Zastava Bosne i Hercegovine

Početak rada u programu Kancelarko


Kako biste počeli sa korišćenjem programa, neophodno je da prvo postavite nekoliko početnih podešavanja u programu. Ispod se nalaze video uputstva koji objašnjavaju ove početne postavke prema modulima koje ćete koristiti. Pogledajte ih pažljivo a kada završite sa početnim podešavanjima, na dnu stranice ćete naći linkove ka detaljnijim uputstvima za korišćenje svakog modula.


Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko registracije ili još uvek niste registrovali svoju licencu Kancelarka
kontaktirajte službu tehničke podrškе da vam dodeli aplikacioni kod, i pratite uputstva na linku


Početak rada u modulu e-Fakture

Korak 1.


AUTORIZACIJA SUBJEKTA ZA e-FAKTURE


Korak 2.


KREIRANJE PODATAKA
IZDAVAOCA FAKTURA - Memorandum


Korak 3.


Kreiranje i slanje fakture


Korak 4.Uputstvo za povezivanje
Kancelarka sa SEF

Korak 5.


Ukoliko ste korisnik javnih sredstava podesite vaš JBKJS broj u podešavanjima prema uputstvu.


Početak rada u modulu e-Delovodnik (sa Arhivskom knjigom)

POČETAK RADA (modul e-Delovodnik)

Kreiranje fizičkih lokacija

Kreiranje kategorija dokumentarnog materijala

Kreiranje Arhivske knjigePogledali ste sva uputstva iznad, i napravili početna podešavanja?

Odlično! Sada ste spremni da koristite Kancelarka, za detaljnija uputstva pogledajte: