Zastava Bosne i Hercegovine


Napomena:
Svi komercijalni saradnici naše kompanije imaju istaknutu identifikacionu legitimaciju koja glasi na Paragraf Lex d.o.o.
Na taj način su legitimisani kao zvanični predstavnici naše firme.
Napomena:
Svi komercijalni saradnici naše kompanije imaju istaknutu identifikacionu legitimaciju koja glasi na Paragraf Lex d.o.o. Na taj način su legitimisani kao zvanični predstavnici naše firme.

- Paragraf tim -
Članovi našeg tima207

Stalni autori


DIREKTORIJUM

Generalni direktor
Saša Srdanović

Pomoćnik generalnog direktora za komercijalni menadžment
Srđan Stefanović

Pomoćnik generalnog direktora za finansijski menadžment i redakcijske poslove
Miodrag Pjevač

Autor pravne baze - stručni konsultant
Ljiljana Pjevač Pejović

Pravni zastupnik
Dragan Čokorilo

Chief technology officer (CTO)
Nikola Filipović

General PR manager kompanije
Marija Zlatić

Regional director
Jelena Cimeša Filipović

Assistant regional director
Olivera Marinković

Regional director
Sanja Prosenica

Assistant regional director
Smiljana Trninić

Regional director
Boban Branković

Assistant regional director
Aleksandar Cvetanović


SEKTOR REDAKCIJE

Glavni i odgovorni urednik izdanja - Supervizor
Milica Đurković

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Aleksandar Milanović

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Jasmina Vratonjić

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Mile Orlović

Glavni i odgovorni urednik pravne baze Paragraf Lex BA
Vladimir Marković

Glavni i odgovorni urednik za modele
Marija Galetić Lazarević

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Olica Pješčić

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Dragana Tošić

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika za radne odnose
Aleksandra Vasić

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Ivana Radovanović

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Bojana Jakšić - Kovačević

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Ivana Šušnjara

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika za sudsku praksu
Dejan Ojkić

Odgovorni urednik izdanja
Mira Ljubičić

Odgovorni urednik izdanja
Tijana Smiljanić

Odgovorni urednik izdanja
Bojan Mitković

Odgovorni urednik izdanja
Dragana Đinđić

Odgovorni urednik izdanja
Suzana Kostić

Odgovorni urednik izdanja - koordinator časopisa
Ana Đorđević

Odgovorni urednik izdanja
Vesna Ljubičić

Odgovorni urednik izdanja
Tatjana Orlović

Odgovorni urednik izdanja
Biljana Mihajlović

Odgovorni urednik izdanja
Nebojša Otović

Viši urednik izdanja
Jelena Milinković

Viši urednik izdanja
Ljiljana Todorović

Viši urednik izdanja
Neda Marković

Viši urednik izdanja
Sanja Bisenić

Viši urednik izdanja
Anđuša Jeremić

Viši urednik izdanja
Ivana Đinović

Urednik izdanja
Jelena Stojanov

Urednik izdanja
Vanja Đuričić

Urednik izdanja
Marko Mihajlov

Saradnik izdanja
Katarina Lazarević

Sekretar svih redakcija
Snježana Memiš

Pomoćnik sekretara svih redakcija
Duška Jovanović Kovačić

Pomoćnik sekretara svih redakcija
Lidija Vukobrat


SLUŽBA PRIPREME I PRELOMA

Digital publishing manager
Dragana Memišić Kljujić

Assistant digital publishing manager
Dušan Đorđević

Tim lider
Snežana Brindza

Viši HTML operater
Zvezdan Grgurović

Publishing manager
Ivana Sretković

Publishing manager
Nikola Đukanov

Viši saradnik
Ksenija Grubor

Viši saradnik
Slavica Ivanov

Viši saradnik
Biljana Marković

Viši saradnik
Tatjana Grkinić Kljujić

Viši saradnik
Katarina Vučićević

Viši saradnik
Gordana Đorđević

Saradnik
Tijana Marković


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE BEOGRAD

Regional director
Jelena Cimeša Filipović
jelena.cimesa@paragraf.rs
+381 63 379 761

Assistant regional director
Olivera Marinković
olivera.marinkovic@paragraf.rs
+381 63 379 948

Menadžer regionalnog centra
Violeta Dunda
violeta.dunda@paragraf.rs
+381 63 379 432

Certified coach manager
Igor Tirkajla
igor.tirkajla@paragraf.rs
+381 63 379 243

Senior key account manager
Jovan Bošković
jovan.boskovic@paragraf.rs
+381 63 379 798

Senior key account manager
Marija Jakovac
marija.jakovac@paragraf.rs
+381 63 379 394

Senior key account manager
Sandra Ljuzovski
sandra.ljuzovski@paragraf.rs
+381 63 534 425

Senior key account manager
Mirko Lević
mirko.levic@paragraf.rs
+381 63 379 513

Senior key account manager
Nina Parović
nina.parovic@paragraf.rs
+381 60 3370 171

Senior key account manager
Milena Nikolić
milena.nikolic@paragraf.rs
+381 63 379 848

Senior key account manager
Sanja Kočiš
sanja.kocis@paragraf.rs
+381 63 379 675

Senior key account manager
Bojan Stiković
bojan.stikovic@paragraf.rs
+381 60 337 0167

Senior key account manager
Ivana Čolović
ivana.colovic@paragraf.rs
+381 60 3370 106

Senior key account manager
Ljubica Vojinović
ljubica.vojinovic@paragraf.rs
+381 60 3370 118

Senior key account manager
Slavica Zagorac

Senior event manager
Jelena Šapić
jelena.sapic@paragraf.rs
+381 63 379 541

Senior event manager
Nevena Martinović
nevena.babic@paragraf.rs
+381 63 379 985

Senior event manager
Igor Krajnović
igor.krajnovic@paragraf.rs
+381 63 379 438

Event manager
Jovana Vidaković
jovana.vidakovic@paragraf.rs
+381 63 379 164

Rukovodilac marketinga
Marko Pakević
marko.pakevic@paragraf.rs
+381 63 379 960

Urednik sajta
Katarina Grbić
katarina.grbic@paragraf.rs

Marketing specialist
Predrag Komanović
predrag.komanovic@paragraf.rs

Social media specialist
Tamara Ilić-Miljanić
tamara.ilic-miljanic@paragraf.rs

Social media specialist
Uroš Stevanović
uros.stevanovic@paragraf.rs


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE NOVI SAD

Regional director
Sanja Prosenica

Assistant regional director
Smiljana Trninić
smiljana.trninic@paragraf.rs
+381 63 379 556

Menadžer regionalnog centra
Ivana Rosić
ivana.rosic@paragraf.rs
+381 63 379 416

Senior key account manager
Tamara Senderak
tamara.senderak@paragraf.rs
+381 60 3370 179

Senior key account manager
Dejana Stević
dejana.stevic@paragraf.rs
+381 63 379 545

Senior key account manager
Ivan Jelušić
ivan.jelusic@paragraf.rs
+381 63 379 817

Senior key account manager
Milana Davidov
milana.davidov@paragraf.rs
+381 60 337 0157

Senior key account manager
Petar Nikolić
petar.nikolic@paragraf.rs
+381 63 379 758

Senior key account manager
Tijana Vasić
tijana.vasic@paragraf.rs
+381 60 3370 155

Senior key account manager
Zorica Majstorović
zorica.majstorovic@paragraf.rs
+381 60 3370 127

Account manager
Tamara Novaković
tamara.novakovic@paragraf.rs
+381 60 3370 163

Account manager
Marko Davidović
marko.davidovic@paragraf.rs
+381 63 379 257


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE NIŠ

Regional director
Boban Branković
boban.brankovic@paragraf.rs

Assistant regional director
Aleksandar Cvetanović
aleksandar.cvetanovic@paragraf.rs
+381 63 379 661

Branch manager
Marija Šebek
marija.sebek@paragraf.rs
+381 60 337 0169

Branch manager
Slobodan Mišić
slobodan.misic@paragraf.rs
+381 63 379 846

Senior key account manager
Stanika Đorđević
stanika.djordjevic@paragraf.rs
+381 63 379 726

Senior key account manager
Nenad Petrović
nenad.petrovic@paragraf.rs
+381 60 337 0153

Senior key account manager
Miloš Mitić
milos.mitic@paragraf.rs
+381 60 337 0154

Senior key account manager
Negovan Trajković
negovan.trajkovic@paragraf.rs
+381 60 337 0152

Senior key account manager
Vladimir Cvetković
vladimir.cvetkovic@paragraf.rs
+381 60 308 1117

Senior key account manager
Jovana Blažević
jovana.blazevic@paragraf.rs
+381 63 379 738

Senior key account manager
Tijana Bažalac Petrović
tijana.bazalac@paragraf.rs
+381 60 337 0168

Key account manager
Aleksandra Marinković
aleksandra.marinkovic@paragraf.rs
+381 60 3370 120

Key account manager
Jagoda Vojinović
jagoda.vojinovic@paragraf.rs
+381 63 379 941

Office promoter
Jelena Domazetović
jelena.domazetovic@paragraf.rs
+381 63 379 612


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE BIH

Direktor Paragraf Lex BA d.o.o.
Srđan Grahovac
srdjan.grahovac@paragraf.ba
+387 64 460 0914

Direktor Paragraf Lex d.o.o. Sarajevo
Alma Kurbašić
alma.kurbasic@paragraf.ba
+387 64 460 0918

Tim lider
Mersudin Podgorica
mersudin.podgorica@paragraf.ba
+387 66 371 314

Stručni saradnik
Momir Šarić
momir.saric@paragraf.ba
+387 64 460 0916

Stručni saradnik
Bojan Dakić
bojan.dakic@paragraf.ba
+387 66 370 355

Saradnik
Biljana Novaković
biljana.novakovic@paragraf.ba
+387 64 460 0915

Saradnik
Bojan Cicović
bojan.cicovic@paragraf.ba
+387 64 460 0917

Saradnik
Ivana Grahovac
ivana.grahovac@paragraf.ba
+387 64 460 0913

Saradnik
Dragana Volaš
dragana.volas@paragraf.ba
+387 64 460 0911

Saradnik
Vanja Vrhovac
vanja.vrhovac@paragraf.ba
+387 66 055 804

Saradnik
Sunita Koristović
sunita.koristovic@paragraf.ba
+387 64 46 00 921

Saradnik
Darko Todorović
darko.todorovic@paragraf.ba
+387 66 371 181

Saradnik
Vanja Pešić
vanja.pesic@paragraf.ba
+387 64 46 00 912

Saradnik
Irhana Bosnić
irhana.bosnic@paragraf.ba
+387 66 371 280

Saradnik
Jelena Dević
jelena.devic@paragraf.ba
+387 64 460 0913

Event manager
Dragana Golijanin
dragana.golijanin@paragraf.ba
+381 65 693 224


SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

Head of technical support
Stefan Veličković
stefan.velickovic@paragraf.rs

Technical support specialist
Veseljko Lale
veseljko.lale@paragraf.rs

Technical support specialist
Branimir Savin
branimir.savin@paragraf.rs

Customer Support Specialist and Webmaster
Marko Božović
marko.bozovic@paragraf.rs

Webmaster
Dušan Đorđević
d.djordjevic@paragraf.rs

Technical support specialist
Dušan Ćalić
dusan.calic@paragraf.rs


SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Šef računovodstva
Amalija Balog

Viši računovođa
Galina Ignjatović

Viši računovođa
Anja Kovačević

Viši računovođa
Biljana Savić

Računovođa
Ljiljana Stojiljković


SLUŽBA NAPLATE

Rukovodilac službe naplate
Dragan Stijović

Pomoćnik rukovodioca službe naplate
Maja Vulović

Viši saradnik
Natalija Lazarević

Viši saradnik
Jelena Radovanović

Referent
Vera Pavlović


SEKTOR INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Chief technology officer (CTO)
Nikola Filipović

Software Developer
Nenad Stojković

Software Developer
Filip Božović

QA tester za nove proizvode
Aleksandra Perić
aleksandra.peric@paragraf.rs
+381 63 379 570

QA tester za nove proizvode
Jovana Vuković
jovana.vukovic@paragraf.rs
+381 63 379 573


SPOLJNI SARADNICI

Milan Obrić

Snežana Zvonarić

Zorica Arsić

Igor Galić

Dimitrije Janković

Miroslav Jarak

Suzana Jontulović

Snežana Jurišić

Svjetlana Lale

Nenad Milašinović

Nikolina Milašinović

Marina Protić

Dragan Simić

Ranko Jerković

Vesna Lukić

Miloš Tadić

Mara Cvetković

Rada Pavlović


PARTNERI ZA KANCELARKA

Rukovodilac regionalnih centara
Nevena Živanović
nevena.zivanovic@paragraf.rs
+381 63 379 487

Pomoćnik rukovodioca regionalnih centara
Aleksandar Vesović
aleksandar.vesovic@paragraf.rs
+381 63 379 151

Agent prodaje
Ivan Jovković
ivan.jovkovic@paragraf.rs
+381 63 379 192

Agent prodaje
Aleksandra Pribilović
aleksandra.pribilovic@paragraf.rs
+381 63 379 280

Agent prodaje
Goran Janković
goran.jankovic@paragraf.rs
+381 60 3370 161

Agent prodaje
Jovana Stojković
jovana.stojkovic@paragraf.rs
+381 63 379 268

Agent prodaje
Stefan Mijatović
stefan.mijatovic@paragraf.rs
+381 62 8007 442

Agent prodaje
Vladimir Jokić
vladimir.jokic@paragraf.rs
+381 63 379 483

Agent prodaje
Ana Stanković ana.stankovic@paragraf.rs
+381 63 379 567

Agent prodaje
Ana Milićević

Agent prodaje
Ivana Tošović

Glavni agent korisničke podrške
Saša Potić
sasa.potic@paragraf.rs
+381 60 3370 128

Pomoćnik glavnog agenta korisničke podrške
Danijela Teofilović
danijela.teofilovic@paragraf.rs
+381 60 3370 125

Junior agent korisničke podrške
Jelena Zdravković
jelena.zdravkovic@paragraf.rs
+381 60 6304 489

Referent admina
Dane Belić
dane.belic@paragraf.rs
+381 63 379 705

Account manager
Strahinja Lazić
strahinja.lazic@paragraf.rs
+381 62 8007 435

Account manager
Milica Trifunović
milica.trifunovic@paragraf.rs
+381 63 379 507

Junior agent prodaje
Milica Stan
milica.stan@paragraf.rs
+381 63 379 295

Junior agent prodaje
Dragana Milenović
dragana.milenovic@paragraf.rs
+381 63 379 295

Junior agent prodaje
Jelena Lazić
jelena.lazic@paragraf.rs
+381 63 379 210

Junior agent prodaje
Julija Stojanovic

Junior agent prodaje
Tamara Denić

Junior agent prodaje
Nina Stojanović

Pomoćnik glavnog programera
Nikola Dejanović

Programer
Miloš Srnić

Programer
Marko Bogdanović

Programer
Ilija Uzelac

Programer
Dejan Ristić

Programer
Vuk Zdravković

Junior programer
Nikola Brzovan

Junior programer
Nikola Živković

Junior programer
Sofija Stojanović

Junior programer
Marko Vukojević

Junior programer
Aleksa Atanasijević

Junior programer
Nemanja Jezdić

Junior programer
Mladen Kostić

Junior programer
Aleksa Petković

Junior programer
Jordan Begić

Junior programer
Dušan Đorđević

Junior programer
Nevena Nikolić

Junior programer
Aleksa Mladenović

Junior programer
Dejan Đošić

Junior programer
Nikola Timotijević

Junior programer
Dejan Živanov

Junior programer
Minja Vujačić

Junior programer
Aleksandar Jocković

Junior programer
Aleksandar Pavlović

Asistent menadžera inovacija
Milica Lukovac


SEKTOR OPŠTIH POSLOVA

Rukovodilac sektora opštih poslova
Predrag Pavlović

Pomoćnik rukovodioca opšteg sektora
Dejan Kovačić

Koordinator
Radovan Bojanović

Saradnik
Ljubinka Ranisavljev

Saradnik
Jasmina Srdanović


ODRŽAVANJE

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Svetlana Nikolić

Pružalac usluge keteringa
i održavanja
Nataša Opra