Baza znanja

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Pogledajte sve tekstove

Elektronsko poslovanje

Čuvanje poslovne dokumentacije u elektronskoj formi

Koji su rokovi poslovne dokumentacije koje se čuva u elektronskoj – digitalnoj formi. Zakonski okvir i tumačenje / Saznajte sve o elektronskom poslovanju.

cuvanje poreske evidencije i pdv racuna
Knjigovodstvo

Čuvanje akata i dokumenata za društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva - prema Zakonu o privrednim društvima

Relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima propisana je obaveza čuvanja akata i dokumenata i to posebno za društva s ograničenom odgovornošću, a posebno za akcionarska društva

Pravo

Koje su obavezne evidencije u oblasti rada i ko mora da ih ima?

Obaveza vođenja evidencija u oblasti rada, bez obzira na oblik organizovanja poslodavca i bez obzira na broj zaposlenih kod poslodavca, utvrđena je Zakonom o evidencijama u oblasti rada.

BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA