Zastava Bosne i Hercegovine

Kalkulator sudskih taksi


Paragraf Kalkulator sudskih taksi je program namenjen izračunavanju sudskih taksi koje se plaćaju u postupku pred sudovima, a prema Taksenoj tarifi koja je sastavni deo Zakona o sudskim taksama i Tarife pokrajinskih administrativnih taksi za spise i radnje organa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koja je sastavni deo Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama ("Sl. list AP Vojvodine", br. 40/2019).Svi korisnici Paragraf Lex Online licence mogu besplatno koristiti paket Kalkulatora.
Pomoću Kalkulatora sudskih taksi možete vršiti obračun svih taksi iz:

Taksene tarife koja je sastavni deo Zakona o sudskim taksama, i to za:

 • I      Parnični i izvršni postupak
 • II     Vanparnični postupak
 • III    Zemljišno-knjižni postupak i postupak za upis u druge javne knjige o nepokretnostima
 • IV    Takse u stečajnom postupku i postupku reorganizacije
 • IVa  Upis u sudski registar
 • VI    Krivični postupak po privatnoj tužbi
 • VIa  Prekršajni postupak
 • VII   Postupak u upravnim sporovima i postupak za sudsku zaštitu
 • VIII  Posebni slučajevi

Paragraf Kalkulator sudskih taksi vrši obračun i pokrajinskih administrativnih taksi koje su sastavni deo Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama, i to za spise i radnje organa u APV:

 • I      Zahtevi
 • II     Pravni lekovi
 • III    Rešenja
 • IV    Uverenja
 • V     Prepisi, overe i razgledanje spisa
 • VI    Opomena
 • VII   Spisi i radnje u vezi sa upisima u registre
 • VIII  Spisi i radnje u oblasti ekonomije i regionalnog razvoja
 • IX     Spisi i radnje u oblasti prostornog planiranja i izgradnje
 • X      Spisi i radnje u oblasti obrazovanja
 • XI     Spisi i radnje u vezi s korišćenjem podataka iz evidencije Autonomne pokrajine Vojvodine

Korišćenje Kalkulatora sudskih taksi veoma je jednostavno, jer je dovoljno unošenje vrednosti osnova za plaćanje takse i biranje odgovarajućeg postupka. Pored obračuna odnosno cenovnika sudskih taksi u ovom kalkulatoru postoji i prikaz tematski povezanih propisa, što omogućava brži pristup relevantnim propisima.


Cena za ceo paket Kalkulatora

17.000 RSD

godišnje*


Samo 1.417 RSD

mesečno*Na navedenu cenu zaračunava se PDV u iznosu od 20%U cenu je uključen ceo paket Kalkulatora:

Kalkulator sudskih taksi

Kamatni kalkulator

Kalkulator zarada


* Potražite povoljnije uslove pretplate za licence od 2-5 korisnika, kao i preko 5 korisnika

Posebna privilegija za pretplatnike na pravnu bazu Paragraf Lex

Svi pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex mogu besplatno koristiti paket Kalkulatora. Sve što je potrebno je da kalkulatorima pristupaju sa korisničkim imenom i šifrom koje već koriste za Paragraf Lex Online.

Isprobajte BESPLATNO

Popunite formular i omogućićemo Vam da naše kalkulatore isprobate besplatno, kako biste se bolje upoznali sa funkcijama i korisnošću.