Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

å
ROKOVI JUL 2020.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA JUL 2020.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KAKAO I ČOKOLADNIM PROIZVODIMA NAMENJENIM ZA LJUDSKU UPOTREBU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2019)

Proizvodi koji su deklarisani, odnosno označeni do dana početka primene ovog pravilnika, odnosno do 1. jula 2020. godine, a koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, mogu biti u prometu do isteka roka trajanja, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine. Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 9. aprila 2019. godine, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine.

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROIZVODIMA SLIČNIM ČOKOLADI, KREM PROIZVODIMA I BOMBONSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2019)

Proizvodi koji su deklarisani, odnosno označeni do dana početka primene ovog pravilnika, odnosno do 1. jula 2020. godine, a koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, mogu biti u prometu do isteka roka trajanja, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine. Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 9. aprila 2019. godine, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine, osim člana 11. ovog pravilnika koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 10. avgusta 2019. godine, izuzev odredaba čl.19-32, koje se primenjuju od 1. jula 2020. godine.

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016, 103/2018, 88/2019 i 67/2020)

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 21. decembra 2019. godine, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine, osim tačke 4. te odluke, koja se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. januara 2020. godine, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine, osim odredaba:

1) čl. 192. i 193. ovog zakona koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona;
2) člana 128. stav 2. ovog zakona koje se primenjuju od 1. marta 2020. godine;
3) člana 1. stav 4. tačka 9), člana 2. stav 1. tačka 4) podtačka (3), člana 4. stav 5. tačka 2), člana 11. st. 5. i 6, člana 20. st. 2. i 3, člana 28. stav 4, člana 82, člana 84, člana 105. stav 10, člana 107. stav 4, člana 108. stav 4, člana 125, člana 127. stav 3, člana 134. stav 3. tačka 3) i stav 4, člana 143. stav 6, člana 163. stav 1. tačka 3), čl. 173-175, člana 176. stav 8, člana 177. i člana 183. stav 1. tačka 2) ovog zakona koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - odluka US, 91/2019 i 91/2019 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 01/07/2020

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTAMA SIGNALA, SIGNALNIH OZNAKA I OZNAKA NA PRUZI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2020)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 14. aprila 2020. godine, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine.

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn. i 78/2020 - izm. usklađenih din. izn.)

Verzija na snazi: 01/07/2020

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 1), TAČKA 2) ALINEJA TREĆA, TAČKA 3) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 4), TAČKA 5) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 6) I TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5. TAČKA 1) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (4) ALINEJA PRVA, PODTAČ. (5) I (6), TAČKA 2), TAČKA 3) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (2) ALINEJA PRVA, PODTAČKA (3), TAČ. 4), 5) I 6), ČLANA 12A, ČL. 14. I 14A I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2019. GODIN ("Sl. glasnik RS", br. 5/2020, 7/2020 i 78/2020)

Početak primene: 01/07/2020

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VOĆNIM SOKOVIMA I ODREĐENIM SRODNIM PROIZVODIMA NAMENJENIM ZA LJUDSKU UPOTREBU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018, 94/2019, 2/2020 - ispr. i 84/2020)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 4. januara 2020. godine, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine.

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2020)

Propis na snazi: 01/07/2020 - 31/08/2021

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020 i 6/2020)

Verzija na snazi: 01/07/2020

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2019 i 6/2020)

Verzija na snazi: 01/07/2020

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2019, 2/2020 i 6/2020)

Verzija na snazi: 01/07/2020

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA SEDMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019, 1/2020 i 6/2020)

Verzija na snazi: 01/07/2020

 

1. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA TREĆI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019, 1/2020 i 6/2020)

Verzija na snazi: 01/07/2020

 

1. jul 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u pravosuđu: NAJBITNIJE IZMENE U POSTUPKU IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA

Odredbama čl. 167. do 170. Zakona o izmenama i dopunama ZIO previđeno je da će se postupci izvršenja i obezbeđenja započeti pre stupanja na snagu ovog zakona, okončati po dosadašnjim propisima. Zatim, utvrđeno je pravilo da će se odredbe koje govore o elektronskom javnom nadmetanju isključivo primenjivati počev od 1.7.2020. godine.

 

1. jul 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: OD 1. JULA 2020. GODINE ONLAJN PRIJAVA ZA DRŽAVNI STRUČNI ISPIT I ISPIT ZA MATIČARE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je da će od 1. jula svi državni organi moći da prijave svoje zaposlene za državni stručni ispit i ispit za matičare onlajn, putem novog softverskog rešenja. U saopštenju se navodi da je ovaj softver izradilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

 

1. jul 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA DIVERZIFIKACIJU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I RAZVOJ POSLOVANJA: • Rok za podnošenje zahteva je od 1. jula do 1. oktobra 2020. godine •

Prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja objavljen je na internet prezentaciji Uprave za agrarna plaćanja. Rok za podnošenje zahteva je od 1. jula do 1. oktobra 2020. godine.

 

1. jul 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: 1. JUL 2020. GODINE ROK ZA VERIFIKACIJU NALOGA NA PORTALU EUPRAVA

Rok za verifikaciju naloga na portalu eUprava je 1. jul 2020. godine. Verifikacija profila je potrebna kako bi se unapredila bezbednost naloga u skladu sa važećom regulativom Srbije. Građani treba da do navedenog roka prilože validan identifikacioni dokument kako bi verifikovali svoj profil jer će u suprotnom njihov nalog biti obrisan, navodi se na portalu eUprava. Korisnici čiji nalozi budu obrisani, već 1. jula mogu izvršiti ponovnu registraciju uz prilaganje validnog identifikacionog dokumenta.

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O CARINSKOJ TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - dr. zakon i 91/2019)

Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. januara 2020 godine, osim člana 2. koji počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno od 2. jula 2020. godine.

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2019, 13/2020 i 76/2020)

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. februara 2020. godine, a član 1. tačka 1. stav 2. primenjuje se od 2. jula 2020. godine.

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUGA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)

Propis na snazi: 24/12/2014 - 02/07/2020

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014)

Propis na snazi: 13/09/2014 - 02/07/2020

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013 i 137/2014)

Propis na snazi: 07/01/2014 - 02/07/2020

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013 i 95/2014)

Propis na snazi: 07/01/2014 - 02/07/2020

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)

Propis na snazi: 24/12/2014 - 02/07/2020

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)

Propis na snazi: 24/12/2014 - 02/07/2020

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)

Propis na snazi: 29/11/2014 - 02/07/2020

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014)

Propis na snazi: 13/09/2014 - 02/07/2020

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE IMENOVANJA TELU ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)

Propis na snazi: 28/11/2015 - 02/07/2020

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE OVLAŠĆENJA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI TIPA AMBALAŽE, ODNOSNO POSUDE POD PRITISKOM ILI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)

Propis na snazi: 26/05/2016 - 02/07/2020

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2012)

Propis na snazi: 24/10/2012 - 02/07/2020

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU DELA TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2020)

Propis na snazi: 02/07/2020

 

2. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU, ODRŽAVANJU I UPRAVLJANJU SLUŽBENIM ZGRADAMA I POSLOVNIM PROSTORIJAMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA KOJE KORISTE ORGANI I ORGANIZACIJE GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2019 i 27/2020)

Verzija na snazi: 02/07/2020

 

3. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUGA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

Propis na snazi: 03/07/2020

 

3. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

Propis na snazi: 03/07/2020

 

3. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

Propis na snazi: 03/07/2020

 

3. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

Propis na snazi: 03/07/2020

 

3. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I SADRŽINI I FORMI OBRASCA STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

Propis na snazi: 03/07/2020

 

3. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I SADRŽINI I FORMI OBRASCA STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

Propis na snazi: 03/07/2020

 

3. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE IMENOVANJA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI TIPA AMBALAŽE ILI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

Propis na snazi: 03/07/2020

 

3. jul 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

Propis na snazi: 03/07/2020

 

3. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE IMENOVANJA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA I O NAČINU PREGLEDA I OBELEŽAVANJA POSUDA KOLA CISTERNE KOJE SE KORISTE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014 i 89/2020 - dr. pravilnik)

Verzija na snazi: 03/07/2020

 

3. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE OBAVLJANJA UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2011)

Propis na snazi: 12/02/2011 - 03/07/2020

 

4. jul 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020 i 91/2020)

Verzija na snazi: 04/07/2020

 

4. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2017, 68/2019 i 91/2020)

Verzija na snazi: 04/07/2020

 

4. jul 2020. godine

Izvor: propis

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/2017, 67/2017, 98/2017, 14/2019, 49/2019, 17/2020 i 91/2020)

Verzija na snazi: 04/07/2020

 

4. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019, 42/2020, 65/2020 i 91/2020)

Verzija na snazi: 04/07/2020

 

4. jul 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni izn., 91/2019 i 91/2020 - usklađeni izn.)

Verzija na snazi: 04/07/2020

 

4. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE I MINIMUMU RADNOG VREMENA JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)

Propis na snazi: 04/07/2020

 

4. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU OBRAZOVANJA KOMISIJE I POSTUPKU OTVARANJA I PREGLEDA SADRŽINE POŠTANSKIH POŠILJKI KOJE SADRŽE PREDMETE ČIJE SLANJE JE ZABRANJENO ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)

Propis na snazi: 04/07/2020

 

4. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA UNAPREĐENJE I ODRŽIVOST OBAVLJANJA UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE I BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE KORISNICIMA SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)

Propis na snazi: 04/07/2020

 

4. jul 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O PRAĆENJU I IZVEŠTAVANJU AKTIVNOSTI NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)

Propis na snazi: 04/07/2020

 

4. jul 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA IZDAVANJA IZVODA IZ LISTA NEPOKRETNOSTI I LISTA VODA IZ GEODETSKOG KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA, OD STRANE JAVNIH BELEŽNIKA I GEODETSKIH ORGANIZACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)

Propis na snazi: 04/07/2020

 

4. jul 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U BEOČINU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)

Propis na snazi: 04/07/2020

 

4. jul 2020. godine

Izvor: propis

USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 64B STAV 2. TAČKA 4) ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)

Početak primene: 04/07/2020

 

4. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGE SOS TELEFONA ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015 i 90/2020)

Verzija na snazi: 04/07/2020

 

5. jul 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)

Propis na snazi: 23/06/2020 - 05/07/2020

 

6. jul 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UPRAVLJANJU, ZAŠTITI I ODRŽAVANJU OPŠTINSKIH PUTEVA, ULICA I NEKATEGORISANIH PUTEVA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 9/2019)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku Grada Požarevca", odnosno 6. jula 2019. godine, osim odredaba čl. 10, 58, 59. i 60. koje se primenjuju u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ove odluke, odnosno od 6. jula 2020. godine.

 

6. jul 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O KATEGORIZACIJI ŽELEZNIČKIH PRUGA KOJE PRIPADAJU JAVNOJ ŽELEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019 - 06/07/2020

 

7. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OVERAVANJU ELEKTROKARDIOGRAFA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Propis na snazi: 07/07/2020

 

7. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO ANESTEZIOLOŠKIH SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Propis na snazi: 07/07/2020

 

7. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO DEFIBRILATORA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Propis na snazi: 07/07/2020

 

7. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO DIJALIZNIH APARATA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Propis na snazi: 07/07/2020

 

7. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO INFUZIONIH I PERFUZIONIH PUMPI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Propis na snazi: 07/07/2020

 

7. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO NEONATALNIH I PEDIJATRIJSKIH INKUBATORA I REANIMACIONIH TOPLIH STOLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Propis na snazi: 07/07/2020

 

7. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO RESPIRATORA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Propis na snazi: 07/07/2020

 

7. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO ULTRAZVUČNIH FIZIOTERAPIJSKIH UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Propis na snazi: 07/07/2020

 

7. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO VISOKOFREKVENCIJSKIH HIRURŠKIH NOŽEVA I VISOKOFREKVENCIJSKOG HIRURŠKOG PRIBORA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Propis na snazi: 07/07/2020

 

7. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OVERAVANJU MERNIH UREĐAJA KOJI SU SASTAVNI DEO VIŠEFUNKCIJSKIH UREĐAJA ZA MONITORING PACIJENTA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Propis na snazi: 07/07/2020

 

7. jul 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ISPITIVANJA ZA UVOĐENJE MERA ZAŠTITE OD PREKOMERNOG UVOZA REBRASTOG BETONSKOG ČELIKA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Propis na snazi: 07/07/2020

 

7. jul 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O KATEGORIZACIJI ŽELEZNIČKIH PRUGA KOJE PRIPADAJU JAVNOJ ŽELEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Propis na snazi: 07/07/2020

 

7. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2013 i 92/2020)

Verzija na snazi: 07/07/2020

 

10. jul 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: ROKOVI PREDAJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA NAKON UKIDANJA VANREDNOG STANJA: • Rokovi za predaju godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžetskih sredstava pomereni su na 27. maj, a za predaju izveštaja o izvršenju finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje na 10. jul 2020. godine •

Krajnji rok koji je Zakonom utvrđen kao 30. april za određene aktivnosti pomera se za 10. jul 2020. godine, i to:

- za nivo Republike Srbije:


- OOSO - donošenje odluke o završnim računima OOSO, usvajanje izveštaja o izvršenju finansijskih planova i podnošenje;

- Republički fond za zdravstveno osiguranje - kontrola i sravnjenje podataka indirektnih korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsolidacija podataka i sastavljanje i predaja konsolidovanog godišnjeg izveštaja o izvršenju finansijskog plana.


- za nivo lokalne vlasti:

- lokalni organ uprave nadležan za finansije - priprema i dostavljanje nacrta odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti sa obrazloženjem koje sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu.

 

10. jul 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: ELEKTRONSKO ZAKAZIVANJE UPISA I TESTIRANJA DECE ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU: • Od 28. maja 2020. godine na portalu e-Uprava biće omogućena usluga e- Zakazivanje za upis i testiranje budućih učenika prvog razreda; usluga elektronskog zakazivanja dostupna do 10. jula, upis od 1. juna do 20. jula 2020. godine •

Usluga e-Zakazivanje termina za upis i testiranje biće dostupna do 10.07.2020. godine.

 

10. jul 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Specijalis za carine: IZVEŠTAVANJE U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM ZA DRUGO TROMESEČJE 2020. GODINE: • Obveznici dostavljaju izveštaje na obrascima DI-1, DI-2, GRU i RN najkasnije do 10. jula 2020. godine •

Uputstvom je propisan rok za dostavlјanje obrazaca DI-1 i DI-2 deset dana po isteku tromesečja za koje se dostavlјa. Dakle, propisani rok u kom su rezidenti dužni da dostave NBS pomenute obrasce je najkasnije do 10. jula za drugo tromesečje. Drugim rečima, rezidenti - pravna lica u kojima nerezidenti imaju udeo u vlasništvu, kao i rezidenti - pravna i fizička lica koji imaju udeo u vlasništvu u nerezidentnom pravnom licu, imaju obavezu da obrasce DI-1 i DI-2 za drugo tromesečje 2020. godine dostave NBS najkasnije do 10.7.2020. godine.

 

10. jul 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2020. GODINE: • Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10, a za direktne korisnike i RFZO - do 20. jula 2020. godine •

Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10, a za direktne korisnike i RFZO - do 20. jula 2020. godine.

 

13. jul 2020. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2017)

Propis na snazi: 13/05/2017 - 13/07/2020

 

13. jul 2020. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)

Propis na snazi: 17/06/2020 - 13/07/2020

 

15. jul 2020. godine

Izvor: službeno mišljenje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 186

Direktor škole najkasnije do 15. jula 2020. godine dostavlja nadležnoj školskoj upravi i savetniku za materijalno-finansijske poslove obrazloženi predlog za formiranje odeljenja za narednu školsku godinu koji sadrži podatke o broju učenika na nivou razreda i pregled broja odeljenja sa brojem učenika na nivou razreda za matičnu školu, odnosno za svako izdvojeno odeljenje.

 

16. jul 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TRAŽI "TAJNE KLIJENTE": • Rok za podnošenje ponuda je do 16. jula 2020. godine, a rok za realizaciju 12 meseci od zaključenja ugovora •

Rok za podnošenje ponuda je do 16. jula u 9 časova, a rok za realizaciju 12 meseci od zaključenja ugovora.

 

17. jul 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA UČEŠĆE U INICIJATIVI PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU: • Za učešće u inicijativi potrebno je dostaviti dva pisma zainteresovanosti najkasnije do 17. jula 2020. godine •

Za učešće u inicijativi partnerstvo za otvorenu upravu potrebno je da jedinice lokalne samouprave (dalje: JLS) i zainteresovane nevladine organizacije koje rade u sklopu JLS podnesu dva usklađena pisma zainteresovanosti najkasnije do 17. jula 2020. godine.

 

20. jul 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: ELEKTRONSKO ZAKAZIVANJE UPISA I TESTIRANJA DECE ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU: • Od 28. maja 2020. godine na portalu e-Uprava biće omogućena usluga e- Zakazivanje za upis i testiranje budućih učenika prvog razreda; usluga elektronskog zakazivanja dostupna do 10. jula, upis od 1. juna do 20. jula 2020. godine •

Upis učenika u prvi razred osnovne škole, u skladu sa zakazanim terminima, obavlja se od 1.06. do 20.07.2020. godine. Nakon upisa u školu, istog dana u zakazanom terminu psiholog, odnosno pedagog škole testiraće učenika.

 

20. jul 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2020. GODINE: • Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10, a za direktne korisnike i RFZO - do 20. jula 2020. godine •

Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10, a za direktne korisnike i RFZO - do 20. jula 2020. godine.

 

26. jul 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA KVALIFIKOVANO SREDSTVO ZA KREIRANJE ELEKTRONSKOG POTPISA ODNOSNO PEČATA I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA IMENOVANO TELO ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018, 3/2020 i 87/2020)

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 25. januara 2020. godine, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 26. jula 2020. godine.

 

31. jul 2020. godine

Izvor: propis

MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU ZAŠTITU SJEDINJENIH DRŽAVA MEKSIKA U OBLASTI RADA I ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)

Propis na snazi: 31/07/2018 - 31/07/2020

 

31. jul 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: ODLAGANJE PLAĆANJA AKONTACIJE POREZA ZA 4. MAJ 2020. GODINE: • Odlaže se plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica i akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za one privredne subjekte koji su se opredelili i ispunjavaju uslove za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja •

Poreska uprava obaveštava da je Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru, između ostalog, propisano odlaganje plaćanje određenih javnih prihoda koji dospevaju za plaćanje u periodu od 1. aprila do 30. juna, a u nekim slučajevima do 31. jula 2020. godine.

 

31. jul 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: UREDBA O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU I NOVČANOJ POMOĆI GRAĐANIMA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19: • Obaveštenje u vezi primene Uredbe •

Pod fiskalnim pogodnostima se podrazumeva odlaganje dospelosti za plaćanje određenih javnih prihoda koji dospevaju za plaćanje u periodu od 1. aprila do 30. juna 2020. godine, a izuzetno do 31. jula 2020. godine za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na zarade za jun 2020. godine isplaćene u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, i odlaganje njihovog plaćanja, i to:

- poreza na dohodak građana na zarade i naknade zarada (u daljem tekstu: porez) i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) na zarade i naknade zarada, kao i na obaveze za poreze i doprinose na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, za mesec mart, april i maj 2020. godine, odnosno po izboru poreskog obveznika za mesec april, maj i jun 2020. godine za one poreske obveznike koji su isplate zarada i naknada zarade, kao i lične zarade preduzetnika poljoprivrednika za mart delimično ili u celosti izvršili do dana stupanja na snagu Uredbe. Dospelost za plaćanje navedenih obaveza se odlaže do 04.01.2021. godine.

- akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti za mart, april i maj mesec 2020. godine za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji su se opredelili za isplatu lične zarade i preduzetnike druga lica. Dospelost za plaćanje navedenih obaveza se odlaže do predaje konačne poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.

- akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mart, april i maj mesec 2020. godine za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade. Dospelost za plaćanje navedenih obaveza se odlaže do predaje konačne poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.

- akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce za mart, april i maj mesec 2020. godine. Dospelost za plaćanje navedenih obaveza se odlaže do 04.01.2021. godine.

- akontacija poreza na dobit pravnih lica za mart, april, i maj mesec 2020. godine, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, akontacija poreza na dobit pravnih lica koje dospevaju 15.04, 15.05. i 15.06.2020. godine. Dospelost za plaćanje navedenih obaveza se odlaže do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske godine za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini, za akontacije poreza na dobit koje dospevaju za plaćanje 15.04.2020. godine, 15.05.2020. godine i 15.06.2020. godine do predaje konačne poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za odgovarajući poreski period.

 

31. jul 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBAVEZA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM REVIZORA JAVNIH DRUŠTAVA ZA 2019. GODINU KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: • Zakonski rok 30. april 2020. godine je pomeren na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja •

Dakle, rok za dostavljanje, usvajanje i objavljivanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu je četiri meseca od dana završetka poslovne godine, odnosno do 30. aprila 2020. godine. Međutim, usled vanrednog stanja, pomereni su rokovi za dostavljanje redovnih finansijskih i konsolidovanih izveštaja i to:

• sva javna (akcionarska) društva, kao i društva za upravljanje investicionim fondovima, kojima je rok za predaju finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora Komisiji 30. april, tokom 2020. godine, svoju obavezu će ispuniti u roku od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja;

• rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Dakle, umesto zakonskog roka za dostavljanje redovnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu Agenciji za privredne registre (dalje: Agencija) do 30. juna 2020. godine, privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnici će imati mogućnost da iste dostave Agenciji u roku od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;

• rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja pomera se na rok od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Dakle, umesto zakonskog roka za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu Agenciji do 31. jula 2020. godine, ovaj rok je pomeren na rok od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja;

 

31. jul 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: PODNOŠENJE PRIJAVE ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE - OBRAZAC 1

Podsećamo da je rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2020. godinu 31. jul 2020. godine.


NERADNI DANI 2020. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex