Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Podrška na daljinu

Kontakt službe tehničke podrške


Kada imate problem u funkcionisanju pravne baze Paragraf Lex, a nalazite se fizički udaljeni od naših službenika, tehnička podrška Kompanije Paragraf može Vam pružiti, osim direktne i pomoć "na daljinu", putem aplikacije TEAMVIEWER. Paragraf Lex d.o.o. se obavezuje da će ovu aplikaciju koristiti jedino i isključivo radi rešavanja problema nastalog u vezi i sa korišćenjem elektronske pravne baze “Paragraf Lex” i to samo uz Vašu prethodnu dozvolu, nakon što ste nam se obratili za pomoć u rešavanju već nastalog problema.

POSTUPAK:

  • Kada se pojavi problem u funkcionisanju pravne baze Paragraf Lex na Vašem računaru, preuzmite aplikaciju TeamViewer OVDE.
  • Posle preuzimanja aplikacije pokrenite fajl Paragraf_Lex_podrska.exe
  • Pojaviće se Vaš Identifikacioni broj (ID)
  • Pozovite Službu tehničke podrške Kompanije Paragraf, na sledeći broj telefona: 011/208-34-47
  • Pročitajte službeniku tehničke podrške Vaš identifikacioni (ID) broj. ID broj je jednokratan i omogućuje pristup Vašem računaru isključivo uz Vaše prisustvo preko telefona i uz Vašu saglasnost. Taj isti broj ne može se ponovo koristiti, tako da svaki put kada imate potrebu za našom pomoći, pozvaćete ponovo telefonom i pokrenućete opet aplikaciju Teamviewer i dati nam novi ID broj.