Zastava Bosne i Hercegovine

Doc. dr Mihailo Jovanović - intervju
Email Print


Digitalizacija javne uprave i pružanje elektronskih usluga građanima kao pokretač unapređenja javne uprave

doc. dr Mihailo Jovanović za Pravni komplet

Paragraf intervju - AVGUST 2020Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je služba Vlade, a direktor Kancelarije direktno odgovara predsedniku Vlade. Poslovi Kancelarije su da konsoliduje državne IT resurse, obezbedi povezivanje različitih informacionih sistema i bude snažna podrška i osnova razvoja elektronske uprave Srbije. Digitalizacija javne uprave i pružanje elektronskih usluga građanima, koji će ih koristiti na jednostavan, efikasan, transparentan i brz način jedan je od prioriteta Vlade Srbije i glavnih pokretača unapređenja kvaliteta, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti javne uprave.

Kancelarija obavlja stručne poslove koji se odnose na:

  • projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave i informacionih sistema i infrastrukture organa državne uprave i službi Vlade;
  • razvoj i primenu standarda u uvođenju in formaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade, kao i podršku u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade;
  • projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa;
  • poslove za potrebe Centra za bezbednost IKT sistema u republičkim organima (CERT republičkih organa);
  • pružanje usluga projektovanja, razvoja i funkcionisanja internet pristupa, internet servisa i drugih centra-
  • lizovanih elektronskih servisa;
  • planiranje razvoja i nabavke računarske i komunikacione opreme za potrebe organa državne uprave i službi Vlade;
  • koordinaciju i pružanje podrške za ostvarivanje međunarodne saradnje i poslovanja na globalnom tržištu za digitalne, inovativne i kreativne delatnosti, praćenje i promociju povezivanja javnog i privatnog sektora u oblastima digitalne inovativne kreativne ekonomije kroz Platformu “Srbija stvara”, sa ciljem održivog i integrisanog ekonomskog rasta Srbije kao i druge poslove određene posebnim propisima.

Kancelarija može pružati stručnu pomoć drugim državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim službama u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti za njihove potrebe.

Poslove iz svoje nadležnosti Kancelarija vrši za sve organe državne uprave, osim za one koji zbog specifičnosti poslova imaju svoje službe za vršenje tih poslova.


Kancelarija za IT i eUpravu postala je prva institucija koja je upisana u Registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskom potpisu i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Ovim činom Kancelarija je postala jedina institucija koja garantuje pouzdanost elektronskihidentiteta građana, kao i bezbedno korišćenje usluga elektronske uprave.

Različite šeme elektronske identifikacije na Nacionalnom portalu za elektronsku identifikaciju (eid.gov.rs) dostupne su korisnicima Portala eUprava ali i svim drugim državnim portalima koji izvrše integraciju sa sistemom elektronske identifikacije Kancelarije za IT i eUpravu. Do sada je to uradilo Ministarstvo zdravlja sa svojim Portalom eZdravlje (e-zdravlje.gov.rs).

To znači da građani Republike Srbije i strani državljani kojima je odobren stalni boravak u Republici Srbiji uskoro neće morati da pamte brojne naloge za korišćenje usluga elektronske uprave na različitim državnim portalima (CROSO, ePorezi, APR, LPA i dr.), niti će morati zasebno da se prijavljuju i registruju za svaki od pojedinačnih portala i veb prezentacija. Dovoljno je da se elektronski identifikuju na Portalu eUprava.


Vlada Republike Srbije usvojila je Program razvoja elektronske uprave za period 2020-2022. kojim je predviđeno da u naredne dve i po godine najveći broj usluga javne uprave bude dostupan građanima i privredi putem interneta ili mobilnog telefona. Naime, očekuje se uspostavljanje novih 300 usluga eUprave ili mUprave, koje će redovno koristiti najmanje milion i po građana i privrednika, čime će se izbeći odlasci na šaltere i podnošenje papirne dokumentacije.

Program razvoja elektronske uprave ima četiri cilja, a za građane je najznačajniji treći koji definiše unapređenje Portala eUprave, značajno povećanje broja elektronskih usluga i novi pristup digitalizaciji procedura sa fokusom na životne događaje. U slučaju preseljenja, plaćanja poreza, registracije automobila ili drugih sličnih životnih aktivnosti, građani će moći odmah elektronski da obave sve postupke koje su sa tim događajem povezane umesto da ih rešavaju jedan po jedan. Sve usluge će biti dostupne i putem mobilnog telefona, a građani i privreda će imati mogućnost da prate u kojoj fazi rešavanja je njihov zahtev i na kraju da ocene kvalitet usluge.

U prethodna 3-4 meseca najaktuelnije usluge na Portalu eUprava su prijava dece za upis u predškolske ustanove - eVrtić i prijava dece za upis u osnovnu školu - eUpis. Roditelji vrlo lako, putem interneta ili mobilnog telefona, na teritoriji cele zemlje, mogu svoju decu da prijave za vrtić ili školu, bez potrebe da odu ni na jedan jedini šalter, kao što ne treba da pribavljaju niti jedan papirni dokument za ove potrebe. Samo ove godine 56.000 roditelja je koristilo uslugu eVrtić. Tokom jula meseca, građani su imali priliku da koriste i nove usluge: elektronski upis dece u srednje škole, kao i zamenu vozačke dozvole preko interneta. Naime, ove godine, po prvi put budući srednjoškolci su se upisivali u škole potpuno elektronski preko Portala eUprava, bez potrebe da odlaze u željenu srednju školu. A oni koji treba da zamene vozačku dozvolu, zahtev će uskoro moći da podnesu preko Portala, bez potrebe da odlaze na šalter policijske stanice, da elektronski izvrše potrebna plaćanja, a novu vozačku dozvolu će dobiti preko pošte na svome kućnom pragu.

Osnova razvoja eUprave je i digitalna infrastruktura koja se ogleda u sledećim aktuelnim projektima Kancelarije: završetak Državnog data centra u Kragujevcu, povezivanje lokalnih samouprava na jedinstvenu informaciono-komunikacionu mrežu eUprave i uspostavljanje ePisarnice i eArhive, kako bi se u potpunosti digitalizovao rad javne uprave tj. kako bi se omogućili prijem, izrada i čuvanje elektronskih dokumenata. Od strateškog značaja je i završetak Centralnog registra stanovništva i izrada Metaregistra, jačanje informacione bezbednosti i obuka službenika za rad u digitalnom okruženju.

Jedan od ključnih ciljeva Programa jeste pravna sigurnost eUprave. Građani već sada mogu da provere koje podatke organi čuvaju o njima, a uskoro će moći da podnesu zahtev za izmenu ili saznaju ko koristi te podatke i na koji način.

Već sada registrovani korisnici Portala eUprava (euprava.gov.rs) mogu da vide svoje podatke u sekciji Moji podaci i to iz 20 različitih registara i elektronskih evidencija. Tu su podaci iz biračkog spiska i matičnih knjiga rođenih i venčanih, kao i podaci iz čak 9 evidencija MUPa vezanih za lične karte, pasoš, državljanstvo, prebivalište, boravište, vozačke dozvole, registraciju vozila i oružje u legalnom posedu. Korisnicima su dostupni podaci i iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Nacionalne službe za zapošljavanje, PIO fonda, Republičkog geodetskog zavoda, Poreske uprave Republike Srbije, a od skora i lokalnih poreskih administracija.

Elektronske dokumente prepoznaju i prihvataju sudovi, beležnici i izvršitelji dok će institucije njihovu autentičnost potvrđivati svojim ePečatom, umesto ePotpisom pojedinačnih službenika. Programom će biti rešeno i pitanje dostave dokumenata. Umesto da čekaju poštara, građani i privreda dobijaju elektronsko rešenje lokalne poreske administracije za porez na imovinu u Jedinstveno elektronsko sanduče na Portalu eUprava. Slično će biti i sa dostavljanjem rešenja suda, katastra ili nekog drugog organa, čime će biti rešen višedecenijski problem zastarevanja postupaka usled loše dostave, a očekuje se da do 2022. elektronsko sanduče ima najmanje 640.000 građana i 150.000 firmi.

Kancelarija za IT i eUprava je prva institucija koja je već primenila ePečat - kod elektronskog potpisivanja rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na imovinu koja se ove godine po prvi put elektronski dostavljaju korisnicima Portala eUprava u elektronsko sanduče. Tako su građani već dvadesetak lokalnih samouprava već dobili ova rešenja preko Portala eUprava. Tokom godine će i sve ostale lokalne samouprave rešenja za porez na imovinu slati u elektronsko sanduče registrovanim korisnicima Portala.


Mi smo kao Kancelarija bili dužni da se prilagodimo Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2017) i Pravilniku o Registru pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije (“Sl. glasnik RS”, br. 67/2018), gde rešenjem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija od 1. juna 2020. godine Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je upisana u Registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije. Upisom u Registar, Kancelarija je postala prvi pružalac navedene usluge u Republici Srbiji, a čime garantuje pouzdanost elektronskih identiteta građana, kao i bezbedno korišćenje usluga elektronske uprave.

Članom 20. navedenog zakona propisano je da se šema elektronske identifikacije koja je upisana u registar iz člana 19. ovog zakona može koristiti za utvrđivanje identiteta stranke u opštenju sa organom javne vlasti.

Kancelarija ne čuva podatke građana, lična isprava se traži u skladu sa pomenutim podzakonskim aktom kako bi se dodelio prvi nivo autentikacije (korisničko ime i lozinka). Oba sajta i eUprava i eID koriste HTTPS protokol i potpuno su bezbedni za korišćenje.

Jedini problem koji smo dobijali od građana je format dokumenta koji su prilagali.


Tako je, izgradnja Državnog data centra u Kragujevcu teče u skladu sa planiranom dinamikom radova i očekujemo njegovo otvaranje početkom oktobra meseca.

Izgradnja ovog Državnog data centra omogućiće mnogo brži i efikasniji razvoj usluga eUprave. Cilj Vlade Srbije i Kancelarije je da za dve do tri godine sve usluge elektronske uprave budu dostupne na mobilnim telefonima i da građani ne moraju uopšte da odlaze na šaltere javne uprave.

Državni data centar u Kragujevcu imaće kapacitet od skoro 1200 rek ormana i biće 5 puta veći od data centra u Beogradu. Imaće 2 objekta površine oko 14 hiljada kvadratnih metara. Data centar je projektovan po najvišim tehničkim standardima i spreman je da ispuni najviši standard pouzdanosti TIER 4 i imaće visok koeficijent efikasnosti iskorišćenja električne energije te će biti u rangu efikasnosti najvećih svetskih data centara.


Svakodnevno koristimo bazu Paragrafa u svom radu, praktično je to postala podrazumevana alatka u obavljanju menadžerskog posla u javnoj upravi.Email Print