Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore"Paragraf Lex" je elektronska pravna baza koja sadrži sve ono što je neophodno za zakonito poslovanje, kako u pravnoj i finansijskoj sferi, tako i u svim drugim sferama rada i poslovanja.

Ukoliko želite da pogledate više o pravnoj bazi Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kliknite na odgovarajuću zastavicu.

Pravna baza Lex Crna Gora Pravna baza Lex Republika Srpska

Aplikacije za mobilne uređaje

Paragraf Lex Android aplikacija Paragraf Lex iOS aplikacija

 • PROPISI SVIH NIVOA – prečišćeni tekstovi propisa republičkog, pokrajinskog i gradskih nivoa, kao i izvorni tekstovi na opštinskom nivou
 • PREGLED PROPISA PO GLASILIMA, PO GODINAMA I BROJEVIMA – Važeća i Arhivska glasila
 • SLUŽBENA MIŠLJENJA - pravna shvatanja i tumačenja resornih ministarstava I drugih organa državne uprave
 • OBJAŠNJENJA UPRAVE CARINA
 • SUDSKA PRAKSA - odabrane sudske presude i stavovi domaćih sudova
 • STRANA SUDSKA PRAKSA
 • MODELI - primeri ugovora, sudskih i drugih podnesaka, kao i opštih i pojedinačnih akata
 • EVROPSKO ZAKONODAVSTVO
 • CARINSKA TARIFA – Uvek ažuran pregled svih tarifnih brojeva, sistematizovan po glavama i odeljcima
 • PARAGRAF VESTI (dnevne novine) – dnevne pravno – ekonomske vesti
 • OBRASCI
 • ELEKTRONSKI ČASOPISI (stručni komentari i odgovori na pitanja iz svih oblasti pravno-ekonomskog poslovanja):
 • PORESKO - RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR
 • BUDŽETSKI INSTRUKTOR
 • PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU
 • PRAVNIK U PRIVREDI
 • PRAVNIK U PRAVOSUĐU
 • SPECIJALIS ZA CARINE
 • INSPEKTOR
 • KAMATNI KALKULATOR – jednostavno i intuitivno računanje iznosa dugovanja uvećanog za zakonsku stopu, poresku, ugovornu, a svakodnevno ažuriran novim stopama
 • KALKULATOR SUDSKIH TAKSI – Izračunavanje sudskih taksi koje se plaćaju u postupcima pred sudovima, a prema taksenoj tarifi
 • KALKULATOR ZARADA I DRUGIH PRIMANJA - program za određivanje visine poreskog opterećenja prilikom isplate zarada i drugih primanja fizičkim licima
 • PARAGRAF LEX JAVNE NABAVKE – program za praćenje javnih nabavki
 • POSTAVLJANJE PITANJA pisanim putem


RELACIJE
Mogućnost uporednog prikaza srodnih i sadržinski povezanih dokumenata na istom ekranu u isto vreme, te tako možete uporedo gledati član nekog propisa i sl. mišljenje, komentar, odgovor na pitanje ili sudsku presudu, koji direktno tumače baš taj član. – slika relacija iz baze.

DNEVNA AŽURNOST
Paragraf Lex se ažurira svakog radnog dana svim tipovima dokumenata – izmenama i prečišćenim tekstovima propisa, novim stručnim komentarima, modelima, primerima sudskih presuda i svim ostalim dokumentima.

STRUKA NA PRVOM MESTU
Redakcija Pravne baze Paragraf Lex u svom svakodnevnom radu sarađuje sa preko 300 autora i saradnika. Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti i dr. kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.

PRAVNA SIGURNOST
U svakom trenutku ste sigurni da imate važeći, prečišćeni propis pred sobom, kao i mnoštvo autorskih tekstova, koji objašnjavaju primenu istog. Tekstovi su pregledni, koncizni i bave se suštinom rešavanja problema iz svakodnevne prakse.

MOGUĆNOST POSTAVLJANJA PITANJA PISANIM PUTEM
Svi pretplatnici na Paragraf Lex imaju mogućnost da nam se obrate povodom svojih nedoumica u poslovanju pisanim putem. Na Vaša pitanja, odgovore daju eminentni stručnjaci iz svih oblasti, a odgovori su precizni, detaljni i uvek se pozivaju na propise koji regulišu tu materiju.1Profaktura za godišnju pretplatu

Količina Cena Vrednost PDV(%)
1 53000 53000 10

Osnovica za PDV    53000
PDV (10%)     5300
Ukupno:
58300 RSD
NAPOMENA: Formular za profakturu predviđen je za subjekte iz Srbije. Inostrani subjekti koji su zainteresovani za pretplatu mogu nas pozvati na brojeve +381 11 2750 952 ili +381 11 3290 393.