Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI SEPTEMBAR 2019.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA SEPTEMBAR 2019.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2018)

Plan nastave i učenja i program nastave i učenja iz člana 1. Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2018), u delu koji se odnosi na plan nastave i učenja i program nastave i učenja za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, primenjivaće se počev od školske 2019/2020. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OSNOVAMA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2018)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 25. septembra 2018. godine, a primenjuje se od:

1) 1. septembra 2019. godine u ustanovama na teritoriji: grada Novog Sada, grada Čačka, grada Loznice, grada Pirota, grada Sremske Mitrovice, grada Smedereva, gradske opštine Zemun, gradske opštine Vračar, opštine Sremski Karlovci, opštine Aranđelovac i opštine Aleksinac;

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O MREŽI JAVNIH SREDNJIH ŠKOLA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2018, 62/2018 i 94/2018)

Odluka o izmenama Odluke o mreži javnih srednjih škola ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. decembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU PRIZNAVANJA PRAVA NA BESPLATNU GODIŠNJU/MESEČNU KARTU ZA PREVOZ U JAVNOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2019)

Odredbe poglavlja II ovog pravilnika primenjuju se počev od školske 2019/20. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PRVI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PRVI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018 i 1/2019)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 19. februara 2019. godine, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MODEL USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 23. februara 2019. godine, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 23. februara 2019. godine, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SPISKU KLASIFIKOVANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 28. marta 2019. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017 i 21/2019)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 4. aprila 2019. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA SEDMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2009, 3/2011 - dr. pravilnik, 8/2013, 11/2016, 12/2018, 3/2019 i 12/2019)

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 17. aprila 2019. godine, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2018, 18/2018 i 3/2019)

Plan nastave i učenja i program nastave i učenja iz člana 1. Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2018), u delu koji se odnosi na plan nastave i učenja i program nastave i učenja za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2019), primenjuju se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2018, 18/2018 i 3/2019)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", broj 3/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 17. aprila 2019. godine, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2018 i 3/2019)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 17. aprila 2019. godine, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I OSTVARIVANJU EKSKURZIJE U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 7. maja 2019. godine, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I OSTVARIVANJU NASTAVE U PRIRODI I EKSKURZIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 7. maja 2019. godine, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETE U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 6/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - ispr., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 i 13/2018 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2019 - dr. pravilnik)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2016) stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetnom glasniku", a primenjuje se počev od školske 2018/2019. godine, odnosno od 1. septembra 2018. godine, osim u delu koji se odnosi na "SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK", za drugi, treći i četvrti razred, koji se za drugi razred primenjuje počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od odnosno od 1. septembra 2019. godine, za treći razred počev od školske 2020/2021. godine, odnosno od 1. septembra 2020. godine, a za četvrti razred počev od školske 2021/2022. godine, odnosno od 1. septembra 2021. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 25. maja 2019. godine, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 4. juna 2019. godine, a primenjuje se na učenike koji upisuju prvi razred osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA HEMIJSKE DODATKE BETONU, MLAZNOM BETONU, MALTERU I INJEKCIONOJ MASI ZA KABLOVE ZA PRETHODNO NAPREZANJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 14. juna 2019. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. juna 2019. godine, a odredbe stava 1. tačka 8) primenjuje se od 1. avgusta 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG MUZIČKOG I BALETSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 19. juna 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 28. juna 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 28. juna 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2018 i 7/2019)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Elektrotehnika stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 11. jula 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 14/2018 i 7/2019)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 11. jula 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2018 i 7/2019)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 11. jula 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2018 i 7/2019)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 11. jula 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 14/2018 i 7/2019)

Pravilnik o dopunama Pravilniku o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 11. jula 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2018, 15/2018, 4/2019 i 7/2019)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 11. jula 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA OSNOVNO BALETSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2019)

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za osnovno baletsko obrazovanje i vaspitanje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 11. jula 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2018 i 48/2019)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019) stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 6. jula 2019. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O STIPENDIRANJU I DODELI SREDSTAVA ZA PODSTICANJE OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA NADARENIH I IZUZETNO USPEŠNIH UČENIKA I STUDENATA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2016 - sveska 1 i 8/2019 - sveska 1)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o stipendiranju i dodeli sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih učenika i studenata ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 8/2019 - sveska 1) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasnik grada Valjeva", odnosno 8. juna 2019. godine, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA ORGANIZOVANOG PREVOZA DECE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. jula 2019. godine, a počinje da se primenjuje 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA GIMNAZIJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 12/2018 i 8/2019)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za prvi razred gimnazije ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2019 - dalje: Pravilnik) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 31. jula 2019 godine, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine, izuzev za:

1) plan nastave za III razred gimnazije, koji se primenjuje od školske 2020/2021. godine;
2) plan nastave za IV razred gimnazije, koji se primenjuje od školske 2021/2022. godine;
3) program nastave i učenja bunjevačkog jezika sa elementima nacionalne kulture, koji se primenjuju od školske:
- 2020/2021. godine za drugi razred gimnazije,
- 2021/2022. godine za treći razred gimnazije,
- 2022/2023. godine za četvrti razred gimnazije;
4) programe nastave i učenja kineskog jezika i civilizacije i japanskog jezika i civilizacije, koji se primenjuju od školske:
- 2020/2021. godine za drugi razred gimnazije,
- 2021/2022. godine za treći razred gimnazije,
- 2022/2023. godine za četvrti razred gimnazije.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2019 i 9/2019)

Učenici upisani u srednju školu zaključno sa školskom 2018/2019. godinom u području rada Ekonomija, pravo i administracija za obrazovni profil ekonomski tehničar, u četvorogodišnjem trajanju, stiču obrazovanje po nastavnom planu i programu koji je bio na snazi do stupanja na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Ekonomija, pravo i administracija ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2019 - dalje: Pravilnik) - do kraja školske 2022/2023. godine.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 2. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2018, 7/2019 i 9/2019)

Učenici upisani u srednju školu zaključno sa školskom 2018/2019. godinom u području rada Elektrotehnika za obrazovni profil elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje, u trogodišnjem trajanju, stiču obrazovanje po nastavnom planu i programu koji je bio na snazi do stupanja na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Elektrotehnika ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2019 - dalje: Pravilnik) - do kraja školske 2021/2022. godine.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 2. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 2. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2019 i 9/2019)

Učenici upisani u srednju školu zaključno sa školskom 2018/2019. godinom u području rada Ekonomija, pravo i administracija za obrazovni profil ekonomski tehničar, u četvorogodišnjem trajanju, stiču obrazovanje po nastavnom planu i programu koji je bio na snazi do stupanja na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta sredanjeg stručnog obrazovanja u području rada Ekonomija, pravo i administracija ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2019 - dalje: Pravilnik) - do kraja školske 2022/2023. godine.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 2. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 2. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2018, 7/2019 i 9/2019)

Učenici upisani u srednju školu zaključno sa školskom 2018/2019. godinom u području rada Elektrotehnika za obrazovni profil elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje, u trogodišnjem trajanju, stiču obrazovanje po nastavnom planu i programu koji je bio na snazi do stupanja na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2019 - dalje: Pravilnik) - do kraja školske 2021/2022. godine.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 2. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 14/2018, 7/2019 i 9/2019)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik", odnosno 2. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020 godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2010, 3/2011 - dr. pravilnik, 8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017, 12/2018 i 10/2019)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 3. septembra 2016. godine i primenjuje se od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2018 i 10/2019)

Učenici upisani u srednju školu zaključno sa školskom 2018/2019. godinom u području rada Geodezija i građevinarstvo za obrazovni profil rukovalac građevinskom mehanizacijom, u trogodišnjem trajanju, stiču obrazovanje po nastavnom planu i programu koji je bio na snazi do stupanja na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geodezija i građevinarstvo ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2019 - dalje: Pravilnik) - do kraja školske 2021/2022. godine.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 6. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 6. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 6. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2018 i 10/2019)

Učenici upisani u srednju školu zaključno sa školskom 2018/2019. godinom u području rada Geodezija i građevinarstvo za obrazovni profil rukovalac građevinskom mehanizacijom, u trogodišnjem trajanju, stiču obrazovanje po nastavnom planu i programu koji je bio na snazi do stupanja na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geodezija i građevinarstvo ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2019 - dalje: Pravilnik) - do kraja školske 2021/2022. godine.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 6. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA RADNU 2019/2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2019)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Grada Beograda", odnosno 2. avgusta 2019. godine, a primenjuje se počev od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MERILIMA ZA OBRAČUN I ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011, 71/2013, 16/2015, 114/2017 i 55/2019)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima za obračun i određivanje visine naknade za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 10. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2019. godine, osim odredaba člana 9. koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2016, 10/2016 - ispr., 10/2017 i 11/2019)

Odredbe Pravilnika o izmenama Pravilnika o planu udžbenika ("Sl. glasnik RS, br. 11/2019 - dalje: Pravilnik) koje se odnose na plan udžbenika za prvi, drugi, peti i šesti razred i plan udžbenika za sedmi razred za predmete:"Tehnika i tehnologija", "Informatika i računarstvo" i "Fizičko i zdravstveno vaspitanje", primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA UČENIKE SEDMOG I OSMOG RAZREDA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA OBDARENE ZA MATEMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2013 i 12/2019)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 12/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 30. avgusta 2019. godine, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine za učenike sedmog razreda

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA SEDMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2009, 3/2011 - dr. pravilnik, 8/2013, 11/2016, 12/2018, 3/2019 i 12/2019)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 12/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 30. avgusta 2019. godine, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 18. novembra 2017. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA PRVI I DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - dr. pravilnik, 7/2011 - dr. pravilnici, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017 i 12/2018)

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 12/2018) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 13. jula 2018 godine, a primenjuje se počev od školske 2018/2019. godine, odnosno od 1. septembra 2018. godine, osim u delu koji se odnosi na program predmeta "SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK" za drugi razred, koji se primenjuje počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2008, 3/2011 - dr. pravilnik, 1/2013, 5/2014, 11/2016, 3/2018 i 12/2018)

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 12/2018) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku", odnosno 13. jula 2018 godine, a primenjuje se počev od školske 2018/2019. godine, odnosno od 1. septembra 2018. godine, osim u delu koji se odnosi na program predmeta "SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK" za šesti razred, koji se primenjuje počev od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. septembra 2019. godine.

 

1. septembar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU: • Rok za

 

Rok za dostavljanje predloga finansijskih planova je 1. septembar 2019. godine.

 

2. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018 i 23/2019)

Odredbe člana 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon i 87/2018), koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, počinju da se primenjuju od 2. septembra 2019. godine.

Odredbe člana 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US), koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, ostaju na snazi do 2. septembra 2019. godine.

 

4. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA NA TERITORIJI GRADA BORA ("Sl. list grada Bora", br. 18/2019)

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, odnosno do 4. septembra 2019. godine:

- držalac životinja dužan je da način držanja domaćih životinja uskladi sa odredbama ove odluke,
- džalac životinja u zajedničkom dvorištu objekta porodičnog stanovanja iz člana 6. stav 2. tačaka 2. i 3. ove odluke dužan je da pribavi odgovarajuće saglasnosti.

 

4. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LETAČKOM OSOBLJU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2013, 61/2015, 37/2018, 63/2018 i 69/2018)

Propis na snazi: 11/04/2013 - 04/09/2019

 

5. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2019)

Propis na snazi: 05/09/2019

 

5. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DOZVOLAMA, CENTRIMA ZA OBUKU I ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI LETAČKOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2019)

Propis na snazi: 05/09/2019

 

5. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET ("Sl. list SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91 i 60/2019 - dr. pravilnik)

Verzija na snazi: 05/09/2019

 

5. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA GIMNAZIJU ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 5/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2017)

Propis na snazi: 24/08/1990 - 05/09/2019

 

5. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANA I PROGRAMA ZAJEDNIČKIH PREDMETA U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRUČNE SPREME ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/91)

Propis na snazi: 08/09/1991 - 05/09/2019

 

6. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2011, 91/2012, 113/2014, 76/2015, 37/2016, 75/2016, 78/2017, 8/2018, 54/2018 i 61/2019)

Verzija na snazi: 06/09/2019

 

6. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA LIČNE USLUGE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015 i 13/2019)

Verzija na snazi: 06/09/2019

 

6. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANA I PROGRAMA NASTAVE I UČENJA U GIMNAZIJI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2019)

Propis na snazi: 06/09/2019

 

6. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019 i 13/2019)

Verzija na snazi: 06/09/2019 - 31/08/2020

 

6. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019 i 13/2019)

Verzija na snazi: 06/09/2019 - 31/08/2020

 

6. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE OVLAŠĆENOG LICA ZA VRŠENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA PO ZAKONU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2019)

Propis na snazi: 06/09/2019

 

7. septembar 2019. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015 i 70/2015 - Aneks)

Propis na snazi: 07/03/2015 - 07/09/2019

 

7. septembar 2019. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)

Propis na snazi: 07/02/2019 - 07/09/2019

 

7. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2019)

Propis na snazi: 07/09/2019

 

7. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013, 72/2015 i 62/2019)

Verzija na snazi: 07/09/2019

 

7. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ŠUMADIJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2019)

Propis na snazi: 07/09/2019

 

7. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 62/2019)

Propis na snazi: 07/09/2019

 

7. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 62/2019)

Propis na snazi: 07/09/2019

 

7. septembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2019)

Propis na snazi: 07/09/2019

 

7. septembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/2019)

Verzija na snazi: 07/09/2019

 

7. septembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O PRAVILIMA O OBRAČUNAVANJU NADOKNADE ZA OBAVEZU JAVNOG PREVOZA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2019)

Propis na snazi: 07/09/2019

 

7. septembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O PRIVREMENO REZERVISANIM I PRIVREMENO IZDVOJENIM DELOVIMA VAZDUŠNOG PROSTORA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2019)

Propis na snazi: 07/09/2019

 

7. septembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O STIMULATIVNIM MERAMA U CILJU UNAPREĐENJA KOMBINOVANOG TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2019)

Propis na snazi: 07/09/2019

 

7. septembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-80, DEONICA NIŠ-MERDARE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017, 55/2019 i 62/2019)

Verzija na snazi: 07/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA SARADNJE U POGLEDU USPOSTAVLJANJA I ORGANIZACIJE MEĐUNARODNIH TERETNIH KORIDORA ZA KONKURENTNI PREVOZ ROBE I UTVRĐIVANJE PRAVILA ZA ODABIR, ORGANIZACIJU, UPRAVLJANJE I INDIKATIVNO PLANIRANJE ULAGANJA U TERETNE KORIDORE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCIMA SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DOBIJANJA, TESTIRANJA, OBRADE, OČUVANJA, SKLADIŠTENJA I DISTRIBUCIJE LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA, USLOVIMA U POGLEDU KADRA, PROSTORA, OPREME, SISTEMA KVALITETA I DRUGIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OBEZBEĐIVANJA I SPROVOĐENJA SLEDLJIVOSTI LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA OZBILJNIH NEŽELJENIH DOGAĐAJA I OZBILJNIH NEŽELJENIH REAKCIJA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA UVOZA I IZVOZA LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI, STRUČNOG USAVRŠAVANJA, KAO I O SMERNICAMA U VEZI SA VRŠENJEM INSPEKCIJSKOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA PRISTANKA I SADRŽAJU OBRASCA OPOZIVA PRISTANKA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I KADRA ZA RAD REGISTRA DAVALACA MATIČNIH ĆELIJA HEMATOPOEZE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTI, NAZIVU, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRAZACA EVIDENCIJA I JAVNIH ISPRAVA I NAČINU NJIHOVOG VOĐENJA, POPUNJAVANJA I IZDAVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROCENI UTICAJA PUTA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA U SLUČAJU KADA JE UGROŽENA SIGURNOST SNABDEVANJA ENERGIJOM I ENERGENTIMA - KRIZNI PLAN ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA PISMENOG PRISTANKA PRIMAOCA ZA PRIMENU LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Propis na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019, 49/2019 - ispr., 54/2019 i 63/2019)

Verzija na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI VODNIH PUTEVA ZA PLOVIDBU PLOVILA ZA REKREACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2019 i 63/2019)

Verzija na snazi: 12/09/2019

 

12. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTI, NAMENI I PREGLEDIMA ČAMACA, PLOVEĆIH TELA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017 i 63/2019)

Verzija na snazi: 12/09/2019

 

13. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENO STRUČNO LICE KOJE ISPITUJE POSUDU POD PRITISKOM ILI CISTERNU ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA, O OBRASCU REGISTRA OVLAŠĆENIH STRUČNIH LICA I O IZGLEDU ŽIGA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013 i 78/2015)

Propis na snazi: 18/07/2013 - 13/09/2019

 

13. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA EKSPLOATACIJE KOLUBARSKOG LIGNITSKOG BASENA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)

Propis na snazi: 07/05/2015 - 13/09/2019

 

13. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU, ODRŽAVANJU I UPRAVLJANJU SLUŽBENIM ZGRADAMA I POSLOVNIM PROSTORIJAMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA KOJE KORISTE ORGANI I ORGANIZACIJE GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2019)

Propis na snazi: 13/09/2019

 

13. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. list grada Niša", br. 69/2019)

Propis na snazi: 13/09/2019

 

13. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA NIŠA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 106/2017, 18/2018, 65/2018, 44/2019, 63/2019 i 69/2019)

Verzija na snazi: 13/09/2019

 

14. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI OVLAŠĆENOG STRUČNOG LICA KOJE ISPITUJE CISTERNU, BATERIJSKO VOZILO I MEGC, NAČINU VOĐENJA REGISTRA OVLAŠĆENIH STRUČNIH LICA I IZGLEDU ŽIGA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)

Propis na snazi: 14/09/2019

 

14. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DOMINIKANSKE REPUBLIKE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)

Propis na snazi: 14/09/2019

 

14. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MJANMARSKE UNIJE O UKIDANJU VIZA NA DIPLOMATSKE I SLUŽBENE PASOŠE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)

Propis na snazi: 14/09/2019

 

14. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE PARAGVAJ O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, ZVANIČNIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)

Propis na snazi: 14/09/2019

 

14. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SURINAMA O OSLOBAĐANJU OD OBAVEZE PRIBAVLJANJA VIZA ZA NOSIOCE OBIČNIH, DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I ZVANIČNIH/SPECIJALNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)

Propis na snazi: 14/09/2019

 

14. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA EKSPLOATACIJE KOLUBARSKOG LIGNITSKOG BASENA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)

Propis na snazi: 14/09/2019

 

14. septembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH, ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018 i 64/2019)

Verzija na snazi: 14/09/2019

 

14. septembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019 i 64/2019)

Verzija na snazi: 14/09/2019

 

15. septembar 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PARKIRALIŠTA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE ISPRED KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2019)

Propis objavljen: 14/06/2019 - važi do 15/09/2019

 

16. septembar 2019. godine

Izvor: službeno mišljenje

Službeno mišljenje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 186

Škola je u obavezi da najkasnije do 16. septembra 2019. godine dostavi, kroz informacioni sistem ministarstva, izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga (CENUS), na osnovu kojih se utvrđuje pravo na finansiranje.

 

16. septembar 2019. godine

Izvor: službeno mišljenje

Službeno mišljenje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 186

Ustanova se najkasnije do 16. septembra 2019. godine obraća nadležnoj školskoj upravi Ministarstva radi davanja saglasnosti za formiranje grupe pripremnog predškolskog programa sa manjim, odnosno većim brojem dece od propisanog.

 

16. septembar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI OBRAČUN DAVALACA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019. GODINE: • Instrukcija RFZO 03 broj: 450-6628/19 •

Potpisani i overeni obrasci periodičnog obračuna od strane nadležne filijale i zdravstvene ustanove, u skladu sa Instrukcijom, dostavljaju se Direkciji RFZO u elektronskoj formi na adresu: obracun@rfzo.rs, najkasnije do 16. septembra 2019. godine.

 

17. septembar 2019. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DELATNOST POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE, DUVANSKE INDUSTRIJE I VODOPRIVREDE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)

Propis na snazi: 17/09/2016 - 17/09/2019

 

17. septembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: UPITNIK ZA ORGANIZACIJE KOJE SE BAVE PROMOCIJOM I SPROVOĐENJEM MEDIJACIJE: • Povratne informacije dostaviti najkasnije do 17. septembra 2019. godine •

Upitnik je izrađen radi efikasnije i kvalitetnije obrade podataka a njegovo popunjavanje zahteva najviše dva minuta Vašeg vremena. Povratne informacije dostaviti što je pre moguće, a najkasnije do utorka, 17. septembra 2019. godine.

 

18. septembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA: • Rasprava će trajati do 18. septembra 2019. godine •

U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi javnu raspravu. Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 18. septembra 2019. godine.

 

19. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA USLUGE U OKVIRU TAKSI TARIFE PO KOJOJ SE TAKSI PREVOZ MORA OBAVLJATI NA TERITORIJI GRADA BORA ("Sl. list grada Bora", br. 24/2019)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Bora", odnosno 4. septembra 2019. godine, a primenjuje se od 19. septembra 2019. godine.

 

20. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANJA I EVIDENCIJI JAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)

Propis na snazi: 14/10/2015 - 20/09/2019

 

21. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE PREGLEDA OBEZBEĐIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012, 10/2014, 4/2016 - dr. pravilnik i 65/2019)

Verzija na snazi: 21/09/2019

 

21. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019, 51/2019, 58/2019 i 65/2019)

Verzija na snazi: 21/09/2019

 

21. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANJA I EVIDENCIJI JAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2019)

Propis na snazi: 21/09/2019

 

21. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STIPENDIJAMA ZA STUDENTE KOJI SE OBRAZUJU ZA OBAVLJANJE NEDOSTAJUĆIH ZANIMANJA OD NAROČITOG ZNAČAJA ZA ODREĐENU ŠKOLSKU GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2019)

Propis na snazi: 21/09/2019

 

21. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SISTEMIMA UPRAVLJANJA I UNUTRAŠNJIH KONTROLA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA I O ZAŠTITI NOVČANIH SREDSTAVA KORISNIKA PLATNIH USLUGA I IMALACA ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015 i 65/2019)

Verzija na snazi: 21/09/2019

 

21. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PROTOKOL O SARADNJI - ANEM, RAB, PI I OFPS ("Sl. glasnik RS", br. 65/2019)

Propis na snazi: 21/09/2019

 

21. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O DOKUMENTU ZA PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE REPUBLIKE SRBIJE SLUŽBENIKA STALNOG SEKRETARIJATA TRANSPORTNE ZAJEDNICE I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2019)

Propis na snazi: 21/09/2019

 

21. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA EFIKASNU ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 121/2014, 18/2015, 48/2016, 105/2016 i 65/2019)

Verzija na snazi: 21/09/2019

 

21. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE JOSIFA ŠOJATA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2019)

Propis na snazi: 21/09/2019

 

21. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE "HEMPRO" NA TERAZIJAMA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2019)

Propis na snazi: 21/09/2019

 

21. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE GIMNAZIJE U ČAČKU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2019)

Propis na snazi: 21/09/2019

 

21. septembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O NACIONALNIM SPORTSKIM PRIZNANJIMA I NOVČANIM NAGRADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016, 83/2017 i 65/2019)

Verzija na snazi: 21/09/2019

 

21. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 16/2017)

Energetski subjekt je dužan da ugradi odgovarajuće merače za merenje isporučene toplotne energije (na pragu toplane) u distributivnu mrežu kao i da ugradi odgovarajuće merne uređaje za merenje isporučene toplotne energije kupcima u toplotnim podstanicama, najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 16/2017), odnosno do 21. septembra 2019. godine.

 

22. septembar 2019. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2016)

Propis na snazi: 22/09/2016 - 22/09/2019

 

22. septembar 2019. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2016)

Propis na snazi: 22/09/2016 - 22/09/2019

 

22. septembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: SPORAZUM O PRIZNANJU PREKRŠAJA U SEKTORU TURIZMA: • Ako Turistička inspekcija utvrdi nepravilnost u ugostiteljskim i turističkim objektima, vlasnik može da dogovori manju kaznu •

Do 22. septembra 2019. godine ostavljen je prelazni period da agencije usvoje nova pravila koja se tiču licenci, obaveznog depozita, kategorizacije.

 

25. septembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE: • Imajući u vidu da je Uredba doneta pre novog Zakona o ugostiteljstvu, njene odredbe primenjivaće se do isteka rokova predviđenih Uredbom za 2019. godinu •

Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018), članom 11. stav 6. je propisano da ugostitelj mesečno, a najkasnije do 25. novembra 2019. godine, dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom, i to:

1) potpisan spisak realizovanih vaučera;
2) uredno popunjene i potpisane vaučere;
3) fiskalni isečak za pružene usluge.

 

26. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016 i 66/2019 - dr. odluka)

Verzija na snazi: 26/09/2019

 

26. septembar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ELEMENTIMA INFORMACIJE O USLUŽNOM OBJEKTU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)

Propis na snazi: 26/09/2019

 

26. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - odluka US i 66/2019)

Verzija na snazi: 26/09/2019

 

26. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O DUALNOM MODELU STUDIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)

Propis na snazi: 26/09/2019

 

26. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 i 66/2019)

Verzija na snazi: 26/09/2019

 

26. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O REGULISANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)

Propis na snazi: 26/09/2019

 

26. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 i 66/2019)

Verzija na snazi: 26/09/2019

 

26. septembar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I ODSUSTVIMA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2016 i 66/2019)

Verzija na snazi: 26/09/2019

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018 i 65/2019)

Verzija na snazi: 30/09/2019

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor sudija u više sudova. Rok za prijavu 30. septembar 2019. godine •

Tekst oglasa je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 65/19 od 13. septembra 2019. godine. Poslednji dan za podnošenje prijava je 30. septembar 2019. godine.

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE: • Rasprava će trajati do 30. septembra 2019. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se do 30. septembra 2019. godine.

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DELATNOSTI: • Rasprava će trajati do 30. septembra 2019. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovešće se u periodu do 30. septembra 2019. godine.

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2018)

Propis na snazi: 19/05/2018 - 30/09/2019

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2018)

Propis na snazi: 19/05/2018 - 30/09/2019

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA I INFORMATIKE I RAČUNARSTVA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)

Propis na snazi: 05/05/2018 - 30/09/2019

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)

Propis na snazi: 05/05/2018 - 30/09/2019

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2018)

Propis na snazi: 19/05/2018 - 30/09/2019

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2018)

Propis na snazi: 19/05/2018 - 30/09/2019

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)

Propis na snazi: 22/02/2018 - 30/09/2019

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)

Propis na snazi: 22/02/2018 - 30/09/2019

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA, KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU, U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 25/2018)

Propis na snazi: 31/05/2018 - 30/09/2019

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA, KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU, U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 25/2018)

Propis na snazi: 31/05/2018 - 30/09/2019

 

30. septembar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI I UGOVARANJE EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU: • Rok za zaključenje ugovora je 30. septembar 2019. godine •

Rok za zaključenje ugovora o reviziji pojedinačnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu je najkasnije do 30. septembra 2019. godine, dok ovaj rok može biti duži za zaključenje ugovora za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja, kao i za novoosnovana pravna lica. Za društva koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, rok za zaključenje ugovora za reviziju je tri meseca pre završetka poslovne godine na koju se revizija odnosi.

 NERADNI DANI 2019. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex