Zastava Bosne i Hercegovine

ROKOVI SEPTEMBAR 2021.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA SEPTEMBAR 2021.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.

SPECIJALNO: Pogledajte Listu rokova čuvanja dokumentacije, izrađenu u skladu sa preko 200 propisa koji imaju odredbe o čuvanju dokumenata.

1. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019 i 24/2021)

Odredbe čl.19-32. ovog pravilnika se primenjuju od 1. septembra 2021. godine.

1. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POMORSKIM KNJIŽICAMA I DOZVOLAMA ZA UKRCAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016, 41/2017 i 24/2021)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 27. marta 2021. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2021. godine.

1. septembar 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "ĐULIĆI" U ZAJEČARU I VISINE UČEŠĆA RODITELJA U CENI USLUGA ("Sl. list grada Zaječara", br. 40/2021)

Rešenje se primenjuje od 1. septembra 2021. godine.

1. septembar 2021. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 20/2015 i 1/2019 - Aneks)

Propis objavljen: 07/09/2015 - važi do 01/09/2021

1. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU ZNAKA I ZASTAVE UPRAVE CARINA I NAČINU NJIHOVE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2019 i 24/2021)

Službena obeležja koja sadrže znak koji je u upotrebi do stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 28. septembra 2019. godine, mogu biti u upotrebi najkasnije do 1. septembra 2021. godine.

1. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA SLUŽBENE ZNAČKE CARINSKIM SLUŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2019)

Službene značke koje su izdate carinskim službenicima pre dana početka primene ovog pravilnika, odnosno do 28. septembra 2019. godine, nastavljaju da važe, i mogu se izrađivati po odlivku koji je urađen i izdavati carinskim službenicima do isteka zaliha, a najkasnije do 1. septembra 2021. godine.

1. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODEĆI I NAČINU UPOTREBE I TRAJANJU SLUŽBENE ODEĆE CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2019 i 24/2021)

Službena odeća sa pripadajućim obeležijima, koja je izdata carinskim službenicima do dana početka primene ovog pravilnika, odnosno do 28. septembra 2019. godine, ostaje u upotrebi najkasnije do 1. septembra 2021. godine i može se izdavati carinskim službenicima do isteka zaliha.

1. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA ODVOJENOG RAČUNOVODSTVA I PROVERE VERODOSTOJNOSTI REGULATORNIH IZVEŠTAJA JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)

Izuzetno od roka propisanog članom 38. ovog pravilnika, u 2021. godini JPO je u obavezi da Agenciji dostavi nacrt Opisa implementacije do 1. marta 2021. godine, a probne regulatorne izveštaje uključujući obrasce, finalni opis implementacije, kao i ostalu dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom do 1. septembra 2021. godine.

Član 38

JPO, je u obavezi da najkasnije do 30. juna tekuće godine, za prethodnu poslovnu godinu, dostavi Agenciji godišnje izveštaje iz čl. 36. i 37. ovog pravilnika, kao i popunjene obrasce iz Priloga, u pisanom i elektronskom obliku, a polugodišnje izveštaje za tekuću poslovnu godinu dostavlja do 30. septembra te godine.

1. septembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O VOJNOJ LEGITIMACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2015 i 11/2021)

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o vojnoj legitimaciji ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 20. februara 2021. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2021. godine.

1. septembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O VRSTAMA PROIZVODA KOJI UTIČU NA POTROŠNJU ENERGIJE ZA KOJE JE NEOPHODNO OZNAČAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE I DRUGIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2013, 80/2016 i 41/2021)

Uredba o izmenama Uredbe o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021 - dalje: Uredba) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. maja 2021. godine, osim odredaba člana 1. stav 1. Uredbe, koje se primenjuju po isteku dva meseca od dana stupanja na snagu Uredbe, odnosno od 2. jula 2021. godine i odredaba člana 1. st. 2. i 3. Uredbe, koje se primenjuju od 1. septembra 2021. godine.

1. septembar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 - "Sl. glasnik RS", br. 144/2020: • Ukupno opredeljena sredstva iznose 1.100.000.000 dinara •

Nadležni nacionalni sportski savezi najkasnije do 1. septembra 2021. godine podnose Ministarstvu omladine i sporta izveštaj o realizaciji Programa.

3. septembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O CENAMA USLUGA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012 i 39/2016)

Propis na snazi: 01/01/2013 - 03/09/2021

4. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021 i 83/2021)

Verzija na snazi: 04/09/2021

4. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DELATNOSTI I SERTIFIKACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015, 44/2018 - dr. zakon i 83/2021)

Verzija na snazi: 04/09/2021

4. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU PONAŠANJA I LIČNOM IZGLEDU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018 i 83/2021)

Verzija na snazi: 04/09/2021

4. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018, 64/2020, 159/2020, 24/2021 i 83/2021)

Verzija na snazi: 04/09/2021

4. septembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA, OSIM POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2015 i 83/2021)

Verzija na snazi: 04/09/2021

4. septembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU VREDNOSTI ISKOPANE MINERALNE SIROVINE ILI DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA BEZ POTREBNIH ODOBRENJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2021)

Propis na snazi: 04/09/2021

4. septembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "MALJEN" ("Sl. glasnik RS", br. 83/2021)

Propis na snazi: 04/09/2021

4. septembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O KRITERIJUMIMA, USLOVIMA I NAČINU OBRAČUNA POTRAŽIVANJA I OBAVEZA IZMEĐU KUPCA - PROIZVOĐAČA I SNABDEVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2021)

Propis na snazi: 04/09/2021

4. septembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O CENAMA USLUGA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2021)

Propis na snazi: 04/09/2021

4. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O IZRUČENJU: • Evropski sud za ljudska prava dao je rok Srbiji do 4. septembra da se izjasni o slučaju naših državljana čije izručenje traže Sjedinjene Američke Države, a sam će dati svoju preporuku da li da budu izručeni ili da im se sudi u Srbiji •

Evropski sud za ljudska prava dao je rok Srbiji do 4. septembra da se izjasni o slučaju grupe programera čije izručenje traže Sjedinjene Američke Države (SAD).

https://paragrafco.co.rs/dnevne-vesti/250821/250821-vest4.html

7. septembar 2021. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO O KOORDINACIJI TRAGANJA I SPASAVANJA NA VODNIM PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2021)

Propis na snazi: 07/09/2021

8. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA OBJEKATA MALOPRODAJE BOCA SA TEČNIM NAFTNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 75/2019 i 85/2021)

Verzija na snazi: 08/09/2021

8. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA POSTROJENJA I OBJEKATA ZA ZAPALJIVE I GORIVE TEČNOSTI I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU ZAPALJIVIH I GORIVIH TEČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017 i 85/2021)

Verzija na snazi: 08/09/2021

8. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBRAZOVANJE CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI ("Sl. glasnik RS", br. 85/2021)

Propis na snazi: 08/09/2021

8. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKLJUČAK O ORGANIZOVANJU SEPTEMBARSKOG VAŠARA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 51/2021)

Propis na snazi: 30/08/2021 - 08/09/2021

9. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2018, 10/2019, 3/2021 i 11/2021)

Verzija na snazi: 09/09/2021

9. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2019 i 37/2021)

Verzija na snazi: 09/09/2021

10. septembar 2021. godine

Izvor: propis

JEDINSTVENA METODOLOŠKA PRAVILA ZA PRIPREMU PROPISA I DRUGIH OPŠTIH AKATA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 23/2021)

Propis na snazi: 10/09/2021

10. septembar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: ŠESTI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKATA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA: • Rok za podnošenje zahteva je 10.9.2021. godine •

Rok za podnošenje zahteva je 10.9.2021. godine.

10. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: EU: RASPISAN JAVNI POZIV ZA IPARD PODSTICAJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA I NABAVKU OPREME I MEHANIZACIJE: • Rok za podnošenje zahteva do 10. septembra 2021. godine •

Rok za podnošenje zahteva do 10. septembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/220621/220621-vest6.html

10. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: SPROVOĐENJE PROCESA KONSULTACIJA U POSTUPKU PRIPREME NACRTA KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU: • Konsultacije traju do 10. septembra 2021. godine •

Konsultacije će se sprovesti u periodu do 10. septembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/060821/060821-vest3.html

10. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU NACIONALNE STRATEGIJE ZA PROCESUIRANJE RATNIH ZLOČINA, ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE, SA PREDLOGOM PRATEĆEG AKCIONOG PLANA: • Rasprava će trajati do 10. septembra 2021. godine •

Javna rasprava trajaće do 10.09.2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/130821/130821-vest4.html

10. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV PREVARA I UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2021-2023. GODINE: • Rasprava traje do 10. septembra 2021. godine •

Javna rasprava o Predlogu strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2021-2023. godine, sprovodi se u periodu do 10. septembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/060921/060921-vest7.html

11. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USTUPANJU POTRAŽIVANJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE UZ NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)

Propis na snazi: 11/09/2021

11. septembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU KAO PRUŽAOCA KVALIFIKOVANE USLUGE OD POVERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)

Propis na snazi: 11/09/2021

11. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU OBRAZOVNO-NAUČNOG CENTRA "JASTREBAC" ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)

Propis na snazi: 11/09/2021

11. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019, 29/2019, 94/2019, 156/2020 i 86/2021)

Verzija na snazi: 11/09/2021

15. septembar 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PARKIRALIŠTA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE ISPRED KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2021)

Propis objavljen: 07/06/2021 - važi do 15/09/2021

15. septembar 2021. godine

Izvor: propis

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: KONSULTACIJE NA POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU DOKUMENTA JAVNE POLITIKE ZA STVARANJE PODSTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI: • Komentari se šalju do 15. septembra 2021. godine •

Sugestije i komentari, relevantni za izradu pomenutog dokumenta, dostavljaju se isključivo na priloženom obrascu najkasnije do 15. septembra 2021. godine na elektronsku adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/060921/060921-vest6.html

15. septembar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: DOSTAVLJANJE IZVODA IZ GODIŠNJEG PLANA RADA ŠKOLA SA ELEMENTIMA POTREBNIM ZA UTVRĐIVANJE CENE USLUGA: • Rok: 15. septembar 2021. godine •

Pravilnicima je utvrđena obaveza ustanova da dostave ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja, odnosno nadležnoj školskoj upravi izvod iz godišnjeg plana rada škola sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga najkasnije do 15. septembra tekuće školske godine.

15. septembar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: GODIŠNJI PLAN RADA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA: • Organ upravljanja ustanove donosi godišnji plan rada do 15. septembra. Godišnjim planom rada utvrđuju se vreme, mesto, način i nosioci ostvarivanja programa obrazovanja i vaspitanja •

U skladu sa članom 119. ZOSOV-a, organ upravljanja - upravni odbor, odnosno školski odbor, nadležan je da donese godišnji plan rada. Rok za donošenje je 15. septembar.

16. septembar 2021. godine

Izvor: službeno mišljenje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 186

Škola je u obavezi da najkasnije do 16. septembra 2021. godine dostavi, kroz informacioni sistem Ministarstva, izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga (CENUS), vezanim za zaposlene, broj dece/učenika/polaznika, odeljenja i grupa, podatke koji se odnose na površinu školskog prostora koji se koristi, način grejanja i broj obroka za učenike, overene i potpisane od strane direktora škole (na propisanim obrascima Ministarstva - Sektora za finansije).

17. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAČINU ZAŠTITE PRAVA I INTERESA KORISNIKA USLUGA OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)

Propis na snazi: 27/06/2015 - 17/09/2021

17. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI PRAVNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019 i 50/2019)

Propis na snazi: 11/02/2019 - 17/09/2021

18. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA: • Rasprava će trajati do 18. septembra 2021. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima sprovodi se u periodu do 18. septembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/010921/010921-vest5.html

18. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRAVILA ZA SPROVOĐENJE FUNKCIJA MREŽE UPRAVLJANJA VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM (ATM) ("Sl. glasnik RS", br. 87/2021)

Propis na snazi: 18/09/2021

18. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTROLI SISTEMA ZA GREJANJE ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2021)

Propis na snazi: 18/09/2021

18. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA POD KOJIMA KORISNICI SREDSTAVA MOGU BITI IZUZETI OD OBAVEZE VRŠENJA ENERGETSKOG PREGLEDA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2021)

Propis na snazi: 18/09/2021

18. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2021)

Propis na snazi: 18/09/2021 - 31/12/2022

18. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POSTUPKU PO PRIGOVORU KORISNIKA USLUGE OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2021)

Propis na snazi: 18/09/2021

18. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIGOVORU PRAVNOG LICA I POSTUPANJU BANKE PO TOM PRIGOVORU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2021)

Propis na snazi: 18/09/2021

18. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ŠUMSKOM REDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2011, 75/2016, 94/2017 i 87/2021)

Verzija na snazi: 18/09/2021

18. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020, 41/2021 i 87/2021)

Verzija na snazi: 18/09/2021 - 31/12/2021

18. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019, 50/2019 i 87/2021)

Verzija na snazi: 18/09/2021

18. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REGULATORNЕ AGENCIJЕ ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2013, 92/2020 i 87/2021)

Verzija na snazi: 18/09/2021

18. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019 i 53/2021)

Propis na snazi: 10/08/2019 - 18/09/2021

19. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 19. septembra 2021. godine, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu, odnosno 20. decembra 2021. godine, osim odredaba čl. 149 do 169, koje se primenjuju po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 20. marta 2022. godine.

19. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021)

Propis na snazi: 19/09/2021

19. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019, 98/2020 i 88/2021)

Verzija na snazi: 19/09/2021

20. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PODSEĆAMO: PODSEĆAMO: • Rok u kome poslodavci mogu da se prijave za program "Moja prva plata" je 20. septembar •

Poslodavci koji žele preko projekta "Moja prva plata" da pojačaju kompaniju, mogu da se prijave do 20. septembra, i to oglašavajući konkretne radne pozicije.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/230821/230821-vest4.html

21. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA MONTREALSKI PROTOKOL O SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)

Propis na snazi: 21/09/2021

21. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU ODLUKE 2014/2 O IZMENI ANEKSA I KONVENCIJE O PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA INDUSTRIJSKIH UDESA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)

Propis na snazi: 21/09/2021

21. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 2070 (2020) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ZA PROJEKTNI ZAJAM - STUDENTSKO STANOVANJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)

Propis na snazi: 21/09/2021

21. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O IZMENAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O UKIDANJU VIZA ZA NJIHOVE DRŽAVLJANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)

Propis na snazi: 21/09/2021

21. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE MAROKO O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)

Propis na snazi: 21/09/2021

21. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KIPAR O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE OD KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)

Propis na snazi: 21/09/2021

21. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O OSNIVANJU I USLOVIMA DELATNOSTI KULTURNO-INFORMATIVNIH CENTARA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)

Propis na snazi: 21/09/2021

21. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O RATNIM MEMORIJALIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)

Propis na snazi: 21/09/2021

21. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2021)

Propis na snazi: 21/09/2021

22. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O RADNOM ANGAŽOVANJU ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA: • Rasprava će trajati do 22. septembra 2021. godine •

Rasprava će trajati do 22. septembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/070921/070921-vest5.html

22. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU: • Rasprava će trajati do 22. septembra 2021. godine •

Rasprava će trajati do 22. septembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/080921/080921-vest5.html

23. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: NACRT ZAKONA O BЕZBЕDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: • Unija poslodavaca Srbije poziva privrednike da dostave komentare na tekst propisa do 23. septembra 2021. godine •

Unija poslodavaca Srbije poziva Vas da dostavite svoje predloge, sugestije i primedbe putem elektronske pošte na email: s.budimcevic@poslodavci.rs, najkasnije do četvrtka, 23. septembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/210921/210921-vest4.html

23. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU I ZAŠTITI I OČUVANJU ĆIRILIČKOG PISMA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2021)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 23. septembra 2021. godine, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 24. marta 2022. godine.

23. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA PROCENE ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2020, 77/2021 i 89/2021)

Verzija na snazi: 23/09/2021

23. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH OBJEKATA U SVOJINI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 91/2021)

Propis na snazi: 23/09/2021

24. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: 34. SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE BIĆE ODRŽAN OD 13. DO 17. DECEMBRA 2021. GODINE POD STALNIM NASLOVOM "PRAVDA I PRAVO - POSVEĆENO OSNIVAČU KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA AKADEMIKU PROF. DR SLOBODANU PEROVIĆU": • Krajnji rok za podnošenje radova je 24. septembar 2021. godine •

Krajnji rok za podnošenje rada je 24. septembar 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/190721/190721-vest10.html

24. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE: • Učenici da dostave potvrde o redovnom školovanju do 24. septembra, a studenti do kraja oktobra 2021. godine •

Svi učenici koji koriste porodične penzije, a stariji su od 15 godina, najkasnije do 24. septembra moraju PIO fondu da dostave potvrde o redovnom školovanju, kako im ne bi bila obustavljena isplata.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/090921/090921-vest8.html

25. septembar 2021. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 i 90/2021)

Verzija na snazi: 25/09/2021

25. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA PRI SKLADIŠTENJU I DRŽANJU ULJA ZA LOŽENJE I GASNIH ULJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020, 122/2020 - ispr. i 90/2021)

Verzija na snazi: 25/09/2021

25. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U LINCU, REPUBLIKA AUSTRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)

Propis na snazi: 25/09/2021

25. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LETNJIKOVCA PORODICE PEJAČEVIĆ U JARKOVCIMA ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)

Propis na snazi: 25/09/2021

25. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU MERA ZAŠTITE, GRANICE ZAŠTIĆENE OKOLINE I MERA ZAŠTITE ZAŠTIĆENE OKOLINE ZGRADE "MITROPOLIJE" U NOVOM PAZARU, NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)

Propis na snazi: 25/09/2021

28. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA VAĐENJA REČNIH NANOSA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2019)

Propis na snazi: 28/09/2019 - 28/09/2021

29. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O BЕZBЕDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: • Rasprava će trajati do 29. sеptеmbra 2021. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona o bеzbеdnosti i zdravlju na radu trajaćе do 29. sеptеmbra.

30. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: ROK ZA PRIJAVE ZA FINANSIRANJE STARTAPA PRODUŽEN DO 30. SEPTEMBRA 2021. GODINE

Zbog velikog interesovanja inovatora i startapa rok za prijave na konkurs iz oblasti održivog razvoja BASF Inovejšn haba produžen je za dve nedelje i trajaće do 30. septembra u ponoć.

30. septembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: GRADSKI ORGANI: PORTAL ZA ELEKTRONSKO PRIJAVLJIVANJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA PRVI I DUGI RAZRED, KOJE OBEZBEĐUJE GRAD BEOGRAD, BIĆE OTVOREN OD 20. AVGUSTA DO 30. SEPTEMBRA: • Kakva je procedura za dobijanje besplatnih udžbenika? •

Do 30. septembra roditelji budućih prvaka i drugaka koji pohađaju beogradske osmoletke, moći će da se prijave i tako što će obrazac u pisanom obliku dostaviti na adresu Fondacije za mlade talente, Trg Nikole Pašića 6, Beograd.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/160821/160821-vest8.html

30. septembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA RIBE, RAKOVE, ŠKOLJKAŠE, MORSKE JEŽEVE, MORSKE KRASTAVCE, ŽABE, KORNJAČE, PUŽEVE I NJIHOVE PROIZVODE ("Sl. list SRJ", br. 6/2003 i "Sl. list SCG", br. 56/2003 - dr. pravilnik i 4/2004 - dr. pravilnik)

Propis na snazi: 30/04/2003 - 30/09/2021

30. septembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI FONDU ZA STIPENDIRANJE I PODSTICANJE NAPREDOVANJA DAROVITIH STUDENATA I MLADIH NAUČNIH RADNIKA I UMETNIKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU, ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 42/2020)

Propis na snazi: 10/10/2020 - 30/09/2021

30. septembar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: UTVRĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE VISINE TAKSI ZA 2022. GODINU: • Rok za donošenje visine taksi je 30. septembar, a za objavljivanje u službenom glasilu je 31. oktobar 2021. godine •

Odredbom člana 11. Pravilnika o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge ("Sl. glasnik RS", br. 14/2013, 25/2013 - ispr. i 99/2013) propisano je da se utvrđuje visina takse i dostavlja na saglasnost najkasnije do 30. septembra 2021. godine za 2022. godinu.

III ROKOVI ZA UTVRĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE VISINE TAKSI
Član 11

Visina takse utvrđuje se i dostavlja na saglasnost najkasnije do 30. septembra tekuće godine za narednu godinu.

Akt o utvrđivanju visine takse na koju je data saglasnost u smislu ovog pravilnika, objavljuje se "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno drugom službenom glasilu u kome se objavljuju akti o utvrđivanju visine takse, najkasnije do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu.

Ako se do isteka roka iz stava 2. ovog člana ne objavi visina takse za narednu godinu, u narednoj godini primenjivaće se njena visina utvrđena za tekuću godinu.

U slučajevima iz člana 10. ovog pravilnika akt o utvrđivanju visine takse objavljuje se odmah po dobijanju saglasnosti nadležnog organa.

30. septembar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI I UGOVARANJE EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU: • Rok za zaključenje ugovora je 30. septembar 2021. godine, odnosno do 30. novembra za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja •

Prema članu 32. stav 1. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019), subjekt revizije dužan je da zaključi ugovor o obavljanju zakonske revizije s društvom za reviziju najkasnije do 30. septembra odnosno do 30. novembra za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja, poslovne godine na koju se revizija odnosi, i to na osnovu odluke skupštine ili drugog nadležnog organa utvrđenog opštim aktom tog subjekta o izboru društva za reviziju.

Izbor društva za reviziju
Član 32 stav 1.

Subjekat revizije kod kojeg se vrši revizija, dužan je da zaključi ugovor o obavljanju zakonske revizije s društvom za reviziju najkasnije do 30. septembra poslovne godine na koju se revizija odnosi, na osnovu odluke skupštine ili drugog nadležnog organa utvrđenog opštim aktom tog subjekta o izboru društva za reviziju.

Izvor: Redakcija, 31.08.2021.


NERADNI DANI 2021. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex