Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

PORESKO - RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

Poresko-računovodstveni instruktor

Aktuelni broj 183

Prethodni brojevi

Specijalis za carine

Aktuelni broj 159-160

Prethodni brojevi

Poresko – računovodstveni instruktor je stručni štampani časopis, namenjen svima koji se bave porezima, računovodstvom, zaradama, finansijskim i radnim pravom sa akcentom na instrukcijama za postupanje u primeni poreske i računovodstvene regulative (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.).


Pročitajte poslednji broj besplatno

Časopis sadrži:

STRUČNE KOMENTARE - Instruktivni autorski tekstovi u pogledu primene i tumačenja propisa.
PITANJA I ODGOVORE - Odgovori na pitanja iz svakodnevne prakse.
AKTUELNU SUDSKU PRAKSU, SLUŽBENA MIŠLJENJA, kao i MODELE vezane za poresko i računovodstveno poslovanje.

Izlazi 2 puta mesečno, odnosno 24 broja godišnje.

Tu su i u svakom trenutku aktuelni statistički podaci i korisne informacija kao na primer podaci o:


  • STRUKA NA PRVOM MESTU Redakcija Poresko – računovodstvenog instruktora u svom svakodnevnom radu sarađuje sa preko 200 autora i saradnika. Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti i dr. kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.
  • AKTUELNE TEME Odabir tema radi se u skladu sa potrebama pretplatnika, a na osnovu pitanja i nedoumica, koje se u formi odgovora na pitanja i u formi stručnih komentara objavljuju, i na taj način obezbeđuju blago¬vremeno i zakonito postupanje. Akcenat je na primeni poreskog zakonodavstva, koje podrazumeva:
    • Zakonodavstvo Republike Srbije (poreski postupak i administraciju, porez na dodatu vrednost, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na dohodak građana, doprinose socijalnog osiguranja, propise u vezi evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa itd.)
    • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja rezidenata Republike Srbije koji posluju u drugim državama i rezidenata država ugovornica koji posluju u Srbiji
    • Računovodstvo i reviziju, uključujući sve statističke podatke, koji su neophodni za bilo koji obračun
  • MOGUĆNOST POSTAVLJANJA PITANJA PUTEM TELEFONA Svi pretplatnici na Poresko – računovodstveni instruktor imaju mogućnost da nam se obrate povodom svojih nedoumica u poslovanju. Na Vaša pitanja, odgovaraju urednici Poresko – računovodstvenog instruktora
  • MOGUĆNOST POSTAVLJANJA PITANJA PISANIM PUTEM Pitanja možete postaviti i pisanim putem, preko formulara koji se nalazi OVDE. Na Vaša pitanja, odgovore daju eminentni stručnjaci iz svih oblasti, a odgovori su precizni, detaljni i uvek se pozivaju na propise koji regulišu tu materiju.

Specijalis za carine , podlistak Poresko-računovodstvenog instruktora, je stručni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje. Sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, aktuelna pitanja i odgovore i objašnjena Uprave carina. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama. Putem stručnih komentara i praktičnih saveta, korisnici se blagovremeno obaveštavaju o obavezama, pravima, propisanim procedurama i rokovima, što ovaj časopis čini pouzdanim osloncem u dinamičnom međunarodnom poslovanju.

Specijalis za carine namenjen je direktnim i posrednim učesnicima u spoljnotrgovinskim poslovima (međunarodni promet robe, usluga i intelektualne svojine, strano investiranje i dr) koji su, između ostalog, specifični po tome što se zaključuju između pravnih lica sa sedištem u različitim zemljama. Privredni subjekti - nosioci izvoznog, odnosno, uvoznog posla ne bi mogli da realizuju posao bez posrednih učesnika kao što su: špediteri, poslovne banke, društva za osiguranje, organizacije koje se bave transportom, atestiranjem, odnosno kontrolom kvaliteta robe, materijala i sl. kao i lica koja se bave marketingom. Realizacija ovih poslova zahteva poznavanje domaćih i stranih poropisa i stalno informisanje, a Specijalis je koncipiran tako da svojom sadržinom može zadovoljiti potrebe navedenih subjekata.

Izlazi jednom mesečno kao dvobroj.1Profaktura za godišnju pretplatu

Količina Cena Vrednost PDV(%)
1 39600 39600 10

Osnovica za PDV    39600
PDV (10%)     3960
Ukupno:
43560 RSD


NAPOMENA: Formular za profakturu predviđen je za subjekte iz Srbije. Inostrani subjekti koji su zainteresovani za pretplatu mogu nas pozvati na brojeve +381 11 2750 952 ili +381 11 3290 393.