Zastava Bosne i Hercegovine

Telefoni za usmena pitanja


Pravo na telefonski kontakt sa redakcijom imaju pretplatnici na štampana izdanja kompanije Paragraf koji su dostavili overeni formular za usmena pitanja.
Vreme telefonskih konsultacija za sve redakcije: od 10h - 13h.


PRIVATNI SEKTOR:


Privreda, trgovina, ugovorno pravo i pravosuđe:

Carine, devizno poslovanje i platni promet:


JAVNI SEKTOR:

Plate i radni odnosi:

Finansije i računovodstvo:

Pravna pitanja:


OSTALE OPCIJE:

Sekretar redakcije:

DEŽURNI TELEFONI:

Dežurni urednik za oblasti finansije i pravo - javni sektor:

od 9 do 10h - 060/3370-162

Dežurni urednik za poreze:

9 do 10h i 13 do 15h - 060/6304-473