Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Napomena:
Svi komercijalni saradnici naše kompanije imaju istaknutu identifikacionu legitimaciju koja glasi na Paragraf Lex d.o.o.
Na taj način su legitimisani kao zvanični predstavnici naše firme.
Napomena:
Svi komercijalni saradnici naše kompanije imaju istaknutu identifikacionu legitimaciju koja glasi na Paragraf Lex d.o.o. Na taj način su legitimisani kao zvanični predstavnici naše firme.

- Paragraf tim -
Članovi našeg tima207

Stalni autori


DIREKTORIJUM

Generalni direktor
Bratislav Milovanović

Autor pravne baze - stručni konsultant
Ljiljana Pjevač Pejović

Pravni zastupnik
Dragan Čokorilo

General PR manager kompanije
Marija Zlatić

Komercijalni direktor Kompanije i svih ćerki Kompanije
Vanja Rodić

Regional head director
Srđan Stefanović

Regional director
Jelena Cimeša Filipović

Regional director
Sanja Prosenica

Assistant regional director and quality manager
Saša Srdanović

Regional director
Boban Branković

Assistant regional director
Aleksandar Cvetanović


SEKTOR REDAKCIJE

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Milica Đurković

Glavni i odgovorni urednik
Aleksandar Milanović

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Jasmina Vratonjić

Glavni i odgovorni urednik
Mile Orlović

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Mara Cvetković

Glavni i odgovorni urednik ino pravnih baza
Vladimir Marković

Glavni i odgovorni urednik izdanja i koordinator
Snežana Zvonarić

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Olica Pješčić

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja i koordinator
Marija Galetić Lazarević

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Ranko Jerković

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Ivana Radovanović

Odgovorni urednik izdanja
Marija Torlak

Odgovorni urednik izdanja
Mira Ljubičić

Odgovorni urednik izdanja
Tijana Smiljanić

Odgovorni urednik izdanja
Bojan Mitković

Odgovorni urednik izdanja
Dragana Đinđić

Odgovorni urednik izdanja
Aleksandra Vasić

Odgovorni urednik izdanja - koordinator časopisa
Ana Đorđević

Viši urednik izdanja
Aleksandra Jovanović

Viši urednik izdanja
Dejan Ojkić

Viši urednik izdanja
Ivana Šušnjara

Viši urednik izdanja
Anđuša Jeremić

Viši urednik izdanja
Jelena Milinković

Viši urednik izdanja
Biljana Mihajlović

Viši urednik izdanja
Suzana Kostić

Viši urednik izdanja
Dragana Tošić

Viši urednik izdanja
Nebojša Otović

Viši urednik izdanja
Bojana Jakšić - Kovačević

Viši urednik izdanja
Tatjana Orlović

Urednik INO baze
Neda Marković

Urednik izdanja
Miloš Tadić

Urednik izdanja
Ivana Đurović

Urednik izdanja
Sanja Bisenić

Urednik izdanja
Jelena Stojanov

Urednik izdanja
Marina Nikolić

Saradnik izdanja
Vanja Đuričić

Saradnik izdanja
Aleksandra Vićovac

Sekretar svih redakcija
Snježana Memiš

Pomoćnik sekretara svih redakcija
Duška Jovanović Kovačić

Pomoćnik sekretara svih redakcija
Lidija Vukobrat


SLUŽBA PRIPREME I PRELOMA

Digital publishing manager
Dragana Memišić Kljujić

Assistant digital publishing manager
Dušan Đorđević

Tim lider
Snežana Brindza

Viši HTML operater
Zvezdan Grgurović

Publishing manager
Ivana Sretković

Viši saradnik - koordinator
Nikola Đukanov

Viši saradnik
Ksenija Grubor

Viši saradnik
Slavica Ivanov

Viši saradnik
Biljana Marković

Viši saradnik
Rada Pavlović

Saradnik
Gordana Đorđević

Saradnik
Tatjana Grkinić Kljujić

Saradnik
Katarina Vučićević

Saradnik
Tijana Marković

Saradnik
Saša Potić


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE BEOGRAD

Regional head director
Srđan Stefanović
srdjan.stefanovic@paragraf.rs

Regional director
Jelena Cimeša Filipović
jelena.cimesa@paragraf.rs
+381 63 379 761

Menadžer regionalnog centra Beograd
Olivera Marinković
olivera.marinkovic@paragraf.rs
+381 63 379 948

Certified coach manager
Igor Tirkajla
igor.tirkajla@paragraf.rs
+381 63 379 843

Senior key account manager
Jovan Bošković
jovan.boskovic@paragraf.rs
+381 63 379 798

Senior key account manager
Marija Jakovac
marija.jakovac@paragraf.rs
+381 63 379 571

Senior key account manager
Violeta Dunda
violeta.dunda@paragraf.rs
+381 63 379 642

Senior key account manager
Sandra Ljuzovski
sandra.ljuzovski@paragraf.rs
+381 63 534 425

Senior key account manager
Mirko Lević
mirko.levic@paragraf.rs
+381 63 379 873

Senior key account manager
Nina Parović
nina.parovic@paragraf.rs
+381 60 3370 171

Senior key account manager
Milena Nikolić
milena.nikolic@paragraf.rs
+381 63 379 848

Senior key account manager & new products coordinator
Sanja Kočiš
sanja.kocis@paragraf.rs
+381 63 379 675

Key account manager
Tamara Marčić Jović
tamara.marcic@paragraf.rs
+381 62 8007 434

Key account manager
Bojan Stiković
bojan.stikovic@paragraf.rs
+381 60 337 0167

Key account manager
Slavica Zagorac
slavica.arsenovic@paragraf.rs
+381 60 3370 114

Key account manager
Ivana Čolović
ivana.colovic@paragraf.rs
+381 60 3370 106

Key account manager
Igor Krajnović
igor.krajnovic@paragraf.rs
+381 62 800 7438

Account manager
Milica Ivanović
milica.ivanovic@paragraf.rs
+381 60 3370 173

Account manager
Ljubica Vojinović
ljubica.vojinovic@paragraf.rs
+381 60 3370 118

Account manager
Aleksandra Pribilović
aleksandra.pribilovic@paragraf.rs
+381 60 6304 480

Account manager
Nevena Živanović
nevena.zivanovic@paragraf.rs
+381 60 6304 481

Account manager
Jovana Stojković
jovana.stojkovic@paragraf.rs
+381 60 6304 478

Account manager
Nevena Babić
nevena.babic@paragraf.rs
+381 63 379 985

Menadžer pravne edukacije
Miroslav Bojović
+381 63 379 734

Senior event manager
Jelena Šapić
jelena.sapic@paragraf.rs
+381 63 379 541

Online menadžer
Marko Pakević
marko.pakevic@paragraf.rs
+381 63 379 960

Urednik sajta
Katarina Sarić
katarina.saric@paragraf.rs
+381 60 3370 170

Marketing specialist
Predrag Komanović
predrag.komanovic@paragraf.rs

Marketing data analyst
Julija Stojanović

Marketing data analyst
Svetlana Nikolić

Marketing data analyst
Ana Đaković


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE NOVI SAD

Regional director
Sanja Prosenica

Assistant regional director and quality manager
Saša Srdanović

Menadžer regionalnog centra
Smiljana Trninić
smiljana.trninic@paragraf.rs
+381 63 379 556

Senior key account manager & new products coordinator
Biljana Savić
biljana.djurasovic@paragraf.rs
+381 63 379 382

Senior key account manager
Ivana Rosić
ivana.rosic@paragraf.rs
+381 63 379 416

Senior key account manager
Tamara Senderak
tamara.senderak@paragraf.rs
+381 60 3370 179

Key account manager
Dejana Stević
dejana.stevic@paragraf.rs
+381 63 379 545

Key account manager
Ivan Jelušić
ivan.jelusic@paragraf.rs
+381 63 379 817

Key account manager
Milana Davidov
milana.davidov@paragraf.rs
+381 60 337 0157

Account manager
Đurđica Dukić
djurdjica.dukic@paragraf.rs
 

Account manager
Petar Nikolić
petar.nikolic@paragraf.rs
+381 63 379 758

Key account manager
Tijana Vasić
tijana.vasic@paragraf.rs
+381 60 3370 155

Account manager
Zorica Majstorović
zorica.majstorovic@paragraf.rs
+381 60 3370 127

Account manager
Jelena Lemić
jelena.lemic@paragraf.rs
+381 60 3370 102

Account manager
Katarina Šnajderbek
katarina.snajderbek@paragraf.rs
+381 60 3370 107


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE NIŠ

Regional director
Boban Branković
boban.brankovic@paragraf.rs

Assistant regional director
Aleksandar Cvetanović
aleksandar.cvetanovic@paragraf.rs
+381 63 379 661

v.d. Branch manager
Marija Šebek
marija.sebek@paragraf.rs
+381 60 337 0169

Branch manager
Slobodan Mišić
slobodan.misic@paragraf.rs
+381 63 379 846

Senior key account manager
Stanika Đorđević
stanika.djordjevic@paragraf.rs
+381 63 379 726

Senior key account manager & new products coordinator
Nenad Petrović
nenad.petrovic@paragraf.rs
+381 60 337 0153

Key account manager
Miloš Mitić
milos.mitic@paragraf.rs
+381 60 337 0154

Key account manager
Negovan Trajković
negovan.trajkovic@paragraf.rs
+381 60 337 0152

Key account manager
Tijana Bažalac Petrović
tijana.bazalac@paragraf.rs
+381 60 337 0168

Key account manager
Vladimir Cvetković
vladimir.cvetkovic@paragraf.rs
+381 60 308 1117

Account manager
Mihailo Sabljić
mihailo.sabljic@paragraf.rs
+381 63 379 705

Account manager
Jovana Blažević
jovana.blazevic@paragraf.rs
+381 63 379 738

Account manager
Aleksandra Marinković
aleksandra.marinkovic@paragraf.rs
+381 60 3370 120

Account manager
Jagoda Vojinović
jagoda.vojinovic@paragraf.rs
+381 63 379 941

Office promoter
Jelena Domazetović
jelena.domazetovic@paragraf.rs
+381 63 379 612


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE BIH

v.d. direktora Paragraf Lex BA d.o.o.
Srđan Grahovac
srdjan.grahovac@paragraf.ba
+387 64 460 0914

Direktor Paragraf Lex d.o.o. Sarajevo
Amar Gadžo
amar.gadzo@paragraf.ba
+387 66 371 294

Tim lider
Mersudin Podgorica
mersudin.podgorica@paragraf.ba
+387 66 371 314


Alma Kurbašić
alma.kurbasic@paragraf.ba
+387 64 460 0918

Stručni saradnik
Momir Šarić
momir.saric@paragraf.ba
+387 64 460 0916

Saradnik
Biljana Novaković
biljana.novakovic@paragraf.ba
+387 64 460 0915

Saradnik
Bojan Dakić
bojan.dakic@paragraf.ba
+387 66 370 355

Saradnik
Bojan Cicović
bojan.cicovic@paragraf.ba
+387 64 460 0917

Saradnik
Ivana Grahovac
ivana.grahovac@paragraf.ba
+387 64 460 0913

Saradnik
Dragana Volaš
dragana.volas@paragraf.ba
+387 64 460 0911

Saradnik
Nikolina Šušić
nikolina.susic@paragraf.ba
+387 66 371 181

Saradnik
Ajla Smajić
ajla.smajic@paragraf.ba
+387 66 371 280

Saradnik
Ena Pojskić
ena.pojskic@paragraf.ba
+387 64 460 0921


SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

Technical support specialist and System Administrator
Miloš Srnić
milos.srnic@paragraf.rs

Technical support specialist
Miodrag Pjevač miodrag.pjevac@paragraf.rs

Technical support specialist
Veseljko Lale
veseljko.lale@paragraf.rs

Technical support specialist
Branimir Savin
branimir.savin@paragraf.rs

Customer Support Specialist and Webmaster
Marko Božović
marko.bozovic@paragraf.rs

Webmaster
Dušan Đorđević
d.djordjevic@paragraf.rs

Technical support specialist
Stefan Veličković
stefan.velickovic@paragraf.rs

Technical support specialist
Dušan Ćalić
dusan.calic@paragraf.rs


SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Šef računovodstva
Vera Grbić

Viši računovođa
Galina Ignjatović

Viši računovođa
Anja Grahovac

Računovođa
Ljiljana Stojiljković


SLUŽBA NAPLATE

Rukovodilac službe naplate
Dragan Stijović

Pomoćnik rukovodioca službe naplate
Maja Vulović

Viši saradnik
Natalija Lazarević

Saradnik
Jelena Radovanović


SEKTOR INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Head of Software Development
Nikola Filipović

Innovation Manager
Zdravko Pjevač

Project Team Leader
Nikola Dejanović

Software Developer
Ivan Gajić

Software Developer
Milan Obrić

Software Developer
Marko Bogdanović

Software Developer
Branislav Marković

Software Developer
Milan Stojković

Software Developer
Ilija Uzelac

Software Developer
Dejan Ristić

Software Developer
Miloš Rajčić

QA tester za nove proizvode
Aleksandra Perić
aleksandra.peric@paragraf.rs
+381 60 3081 112

QA tester za nove proizvode
Jovana Vuković
jovana.vukovic@paragraf.rs
+381 60 3081 116


SEKTOR OPŠTIH POSLOVA

Rukovodilac sektora opštih poslova
Predrag Pavlović

Pomoćnik rukovodioca opšteg sektora
Dejan Kovačić

Koordinator
Radovan Bojanović


ODRŽAVANJE

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Svetlana Nikolić

Pružalac usluge keteringa
i održavanja
Ljubinka Ranisavljev

Pružalac usluge keteringa
i održavanja
Milica Damnjanović

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Vera Pavlović

Pružalac usluge keteringa
i održavanja
Nataša Opra

Pružalac usluga keteringa
i održavanja
Jasmina Srdanović