Zastava Bosne i Hercegovine
ROKOVI SEPTEMBAR 2023.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA AVGUST 2023.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.

SPECIJALNO: Pogledajte Listu rokova čuvanja dokumentacije, izrađenu u skladu sa preko 200 propisa koji imaju odredbe o čuvanju dokumenata.

1. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 40/2023 - dalje: Pravilnik) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 25. maja 2023. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2023. godine.

Do 1. septembra 2023. godine hemikalije i određeni proizvodi se klasifikuju, pakuju i obeležavaju u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017 i 21/2019), a mogu biti klasifikovane, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom.

Ako su hemikalije stavljene u promet pre 1. septembra 2023. godine i klasifikovane su, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017 i 21/2019), snabdevač ih od 1. marta 2025. godine ponovo obeležava i pakuje u skladu sa Pravilnikom.

1. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SPISKU KLASIFIKOVANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2023)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 26. maja 2023. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2023. godine.

1. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE MENJAČKOG POSLOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018, 34/2022, 47/2022 i 39/2023)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023 - dalje: Odluka) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 20. maja 2023. godine, osim tačke 1. Odluke, koja stupa na snagu 1. septembra 2023. godine.

Tačka 1

1. U Odluci o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja ("Službeni glasnik RS", br. 84/18, 34/22 i 47/22), u tački 8. stav 2. posle reči "pristup opremi," dodaju se reči: "video-snimcima s menjačkog mesta za najmanje 30 poslednjih dana u kojima je ovlašćeni menjač obavljao menjačke poslove,".

1. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018, 86/2018, 53/2020, 32/2022, 67/2022 i 39/2023)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023 - dalje: Odluka) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 20. maja 2023. godine, osim odredaba tačke 2. stav 1. i tačke 5. Odluke, koje stupaju na snagu 1. septembra 2023. godine, kao i odredbe tačke 6. stav 2. Odluke, koja stupa na snagu 1. januara 2024. godine.

Tačka 2 stav 1

2. U tački 3. stav 2. odredba pod 12) menja se i glasi:
"12) izjavu da poseduje video-opremu koja omogućava neprekidno video-snimanje blagajničkog mesta ovlašćenog menjača i čuvanje video-snimaka za najmanje 30 poslednjih dana u kojima je ovlašćeni menjač obavljao menjačke poslove;".

Tačka 5

5. U tački 22. stav 1. odredbe pod 12) i 13) menjaju se i glase:
"12) da obezbedi neprekidno video-snimanje blagajničkog mesta, kao i bankomata, video-opremom;
13) da poseduje video-snimke za najmanje 30 poslednjih dana u kojima je ovlašćeni menjač obavljao menjačke poslove, s naznačenim tačnim vremenom, a u čijem su središtu (fokusu) fizička lica koja vrše transakcije i sama transakcija;".

1. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015, 84/2015, 73/2016, 45/2018, 106/2020, 115/2020, 93/2022 i 71/2023)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 71/2023) je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 26. avgusta 2023. godine, a primenjuje se počev od školske 2023/2024. godine, odnosno od 1. septembra 2023. godine.

1. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021, 4/2022, 141/2022, 14/2023, 42/2023, 60/2023 i 71/2023)

Odluka o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine ("Sl. glasnik RS", br. 71/2023) stupa na snagu 1. septembra 2023. godine, osim tarifne oznake 0404 10 02 00 i tarifne oznake 0406 30 31 00 koje stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 26. avgusta 2023. godine, a primenjuje se do 31. oktobra 2023. godine.

1. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: MINISTARSTVO RASPISALO KONKURS ZA PRIJEM STUDENATA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Rokovi za prijavljivanje na konkurs i broj raspoloživih mesta

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Beogradu:
za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine (prijave sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnose službi smeštaja u Studentskom domu "Karaburma", ul. Mije Kovačevića 7b) ;
za studente ostalih godina studija od 15. do 31.10.2023. godine;
za studente drugog i trećeg stepena studija od 1.10. do 6.11. 2023.godine.

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Nišu:
za studente I godine od 01. do 15.09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Kragujevcu:
za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Čačku:
za studente I godine od 01. do 15.09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Boru:
za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Užicu:
za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Novom Sadu:
za studente I godine od 01. do 15. 09.2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Subotici:
za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;
za studente drugog stepena studija od 01.10. do 06.11.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC "Priština", Kosovska Mitrovica:
za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/220623/220623-vest12.html

1. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: OD 1. SEPTEMBRA 2023. GODINE KAMERE NA UNIFORMAMA SAOBRAĆAJNIH POLICAJACA

Saobraćajna policija u Srbiji će od 1. septembra, zahvaljujući donaciji SAD, koristiti 60 kamera prilikom intervencija u saobraćaju, rečeno je u Beogradu, prilikom primopredaje te donacije. Kamere će biti na uniformama saobraćajnih policajaca, a biće korišćene i u "presretačima", odnosno službenim vozilima bez policijskih oznaka koji se koriste u kontroli saobraćaja.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/180823/180823-vest7.html

1. septembar 2023. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU: • Rok za dostavljanje predloga finansijskih planova je 1. septembar 2023. godine •

Rok za dostavljanje predloga finansijskih planova je 1. septembar 2023. godine.

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 47/2023 i 71/2023)

Verzija na snazi: 02/09/2023 - 30/11/2023

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ODREĐIVANJU VELIKIH TEHNIČKIH SISTEMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014, 35/2015, 86/2016, 53/2017, 26/2019, 94/2019, 67/2021, 62/2022 i 71/2023)

Verzija na snazi: 02/09/2023

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA, ELEKTROTEHNIKE, AUTOMATIKE I ELEKTRONIKE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018, 57/2019, 109/2021, 69/2022, 88/2022 i 71/2023)

Verzija na snazi: 02/09/2023

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018, 57/2019, 14/2020, 38/2021, 9/2022 i 71/2023)

Verzija na snazi: 02/09/2023

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SPROVOĐENJU POSTUPKA ZA IZBOR STRATEŠKOG PARTNERA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2023 i 71/2023)

Verzija na snazi: 02/09/2023

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA DODELU PODSTICAJA POSLODAVCIMA KOJI ZAPOŠLJAVAJU NOVONASTANJENA LICA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 67/2022 i 71/2023)

Verzija na snazi: 02/09/2023

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PODACIMA O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJAMA CO2 IZ NOVIH PUTNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2022 i 71/2023)

Verzija na snazi: 02/09/2023

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA UVOZ ODREĐENE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2023)

Propis na snazi: 02/09/2023

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA HIDROELEKTRANE NA IBRU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2023)

Propis na snazi: 02/09/2023

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA MREŽU ELEKTROENERGETSKIH VODOVA NA POTESU HE ĐERDAP 1, TE "DRMNO", PROIZVODNI RUDARSKI SISTEMI U MAJDANPEKU I BORU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2023)

Propis na snazi: 02/09/2023

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KAFANE "BELI MEDVED" U ZEMUNU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2023)

Propis na snazi: 02/09/2023

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE VIDANOVIĆA U CRVENOM BREGU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2023)

Propis na snazi: 02/09/2023

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O POSEBNIM KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA PRIJEM NA RAD I PRESTANAK RADA U VOJNOBEZBEDNOSNOJ AGENCIJI I VOJNOOBAVEŠTAJNOJ AGENCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 71/2023)

Propis na snazi: 02/09/2023

2. septembar 2023. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODOBRAVANJU DRUGAČIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA OD RADNOG VREMENA UTVRĐENOG ODLUKOM O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2023)

Propis objavljen: 20/06/2023 - važi do 02/09/2023

5. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA PERIOD 2023 - 2028. GODINE, SA PRATEĆIM AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2023 - 2024. GODINE: • Rok za sugestije 5. septembar 2023. godine •

Javna rasprava o Predlogu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, sa pratećim akcionim planom održaće se u periodu do 5. septembra 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/230823/230823-vest9.html

6. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU ZA 2023. GODINU: • Rok za podnošenje zahteva produžen do 6. septembra 2023. godine •

U skladu sa ovim Javnim pozivom zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se do 6. septembra 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/300823/300823-vest9.html

7. septembar 2023. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE PROIZVODNJE BILJNIH KULTURA: • Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se do 7.9.2023. godine •

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura za 2023. godinu, po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 7.8. do 7.9.2023. godine, zaključno.

7. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: RASPISAN JAVNI POZIV ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA PRIMARNU BILJNU PROIZVODNJU: • Poziv je otvoren do 7. septembra 2023. godine •

Javni poziv za podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura raspisan je 7. avgusta i trajaće do 7. septembra 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/100823/100823-vest11.html

7. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: RASPISAN JAVNI POZIV ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA PRIMARNU BILJNU PROIZVODNJU: • Poziv je otvoren do 7. septembra 2023. godine •

Javni poziv za podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura raspisan je 7. avgusta i trajaće do 7. septembra 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/100823/100823-vest11.html

7. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VODNIH TELA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2010)

Propis na snazi: 26/12/2010 - 07/09/2023

8. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DIVLJAČI I LOVSTVU: • Komentari na radnu verziju dostavljaju se do 8. septembra 2023. godine •

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druge zainteresovane strane da se upoznaju sa tekstom radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu i da najkasnije do 8. septembra 2023. godine daju svoje komentare, sugestije i predloge.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/010923/010923-vest9.html

8. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTROLI PROIZVODNIH SPOSOBNOSTI I PROCENI PRIPLODNE VREDNOSTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 8. septembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. oktobra 2023. godine.

8. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZRADU PROJEKTA REKULTIVACIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)

Propis na snazi: 08/09/2023

8. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VODNIH TELA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2023)

Propis na snazi: 08/09/2023

8. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU NACIONALNOG I LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANJA, KAO I METODOLOGIJI ZA VRSTE, NAČINE I ROKOVE PRIKUPLJANJA PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2010, 10/2013, 98/2016 i 72/2023)

Verzija na snazi: 08/09/2023

8. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PARAMETRIMA I METODAMA ZA ANALIZU I UTVRĐIVANJE KVALITETA ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA, ŠIRE, KLJUKA I VINA KOJI SE KORISTE U PROIZVODNJI VINA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2014 i 72/2023)

Verzija na snazi: 08/09/2023

8. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DIVLJAČI I LOVSTVU: • Komentari na radnu verziju dostavljaju se do 8. septembra 2023. godine •

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druge zainteresovane strane da se upoznaju sa tekstom radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu i da najkasnije do 8. septembra 2023. godine daju svoje komentare, sugestije i predloge.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/010923/010923-vest9.html

9. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U ČONBURI, KRALJEVINA TAJLAND ("Sl. glasnik RS", br. 42/2023 i 73/2023)

Verzija na snazi: 09/09/2023

9. septembar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2001, 15/2002 - dr. uredba*, 30/2002, 32/2002 - ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon, 86/2019 - dr. zakon, 157/2020 - dr. zakon, 19/2021, 48/2021, 123/2021 - dr. zakon i 73/2023)

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (Sl. glasnik RS, br. 73/2023) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 9. septembra 2023. godine, a primenjuje se na obračun i isplatu plata počev od plate za septembar 2023. godine.

9. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA ULJMA I NIKOLINCI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2023)

Propis na snazi: 09/09/2023

10. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: RASPISAN JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU: • Rok za prijavu 10. septembar 2023. godine •

Rok za prijavu na konkursu je 15 dana od narednog dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno do 10. septembra.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/310823/310823-vest11.html

11. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: • Rasprava će biti sprovedena od 11. sеptеmbra do 3. oktobra 2023. godinе •

Ministarstvo građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, obavеštava javnost da ćе u pеriodu od 11. sеptеmbra do 3. oktobra 2023. godinе, sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmеnama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/080923/080923-vest9.html

14. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn., 78/2020 - izm. usklađenih din. izn., 153/2020, 11/2021 - usklađeni din. izn., 53/2021, 32/2022 - odluka, 46/2022 - odluka, 50/2022 - odluka, 62/2022 - odluka, 73/2022 - odluka, 84/2022 - odluka, 89/2022 - odluka, 97/2022 - odluka, 110/2022 - odluka, 121/2022 - odluka, 130/2022 - odluka, 144/2022 - odluka, 6/2023 - odluka, 15/2023 - odluka, 25/2023 - odluka i 75/2023)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 14. septembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. oktobra 2023. godine.

14. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PROPISA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)

Propis na snazi: 14/09/2023

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

1. Naredba o obaveznom atestiranju betonskih cevi za kanalizaciju dužine iznad jednog metra ("Službeni list SFRJ", broj 34/85);
2. Pravilnik o tehničkim normativima za čelične žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcije ("Službeni list SFRJ", br. 41/85 i 21/88);
3. Naredba o obaveznom atestiranju prefabrikovanih elemenata od ćelijastog betona ("Službeni list SFRJ", broj 34/85);
4. Naredba o obaveznom atestiranju vijaka, navrtki i podloški za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija ("Službeni list SFRJ", broj 61/85);
5. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za keramičku sanitarnu opremu ("Službeni list SCG", broj 62/04);
6. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ("Službeni list SCG", broj 54/05);
7. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hidroizolacione materijale ("Službeni list SCG", broj 1/06).

14. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RANGIRANJA LICENCE ORGANIZATORA PUTOVANJA U RAZLIČITE KATEGORIJE, NAČINU PROMENE KATEGORIJE LICENCE, SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA SVEČANE FORME LICENCE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019, 137/2020, 62/2021, 74/2021 i 75/2023)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 14. septembra 2023. godine, a počinje da se primenjuje od 1. oktobra 2023. godine.

14. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPORTU OPASNE ROBE: • Rasprava će trajati do 14. septembra 2023. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodiće se u periodu od 24. avgusta do 14. septembra 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/210823/210823-vest5.html

15. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US, 86/2019, 62/2021, 125/2022, 138/2022 i 76/2023)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023 - dalje: Zakon) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. septembra 2023. godine, osim odredaba čl. 2, 3. i 4. Zakona koje se primenjuju od 1. januara 2024. godine.

15. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020, 47/2021, 78/2021 i 76/2023)

Verzija na snazi: 15/09/2023

15. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O PROSVETNOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018, 129/2021, 76/2023 i 76/2023 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 15/09/2023

15. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019, 6/2020 - dr. zakoni, 11/2021 - autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 - dr. zakon i 76/2023)

Verzija na snazi: 15/09/2023

15. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019, 128/2020 - dr. zakon i 76/2023)

Verzija na snazi: 15/09/2023

15. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017, 6/2020 i 76/2023)

Verzija na snazi: 15/09/2023

15. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018, 6/2020, 129/2021 - dr. zakon i 76/2023)

Verzija na snazi: 15/09/2023

15. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O UPRAVLJANJU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJA SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. septembra 2023. godine, a počinje da se primenjuje po isteku 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 16. septembra 2024. godine, osim odredaba člana 12. stav 1, člana 24. stav 3, člana 33. stav 1, člana 34. stav 2, člana 42. stav 4. i člana 50. st. 3. i 4, koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

15. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O UČEŠĆU CIVILA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. septembra 2023. godine, a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu zakona, odnosno od 16. marta 2024. godine.

15. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O FILMSKOM I OSTALOM AUDIOVIZUELNOM NASLEĐU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. septembra 2023. godine, a primenjuje se istekom godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 16. septembra 2024. godine.

15. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA KOJIM SE ODLAGANJE PRIKLJUČENJA NA PRENOSNI, DISTRIBUTIVNI, ODNOSNO ZATVORENI DISTRIBUTIVNI SISTEM NE PRIMENJUJE NA ELEKTRANE KOJE KORISTE VARIJABILNE IZVORE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)

Propis na snazi: 15/09/2023

15. septembar 2023. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PARKIRALIŠTA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE ISPRED KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2023)

Propis objavljen: 19/05/2023 - važi do 15/09/2023

15. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: UREDBA O NAČINU, USLOVIMA I POSTUPKU ZA PRIVREMENO PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, GASNU MREŽU I/ILI MREŽU DALJINSKOG GREJANJA, VODOVOD I KANALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA : • Rok za prijavu počinje 15. septembra 2023. godine i traje 30 dana. Priključenje je privremenog karaktera i ne utiče na utvrđivanje pravnog statusa objekta koji se priključuje na infrastrukturnu mrežu •

Rok za prijavu počinje 15. septembra 2023. godine i traje 30 dana.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/290823/290823-vest5.html

15. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: MINISTARSTVO RASPISALO KONKURS ZA PRIJEM STUDENATA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Rokovi za prijavljivanje na konkurs i broj raspoloživih mesta

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Beogradu:
za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine (prijave sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnose službi smeštaja u Studentskom domu "Karaburma", ul. Mije Kovačevića 7b) ;
za studente ostalih godina studija od 15. do 31.10.2023. godine;
za studente drugog i trećeg stepena studija od 1.10. do 6.11. 2023.godine.

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Nišu:
za studente I godine od 01. do 15.09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Kragujevcu:
za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Čačku:
za studente I godine od 01. do 15.09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Boru:
za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Užicu:
za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Novom Sadu:
za studente I godine od 01. do 15. 09.2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Subotici:
za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;
za studente drugog stepena studija od 01.10. do 06.11.2023. godine;

Rok za prijavu na Konkurs u SC "Priština", Kosovska Mitrovica:
za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/220623/220623-vest12.html

15. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: FOND ZA INOVACIONU DELANOST OBJAVIO KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA: • Prijave do 15. septembra, iznos do 120, odnosno 150 hiljada, u zavisnosti od programa •

Inovativna preduzeća u Srbiji imaju priliku da konkurišu za bespovratna sredstva u vrednosti od 10,3 miliona evra. Javni poziv je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i konzorcijumima, koje čine privatna preduzeća i naučnoistraživačke organizacije. Prijava inovativnih projekata dostupna je putem portala Fonda do 15. septembra 2023. godine u 12 časova.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/230623/230623-vest9.html

15. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: INSTITUCIJA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI RASPISUJE KONKURS ZA GODIŠNJU MEDIJSKU NAGRADU ZA NAJBOLJE MEDIJSKE TEKSTOVE I PRILOGE NA TEMU BORBE PROTIV DISKRIMINACIJE I PROMOVISANJA RAVNOPRAVNOSTI I TOLERANCIJE: • Pravo na učešće na konkursu imaju novinari i novinarke svih štampanih i elektronskih, lokalnih i nacionalnih medija registrovanih u Srbiji, koji su objavili tekstove/priloge na temu konkursa, u periodu od 15. septembra 2022. do 15. septembra 2023. godine, do kada je i rok da se pošalju prilozi •

Medijske tekstove i priloge potrebno je poslati u periodu od 16. juna do 15. septembra 2023. godine na: poverenik@ravnopravnost.gov.rs. Prijava za konkurs treba da sadrži medijski prilog/tekst i kraću biografiju sa kontaktima autora/autorke. Format prijave: za radio i televiziju - link sa emitovanim prilogom, za štampane i internet medije - link ili objavljen tekst u PDF formatu.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/280623/280623-vest15.html

15. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: OBUKE ZA UPRAVNIKE ZGRADA I ENERGETSKE MENADŽERE: • Prvi krug obuka biće održan od 5. do 13. jula, a drugi od 25. avgusta do 15. septembra 2023. godine u Privrednoj komori Srbije u Beogradu i regionalnim privrednim komorama u Somboru, Zaječaru, Novom Sadu, Kragujevcu, Užicu i Nišu •

Prvi krug obuka biće održan od 5. do 13. jula, a drugi od 25. avgusta do 15. septembra 2023. godine u Privrednoj komori Srbije u Beogradu i regionalnim privrednim komorama u Somboru, Zaječaru, Novom Sadu, Kragujevcu, Užicu i Nišu.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/040723/040723-vest8.html

15. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA SUBVENCIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA I HMELJA: • Poziv je otvoren do 17. avgusta 2023. godine •

Javni poziv za subvencije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja raspisan je 17. jula i trajaće do 17. avgusta 2023. godine, dok će podnošenje zahteva za podsticaje za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu 2023. godine trajati do 15. septembra 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/210723/210723-vest10.html

15. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA: • Građani koji žive u bespravno sagrađenim objektima moći će da se legalno priključe na struju, vodu, grejanje i gas. Ovo se odnosi samo na lica koja su ovom izgradnjom ili kupovinom stana trajno rešavala svoju stambenu potrebu. Plan je da prijave građana za priključenje počnu od 15. septembra i da traju do 15. oktobra 2023. godine •

Prijave građana za priključenje počnu od 15. septembra i da traju do 15. oktobra 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/010823/010823-vest3.html

15. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV DOMAĆIM STARTAPIMA ZA BESPLATNO KORIŠĆENJE NACIONALNE PLATFORME ZA VEŠTAČKU INTELIGENCIJU: • Prijave se podnose do 15. septembra 2023. godine •

Naučno-tehnološki parkovi iz Beograda, Novog Sada, Čačka i Niša objavili su javni poziv domaćim startapima za besplatno korišćenje Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu (ITE). Prijave se podnose putem e-formulara i traju do 15. septembra.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/170823/170823-vest10.html

15. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PRELIMINARNA LISTA STRUKTURNIH REFORMI PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI (ERP) 2024-2026. : • Rok za sugestije 15. septembar 2023. godine •

Preliminarna lista sačinjena od šest strukturnih reformi stavlja se na uvid javnosti putem veb-sajta Ministarstva finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike do 15. septembra 2023. godine. Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije na Preliminarnu listu strukturnih reformi mogu dostaviti na elektronsku adresu: erp@mfin.gov.rs do 15. septembra 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/040923/040923-vest8.html

15. septembar 2023. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE STOČARSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE: • Zahtevi se podnose do 15.9.2023. godine •

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje za 2023. godinu, po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 15.8. do 15.9.2023. godine, zaključno.

16. septembar 2023. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 71/2023: • Pravilnik je u primeni počev od školske 2023/2024. godine •

Utvrđena obaveza ustanova da dostave ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja, odnosno nadležnoj školskoj upravi izvod iz godišnjeg plana rada škola sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga. Izmenom Pravilnika rok za navedene aktivnosti u delu dostavljanja izvoda od strane škole pomeren je sa 15. na 16. septembar.

16. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADA PRETHODNOG POSTUPKA PROCENE KVALITETA KONTINUIRANE EDUKACIJE I PROCENE KVALITETA IZVOĐENJA AKREDITOVANIH PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)

Propis na snazi: 16/09/2023

16. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA KOJI NASTAJU PO OSNOVU AKTIVNOSTI KOJE JE BANKA POVERILA TREĆIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)

Propis na snazi: 16/09/2023

16. septembar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA SOPSTVENE POTREBE U BEČEJU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)

Propis na snazi: 16/09/2023

16. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. septembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.

16. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE BANAKA I POSEBNE REVIZIJE BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015, 1/2020 i 77/2023)

Verzija na snazi: 16/09/2023

16. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019, 50/2019, 87/2021 i 77/2023)

Verzija na snazi: 16/09/2023

16. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 43/2013, 92/2013, 23/2013 - dr. odluka, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019, 27/2020, 67/2020 - dr. odluka, 89/2022 i 77/2023)

Verzija na snazi: 16/09/2023

16. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2008, 44/2009, 37/2011, 19/2012, 86/2012, 102/2012, 56/2013, 87/2013, 64/2014, 114/2014, 59/2015, 80/2016, 101/2016, 115/2017, 50/2018, 54/2018, 84/2018, 84/2019, 140/2020, 104/2021, 125/2021, 127/2022, 13/2023, 42/2023 i 77/2023)

Verzija na snazi: 16/09/2023

16. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VERSKU NASTAVU U ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014, 10/2017, 31/2017, 73/2017 i 77/2023)

Verzija na snazi: 16/09/2023

18. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2018 i 77/2023)

Prvi obračun obavezne rezerve po odredbama Odluke o izmenama Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023 - dalje: Odluka) banke će dostaviti 15. septembra 2023. godine, prema stanju dinarske osnovice, odnosno devizne osnovice u avgustu 2023. godine. Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 9. septembra 2023. godine, osim tačke 3. Odluke koja se primenjuje od 18. septembra 2023. godine.

18. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA, NAPLATE I PLAĆANJA KAMATE NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 98/2012, 125/2014 i 77/2023)

Odluka o izmeni Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamate Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" odnosno 16. septembra 2023. godine i primenjuje se od 18. septembra 2023. godine.

18. septembar 2023. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2018, 21/2019, 102/2020, 3/2021, 66/2021 i 77/2023)

Uputstvo o izmeni Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. septembra 2023. godine i primenjuje se od 18. septembra 2023. godine.

18. septembar 2023. godine

Izvor: službeno mišljenje

Ministarstvo prosvete: STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 186

Škola je u obavezi da najkasnije do 18. septembra 2023. godine unese podatke o angažovanju zaposlenih za određeni predmet/radno mesto u informacioni sistem Ministarstva prosvete, kao i podatke iz izvoda iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga (CENUS), vezane za zaposlene, broj dece/učenika/polaznika, odeljenja i grupa, podatke koji se odnose na površinu školskog prostora koji se koristi, način grejanja i broj obroka za učenike i na propisanim obrascima Ministarstva prosvete - Sektora za finansije, a pored navedenih podataka škola dostavlja nadležnom savetniku za finansijsko-materijalne poslove i saglasnosti za odstupanja od propisanog broja odeljenja, učenika, grupa, izvršilaca za školsku 2023/2024. godinu.

18. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O RADNOJ PRAKSI: • Rasprava će trajati do 18. septembra 2023. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 18.09.2023. godine za predstavnike državnih organa, javnih službi, privredne subjekte, sindikate, udruženja poslodavaca, privredne komore, stručnu javnost, predstavnike nevladinog sektora i druge zainteresovane učesnike.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/210823/210823-vest6.html

19. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: PIO FOND RASPISAO JE TENDER ZA NABAVKU SOFTVERSKOG REŠENJA ZA SLANJE, UPRAVLJANJE I IZVEŠTAVANJE KORISNIKA O UPLAĆENIM OBAVEZAMA POSLODAVCA PREMA ZAPOSLENOM

Tender je otvoren do 19. septembra.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/180823/180823-vest8.html

19. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU IZMENA I DOPUNA SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM PREVOZU LAKOKVARLJIVIH NAMIRNICA I SPECIJALNIM SREDSTVIMA ZA NJIHOV PREVOZ (ATP) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2023)

Propis na snazi: 19/09/2023

19. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, S JEDNE STRANE I REPUBLIKE SRBIJE, S DRUGE STRANE, O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U KOMPONENTI ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE ("EASI") EVROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS (ESF+) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2023)

Propis na snazi: 19/09/2023

19. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU OPCIONOG PROTOKOLA UZ MEĐUNARODNI PAKT O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2023)

Propis na snazi: 19/09/2023

19. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ 1988. NA MEĐUNARODNU KONVENCIJU O ZAŠTITI LJUDSKOG ŽIVOTA NA MORU, 1974. ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2023)

Propis na snazi: 19/09/2023

19. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE, SA JEDNE STRANE I EVROPSKE UNIJE, SA DRUGE STRANE, O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U MEHANIZMU CIVILNE ZAŠTITE UNIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2023)

Propis na snazi: 19/09/2023

19. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2023)

Propis na snazi: 19/09/2023

19. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE EKVATORIJALNE GVINEJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2023)

Propis na snazi: 19/09/2023

19. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE GABON O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2023)

Propis na snazi: 19/09/2023

19. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU I ZAMENI VOZAČKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2023)

Propis na snazi: 19/09/2023

19. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O DOPUNI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2023)

Propis na snazi: 19/09/2023

19. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FILMSKOJ KOPRODUKCIJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2023)

Propis na snazi: 19/09/2023

19. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI I REPUBLIKE SRBIJE KOJU ZASTUPA VLADA REPUBLIKE SRBIJE DELUJUĆI PREKO I PUTEM MINISTARSTVA FINANSIJA ZA ZAJAM ZA POLITIKE (PBL) - "REFORMA SEKTORA ENERGETIKE I ŽIVOTNE SREDINE U REPUBLICI SRBIJI" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2023)

Propis na snazi: 19/09/2023

20. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O HITNOM OBAVEŠTAVANJU JAVNOSTI O NESTANKU MALOLETNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023)

Propis na snazi: 20/09/2023

20. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: REPUBLIČKI ORGANI: VLADA SRBIJE: • Prijava za isplatu 10.000 dinara za decu do 16 godina od 20. avgusta do 20. septembra •

Ministarka za brigu o porodici i demografiju u Vladi Republike Srbije Darija Kisić objasnila je danas da će prijavljivanje za isplatu 10.000 dinara za svako dete do 16 godina starosti ići preko portala Uprave za trezor, od 20. avgusta do 20. septembra ove godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/120623/120623-vest4.html

20. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU: • Rasprava traje do 20. septembra 2023. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovešće se u periodu do 20. septembra 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/040923/040923-vest4.html

20. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU : • Rasprava traje do 20. septembra 2023. godine •

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, obaveštava javnost da će u periodu do 20. septembra 2023. godine, sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/040923/040923-vest5.html

23. septembar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM I DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI, ODNOSNO PRIBAVLJANJA I USTUPANJA ISKORIŠĆAVANJA DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA, KAO I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018 i 79/2023)

Verzija na snazi: 23/09/2023

23. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADA PRETHODNOG POSTUPKA PROCENE KVALITETA KONTINUIRANE EDUKACIJE I PROCENE KVALITETA IZVOĐENJA AKREDITOVANIH PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE - FARMACEUTSKA KOMORA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)

Propis na snazi: 23/09/2023

23. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U MALEU, REPUBLIKA MALDIVI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)

Propis na snazi: 23/09/2023

23. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KIRIBATI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)

Propis na snazi: 23/09/2023

23. septembar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O KAPITALNIM PROJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 23. septembra 2023. godine, a primenjuje se po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, odnosno od 23. novembra 2023. godine.

23. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USKLAĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2023)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 23. septembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.

25. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTROLI SISTEMA ZA GREJANJE I O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OVLAŠĆENA PRAVNA LICA ZA KONTROLU SISTEMA ZA GREJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)

Propis na snazi: 30/06/2016 - 25/09/2023

25. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTROLI SISTEMA ZA GREJANJE ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2021)

Propis na snazi: 18/09/2021 - 25/09/2023

25. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O PRIVREMENOM REGISTRU MAJKI I DRUGIH LICA KOJIMA SE UPLAĆUJE NOVČANA POMOĆ: • Prijava za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara traje do 20. septembra 2023. godine •

Prijava će biti moguća do 20. septembra 2023. godine, a ubrzo po završetku prijave će se realizovati i isplata sa kojom će se početi od 25. septembra.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/210823/210823-vest2.html

26. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTROLI SISTEMA ZA GREJANJE ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2023)

Propis na snazi: 26/09/2023

28. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU: • Rasprava će trajati do 28. septembra 2023. godine •

Ministarstvo finansija obaveštava javnost da će u periodu do 28. septembra 2023. godine sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/110923/110923-vest6.html

30. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA: • Rasprava će trajati do 30. septembra 2023. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 30. septembra 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/130923/130923-vest7.html

30. septembar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O REVIZIJI: • Obaveza odabira revizora ističe 30. septembra 2023. godine •

Bitno je napomenuti da privrednici imaju obavezu da najkasnije do 30. septembra poslovne godine na koju se revizija odnosi izaberu društvo za reviziju.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/190923/190923-vest5.html

30. septembar 2023. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2023. GODINI: • Mesec dana nakon završetka svakog tromesečja, odnosno u roku od tri meseca od završetka polugodišta •

Rok za sastavljanje, dostavljanje Komisiji i objavljivanje polugodišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu (za period 1. januar - 30. jun) je najkasnije u roku od tri meseca nakon završetka polugodišta, odnosno najkasnije do 30. septembra 2023. godine.

30. septembar 2023. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: PODRŠKA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SKLADIŠTE MALINU I VIŠNJU RODA 2022. GODINE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PREMA PROIZVOĐAČIMA: • Kredit se može odobriti korisnicima kredita koji se nalaze u finansijskim poteškoćama izazvanim poremećajima na tržištu zaključno sa 30.9.2023. godine •

Kredit se može odobriti korisnicima kredita koji se nalaze u finansijskim poteškoćama izazvanim poremećajima na tržištu zaključno sa 30.9.2023. godine.

30. septembar 2023. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI I UGOVARANJE EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU: • Rok za zaključenje ugovora je 30. septembar 2023. godine, odnosno do 30. novembra za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja •

Rok za zaključenje ugovora je 30. septembar 2023. godine, odnosno do 30. novembra za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja.

30. septembar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DOZVOLAMA, CENTRIMA ZA OBUKU I ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI LETAČKOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2019)

Propis na snazi: 05/09/2019 - 30/09/2023

30. septembar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 46/2018, 8/2019, 27/2020, 67/2020, 67/2020 - dr. odluka, 137/2020, 137/2020 - dr. odluka, 59/2021, 59/2021 - dr. odluka, 60/2021 - ispr., 67/2022, 67/2022 - dr. odluka i 48/2023)

Odluka o izmeni Odluke o izveštavanju banaka ("Sl. glasnik RS", br. 67/2022) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 25. juna 2022. godine, a primenjuje se od 30. septembra 2023. godine.
Odluka o izmeni Odluke o izveštavanju banaka ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 17. juna 2023. godine, a primenjuje se od 30. septembra 2023. godine.

30. septembar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2023 i 71/2023)

Ova uredba važi do 30. septembra 2023. godine.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 20.09.2023.


NERADNI DANI 2023. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex