Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Napomena:
Svi komercijalni saradnici naše kompanije imaju istaknutu identifikacionu legitimaciju koja glasi na Paragraf Lex d.o.o.
Na taj način su legitimisani kao zvanični predstavnici naše firme.
Napomena:
Svi komercijalni saradnici naše kompanije imaju istaknutu identifikacionu legitimaciju koja glasi na Paragraf Lex d.o.o. Na taj način su legitimisani kao zvanični predstavnici naše firme.


Članovi našeg tima207

Stalni autori


DIREKTORIJUM

Generalni direktor
Bratislav Milovanović

Lawyer executive director and International manager
Zdravko Pjevač

Executive international development and restaurant manager
Miodrag Pjevač

Autor pravne baze - stručni konsultant
Ljiljana Pjevač Pejović

Executive international operations and real estate manager
Ivan Fišer

Pravni zastupnik
Dragan Čokorilo

General PR manager kompanije
Marija Zlatić

Komercijalni direktor Kompanije i svih ćerki Kompanije
Vanja Rodić

Supervizor svih redakcija i Glavni i odgovorni urednik izdanja
Dušan Pavlović

Direktor regionalnog centra Beograd
Srđan Stefanović

Pomoćnik direktora regionalnog centra Beograd
Jelena Cimeša Filipović

VD direktora regionalnog centra Novi Sad
Sanja Prosenica

Pomoćnik direktora regionalnog centra Novi Sad i Generalni menadžer kvaliteta i standardizacije
Saša Srdanović

Direktor regionalnog centra Niš
Boban Branković

Pomoćnik direktora regionalnog centra Niš
Aleksandar Cvetanović


SEKTOR REDAKCIJE

Supervizor svih redakcija i Glavni i odgovorni urednik izdanja
Dušan Pavlović

Pomoćnik supervizora svih redakcija i glavnog i odgovornog urednika izdanja
Snežana Zvonarić

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Milica Đurković

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Aleksandar Milanović

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Mara Cvetković

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Mile Orlović

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Jasmina Vratonjić

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Marija Galetić Lazarević

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja
Olica Pješčić

Odgovorni urednik izdanja
Marina Protić

Odgovorni urednik izdanja
Nada Đorđević

Odgovorni urednik izdanja
Dragan Simić

Odgovorni urednik izdanja
Marija Torlak

Odgovorni urednik izdanja
Marko Jekić

Odgovorni urednik izdanja
Mira Ljubičić

Odgovorni urednik izdanja
Tijana Smiljanić

Viši urednik izdanja
Dragana Đinđić

Viši urednik izdanja
Danijela Krajić

Viši urednik izdanja
Jelena Milinković

Viši urednik izdanja
Bojan Mitković

Viši urednik izdanja
Aleksandra Jovanović

Glavni i odgovorni urednik INO baza
Vladimir Marković

Urednik INO baze
Neda Marković

Urednik za sudsku praksu
Dejan Ojkić

Urednik izdanja
Ivana Šušnjara

Viši urednik za dnevne vesti
Snežana Jurišić

Urednik izdanja
Ivana Radovanović

Urednik izdanja
Anđuša Jeremić

Urednik izdanja
Ana Đorđević

Saradnik izdanja
Ivana Đurović

Saradnik izdanja
Miloš Tadić

Saradnik izdanja
Sanja Bisenić

Saradnik izdanja
Nebojša Otović

Saradnik izdanja
Dragana Tošić

Sekretar svih redakcija
Snježana Memiš

Pomoćnik sekretara svih redakcija
Duška Jovanović Kovačić


SLUŽBA PRIPREME I PRELOMA

Rukovodilac službe pripreme i preloma
Dragana Memišić Kljujić

Pomoćnik rukovodioca službe pripreme i preloma
Snežana Brindza

Viši HTML operater
Zvezdan Grgurović

Viši HTML operater
Ivana Sretković

Viši operater
Ksenija Grubor

Viši operater
Slavica Ivanov

Viši operater
Svjetlana Lale

Viši operater
Nikola Đukanov

Viši operater
Biljana Marković

Operater
Gordana Đorđević

Operater
Tatjana Grkinić Kljujić


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE BEOGRAD

Direktor regionalnog centra Beograd
Srđan Stefanović
srdjan.stefanovic@paragraf.rs

Pomoćnik direktora regionalnog centra Beograd
Jelena Cimeša Filipović
jelena.cimesa@paragraf.rs
+381 63 379 761

Menadžer regionalnog centra Beograd
Tatjana Orlović
tatjana.orlovic@paragraf.rs
+381 63 379 867

Certified coach manager
Igor Tirkajla
igor.tirkajla@paragraf.rs
+381 63 379 843

Viši stručni saradnik
Olivera Marinković
olivera.marinkovic@paragraf.rs
+381 63 379 948

Viši stručni saradnik
Jovan Bošković
jovan.boskovic@paragraf.rs
+381 63 379 798

Viši stručni saradnik
Jelena Šapić
jelena.sapic@paragraf.rs
+381 63 379 541

Viši stručni saradnik
Marija Jakovac
marija.jakovac@paragraf.rs
+381 63 379 571

Viši stručni saradnik
Sanja Kočiš
sanja.kozlina@paragraf.rs
+381 63 379 675

Viši stručni saradnik
Violeta Dunda
violeta.dunda@paragraf.rs
+381 63 379 642

Viši stručni saradnik
Suzana Jontulović
suzana.jontulovic@paragraf.rs
+381 63 379 746

Viši stručni saradnik
Zorica Arsić
zorica.arsic@paragraf.rs
+381 63 379 765

Office promoter
Lidija Vukobrat

Viši stručni saradnik
Sandra Ljuzovski
sandra.ljuzovski@paragraf.rs
+381 63 534 425

Viši stručni saradnik
Mirko Lević
mirko.levic@paragraf.rs
+381 63 379 873

Stručni saradnik
Nina Parović
nina.parovic@paragraf.rs
+381 60 3370 171

Stručni saradnik
Igor Krajnović
igor.krajnovic@paragraf.rs
+381 62 800 7438

Viši stručni saradnik
Milena Nikolić
milena.nikolic@paragraf.rs
+381 63 379 848

Stručni saradnik
Tamara Marčić Jović
tamara.marcic@paragraf.rs
+381 62 8007 434

Saradnik
Bojan Stiković
bojan.stikovic@paragraf.rs
+381 60 337 0167

Saradnik
Slavica Arsenović
slavica.arsenovic@paragraf.rs
+381 60 3370 114

Saradnik
Aleksandra Petrović
aleksandra.petrovic@paragraf.rs
+381 60 3370 115

Saradnik
Ivana Čolović
ivana.colovic@paragraf.rs
+381 60 3370 106

Saradnik
Aleksandra Perić
aleksandra.m@paragraf.rs

Saradnik
Jovana Vuković
jovana.vukovic@paragraf.rs

Saradnik
Milica Ivanović
milica.ivanovic@paragraf.rs
+381 60 3370 173

Saradnik
Danijela Jovanić
danijela.jovanic@paragraf.rs
+381 60 3370 125

Saradnik
Ivan Tešić
ivan.tesic@paragraf.rs
+381 60 3370 165

Saradnik
Kristina Graočankić
kristina.graocankic@paragraf.rs
+381 60 337 0184

Menadžer pravne edukacije i marketinga
Miroslav Bojović
+381 63 379 734

Online menadžer
Marko Pakević
marko.pakevic@paragraf.rs
+381 63 379 960

Urednik sajta
Katarina Sarić
katarina.saric@paragraf.rs
+381 60 3370 170

SEM specialist
Nataša Carina
natasa.carina@paragraf.rs
+381 60 3370 192

Event manager
Jovana Karličić
jovana.karlicic@paragraf.rs
+381 60 3370 176

Ino regionalni menadžer
Dušan Đorđević
dusan.djordjevic@paragraf.rs


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE NOVI SAD

VD direktora regionalnog centra Novi Sad
Sanja Prosenica

Pomoćnik direktora regionalnog centra Novi Sad i Generalni menadžer kvaliteta i standardizacije
Saša Srdanović

Menadžer regionalnog centra
Smiljana Trninić
smiljana.trninic@paragraf.rs
+381 63 379 556

Viši stručni saradnik
Biljana Savić
biljana.djurasovic@paragraf.rs
+381 63 379 382

Viši stručni saradnik
Ivana Rosić
ivana.rosic@paragraf.rs
+381 63 379 416

Viši stručni saradnik
Tamara Senderak
tamara.senderak@paragraf.rs
+381 60 3370 179

Stručni saradnik
Stefan Borak
stefan.borak@paragraf.rs
+381 63 379 625

Stručni saradnik
Dejana Stević
dejana.stevic@paragraf.rs
+381 63 379 545

Stručni saradnik
Ivan Jelušić
ivan.jelusic@paragraf.rs
+381 63 379 817

Saradnik
Milana Davidov
milana.davidov@paragraf.rs
+381 60 337 0157

Saradnik
Dejan Đurić
dejan.djuric@paragraf.rs
+381 60 337 0172

Saradnik
Katarina Felbab Lazarević
katarina.lazarevic@paragraf.rs
+381 60 3370 107

Saradnik
Đurđica Dukić
djurdjica.dukic@paragraf.rs
+381 60 3370 163

Saradnik
Petar Nikolić
petar.nikolic@paragraf.rs
+381 63 379 758

Saradnik
Tijana Vasić
tijana.vasic@paragraf.rs
+381 60 3370 155

Saradnik
Mirko Jurošević
mirko.jurosevic@paragraf.rs
+381 60 3370 126

Saradnik
Zorica Majstorović
zorica.majstorovic@paragraf.rs
+381 60 3370 127

Saradnik
Gordana Milinković
gordana.milinkovic@paragraf.rs
+381 60 3370 108

Saradnik
Jelena Lemić
jelena.lemic@paragraf.rs
+381 60 3370 102

Saradnik
Vesna Velimir
vesna.velimir@paragraf.rs
+381 60 3370 156


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE NIŠ

Direktor regionalnog centra Niš
Boban Branković
boban.brankovic@paragraf.rs

Pomoćnik direktora regionalnog centra Niš
Aleksandar Cvetanović
aleksandar.cvetanovic@paragraf.rs
+381 63 379 661

Menadžer kancelarije Kraljevo
Mihailo Sabljić
mihailo.sabljic@paragraf.rs
+381 63 379 705

Menadžer kancelarije Zlatibor
Ivan Milutinović
ivan.milutinovic@paragraf.rs
+381 63 379 956

Viši stručni saradnik
Slobodan Mišić
slobodan.misic@paragraf.rs
+381 63 379 846

Viši stručni saradnik
Stanika Đorđević
stanika.djordjevic@paragraf.rs
+381 63 379 726

Viši stručni saradnik
Marija Šebek
marija.sebek@paragraf.rs
+381 60 337 0169

Stručni saradnik
Nenad Petrović
nenad.petrovic@paragraf.rs
+381 60 337 0153

Stručni saradnik
Miloš Mitić
milos.mitic@paragraf.rs
+381 60 337 0154

Stručni saradnik
Negovan Trajković
negovan.trajkovic@paragraf.rs
+381 60 337 0152

Stručni saradnik
Tijana Bažalac Petrović
tijana.bazalac@paragraf.rs
+381 60 337 0168

Saradnik
Vladimir Cvetković
vladimir.cvetkovic@paragraf.rs
+381 60 308 1117

Saradnik
Jovana Blažević
jovana.blazevic@paragraf.rs
+381 63 379 738

Saradnik
Aleksandra Jovanović
aleksandra.jovanovic@paragraf.rs
+381 60 3370 121

Saradnik
Aleksandra Marinković
aleksandra.marinkovic@paragraf.rs
+381 60 3370 120

Office promoter
Jelena Domazetović
jelena.domazetovic@paragraf.rs
+381 63 379 612


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE CRNA GORA

Izvršni direktor za Paragraf Lex MNE d.o.o.
Snežana Dulović
snezana.dulovic@paragraf.me
+382 68 801 985

Saradnik
Mladen Radonjić
mladen.radonjic@paragraf.me
+387 68 801 983


SEKTOR STRUČNE PROMOCIJE I KOMERCIJALE BIH

Direktor Paragraf Lex BA d.o.o.
Radosava Savić
radosava.savic@paragraf.ba
+387 64 460 0911

Direktor Paragraf Lex DOO Sarajevo
Alma Kurbašić
alma.kurbasic@paragraf.ba
+387 64 460 0918

Tim lider
Srđan Grahovac
srdjan.grahovac@paragraf.ba
+387 64 460 0914

Tim lider
Amar Gadžo
amar.gadzo@paragraf.ba
+387 66 371 294

Stručni saradnik
Momir Šarić
momir.saric@paragraf.ba
+387 64 460 0916

Saradnik
Biljana Novaković
biljana.novakovic@paragraf.ba
+387 64 460 0915

Saradnik
Vesna Vučenović
vesna.vucenovic@paragraf.ba
+387 66 055 804

Saradnik
Bojan Dakić
bojan.dakic@paragraf.ba
+387 66 370 355

Saradnik
Vedad Ramić
vedad.ramic@paragraf.ba
+387 66 371 280

Saradnik
Mersudin Podgorica
mersudin.podgorica@paragraf.ba
+387 66 371 314

Saradnik
Dragana Rikić
dragana.rikic@paragraf.ba
+387 64 4600 912

Saradnik
Maida Rahić
maida.rahic@paragraf.ba
+387 64 4600 921


SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

Tehnical Support Manager
Miloš Srnić
milos.srnic@paragraf.rs

Customer Support Specialist
Veseljko Lale
veseljko.lale@paragraf.rs

Customer Support Specialist
Branimir Savin
branimir.savin@paragraf.rs

PHP Developer
Nikola Dejanović
nikola.dejanovic@paragraf.rs

Customer Support Specialist and Webmaster
Marko Božović
marko.bozovic@paragraf.rs

Webmaster
Dušan Đorđević
d.djordjevic@paragraf.rs

Customer Support Specialist
Nikola Stanojković
nikola.stanojkovic@paragraf.rs

Customer Support Specialist
Stefan Veličković
stefan.velickovic@paragraf.rs


SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Šef računovodstva
Vera Grbić

Viši računovođa
Galina Ignjatović

Viši računovođa
Jelena Stojanov

Računovođa
Ljiljana Stojiljković


SLUŽBA NAPLATE

Rukovodilac službe naplate
Dragan Stijović

Pomoćnik rukovodioca službe naplate
Maja Vulović

Viši referent službe naplate
Branka Grbić

Viši referent službe naplate
Natalija Lazarević

Referent službe naplate
Gordana Petrić


SEKTOR INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Rukovodilac IT sektora
Igor Galić

Glavni programer
Nikola Filipović

Programer
Nenad Milašinović

Programer
Miroslav Jarak

Programer
Ivan Radojković

Programer
Boban Vidić

Programer
Ivan Gajić

Programer
Milan Obrić

Programer
Nikolina Milašinović

Programer
Marko Bogdanović

Mobile app developer
Miloš Budišin

Koordinator IT sektora
Olgica Fišer


SEKTOR OPŠTIH POSLOVA

Rukovodilac sektora opštih poslova
Predrag Pavlović

Pomoćnik rukovodioca sektora opštih poslova
Nenad Memišić

Koordinator u opštem sektoru
Dejan Kovačić


ODRŽAVANJE

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Svetlana Nikolić

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Ljubinka Ranisavljev

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Zorica Mitrović

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Milica Damnjanović

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Vera Pavlović

Pružalac usluga keteringa
i održavanje prostorija
Nataša Opra