Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI MAJ 2020.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA MAJ 2020.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


 

1. maj 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O ROBNIM BERZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. jula 2019. godine, a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu, odnosno od 1. maja 2020. godine.

 

1. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2013)

Propis na snazi: 31/01/2013 - 01/05/2020

 

1. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA KOJE VODE VISOKOŠKOLSKE I DRUGE ORGANIZACIJE KOJE SE BAVE OSPOSOBLJAVANJEM U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011)

Propis na snazi: 27/08/2011 - 01/05/2020

 

1. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH STRUČNIH POSLOVA U SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)

Propis na snazi: 02/02/2013 - 01/05/2020

 

2. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)

Propis na snazi: 02/05/2020

 

2. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA KOJE VODE AKREDITOVANE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE I DRUGE ORGANIZACIJE KOJE SE BAVE STRUČNIM OSPOSOBLJAVANJEM U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)

Propis na snazi: 02/05/2020

 

2. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH STRUČNIH POSLOVA U SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)

Propis na snazi: 02/05/2020

 

4. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KASTODI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2011)

Propis na snazi: 18/06/2011 - 04/05/2020

 

4. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009, 41/2011, 44/2012, 94/2013, 5/2015, 13/2018 i 70/2018)

Propis na snazi: 07/03/2009 - 04/05/2020

 

4. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)

Propis na snazi: 28/01/2015 - 04/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)

Propis na snazi: 05/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)

Propis na snazi: 05/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011, 14/2013, 14/2016, 74/2016 i 61/2020)

Verzija na snazi: 05/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011, 14/2016 i 61/2020)

Verzija na snazi: 05/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KAPITALU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)

Propis na snazi: 05/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KAPITALU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)

Propis na snazi: 05/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)

Propis na snazi: 05/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA ALTERNATIVNE INVESTICIONE FONDOVE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)

Propis na snazi: 05/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)

Propis na snazi: 05/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOM SA JAVNOM PONUDOM ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)

Propis na snazi: 05/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)

Propis na snazi: 05/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)

Propis na snazi: 05/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTAMA ALTERNATIVNIH INVESTICIONIH FONDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)

Propis na snazi: 05/05/2020

 

5. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLATAMA I ZVANJIMA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA BORA ("Sl. list grada Bora", br. 3/2020 i 23/2020)

Verzija na snazi: 05/05/2020

 

7. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI, POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA KOMASACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2020)

Propis na snazi: 07/05/2020

 

7. maj 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA OCENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ODREĐIVANJA PODRUČJA SLOBODNE ZONE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2006)

Propis na snazi: 26/08/2006 - 07/05/2020

 

7. maj 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O OCENJIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)

Propis na snazi: 14/03/2017 - 07/05/2020

 

8. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBRAZOVANJU MREŽE ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PREVARA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015, 43/2017, 74/2018, 15/2019 i 63/2020)

Verzija na snazi: 08/05/2020

 

8. maj 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA OCENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ODREĐIVANJA PODRUČJA SLOBODNE ZONE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)

Propis na snazi: 08/05/2020

 

8. maj 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O OCENJIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)

Propis na snazi: 08/05/2020

 

8. maj 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O PRIJEMU U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015, 98/2018 i 63/2020)

Verzija na snazi: 08/05/2020

 

8. maj 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2019 i 63/2020)

Verzija na snazi: 08/05/2020

 

8. maj 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)

Propis na snazi: 08/05/2020 - 31/12/2020

 

8. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TRGOVANJU I NADZORU NAD RADOM ROBNE BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)

Pravno lice koje obavlja poslove robne berze dužno je da podnese Komisiji zahtev za davanje dozvole za obavljanje delatnosti robne berze i da se organizuje i uskladi svoja akta sa odredbama Zakona i ovog pravilnika, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 8. maja 2020. godine.

 

8. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MINIMALNOJ SADRŽINI PRAVILA POSLOVANJA ROBNE BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)

Pravno lice koje obavlja poslove robne berze dužno je da uskladi svoja akta sa odredbama Zakona i ovog pravilnika, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 8. maja 2020. godine.

 

8. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU POSEBNE RADNE GRUPE ZA PRIPREMU APLIKACIJE ZA FOND SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE ZA PODRŠKU JAVNIM RASHODIMA NASTALIM REAGOVANJEM U ZDRAVSTVENOJ KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)

Propis na snazi: 08/05/2020

 

13. maj 2020. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2017)

Propis na snazi: 13/05/2017 - 13/05/2020

 

13. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NADZORU KOJI SPROVODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2016, 15/2017, 70/2018 i 64/2020)

Verzija na snazi: 13/05/2020

 

13. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018 i 64/2020)

Verzija na snazi: 13/05/2020

 

13. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA KONTROLE KVALITETA RADA OBAVLJENIH REVIZIJA, KONTROLE KVALITETA RADA DRUŠTAVA ZA REVIZIJU, SAMOSTALNIH REVIZORA I LICENCIRANIH OVLAŠĆENIH REVIZORA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2020)

Propis na snazi: 13/05/2020

 

14. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2018)

Propis na snazi: 26/04/2018 - 14/05/2020

 

15. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)

Propis na snazi: 15/05/2020 - 31/08/2021

 

15. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018 i 66/2020)

Verzija na snazi: 15/05/2020

 

15. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR SAOBRAĆAJA I USLUGA TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018, 57/2019, 27/2020 i 66/2020)

Verzija na snazi: 15/05/2020

 

15. maj 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018, 59/2018, 91/2018, 29/2019, 69/2019 i 66/2020)

Verzija na snazi: 15/05/2020

 

15. maj 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA, NAČINU PRIBAVLJANJA I RASPOLAGANJA POKRETNIM STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, KAO I NAČINU PRIBAVLJANJA RADOVA I USLUGA U INOSTRANSTVU ZA POTREBE PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE ANGAŽOVANIH U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)

Propis na snazi: 15/05/2020

 

15. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 25/2020)

Propis na snazi: 15/05/2020

 

15. maj 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2020. GODINI: • 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja, odnosno u roku od dva meseca od završetka polugodišta •

Kvartalni finansijski izveštaji za 2020. godinu se dostavljaju u sledećim rokovima:

• za prvi kvartal 2020. godine (1. januar - 31. mart) najkasnije do 15. maja 2020. godine...

 

15. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCIMA ZA DOKUMENTACIJU KOJA SE VODI O ARHEOLOŠKOM ISKOPAVANJU I ISTRAŽIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 19/95 i 102/2006)

Propis na snazi: 13/06/1995 - 15/05/2020

 

15. maj 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: • Rok za uplatu druge rate poreza 15. maj 2020. godine •

Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu građana za drugi kvartal ove godine ističe 15. maja.

 

16. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCIMA, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA DNEVNIKA RADOVA I DRUGE DOKUMENTACIJE KOJA SE VODI O ARHEOLOŠKIM ISKOPAVANJIMA I ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)

Propis na snazi: 16/05/2020

 

16. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ROKOVIMA ZA USKLAĐIVANJE UNUTRAŠNJIH AKATA BANKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE I ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)

Propis na snazi: 16/05/2020

 

16. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016, 103/2018, 88/2019 i 67/2020)

Verzija na snazi: 16/05/2020

 

16. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 46/2018, 8/2019, 27/2020, 67/2020 i 67/2020 - dr. odluka)

Verzija na snazi: 16/05/2020

 

16. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 43/2013, 92/2013, 23/2013 - dr. odluka, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019, 27/2020 i 67/2020 - dr. odluka)

Verzija na snazi: 16/05/2020

 

16. maj 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2020-2025. GODINA: • Rok za usvajanje Akcionog plana medijske strategije 16. maj 2020. godine •

Rok za donošenje i usvajanje Akcionog plana medijske strategije je 16. maj ove godine, izjavila je Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić navodeći da je cilj Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020) sloboda medija i unapređenje medijskog okruženja.

 

16. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSTVARIVANJU POTREBA I INTERESA MLADIH U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2019, 35/2019 i 15/2020)

Verzija na snazi: 16/05/2020

 

21. maj 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O DOBROVOLJNOM VATROGASTVU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Dobrovoljna vatrogasna društva registrovana u Registru udruženja do dana stupanja na snagu ovog zakona, dužna su da Agenciji za privredne registre dostave dokaz o posedovanju dobrovoljne vatrogasne jedinice u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 21. maja 2020. godine, bez plaćanja naknade.

 

21. maj 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Subjekti koji saglasno ovom zakonu donose plan smanjenja rizika od katastrofa, tu obavezu će izvršiti najkasnije u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 21. maja 2020. godine.

 

21. maj 2020. godine

Izvor: propis

POKRAJINSKA UREDBA O NAČINU SPROVOĐENJA GRAĐANSKOG NADZORA I KONTROLE PROCESA PLANIRANJA I REALIZACIJE BUDŽETA AP VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 28/2020)

Propis na snazi: 21/05/2020

 

21. maj 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: DO 21. MAJA 2020. GODINE ONLAJN PRIJAVLJIVANJE ZA UPIS U SPECIJALIZOVANE GIMNAZIJE I UMETNIČKE ŠKOLE

Onlajn prijavljivanje učenika za prijemne ispite za upis u specijalizovane gimnazije i umetničke škole, počelo je u ponedeljak, i traje do četvrtka 21. maja i to u periodu od 8 do 20 časova. Izuzetak su sportska odeljenja, gde će predaja dokumenata za upis biti 8. i 9. juna od 8 do 16 časova. Ovo je saopštilo Ministarstvo prosvete koje navodi i da će prijemni ispiti za specijalizovana odeljenja biti održani u periodu od 8. juna do 14. juna u zavisnosti o kojoj školi je reč.

 

22. maj 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: ROK ZA PRIJAVU PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA SWISS PRO PRODUŽEN JE DO 22. MAJA 2020. GODINE: • Obaveštenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja •

Obaveštenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, objavljeno je 8. maja 2020. godine, a odnosi se na produženje roka za prijavu projekata za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite - Program Swiss PRO do 22. maja 2020. godine.

 

23. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2012, 50/2012, 57/2012 - ispr., 68/2012, 14/2013, 78/2019 i 75/2020)

Verzija na snazi: 23/05/2020

 

23. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ODBRAMBENU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2020)

Propis na snazi: 23/05/2020

 

25. maj 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA : • Produženje roka za podnošenje prijava na oglas za izbor predsednika suda i izbor sudija do 25. maja 2020. godine •

Rok za podnošenje prijava na oglas za izbor predsednika suda koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 27/2020 od 13.03.2020. godine, na oglas za izbor sudija koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 27/2020 od 13.03.2020. godine i u "Sl. glasniku RS", br. 21/2020 od 06.03.2020. godine produžava se do 25.05.2020. godine.

 

27. maj 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: ROKOVI PREDAJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA NAKON UKIDANJA VANREDNOG STANJA: • Rokovi za predaju godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžetskih sredstava pomereni su na 27. maj, a za predaju izveštaja o izvršenju finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje na 10. jul 2020. godine •

Krajnji rok koji je Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) utvrđen kao 31. mart za određene aktivnosti pomera se za 27. maj 2020. godine, i to:

- za nivo Republike Srbije:

- DKBS Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti nemaju indirektne korisnike - priprema i podnošenje godišnjeg izveštaja;

- DKBS Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike - kontrola i sravnjenje podataka indirektnih korisnika i sastavljanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja o izvršenju budžeta;

- Visoki savet sudstva / Državno veće tužilaca - kontrola i sravnjenje podataka pravosudnih organa koji se iskazuju zbirno u okviru njihovih razdela i sastavljanje godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta;

- za nivo lokalne vlasti:

- DKB lokalne vlasti - priprema i podnošenje godišnjeg izveštaja koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu;

- DKBS lokalne vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike - kontrola, sravnjenje podataka godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja o izvršenju budžeta koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu.

 

28. maj 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravnik u javnom sektoru: ELEKTRONSKO ZAKAZIVANJE UPISA I TESTIRANJA DECE ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU: • Od 28. maja 2020. godine na portalu e-Uprava biće omogućena usluga e-Zakazivanje za upis i testiranje budućih učenika prvog razreda; usluga elektronskog zakazivanja dostupna do 10. jula, upis od 1. juna do 20. jula 2020. godine •

Kako bi upis dece u prvi razred osnovne škole bio pojednostavljen na portalu e-Uprava, od 28. maja 2020. godine biće omogućena usluga e-Zakazivanje termina za upis i testiranje budućih učenika prvog razreda, koja će omogućiti roditeljima i starateljima da jednim odlaskom u školu završe sve u vezi upisa i testiranja dece.

 

28. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IB REDA, DEONICA BORČA-ZRENJANIN SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)

Propis na snazi: 31/03/2018 - 28/05/2020

 

29. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA DIVERZIFIKACIJU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I RAZVOJ POSLOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)

Propis na snazi: 29/05/2020

 

29. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH IZNOSA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)

Propis na snazi: 29/05/2020

 

29. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTI, FORMI I NAČINU DOSTAVLJANJA STATISTIČKIH PODATAKA O INCIDENTIMA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)

Propis na snazi: 29/05/2020

 

29. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)

Propis na snazi: 29/05/2020 - 30/09/2021

 

29. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)

Propis na snazi: 29/05/2020 - 30/09/2021

 

29. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)

Propis na snazi: 29/05/2020 - 30/09/2021

 

29. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA AKADEMIJE I VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)

Propis na snazi: 29/05/2020 - 30/09/2021

 

29. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KORIDORA AUTOPUTA BEOGRAD - ZRENJANIN - NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)

Propis na snazi: 29/05/2020

 

29. maj 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD MUZEJOM NIKOLE TESLE SA SEDIŠTEM U BEOGRADU OD GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)

Propis na snazi: 29/05/2020

 

29. maj 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2019, 13/2020 i 76/2020)

Verzija na snazi: 29/05/2020 - 31/12/2020

 

29. maj 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LUKE, PRISTANIŠTA I PRIVREMENA PRETOVARNA MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015, 86/2016, 54/2019, 94/2019 i 76/2020)

Verzija na snazi: 29/05/2020

 

29. maj 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)

Propis na snazi: 29/05/2020 - 31/12/2020

 

29. maj 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE PODIZANJU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)

Propis na snazi: 29/05/2020 - 31/12/2020

 

30. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2010, 3/2011 - dr. pravilnik, 8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017, 12/2018, 10/2019 i 3/2020)

Verzija na snazi: 30/05/2020

 

30. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA SEDMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2009, 3/2011 - dr. pravilnik, 8/2013, 11/2016, 12/2018, 3/2019, 12/2019 i 3/2020)

Verzija na snazi: 30/05/2020

 

30. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2008, 3/2011 - dr. pravilnik, 1/2013, 5/2014, 11/2016, 3/2018, 12/2018 i 3/2020)

Verzija na snazi: 30/05/2020

 

30. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2018, 18/2018, 3/2019 i 3/2020)

Verzija na snazi: 30/05/2020

 

30. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U GIMNAZIJI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 i 3/2020)

Verzija na snazi: 30/05/2020

 

30. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA UČENIKE SEDMOG I OSMOG RAZREDA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA MATEMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2020)

Propis na snazi: 30/05/2020

 

31. maj 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH IZNOSA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2019)

Propis na snazi: 30/11/2019 - 31/05/2020

 

31. maj 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: UREDBA O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU I NOVČANOJ POMOĆI GRAĐANIMA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19: • Obaveštenje u vezi primene Uredbe •

Privredni subjekti koji se opredele da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana Uredbom, podnose poresku prijavu najkasnije do:

- 31. maja 2020. godine za obračunski period april 2020. godine, odnosno za obračunski period maj 2020. godine, ukoliko su isplatu zarada i naknada zarada, kao i lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika za mart delimično ili u celosti izvršili do dana 10.04.2020. godine.

 

31. maj 2020. godine

Izvor: propis

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 1), TAČKA 2) ALINEJA TREĆA, TAČKA 3) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 4), TAČKA 5) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 6) I TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5. TAČKA 1) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (4) ALINEJA PRVA, PODTAČ. (5) I (6), TAČKA 2), TAČKA 3) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (2) ALINEJA PRVA, PODTAČKA (3), TAČ. 4), 5) I 6), ČLANA 12A, ČL. 14. I 14A I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

Propis objavljen: 25/01/2019 - važi do 31/05/2020

 

31. maj 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravnik u privredi: USLOVI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015, 14/2016, 20/2018, 44/2018 - dr. zakon i 27/2019), od 15.4.2020. može se podneti zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela. Zahtevi se podnose do 31.5.2020. godine.

 


NERADNI DANI 2020. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex