Zastava Bosne i Hercegovine

Šta je pravna baza Paragraf Lex?


“Paragraf Lex" je baza pravnih propisa koja sadrži sve ono što je neophodno za zakonito poslovanje, kako u pravnoj i finansijskoj sferi, tako i u svim drugim sferama rada i poslovanja.

Šta dobijate pretplatom na pravnu bazu?

 • Propise svih nivoa - prečišćene i izvorne tekstove propisa republičkog, pokrajinskog, gradskih i opštinskih nivoa
 • Pregled propisa po glasilima, po godinama i brojevima - Važeća i Arhivska glasila
 • Službena mišljenja - pravna shvatanja i tumačenja resornih ministarstava i drugih organa državne uprave
 • Objašnjenja Uprave carina
 • Sudsku praksu - odabrane sudske presude i stavove domaćih sudova
 • Stranu sudsku praksu
 • Modele - primere ugovora, sudskih i drugih podnesaka, kao i opšte i pojedinačne akte
 • Evropsko zakonodavstvo
 • Carinsku tarifu – Uvek ažuran pregled svih tarifnih brojeva, sistematizovan po glavama i odeljcima
 • Paragraf vesti (dnevne novine) - dnevne pravno-ekonomske vesti
 • Obrasce

Elektronske časopise (stručne komentare i odgovore na pitanja iz svih oblasti pravno-ekonomskog poslovanja):

 • Poresko-računovodstveni instruktor
 • Budžetski instruktor
 • Pravo u javnom sektoru
 • Pravo u privredi
 • Pravo u pravosuđu
 • Specijalis za carine
 • Inspektor
 • Kamatni kalkulator - jednostavno i intuitivno računanje iznosa dugovanja uvećanog za zakonsku stopu, poresku, ugovornu - program se svakodnevno ažurira novim stopama
 • Kalkulator sudskih taksi - Izračunavanje sudskih taksi koje se plaćaju u postupcima pred sudovima, a prema taksenoj tarifi
 • Kalkulator zarada i drugih primanja - program za određivanje visine poreskog opterećenja prilikom isplate zarada i drugih primanja fizičkim licima
 • Postavljanje pitanja pisanim putem

Zašto baš ova baza pravnih propisa?

Relacije dokumenata

Mogućnost uporednog prikaza srodnih i sadržinski povezanih dokumenata na istom ekranu u isto vreme, te tako možete uporedo gledati član nekog propisa i službeno mišljenje, komentar, odgovor na pitanje ili sudsku presudu, koji direktno tumače baš taj član.

Dnevna ažurnost baze pravnih propisa

Baza pravnih propisa se ažurira svakog radnog dana svim tipovima dokumenata – izmenama i prečišćenim tekstovima propisa, novim stručnim komentarima, modelima, primerima sudskih presuda i svim ostalim dokumentima.

Struka na prvom mestu

Redakcija pravne baze u svom svakodnevnom radu sarađuje sa preko 200 autora i saradnika. Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti i dr. kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.

Pravna sigurnost

U svakom trenutku ste sigurni da imate važeći, prečišćeni propis pred sobom, kao i mnoštvo autorskih tekstova, koji objašnjavaju primenu istog. Tekstovi su pregledni, koncizni i bave se suštinom rešavanja problema iz svakodnevne prakse.

Mogućnost postavljanja pitanja pisanim putem

Svi pretplatnici na bazu pravnih propisa Paragraf Lex imaju mogućnost da nam se obrate povodom svojih nedoumica u poslovanju pisanim putem. Na Vaša pitanja, odgovore daju eminentni stručnjaci iz svih oblasti, a odgovori su precizni, detaljni i uvek se pozivaju na propise koji regulišu tu materiju.

Pravna baza u Bosni i Hercegovini

Ukoliko želite da saznate više o pravnoj bazi Bosne i Hercegovine, kliknite na odgovarajuću zastavicu.

Pravna baza Lex Republika Srpska

Paragraf Lex Android i iOS aplikacije


Neka svi zakoni i propisi budu u Vašem džepu i uvek pri ruci!

Instalirajte aplikaciju Paragraf Lex za Android ili iOS operativni sistem.1Profaktura za godišnju pretplatu


Broj licenci Cena Iznos PDV(%)
1 66000 66000 10
Osnovica za PDV    66000
PDV (10%)     6600
Ukupno:
72300 RSD


NAPOMENA: Formular za profakturu predviđen je za subjekte iz Srbije. Inostrani subjekti koji su zainteresovani za pretplatu mogu nas pozvati na brojeve +381 63 379 761 ili +381 63 379 948.

Opšti uslovi pretplate