Zastava Bosne i Hercegovine

Kamatni kalkulator


Kalkulator kamata kompanije Paragraf predstavlja program koji je namenjen izračunavanju kamata. Ovaj program nudi mogućnost izbora između tri načina, odnosno metoda obračuna zakonske zatezne kamate i kamate na neblagovremeno plaćene javne prihode.Svi korisnici Paragraf Lex Online licence mogu besplatno koristiti paket Kalkulatora.Mogući metodi rada kamatnog kalkulatora su:

 1. Proporcionalni metod - odnosno metod “prostog interesnog računa”.
 2. Konformni metod - putem koga se obračun duga uvećanog za kamatu vrši tako da se dospela kamata za period propisane kamatne stope pripisuje glavnom dugu i tako čini osnovicu za obračun kamate u narednom periodu po važećoj kamatnoj stopi za taj period.
 3. Kombinacija proporcionalnog i konformnog metoda - obračunava kamatu korišćenjem oba metoda.

Razlika između konformnog i proporcionalnog metoda obračuna kamatne stope je u tome, što se konformni metod primenjuje kao složeni kamatni račun, odnosno “kamata na kamatu”, a proporcionalni kao prosta kamatna stopa.

Korisnik je u mogućnosti da sam odabere metod obračuna kamate: proporcionalni, konformni ili kombinovani (u slučaju odabira zakonske zatezne (RSD) ili poreske kamate).

U obračun kamata se mogu unositi i različite promene u toku dužničko‐poverilačkog odnosa, kao što su otplate ili dodatna zaduženja.

Za obračun kamate moguće je primeniti kako fiksne kamatne stope, tako i promenljive:

 • zakonsku zateznu kamatnu stopu za dug u dinarima
 • zakonsku zateznu kamatnu stopu za dug u evrima
 • zakonsku zateznu kamatnu stopu za dug u dolarima
 • zakonsku zateznu kamatnu stopu za dug u švajcarskim francima
 • indeks potrošačkih cena
 • kamatu na neblagovremeno plaćene javne prihode (poresku ‐ javni prihodi)
 • stopu ECB (EUR)
 • ugovorenu (godišnju, mesečnu, dnevnu)
 • eskontnu (godišnju)
 • referentnu (godišnju)

Pored mogućnosti odabira metoda obračuna kamate i kamatnih stopa, korisnik ima izbor i načina otplate - glavnica pa kamata ili kamata pa glavnica (odnosno da li delimične otplate umanjuju prvo kamate pa glavnicu, ili obratno), izuzev u slučaju odabira poreske kamate kada ova opcija nije omogućena, već kalkulator kamata automatski određuje ovu opciju, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i administraciji .

Korisnik ne treba da brine o parametrima koji su neophodni za vršenje obračuna jer su svi potrebni parametri za obračun zakonskih zateznih i poreskih kamata već uneti u program.


Cena za ceo paket Kalkulatora

17.000 RSD

godišnje*


Samo 1.417 RSD

mesečno*Na navedenu cenu zaračunava se PDV u iznosu od 20%U cenu je uključen ceo paket Kalkulatora:

Kamatni kalkulator

Kalkulator zarada

Kalkulator sudskih taksi


* Potražite povoljnije uslove pretplate za licence od 2-5 korisnika, kao i preko 5 korisnika

Posebna privilegija za pretplatnike na pravnu bazu Paragraf Lex

Svi pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex mogu besplatno koristiti paket Kalkulatora. Sve što je potrebno je da kalkulatorima pristupaju sa korisničkim imenom i šifrom koje već koriste za Paragraf Lex Online.

Isprobajte BESPLATNO

Popunite formular i omogućićemo Vam da naše kalkulatore isprobate besplatno, kako biste se bolje upoznali sa funkcijama i korisnošću.