Zastava Bosne i Hercegovine

dr Katarina Golubović - intervju
Email Print


Rad na projektu "Otvorena vrata pravosuđa"

dr Katarina Golubović za Pravni komplet

Paragraf intervju - NOVEMBAR 2020Već dugo se govori da je poverenje građana u pravosuđe na jako niskom nivou. Mi smo svesni da veliki broj građana nije ni imao dodira sa pravosuđem, i da sve ono što čuje preko medija je uglavnom negativna slika. Oni koji, pak, prođu kroz određene postupke, često nisu bili dovoljno informisani o svom položaju, ali i o tome kako mogu da utiču na to ako su nečim nezadovoljni. Dakle, pošli smo od pretpostavke da poverenje jača onda kada poznaješ svoj položaj i kada znaš šta možeš da očekuješ od druge strane. Zato smo osmislili čitav jedan program alata i instrumenata za građane da razumeju svoja prava, da pozivaju na odgovornost ali i da - kroz potpuno novi koncept razgovora sa sudijama, tužiocima, javnim izvršiteljima iz njihovog kraja, razumeju njihove postupke i položaj.


Od početka smo zacrtali da radimo na lokalu, uz podršku organizacija sa lokala. U 15 gradova se na svaka 4 meseca održavao po jedan događaj na teme koje su upravo ti građani zadavali. Na događajima su dobijeni odgovori, a to je mnogo veća “reklama” nego što su najave i prilozi medija koji su pratili svaki naš događaj. Ako znate da se govori o onome što vas najviše boli i da su teme tih događaja npr. Zašto suđenja dugo traju? ili Zašto se odbacuju krivične prijave?, i da o tome govore predstavnici struke, i to oni Vaši, koji odlučuju, nema razloga da ne dođete.

Otvorena vrata se inače održavaju u nekim osnovnim sudovima, a mi smo kroz ovaj projekat dali jedan nov kvalitet, kroz novu formu, jaku promociju i dobru organizaciju. Naša ideja može da živi i bez nas, mi samo imamo tri godine da dokažemo da pravosuđe treba da bude otvorenije ka građanima, za dobrobit svih.


Sudovi kao takvi nemaju kapacitet da se sami bave sopstvenom promocijom. Uloga Visokog saveta sudstva tu postaje ključna, kao nekog ko ceo proces mora da usmerava. Uloga portparola je u jednom trenutku bila istaknuta, a danas je skrajnuta. Sudovi moraju da prave kvantitativnu i kvalitativnu statistiku, sudovi moraju da objavljuju odluke, a to bez jednog sinhronizovanog postupka se ne može sprovesti. Takva jednasinhronizacija se postiže sprovođenjem Komunikacione strategije Visokog saveta sudstva i sudova za period 20182022, koja je kao i naš projekat, nastala uz podršku USAID programa.


Trenutak kada je počela pandemija, skrenuo je naš rad iz “in vivo” sfere u online format 15 marta, na dan kada je proglašeno vanredno stanje blog “Šta za Vas znači uvođenje vanrednog stanja?” dopreo je do pola miliona ljudi.

Ta činjenica potrebe za objašnjenjem pravnog položaja i propisa, potpuno je okrenula “projekat” u drugom smeru. Blogovi su pisani velikom brzinom, i oni su bili odgovori na upite građana koje smo svakodnevno dobijali. Svakog dana beležili smo preglede preko 400.000, što je za stručne tekstove gotovo nemoguće.


Zbog epidemije, tematska otvorena vrata se dešavaju on-line, i svako može da ih prati preko naše fejsbuk stranice. Tačno je da učestvuju predstavnici pravosuđa sa lokala koje smo početno izabrali, kako bi sačuvali tu lokalnu komponentu, i radili van Beograda što je od početka bio cilj. Međutim, kako obrađujemo veliki broj tema, odnosno u okviru projekta držimo 105 otvorenih vrata, to su u uloge panelista uključeni i predstavnici različitih struka koji su bitni za određene teme. Tako su na našim otvorenim vratima pravosuđa pričali i predstavnici centara za socijalni rad, javni izvršitelji, profesori prava, advokati, pružaoci besplatne pravne pomoći.


Pravosuđu je potrebna podrška u vidu inicijative i organizacije. Mi smo svedoci da se predstavnici pravosuđa odazivaju pozivima da učestvuju na događajima. Naši lokalni partneri su organizovali sopstvene događaje, van našeg programa koji im je pomogao da se približe predstavnicima pravosuđa koji sada učestvuju na njihovim događajima. Nova saradnja je još jedan doprinos Otvorenih vrata pravosuđa.


Projekat tada zvanično prestaje, ali to ne znači da se neće produžiti. Poverenje građana će odlučiti. Evaluacija koja se radi će svakako pokazati da li su “Otvorena vrata pravosuđa” potrebna. Dakle, od građana zavisi. I ovo nije floskula. Kao neko ko vodi organizaciju koja pruža besplatnu pravnu pomoć pune 23 godine, bez obzira na postojanje nekog projekta ili ne, mogu to sa “punim pravom” da kažem.


Lično, u ulozi advokata i istraživača, ne bih mogla da zamislim radni dan bez ulaska na Paragraf. Brzina objava, tačnost i sistematičnost je nešto što Paragraf ima, i što mu omogućuje da radi bez obzira na “projekat”. Komitet pravnika za ljudska prava ga takođe redovno koristi. Poverenje koje ste dali našim objavama na Otvorenim vratima pravosuđa je poseban doprinos njihovom širenju.Email Print