Zastava Bosne i Hercegovine

e-Fakture

Elektronske fakture

AKTUELNO 07.12.2022.
Paragraf organizuje seminar/vebinar u Beogradu i Novom Sadu:

Praktičan rad na novom sistemu za elektronsko fakturisanje i odgovori na pitanja učesnika


WEBINAR
Rad na sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF)
WEBINAR
Najčešći izazovi prilikom korišćenja SEF...

PREZENTACIJA
Program za e-Fakture - Kancelarko...

Pogledajte ostale vebinare vezane za elektronske faktureIZDVAJAMO: Pitanje i odgovor


Kako se tretiraju fakture za Kosovo? Da li se i one izdaju preko SEF-a?


Ukoliko fakturu šaljete subjektu sa Kosova i Metohije koji je korisnik SEF, onda im fakturu šaljete putem SEF kao i svim drugim korisnicima SEF i birate odgovarajuću poresku kategoriju u zavisnosti od poreskog tretmana. Pri isporucu robe na KiM, izdajete račun bez PDV jer je to oslobođeno PDV kao izvoz. Međutim, ukoliko kupac nije platio po fakturi, potrebno je da uradite interni PDV obračun i da evidentirate na SEF u zbirnoj evidenciji PDV.


Kada kreiram konačnu fakturu ne mogu da pronađem avansni račun, sve sam ispravno popunio prilikom kreiranja konačne fakture, iz kog razloga mi se pojavljuje problem?


Da biste uspešno kreirali konačnu fakturu, avansni račun koji povezujete sa konačnom fakturom mora biti u statusu “odobren”, ukoliko je izdat posredstvom SEF-a.Kako se u SEF unose fakture inostranih dobavljača?


Informacija o ino fakturi se unosi u Pojedinačnu evidenciju PDV-a.Pročitajte ostala najčešća pitanja vezana za elektronske fakture


Edukacija - elektronsko fakturisanje


Rokovi evidentiranje PDV u SEF
Knjigovodstvo 06. decembar 2022. godine

Rokovi za početak obaveze evidentiranja PDV u SEF

Rokovi za obavezan početak evidentiranja PDV u SEF propisani su odredbama člana 24. ZEF (kao i rokovi za početak drugih obaveza iz ovog Zakona)

Ceo tekst

Avansne eFakture
eFakture 22. novembar 2022. godine

Avansne eFakture su obavezne nezavisno od toga da li će promet dobara ili usluga biti izvršen u istom ili drugom poreskom periodu

U kom slučaju se automatski registruje na SEF primalac efakture iz privatnog sektora, a nije u obavezi da bude registrovan na sistem elektronskih faktura...

Ceo tekst

Avansne eFakture
eFakture 14. novembar 2022. godine

Registrovanje na SEF po automatizmu za primaoce efaktura iz privatnog sektora

U kom slučaju se automatski registruje na SEF primalac efakture iz privatnog sektora, a nije u obavezi da bude registrovan na sistem elektronskih faktura...

Ceo tekst

Avansne eFakture
elektronsko poslovanje 15. jul 2022. godine

Rasvetljavamo 6 najvećih zabluda o elektronskom fakturisanju

Kao i svaka velika promena u poslovanju, i u ovom slučaju prelazak sa klasične papirne ili skenirane fakture na potpuno elektronsku formu, donela je niz poteškoća, nedomica i pogrešnih tumačenja...

Ceo tekst

Avansne eFakture
elektronsko poslovanje 29. jun 2022. godine

Novi način evidentiranja PDV u odnosu obaveznog korišćenja Sistema elektronskih faktura

Obaveza evidentiranja PDV u SEF propisana je za lica koja su poreski dužnici u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a to su...

Ceo tekst