVRĐIVANJA DELA PRETHODNOG POREZA ZA KOJI NAKNADNO MOŽE DA SE OSTVARI PRAVO NA ODBITAK, ZA OPREMU I OBJEKTE ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U OBJEKTE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012)

Propis na snazi: 01/01/2013 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POJEDINIH DOBARA I USLUGA IZ ČLANA 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012 i 86/2015)

Propis na snazi: 01/01/2013 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE, SA ILI BEZ NAKNADE, ILI KAO ULOG, KOD KOJEG SE SMATRA DA PROMET DOBARA I USLUGA NIJE IZVRŠEN ("Sl. glasnik RS", br. 118/2012)

Propis na snazi: 01/01/2013 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PREVOZNIH SREDSTAVA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA IZNAJMLJIVANJA TIH SREDSTAVA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)

Propis na snazi: 18/03/2017 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012 i 74/2013)

Propis na snazi: 17/11/2012 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ŠTA SE SMATRA NAPLATOM POTRAŽIVANJA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 114/2012)

Propis na snazi: 12/12/2012 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ŠTA SE SMATRA UZIMANJEM I UPOTREBOM DOBARA, DRUGIM PROMETOM DOBARA I PRUŽANJEM USLUGA, BEZ NAKNADE, O UTVRĐIVANJU UOBIČAJENIH KOLIČINA POSLOVNIH UZORAKA, REKLAMNIM MATERIJALOM I DRUGIM POKLONIMA MANJE VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2012)

Propis na snazi: 01/01/2013 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017 i 41/2017)

Propis na snazi: 18/03/2017 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA TELEKOMUNIKACIJA I USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, I O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA I PRETPOSTAVKI ZA ODREĐIVANJE MESTA SEDIŠTA, STALNE POSLOVNE JEDINICE, PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA PRIMAOCA USLUGA TELEKOMUNIKACIJA, RADIJSKOG I TELEVIZIJSKOG EMITOVANJA I USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019)

Propis na snazi: 31/10/2019 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA U VEZI SA NEPOKRETNOSTIMA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)

Propis na snazi: 18/03/2017 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

STATUT REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2008, 37/2008 - ispr. i 140/2014)

Propis na snazi: 05/04/2008 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA BROJ: III-361-134/2021 O OSLOBAĐANJU ZAKUPACA OD PLAĆANJA 50% ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE OD 1.4. DO 30.6.2021. GODINE ("Sl. list grada Subotice", br. 11/2021)

Propis objavljen: 16/04/2021 - važi do 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2008 i 105/2015)

Propis na snazi: 29/03/2008 - 30/06/2021

30. jun 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI I OBIM SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU: • Rok za izveštaj za statističke potrebe do 1.3.2021. godine i za izveštaj za javno objavljivanje do 30.6.2021. godine •

Rok za izveštaj za statističke potrebe do 1.3.2021. godine i za izveštaj za javno objavljivanje do 30.6.2021. godine.

Izvor: Redakcija, 28.05.2021.


NERADNI DANI 2021. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex