Zastava Bosne i Hercegovine

Zoran Martinović - intervju
Email Print


Aktuelnosti iz oblasti zapošljavanja i program "Moja prva plata"

Zoran Martinović za Pravni komplet

Paragraf intervju - OKTOBAR 2020Upravo je završena prva faza ovog programa, koji je kreirala Vlada Republike Srbije, a sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Poslodavci su se registrovali preko portala namenjenog za ovaj program i oglasili svoje potrebe. Po prvi put su sve informacije o poslodavcima dostupne na jednom mestu za celuteritoriju Republike Srbije. Poslodavci su se u velikom broju odazvali pozivu za učešće u ovaj program, a što govori da je ovaj obrazovni program prepoznat kao neophodan na tržištu rada. Iako se veliki broj poslodavaca prvi put susreće sa elektronskom prijavom, preko 10.000 poslodavaca se prijavilo za učešće u programu. Sve uslove javnog poziva je ispunilo blizu 8500 poslodavaca, koji mogu da angažuju više od 22000 lica.

Za potrebe realizacije ovog programa Vlada Republike Srbije je izdvojila 2 milijarde dinara za 10.000 nezaposlenih mladih lica koja će se uključiti u program.

Kako se u dosadašnjoj praksi pokazala velika zainteresovanost kako poslodavaca, tako i nezaposlenih lica za učešće u Programu „Moja prva plataˮ, Nacionalna služba za zapošljavanje će nakon završene selekcije kandidata od strane poslodavaca formirati listu poslodavaca na osnovu objektivnih pokazatelja, a u cilju uključivanja što većeg broja poslodavaca po različitim sektorima i uvažavajući ravnomerno učešće po teritorijalnom principu. Prednost prilikom formiranja liste imaće poslodavci iz privatnog sektora, a posebno oni sa područja devastiranih opština i teritorije AP Kosovo i Metohija.


Program Moja prva plata podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog lica za samostalan rad na konkretnim poslovima kod poslodavca, bez obzira na stečeno zvanje u formalnom sistemu obrazovanja, ali u okviru istog nivoa obrazovanja. Na tržištu rada je sve veći broj poslova koji po svojoj složenosti zahtevaju kandidate na određenom novu obrazovanja i nisu orjentisani na konkretnu struku, već često zahtevaju različita znanja i veštine iz više oblasti obrazovanja i rada. Zakonom o radu, članom 201. regulišu se radno angažovanje na poslovima, koji po svom opisu i zakonskoj regulativi zahtevaju kandidate sa konkretnim nivoom i vrstom obrazovanja. U tom smislu se i koristi Ugovoro o stručnom osposobljavanju / usavršavanju. S obzirom da se programom Moja prva plata otvaraju veće mogućnosti za učenje novih poslova, predloženo je novo rešenje kojim bi se regulisao radno-pravni status nezaposlenog lica koji će učestvovati u programu – Ugovor o realizaciji programa „Moja prva plata“ koji će se zaključiti između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i nezaposlenog lica, a u cilju regulisanja međusobnih prava i obaveza. Ovaj model ugovora, kao rešenje regulisanja radno-pravnog statusa nezaposlenog lica, je po svom sadržaju znatno informativniji i detaljniji u odnosu na modele ugovora kkojima se reguliše stručno osposobljavanje/usavršavanje.


Program „Moja prva plata“ je pre svega orjentisan na poslove, odnosno na pozicije kod poslodavaca i nije nužnovezan za struku, kao ni zakonsku regulativu obaveznog polaganja pripravničkog / stručnog ispita, pa samim tim nije ni vezan za dužinu trajanja.

Program nije isključio mogućnost uključivanja lica u svrhu stručnog ospsobljavanja radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, tako da ono postoji kao mogućnost, ali u okvirima uslova postavljenih za program „Moja prva plata“. To znači da se sva lica uključuju u program u trajanju od 9 meseci, bez obzira na propisanu dužinu trajanja od 6, 9, 12 ili 24 meseca, a što je definisano nivoom obrazovanja i / ili konkretnim zvanjem.


Radno iskustvo je svako iskustvo stečeno kroz radni odnos ili kroz radno angažovanje van radnog odnosa, koje podrazumeva privremene i povremene poslove, ugovor o delu i ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

U skladu sa uslovima javnog poziva za realizaciju programa „Moja prva plata“ , nezaposleni se može uključiti u program ukoliko, između ostalog, nema radnog iskustva, odnosno ima prethodno stečeno radno iskustvo kraće odvremena trajanja programa (9 meseci) i to u nivou obrazovanja s kojom se prijavljuje za učešće u programu.


Zahvaljujući antikriznim merama Vlade Republike Srbije za pomoć privrednicima, a u cilju očuvanja radnih mesta, Nacionalna služba za zapošljavanje nije zabeležila povećanje broja nezaposlenih lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ekonomsku stabilnost i radna mesta održale su mere koje je Vlada Republike Srbije blagovremeno ponudila poslodavcima. Ove mere očuvale su ekonomsku stabilnost i radna mesta, jer su ih koristili poslodavci koji zapošljavaju preko milion radnika. U prilog stabilnosti privrede i tržišta rada ide i činjenica da je broj lica registrovanih na evidenciji Nacionalne službe u ovom periodu smanjen i u odnosu na prethodni mesec, i u odnosu na početak godine (odnosno mart mesec), kao i u odnosu na isti period prošle godine.


Nacionalna služba za zapošljavanje je u partnerstvu sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i Forumom mladih sa invaliditetom, kao nosiocem aktivnosti, 2018. godine započela učešće u realizaciji ovog projekta. Projektne aktivnosti se u Srbiji realizuju u četiri grada i to u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Iako je prvobitno planirano da projekat traje do decembra 2020. godine, zbog epidemiološke situacije izavane korona virusom i odlaganja realizacije određenih projektnih aktivnosti, trajanje projekta je produženo do februara 2021. godine.

Do sada su realizovane brojne aktivnosti koje se tiču istraživanja i prikupljanja informacija, dizajniranja paketa mera u cilju unapređenja zapošljivosti ovih osoba i realizovane odgovarajuće obuke mentora i savetnika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje.


Programi i mere aktivne politike zapošljavanje koji podrazumevaju i finansijske podsticaje poslodavcima i licima, a realizuju se putem javnih poziva-konkursa, definišu se Nacionalnim akcionim planom za zapošljavanje.

U ovom trenutku radne grupe intenzivno rade na više strane. Kao prvo, radi se analiza i sumiranje rezultata desetogodišnje strategije zapošljavanja koja se završava u ovoj godini. Kao drugo, uzimajući u obzir dosadašnje iskustvo na tržištu rada i zapošljavanja, prateći realiazaciju strateških dokumenata kao i druge elemente od značaja, kreira se naredna Strategija zapošljavanja za period od 6 godina. Kao treće, Nacionalni akcioni plan zapošljavanja biće usklađen sa novom Strategijom zapošljavanja. Sve napred pomenuto je važno, jer se na osnovu toga definišu programi i mere aktivne politike zapošljavanja koji će se sprovoditi u narednom periodu.


Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz Ankete o radnoj snazi za II kvartal 2020. godine, anketna stopa nezaposlenosti iznosi 7,3%, što predstavlja smanjenje za 2,4% u odnosu na I kvartal 2020. godine, odnosno za 3% u odnosu na II kvartal 2019. godine. U septembru 2020.godine registrovano je 498.708 nezaposlenih lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. U odnosu na isti period prethodne godine, broj nezaposlenih je smanjen za 0,8%, i prvi put naš registar beleži da je broj nezaposlenih na evidenciji ispod 500.000.

Broj slučajeva zapošljavanja sa evidencije Nacionalne službe za zapošavanje, u periodu od januara do septembra 2020.godine iznosio je 155.596, što i u uslovima pandemije odražava stabilnost tržišta rada.


U narednom periodu, plan Nacionalne službe za zapošljavanje jeste nastavak aktivnosti koje obuhvataju mere i programe podsticanja zapošljavanja teže zapošljivih nezaposlenih lica, povećanje obuhvata nezaposlenih lica merama aktivne politike zapošljavanja, unapređenje uslova za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija nezaposlenih putem inoviranja mera aktivne politike zapošljavanja radi ostvarivanja strateškog cilja politike zapošljavanja.

Svim licima koja ostaju bez posla, Nacionalna služba za zapošljavanje savetuje da se prijave na evidenciju radi ostvarivanja svojih prava u skladu sa zakonom. Zaposleni u Nacionalnoj službi pružiće im pomoć i podršku u zapošljavanju, putem informisanja, savetovanja i posredovanja u zapošljavanju i motivisati za aktivno traženje posla, u skladu sa ciljevima i interesovanjima lica.Email Print