Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI JANUAR 2020.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA JANUAR 2020.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 91/2019 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O CARINSKOJ TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - dr. zakon i 91/2019)

Verzija na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 i 91/2019)

Verzija na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 91/2019)

Verzija na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST BANCA INTESA A.D. BEOGRAD I RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD, PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU ZA IZGRADNJU RAZVODNOG GASOVODA ALEKSANDROVAC - BRUS - KOPAONIK - RAŠKA - NOVI PAZAR - TUTIN (III FAZA) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Propis na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni izn. i 91/2019)

Verzija na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018, 95/2018 i 91/2019)

Verzija na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Propis na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O JAVNOM DUGU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 i 91/2019)

Verzija na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013, 41/2018 i 91/2019)

Verzija na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)

Verzija na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015, 113/2017 i 91/2019)

Verzija na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 91/2019)

Verzija na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019 i 91/2019)

Verzija na snazi: 01/01/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Propis na snazi: 01/01/2020 - 31/12/2020

 

1. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE I KORIŠĆENJA TEHNIČKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Propis na snazi: 01/01/2020

 

2. januar 2020. godine

Izvor: propis

KONCEPTUALNI OKVIR ZA FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2019)

Propis na snazi: 02/01/2020

 

2. januar 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PREVODA MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA (MSFI) ("Sl. glasnik RS", br. 92/2019)

Propis na snazi: 02/01/2020

 

8. januar 2020. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018)

Propis na snazi: 08/01/2019 - 08/01/2020

 

8. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019, 86/2019 i 96/2019)

Verzija na snazi: 08/01/2020

 

8. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, MERILIMA I KRITERIJUMIMA, KAO I POSTUPKU PO ZAHTEVIMA LICA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017 i 96/2019)

Verzija na snazi: 08/01/2020

 

8. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ANALIZATORIMA ZA MERENJE SADRŽAJA PROTEINA U ŽITU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)

Propis na snazi: 08/01/2020

 

8. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD TE AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)

Propis na snazi: 08/01/2020

 

8. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O GRUPACIJI ODBRAMBENA INDUSTRIJA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)

Propis na snazi: 08/01/2020

 

8. januar 2020. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)

Propis na snazi: 08/01/2020 - 09/01/2023

 

9. januar 2020. godine

Izvor: vesti

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ZAKONA O KULTURNOM NASLEĐU I O DELATNOSTI NEPOKRETNIH DOBARA: • Rasprave će trajati do 9. januara 2020. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kulturnom nasleđu i Nacrtu zakona o delatnosti zaštite kulturnih dobara sprovodi se u periodu do 9. januara 2020. godine, a po okončanju javne rasprave, Ministarstvo kulture i informisanja će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtima zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

 

10. januar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: POVRAĆAJ NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE U 2019. GODINI: • Rok za povraćaj sredstava je 31. decembar 2019. godine, a za predaju obrazaca 10. i 20. januar 2020. godine •

Rokovi za dostavljanje obrazaca SVS:
- najkasnije do 10. januara 2020. godine indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije u obavezi su da dostave direktnom korisniku budžetskih sredstava Republike Srbije koji im je izvršio prenos sredstava, specifikaciju vraćenih sredstava u budžet Republike Srbije, na propisanom Obrascu SVS - Specifikacija vraćenih sredstava (dato u primeru koji sledi).

 

10. januar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2019. GODINE: • Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. januara, a za direktne korisnike i RFZO do 20. januara 2020. godine •

Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO je do 10. januara.

 

10. januar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Specijalis za carine: IZVEŠTAVANJE U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM ZA ČETVRTO TROMESEČJE 2019. GODINE: • Obveznici dostavljaju izveštaje na obrascima DI-1, DI-2, GRU i RN najkasnije do 10.1.2020. godine •

Uputstvom za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 87/2009 i 40/2015 - dr. odluka) je propisan rok za dostavlјanje obrazaca DI-1 i DI-2 deset dana po isteku tromesečja za koje se dostavlјa. Dakle, propisani rok u kom su rezidenti dužni da dostave NBS pomenute obrasce je najkasnije do 10. januara tekuće godine za četvrto tromesečje prethodne, kalendarske godine. Drugim rečima, rezidenti - pravna lica u kojima nerezidenti imaju udeo u vlasništvu, kao i rezidenti - pravna i fizička lica koji imaju udeo u vlasništvu u nerezidentnom pravnom licu, imaju obavezu da obrasce DI-1 i DI-2 za četvrto tromesečje 2019. godine dostave NBS najkasnije do 10.1.2020. godine.

 

12. januar 2020. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Propis na snazi: 12/01/2019 - 12/01/2020

 

15. januar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBAVEZA DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA O LICIMA OD KOJIH JE OBVEZNIK PDV U TOKU 2019. GODINE OTKUPLJIVAO POLJOPRIVREDNE PROIZVODE ILI SEKUNDARNE SIROVINE • Obveznici PDV treba da dostave obaveštenje uz poresku prijavu za poslednji poreski period 2019. godine •

Obveznici PDV dužni su da obaveštenje o licima od kojih se vrši otkup sekundarnih sirovina i poljoprivrednih proizvoda dostave uz poresku prijavu PDV za decembar (mesečni obveznici), odnosno za poslednji kvartal 2019. godine (tromesečni obveznici), u roku za podnošenje te prijave (do 15. januara 2020. godine).

 

17. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU, OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU DOPRINOSA ZADRUŽNOM SAVEZU VOJVODINE - NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 32/2004)

Propis na snazi: 31/03/2004 - 17/01/2020

 

17. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SPREČAVANJU, RANOM OTKRIVANJU I SUZBIJANJU BOLNIČKIH INFEKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)

Propis na snazi: 17/09/2015 - 17/01/2020

 

17. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA METODA I POSTUPAKA TRADICIONALNE MEDICINE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)

Propis na snazi: 13/03/2018 - 17/01/2020

 

17. januar 2020. godine

Izvor: propis

LISTA AVIO-PREVOZILACA KOJIMA JE ZABRANJENO ILI OGRANIČENO LETENJE U EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2019)

Propis objavljen: 06/06/2019 - važi do 17/01/2020

 

17. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BEZBEDNOSNOM PREGLEDU STRANIH VAZDUHOPLOVA NA PLATFORMI AERODROMA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2011)

Propis na snazi: 26/01/2011 - 17/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCIMA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ PUTNIKA ILI STVARI ("Sl. list SRJ", br. 46/2000, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 37/2017 - dr. pravilnil, 99/2018 - dr. pravilnik i 1/2020 - dr. pravilnik)

Verzija na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O REDU VOŽNJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019 i 1/2020)

Verzija na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POTVRDAMA O OBUČENOSTI I SERTIFIKATIMA OSOBLJA KOJE OBAVLJA PREGLED OBEZBEĐIVANJA I CENTRIMA ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA U OBLASTI OBEZBEĐIVANJA U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016, 49/2018 - dr. pravilnik i 1/2020)

Verzija na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE BANAKA I POSEBNE REVIZIJE BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015 i 1/2020)

Verzija na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I CARINSKIH REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019, 34/2019, 69/2019 i 1/2020)

Verzija na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015, 2016, 2017, 2018. I 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015, 84/2015, 109/2015, 16/2016, 82/2016, 5/2017, 92/2017, 29/2018, 59/2018, 3/2019 i 1/2020)

Verzija na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016, 6/2019 i 1/2020)

Verzija na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI I NAČINU UTVRĐIVANJA ČLANARINE ZADRUŽNOM SAVEZU VOJVODINE, NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Propis na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA NA LOKALITETU RUDNIKA "ČUKARU PEKI" U GRADU BORU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Propis na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U BOGOJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Propis na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE SOKOLSKOG DOMA U ČAČKU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Propis na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SPREČAVANJU, RANOM OTKRIVANJU I SUZBIJANJU BOLNIČKIH INFEKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Propis na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA METODA I POSTUPAKA KOMPLEMENTARNE MEDICINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Propis na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRIVREDNA DRUŠTVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZVOĐENJA RADOVA U OKVIRU OBAVLJANJA POSLOVA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA VODNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Propis na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O REGISTRU SUBJEKATA KOJI VRŠE MEĐUNARODNI PREVOZ LICA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ZA SOPSTVENE POTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Propis na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DOZVOLI ZA MEĐUNARODNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Propis na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BESPILOTNIM VAZDUHOPLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Propis na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UPISNIKU LUČKIH OPERATERA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Propis na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZABRANI ILI OGRANIČENJU LETENJA AVIO-PREVOZILACA IZ TREĆIH DRŽAVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

Propis na snazi: 18/01/2020

 

18. januar 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODOBRAVANJU DRUGAČIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA OD RADNOG VREMENA UTVRĐENOG ODLUKOM O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2019)

Propis objavljen: 29/11/2019 - važi do 18/01/2020

 

20. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTISKIVANJU IDENTIFIKACIONIH OZNAKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)

Pravna lica koja su vršila utiskivanje do početka primene ovog pravilnika, mogu da nastave da vrše utiskivanje na način i prema uslovima koji su se primenjivali do početka primene ovog pravilnika, do dobijanja ovlašćenja u skladu sa odredbama ovog pravilnika, a najkasnije šest meseci od dana početka njegove primene, odnosno do 20. januara 2020. godine.

 

20. januar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: POVRAĆAJ NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE U 2019. GODINI: • Rok za povraćaj sredstava je 31. decembar 2019. godine, a za predaju obrazaca 10. i 20. januar 2020. godine •

Rokovi za dostavljanje obrazaca SVS:
- najkasnije do 20. januara 2020. godine direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije vrše korekciju rashoda i izdataka u sistemu izvršenja budžeta.

 

20. januar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2019. GODINE: • Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. januara, a za direktne korisnike i RFZO do 20. januara 2020. godine •

Rok predaje za direktne korisnike i RFZO je do 20. januara 2020. godine.

 

23. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O SADRŽINI, NAČINU PRIPREME I OCENE, KAO I PRAĆENJU SPROVOĐENJA I IZVEŠTAVANJU O REALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)

Propis na snazi: 06/07/2017 - 23/01/2020

 

23. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI, ROKOVIMA I POSTUPKU DOSTAVLJANJA INVESTICIONE DOKUMENTACIJE ZA KAPITALNE PROJEKTE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)

Propis na snazi: 10/03/2018 - 23/01/2020

 

23. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 27 LOZNICA-VALJEVO-LAZAREVAC, DEONICA IVERAK-LAJKOVAC (VEZA SA AUTOPUTEM E-763 BEOGRAD - JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD-POŽEGA) ("Sl. glasnik RS", br. 2/2020)

Propis na snazi: 23/01/2020

 

23. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MANASTIRA STUDENICA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2020)

Propis na snazi: 23/01/2020

 

23. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE "ZLATIBOR" ("Sl. glasnik RS", br. 2/2020)

Propis na snazi: 23/01/2020

 

24. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UPRAVLJANJU KAPITALNIM PROJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)

Ova uredba je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 27. jula 2019. godine, a primenjuje se po isteku 180 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, odnosno od 24. januara 2020. godine.

 

24. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O INVESTICIONOJ DOKUMENTACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 20. decembra 2019. godine, a počinje da se primenjuje od dana početka primene Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019), odnosno od 24. januara 2020. godine.

 

24. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU IZRADE PARAMETARA FINANSIJSKE I EKONOMSKE ANALIZE U OKVIRU STUDIJE IZVODLJIVOSTI I PRETHODNE STUDIJE IZVODLJIVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 20. decembra 2019. godine, a primenjuje se od dana početka primene Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019), odnosno od 24. januara 2020. godine.

 

24. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSTUPKU RACIONALIZACIJE KAPITALNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 20. decembra 2019. godine, a počinje da se primenjuje od dana početka primene Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019), odnosno od 24. januara 2020. godine.

 

24. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSTUPKU UKLJUČIVANJA KAPITALNIH PROJEKATA U BUDŽET ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 20. decembra 2019. godine, a počinje da se primenjuje od dana početka primene Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019), odnosno od 24. januara 2020. godine.

 

24. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRAĆENJU IMPLEMENTACIJE KAPITALNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 20. decembra 2019. godine, a primenjuje se od dana početka primene Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019), odnosno od 24. januara 2020. godine.

 

24. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU BAZE KAPITALNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 20. decembra 2019. godine, a počinje da se primenjuje od dana početka primene Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019), odnosno od 24. januara 2020. godine.

 

24. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STUDIJI IZVODLJIVOSTI I PRETHODNOJ STUDIJI IZVODLJIVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 20. decembra 2019. godine, a počinje da se primenjuje od dana početka primene Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019), odnosno od 24. januara 2020. godine.

 

25. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINU PLAĆANJA TARIFA ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017 i 3/2020)

Verzija na snazi: 25/01/2020

 

25. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2018, 13/2019 i 3/2020)

Verzija na snazi: 25/01/2020

 

25. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA KVALIFIKOVANO SREDSTVO ZA KREIRANJE ELEKTRONSKOG POTPISA ODNOSNO PEČATA I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA IMENOVANO TELO ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018 i 3/2020)

Verzija na snazi: 25/01/2020

 

25. januar 2020. godine

Izvor: propis

TARIFA NAKNADA KOJU OD ORGANIZATORA, VLASNIKA, DRŽAOCA I ZAKUPCA PROSTORA NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU JAVNOG IZVOĐENJA MUZIČKIH DELA NA KONCERTIMA, MUZIČKIM FESTIVALIMA I MUZIČKO-ZABAVNIM MANIFESTACIJAMA, KULTURNIM, SPORTSKIM I POLITIČKIM MANIFESTACIJAMA I U KOMERCIJALNIM PROSTORIMA KAO I PO OSNOVU PREDSTAVLJANJA KAO JAVNOG SAOPŠTAVANJA SCENSKIH DELA UŽIVO PRED PUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)

Propis na snazi: 25/01/2020

 

25. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DENATURACIJI ETANOLA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)

Propis na snazi: 25/01/2020

 

25. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA U POSTUPKU PRIZNAVANJA REGISTRACIJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU REGISTRACIJE KOJA JE IZVRŠENA U NEKOJ DRUGOJ ZEMLJI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)

Propis na snazi: 25/01/2020

 

25. januar 2020. godine

Izvor: propis

NAREDBA O SPROVOĐENJU POSEBNIH FITOSANITARNIH PREGLEDA RADI OTKRIVANJA ŠTETNOG ORGANIZMA VIRUSA SMEĐE NABORANOSTI PLODA PARADAJZA - TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS (TOBRFV), KAO I O MERAMA KOJE SE PREDUZIMAJU RADI SPREČAVANJA UNOŠENJA, ŠIRENJA I SUZBIJANJA TOG ŠTETNOG ORGANIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)

Propis na snazi: 25/01/2020 - 31/03/2022

 

25. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO OSNOVU OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)

Propis na snazi: 25/01/2020

 

26. januar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: NEZAVISNI ORGANI: ZAKON O LOBIRANJU: • Prva obuka za lobiste od 6. do 7. februara. Rok za podnošenje zahteva je do 26. januara 2020. godine •

Rok za podnošenje zahteva je do 26.01.2020. godine.

 

27. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017, 29/2018, 56/2018 i 78/2018)

Propis na snazi: 21/10/2017 - 27/01/2020

 

27. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČELIMA UNUTRAŠNJEG UREĐENJA I SISTEMATIZACIJE FORMACIJSKIH MESTA U VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2008)

Propis na snazi: 26/11/2008 - 27/01/2020

 

28. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2020)

Propis na snazi: 28/01/2020

 

28. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U TBILISIJU, GRUZIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2020)

Propis na snazi: 28/01/2020

 

28. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU TERAZIJA ZA PROSTORNU KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2020)

Propis na snazi: 28/01/2020

 

28. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE SLUŽBE DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA JUGOSLAVIJE ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2020)

Propis na snazi: 28/01/2020

 

28. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČELIMA UNUTRAŠNJEG UREĐENJA I SISTEMATIZACIJE FORMACIJSKIH MESTA U VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2020)

Propis na snazi: 28/01/2020

 

28. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O GRUPACIJI ODBRAMBENA INDUSTRIJA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019 i 4/2020)

Verzija na snazi: 28/01/2020

 

29. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA SEDMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019 i 1/2020)

Verzija na snazi: 29/01/2020

 

29. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA TREĆI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019 i 1/2020)

Verzija na snazi: 29/01/2020

 

29. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U OSNOVNOJ MUZIČKOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 18/2013, 2/2017, 9/2019 i 1/2020)

Verzija na snazi: 29/01/2020

 

29. januar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2019. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM: • Propisi koji uređuju aktivnost vršenja popisa •

Rokovi su definisani odredbama člana 23. Uputstva o organizaciji i računovodstvenom obuhvatanju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika uključenih u konsolidovani račun trezora Autonomne pokrajine Vojvodine i sredstava javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine date na korišćenje drugim pravnim licima ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2014, 51/2014, 3/2015 i 48/2015), i propisani su kao krajnji rokovi. U nastavku dajemo utvrđene krajnje rokove za popis za 2019. godinu:
- dostavljanje izveštaja o izvršenom godišnjem popisu i donošenje akta o usvajanju izveštaja o popisu i rezultatima za indirektne korisnike - 29. januar 2020. godine…

 

30. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2020)

Propis na snazi: 30/01/2020

 

30. januar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU STANDARDNIH UGOVORNIH KLAUZULA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2020)

Propis na snazi: 30/01/2020

 

30. januar 2020. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O TARIFI NAKNADA KOJE SOKOJ NAPLAĆUJE PO OSNOVU UMNOŽAVANJA I STAVLJANJA PRIMERAKA MUZIČKIH DELA U PROMET ("Sl. glasnik RS", br. 5/2020)

Propis na snazi: 30/01/2020

 

30. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2020)

Propis na snazi: 30/01/2020

 

30. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 62/2012 - ispr., 73/2012 - ispr., 1/2013, 7/2013 - ispr., 112/2014, 114/2014 - ispr., 18/2015, 19/2017, 29/2017 - ispr., 2/2019, 16/2019, 82/2019 - dr. pravilnik i 5/2020 - dr. pravilnik)

Verzija na snazi: 30/01/2020 - 31/12/2020

 

30. januar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: ZAKONSKI OKVIR VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2019. GODINU

Krajnji rok za predaju Izveštaja o redovnom popisu za 2019. godinu na usvajanje je 30. januar 2020. godine.

 

30. januar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: ZAKONSKI OKVIR VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2019. GODINU

Krajnji rok za donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenom redovnom popisu za 2019. godinu je 30. januar 2020. godine.

 

30. januar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: USVAJANJE IZVEŠTAJA O POPISU ZA 2019. GODINU I RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZULTATA POPISA: • Knjiženje viškova, manjkova, otpisa i rashoda •

Krajnji rok za predaju izveštaja o redovnom popisu za 2019. godinu na usvajanje je 30. januar 2020. godine.

 

30. januar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2019. GODINE: • Rok predaje 30. januar 2020. godine •

Obavezu periodičnog izveštavanja imaju subjekti po isteku svakog tromesečja u roku od 30 dana od isteka tromesečja. Periodični izveštaj za period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, subjekti dostavljaju najkasnije do 30. januara 2020. godine.

 

30. januar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU: • Rasprava će trajati do 30. januara 2020. godine •

Nacrt zakona sačinila je Radna grupa koju su činili predstavnici Ministarstva finansija, Uprave za igre na sreću, Poreske uprave, Uprave za sprečavanje pranja novca, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Privredne komora Srbije. Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 30. januara 2020. godine.

 

31. januar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: NEZAVISNI ORGANI: ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: • Rok za vanrednu prijavu imovine funkcionera do 31. januara 2020. godine •

Agencija za borbu protiv korupcije podseća funkcionere da su dužni da podnesu izveštaj o imovini i prihodima najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja. Podsećamo da je i funkcioner, kome je prestala javna funkcija, dužan da podnese Izveštaj o bitnim promenama jednom godišnje i u naredne dve godine po prestanku javne funkcije.

 

31. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. jula 2019. godine, osim odredbe člana 34. stav 8. ovog zakona koja se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 31. januara 2020. godine.

 

31. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 i 91/2019)

Postojeći Registrovani subjekti koji do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019) nisu evidentirali podatke o stvarnom vlasniku, dužni su da u Centralnu evidenciju evidentiraju podatke o stvarnom vlasniku najkasnije do 31. januara 2020. godine.

 

31. januar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019 i 94/2019 - dr. uredba)

Propis na snazi: 10/08/2019 - 31/01/2020

 

31. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE VUČNIM VOZILOM, OBRASCU DODATNOG OVLAŠĆENJA I OBRASCU DOZVOLE ZA REGULISANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016 i 89/2016)

Propis na snazi: 12/03/2016 - 31/01/2020

 

31. januar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PODSISTEM ENERGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)

Propis na snazi: 29/12/2015 - 31/01/2020

 

31. januar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O ŽIGOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 10/2013 i 44/2018 - dr. zakon)

Propis na snazi: 24/12/2009 - 31/01/2020

 

31. januar 2020. godine

Izvor: propis

PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA NOVEMBAR 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)

Propis objavljen: 24/01/2020 - važi do 31/01/2020

 

31. januar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBRAČUN ZARADE I DRUGIH PRIMANJA PREMA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: • Usklađeni iznosi se primenjuju u periodu od 1.2.2019. do 31.1.2020. godine •

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi objavljeni su u "Sl. glasniku RS", br. 4/2019 od 25.01.2019. godine, a primenjuju se u periodu od 1.2.2019. do 31.1.2020. godine.

 NERADNI DANI 2020. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex