Zastava Bosne i Hercegovine
Intervju

Nova generacija pravnika – pružanje pravne pomoći u doba tehnološke revolucije
Jelena Arsić

advokatObjavljeno: 29.01.2024.

Redakcija časopisa Pravnik u privredi i pravosuđu razgovara sa Jelenom Arsić partnerom u advokatskom ortačkom društvu Moravčević Vojnović i partneri. Neposredan povod za ovaj razgovor jeste nedavno održana konferencija u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koja se bavi uticajem generativne veštačke inteligencije na oblast prava. Prvi dan konferencije, sa temom „Veštačka inteligencija u pravnoj praksi”, održan je 17. novembra 2023. godine, u prostorijama advokatske kancelarije Moravčević Vojnović i partneri. Održana su dva panela, kojim su moderirali prof. dr Bojan Spaić i prof. dr Miodrag Jovanović, a konferenciju je otvorio profesor Burkard Šafer sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Edinburgu, koji je vodeći svetski istraživač u oblasti prava i tehnologije. Na prvom panelu je govoreno o praktičnim uticajima veštačke inteligencije na oblast prava i pružanja pravnih usluga, a govornici su bili i direktor Instituta za veštačku inteligenciju Republike Srbije g. Dubravko Ćulibrk, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Svetislav Kostić, kao i naš sagovornik u ovom intervjuu - advokat Jelena Arsić koja je, pored stručnih pravnih oblasti kojima se bavi, u kancelariji Moravčević Vojnović i partneri nadležna i za oblast inovacija u pružanju pravnih usluga.

Recite nam nešto više o poslu koji obavljate i kancelariji koju predstavljate.


Hvala vam.

AOD Moravčević Vojnović i partneri je jedna od najvećih i vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji, sa dugom tradicijom u savetovanju klijenata u svim oblastima privrednog prava.

Sarađujemo sa mrežom kancelarija centralne, centralnoistočne i jugoistočne Evrope, predvođene austrijskom kancelarijom Schoenherr. Naša kancelarija u Srbiji posluje kao čvorište za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.

Partner sam u odeljenju za bankarstvo i finansije i savetujem klijente na transakcijama privrednog prava uopšte. Deljenje resursa, iskustva i znanja među kolegama iz mreže Schoenherr jedna je od bitnih prednosti rada u MVP-u - naročito u oblastima koje su nove i netestirane u lokalnim prilikama.

Kada je reč o temi održane konferencije, molimo Vas da nam ukratko pojasnite na koji način generativna veštačka inteligencija može da utiče na oblast pružanja pravnih usluga i na koji način je ova tema postala aktuelna među advokatima?


Ne mogu zaobići naširoko citirani članak iz New York Times-a iz aprila 2023. godine koji je javnosti predstavio dve nedavne studije važne za ovu temu. Jednu su sproveli istraživači sa Univerziteta Prinston, Univerziteta u Pensilvaniji i Univerziteta u Njujorku, zaključivši da će novim talasom generativne veštačke inteligencije najviše biti pogođena industrija „pružanja pravnih usluga”. Drugi je izveštaj ekonomista Goldman Sachs-a, koji su procenili da će čak 44 posto pravnog posla biti automatizovano. Ali ovo su već stare vesti. I moram da dodam - vesti koje su u ovom trenutku relevantnije za sisteme anglosaksonskog prava, budući da je pravni sadržaj na kom možete primeniti AI algoritme dostupniji i kvalitetniji u razvijenim tradicijama precedentnog prava. Da bismo govorili o sličnoj revoluciji u lokalnom kontekstu, u narednim godinama se moramo usmeriti na to da se u sudovima, državnim organima i pravnim bazama digitalizuje i sistematizuje što veća količina relevantnog stručnog sadržaja.

Do tada, opšta mesta su da će alati veštačke inteligencije automatizovati rutinske zadatke advokata i pripravnika - u pogledu istraživanja, nalaženja relevantne sudske prakse, analize velikih količina dokumenata, pripreme jednostavnijih podnesaka i prvih nacrta ugovora - da će poboljšati efikasnost i kvalitet pravnog saveta, ali da mašine neće moći da zamene lični odnos poverenja između advokata i klijenta.

Koja se rešenja trenutno primenjuju u vodećim korporativnim kancelarijama u svetu i kod nas?


Globalne advokatske kancelarije poput kancelarija Allen & Overy i Cuatrecasas su požurile da budu pioniri u testiranju i razvoju sopstvenih modela. Allen & Overy je početkom godine objavio da sa specijalizovanim startapom Harvey (podržan od strane OpenAI) razvija četbot treniran na zaštićenim podacima i intelektualnoj svojini kancelarije. Većina vodećih kancelarija, međutim, oprezno prati razvoj u ovoj oblasti i čeka drugu generaciju tzv. industrijskih modela. U tom segmentu, sve relevantne globalne baze podataka poput Westlaw-a, LexisaNexis-a i vLex-a razvijaju sopstvene alate za veštačku inteligenciju. Svaka najavljuje revoluciju. Njihov cilj je, kažu, „demokratizacija prava” i „ubrzanje pravde”, što istovremeno znači i promenu u tradicionalnom načinu pružanja pravnih usluga. Izdvojila bih da su i LexisNexis i Westlaw objavili saradnju sa Microsoft-om. Razvijaju generativno AI rešenje koje u vidu dodatka može biti ugrađeno u MS Word (da, isti onaj koji koristi skoro svaki advokat u svetu) i koje će uz pomoć Microsoft AI asistenta Copilot pomagati korisnicima u sačinjavanju ugovora i podnesaka, sugerisati kako poboljšati pravni argument, navoditi sudsku praksu i slično. Rekla bih da to potencijalno jeste revolucija. Ova oblast se razvija svakodnevno.

Da li primena veštačke inteligencije može da omogući njenim korisnicima da samostalno izvršavaju određene zadatke za koje bi inače angažovali stručnjaka za oblast prava (npr. pomoć oko izrade ugovora, popune obrazaca, sprovođenja određenih procedura, podnošenja zahteva i sl.)?


Ovo je višeslojno pitanje, ali moj odgovor, očekivano, mora da se svede na to da se pružanjem pravne pomoći mogu baviti samo lica upisana u imenik advokata i sa položenom advokatskom zakletvom.

Generativna veštačka inteligencija nosi rizik da se njeni korisnici previše oslanjaju na nju i imaju previše poverenja u njen sadržaj. To je posledica njene osnovne funkcije - da uvek generiše odgovor i da to čini na način koji je uverljiv i koji oponaša ljudsku komunikaciju. Zato bi i pravnici i laici morali da imaju barem osnovno razumevanje tehničkih osnova AI modela, da znaju kako funkcionišu, kao i da eufemizam „halucinacije” znači da informacije koje AI generiše često mogu biti netačne, nepotpune ili obmanjujuće. Ovo pitanje će tek biti predmet diskusija i regulative u budućnosti.

Da li se može očekivati, u budućnosti, da korišćenje veštačke inteligencije u radu advokatskih kancelarija optimizuje njihov rad, te eventualno pojeftini pružanje određenih usluga ili da ih čak učini skupljim ukoliko će nastati novi troškovi za advokate zbog korišćenja naprednih tehnologija? Odnosno kakve promene može da očekuje primalac pravnih usluga?


U teoriji, korišćenje AI alata će povećati produktivnost pravnika i uštedeti nam vreme za bavljenje kompleksnim pravnim pitanjima i strategijom. Ali treba doći dotle. Mimo generativne veštačke inteligencije, sve veće kancelarije na našem tržištu, uključujući i našu, odavno koriste tzv. legaltech rešenja za unapređenje svakodnevnog rada advokata - za analizu teksta, generisanje modela ugovora i drugih akata, upravljanje većim transakcijama (transaction management platforms ) i slično. Iskustvo nam govori da početna investicija u savremenu tehnologiju, obuka pravnika i potreba za prilagođavanjem inicijalno utiču na povećanje troškova. Tek dugoročno, i uz pravu primenu, tehnološka unapređenja mogu dovesti do smanjenja troškova i efikasnije pružanje usluga.

Na koji način razvoj veštačke inteligencije utiče na razvoj pravnih baza, i šta se očekuje u budućnosti?


Kvalitet sadržaja koji veštačka inteligencija može da generiše zavisi od mnogih stvari, ali pre svega od kvaliteta podataka. Najnapredniji modeli dostupni na tržištu su resursno veoma zahtevni i ne mogu da postignu mnogo ako nisu „trenirani” na velikoj količini relevantnih podataka. Zato su u srcu svake diskusije o bilo kakvoj revoluciji - kvalitetne i sistematizovane pravne baze. Dakle, vi ste budućnost o kojoj pričamo.

O ulozi kvalitetnog i kontinuiranog praćenja propisa u poslovanju...


Iz perspektive jednog pravnika to je, razume se, abeceda. Svaka organizacija mora da pronađe efikasan način da se promene prate rutinski i da se o njima informišu blagovremeno.

Poruka privrednicima...


Čuli ste već, podaci su „nova nafta”. Pročitala sam negde da precenjujemo šta će generativna veštačka inteligencija moći da učini u naredne dve, tri godine, ali da potcenjujemo šta će učiniti za deset. Uredite svoje poslovanje i budžete s tim na umu.