Elektronsko evidentiranje PDV u SEF – u skladu sa Pravilnikom o elektronskom fakturisanjuefakture Datum ažuriranja: 16. januar 2024.
Objavljeno: 28.06.2023.
Autor: Redakcija Paragraf Lex