Zastava Bosne i Hercegovine


Email Print


Upravljanje .rs i .srb domenskim prostorom

Dejan Đukić - rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove RNIDS

Paragraf intervju | NOVEMBAR 2018Osnovni posao RNIDS-a je upravlјanje.rs i.срб domenskim prostorom, u okviru kojih postoje domenski prostori nižeg nivoa (.rs, .co.rs, .org.rs, .edu.rs i .in.rs, kao i .срб, .пр.срб, .орг.срб, .обр.срб i .од.срб). Upravljanje domenima drugog nivoa za akademske institucije (.ac.rs i .ак.срб) delegirano je Akademskoj mreži Srbije, a domeni za državne organe (.gov.rs i .упр.срб) delegirani su Republici Srbiji za potrebe državnih organa.

Pod upravljanjem se podrazumeva tehničko i administrativno upravlјanje registrom domena u okviru nacionalnih domena najvišeg nivoa (top-level domain), održavanje glavnog DNS servera za nacionalne domene najvišeg nivoa; upravlјanje javno dostupnim WHOIS serverom za područje nacionalnih domena i dr. Pored toga, RNIDS obavlјa i određene dodatne delatnosti, kao što su organizovanje stručnih savetovanja, javnih rasprava i drugih skupova; upravlјanje CERT-om za područje nacionalnih internet domena Srbije i dr..


RNIDS je otvorena organizacija, osnovana kao fondacija, čiji se broj suosnivača kontinuirano povećava. Svako pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Srbiji može da pristupi RNIDS-u u svojstvu suosnivača. Jedan od cilјeva RNIDS-a je i uklјučivanje najšire društvene zajednice u naš rad. Prednosti pristupanja RNIDS-u su višestruke, a kao najznačajniju istakao bih mogućnost učestvovanja u kreiranju politika jednog bitnog segmenta domaćeg internet prostora. Suosnivači, kroz Konferenciju suosnivača donose pravila registracije naziva domena, pravila o radu ovlašćenih registara i daju saglasnost na pravila koja se odnose na rešavanje sporova u vezi sa nazivima domena, što su izuzetno važni akti za ovu oblast. .


Trenutno poslove registracije.rs i.срб domena obavlja 43 ovlašćena registra RNIDS-a. Što se uslova za ovlašćene registre tiče, na prvom mestu treba da je u pitanju pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Srbiji i da poseduje tehničku i administrativnu sposobnost za obavlјanje poslova registracije domena u skladu sa Opštim uslovima o radu ovlašćenih registara RNIDS-a i drugim aktima u ovoj oblasti. Proveru osposobljenosti vrši tehnička služba RNIDS-a, koja nakon što utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi, nastavlja sa daljom procedurom. Po potpisivanju ugovora o obavljanju poslova registracije, ovlašćeni registar je obavezan da uplati avans u vrednosti 200 domen godina, kako bi mogao da započne obavljanje poslova registracije.


Korisnici u Srbiji se najčešće opredeljuju za.rs, tek potom za domene nižeg nivoa kao što su recimo co.rs ili in.rs. U vezi IDN domena, situacija je prilično raznolika od zemlje do zemlje i teško je napraviti paralelu. Ono što je registrima glavna pobuda kod uvođenja IDN domena jeste pružanje mogućnosti korisnicima da se i u samom nazivu domena izraze na svom jeziku i pismu i iz tog ugla gledano broj registracija, nije presudna stvar. Pored toga, IDN domeni nisu u potpunosti osposobljeni za razmenu elektronske pošte, te je i to jedan od razloga što je tržište manje zainteresovano za njih.


Ove godine obeležavamo 10 godina .rs domena, a isto toliko i imamo ovaj postupak, brojne velike kompanije su iskoristile ovaj mehanizam da zaštite svoja prava. Od slučajeva koje bih eventualno izdvojio jesu oni gde je tužilac izgubio spor, kao što je bilo u vezi sa domenom hyatt.rs. Ono što je iz ovog slučaja bitno izvući kao pouku jeste da je domen bitno registrovati na vreme, a to je uvek daleko ranije nego što kompanija i uđe na neko tržište ili se osnuje. Na kraju ako se i neki domen pokaže kao nepotreban, to je daleko manji trošak i utrošak resursa nego naknadna borba za dokazivanjem prava nad tim domenom.


Poruka pravnicima u privredi bi bila da u svoje ček liste koje se odnose na zaštitu identiteta kompanija i proizvoda uključe i nazive domena jer su veoma bitan faktor za reputaciju i prisustvo na internetu. Istina je da su postupci za rešavanje sporova jednostavniji od sudskih, ali registracija domena je daleko jednostavnija i jeftinija. Kao što sam već pomenuo, bitno je registrovati domen blagovremeno, makar to bilo i prerano u nekim slučajevima.Email Print