Baza znanja

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Pogledajte sve tekstove

Inspekcijski nadzor programa za elektronsko poslovanje: prava i obaveze privrednih subjekata
Elektronsko poslovanje 11. jun 2021.

Čuvanje evidencija u elektronskoj formi od strane trgovca

U skladu sa odredbom člana 10. ovog pravilnika, Knjiga evidencije se vodi u pisanom obliku, ručno ili elektronski, tako da omogućava uvid i kontrolu prometa. Saglasno stavu 3. ovog člana pravilnika, kada se Knjiga

pravo na nakandu zarade u toku praznika - osnovica za obracun
Knjigovodstvo

Uvećanje zarade za rad u vreme praznika: osnovica za obračun i osnovica za naknadu zarade

Odluka o rasporedu radnog vremena, mora biti dostupna svim zaposlenima, kao i eventualne odluke o promeni rasporeda radnog vremena...

Kako se registruje skraćeno poslovno ime privrednog društva – akronim
Pravo 9. jun 2021.

Promena sedišta firme – privrednog društva

Promena sedišta kojom se pored ulice i broja menja i mesto sedišta za posledicu će imati i promenu poslovnog imena u delu koji se odnosi na mesto sedišta, a bez dodatnog zahteva APR i bez posebne naknade

BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima