Zastava Bosne i Hercegovine

Maša Popov - intervju
Email Print


Regulisanje statusa frilensera

Maša Popov za Pravni komplet

Paragraf intervju - MAJ 2021Udruženje postoji od oktobra prošle godine, kada su prihodi frilensera dospeli u fokus Poreske uprave i šire javnosti. Iza nas je burnih pola godine, tokom kojih smo se potrudili da vlasti i svim građanima objasnimo šta su i ko su frilenseri i zašto je za celo društvo važno da se ta grana privrede razvija. Kao najveći uspeh vidim to što je, prilikom konsultacija sa nama, Vlada RS prihvatila neke naše sugestije i unela ih u sopstveni predlog zakona. To je samo po sebi jedan ogroman uspeh koji svima koji misle da nešto nije moguće treba da posluži kao motivacija da ipak pokušaju i ne odustaju.


UFPS je pored sastanaka sa predstavnicima Vlade RS, Poreske uprave i Ministarstva finansija, šta je i dovelo do toga da se položaj frilensera poboljša izmenama zakona, svoje aktivnosti usmerilo ka pomoći frilenserima u budućem periodu. UFPS nastoji da članovima odgovori na pitanja koja su aktuelna u ovom trenutku a tiču se razrešenja situacije u vezi sa plaćanjem poreza, testa samostalnosti i budućih obaveza.

Pored navedenog, UFPS će učestvovati u radnoj grupi za izradu novog zakona koji će regulisati položaj frilensera u Srbiji. Imajući u vidu da će Poreska uprava donositi poreska rešenja u skladu sa podacima koje je prikupila, a bez pozivanja frilensera da se izjasne o prilivima, UFPS će zajedno sa punomoćnikom udruženja, advokatom Urošem Radenkovićem, ponuditi pravnu pomoć frilenserima u vezi sa pisanjem žalbi na rešenja, u skladu sa svojim mogućnostima.

Zbog izvesnog nerazumevanja načina računanja objavili smo seriju kalkulatora kako bismo otklonili nedoumice i olakšali što većem broju građana da imaju predstavu o potencijalnom dugu, kao i da predvide trenutne i buduće obaveze. Trudili smo se da kalkulatori budu što jednostavniji za upotrebu, a dovoljno informativni. Sudeći po komentarima, to smo i postigli. Kalkulatori su dostupni na sajtu UFPS i na Google Play Store.

UFPS je otpočeo saradnju sa Beogradskom otvorenom školom i ima nameru da sarađuje sa svim udruženjima koja se bave pitanjima koja su u domenu rada UFPS.

Bavili smo se i testom samostalnosti, pa smo održali sastanak sa predstavnicima Poreske uprave na kojem su nam protumačeni konkretni primeri nekih frilensera, o čemu smo i pisali na svom sajtu.

Interesovanje frilensera za naše aktivnosti je vrlo veliko, budući da smo se fokusirali na konkretne stvari koje su od velikog značaja za frilensere.


U periodu kada su se slala rešenja tokom 2020, naše udruženje je primilo veliki broj zahteva za pomoć putem mejlova i poruka na fejsbuku. Svima je pružena adekvatna pomoć, dati su saveti i preduzeti koraci su dali dobre rezultate.


COVID-19 je uticao dvojako. S jedne strane, konku rencija na globalnom tržištu je sada mnogo veća, budući da su se mnogi okrenuli frilens zanimanjima. Sa druge strane, mnoge kompanije su usvojile model rada od kuće i počele da traže frilensere iz zemalja kao što je Srbija.

Ja sam nastavnik engleskog, tako da najviše mogu da govorim o uticaju pandemije na onlajn predavače stranih jezika. Nekima je COVID-19 izazvao ogromne probleme jer su časove držali u okviru onlajn škola koje su radile sa osnovnim i srednjim školama u Kini, pa kada su te škole zatvorene zbog virusa, tih časova nije bilo. Neke kompanije su i zatvorene. Sa druge strane, mnoge škole su imale više posla zato što rade sa pojedincima, koji sada manje izlaze iz svojih kuća i imaju više vremena za časove.

Pandemija utiče na sve, pa i na frilensere. Iako je kod jednog dela frilensera taj uticaj pozitivan, posebno jer su radili nesmetano kad svi ostali nisu, ipak je na međunarodnom tržištu, gde inače posluju, pala cena rada. Bez obzira na ovaj pad, ekonomija i tradicionalni oblici poslovanja koji su dosta patili zbog lokdauna mogli bi se osloniti na frilensere koji i dalje nesmetano rade i koji mogu i dalje doprinositi i zarađivati.


Po informacijama koje mi imamo, deluje da najviše ima nastavnika engleskog, mada, ima oko 40 zanimanja kojima se frilenseri bave. Najbrojniji su nastavnici, ali su brojni i programeri, dizajneri, stručnjaci za digitalni marketing, jutjuberi, dispečeri, podrška korisnicima i mnogi drugi, a na tu temu možete pročitati više u informativnom bukletu o frilenserima, dostupnoj na našem sajtu https://ufp.rs/frilenseri-informativni-tekst


Upravo je tako. Frilens način poslovanja sâm po sebi podrazumeva rad od kuće. Retko ko radi u kancelarijama. COVID je doprineo popularizaciji nečega na šta su mnoge korporacije želele da pređu, a to je upravo rad od kuće.


Dalji koraci su vezani za radnu grupu za kreiranje zakona koji će regulisati položaj frilensera u budućnosti, od 1. januara 2022. godine kada je predviđeno da novi zakon stupi na snagu. U okviru te grupe ćemo zastupati interese frilensera koji se tiču pravnog statusa, ali i povoljnog poreskog tretmana i prava frilensera.


Pre svega, moram da kažem da ne postoji sporazum sa Vladom, već je ostvarena saradnja. Mi smo kao udruženje građana tražili da nas saslušaju, Vlada je to učinila i prihvatila neke naše sugestije, pa nakon toga donela svoju odluku. Što se tiče situacije koja je rešena, zaštićeni su svi koji bi bili egzistencionalno ugroženi, potpuni “otpis duga” dobili su svi koji su zarađivali manje od 768.000 dinara godišnje, što je oko 530 evra mesečno u proseku. Po našem istraživanju, to je 54 posto frilensera. Svi koji su primali preko određenih iznosa su izbegli krivičnu i prekršajnu odgovornost i data im je mogućnost da plate zaostale neplaćene poreze i doprinose po novom, mnogo povoljnijem modelu, i to ne reprogramom, već kreditom na 120 jednakih mesečnih rata, uz mogućnost otplate dugovanog i ranije. Još jedna bitna stvar je to što će svima koji po izmeni zakona imaju dug biti upisan radni staž i/ili će im biti uvećana penziona masa. Jedna od glavnih zamerki frilensera bila je da nam se traži da uplatimo doprinos za PIO, ali nam se ne računa staž.


Frilenseri u najvećoj meri posluju sa inostranim klijentima na vrlo dinamičnom i surovom svetskom tržištu. Priroda našeg rada ne svrstava nas ni u preduzetnike, ni u klasične radnike. Bitno nam je da se to uvaži novim zakonskim rešenjem koje bi nam pružilo odgovarajući status.

Jedan od najvećih problema jeste što frilenseri, za razliku od preduzetnika i radnika u Srbiji, nemaju pravnu zaštitu. Ukoliko nas klijenti ne plate za rad, mi praktično ne možemo naplatiti svoja potraživanja budući da su nam klijenti u inostranstvu, a i da u većini slučajeva frilenseri posluju bez ugovora u pisanoj formi. Rizik poslovanja je, dakle, dosta visok, dok je zaštita u okviru pravnog poretka Republike Srbije nemoguća zato što su klijenti iz drugih država, a pred inostranim sudovima nedostižna zato što je pokretanje postupka u drugim državama nemoguće, nepraktično ili neisplativo.


Svakako je frilens novi vid poslovanja koji se pojavio u poslednjih par godina, a posledice COVID-19 su samo ubrzale i intenzivirale razvoj istog. Republika Srbija bi trebalo da nađe mehanizme zaštite frilensera na svetskom tržištu, a što se tiče regulisanja statusa frilensera, na tome se već radi. Radna grupa je formirana i očekujemo da do kraja ove godine dobijemo prvi zakon kojim će se prepoznati frilenseri kao oblik rada i privređivanja koji je u svom začetku.Email Print