Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Napomena:
Svi komercijalni saradnici naše kompanije imaju istaknutu identifikacionu legitimaciju koja glasi na Paragraf Lex d.o.o.
Na taj način su legitimisani kao zvanični predstavnici naše firme.
Napomena:
Svi komercijalni saradnici naše kompanije imaju istaknutu identifikacionu legitimaciju koja glasi na Paragraf Lex d.o.o. Na taj način su legitimisani kao zvanični predstavnici naše firme.


Članovi našeg tima207

Stalni autori


DIREKTORIJUM

Generalni direktor
Bratislav Milovanović

Autor pravne baze - stručni konsultant
Ljiljana Pjevač Pejović

Pravni zastupnik
Dragan Čokorilo

General PR manager kompanije
Marija Zlatić

Komercijalni direktor Kompanije i svih ćerki Kompanije
Vanja Rodić

Supervizor svih redakcija i Glavni i odgovorni urednik izdanja
Dušan Pavlović

Regional head director
Srđan Stefanović

Regional director
Jelena Cimeša Filipović

Regional director
Sanja Prosenica

Assistant regional director and quality manager
Saša Srdanović

Regional director
Boban Branković

Assistant regional director
Aleksandar Cvetanović


SEKTOR REDAKCIJE

Supervizor svih redakcija i Glavni i odgovorni urednik izdanja
Dušan Pavlović

Pomoćnik supervizora svih redakcija i glavnog i odgovornog urednika izdanja
Snežana Zvonarić

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Milica Đurković

Glavni i odgovorni urednik
Aleksandar Milanović

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Mara Cvetković

Glavni i odgovorni urednik
Mile Orlović

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Jasmina Vratonjić

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Marija Galetić Lazarević

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Olica Pješčić

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Ranko Jerković

Odgovorni urednik izdanja
Marina Protić

Odgovorni urednik izdanja
Nada Đorđević

Odgovorni urednik izdanja
Dragan Simić

Odgovorni urednik izdanja
Marija Torlak

Odgovorni urednik izdanja
Marko Jekić

Odgovorni urednik izdanja
Mira Ljubičić

Odgovorni urednik izdanja
Tijana Smiljanić

Viši urednik izdanja
Dragana Đinđić

Viši urednik izdanja
Danijela Krajić

Viši urednik izdanja
Jelena Milinković

Viši urednik izdanja
Bojan Mitković

Viši urednik izdanja
Aleksandra Jovanović

Glavni i odgovorni urednik ino pravnih baza
Vladimir Marković

Urednik INO baze
Neda Marković

Urednik za sudsku praksu
Dejan Ojkić

Viši urednik izdanja
Ivana Šušnjara

Viši urednik za dnevne vesti
Snežana Jurišić

Viši urednik izdanja
Ivana Radovanović

Viši urednik izdanja
Anđuša Jeremić

Viši urednik izdanja
Ana Đorđević

Viši saradnik izdanja
Ivana Đurović

Viši saradnik izdanja
Miloš Tadić

Viši saradnik izdanja
Sanja Bisenić

Viši saradnik izdanja
Nebojša Otović

Saradnik izdanja
Ivana Mičić

Viši saradnik izdanja
Dragana Tošić

Sekretar svih redakcija
Snježana Memiš

Pomoćnik sekretara svih redakcija
Duška Jovanović Kovačić


SLUŽBA PRIPREME I PRELOMA

Digital publishing manager
Dragana Memišić Kljujić

Assistant digital publishing manager
Dušan Đorđević

Tim lider
Snežana Brindza

Viši HTML operater
Zvezdan Grgurović

Publishing manager
Ivana Sretković

Viši saradnik
Ksenija Grubor

Viši saradnik
Slavica Ivanov

Viši operater
Svjetlana Lale

Viši saradnik
Nikola Đukanov

Viši saradnik
Biljana Marković

Viši saradnik
Rada Pavlović

Saradnik
Gordana Đorđević

Saradnik
Tatjana Grkinić Kljujić

Saradnik
Katarina Vučićević

Saradnik
Miloš Rajčić

Saradnik
Jelena Radovanović


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE BEOGRAD

Regional head director
Srđan Stefanović
srdjan.stefanovic@paragraf.rs

Regional director
Jelena Cimeša Filipović
jelena.cimesa@paragraf.rs
+381 63 379 761

Menadžer regionalnog centra Beograd
Tatjana Orlović
tatjana.orlovic@paragraf.rs
+381 63 379 867

Certified coach manager
Igor Tirkajla
igor.tirkajla@paragraf.rs
+381 63 379 843

Senior key account manager
Olivera Marinković
olivera.marinkovic@paragraf.rs
+381 63 379 948

Senior key account manager
Jovan Bošković
jovan.boskovic@paragraf.rs
+381 63 379 798

Event manager
Jelena Šapić
jelena.sapic@paragraf.rs
+381 63 379 541

Senior key account manager
Marija Jakovac
marija.jakovac@paragraf.rs
+381 63 379 571

Senior key account manager
Sanja Kočiš
sanja.kocis@paragraf.rs
+381 63 379 675

Senior key account manager
Violeta Dunda
violeta.dunda@paragraf.rs
+381 63 379 642

Senior key account manager
Suzana Jontulović
suzana.jontulovic@paragraf.rs
+381 63 379 746

Senior key account manager
Zorica Arsić
zorica.arsic@paragraf.rs
+381 63 379 765

Office promoter
Lidija Vukobrat

Senior key account manager
Sandra Ljuzovski
sandra.ljuzovski@paragraf.rs
+381 63 534 425

Senior key account manager
Mirko Lević
mirko.levic@paragraf.rs
+381 63 379 873

Key account manager
Nina Parović
nina.parovic@paragraf.rs
+381 60 3370 171

Event manager
Igor Krajnović
igor.krajnovic@paragraf.rs
+381 62 800 7438

Senior key account manager
Milena Nikolić
milena.nikolic@paragraf.rs
+381 63 379 848

Key account manager
Tamara Marčić Jović
tamara.marcic@paragraf.rs
+381 62 8007 434

Key account manager
Bojan Stiković
bojan.stikovic@paragraf.rs
+381 60 337 0167

Key account manager
Slavica Arsenović
slavica.arsenovic@paragraf.rs
+381 60 3370 114

Saradnik
Aleksandra Petrović
aleksandra.petrovic@paragraf.rs
+381 60 3370 115

Key account manager
Ivana Čolović
ivana.colovic@paragraf.rs
+381 60 3370 106

DMS account manager
Aleksandra Perić
aleksandra.peric@paragraf.rs

DMS account manager
Jovana Vuković
jovana.vukovic@paragraf.rs

Account manager
Milica Ivanović
milica.ivanovic@paragraf.rs
+381 60 3370 173

Account manager
Danijela Jovanić
danijela.jovanic@paragraf.rs
+381 60 3370 125

Account manager
Ivan Tešić
ivan.tesic@paragraf.rs
+381 60 3370 165

Account manager
Kristina Graočankić
kristina.graocankic@paragraf.rs
+381 62 8007 435

Account manager
Nevena Babić
nevena.babic@paragraf.rs

Account manager
Ljubica Vojinović
ljubica.vojinovic@paragraf.rs

Menadžer pravne edukacije i marketinga
Miroslav Bojović
+381 63 379 734

Online menadžer
Marko Pakević
marko.pakevic@paragraf.rs
+381 63 379 960

Urednik sajta
Katarina Sarić
katarina.saric@paragraf.rs
+381 60 3370 170

SEM specialist
Nataša Carina
natasa.carina@paragraf.rs
+381 60 3370 192


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE NOVI SAD

Regional director
Sanja Prosenica

Assistant regional director and quality manager
Saša Srdanović

Menadžer regionalnog centra
Smiljana Trninić
smiljana.trninic@paragraf.rs
+381 63 379 556

Viši stručni saradnik
Biljana Savić
biljana.djurasovic@paragraf.rs
+381 63 379 382

Senior key account manager
Ivana Rosić
ivana.rosic@paragraf.rs
+381 63 379 416

Senior key account manager
Tamara Senderak
tamara.senderak@paragraf.rs
+381 60 3370 179

Key account manager
Stefan Borak
stefan.borak@paragraf.rs
+381 63 379 625

Key account manager
Dejana Stević
dejana.stevic@paragraf.rs
+381 63 379 545

Key account manager
Ivan Jelušić
ivan.jelusic@paragraf.rs
+381 63 379 817

Key account manager
Milana Davidov
milana.davidov@paragraf.rs
+381 60 337 0157

Saradnik
Đurđica Dukić
djurdjica.dukic@paragraf.rs
+381 60 3370 163

Account manager
Petar Nikolić
petar.nikolic@paragraf.rs
+381 63 379 758

Key account manager
Tijana Vasić
tijana.vasic@paragraf.rs
+381 60 3370 155

Account manager
Mirko Jurošević
mirko.jurosevic@paragraf.rs
+381 60 3370 126

Account manager
Zorica Majstorović
zorica.majstorovic@paragraf.rs
+381 60 3370 127

Account manager
Gordana Milinković
gordana.milinkovic@paragraf.rs
+381 60 3370 108

Account manager
Jelena Lemić
jelena.lemic@paragraf.rs
+381 60 3370 102

Account manager
Vesna Velimir
vesna.velimir@paragraf.rs
+381 60 3370 156

Account manager
Katarina Šnajderbek
katarina.snajderbek@paragraf.rs
+381 60 3370 107

Account manager
Miodrag Novaković
miodrag.novakovic@paragraf.rs
+381 60 3370 163


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE NIŠ

Regional director
Boban Branković
boban.brankovic@paragraf.rs

Assistant regional director
Aleksandar Cvetanović
aleksandar.cvetanovic@paragraf.rs
+381 63 379 661

Branch manager
Mihailo Sabljić
mihailo.sabljic@paragraf.rs
+381 63 379 705

Branch manager
Slobodan Mišić
slobodan.misic@paragraf.rs
+381 63 379 846

Senior key account manager
Stanika Đorđević
stanika.djordjevic@paragraf.rs
+381 63 379 726

Senior key account manager
Marija Šebek
marija.sebek@paragraf.rs
+381 60 337 0169

Key account manager
Nenad Petrović
nenad.petrovic@paragraf.rs
+381 60 337 0153

Key account manager
Miloš Mitić
milos.mitic@paragraf.rs
+381 60 337 0154

Key account manager
Negovan Trajković
negovan.trajkovic@paragraf.rs
+381 60 337 0152

Key account manager
Tijana Bažalac Petrović
tijana.bazalac@paragraf.rs
+381 60 337 0168

Key account manager
Vladimir Cvetković
vladimir.cvetkovic@paragraf.rs
+381 60 308 1117

Account manager
Jovana Blažević
jovana.blazevic@paragraf.rs
+381 63 379 738

Account manager
Aleksandra Jovanović
aleksandra.jovanovic@paragraf.rs
+381 60 3370 121

Account manager
Aleksandra Marinković
aleksandra.marinkovic@paragraf.rs
+381 60 3370 120

Office promoter
Jelena Domazetović
jelena.domazetovic@paragraf.rs
+381 63 379 612


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE CRNA GORA

Izvršni direktor za Paragraf Lex MNE d.o.o.
Snežana Dulović
snezana.dulovic@paragraf.me
+382 68 801 985

Saradnik
Mladen Radonjić
mladen.radonjic@paragraf.me
+387 68 801 983


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE BIH

Direktor Paragraf Lex BA d.o.o.
Radosava Savić
radosava.savic@paragraf.ba
+387 64 460 0911

Direktor Paragraf Lex d.o.o. Sarajevo
Alma Kurbašić
alma.kurbasic@paragraf.ba
+387 64 460 0918

Tim lider
Srđan Grahovac
srdjan.grahovac@paragraf.ba
+387 64 460 0914

Tim lider
Amar Gadžo
amar.gadzo@paragraf.ba
+387 66 371 294

Stručni saradnik
Momir Šarić
momir.saric@paragraf.ba
+387 64 460 0916

Saradnik
Biljana Novaković
biljana.novakovic@paragraf.ba
+387 64 460 0915

Saradnik
Vesna Vučenović
vesna.vucenovic@paragraf.ba
+387 64 4600 913

Saradnik
Bojan Dakić
bojan.dakic@paragraf.ba
+387 66 370 355

Saradnik
Vedad Ramić
vedad.ramic@paragraf.ba
+387 66 371 280

Saradnik
Mersudin Podgorica
mersudin.podgorica@paragraf.ba
+387 66 371 314

Saradnik
Dragana Rikić
dragana.rikic@paragraf.ba
+387 64 4600 912

Saradnik
Elvira Isaković
elvira.isakovic@paragraf.ba
+387 64 460 0921

Saradnik
Ivona Bevanda
ivona.bevanda@paragraf.ba
+387 66 371 181


SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

Technical support specialist and SA
Miloš Srnić
milos.srnic@paragraf.rs

Technical support specialist
Miodrag Pjevač

Technical support specialist
Veseljko Lale
veseljko.lale@paragraf.rs

Technical support specialist
Branimir Savin
branimir.savin@paragraf.rs

Customer Support Specialist and Webmaster
Marko Božović
marko.bozovic@paragraf.rs

Webmaster
Dušan Đorđević
d.djordjevic@paragraf.rs

Technical support specialist
Nikola Stanojković
nikola.stanojkovic@paragraf.rs

Technical support specialist
Stefan Veličković
stefan.velickovic@paragraf.rs


SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Šef računovodstva
Vera Grbić

Viši računovođa
Galina Ignjatović

Viši računovođa
Jelena Stojanov

Računovođa
Ljiljana Stojiljković


SLUŽBA NAPLATE

Rukovodilac službe naplate
Dragan Stijović

Pomoćnik rukovodioca službe naplate
Maja Vulović

Viši saradnik
Branka Grbić

Viši saradnik
Natalija Lazarević

Referent službe naplate
Gordana Petrić


SEKTOR INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Head of Software Development
Nikola Filipović

Chief Software Developer
Igor Galić

Innovation Manager
Zdravko Pjevač

Software Developer
Nikola Dejanović

Software Developer
Nenad Milašinović

Software Developer
Miroslav Jarak

Software Developer
Ivan Radojković

Software Developer
Boban Vidić

Software Developer
Ivan Gajić

Software Developer
Milan Obrić

Software Developer
Nikolina Milašinović

Software Developer
Marko Bogdanović

Software Developer
Branislav Marković

Mobile app developer
Miloš Budišin


SEKTOR OPŠTIH POSLOVA

Rukovodilac sektora opštih poslova
Predrag Pavlović

Pomoćnik rukovodioca sektora opštih poslova
Nenad Memišić

Koordinator u opštem sektoru
Dejan Kovačić


ODRŽAVANJE

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Svetlana Nikolić

Pružalac usluge keteringa
i održavanja
Ljubinka Ranisavljev

Pružalac usluge keteringa
i održavanja
Zorica Mitrović

Pružalac usluge keteringa
i održavanja
Milica Damnjanović

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Vera Pavlović

Pružalac usluge keteringa
i održavanja
Nataša Opra

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Zlata Mitrović