Zastava Bosne i Hercegovine


Besplatna obuka za rad u Kancelarku


Obuka za e-Fakture

(uskoro u julu)

Obuka za e-Delovodnik

(uskoro u julu)
Teme obuke:


Modul e-Fakture

 • Kreiranje i slanje faktura, avansnih faktura, profaktura
 • Kreiranje nacrta faktura i faktura spremnih za slanje
 • Upravljanje filterima (poslate i primljene fakture)
 • Primljene fakture (odobravanje, odbijanje, preuzimanje)
 • Podešavanje interne procedure odobravanja primljenih i poslatih faktura
 • Evidencija PDV (pojedinačna i zbirna evidencija)
 • Dodatne funkcionalnosti modula e-Faktura (iskoristi fakturu, kreiraj fakturu od __, evidentiranje uplate)

Modul e-Delovodnik

 • Kreiranje knjiga dokumenata
 • Zavođenje dokumenata
 • Podešavanje automatskog zavođenja faktura u knjigu ulaznih / izlaznih faktura
 • Dodavanje fizičkih lokacija
 • Dodavanje kategorija dokumentarnog materijala
 • Ostalo

Obuka se održava uživo, online, sa mogućnošću postavljanja pitanja.

Planirano vreme trajanja obuke: oko 90 minuta po obuci.