Zastava Bosne i HercegovineOtvorene pozicije za zaposlenje:


Savetnik - urednik u Redakciji časopisa
"Budžetski instruktor"

(Regionalni centar Beograd)


USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 • Stečeno visoko obrazovanje iz ekonomske oblasti na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine
 • Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na pozicijama vezanim za finansijsko-materijalno poslovanje u javnom sektoru
 • Poznavanje organizacije i načina rada korisnika javnih sredstava
 • Poznavanje propisa iz oblasti budžetskog sistema, obračuna ličnih primanja i budžetskog računovodstva
 • Aktivno znanje rada na računaru - MS Office, internet

PREDNOST ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 • Iskustvo na poslovima u vezi sa tumačenjem i primenom propisa kojima se uređuje finansijsko-materijalno poslovanje javnog sektora
 • Iskustvo u javnim nastupima (savetovanja, seminari, obuke, radionice, izjave za medije i sl.)
 • Iskustvo u pisanju stručnih tekstova u vezi sa primenom propisa u praksi

NAČIN I USLOVI RADA:

 • Redakcijski (timski) rad u pripremi i objavljivanju stručnih elektronskih i štampanih časopisa i saradnja sa drugim redakcijama i sektorima u Kompaniji
 • Usmeni i pisani odgovori na pitanja pretplatnika
 • Svakodnevno praćenje, analiza i komentarisanje odgovarajućih propisa, stručnih mišljenja i instrukcija nadležnih organa i organizacija, samostalno i u saradnji sa autorima
 • Mogućnost ostvarivanja ličnih inicijativa za usavršavanje rada redakcije, sa prihvatanjem lične i kolektivne odgovornosti i obaveza prihvatanja i isticanja zauzetih stavova redakcije
 • Stalna saradnja sa stručnjacima i nadležnim institucijama iz oblasti koje se prate u časopisima
 • Obaveza stalnog stručnog usavršavanja, putem individualnog proučavanja stručne literature ili obezbeđenog prisustva na stručnim seminarima i savetovanjima

Ukoliko ispunjavate sve navedene uslove pozivamo Vas da dostavite CV na e-mail posao.budzetski@paragraf.rs do 21.06.2023. godine i pridružite se našem profesionalnom timu.

Savetnik za propise iz oblasti zarada i drugih primanja u časopisu "PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR"
(Regionalni centar Beograd)


OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 • Završen ekonomski ili pravni fakultet
 • Iskustvo na poslovima u vezi sa tumačenjem i primenom propisa kojima se uređuju: obračun zarade, naknada troškova i druga primanja zaposlenih, naknada zarade (na teret sredstava poslodavca i na teret drugih isplatioca), godišnji odmori, bolovanja, porodiljska odsustva, olakšice za zapošljavanje novih lica, poreski tretman naknade po osnovu ugovora van radnog odnosa, doprinosi za osnivače, lična zarada preduzetnika, obaveza zapošljavanja invalida
 • Poznavanje Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom i ostalih srodnih propisa
 • Tehnička pismenost i aktivno znanje rada na računaru

PREDNOST ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 • Iskustvo u javnim nastupima (savetovanja, seminari, mediji i sl.), usmena izlaganja u pojedinačnoj komunikaciji i na savetovanjima/seminarima
 • iskustvo u pisanju stručnih tekstova

NAČIN I USLOVI RADA:

 • Redakcijski (timski) rad u pripremi i objavljivanju stručnog elektronskog i štampanog časopisa i saradnja sa drugim redakcijama i sektorima u kompaniji
 • Svakodnevno praćenje, analiza i komentarisanje odgovarajućih propisa, stručnih mišljenja i instrukcija nadležnih organa i organizacija, samostalno i u saradnji sa autorima
 • Učestvovanje na stručnim skupovima (vebinari, savetovanja i sl.) u organizaciji kompanije, u svojstvu predavača i moderatora
 • Mogućnost ostvarivanja ličnih inicijativa za usavršavanje rada redakcije, sa prihvatanjem lične i kolektivne odgovornosti i obaveza prihvatanja i isticanja zauzetih stavova redakcije
 • Stalna saradnja sa pojedincima i nadležnim institucijama
 • Obaveza stalnog stručnog usavršavanja, putem individualnog proučavanja stručne literature ili obezbeđenog prisustva na stručnim seminarima i savetovanjima

Ukoliko ispunjavate sve navedene uslove pozivamo Vas da dostavite CV na e-mail posao.pri@paragraf.rs i pridružite se našem profesionalnom timu.

Pošaljite nam svoju radnu biografiju sa slikom na mail posao@paragraf.rs i na taj način postanite deo naše baze radnih biografija, a mi ćemo Vas kontaktirati ukoliko se otvori radno mesto koje odgovara Vašim kvalifikacijama.