Zastava Bosne i Hercegovine
Intervju

O benefitima elektronske trgovine
Marija Popović

Chief Corporate Affairs Officer Ananas E-CommerceObjavljeno: 28.11.2022.

Email Print

Molimo Vas recite nam nešto više o nastanku i razvoju ANANAS-a, od same ideje do danas.


Ananas je nastao iz ideje da građanima u ovom regionu ponudimo jedinstveno iskustvo onlajn kupovine tj. pravi marketplace koji uključuje brzu i jednostavnu dostavu poručenih artikala, više načina plaćanja, raznovrstan asortiman proizvoda i činjenicu da smo otvoreni za saradnju sa svim potencijalnim partnerima koji žele da ponude svoje proizvode preko naše platforme - posebno želim da naglasim da Ananas nije prodavac već da isključivo ima posredničku ulogu između svojih partnera i krajnjih kupaca. Danas, imamo solidnu bazu kupaca i partnera, počeli smo sa širenjem našeg poslovanja na druga tržišta i planiramo naredne korake u ovom smeru. Napravili smo odličnu startnu poziciju i sada smo spremni da krenemo ka cilju, a to je da postanemo Amazon za tržište Balkana.

Da li su postojale ili postoje regulatorne prepreke kada je reč o započinjanju biznisa čije će se celokupno poslovanje odvijati u digitalnoj sferi?


Što se tiče regulative u oblasti e-trgovine, ona definitivno postoji, s tim što su neophodna određena unapređenja imajući u vidu da se onlajn svet razvija izuzetno brzo. Moram istaći da kada je u pitanju poslovni model Ananas e-commerca, koji u suštini predstavlja marketplace tj. posredničku platformu, upravo je ta uloga „digitalnog posrednika” nešto iz čega proizilaze brojni pravni izazovi sa kojima se susrećemo jer je neophodno da se pravni institut posredništva iz fizičkog sveta preslika u digitalni, što uopšte nije tako jednostavno kao što možda na prvi pogled deluje. Ali je zato neizmerno uzbudljivo i mi za sada sve te izazove uspešno prevazilazimo.

Imajući u vidu da je naš cilj da budemo platforma prisutna u zemljama Balkana, velika regulatorna prepreka bilo kakvom poslovnom širenju e-commerca u regionu predstavljaju carinske i administrativne procedure koje u mnogome usporavaju pa čak i onemogućavaju prekogranično kretanje robe namenjene potrošačima između zemalja u regionu. Na otklanjanju ovih barijera se već dugo radi na međudržavnom nivou te tako rešenje ovoga vidimo u implementaciji CEFTA sporazuma ili inicijative Open Balkan u domenu „free movements of goods” za šta verujemo da je na strateškoj mapi svih zemalja u regionu i da će se nesporno desiti.

Da li postoje druge prepreke, odnosno otežavajuće okolnosti kada je reč o e-trgovini koje biste izdvojili (kao npr. nedovoljan broj subjekata koji vrše dostavu i sl)?


Kvalitetna usluga dostave robe potrošačima je zaista nešto što manjka na našem tržištu i mi smo tu upravo videli ogroman prostor za unapređenje i ono u čemu mi možemo ostvariti neku „dodatnu vrednost” za potrošače. Upravo zbog toga, Ananas e-commerce svojim partnerima (trgovcima koji nude i prodaju svoju robu preko naše platforme) omogućuje i uslugu skladištenja i manipulacije robom, kao i usluge dostave robe kupcima, te tako ukoliko trgovac drži robu u našem skladištu ta roba se dostavlja krajnjem kupcu u roku od 24 sata, što je zaista veliki napredak i čak prevazilazi očekivanja kupaca. Pored dostave od strane kurira, kupac takođe može odabrati da mu se porudžbina dostavi u neki od paketomata koje imamo na NIS benzinskim pumpama ili u neki kafić ili butik gde mu to lokacijski odgovara (Ananas paket zone).

Da li je pozitivnim propisima do kraja uređen ovaj vid trgovine i da li mislite da bi u tom pravcu trebalo izvršiti izmene?


Domaći zakoni i podzakonski akti precizno uređuju elektronsku trgovinu, posebno regulišu obaveze trgovaca koji robu nude preko interneta, kao i prava potrošača i to u svim fazama internet prodaje: u predugovornoj, fazi kupovine i postprodajnoj fazi. Tu pre svega mislim na Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini i Zakon o elektronskoj trgovini. Takođe, novi Zakon o fiskalizaciji dodatno je uredio elektronsku trgovinu, uvođenjem obaveze izdavanja fiskalnog računa za robu prodatu preko interneta. Zadovoljstvo mi je da istaknem da je naš tim aktivno učestvovao u konsultacijama sa nadležnim ministarstvom na temu omogućavanja dostavljanja fiskalnih računa elektronskim putem kupcu, uz njegovu saglasnost. U sferi digitalne ekonomije koja obuhvata i ecommerce, aktivno učestvujemo u svim inicijativama koje za cilj imaju poslovanje bez papira (paperless economy). Prostor gde trenutno vidim najviše mesta za unapređenje su poštanski procesi i unapređenje rada kurira.

Koje su prednosti e-trgovine iz ugla e-trgovca?


Živimo u digitalnom dobu koje podrazumeva svakodnevnu upotrebu pametnih uređaja i informaciono komunikacionih tehnologija kako u profesionalnom tako i u privatnom životu. Ukoliko se bavite prodajom, a niste prisutni na internetu, za kupce postajete nevidljivi. Činjenica je da sve više kupaca naručuje proizvode putem interneta, a čak i oni koji to još uvek ne čine, na internetu pretražuju proizvode, upoređuju cene, raspituju se o dostupnosti željenog modela proizvoda itd. Znamo i to da su pandemiju koronavirusa brže i lakše prevazišli trgovci koji su se efikasno prilagodili novonastalim uslovima i prodaju nastavili preko onlajn kanala.

Baš zato, Ananas svojim trgovcima nudi profesionalno partnerstvo koje pored već pomenutih benefita pruža usluge i iz oblasti elektronske trgovine i zaštite potrošača, mogućnost izdavanja fiskalnih računa elektronskim putem korišćenjem softverskog rešenja sertifikovanog od strane Poreske uprave, a što doprinosi ne samo unapređenju iskustva krajnjih potrošača, već ostvaruje i pozitivan uticaj u smislu unapređenja elektronskog poslovanja samih trgovaca.

Ananas je odlično rešenje za sve one trgovce koji žele da prodaju preko interneta, a nemaju ili ne žele da otvaraju svoj vebšop. Istovremeno, Ananas je izuzetan poslovni partner za sve one trgovce kojima naš marketplace predstavlja dodatni kanal prodaje iz prostog razloga jer na ovaj način stižu do većeg broja potrošača i povećavaju svoju konkurentnost.

Da li su potrošači stekli poverenje u ovaj vid kupovine, prema Vašem uvidu?


Kada je reč o poverenju potrošača, ono se gradi sporo, a brzo gubi, zato kada poslujete u oblasti elektronske trgovine važno je da vam poverenje potrošača uvek bude prioritet. Primena postavke „potrošač je uvek u pravu” podrazumeva da izađete u susret potrošaču čak i onda kada nije potpuno u pravu, da mu ponudite zamenski proizvod ili vratite novac i na taj način izgradite solidnu bazu potrošača koji će vam se uvek vraćati.

Takođe, pri razvijanju naše strategije u fokus smo stavili dostavu, kao jedan od najvažnijih segmenata u procesu internet kupovine. Za proizvode koji su obeleženi bedžom „a direkt”, dostava se vrši narednog dana od dana naručivanja. Takođe, dostava paketa moguća je na Paketomate ili Paket Zonu, za one potrošače koji ne žele da čekaju kurira ili zbog radnih obaveza nisu kod kuće. Paket Zone su nešto sasvim novo na našem tržištu, a predstavljaju mrežu maloprodajnih objekata poput kafića, prodavnica, cvećara, menjačnica u kojima potrošač može preuzeti svoju Ananas pošiljku. Na ovaj način potrošaču je omogućeno da odabere mesto i vreme isporuke prema svojim planovima - blizu kućne adrese, posla ili prijatelja. Dodatno, prilikom preuzimanja Ananas pošiljke, potrošač ima mogućnost da plati karticom, što dodatno unapređuje poverenje onih potrošača koji još uvek imaju strah od plaćanja na platformi i ostavljanja podataka o platnoj kartici.

Sumirano, u ovom kratkom periodu koliko smo aktivni na tržištu, konstantno radimo na sticanju poverenja i kod naših kupaca i kod partnera i sagledavajući sadašnje poslovne rezultate, uverena sam da smo na odličnom putu.

Da li su potrošači informisani u pogledu svojih prava i dužnosti?


Potrošači poznaju svoja zakonska prava i informisani su kako i na koji način mogu da ih ostvare. O ovoj temi, mnogo se govori kako u medijima tako i u privrednim krugovima, naročito ako se uzme u obzir pandemija koronavirusa koja je doprinela promeni ponašanja potrošača i njihovih navika. Iz mog ugla, izuzetno jaka karika u sistemu zaštite potrošača jesu potrošačka udruženja koja aktivno informišu, edukuju i savetuju potrošače kako da na pravilan, bezbedan i siguran način obave internet kupovinu. Dakle, možemo da zaključimo da je situacija daleko bolja u odnosu na period od pre 5 - 10 godina.

Da li postoji konkurencija na tržištu platformi za etrgovinu u Republici Srbiji i da li se i inostrane platforme zapravo mogu smatrati konkurentskim (ukoliko takođe nude proizvode na tržištu RS)?


U Srbiji se razvijaju ecommerce platforme za onlajn prodaju, ali ih je još uvek daleko manje u odnosu na broj onlajn prodavnica u kojima trgovac samostalno nudi svoju robu ili usluge. Inostrane platforme, poput svetski poznatih platformi AliExpress, Amazon, Ebay, postavile su standarde u ovoj oblasti i svakako da su konkurentne. Međutim, činjenica je da veliki broj potrošača u Srbiji radije proizvode kupuje od domaćih trgovaca, jer se tako osećaju sigurnije i mogu se obratiti inspekcijskim organima i potrošačkim udruženjima za savet i pomoć u rešavanju potrošačkog problema. Kupovina na inostranim platformama podrazumeva primenu inostranog prava koje naši potrošači ne poznaju, te procedura za potrošačke žalbe i povraćaj robe ne funkcioniše tako jednostavno kao u slučaju kupovine na domaćoj e-commerce platformi kakva je Ananas.

U kojim zemljama posluje ANANAS?


Ananas posluje na tržištu Srbije i od skora i na tržištu Makedonije, ali tu se sigurno nećemo zaustaviti.

U kom pravcu je planiran dalji razvoj Vašeg poslovanja?


Počeli smo oprezno, osluškujući potrebe tržišta, naših partnera i kupaca i u skladu s tim razvijali strategiju, operativne planove i pravili poslovne poteze. Jedan od njih je i prodor na makedonsko tržište i to akvizicijom poznatih onlajn brendova za kupovinu: Grouper.mk i Paopao.mk. Modernizacija platforme, izrada mobilne aplikacije samo su neke od novina koje nas uskoro očekuju, tako da je jasno da ćemo celokupan dalji razvoj bazirati upravo na tome - inovativnim rešenjima i novim tržištima.Email Print