Zastava Bosne i Hercegovine
ROKOVI FEBRUAR 2024.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA FEBRUAR 2024.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.

SPECIJALNO: Pogledajte Listu rokova čuvanja dokumentacije, izrađenu u skladu sa preko 200 propisa koji imaju odredbe o čuvanju dokumenata.

1. februar 2024. godine

Izvor: propis

ZAKON O STRANCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018, 31/2019 i 62/2023)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023 - dalje: Zakon) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 4. avgusta 2023. godine, a odredbe člana 1. stav (2), člana 8. stav (2), člana 9, člana 11. stav (3), člana 12. stav (2), člana 14, člana 15. stav (1), člana 17. st. (2) i (3), člana 19, člana 20, člana 22, člana 23. stav (3), člana 24. stav (3), člana 28. stav (5), člana 31. stav (3), člana 37, člana 38, člana 40, člana 44, člana 45. stav (1), člana 46, člana 49. stav (2) i člana 50. st. (2), (3) i (7) Zakona počinju da se primenjuju od 1. februara 2024. godine.

1. februar 2024. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014, 113/2017, 50/2018, 31/2019 i 62/2023)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023 - dalje: Zakon) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 4. avgusta 2023. godine, a primenjuje se od 1. februara 2024. godine, osim odredaba člana 1. st. 1-3, člana 3, člana 4. - u delu kojim se menja član 9. st. 2-5, člana 12. - u delu kojim se menja član 19. stav 1. tačka 3) i st. 2. i 3, člana 14. - u delu kojim se menja član 21. stav 5. tačka 2) i st. 6. i 7. i člana 19. - u delu kojim se menja član 34. stav 1. tačka 6) koje se primenjuju od dana stupanja na snagu Zakona.

1. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA I O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA: • Od 1. februara 2024. godine primenjuju se odredbe o jedinstvenoj dozvoli za rad i boravak stranaca •

Od 1. februara 2024. godine primenjuju se odredbe o jedinstvenoj dozvoli za rad i boravak stranaca.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/160124/160124-vest5.html

1. februar 2024. godine

Izvor: propis

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn., 144/2020, 62/2021- usklađeni din. izn., 138/2022, 54/2023 - usklađeni din. izn. i 92/2023)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023 - dalje: Zakon) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS”, odnosno 4. novembra 2023. godine, osim odredaba čl. 8. i 11, koje se primenjuju od 1. januara 2024. godine i odredbe člana 20. Zakona, koja se primenjuje počev od 1. februara 2024. godine.

Član 20
Tarifni broj 205. briše se.

[Tarifni broj 205.
Za rešenje (radnu dozvolu) za zapošljavanje stranih državljana u Republici Srbiji 16.530]

1. februar 2024. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I AUSTRALIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2023)

Sporazum je potpisan u Beogradu, 20. januara 2023. godine, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 29. aprila 2023. godine, a stupa na snagu 1. februara 2024. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti, koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2023 od 28. decembra 2023. godine.

1. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI: • Od 1. februara 2024. godine u primeni nove usklađene osnovice dnevne i mesečne novčane naknade •

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) saopštila je da će se od 1. februara primenjivati nove, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini usklađene osnovice dnevne i mesečne novčane naknade.

Osnovica dnevne novčane naknade će iznositi 1.407 dinara, najniži mesečni iznos novčane naknade 31.503 a najviši 73.029 dinara, navela je NSZ.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/220124/220124-vest7.html

1. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA PUTNE ISPRAVE ZA IZBEGLICE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 2. decembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. februara 2024. godine.

1. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI TURISTIČKIH MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 2. aprila 2022. godine, osim odredaba člana 3. stav 3, koje se primenjuju od 1. februara 2024. godine.

Obim turističkog prometa
Član 3

Procena obima turističkog prometa područja određuje se na osnovu:
1) registrovanog broja dolaska turista;
2) registrovanog broja noćenja turista u ugostiteljskim objektima za smeštaj;
3) ukupnog broja noćenja turista u ugostiteljskim objektima za smeštaj u toku godine u odnosu na broj stanovnika područja.

Procena obima turističkog prometa iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, sabiranjem raspoloživih podataka o turističkom prometu i deljenjem sa brojem godina koje su obuhvaćene statističkim izveštajem.

Procena obima turističkog prometa iz stava 1. ovog člana vrši se i na osnovu podataka iz centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-turista).

Broj stanovnika područja iz stava 1. tačka 3. ovog člana utvrđuje se prema poslednjem popisu stanovništva.

Procena obima turističkog prometa vrši se prema vrednostima navedenim u Tabeli broj 1 - Obim turističkog prometa, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

1. februar 2024. godine

Izvor: propis

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - usklađeni din. izn., 10/2022 - usklađeni din. izn., 138/2022, 144/2022 - usklađeni din. izn., 6/2023 - usklađeni din. izn., 92/2023, 116/2023 - usklađeni din. izn. i 6/2024 - usklađeni din. izn.)

Verzija na snazi: 01/02/2024

1. februar 2024. godine

Izvor: propis

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 10/2022 - usklađeni din. izn., 138/2022, 6/2023 - usklađeni din. izn., 92/2023 i 6/2024 - usklađeni din. izn.)

Verzija na snazi: 01/02/2024

1. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ODOBRAVANJU PRIVREMENOG BORAVKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)

Propis na snazi: 01/02/2024

1. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZDAVANJU JEDINSTVENE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK I RAD STRANCA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)

Propis na snazi: 01/02/2024

1. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PORODICAMA U KOJIMA SE RODI TREĆE ILI ČETVRTO DETE ZA REŠAVANJE STAMBENOG PITANJA ILI ZA UNAPREĐENJE USLOVA STANOVANJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 5/2024)

Propis na snazi: 01/02/2024 - 31/12/2024

1. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PORODICAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA KUPOVINU NEKRETNINE, S CILJEM UNAPREĐIVANJA POLOŽAJA ŽENA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 5/2024)

Propis na snazi: 01/02/2024 - 31/12/2024

1. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)

Ova odluka je stupila na snagu danom objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 26. januara 2024. godine, a primenjuje se od 1. februara 2024. godine.

1. februar 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: KOMENTAR UREDBE O CENTRALNOJ KADROVSKOJ EVIDENCIJI - "Sl. glasnik RS", br. 3/2024: • U primeni od 1. februara 2024. godine. Državni organi se uvode u Centralnu kadrovsku evidenciju počevši od prvog kvartala 2024. godine, osim pravosudnih organa Republike Srbije koji se uvode u Centralnu kadrovsku evidenciju u trećem kvartalu 2024. godine i organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave Republike Srbije koji se uvode u Centralnu kadrovsku evidenciju najkasnije počev od prvog kvartala 2025. godine •

Na osnovu člana 160. stav 5. Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 i 142/2022), Vlada RS donela je Uredbu o centralnoj kadrovskoj evidenciji ("Sl. glasnik RS", br. 3/2024), koja se primenjuje od 1. februara 2024. godine.

2. februar 2024. godine

Izvor: propis

ZAKON O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Pružaoci usluga platformi za razmenu video sadržaja u nadležnosti Republike Srbije koji su svoju delatnost počeli da obavljaju pre stupanja na snagu ovog zakona, imaju obavezu da podnesu prijavu radi upisa u evidenciju koju vodi Regulator, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 2. februara 2024. godine, Savetu Regulatora.

2. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 16/2022, 7/2023, 15/2023 i 1/2024)

Verzija na snazi: 02/02/2024

2. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA RADA USTANOVE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 14/2018 i 1/2024)

Verzija na snazi: 02/02/2024

2. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA UČENIKE SEDMOG I OSMOG RAZREDA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA MATEMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2020 i 1/2024)

Verzija na snazi: 02/02/2024

2. februar 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU U 2023. GODINI

Po ovom Javnom pozivu, prijava za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini, podnosi se u periodu od 4. decembra 2023. godine do 2. februara 2024. godine.

3. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI I NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE REDOVNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019, 108/2020 i 6/2024)

Verzija na snazi: 03/02/2024

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI I NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE REDOVNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)

1. U Odluci o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate redovne premije osiguranja depozita ("Službeni glasnik RS", br. 86/19 i 108/20), u tački 8. stav 2. posle reči: "elektronskim putem" dodaje se zapeta i reči: "odnosno u skladu sa važećim propisima za elektronsko fakturisanje".

U stavu 3. posle reči: "slanja" dodaje se zapeta i reči: "odnosno izdavanja".

Posle stava 4. dodaju se st. 5, 6, 7. i 8. koji glase:

"Banka ima pravo da, ukoliko naknadno utvrdi da se podaci bitni za utvrđivanje osnovice za obračun premije osiguranja, razlikuju od onih koji su dostavljeni u izveštajima AGOD 05 za svaki mesec tromesečja na osnovu kojih je izvršen obračun premije osiguranja, u roku od 30 dana od dana izdavanja obračuna tromesečne premije osiguranja od strane Agencije, dostavi korigovane izveštaje AGOD 05 u skladu sa tačkom 6. ove odluke.

Izuzetno, Agencija može produžiti rok za dostavljanje korigovanih izveštaja AGOD 05 za dodatnih 15 dana.

Korigovani izveštaji dostavljeni u rokovima iz st. 5. i 6. ove tačke, smatraće se konačnim za obračun premije osiguranja.

Rokovi za dostavljanje korigovanih izveštaja AGOD 05 iz ove tačke, primenjuju se i na dostavljanje korigovanih izveštaja iz tačke 2. podtač. 2) i 3) ove odluke."

2. Ostale odredbe Odluke ostaju nepromenjene.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

3. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I VOĐENJU REGISTRA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020, 21/2021, 115/2023 i 6/2024)

Verzija na snazi: 03/02/2024

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I VOĐENJU REGISTRA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)

Član 1

U Pravilniku o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke ("Službeni glasnik RS", br. 93/20, 21/21 i 115/23), u članu 3. stav 1. menja se i glasi:

"Status kandidata za polaganje ispita iz člana 2. ovog pravilnika (u daljem tekstu: kandidat), ima lice sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, koje je podnelo prijavu za polaganje ispita ili za koje je prijavu podneo naručilac ili drugo pravno lice.".

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

3. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA ENERGETSKE TRANSFORMATORE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)

Propis na snazi: 03/02/2024

3. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA IZDAVANJA IZVODA IZ BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI I KATASTRA INFRASTRUKTURE IZ GEODETSKOG KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA, OD STRANE JAVNIH BELEŽNIKA, GEODETSKIH ORGANIZACIJA I POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)

Propis na snazi: 03/02/2024

3. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA MATERIJALA I DRUGIH TROŠKOVA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)

Propis na snazi: 03/02/2024

4. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA: • Izdavači medija da registruju potrebne podatke najkasnije do 4. februara 2024. godine •

Trenutno je registrovano 2.588 medija, od čega manje od petine nema upisane sve podatke koji su zakonom propisani kao predmet registracije, pa Agencija poziva izdavače medija da najkasnije do 4. februara 2024. godine ispune svoju zakonsku obavezu i registruju sve potrebne podatke.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/251223/251223-vest6.html

5. februar 2024. godine

Izvor: propis

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 91/2019, 153/2020 i 92/2023)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 4. novembra 2023. godine, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu, odnosno od 5. februara 2024. godine.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Član 1

U Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni glasnik RS", br. 113/17, 91/19 i 153/20), u članu 4. stav 1. tačka 17) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 18), koja glasi:
"18) Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti."

Član 2

U članu 110. stav 1. reči: "člana 4. stav 1. tačka 9) ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se uređuje delatnost revizora i člana 4. stav 1. tačka 17) ovog zakona koji pruža usluge povezane s digitalnim tokenima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna imovina" zamenjuju se rečima: "člana 4. stav 1. tačka 9) ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se uređuje delatnost revizora, člana 4. stav 1. tačka 17) ovog zakona koji pruža usluge povezane s digitalnim tokenima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna imovina i člana 4. stav 1. tačka 18) ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala".

Član 3

Propisi doneti na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni glasnik RS", br. 113/17, 91/19 i 153/20) uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

5. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PROMENI CENA PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2023)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Grada Novog Sada", odnosno 12. decembra 2023. godine, a primenjuje se od 5. februara 2024. godine.

6. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ORGANIZACIJI I RADU SLUŽBE SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 66/2016, 68/2016 - ispr., 12/2019, 35/2019 i 6/2024)

Verzija na snazi: 06/02/2024

6. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIMANJIMA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014, 4/2015, 38/2018 i 6/2024)

Verzija na snazi: 06/02/2024

7. februar 2024. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ELEKTROPRIVREDU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015, 38/2018 i 16/2021)

Važenje Posebnog kolektivnog ugovora za Elektroprivredu Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015 i 38/2018) produžava se do 7. februara 2024. godine na osnovu Sporazuma o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za Elektroprivredu Srbije koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 16/2021 od 26. februara 2021. godine.

8. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SAVETNIKU ZA HEMIKALIJE I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJI VRŠE OBUKU I PROVERU ZNANJA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2011, 28/2011 i 47/2012)

Propis na snazi: 09/03/2011 - 08/02/2024

9. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SAVETNIKU ZA HEMIKALIJE I USLOVIMA ZA OBUKU I PROVERU ZNANJA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 10. novembra 2023. godine, a počinje da se primenjuje po isteku 90 dana od dana stupanja na snagu, odnosno 9. februara 2024. godine, osim odredbe člana 24. stav 1. koja počinje da se primenjuje po isteku 120 dana od dana stupanja na snagu, odnosno 10. marta 2024. godine.

9. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 140/2014, 18/2015, 82/2015, 88/2016, 108/2016, 129/2021 - dr. pravilnik, 110/2022 - dr. pravilnik, 83/2023 i 7/2024)

Verzija na snazi: 09/02/2024

9. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 20/2019, 43/2019, 128/2020 i 7/2024)

Verzija na snazi: 09/02/2024

9. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON) ("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)

Propis na snazi: 11/03/2023 - 09/02/2024

9. februar 2024. godine

Izvor: propis

SEPARAT O TEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJE UPRAVLJAČA OPŠTINSKIH PUTEVA, ULICA I NEKATEGORISANIH PUTEVA KOJI NISU DEO DRŽAVNOG PUTA I I II REDA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 8/2024)

Propis na snazi: 09/02/2024

10. februar 2024. godine

Izvor: propis

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 58/2018, 4/2019 - Aneks, 24/2020 - Aneks II, 6/2021 - Aneks III, 5/2023 - Aneks IV i 26/2023 - Aneks V)

Propis na snazi: 06/12/2018 - 10/02/2024

10. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POTVRDAMA O OBUČENOSTI VAZDUHOPLOVNO-METEOROLOŠKOG OSOBLJA I CENTRIMA ZA OBUKU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2017 i 8/2024)

Verzija na snazi: 10/02/2024

10. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI IGRAČAKA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019 i 8/2024)

Verzija na snazi: 10/02/2024

10. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)

Propis na snazi: 10/02/2024

10. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE "MALI BOSUT" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)

Propis na snazi: 10/02/2024

10. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O PRAVILIMA POSTUPKA NABAVKE DOBARA, USLUGA ILI RADOVA POTREBNIH ZA REALIZACIJU MEĐUNARODNE SPECIJALIZOVANE IZLOŽBE EXPO BELGRADE 2027 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)

Propis na snazi: 10/02/2024

10. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OPŠTIM PRINCIPIMA ZA PRORAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE PROIZVEDENE U KOGENERACIJI I METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE EFIKASNOSTI KOGENERACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)

Propis na snazi: 10/02/2024

10. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA REGISTRACIJU KRAJNJIH KORISNIKA USLUGE SA PLAĆANJEM UNAPRED ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)

Propis na snazi: 10/02/2024

12. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

Propis na snazi: 03/07/2020 - 12/02/2024

12. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA TRGOVINU NA OTKUPNIM MESTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011)

Propis na snazi: 21/05/2011 - 12/02/2024

12. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON: • Prijave za subvencije počinju 12. februara 2024. godine •

Zahtevi za kupovinu električnih vozila uz pomoć subvencija države, moći će da se podnose od 12. februara (ponedeljak).

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/090224/090224-vest9.html

12. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 6/2022)

Propis na snazi: 10/02/2022 - 12/02/2024

12. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2021)

Propis na snazi: 25/03/2021 - 12/02/2024

12. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KOJI SE BAVE ISTRAŽIVAČKO-UMETNIČKIM STVARALAŠTVOM U OBLASTI UMETNOSTI, S TERITORIJE AP VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2021)

Propis na snazi: 25/03/2021 - 12/02/2024

13. februar 2024. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)

Propis na snazi: 13/02/2021 - 13/02/2024

13. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU IZVEŠTAJA O NAPLAĆENIM NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2024)

Propis na snazi: 13/02/2024

13. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA TRGOVINU NA OTKUPNIM MESTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2024)

Propis na snazi: 13/02/2024

13. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA NAMENE RADIOFREKVENCIJSKIH OPSEGA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2024)

Propis na snazi: 13/02/2024

13. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2024)

Propis na snazi: 13/02/2024

13. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2024)

Propis na snazi: 13/02/2024

13. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KOJI SE BAVE ISTRAŽIVAČKO-UMETNIČKIM STVARALAŠTVOM U OBLASTI UMETNOSTI, S TERITORIJE AP VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2024)

Propis na snazi: 13/02/2024

14. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: • 14. februar 2024. godine rok za uplatu prvog kvartala godišnjeg poreza na imovinu •

Narodna banka Srbije podseća građane da prva rata poreza na imovinu fizičkih lica za 2024. godinu dospeva na naplatu 14. februara, a da je samo Dina karticom moguće bez provizije izmiriti ovu obavezu na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija.

15. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: • SEF ažuriranje 3.5 planirano za 15. februar 2024. godine •

Obaveštavamo korisnike da je verzija 3.5 sistema elektronskih faktura planirana za objavljivanje na produkcionom okruženju 15. februara 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/130224/130224-vest4.html

15. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: • Za poreski period od januara 2024. godine, mesečni obveznici PDV-a, pojedinačnu i zbirnu PDV evidenciju moraće da dostave na SEF-u do 10. februara •

Kada je reč o prijavi PDV-a i plaćanja obaveze - važe stari propisi, odnosno rok je 15. februar.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/141223/141223-vest7.html

15. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU PROGRAMA RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2024-2028. GODINE: • Rasprava će trajati do 15. februara 2024. godine •

Kancelarija za javne nabavke obaveštava javnost da će u periodu do 15. februara 2024. godine sprovesti javnu raspravu o Predlogu programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2024-2028. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/290124/290124-vest9.html

15. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA PREMIJU ZA MLEKO ZA IV KVARTAL 2023. GODINE: • Poziv je otvoren do 15. februara 2024. godine •

Javni poziv za premiju za mleko za 4. kvartal 2023. godine raspisan je 15. januara i trajaće do 15. februara 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/180124/180124-vest11.html

16. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA AKREDITACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013)

Propis na snazi: 25/05/2013 - 16/02/2024

16. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBAVLJANJU DRUŠTVENO-KORISNOG, ODNOSNO HUMANITARNOG RADA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)

Javni poziv za premiju za mleko za 4. kvartal 2023. godine raspisan je 15. januara i trajaće do 15. februara 2024. godine.

Propis na snazi: 15/09/2018 - 16/02/2024

17. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: POLAZNE OSNOVE ZA PRIPREMU NACRTA ZAKONA O STRUČNIM ISPITIMA U SISTEMU DRŽAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI: • Rok za predloge i primedbe 17. februar 2024. godine •

Rok za predloge i primedbe 17. februar 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/060224/060224-vest7.html

17. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA I MERAMA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2017 i 10/2024)

Verzija na snazi: 17/02/2024

17. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 6/2017, 117/2017, 44/2018 - dr. zakon, 7/2019, 93/2019, 6/2021, 126/2021, 20/2023 i 10/2024)

Verzija na snazi: 17/02/2024

17. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017, 114/2017, 103/2018, 8/2019 i 10/2024)

Odluka o izmeni Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 17. februara 2024. godine, a primenjuje se od 30. juna 2024. godine.

17. februar 2024. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE STATUSA NEIZMIRENJA OBAVEZA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2017, 149/2020 i 10/2024)

Uputstvo o izmeni Uputstva za utvrđivanje statusa neizmirenja obaveza ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 17. februara 2024. godine, a primenjuje se od 30. juna 2024. godine.

17. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O MERENJIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016 i 10/2024)

Verzija na snazi: 17/02/2024

17. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O NACIONALNIM SPORTSKIM PRIZNANJIMA I NOVČANIM NAGRADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016, 83/2017, 65/2019, 74/2021 i 10/2024)

Verzija na snazi: 17/02/2024

17. februar 2024. godine

Izvor: propis

STATUT AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)

Propis na snazi: 17/02/2024

17. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA AKREDITACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)

Propis na snazi: 17/02/2024

17. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI ČLANARINE U KOMORI SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 17. februara 2024. godine, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.

17. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBAVLJANJU DRUŠTVENO-KORISNOG, ODNOSNO HUMANITARNOG RADA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)

Propis na snazi: 17/02/2024

17. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU I BLIŽI POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA OLAKŠICU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)

Propis na snazi: 17/02/2024

17. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NAFTOVODA GRANICA MAĐARSKE - NOVI SAD SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)

Propis na snazi: 17/02/2024

17. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA, NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA PODSTICAJA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE RURALNOG TURIZMA I UGOSTITELJSTVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)

Propis na snazi: 17/02/2024

19. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: • Počelo uručenje rešenja o utvrđenim obavezama fizičkih lica po osnovu prihoda ostvarenog u 2018. godini. Utvrđene obaveze plaćaju se u 120 jednakih mesečnih rata u roku od 15 dana od isteka svakog meseca, s tim da prva rata dospeva 19. februara 2024. godine •

Utvrđena obaveza plaća se u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa. Prvu ratu utvrđene obaveze poreski obveznici dužni su da uplate najkasnije do 19. februara 2024. godine (prvog narednog radnog dana nakon državnog praznika).

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/211223/211223-vest7.html

21. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021 i 119/2023)

Propis na snazi: 20/02/2021 - 21/02/2024

21. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA I EVIDENCIONIH LISTA O PROIZVODNJI, OBRADI, PRERADI I PROMETU DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)

Propis na snazi: 29/12/2018 - 21/02/2024

21. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019 i 104/2020)

Propis na snazi: 04/07/2019 - 21/02/2024

21. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I VOĐENJU OBAVEZNIH EVIDENCIJA O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2010, 78/2011, 31/2013, 37/2013 - ispr., 85/2014, 98/2016 - odluka US, 82/2022 i 134/2022)

Propis na snazi: 02/10/2010 - 21/02/2024

21. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 12/2023 i 2/2024)

Verzija na snazi: 21/02/2024

21. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FIZIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023 i 2/2024)

Verzija na snazi: 21/02/2024

21. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA GEOGRAFIJU I ISTORIJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2023 i 2/2024)

Verzija na snazi: 21/02/2024

21. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA MATEMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023 i 2/2024)

Verzija na snazi: 21/02/2024

21. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2023 i 2/2024)

Verzija na snazi: 21/02/2024

21. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SCENSKU I AUDIO-VIZUELNU UMETNOST ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 12/2023 i 2/2024)

Verzija na snazi: 21/02/2024

21. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SPORT ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2023 i 2/2024)

Verzija na snazi: 21/02/2024

22. februar 2024. godine

Izvor: propis

TARIFA NAKNADA ZA EMITOVANJE INTERPRETACIJA SA SNIMAKA IZDATIH NA NOSAČIMA ZVUKA I SLIKE KOJE NAPLAĆUJE GOS - GLUMAČKA ORGANIZACIJA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)

Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. februara 2024. godine, a primenjuje se od 1. marta 2024. godine.

22. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. februara 2024. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2024. godine.

22. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA PEĆNICE, PLOČE ZA KUVANJE I NAPE ZA DOMAĆINSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. februara 2024. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2024. godine.

22. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA UREĐAJE ZA KLIMATIZACIJU I VENTILATORE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. februara 2024. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2024. godine.

22. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA I EVIDENCIONIH LISTA O PROIZVODNJI, OBRADI, PRERADI I PROMETU DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, DUVANSKIH PROIZVODA, ODNOSNO O PROIZVODNJI I PROMETU SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)

Propis na snazi: 22/02/2024

22. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)

Propis na snazi: 22/02/2024

22. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I VOĐENJU OBAVEZNIH EVIDENCIJA O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)

Propis na snazi: 22/02/2024

22. februar 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)

Propis na snazi: 22/02/2024

22. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)

Propis na snazi: 22/02/2024 - 31/12/2024

22. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTO-PUT E-75 BEOGRAD - NIŠ (PETLJA "POŽAREVAC") - POŽAREVAC (OBILAZNICA) - VELIKO GRADIŠTE - GOLUBAC ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021 i 11/2024)

Verzija na snazi: 22/02/2024

22. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2023 - prečišćen tekst, 47/2023, 51/2023, 55/2023, 59/2023, 66/2023 - ispr., 85/2023, 3/2024 i 11/2024)

Verzija na snazi: 22/02/2024

24. februar 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU ISKAZIVANJA PERFORMANSI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA I ELEMENATA ZGRADE U VEZI SA BITNIM KARAKTERISTIKAMA - REAKCIJA NA POŽAR, OTPORNOST NA POŽAR I PONAŠANJE PRI SPOLJAŠNJEM POŽARU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2022)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 23. februara 2022. godine, a primenjuje se po isteku godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu za sve građevinske proizvode iz člana 4. ovog pravilnika, odnosno od 24. februara 2023. godine, osim za građevinske proizvode iz člana 4. stav 1. tačka 3) podtačka (2), za koje se primenjuje po isteku dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno od 24. februara 2024. godine.

26. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O SADRŽINI GARANCIJE POREKLA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU PROIZVEDENU U VISOKOEFIKASNOJ KOGENERACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)

Ova uredba je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 28. oktobra 2023. godine, a primenjuje se po isteku 120 dana od dana stupanja na snagu, odnosno od 26. februara 2024. godine.

27. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU AKCIONOG PLANA ZA PERIOD OD 2024. DO 2025. GODINE, ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA ZA REFORMU SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE: • Rasprava će trajati do 27. februara 2024. godine •

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine, za sprovođenje Programa za reformu sistema lokalne samouprave za period od 2021. do 2025. godine održaće se u periodu do 27. februara 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/120224/120224-vest6.html

28. februar 2024. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2023. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2023, 40/2023, 54/2023 i 56/2023)

Propis objavljen: 24/01/2023 - važi do 28/02/2024

28. februar 2024. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2023. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2023, 40/2023 i 66/2023)

Propis objavljen: 07/02/2023 - važi do 28/02/2024

28. februar 2024. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2023. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2023, 9/2023, 23/2023, 40/2023, 53/2023 i 62/2023)

Propis objavljen: 24/01/2023 - važi do 28/02/2024

29. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ: • Prijavilo se oko 6.000 štediša. Isplata počinje od 31. avgusta 2019. godine •

U Ministarstvu finansija kažu da će obaveze prema štedišama, kojima se prizna pravo na isplatu devizne štednje i iznos štednog uloga, biti zamenjene u amortizacione obveznice. One će se isplaćivati u deset jednakih polugodišnjih rata, koje dospevaju svakog 31. avgusta i 28. februara, počev od 31. avgusta ove godine i zaključno sa 29. februarom 2024. godine.

https://paragrafco.co.rs/dnevne-vesti/210119/210119-vest7.html

29. februar 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PO TREĆEM JAVNOM POZIVU ZA KORIŠĆENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU PRODUŽEN DO 29. FEBRUARA 2024. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava sve zainteresovane da se produžava rok za podnošenje prijava po Trećem javnom pozivu za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini do 29. februara 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/250124/250124-vest11.html

29. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG FUDBALSKOG STADIONA - TREĆA FAZA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)

Propis na snazi: 29/02/2024

29. februar 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2023 i 119/2023)

Ova uredba važi do 29. februara 2024. godine.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 22.02.2024.


NERADNI DANI 2024. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex