Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Telefoni za usmena pitanja


Pravo na telefonski kontakt sa redakcijom imaju pretplatnici na štampana izdanja kompanije Paragraf koji su dostavili overeni formular za usmena pitanja.


Broj telefona centrale: 011/40-20-910

PRIVATNI SEKTOR:

  • Opcija 1 - Porezi i fiskalne kase

  • Opcija 2 - Računovodstvo i revizija

  • Opcija 3 - Zarade i radni odnosi

  • Opcija 4 - Privreda, trgovina, ugovorno pravo i pravosuđe

  • Opcija 5 - Carine, devizno poslovanje i platni promet

JAVNI SEKTOR:

  • Opcija 6 - Plate i radni odnosi

  • Opcija 7 - Finansije i računovodstvo

  • Opcija 8 - Ostala pravna pitanja

OSTALE OPCIJE:

  • Opcija 9 - Dežurni urednik

  • Opcija 0 - Sekretar redakcije
Vreme telefonskih konsultacija
za sve redakcije: od 10 do 13 časova

Dežurni urednik za
poreze:

phone060 6304 473

access_time09 - 10h i 13 - 15h

Dežurni urednik za
oblasti finansije i pravo - javni sektor:

phone060 3370 162

access_time09 - 10h