Baza znanja

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Pogledajte sve tekstove

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje
Elektronsko poslovanje 4. novembar 2021.

Razlika između fiskalizacije i eFaktura

Za razliku od fiskalizacije, elektronske fakture se izdaju u prometu koji nije promet na malo, tj. u prometu između određenih privrednih subjekata (B2B: Business to Business).

Izdavanje knjižnog odobrenja za naknadno odobrenog rabata kupcima
Knjigovodstvo 6. oktobar 2021.

Sastavljanje i kontrola računovodstvenih isprava

Računovodstvenu ispravu sastavljaju lica odgovorna za obavljanje odgovarajućih poslova, čijim izvršenjem nastaju poslovne promene za koje se sastavljaju računovodstvene isprave.

Zaključenje ugovora štampanjem i potpisivanjem elektronskog dokumenta
Pravo 27. oktobar 2021.

Zaključenje ugovora štampanjem i potpisivanjem elektronskog dokumenta

Da li će se smatrati zaključenim ugovor koji je sa jedne strane potpisan elektronskim potpisom, dok ga je druga strana odštampala...

slanje faktura od 1 januara 2022.

BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima