Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva savetovanja


Email Print

U prelepom ambijentu Palića, u periodu od 22. do 25. septembra 2019. godine, kompanija Paragraf je održala tradicionalno višednevno savetovanje na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Teme koje su obrađene su sledeće:

 • Opšti prikaz izmena iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju - “Sl. glasnik RS”, br. 54/2019
 • Reforma javnog sektora:
  • Upravni postupak i upravni spor - ujednačavanje sudske i upravne prakse
  • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa, aktuelna praksa Agencije za borbu protiv korupcije i najvažnije novine koje donosi novi Zakon o sprečavanju korupcije
  • Diskriminacija u oblasti radnih odnosa u javnom sektoru
  • Pripremljenost ustanove obrazovanja i vaspitanja za rad na početku radne 2019/2020. godine (radni odnosi i primena kontrolnih lista u redovnom inspekcijskom nadzoru)
 • Budžetski sistem i radni odnosi:
  • Obaveze subjekata prema novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti
  • Planiranje, izvršenje budžeta/finansijskog plana i izveštavanje
  • Rezultati inspekcije i eksterne revizije javnog sektora
  • Preporuke interne revizije - dodata vrednost kod korisnika javnih sredstava
  • Obaveze poslodavca po prestanku radnog odnosa u smislu isplate otpremnine, naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor i ostalih primanja i aktuelnosti kod obračuna plata u javnom sektoru (naknada plate na teret RFZO, najavljena izmena Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika i ostale aktuelnosti)
  • Zakon o zaposlenima u javnim službama i zapošljavanje u javnom sektoru u 2020. godini (najava ukidanja propisa koji uređuju ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru)
 • Javne nabavke:
  • Konkursna dokumentacija prema Nacrtu Zakona o javnim nabavkama (sadržina, objavljivanje, izmene i dopune)
  • Uslovi za učešće u postupku - osnovi za isključenje i kriterijumi za izbor privrednog subjekta prema Nacrtu (definisanje i dokazivanje ispunjenosti uslova)
  • Aktuelni stavovi nadležnih organa prema važećem Zakonu o javnim nabavkama (okončanje započetih postupaka i zaštita prava)
 • Porezi, računovodstvo i zarade:
  • Interni obračun PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost
  • Formalna ispravnost računa iz ugla prava na odbitak prethodnog poreza, sa posebnim osvrtom na pogrešno iskazivanje PDV u računu i mogućnost ispravke računa
  • Osvrt na najznačajnije novine predložene u Nacrtu Zakona o računovodstvu i Nacrtu Zakona o reviziji i najavljeno objavljivanje prevoda novih MSFI - Primena od 2020. godine
  • Poreski tretman primanja zaposlenih po osnovu tim bildinga i sopstvenih akcija
  • Sporna pitanja u vezi obračuna naknade zarade po novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju
  • Ostale aktuelnosti u oblasti zarada i naknada zarada
 • Privreda, trgovina i radni odnosi:
  • Aktuelnosti u poslovanju i registraciji privrednih subjekata
  • Pregled novih uslova za obavljanje trgovine i elektronske trgovine
  • Početak primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
  • Nova regulativa u oblasti turizma i ugostiteljstva
  • Postupak izdavanja građevinske dozvole
  • Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
 • Carinsko i devizno poslovanje:
  • Praktični aspekt alternativnog izmirivanja obaveza i drugih poslova sa stanovišta primene deviznih propisa
  • Odobravanje posebnih postupaka u skladu sa novim carinskim propisima

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstava, sekretarijata, agencija, autore stručnih časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Specijalis za carine", "Pravo u privredi", "Pravnik u pravosuđu", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom.

Neizostavni segment svakog višednevnog savetovanja su i brojne vannastavne aktivnosti, koje su upotpunile četvorodnevni boravak na Paliću, a o kojima se brinuo izvršni organizator, turistička agencija Lovćen.

Kompanija Paragraf se zahvaljuje svim učesnicima koji su nas prepoznali kao odgovornog partnera i ukazali nam poverenje. Hvala i predavačima koji su znanje nesebično delili sa nama.


Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

Kompanija Paragraf Lex je, s obzirom na ogromno interesovanje učesnika, umesto prvobitno jedne planirane, održala čak pet radionice na temu "Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti" u Beogradu. Radionica je namenjena pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, bankarstva, medija, telekomunikacija, izdavaštva, osiguranja, bezbednosti, turizma, ugostiteljstva, javnim preduzećima, državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ustanovama obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, fizičke kulture i svim drugim organizacijama i licima koji obrađuju podatke o ličnosti i čiji se podaci obrađuju, tj. svim rukovodiocima i zaposlenima u pravnim, finansijsko-računovodstvenim, HR, IT i drugim službama koje u svom radu prikupljanju, obrađuju i čuvaju podatke o ličnosti korisnika proizvoda i usluga, zaposlenih i sa njima povezanih lica, saradnika i drugih fizičkih lica, kao i članovima sindikalnih organizacija, poslovnih i drugih udruženja i drugim zainteresovanim licima.

Teme koje su obrađene na radionicama bile su:

 • POČETAK PRIMENE NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
  • Zaštita podataka o ličnosti - koncept i normativa
  • Zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji - postojeći mehanizmi zaštite i ilustrativni slučajevi iz prakse Poverenika
  • Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - razlozi donošenja, postupak donošenja, opšta ocena zakonskog teksta
  • Analiza strukture Zakona
 • RUKOVANJE PODACIMA
  • Opšte odredbe i načela Zakona
  • Pravna lica
  • Rukovalac i obrađivač
  • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • MEHANIZMI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
  • Položaj Poverenika
  • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
  • Posebni slučajevi obrade
  • Prelazne i završne odredbe Zakona

Predavač je eminentni stručnjak, Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara - Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u radu organa državne uprave i na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti, akreditovani predavač u oblasti zaštite podataka o ličnosti od strane Nacionalne akademije za javnu upravu.

Zabeležena je ogromna intraktivnost između predavača i učesnika tokom cele radionice, te su učesnici imali priliku da iznesu svoje probleme i da postave pitanja sa kojima se svakodnevno susreću, i da o njima prodiskutuju sa predavačem.


Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

U organizaciji kompanije Paragraf Lex, dana 16. septembra 2019. godine, u Beogradu, u hotelu Prag, održana je jednodnevna radionica pod nazivom "Novine u sprovođenju postupka aktivnog oplemenjivanja u skladu sa novim Carinskim zakonom i podzakonskim propisima". Radionica je bila namenjena privrednim subjektima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem kao i privrednim društvima koja pružaju usluge špedicije i transporta.

Na radionici su obrađene sledeće teme:

Primena novog Zakona o robnim berzama

 • Podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja
 • Provera ekonomskih uslova
 • Upotreba ekvivalentne robe
 • Utvrđivanje normativa proizvodnje dobijenih proizvoda
 • Stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja
 • Načini za okončanje postupka aktivnog oplemenjivanja
 • Obračun iznosa uvoznih dažbina

Na radionici je predavao eminentni stručnjak - Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine".

U poslednjem delu radionice, predviđenoj za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačem.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni i promotivni materijal.


Novine u sprovođenju postupka aktivnog oplemenjivanja u skladu sa novim Carinskim zakonom i podzakonskim propisima

U organizaciji kompanije Paragraf Lex, u septembru mesecu 2019. godine, održana su jednodnevna savetovanja pod nazivom "Prava i obaveze po osnovu novog Zakona o trgovini, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o robnim berzama" u Beogradu i Novom Sadu.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Nevena Praizović, samostalni savetnik u Odeljenju za razvoj Digitalne agende, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, i
 • Miloš Janjić, direktor Produktne berze

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

Obaveze trgovaca prema novom Zakonu o trgovini

 • Novi uslovi za organizaciju prodajnih podsticaja i uslovi za njihovo organizovanje u maloprodaji
 • Sadržina deklaracije na robi u maloprodaji
 • Isprave koje prate robu u prometu
 • Elektronska trgovina i oblici onlajn prodaje koji se najviše primenjuju u praksi
 • Isticanje cena roba/usluga u maloprodaji

Osrvt na najvažnije izmene i dopune u Zakonu o elektronskoj trgovini

 • Omogućavanje fizičkom licu da bude pružalac (nekomercijalnih) usluga informacionog društva
 • (Ne)mogućnost zaključenja ugovora u elektronskom obliku
 • Slanje komercijalnih poruka samo uz pristanak lica
 • Sloboda pružanja usluga informacionog društva i prekogranično pružanje usluga informacionog društva
 • Uklanjanje nedopuštenih sadržaja sa interneta

Primena novog Zakona o robnim berzama

 • Ko i na koji način može da bude organizator tržišta
 • Nadzor i kontrola berze i berzanskih učesnika
 • Prava i obaveze članova berze
 • Mehanizam trgovanja preko robne berze

Tokom celog savetovanja je odgovarano na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika, a interaktivnost se učesnicima savetovanja najviše dopala.


Prava i obaveze po osnovu novog Zakona o trgovini, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o robnim berzama

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 10. jula 2019. godine, u Beogradu, u hotelu Prag, održana je jednodnevna radionica pod nazivom "Novine u primeni Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu robe u sporazumima o slobodnoj trgovini".

Na radionici su obrađene sledeće teme:

 • Primena Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu robe (PEM Konvencija) u sporazumima o slobodnoj trgovini
 • Očekivane izmene pravila o poreklu sadržanih u PEM Konvenciji u cilju olakšanja međunarodne trgovine
 • Pravila o poreklu robe za primenu budućeg Jedinstvenog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom
 • Primena Odluke 3/2015 CEFTA Zajedničkog komiteta (uvođenje pune kumulacije porekla robe i ukidanje zabrane povraćaja i oslobođenja od plaćanja carine u CEFTA sporazumu) - početak primene 01.07.2019.

Predavači su istaknuti stručnjaci:

 • Tatjana Stanić, viši savetnik u Ministarstvu finansija - Sektor za carinski sistem i politiku, i
 • Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine"

Iako je poslednji deo radionice bio predviđen za pitanja i odgovore, učesnici su tokom cele radionice mogli da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi, i da o njima prodiskutuju sa predavačima.


Novine u primeni Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu robe u sporazumima o slobodnoj trgovini

Kompanija Paragraf je u julu 2019. godine održala besplatna jednodnevna savetovanja na temu "Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV koji se podnosi 15. avgusta i ostale aktuelnosti iz oblasti PDV-a".

Na besplatnim savetovanjima održanim u 3 grada (Niš, Novi Sad i Beograd) prisustvovalo je oko 1.500 učesnika.

Teme besplatnog savetovanja:

 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV:
  • u delu 8. Obrasca POPDV – opšta pravila
  • iskazivanje PDV o internom obračunu PDV
  • o primljenim i datim avansima
  • koji se od obveznika PDV naplaćuju u ime i za račun drugog lica
  • smanjenju osnovice i PDV i o ispravci odbitka prethodnog poreza
  • smanjenju i povećanju naknade za promet koji nije oporeziv PDV
  • nabavci dobara i usluga od fizičkih lica sa posebnim osvrtom na ugovore van radnog odnosa
  • prometu koji je izvršen u inostranstvu
  • o vraćanju dobara prodavcu i dr.
  • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV – najčešća pitanja iz prakse
 • Poreska oslobođenja kod PDV – česta i sporna pitanja
 • Izmena poreske osnovice – pitanja iz prakse
 • Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV
 • Primljeni i dati avansi (PDV i knjigovodstvena evidencija)
 • Evidencija donacija

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika.


Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV koji se podnosi 15. avgusta i ostale aktuelnosti iz oblasti PDV-a

Kompanija Paragraf je, u junu mesecu, u Beogradu (hotel Prag) i Novom Sadu (hotel Aleksandar), održala jednodnevne promotivne radionice na temu "Novine u postupcima pred organima uprave zaduženim za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti, u skladu sa najnovijim izmenama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju objekata". Radionica je bila namejena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima, zaposlenima u državnim organima, advokatima, javnim beležnicima, javnim izvršiteljima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Radionica je bila podeljena na tri tematske celine:

 • Zakon o planiranju i izgradnji:
  • Upis prava svojine na građevinskom zemljištu usled konverzije prava korišćenja u pravo svojine;
  • Zakonski okvir: trenutno stanje i dosadašnje promene;
  • Inicijalni problemi prilikom upisa u katastar;
  • Razvoj prakse: bitne odluke i stavovi;
  • Upis javne svojine na građevinskom zemljištu;
  • Dileme koje ostaju;
  • Izmene i dopune Zakona koje su na snazi počev od 30. aprila 2019.
 • Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova:
  • Novine koje uvodi;
  • Upis u katastar po službenoj dužnosti (načelo oficijelnosti);
  • Obveznici dostave kroz e-šalter;
  • Postupak po žalbi;
  • Izmene i dopune Zakona koje su na snazi počev od 30. aprila 2019.
 • Zakon o ozakonjenju objekata:
  • Najznačajnije izmene i dopune zakona o ozakonjenju objekata;
  • Obaveze organa nadležnog za postupak ozakonjenja;
  • Obaveze organa nadležnost za poslove državnog premera i katastra;
  • Zabrana otuđenja objekata koji su u postupku ozakonjenja;
  • Rok za ozakonjenje.

Predavači su stručnjaci:

Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu;

Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu.

Iako je poslednji deo radionice bio predviđen za pitanja i odgovore, učesnici su tokom cele radionice mogli da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi, i da o njima

prodiskutuju sa predavačima.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni materijal.


radionica-planiranje-novi-sad
radionica-planiranje-beograd

Kompanija Paragraf je u Beogradu, u hotelu Prag, 10. juna 2019. godine, održala jednodnevnu radionicu na temu "Novine u sprovođenju carinskih postupaka u skladu sa novim Carinskim zakonom i podzakonskim propisima". Radionica je bila namenjena privrednim subjektima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem, kao i privrednim društvima koja pružaju usluge špedicije i transporta.

Na radionici su obrađene sledeće teme:

 • Prelazak na bespapirno poslovanje i kompletan elektronski sistem komunikacije
 • Nova podela carinskih postupaka
 • Odluke koje se donose na osnovu zahteva
 • Uvođenje novih oblika pojednostavljenja carinskih postupaka u cilju efikasnijeg carinskog poslovanja, modernizacije i pojednostavljenja carinskih procedura
 • Značajne pogodnosti koje obezbeđuje status Ovlašćenog privrednog subjekt
 • Uvoz opreme po osnovu uloga ulagača

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Milka Živanović, načelnik Odeljenja za carinski sistem u Ministarstvu finansija
 • Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine"

Poslednji deo radionice rezervisan je za postavljanje pitanja i odgovore iz prakse, što je omogućilo učesnicima da steknu uvid u probleme sa kojima se susreću kolege iz drugih kompanija, a takođe i da dođu do potrebnih odgovora.

Svi učesnici su dobili sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni materijal.

Novine u sprovođenju carinskih postupaka u skladu sa novim Carinskim zakonom i podzakonskim propisima

U periodu od 26. do 29. maja 2019. godine, kompanija Paragraf je na Zlatiboru održala tradicionalno višednevno Savetovanje na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Na višednevnom savetovanju na Zlatiboru je prisustvovalo je preko 200 učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Teme koje su obrađene su sledeće:

 • Zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji - važeći propisi i prikaz nove regulative
 • Reforma javnog sektora: Sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija i prijavljivanje imovine lica koja vrše javne funkcije; Naknada plate prema novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju i ostale aktuelnosti kod obračuna primanja zaposlenih u javnom sektoru; Sistem radnih odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja; Specifičnosti radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja;
 • Budžetski sistem - Razvoj budžetskog računovodstva, sistema finansijskog upravljanja i kontrole i eksterne revizije; Interna revizija u javnom sektoru (primena međunarodnih standarda, obavezno stručno usavršavanje, najčešće slabosti i preporuke, praktična rešenja); Pribavljanje, raspolaganje, otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta, nepokretnih i pokretnih stvari u javnoj svojini; Finansiranje projekata javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou;
 • Javne nabavke - Nacrt Zakona o javnim nabavkama - osnovne odredbe, izuzeci od primene zakona, vrste postupaka javnih nabavki; Sprovođenje postupka javne nabavke - od odluke o sprovođenju postupka do realizacije ugovora, prema Nacrtu Zakona o javnim nabavkama; Aktuelni stavovi nadležnih organa - najčešće nedoumice u fazi stručne ocene ponuda prema važećem Zakonu o javnim nabavkama
 • Porezi, računovodstvo i zarade - Procena fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa MSFI za MSP; Oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku i uticaj poreza po odbitku na osnovicu za PDV, ostale poreske aktuelnosti; Pravo na odbitak prethodnog poreza - pojedina pitanja; Naknade zarade prema novom Zakonu o zdravstvenom o osiguranju; Naknada troškova prevoza zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada - osvrt na mišljenje Ministarstva finansija;
 • Novine u poslovanju privrednih subjekata - Turizam i ugostiteljstvo - nova regulativa; Aktuelnosti u primeni Zakona o privrednim društvima; Elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju; Pravo i korišćenje godišnjeg odmora; Prava i obaveze subjekata u postupku inspekcijskog nadzora, prekršajni nalog i predmeti opšte upotrebe;
 • Carinsko i devizno poslovanje - Novine u sprovođenju carinskih postupaka - primena novog Carinskog zakona; Kontrola deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, kao i menjačkog poslovanja; Uslovi i način odobravanja finansijskih zajmova nerezidentima i davanja sredstava obezbeđenja.

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstava, sekretarijata, agencija, autore stručnih časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Specijalis za carine", "Pravo u privredi", "Pravnik u pravosuđu", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom.

Neizostavni segment svakog višednevnog savetovanja su i brojne vannastavne aktivnosti, koje su upotpunile četvorodnevni boravak na Zlatiboru, a o kojima se brinuo izvršni organizator, turistička agencija Lovćen.

Kompanija Paragraf je, po prvi put, u periodu od 19. do 22. maja 2019. godine, održala višednevno savetovanje u etno kompleksu Stanišići, u Republici Srpskoj, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Na višednevnom savetovanju u je prisustvovalo je preko 100 učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstava, sekretarijata, agencija, autore stručnih časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Specijalis za carine", "Pravo u privredi", "Pravnik u pravosuđu", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom.

Savetovanje je podeljeno na nekoliko tematskih celina:

 • Reforma javnog sektora: Sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija i prijavljivanje imovine lica koja vrše javne funkcije; Naknada plate prema novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju i ostale aktuelnosti kod obračuna primanja zaposlenih u javnom sektoru; Sistem radnih odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja; Specifičnosti radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja;
 • Budžetski sistem - Razvoj budžetskog računovodstva, sistema finansijskog upravljanja i kontrole i eksterne revizije; Interna revizija u javnom sektoru (primena međunarodnih standarda, obavezno stručno usavršavanje, najčešće slabosti i preporuke, praktična rešenja); Pribavljanje, raspolaganje, otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta, nepokretnih i pokretnih stvari u javnoj svojini; Finansiranje projekata javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou;
 • Javne nabavke - Nacrt Zakona o javnim nabavkama - osnovne odredbe, izuzeci od primene zakona, vrste postupaka javnih nabavki; Sprovođenje postupka javne nabavke - od odluke o sprovođenju postupka do realizacije ugovora, prema Nacrtu Zakona o javnim nabavkama; Aktuelni stavovi nadležnih organa - najčešće nedoumice u fazi stručne ocene ponuda prema važećem Zakonu o javnim nabavkama
 • Porezi, računovodstvo i zarade - Procena fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa MSFI za MSP; Oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku i uticaj poreza po odbitku na osnovicu za PDV, ostale poreske aktuelnosti; Pravo na odbitak prethodnog poreza - pojedina pitanja; Naknade zarade prema novom Zakonu o zdravstvenom o osiguranju; Naknada troškova prevoza zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada - osvrt na mišljenje Ministarstva finansija;
 • Novine u poslovanju privrednih subjekata - Turizam i ugostiteljstvo - nova regulativa; Aktuelnosti u primeni Zakona o privrednim društvima; Elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju; Pravo i korišćenje godišnjeg odmora; Prava i obaveze subjekata u postupku inspekcijskog nadzora, prekršajni nalog i predmeti opšte upotrebe;
 • Carinsko i devizno poslovanje - Novine u sprovođenju carinskih postupaka - primena novog Carinskog zakona; Kontrola deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, kao i menjačkog poslovanja; Uslovi i način odobravanja finansijskih zajmova nerezidentima i davanja sredstava obezbeđenja.

Kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima i kako bi se otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće u primeni propisa u praksi, učesnicima je kroz interaktivni rad sa predavačima, bilo omogućeno postavljanje pitanja.

Takođe, kompanija Paragraf je u saradnji sa izvršnim organizatorom – turističkom agencijom Lovćen, obezbedila za svoje učesnike i dopunske aktivnosti: Svečanu večeru, večeru u restoranu "5 jezera", izlet - obilazak 5 jezera.

U organizaciji kompanije Paragraf, u maju 2019. godine, održano je jednodnevno savetovanje u Beogradu, u Sava Centru, pod nazivom "Prava i obaveze po osnovu novih propisa iz oblasti zdravstva".

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • dr Nebojša Jokić, viši savetnik - Ministarstvo zdravlja,
 • Radica Pejčinović Bulajić, v.d. pomoćnik ministra zdravlja, Sektor za organizaciju zdravstvene službe
 • Slađana Đukić, v.d. pomoćnik Ministra zdravlja, Sektor za zdravstveno osiguranje
 • Marko Jekić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (privatni sektor)

 • Delatnost i organizacija privatnih zdravstvenih ustanova
 • Prava i obaveze zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • Apotekarska delatnost
 • Nadzor nad radom zdravstvene ustanove, drugog pravnog lica i privatne prakse

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (javni sektor)

 • Delatnost i organizacija zdravstvenih ustanova u javnoj svojini
 • Upravljanje zdravstvenim ustanovana u javnoj svojini
 • Preuzimanje osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Osnovne odredbe i najznačajnije novine
 • Obavezno i dobrovoljno osiguranje
 • Prava iz zdravstvenog osiguranja
 • Ugovaranje i kontrola sprovođenja zdravstvene zaštite
 • Republički fond za zdravstveno osiguranje i filijale - poslovi, upravljanje, nadzor i finansiranje
 • Podzakonska akta

PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD

 • Utvrđivanje i povezivanje privremene sprečenosti za rad
 • Određivanje osnova za naknadu zarade
 • Visina i obezbeđivanje naknade zarade
 • Obračun i isplata naknade zarade

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika.

Prava i obaveze po osnovu novih propisa iz oblasti zdravstva

U aprilu mesecu, kompanija Paragraf je održala jednodnevnu radionicu na temu "Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, sa posebnim osvrtom na Multilateralnu konvenciju" u Beogradu, u hotelu Prag. Radionica je bila namenjena finansijskim direktorima, računovođama, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja posluju sa stranim pravnim i fizičkim licima i primenjuju odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Teme radionice:

 • Izmene bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO), u skladu sa novom Multilateralnom konvencijom
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja autorskih naknada
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada nerezidentnih fizičkih lica, po osnovnu rada na teritoriji Republike Srbije (iz ugla UIDO)
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada rezidentnih fizičkih lica, po osnovu rada u inostranstvu (iz ugla UIDO)
 • Oporezivanje primanja direktora - nerezidentnih fizičkih lica (iz ugla UIDO)
 • Utvrđivanje rezidentnosti pravnih i fizičkih lica, u skladu sa rešenjima propisa u UIDO
 • Dokaz o stvarnom vlasniku prihoda, kao obavezan uslov za primenu UIDO

Predavač je bio eminentni stručnjak, mr Dejan Dabetić, viši savetnik - rukovodilac Grupe za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivana, sektor za fiskalni sistem Ministarstva finansija

U poslednjem delu radionice, predviđenoj za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačem.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni i promotivni materijal.

Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, sa posebnim osvrtom na Multilateralnu konvenciju

Zbog velikog interesovanja i ograničenog broja mesta, kompanija Paragraf je, po drugi put, održala radionica za radno pravo i zarade na temu "Rad van radnog odnosa" u Novom Sadu, u hotelu Aleksandar. Radionica je bila namenjena poslodavcima iz privatnog i javnog sektora koji imaju potrebu za angažovanjem lica na ovaj način odnosno zaposlenima koji rade na poslovima sačinjavanja ugovora, obračuna ugovorenih naknada i podnošenju poreskih prijava, kao i svim drugim subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica (advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama...).

Teme radionice:

 • Pravni i poreski aspekt angažovanja lica van radnog odnosa u privatnom i javnom sektoru. Specifičnosti ovih ugovora kroz sve pojavne oblike i troškovi poslodavca.
  • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
  • Ugovor o delu
  • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  • Ugovor o dopunskom radu
  • Ugovor o pravima i obavezama direktora
  • Ugovor o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima
 • Obaveza prijave na socijalno osiguranje
 • Specifičnosti za ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika, redakcija časopisa "Pravnik u javnom sektoru"
 • Marija Torlak, odgovorni urednik, redakcija časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Marko Jekić, odgovorni urednik, redakcija časopisa "Budžetski instruktor"
 • Aleksandra Vasić, urednik, redakcija časopisa "Pravo u privredi"

U poslednjem delu radionice, predviđenom za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačima.

Rad van radnog odnosa

U organizaciji kompanije Paragraf, 15. i 16. aprila 2019. godine, u hotelu Prag, održana je pripremna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Program obuke je podeljen u dva dana, i u potpunosti prilagođen ispitnim oblastima propisanim Pravilnikom. Predavanja su, prema programu obuke, održana od strane eminentnih stručnjaka:

 • Natalija Radošević, Akademska mreža Republike Srbije, licencirani službenik za javne nabavke, sa višegodišnjim iskustvom,
 • Predstavnik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

U toku oba dana, predavači su odgovarali na sva pitanja učesnika, izvršena je provera znanja polaznika kroz primere iz prakse, i dodeljeni su sertifikati o pohađanju pripremne obuke.

Svi polaznici obuke, uz plaćenu kotizaciju, dobili su 3 knjige: brošuru za praćenje predavanja, vodič za pripremu ispita i zbirku propisa.

Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke - 2019

U organizaciji kompanije Paragraf, u martu 2019. godine, održana su jednodnevna savetovanja pod nazivom “Najnovije izmene i dopune propisa kojima se uređuje rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i domova učenika i studenata” u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Čačku.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Biljana Antić, prosvetni inspektor Grada Beograda
 • Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"
 • Dragana Đinđić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

RADNI ODNOSI I STATUS DIREKTORA

 • Status direktora ustanove
 • Otpremnina prilikom prestanka radnog odnosa
 • Sporna pitanja u vezi sa disciplinskim postupkom protiv zaposlenog

UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD

 • Suspenzija i oduzimanje licence vaspitaču i stručnom saradniku
 • Odgovornost roditelja
 • Povrede obaveza učenika i studenata

OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VOĐENJE EVIDENCIJA

 • Ocenjivanje (prigovor na ocenu, izborni predmeti, zaključne ocene)
 • Razredni i popravni ispiti
 • Odgovornost učenika i vođenje vaspitno-disciplinskog postupka
 • Evidencije o deci, učenicima i odraslima

EKSKURZIJE I DRUGE NABAVKE U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Novi pravilnici o organizaciji i ostvarivanju ekskurzija i nastave u prirodi
 • Specifičnosti (javnih) nabavki u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Na savetovanjima, u četiri grada u Srbiji, prisustvovalo je preko 500 učesnika.

Seminar izmene Zakona o vaspitanju - 2019

Održana radionica za radno pravo i zarade na temu "Rad van radnog odnosa" u Beogradu, u hotelu Prag. Radionica je bila namenjena poslodavcima iz privatnog i javnog sektora koji imaju potrebu za angažovanjem lica na ovaj način odnosno zaposlenima koji rade na poslovima sačinjavanja ugovora, obračuna ugovorenih naknada i podnošenju poreskih prijava, kao i svim drugim subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica (advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama...).

Teme radionice:

 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Ugovor o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima
 • Ugovor o delu
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 • Ugovor o dopunskom radu
 • Ugovor o pravima i obavezama direktora
 • Specifičnosti rada van radnog odnosa u javnom sektoru

Predavači su eminentni stručnjaci::

 • Aleksandra Vasić, redakcija časopisa "Pravo u privredi"
 • Marija Torlak, redakcija časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Marko Jekić, redakcija časopisa "Budžetski instruktor"
 • Ranko Jerković, redakcija časopisa "Budžetski instruktor"

U poslednjem delu radionice, predviđenom za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačima.

Rad van radnog odnosa

U januaru i februaru 2019. godine, održana su jednodnevna savetovanja pod nazivom "Finansijski izveštaji za 2018. godinu korisnika javnih sredstava koji poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu i novine i aktuelnosti u poslovanju javnog sektora" u sledećim gradovima: Smederevo, Užice, Kraljevo, Novi Pazar, Čačak, Vršac, Vranje, Niš, Zaječar, Kruševac, Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Valjevo, Subotica.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Dragana Đinđić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Marko Jekić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2018. GODINU

 • Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu (pripremne radnje, uvrđivanje rezultata poslovanja, popunjavanje obrazaca, dostavljanje i objavljivanje i otvaranje poslovnih knjiga za 2019. godinu)
 • Konsolidovani finansijski izveštaji

POREZ NA DOBIT

 • Utvrđivanje poreza na dobit nedobitnih organizacija za 2018. godinu
 • Sastavljanje i dostavljanje poreskog bilansa i poreske prijave

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

 • Nalazi i preporuke Državne revizorske institucije
 • Obaveza izrade godišnjih izveštaja o sprovođenju FUK i interne revizije za 2018. godinu
 • Mini radionica - uvođenje i implementacija FUK (normativni okvir) sa primerima procedura izveštavanja

NOVINE U PROPISIMA

 • Zakon o javnoj svojini
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Predložene izmene propisa u oblasti obrazovanja
 • Ostale novine i aktuelnosti

JAVNE NABAVKE

 • Oblikovanje i pokretanje postupaka (procenjena vrednost, istovrsnost nabavki i partije)
 • Izmene i dopune plana javnih nabavki i neplanirane nabavke
 • Komisija za javnu nabavku (formiranje, nadležnosti i način rada)
 • Dokumentacija u postupku (sastavljanje i objavljivanje)
 • Mišljenja Uprave za javne nabavke i praksa Republičke komisije
 • Nacrt novog Zakona o javnim nabavkama (predložena rešenja i uporedni prikaz)

RADNI ODNOSI I PRIMANJA ZAPOSLENIH

 • Novi obračun plata od 1. januara 2019. godine (nova minimalna cena rada, novi neoporezivi iznosi, uvećanje plata)
 • Izmene propisa (Zakon o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, novi Zakon o centralnom registru osiguranja)
 • Ograničenja iz Zakona o budžetu za 2019. godinu
 • Sporna pitanja (status direktora ustanova obrazovanja, naknade za porodiljsko odsustvo i ostala sporna pitanja)
 • Radnopravni status državnih službenika, službenika u AP i JLS i zaposlenih u javnim službama (kadrovski plan, Katalog radnih mesta)
 • Ograničenje zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Savetovanje je za sve bilo besplatno.

Javni sektor 2019

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u januaru i februaru mesecu, 2019. godine, jednodnevna savetovanja pod nazivom "Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2018. godinu" u sledećim gradovima: Smederevo, Užice, Kraljevo, Novi Pazar, Čačak, Vršac, Vranje, Niš, Zaječar, Kruševac, Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Valjevo, Subotica.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne predavače:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomočnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • dr. Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Danijela Krajić, viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • mr. Milica Bjelić, ovlašćeni interni i eksterni revizor
 • Ivan Stevović, ovlašćeni revizor

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU

 • Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje i registracija finansijskih izveštaja

UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2018. GODINU

 • Usklađivanje prihoda i rashoda u poreskom bilansu
 • Obračunavanje poreske amortizacije
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Transferne cene – specifična pitanja
 • Poreski podsticaji
 • Utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnici) – specifična pitanja

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Na savetovanjima, u 17 gradova Srbije, je prisustvovalo više od 2.350 učesnika. Savetovanje je za sve učesnike bilo besplatno.

Najnovije izmene seta poreskih zakona

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u decembru mesecu, 2018. godine, jednodnevna savetovanja pod nazivom "Najnovije izmene seta poreskih zakona" u Beogradu i Novom Sadu.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne predavače:

 • Ljiljana Petrović, rukovodilac grupe za porez na imovinu u Ministarstvu finansija
 • Svetlana Živanović Kuzmanović, rukovodilac grupe za porez na dohodak građana u Ministarstvu finansija
 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

 • Izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Kratak osvrt na novi Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika.

Najnovije izmene seta poreskih zakona

U organizaciji kompanije Paragraf 17. decembra 2018. godine, u Beogradu, održano je savetovanje pod nazivom "Novi zakon o javnim nabavkama i planiranje nabavki za 2019. godinu".

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci:

 • Natalija Radošević, licencirani službenik za javne nabavke
 • Branimir Blagojević, bivši član radne grupe za izradu novog ZJN
 • Dragana Đinđić, viši urednik u redakciji stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Izložene su sledeće teme:

Planiranje nabavki za 2019. godinu

 • obavezna sadržina, izrada, usvajanje i objavljivanje plana
 • istovrsnost i oblikovanje nabavki po partijama
 • najčešće nedoumice u praksi i specifičnosti planiranja pojedinih vrsta postupaka (centralizovane nabavke, izuzete nabavke, okvirni sporazumi, višegodišnji ugovori)

Osnovne odredbe i postupci javnih nabavki u novom Zakonu o javnim nabavkama

 • novi pojam naručioca
 • vrste postupaka i pragovi do kojih se zakon ne primenjuje
 • određivanje rokova - novine u vezi sa Evropskim pragovima
 • dodatna pojašnjenja i način izmene i dopune i konkursne dokumentacije - novi rokovi
 • pojam društvenih i drugih posebnih usluga
 • osnovi izuzeća od primene zakona
 • novi oglasi o javnim nabavkama
 • uvođenje elektronske komunikacije u postupku

Dodela ugovora i zaštita prava ponuđača u novom Zakonu o javnim nabavkama

 • novine u uslovima za učešće u postupku i načinu dokazivanja
 • novine u vezi sa kriterijumima za dodelu ugovora
 • izvršenje ugovora - mogućnosti za izmenu ugovora o javnoj nabavci
 • rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava
 • novine u sadržini zahteva za zaštitu i mogućnosti za naknadnu dopunu zahteva
 • aktivna legitimacija za podnošenje zahteva
 • novine u vezi sa postupanjem naručioca po podnetom zahtevu
 • osporavanje zakonitosti dodele ugovora u vezi sa izuzecima od primene zakona
 • suspenzivno dejstvo podnetog zahteva
 • jedinstveni iznos takse kada se osporava konkursna dokumentacija
 • novine u vezi sa poništenjem ugovora o javnoj nabavci

Na kraju svakog bloka predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja polaznika savetovanja.

Novi zakon o javnim nabavkama i planiranje nabavki za 2019. godinu

U organizaciji kompanije Paragraf dana 12.12.2018. godine, u Beogradu, u Sava Centru, održano je jednodnevno savetovanje pod nazivom "Carinska tarifa za 2019. godinu i novine u primeni carinskih propisa".

Na savetovanju su obrađene sledeće teme:

 • Aktuelnosti u vezi sa izmenama nomenklature Carinske tarife u 2019. godini. Izmene ostalih propisa kojima se određuje nivo carina i ostalih carinskih dažbina u 2019. godini
 • Zloupotreba dokaza o preferencijalnom poreklu robe u postupku carinjenja
 • Prikaz očekivanih novina u novom Carinskom zakonu
 • Aktuelna pitanja u sprovođenju carinskih postupaka

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci - predstavnici Ministarstva finansija (Nadica Pantović i Tatjana Stanić) i i Uprave carina (Mirjana Otašević Lušić), kao i odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine" Dragan Simić.

Carinska tarifa za 2019. godinu i novine u primeni carinskih propisa

Održana su u novembru i decembru, jednodnevna savetovanja pod nazivom "Novi propisi u javnom sektoru i popis imovine i obaveza za 2018. godinu" u sledećim gradovima: Požarevac, Užice, Kraljevo, Novi Pazar, Čačak, Vršac, Vranje, Niš, Zaječar, Kruševac, Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Valjevo, Subotica.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Aleksandra Jovanović, viši urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

Pripreme za sastavljanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu

 • Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja
 • Redovan godišnji popis imovine i obaveza - rokovi, odgovornost, sprovođenje, usvajanje, knjiženje
 • Prikaz modela procedure popisa - primer izrade i postupanja po proceduri
 • Novine i aktuelnosti u finansijsko-računovodstvenom poslovanju javnog sektora (nova neoporeziva primanja, novi obračun plata u 2019. godini, nove olakšice za ulaganje u kulturu, sudske i administrativne takse)

Aktuelnosti u poslovanju javnog sektora

 • Novi sistem plata u javnom sektoru i radni odnosi u javnim službama - odlaganje početka primene do 2020. godine
 • Ograničenje zapošljavanja i maksimalan broj zaposlenih u javnom sektoru - primena u 2019. Godini
 • Novi propisi i propisi u pripremi (radni odnosi u organima državne uprave, javna svojina, javne nabavke, lobiranje, zaštita podataka o ličnosti, visoko obrazovanje)
Jednodnevno savetovanje na temi "Novi propisi u javnom sektoru i popis imovine i obaveza za 2018. godinu"

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u novembru i decembru mesecu, 2018. godine, jednodnevna savetovanja pod nazivom "PRIMENA NOVOG MSFI ZA MSP, PORESKO-RAČUNOVODSTVENE AKTUELNOSTI VEZANE ZA KRAJ POSLOVNE GODINE I NAJAVLJENE IZMENE PORESKIH PROPISA" u sledećim gradovima: Požarevac, Užice, Kraljevo, Novi Pazar, Čačak, Vršac, Vranje, Niš, Zaječar, Kruševac, Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Valjevo, Subotica.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Olica Pješčić, pomočnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Danijela Krajić, viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

 • Primena novog MSFI za MSP i uticaj na finansijske izveštaje za 2018. godinu
 • Smernice za vršenja popisa imovina i obaveza privrednih društava i preduzetnika
 • Računovodstveni aspect prelaska s prostog na dvojno knjigovodstvo za obveznike počev od 1.1.2019. godine

Poreske aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine

 • Manjak i rashod dobara iz ugla PDV
 • Poreski tretman reklame i reprezentacije
 • Popusti i druga umanjenja osnovice i PDV
 • Kratak osvrt na najavljene izmene poreskih propisa

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Na savetovanjima, u 17 gradova Srbije, je prisustvovalo više od 1.900 učesnika. Savetovanje je za sve učesnike bilo besplatno.

Jednodnevno savetovanje na temi "Primena novog MSFI za MSP, poresko-računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine i najavljene izmene poreskih propisa"

Kompanija Paragraf je u prvoj polovini oktobra meseca 2018. godine održala besplatna jednodnevna savetovanja na temu "Sporna pitanja iz oblasti PDV i nedoumice u vezi popunjavanja i podnošenja obrasca POPDV".

Na besplatnim savetovanjima održanim u 3 grada (Beograd, Novi Sad, Niš) je prisustvovalo preko 1.200 učesnika.

Teme besplatnog savetovanja:

 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV – najčešća pitanja iz prakse
 • Poreska oslobođenja kod PDV – česta i sporna pitanja
 • Izmena poreske osnovice – pitanja iz prakse
 • Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV
 • Primljeni i dati avansi (PDV i knjigovodstvena evidencija)
 • Evidencija donacija

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor",
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor",
 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik izdanja "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru".

U periodu od 23. do 26. septembra 2018. godine, Kompanija Paragraf je sa velikim uspehom održala tradicionalno višednevno Savetovanje na Paliću, na kojem je prisustvovalo više od 260 učesnika, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstva finansija, Upravnog suda, Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, profesore, urednike stručnih časopisa kompanije Paragraf: "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Carinski instruktor", "Pravnik u privredi", "Pravnik u pravosuđu", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom.

Kako bi teme koje su predmet savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima i kako bi se otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće u primeni propisa u praksi, učesnicima je kroz interaktivni rad sa predavačima, bilo omogućeno postavljanje pitanja.

U saradnji sa izvršnim organizatorom – turističkom agencijom Lovćen, kompanija Paragraf je obezbedila dopunske aktivnosti za svoje učesnike: svečanu večeru, večeru na salašu "Jelen", posetu vinariji DiBonis, kao i posetu ZOO vrtu Palić.

Zahvaljujemo se na poverenju i velikom broju učesnika koji su prisustvovali višednevnom savetovanju.

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u septembru mesecu, 2018. godine, jednodnevna savetovanja pod nazivom "POČETAK PRIMENE NOVOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA" u sledećim gradovima: Užice, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Beograd.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne predavače:

 • Verica Martić Rollinger - pomoćnik registratora privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre
 • Vesna Cumbo - pomoćnik registratora privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre
 • Marija Pajić - pomoćnik registratora privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre
 • prof. dr Zlatko Stefanović - profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union
 • Jelica Trninić Šišović - šef odseka za normativne, pravne i studijsko-analitičke poslove u sektoru za privredna društva i privredne registre, Ministarstvo privrede
 • Sandra Tasić - Sektor za privredna društva i privredne registre, Ministarstvo privrede

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

NOVINE U POSTUPCIMA PRED AGENCIJOM ZA PRIVREDNE REGISTRE

 • Novine uslovljene izmenama osnovnih odredbi Zakona
 • Obavezne registracije za privredne subjekte
 • Registracija osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću - novine
 • Prinudna likvidacija i njena puna primena u praksi
 • Elektronske prijave osnivanja privrednog društva

NOVINE KOJE DONOSI POČETAK PRIMENE ZAKONA PO PRAVNIM FORMAMA

 • Preduzetnici
 • Komanditna društva
 • Društva s ograničenom odgovornošću
 • Akcionarska društva

IZMENE NAJSPORNIJIH ODREDABA PRETHODNE VERZIJE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Raspolaganje imovinom velike vrednosti
 • Nesaglasni akcionari
 • Prinudni otkup akcija
 • Prekogranične statusne promene
 • Evropsko društvo i evropska grupacija
 • Novi oblici povezivanja privrednih društava

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Na savetovanjima, u 5 gradova Srbije, je prisustvovalo više od 550 učesnika.

Kompanija Paragraf je tokom juna meseca 2018. godine održala besplatna jednodnevna savetovanja na temu "Početak primene novih pravila o PDV evidencijama, od 1. jula 2018. godine".

Na besplatnim savetovanjima održanim u 3 grada (Beograd, Novi Sad, Niš) je prisustvovalo blizu 3.000 učesnika.

Pravilno vođenje PDV evidencija predstavlja osnov za pravilnu primenu propisa o PDV, pa je cilj savetovanja bio da se učesnici još jednom podsete na novi način vođenja PDV evidencija i na pravila iskazivanja podataka u pregledu obračuna (Obrazac POPDV).

Teme besplatnog savetovanja:

PDV pravilnik

 • Opšte i posebne evidencije
 • Sadržina pregleda obračuna (Obrazac POPDV)
 • Način iskazivanja podataka po vrstama prometa u skladu sa Pravilnikom i Korisničkim uputstvom Poreske uprave

Najvažnije izmene i dopune ZPPPA

 • Podnošenje izmenjene poreske prijave
 • Sekundarna poreska obaveza

Predavači su eminentni stručnjaci, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor",
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

U periodu od 27. do 30. maja 2018. godine, Kompanija Paragraf na Zlatiboru je održala tradicionalno višednevno Savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Na višednevnom savetovanju na Zlatiboru je prisustvovalo skoro 400 učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Savetovanje je bilo podeljeno na više tematskih celina:

 • Novodoneti i zakoni u proceduri - Zakon o elektronskoj upravi, Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, Zakon o prosvetnoj inspekciji, Zakon o planskom sistemu Republike Srbije;
 • Reforma javnog sektora - Zakon o zaposlenima u javnim službama, Ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru u 2018. godini, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama;
 • Primanja zaposlenih u javnom sektoru - Novine i aktuelnosti u vezi sa obračunom primanja zaposlenih i radno angažovanih lica u javnom sektoru, Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
 • Aktuelnosti u poslovanju korisnika javnih sredstava - Budžetski sistem i platni promet, Sticanje, upravljanje, raspolaganje i evidencija stvari u javnoj svojini, Rezultati revizije i inspekcije korisnika javnih sredstava, Centralni registar faktura (CRF) - Aktuelna pitanja iz prakse u vezi sa registracijom i nadzorom;
 • Obrazovanje - Primena novih zakona u oblasti obrazovanja i vaspitanja;
 • Javne nabavke - Novi Zakon o javnim nabavkama, (Elektronska) komunikacija u vezi sa javnim nabavkama, Zaštita prava u postupcima javnih nabavki;
 • Porezi i računovodstvo - Najnovije izmene i dopune ZPPPA i Zakona o PDV, Nova PDV evidencija i obaveza dostavljanja pregleda obračuna - osvrt na pojedina pitanja, Nova pravila u vezi sa oporezivanjem usluga porezom po odbitku, Nova pravila u vezi sa podnošenjem poreske prijave za porez po odbitku - Obrazac PDPO/S, Aktuelnosti iz oblasti računovodstva i revizije, Poreski tretman drugih primanja zaposlenih (otpremnine, solidarna pomoć, jubilarne nagrade i sl.), Ostale poreske aktuelnosti;
 • Radni odnosi - Aktuelne teme iz oblasti radnih odnosa, obračuna zarada i drugih primanja fizičkih lica, Početak primene novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) ;
 • Elektronsko poslovanje - Izdavanje faktura u elektronskom obliku shodno Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju;
 • Zaštita podataka o ličnosti - Početak primene Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) Evropske Unije - 25.5.2018. godine;
 • Carinsko i devizno poslovanje - Najnovije izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju - Liberalizacija kratkoročnog kretanja kapitala, usklađivanje sa međunarodnim standardima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti menjačkog poslovanja, novine u vršenju prenosa potraživanja i dugovanja, nove mogućnosti u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom i platnog prometa u Republici u devizama, izmene u vršenju kontrole deviznog i menjačkog poslovanja, pogodnosti za lica koja imaju status ovlašćenog privrednog subjekta;
 • Sprečavanje pranja novca - Primena Zakona o sprečavanju pranja novca za računovođe i revizore - Interni akti, komentar najnovijih izmena i dopuna zakona o računovodstvu, o reviziji, o faktoringu, o igrama na sreću koje se odnose na usaglašavanje ovih propisa sa novim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Specijalno za pravnike - Primena Zakona o opštem upravnom postupku, izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, aktuelna pitanja iz svakodnevne radnopravne prakse;

Na savetovanju su predavali:

Neizostavni segment svakog višednevnog savetovanja su i brojne vannastavne aktivnosti, koje su upotpunile četvorodnevni boravak na Zlatiboru, a o kojima se brinuo izvršni organizator, turistička agencija Lovćen.

Seminar na Zlatiboru

Od 1. marta 2018. godine uspostavlja se Centralni registar faktura, u kojem se registruju fakture i drugi zahtevi za isplatu, izdati od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.

U periodu od 23. do 27. februara 2018. godine, u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, u organizaciji kompanije Paragraf Lex, održana su stručna savetovanja na temu "Obaveze poverilaca i dužnika povodom početka rada Centralnog registra faktura".

Kompanija Paragraf okupila je eminentne stručnjake, predstavnike Ministarstva finansija - Uprave za trezor.

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

NOVINE U ORGANIZACIJI PLATNOG PROMETA SA KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
 • Status poverioca i dužnika
 • Veza RINO-CRF

REGISTRACIJA POVERILACA I DUŽNIKA NA APLIKACIJU UPRAVE ZA TREZOR - CRF

 • Podnošenje zahteva za registraciju
 • Potrebna dokumentacija
 • Aktiviranje naloga administratora
 • Administratori i lokalni korisnici

RAD U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA

 • Registracija fakture - pojedinačni i grupni unos faktura
 • REST servis
 • Pregled faktura i izmirenja faktura
 • Otkazivanje faktura
 • Asignacija
 • Izveštaji

Nakon svakog bloka predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Učešće na savetovanju je za pretplatnike kompanije Paragraf Lex bilo besplatno. Na savetovanju je, u sva tri grada, prisustvovalo preko 850 učesnika.

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u januaru i februaru mesecu, 2018. godine, jednodnevna savetovanja pod nazivom "SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PORESKOG BILANSA ZA 2017. GODINU ZA PRIVATNI SEKTOR" u sledećim gradovima: Zaječar, Niš, Novi Pazar, Čačak, Beograd, Novi Sad, Subotica, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Smederevo, Kragujevac i Vranje.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne predavače:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Dr Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Danijela Krajić, viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olivera Došlić, poreski savetnik sa dugogodišnjim iskustvom u poreskoj upravi, reviziji i privredi

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

 • Elektronski dokument kao validna računovodstvena isprava u smislu Zakona o računovodstvu
 • Vrednovanje avansa u stranoj valuti prema novom Tumačenju 22
 • Vrednovanje ostalih pozicija finansijskih izveštaja
 • Sastavljanje i dostavljanje obrazaca finansijskih izveštaja

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

 • Usklađivanje prihoda i rashoda u poreskom bilansu
 • Utvrđivanje poreskih kapitalnih dobitaka i gubitaka
 • Transferne cene
 • Kamata "van dohvata ruke" i utanjena kapitalizacija
 • Poreski podsticaji
 • Utvrđivanje poreza na dobit za nedobitne organizacije
 • Specifičnosti kod sastavljanja poreskog bilansa za preduzetnike
 • Ostale poreske aktuelnosti

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Na savetovanjima, u 12 gradova Srbije, je prisustvovalo više od 1.700 učesnika. Učešće na savetovanju je za sve učesnike bilo besplatno.

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u januaru i februaru mesecu jednodnevna savetovanja pod nazivom "SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI SVOJE POSLOVANJE VODE U SKLADU SA PROPISIMA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU ZA 2017. GODINU" u sledećim gradovima: Zaječar, Niš, Novi Pazar, Čačak, Beograd, Novi Sad, Subotica, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Smederevo, Kragujevac i Vranje.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne stručnjake:

 • Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Marko Jekić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Mr Jovan Čanak, eksterni saradnik stručnog časopisa "Budžetski instruktor"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

 • PRIPREMA, SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU
 • UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA ZA 2017. GODINU
 • AKTUELNOSTI I NOVINE U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 26. decembra 2017. godine, u Beogradu, održano je savetovanje pod nazivom "Planiranje i oblikovanje javnih nabavki za 2018. godinu".

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci:

 • Olivera Rajković, šef Odseka za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove Uprave za javne nabavke
 • Branimir Blagojević, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i član radne grupe za izradu novog ZJN
 • Dragana Đinđić, viši urednik u redakciji stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Izložene su sledeće teme:

Planiranje javnih nabavki za 2018. godinu

 • Izrada, usvajanje i objavljivanje plana
 • Obavezna sadržina plana
 • Aplikativni softver UJN
 • Istovrsnost nabavki, oblikovanje nabavki po partijama

Najčešće nedoumice u praksi i specifičnosti planiranja pojedinih vrsta postupaka

 • Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje
 • Centralizovane nabavke
 • Okvirni sporazumi
 • Višegodišnji ugovori

Predstavljanje očekivanih novina u novom Zakonu o javnim nabavkama

 • Osnovi za izuzeće od primene zakona
 • Elektronska komunikacija u javnim nabavkama
 • Nove tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki

Specifičnosti nabavki u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Na kraju svakog bloka predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja polaznika savetovanja.

Održano jednodnevno savetovanje - seminar "Najnovije izmene i dopune poreskih zakona"

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje na temu "Najnovije izmene i dopune poreskih zakona" i to prema sledećem rasporedu:

 • Niš, 18. decembar 2017.
 • Beograd, 20. decembar 2017.
 • Novi Sad, 22. decembar 2017.

Savetovanju je prisustvovalo preko 900 učesnika iz privatnog sektora.

Savetovanje je namenjeno računovođama, poreskim savetnicima i svim drugim licima koja primenjuju propise o PDV-u.

Na Savetovanju su obrađene:

 • Izmene i dopune Zakona o PDV
 • Izmene i dopune Zakona o RAT
 • Izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
 • Izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Predavači su eminentni stručnjaci, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Marija Torlak, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

U organizaciji kompanije Paragraf dana 11.12.2016. godine, u Beogradu, u Sava Centru, održano je jednodnevno savetovanje pod nazivom "CARINSKA TARIFA ZA 2018. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH I DEVIZNIH PROPISA".

Na savetovanju su obrađene sledeće teme:

 • Novine u primeni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu
 • Izmene ostalih propisa u vezi sa Carinskom tarifom (sirovine, sezonske carine, prelevmani)
 • Isprave koje se prilažu prilikom uvoza, izvoza, odnosno tranzita robe
 • Prikaz očekivanih novina u novom Carinskom zakonu
 • Aktuelna pitanja u sprovođenju carinskih postupaka

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci - predstavnici Ministarstva finansija (Nadica Pantović) i Uprave carina (Jasminka Gajić), kao i odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine" Dragan Simić.

Seminar "Carinska tarifa za 2018. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa"

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u novembru i decembru mesecu, 2017. godine, jednodnevna savetovanja pod nazivom "Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za privatni sektor"; "Poreske aktuelnosti"; "Osvrt na nov Pravilnik o PDV evidencijama" u sledećim gradovima: Požarevac, Zaječar, Niš, Vranje, Subotica, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Novi Sad, Novi Pazar, Kraljevo, Užice, Beograd i Valjevo.

Kompanija Paragraf je okupila urednike stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Dr Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Danijela Krajić, viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

 • Popis imovine i obaveza
 • Pripremne radnje za sastavljanje finanasijskih izveštaja
 • Osvt na novi Pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna
 • Obračunavanje PDV na manjak i rashod dobara
 • Poreski tretman izdataka za reklamu i reprezentaciju
 • PDV tretman odobravanja popusta i vraćanja dobara
 • Ispravka srazmernog odbitka prethodnog poreza
 • Ostale aktuelnosti

Na savetovanju na temu "Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za privatni sektor" ; "Poreske aktuelnosti" ; "Osvrt na nov Pravilnik o PDV evidencijama"u 13 gradova Srbije, je prisustvovalo više od 1.400 učesnika.

Seminar "Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za privatni sektor"

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u novembru i decembru mesecu jednodnevna savetovanja pod nazivom "AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA I PRIPREME ZA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU" u sledećim gradovima: Požarevac, Zaječar, Niš, Vranje, Subotica, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Novi Sad, Novi Pazar, Kraljevo, Užice, Beograd i Valjevo.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne stručnjake i urednike stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru":

 • Ranko Jerković, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"
 • Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Marko Jekić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

 • AKTUELNOSTI OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • NOVINE KOD OBRAČUNA PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I PORESKE I DRUGE AKTUELNOSTI
 • PRIPREME ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

Na savetovanju na temu "AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA I PRIPREME ZA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU" je prisustvovalo više od 700 učesnika.

Seminar "Aktuelnosti u poslovanju javnog sektora i pripreme za godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu"

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje na temu "Novi Pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV i ostale poreske aktuelnosti" i to prema sledećem rasporedu:

 • Niš, 27. oktobar 2017.
 • Novi Sad, 30. oktobar 2017.
 • Beograd, 31. oktobar 2017.
 • Novi Sad, 6. novembar 2017.
 • Beograd, 8. novembar 2017.

Savetovanju je prisustvovalo preko 1.700 učesnika iz privatnog sektora.

Savetovanje je namenjeno računovođama, poreskim savetnicima i svim drugim licima koja primenjuju propise o PDV-u.

Na Savetovanju su obrađene novine koje donosi primena novog Pravilnika:

 • Koje su posledice primene novog Pravilnika na poslovanje poreskih obveznika?
 • Opšte i posebne evidencije
 • Sadržina pregleda obračuna (Obrazac POPDV)
 • Način iskazivanja podataka po vrstama prometa.

Predavači su eminentni stručnjaci, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor",
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Seminar "Novi Pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV i ostale poreske aktuelnosti"

U periodu od 24. do 27. septembra 2017. godine, Kompanija Paragraf je sa velikim uspehom održala tradicionalno višednevno Savetovanje na Paliću, na kojem je prisustvovalo više od 200 ljudi, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstva finansija, Upravnog suda, Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, profesore, urednike stručnih časopisa kompanije Paragraf: "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Carinski instruktor", "Pravnik u privredi", "Pravnik u pravosuđu", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom .

Kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima i kako bi se otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće u primeni propisa u praksi, učesnicima je kroz interaktivni rad sa predavačima, bilo omogućeno postavljanje pitanja.

Takođe, kompanija Paragraf je u saradnji sa izvršnim organizatorom – turističkom agencijom Lovćen, obezbedila za svoje učesnike i dopunske aktivnosti: Svečanu večeru, večeru na salašu "Jelen", posetu Vinskom dvoru, kao i posetu ZOO Vrtu Palić.

Kompanija Paragraf se zahvaljuje na poverenju i velikom broju učesnika koji su prisustvovali višednevnom savetovanju.

Početak primene novog Zakona o opštem upravnom postupku

Seminar na Paliću "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"

Program obuke je podeljen u dva dana, i u potpunosti prilagođen ispitnim oblastima propisanim Pravilnikom. Predavanja su, prema programu obuke, održana od strane predavača:

 • Natalija Radošević, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom
 • Tatjana Ribić, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Dragana Đinđić, Viši urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor"

Na kraju predavanja predviđenih za drugi dan obuke, odgovarano je na pitanja učesnika, izvršena provera znanja polaznika kroz primere iz prakse, i dodeljeni su sertifikati o pohađanju pripremne obuke.

Svi polaznici obuke, uz plaćenu kotizaciju, dobili su GRATIS – komplet literature od tri knjige iz oblasti javnih nabavki.

Obuka za javne nabavke

Obuka za javne nabavke

Kompanija Paragraf održala je jednodnevna savetovanja u Nišu, Beogradu i Novom Sadu na temu "Početak primene novog Zakona opštem upravnom postupku", za skoro hiljadu učesnika.

Predavači na savetovanju su eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi:

 • Ruža Urošević – sudija Upravnog suda
 • Stevo Đuranović – sudija Upravnog suda.

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

 • NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNO POSTUPANJE
 • OSNOVNA PRAVILA POSTUPKA; PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK, REŠENJE I ZAKLJUČAK
 • REDOVNA I VANREDNA PRAVNA SREDSTVA I IZVRŠENJE.

Odgovoreno je i na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom novog Zakona o opštem upravnom postupku.

Početak primene novog Zakona o opštem upravnom postupku

Seminar "Zakon o opštem upravnom postupku"

Kompanija Paragraf je sa velikim uspehom održala tradicionalno višednevno savetovanje na Zlatiboru, u periodu od 21. do 24. maja 2017. godine, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Ponosni smo na odziv velikog broja učesnika savetovanja, koji beleži preko 290 posetilaca, kako za javni tako i za privatni sektor i zahvalni na velikom poverenju koje nam je ponovo ukazano.

Na četvorodnevnom savetovanju je angažovano preko 25 eminentnih stručnjaka - predavača, autora i urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Poresko-računovodstveni instruktor", "Pravnik u privredi", "Pravnik u pravosuđu" i "Specijalis za carine", koji su približili i pojasnili prisutnim učesnicima najnovije aktuelnosti u vezi sa tumačenjem propisa i njihovoj primeni u praksi.

Savetovanje je podeljeno na 6 tematskih celina:

 • Reforma javnog sektora
 • Kontrola, revizija i inspekcija u javnom sektoru
 • Javne nabavke
 • Računovodstvo i revizija
 • Porezi i radni odnosi
 • Carinsko i devizno poslovanje.

Poseban naglasak je bio u vezi sa novinama koje se odnose na novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016). Odgovoreno je na niz pitanja učesnika, koja su se ticala prakse i primene propisa.

Takođe, kompanija Paragraf je u saradnji sa izvršnim organizatorom – turističkom agencijom Lovćen, obezbedila za svoje učesnike i dopunske aktivnosti: Svečanu večeru, izlet i večeru na ranču "Pastuv".

Ovom prilikom najavljujemo naredno višednevno savetovanje koje je planirano za jesen 2017. godine i koje će biti tradicionlano održano na Paliću.

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

Zbog velikog interesovanja, kompanija Paragraf je organizovala pet radionica na temu: "Obuka za primenu novih pravila o određivanju mesta prometa usluge iz PDV, koja se primenjuju od 1.4.2017. i obračunavanje poreza po odbitku" u Beogradu, u martu i u aprilu mesecu 2017. godine, na kojima je prisustvovalo više od 150 učesnika.

Obuka je namenjena svim subjektima koji primaju usluge iz inostranstva ili pružaju usluge stranim licima, odnosno u inostranstvu.

Teme obuke:

 • NOVA PRAVILA O ODREĐIVANJU MESTA PROMETA USLUGA IZ UGLA PDV
 • OPOREZIVANJE USLUGA IZ INOSTRANSTVA - OBRAČUN PDV I POREZA PO ODBITKU
 • OSTALE IZMENE ZAKONA O PDV
 • PRAVILNO IZDAVANJE RAČUNA KAO USLOV ZA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Predavači na obuci su eminentni stručnjaci, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor

Obuka za primenu novih pravila o određivanju mesta prometa usluge iz pdv, koja se primenjuju od 1.4.2017. i obračunavanje poreza po odbitku

Obuka za primenu novih pravila o određivanju mesta prometa usluge iz pdv, koja se primenjuju od 1.4.2017. i obračunavanje poreza po odbitku

Kompanija Paragraf je održala savetovanje na temu "Novodoneti propisi u oblasti krivičnog zakonodavstva sa posebnim osvrtom na probleme u primeni zakona o krivičnom postupku" u Nišu (20. februara), Novom Sadu (22. februara) i Beogradu (24. februara) 2017. godine.

Na savetovanju su prisustvovali brojni advokati, tužioci i sudije i ostali zainteresovani posetioci.

Prvi deo savetovanja je bio posvećen aktuelnim izmenama i dopunama Krivičnog Zakonika, kao i drugim propisima iz krivične oblasti koji su doneti, odnosno izmenjeni krajem prošle godine.

Drugi deo savetovanja bio je posvećen problemima i iskustvima u primeni Zakonika o krivičnom postupku.

U poslednjem delu savetovanja, predviđenom za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačima.

Novodoneti propisi u oblasti krivičnog zakonodavstva sa posebnim osvrtom na probleme u primeni zakona o krivičnom postupku

Novodoneti propisi u oblasti krivičnog zakonodavstva sa posebnim osvrtom na probleme u primeni zakona o krivičnom postupku

U organizaciji kompanije Paragraf održana je Radionica na temu "SPROVOĐENJE CARINSKIH POSTUPAKA UZ PRIMENU CARINSKIH POVLASTICA" u hotelu Prag, 20. februara 2017. godine.

Predavači - predstavnik Ministarstva finansija Milka Živanović i odgovorni urednik časopisa "Specijalis za carine" Dragan Simić su na obuci obradili sledeće teme:

 • Kako smanjiti carinske dažbine u 2017. godini
 • Koja roba je izuzeta od plaćanja carinskih dažbina u 2017. godini
 • Ko je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina?
 • Koje uvozne povlastice imaju mali, srednji I veliki uvoznici?
 • Specifičnosti u vezi sa primenom međunarodnih ugovora

Učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Sprovođenje carinskih postupaka uz primenu carinskih povlastica

Sprovođenje carinskih postupaka uz primenu carinskih povlastica

U organizaciji kompanije Paragraf, u januaru i februaru mesecu 2017. godine, održano je jednodnevno besplatno savetovanje pod nazivom "SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PORESKOG BILANSA ZA 2016. GODINU ZA PRIVATNI SEKTOR I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH PROPISA". Savetovanje je održano u šest gradova: Niš, Novi Sad, Beograd, Novi Pazar, Kraljevo u Užice za više od 1350 učesnika.

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 • Aleksandar Milanović, Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • dr Marina Protić, Odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Danijela Krajić, Viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Izložene su sledeće teme:

 • OBVEZNICI I VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU
 • SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTJA ZA 2016. GODINU
 • SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
 • NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O PDV I ZPPA

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Završni račun za 2016. godinu

Sava Centar, 30.1-10.2.2017.

U organizaciji kompanije Paragraf, u januaru i februaru mesecu 2017. godine u Nišu, Novom Sadu, Beogradu, Novom Pazaru, Kraljevu i Užicu održana su savetovanja pod nazivom "GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I SREDSTAVA OOSO ZA 2016. GODINU".

Savetovanju je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog sektora.

PRVI DEO SAVETOVANJA, bio je posvećen aktuelnim propisima od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava. U ovom delu savetovanja predavanja su održali:

 • Marko Jekić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", na temu novina i aktuelnosti kod obračuna plata u javnom sektoru i izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - IOSI obrazac i
 • Ranko Jerković, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", na temu racionalizacije broja zaposlenih i ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru u 2017. godini.

DRUGI DEO SAVETOVANJA bio je posvećen pripremi, sastavljanju i dostavljanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu. U ovom delu savetovanja predavanja su održali:

 • mr Jovan Čanak, dugogodišnji saradnik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru" i kompanije Paragraf, na temu pripremnih radnji koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja i utvrđivanju rezultata poslovanja i
 • Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik za budžetski sistem i budžetsko računovodstvo stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", na temu popunjavanja obrazaca i sastavljanja, dostavljanja i objavljivanja finansijskih izveštaja, otvaranja poslovnih knjiga za 2017. godinu kao i utvrđivanja poreza na dobit za 2016. godinu.

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore. Napominjemo da je ovo savetovanje bilo besplatno za sve učesnike.

Završni račun za 2016. godinu

Sava Centar, 30.1-10.2.2017.

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 23. decembra 2016. godine, u Beogradu, održano je savetovanje pod nazivom "PLANIRANJE I JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU".

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci - predstavnik Uprave za javne nabavke, Svetlana Ražić; odgovorni urednik za budžetski sistem i budžetsko računovodstvo stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru" Jasmina Vratonjić, kao i viši urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", Dragana Đinđić.

Izložene su sledeće teme:

 • Povezanost finansijskog plana i plana (javnih) nabavki
 • Planiranje javnih nabavki (podaci koji su obavezni, izrada, usvajanje i objavljivanje plana)
 • Specifičnosti planiranja pojedinih vrsta postupaka i najčešće nedoumice u praksi (okvirni sporazumi, centralizovane nabavke, višegodišnji ugovori, istovrsnost predmeta i oblikovanje nabavki)
 • Planiranje nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Na kraju svakog bloka predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja polaznika savetovanja.

Planiranje i javnih nabavki za 2017. godinu

Sava Centar, 23.12.2016.

U organizaciji kompanije Paragraf, 28. decembra 2016. godine u Beogradu, uspešno je održano savetovanje na temu "Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV-u (na snazi od 1. januara 2017. godine) i ostalih poreskih propisa".

Savetovanju je prisustvovalo preko 750 učesnika iz privatnog sektora.

Kompanija Paragraf je okupila predavače - eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, i urednike stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Olicu Pješčića, Pomoćnika glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Aleksandra Milanovića, Glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

Izmene i dopuna Zakona o PDV

 • Nova pravila za utvrđivanje mesta prometa usluga
 • Omogućavanje prava na odbitak prethodnog poreza kod interno obračunatog PDV, bez obaveze posedovanja računa
 • Ostale izmene i dopune

Izmene poreskih propisa i ostale aktuelne poreske teme

 • Izmene i dopune ZPPPA i ostalih poreskih propisa
 • Poreski tretman izdataka za reklamu i reprezentaciju
 • Poreski tretman odobravanja popusta i vraćanja dobara
 • Priznavanje rashoda po osnovu primanja zaposlenih u poreskom bilansu
 • Odgovori na najčešća pitanja pretplatnika u 2016. godini

Odgovoreno je i na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV-u (na snazi od 1. januara 2017. godine) i ostalih poreskih propisa

Sava Centar, 28.12.2016.

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u novembru i decembru mesecu jednodnevna savetovanja pod nazivom "POPIS IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU" u sledećim gradovima: Beograd, Novi Sad, Niš, Kraljevo, Novi Pazar i Užice.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne stručnjake i urednike stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru" koji su izlagali na sledeće teme:

 • Aktuelni propisi i najavljene izmene od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava
 • Raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini i evidencija nepokretnosti i pokretnih stvari kod korisnika javnih sredstava
 • Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja
 • Redovan godišnji popis imovine i obaveza za 2016. godinu
 • Uloga interne kontrole i interne revizije kod vršenja popisa

Na savetovanjima na temu "POPIS IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU" je prisustvovalo više od 400 učesnika.

Popis imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Javni sektor

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u novembru i decembru mesecu jednodnevna savetovanja pod nazivom "POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA PRIVATNI SEKTOR I PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU" u sledećim gradovima: Beograd, Novi Sad, Niš, Kraljevo, Novi Pazar i Užice.

Kompanija Paragraf je okupila urednike stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", koji su izlagali na sledeće teme:

POPIS IMOVINE I OBAVEZA U 2016. GODINI

 • Rokovi
 • Interna akta
 • Odgovornost
 • Sprovođenje popisa
 • Knjiženje rezultata popisa

PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

 • Mogućnost promene stopa amortizacije
 • Procena fer vrednosti
 • Obezvređenje
 • Usaglašavanje potraživanja i obaveza
 • Obračun odloženih poreza i primanja zaposlenih

AKTUELNA PORESKA PITANJA

 • Osvrt na pojedina mišljenja državnih organa,
 • Poreski tretman naknade za neiskorišćeni godišnji odmor,
 • Pravila o sastavljanju poreskog bilansa koja se prvi put primenjuju u 2016. godini,
 • Ostale poreske aktuelnosti

Na savetovanjima na temu "POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA JAVNI SEKTOR I PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU" je prisustvovalo više od 650 učesnika.

Popis imovine i obaveza za javni sektor i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Privatni sektor

U organizaciji kompanije Paragraf dana 5.12.2016. godine, u Beogradu, u Sava Centru, održano je jednodnevno savetovanje pod nazivom "CARINSKA TARIFA ZA 2017. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH I DEVIZNIH PROPISA".

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci - predstavnici Ministarstva finansija, kao i urednik stručnog časopisa "Carinski instruktor".

Na savetovanju su Izložene su sledeće teme:

 • Novine u primeni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu
 • Promene ostalih propisa u vezi sa Carinskom tarifom i njihova primena u 2017. godini (sezonske carine, prelevmani)
 • Osvrt na predložene izmene i dopune Carinskog zakona
 • Aktuelna pitanja o sprovođenju carinskih postupaka
 • Alternativni načini izmirivanja obaveza u poslovanju sa inostranstvom - nedoumice i pitanja iz prakse.

Carinska tarifa za 2017. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa

Paragraf savetovanje Beograd, Sava Centar

U periodu od 25. do 28. septembra 2016. godine, Kompanija Paragraf je sa velikim uspehom organizovala tradicionalno višednevno Savetovanje na Paliću, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Na Savetovanju su predstavljenje novine u primeni opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru, uz pružanje odgovora na najaktuelnija pitanja učesnika, sa posebnim osvrtom na Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i drugih nadležnih ministarstava, predstavnike Uprave za javne nabavke, Uprave za trezor, predstavnike Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, urednike stručnih časopisa kompanije Paragraf "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Carinski instruktor", "Pravni instruktor", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom .

Kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima i kako bi se otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće u primeni propisa u praksi, učesnicima je kroz interaktivni rad sa predavačima, bilo omogućeno postavljanje pitanja.

Takođe, kompanija Paragraf je u saradnji sa izvršnim organizatorom – turističkom agencijom Lovćen, obezbedila za svoje učesnike i dopunske aktivnosti: Svečanu večeru, večeru na salašu "Jelen", posetu ergeli konja "Kelebija", kao i posetu ZOO Vrtu Palić.

Kompanija Paragraf se zahvaljuje na poverenju i velikom broju učesnika koji su prisustvovali višednevnom savetovanju.

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

Paragraf savetovanje, Palić

U periodu od 22. do 25. maja 2016. godine, Kompanija Paragraf je sa uspehom održala tradicionalno višednevno Savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"na Zlatiboru (Hotel Palisad).

Na navedenom stručnom skupu je prisustvovalo više od 300 učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Savetovanje je podeljeno na 8 tematskih celina:

 • Reforma državne uprave i racionalizacija,
 • Javna preduzeća,
 • Poslovanje korisnika javnih sredstava,
 • Obrazovanje,
 • Javne nabavke,
 • Porezi i računovodstvo,
 • Carine,
 • Specijalno za pravnike.

Na Savetovanju su, između ostalog, predstavljeni i novodoneti zakoni, i to:

 • Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016),
 • Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016),
 • Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) i dr.

Od ove godine, specijalno za pravnike, pripremili smo i sledeće teme:

Na savetovanju su učestvovali:

 • eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi (Predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Upravnog suda, Uprave za javne nabavke, Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, predstavnici drugih nadležnih ministarstava),
 • urednici stručnih časopisa "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Poresko-računovodstveni instruktor", "Pravni instruktor" i "Specijalis za carine" i
 • ostali kompetentni predavači i autori - kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima, a ujedno i otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće kroz neposredne razgovore i postavljanje pitanja predavačima od strane učesnika.

Takođe, kompanija Paragraf je u saradnji sa izvršnim organizatorom – turističkom agencijom Lovćen, obezbedila za svoje učesnike i dopunske aktivnosti: Svečanu večeru i posetu etno selu "Drvengrad".

NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU

Višednevno savetovanje

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 8. aprila 2016. godine, u Beogradu, je održana jednodnevna radionica pod nazivom "NOVINE U PRIMENI PEM KONVENCIJE - ujednačavanje postupka i pojednostavljenje procedura uvođenjem jedinstvenih pravila o poreklu robe".

Predavanje je bilo podeljeno na 4 tematske celine.

 • Pan-evropski sporazumi o slobodnoj trgovini
 • Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, sa revizijom PEM Konvencije (Puna kumulacija porekla, Drawback)
 • Priprema dokumentacije za korišćenje preferencijalnih carinskih stopa i uslovi za izdavanje EUR 1
 • Ovlašćeni izvoznik

Odgovoreno je i na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom pan-evropskih sporazuma o slobodnoj trgovini i Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu.

NOVINE U PRIMENI PEM KONVENCIJE - ujednačavanje postupka i pojednostavljenje procedura uvođenjem jedinstvenih pravila o poreklu robe

Jednodnevna radionica

U organizaciji kompanije Paragraf, u Nišu, Novom Sadu i Beogradu održana su savetovanja pod nazivom "AKTUELNOSTI U REFORMI JAVNOG SEKTORA I GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I OOSO ZA 2015. GODINU".

Savetovanjima je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog sektora.

PRVI DEO SAVETOVANJA, bio je posvećen aktuelnim propisima od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava, i to:

 • Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016);
 • Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015);
 • Uredbi o internom konkursu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2016).

U ovom delu savetovanja predavanja su održali:

 • Ranko Jerković, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", na temu: Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru; racionalizacije broja zaposlenih i ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru u 2016. godini i internog tržišta rada u sistemu jednice lokalne samouprave.
 • Marko Jekić, urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", na temu utvrđivanja primanja zaposlenih prema novom Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

DRUGI DEO SAVETOVANJA bio je posvećen godišnjim finansijskim izveštajima direktnih korisnika budžetskih sredstava i OOSO za 2015. godinu i obavezi dostavljanja godišnjih izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i aktivnostima interne revizije za 2015. godinu. U ovom delu savetovanja predavanja su održali:

 • Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor"i "Pravnik u javnom sektoru", na temu sastavljanja i predaje godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta koji u svom sastavu nemaju indirektne korisnike; donošenja odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje i izveštajima o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole i revizijama i aktivnostima interne revizije za 2015. godinu.
 • mr Jovan Čanak, dugogodišnji saradnik redakcije stručnog časopisa "Budžetski instruktor" i kompanije Paragraf, na temu konsolidovanja godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i izvršenju finansijskog plana za 2015. godinu.

Nakon svakog dela predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Napominjemo da je ovo savetovanje bilo besplatno za sve zainteresovane učesnike.

AKTUELNOSTI U REFORMI JAVNOG SEKTORA I GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I OOSO ZA 2015. GODINU

Paragraf Lex - jednodnevno savetovanje

U organizaciji kompanije Paragraf, u periodu 22. - 23. februara 2016. godine, u hotelu Prag, održana je šesta po redu pripremna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Zbog velikog interesovanja korisnika, izvršenog usklađivanja Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 77/2014 i 83/2015 - dalje: Pravilnik) sa odredbama izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i činjenice da je Uprava za javne nabavke počela sa organizacijom i realizacijom ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke prema odredbama izmenjenog Zakona o javnim nabavkama, kompanija Paragraf organizovala je obuku usklađenu sa odredbama novih i izmenjenih propisa.

Polaznici obuke su prevashodno predstavnici naručilaca koji sprovode postupke javnih nabavki, ali i značajan broj predstavnika ponuđača koji učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Program obuke je podeljen u dva dana, i u potpunosti prilagođen ispitnim oblastima propisanim Pravilnikom. Predavanja su, prema programu obuke, održana od strane predavača:

- Natalija Radošević, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom (Konkursna dokumentacija - priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune; Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova);

- Tatjana Ribić, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Tehničke specifikacije; Kriterijumi za dodelu ugovora; Zaštita prava u postupku javne nabavke; Ništavost ugovora; Kaznene odredbe - prekršaji);

- Dragana Đinđić, Viši urednik u redakciji Budžetskog instruktora (Negativne reference; Ponuda - podnošenje i važenje; Rokovi u postupku javne nabavke; Prijem i otvaranje ponuda; Dodela ugovora, odluka o obustavi postupka; Ugovor o javnoj nabavci; Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama).

Na kraju predavanja predviđenih za drugi dan obuke, odgovarano je na pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama koje se odnose na ispit, kao i praktičnu primenu Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izvršena provera znanja polaznika kroz primere iz prakse, i dodeljeni su sertifikati o pohađanju pripremne obuke.

Svi polaznici obuke, uz plaćenu kotizaciju, dobili su GRATIS - komplet od tri knjige iz oblasti javnih nabavki, i to:

 • I KNJIGA: Novi priručnik za primenu Zakona o javnim nabavkama, sa tumačenjem najnovijih izmena i dopuna propisa, stavovima nadležnih institucija i modelima akata;
 • II KNJIGA: Zbirka propisa za sprovođenje postupaka javnih nabavki,
 • III KNJIGA: Vodič za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.
Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Paragraf obuka Beograd, Hotel Prag

U organizaciji kompanije Paragraf, u februaru mesecu 2016. godine u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Užicu, održana su savetovanja pod nazivom "SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA UKLJUČENIH U SISTEM KRT ZA 2015. GODINU I AKTUELNOSTI U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA PORESKIH PROPISA".

Savetovanju je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog sektora.

PRVI DEO SAVETOVANJA, bio je posvećen aktuelnim propisima od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava. U ovom delu savetovanja predavanja su održali:

 • Marko Jekić, urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", na temu novina u finansijskim i poreskim propisima koji utiču na poslovanje korisnika javnih sredstava i
 • Ranko Jerković, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", na temu racionalizacije broja zaposlenih i ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru u 2016. godini.

DRUGI DEO SAVETOVANJA bio je posvećen pripremi, sastavljanju i dostavljanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu. U ovom delu savetovanja predavanja su održali:

 • mr Jovan Čanak, dugogodišnji saradnik stručnog časopisa "Budžetski instruktor" i kompanije Paragraf, na temu pripremnih radnji koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja i utvrđivanju rezultata poslovanja i
 • Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", na temu popunjavanja obrazaca i sastavljanja, dostavljanja i objavljivanja finansijskih izveštaja, otvaranja poslovnih knjiga za 2016. godinu kao i utvrđivanja poreza na dobit za 2015. godinu.
Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore. Napominjemo da je ovo savetovanje bilo besplatno za sve pretplatnike izdanja kompanije Paragraf.

Završni rašun za 2015. godinu - JAVNI SEKTOR

Paragraf savetovanje Beograd, Sava Centar

U organizaciji kompanije Paragraf, u februaru mesecu 2016. godine, održano je dvodnevno savetovanje pod nazivom "Sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2015. godinu i najnovije izmene i dopune poreskih propisa". Savetovanje je održano u četiri grada: Beograd, Novi Sad, Niš i Užice za više od 850 učesnika.

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci, saradnici kompanije Paragraf i urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Izložene su sledeće teme:

PRIMENA KONTNOG OKVIRA I OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I NAČIN NJIHOVOG DOSTAVLJANJA - Obavezno dostavljanje finansijskih izveštaja elektronskim putem i za MIKRO i za MALA pravna lica, kao i za preduzetnike.
VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U SKLADU SA:

 • MRS/MSFI,
 • MSFI za MSP i
 • Pravilnikom za mikro i druga pravna lica

OBIM I SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015.GODINU
NAČIN I ROKOVI DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU APR-U
SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

 • Usklađivanje rashoda u poreskom bilansu
 • Korekcija rashoda i prihoda po osnovu kamate van dohvata ruke
 • Transferne cene
 • Usklađivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Korišćenje poreskih podsticaja
 • Utvrđivanje poreske obaveze i akontacija

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH PROPISA

 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o porezu na dohodak građana
 • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Završni rašun za 2015. godinu - JAVNI SEKTOR

Paragraf savetovanje Beograd, Sava Centar

Kompanija Paragraf održala je jednodnevna savetovanja u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i na Zlatiboru na temu "Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju", za više od 500 učesnika.

Predavači na savetovanju su eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi:

 • prof. dr Nebojša Šarkić - redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union,
 • Ljiljana Milovanović – sudija Privrednog suda u Beogradu,
 • Marina Đukić – sudija Apelacionog suda u Nišu,

kao i članovi radne grupe za izradu novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, i to:

 • Predrag Trifunović – sudija Vrhovnog kasacionog suda,
 • Jasmina Stamenković – sudija Privrednog apelacionog suda,
 • Mirjana Dimitrijević – javni izvšitelj.

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

 • Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
 • Pravna sredstva u novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
 • Osnovne odredbe i opšta pravila izvršnog postupka
 • Postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave, pravni lekovi u postupku izvršenja i postupku obezbeđenja, mere obezbeđenja
 • Izvršenje na nepokretnostima i izvršenje na pokretnim stvarima
 • Ovlašćenja i nadležnosti javnih izvršitelja

Odgovoreno je i na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Beograd, 27. januar 2016.

U organizaciji kompanije Paragraf, 11. decembra 2015. godine, u Sava Centru, održano je savetovanje pod nazivom "CARINSKA TARIFA ZA 2016. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH I DEVIZNIH PROPISA".

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci, predstavnici Ministarstva finansija kao i urednik stručnog časopisa "Carinski instruktor".

Izložene su sledeće teme:

 • Novine u primeni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu
 • Promene ostalih propisa u vezi sa Carinskom tarifom i njihova primena u 2016. godini (sirovine, sezonske carine, prelevmani)
 • Primena PEM konvencije u 2016. godini
 • Novine u sistemu pojednostavljenih carinskih postupaka
 • Efekti početka primene Zakona o platnim uslugama na propise o deviznom poslovanju i novine u podzakonskoj regulativi

Beograd

U organizaciji kompanije Paragraf, 21. decembra 2015. godine u Beogradu je održana obuka"IZRADA NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKONSKA ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI.

Kompanija Paragraf je organizovala ovaj stručni skup u želji da odgovori potrebama svojih klijenata i drugih subjekata koji kao ponuđači učestvuju u postupcima javnih nabavki (pravna lica, preduzetnici i fizička lica), pri čemu u praksi nailaze na niz problema, kako u podnošenju prihvatljivih ponuda, tako i zakonskoj zaštiti prava.

Jednodnevna obuka je oblikovana u četiri tematske celine:

 • Priprema prihvatljive (i najpovoljnije) ponude,
 • Zaštita prava ponuđača - prvostepeni postupak (pred naručiocem i Republičkom komisijom),
 • Zaštita prava ponuđača - drugostepeni postupak (upravni spor protiv odluke Republičke komisije), i
 • Odgovori na pitanja polaznika.

Polaznici obuke su prevashodno bili predstavnici pravnih lica - privrednih društava kako i javnih preduzeća koja učestvuju u postupcima javnih nabavki kao ponuđači.

Nakon uvodnog dela u kome je Dragana Đinđić, viši urednik u redakciji stručnog časopisa "Budžetski instruktor" predstavila program obuke i način rada, prema utvrđenoj satnici održana su predavanja planirana za obuku, od strane predavača:

 • Natalija Radošević, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom (blagovremenost ponude, konkursna dokumentacija, odgovarajuća/prihvatljiva ponuda i bitni nedostaci ponude);
 • Tatjana Ribić, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (zaštita prava pred naručiocem i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki - aktivna legitimacija, blagovremenost zahteva, računanje rokova, sadržina zahteva, nastavak postupka pred Republičkom komisijom nakon postupka kod naručioca);
 • Jelena Kulić, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom (drugostepeni postupak u zaštiti prava ponuđača - upravni spor protiv odluke Republičke komisije; aktivna legitimacija i stranke u sporu, rokovi za podnošenje tužbe, sadržina tužbe - analiza priređenog modela; izbor iz sudske prakse - praktični primeri).

Na kraju predavanja predviđenih za prvi dan obuke, odgovoreno je na pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama koje se odnose na obrađene teme, kao i ostala pitanja o praktičnoj primeniZakona o javnim nabavkama i drugih relevantnih propisa.

Svi polaznici obuke dobili su Sertifikate o pohađanoj obuci, kao i štampani stručni i promotivni materijal.

Beograd

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 23. decembra 2015. godine, u Beogradu, održano je savetovanje pod nazivom "PLANIRANJE I OBLIKOVANJE (JAVNIH) NABAVKI ZA 2016. GODINU".

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci - predstavnici Uprave za javne nabavke, Svetlana Ražić i Danijela Bokan, kao i viši urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", Dragana Đinđić.

Savetovanju je prisustvovalo preko 350 zainteresovanih lica.

Izložene su sledeće teme:

 • Oblikovanje (javnih) nabavki (određivanje predmeta nabavke i mešovite nabavke; određivanje procenjene vrednosti (u zavisnosti od predmeta i vrste postupka) i izbor vrste postupka, sa osvrtom na najčešće nedoumice u praksi)
 • Određivanje kriterijuma za dodelu ugovora o javnoj nabavci (vrste i način određivanja kriterijuma prema predmetu nabavke; propisana ograničenja; preferencijali za domaće ponuđače/dobra)
 • Planiranje javnih nabavki za 2016. godinu (forma i sadržina plana prema aktuelnim izmenama i dopunama Zakona i novom Pravilniku o formi i sadržini plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki; izmene plana nabavki; Softver za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje i Portal javnih nabavki - usklađivanje sa novim/važećim propisima).

Na kraju svakog bloka predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja polaznika savetovanja.

Beograd

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 25. decembra 2015. godine, u Beogradu, održano je savetovanje pod nazivom "OBAVEZNA PRIMENA OD 01. JANUARA 2016. GODINE PRAVILNIKA O EVIDENCIJI PROMETA - KEP KNJIGA I PORESKI TRETMAN POVRAĆAJA DOBARA OD STRANE MALOPRODAJE DOBAVLJAČU –VELEPRODAJI". Na savetovanju su predavali eminentni stručnjaci, članovi Radne grupe za izradu Pravilnika o evidenciji prometa i urednici stručnog časopisa Poresko-računovodstveni instruktor.

Savetovanje je podeljeno u dve tematske celine:

I - KEP Knjiga

 • Popunjavanje obrazaca KEP, PKR, KRI, KRI-1 i DPI
 • Evidentiranje kod razduženja i prodajnih podsticaja
 • Interni prenos robe
 • Evidentiranje kod komisione prodaje
 • Evidencija na benzinskim stanicama - Dnevni pumpni izveštaj – DPI Obrazac
 • Evidencija u trgovini van prodajnog objekta - PRIMER popunjavanja OBRASCA ZA PRIJAVU MESTA NA KOJEM SE VODI KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA, a koji se obavezno šalje na e-mail kep@mtt.gov.rs

II - PDV

 • PDV tretman vraćanja neprodatih dobara
 • Obaveza podnošenja izmenjene poreske prijave
 • Računovodstveno evidentiranje vraćanja neprodatih dobara

Na kraju predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja polaznika savetovanja.

Beograd

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 23. novembra 2015. godine, u Beogradu je održana jednodnevna obuka "PRISTUPANJE REPUBLIKE SRBIJE KONVENCIJI O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU".

Uzimajući u obzir da je doneta Konvencija o zajedničkom tranzitnom postupku čime su stvoreni preduslovi za primenu Zajedničkog tranzitnog postupka koji se primenjuje na carinskim teritorijama država članica EU, EFTE i Turske (NCTS - Novi kompjuterizovani tranzitni sistem), kao i da se očekuje da će se sa primenom ovog tranzitnog sistema na teritoriji Reublike Srbije započeti početkom 2016. godine, kompanija Paragraf je okupila istaknute stručnjake iz Uprave carina i urednika stručnog časopisa "Carinski instruktor".

Na jednodnevnoj obuci su izložene sledeće teme:

- Novine u primeni carinskih propisa - primeri iz prakse

- Zajednički tranzitni postupak (opšte informacije, vrste tranzita, postupak u polaznoj, tranzitnoj i odredišnoj carinskoj ispostavi)

- Pojednostavljeni postupci (ovlašćeni primalac, ovlašćeni pošiljalac, posebne plombe)

- Garancije (vrste, garancije za zajednički tranzit, garancije za osetljivu robu)

Predavači na obuci su bili eminentni stručnjaci, predstavnici Uprave carina i Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Carinski instruktor "

Beograd

U organizaciji kompanije Paragraf, u periodu 12 – 13 novembra, održana je u Beogradu dvodnevna radionica "PRIPREMNA OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE"

Zbog velikog interesovanja korisnika, izvršenog usklađivanja Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke("Sl. glasnik RS", br. 77/2014 i 83/2015 - dalje: Pravilnik) sa odredbama izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, i činjenice da je Uprava za javne nabavke počela sa organizacijom i realizacijom ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke prema odredbama izmenjenog Zakona o javnim nabavkama, kompanija Paragraf je sa uspehom održala obuku usklađenu sa odredbama novih i izmenjenih propisa.

Polaznici obuke su prevashodno predstavnici naručilaca koji sprovode postupke javnih nabavki, ali i značajan broj predstavnika ponuđača koji učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Program obuke je podeljen u dva dana, i u potpunosti prilagođen ispitnim oblastima propisanim Pravilnikom.

Predavanja su održana od strane predavača-predstavnika Uprave za javne nabavke, Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i licenciranog službenika za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom u praksi.

Na kraju predavanja predviđenih za prvi dan obuke, odgovarano je na pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama koje se odnose na ispit, kao i praktičnu primenu Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Beograd

U organizaciji kompanije Paragraf, uspešno su održana jednodnevna decembarska savetovanja u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Užicu na temu "POPIS IMOVINE I OBAVEZA I PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU"na kojima je prisustvovalo preko 1.000 učesnika.

Kompanija Paragraf je okupila istaknute stručnjake i urednike stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

POPIS IMOVINE I OBAVEZA U 2015. GODINI; Rokovi; Interna akta; Odgovornost; Sprovođenje popisa; Knjiženje rezultata popisa

PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU; Mogućnost promene stopa amortizacije; Procena fer vrednosti; Obezvređenje; Usaglašavanje potraživanja i obaveza; Obračun odloženih poreza i primanja zaposlenih

PRVA PRIMENA PRAVILNIKA ZA MIKRO PRAVNA LICA I MSFI ZA MSP ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE KOJI SU U 2014. GODINI PRIMENJIVALI STARI PRAVILNIK ZA MALA PRAVNA LICA

POPIS IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I PRIPRMENE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015 GODINU.

Beograd

Užice

U organizaciji kompanije Paragraf uspešno su održana savetovanja u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, na temu "Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata"

Savetovanju je prisustvovalo preko 500 učesnika iz privatnog sektora.

Kompanija Paragraf je okupila predavače - eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, i urednike stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Olicu Pješčića, Odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Aleksandra Milanovića, Pomoćnika glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

 • Evidentiranje stranih lica u sistem PDV - obaveza određivanja poreskog punomoćnika
 • Poreski dužnik za promet dobara i usluga u građevinarstvu - izmenjeni uslovi za primenu internog obračuna PDV
 • Poreski dužnik kod prometa dobara u postupku realizacije hipoteke, zaloge i u izvršnom postupku
 • Izmene kod određivanja mesta prometa dobara i usluga u pojedinim slučajevima
 • Izmene kod nastanka poreske obaveze
 • Izmene kod poreske osnovice i poreske stope
 • Izmene kod poreskih oslobođenja
 • Izmene u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Izmene u vezi sa oporezivanjem prometa polovnih motornih vozila
 • Obaveza dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu
 • Izmena roka za dostavljanje poreske prijave za tromesečne obveznike
 • Ostale izmene i dopune Zakona o PDV
 • Kratak osvrt na Izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama

Odgovoreno je i na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Beograd, 2015.

Kompanija Paragraf je održala jednodnevno savetovanje na temu "Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama" u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, za više od 300 učesnika.

Predavači na savetovanju su eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, i to: predstavnici Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i viši urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor".

U uvodnom delu savetovanja, Dragana Đinđić, viši urednik u redakciji časopisa "Budžetskog instruktora", predstavila je polaznicima novine u podzakonskoj regulativi Zakona o javnim nabavkama.

U prvom delu savetovanja predavanje je održala gospođa Svetlana Ražić, Rukovodilac grupe za praćenje, nadzor i kontrolu postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke na temu primene Zakona o javnim nabavkama, koje se odnosilo na: izmenjenu definiciju naručioca, mešovite nabavke, nabavke na koje se zakon ne primenjuje (novi izuzeci), nabavke između povezanih lica, okvirni sporazum, planiranje javnih nabavki, oglase o javnim nabavkama, novine kod uslova za učešće u postupku javne nabavke i negativne reference.

U drugom delu savetovanja predavanje je održala gospođa Tamara Mikić, Pomoćnik sekretara u Sektoru za realizaciju posebnih ovlašćenja u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki na temu primene Zakona o javnim nabavkama u delu koji se odnosi na: izveštaj o stručnoj oceni ponuda, odluku o dodeli ugovora i odluka o obustavi postupka, izmene tokom trajanja ugovora o javnoj nabavci, zaštitu prava u postupku javne nabavke.

Na kraju drugog dela savetovanja odgovarano je na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom Zakona o javnim nabavkama.

Beograd, 2015.

Kompanija Paragraf je uspešno održala jednodnevna savetovanja na temu "Utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih kod korisnika javnih sredstava od jeseni 2015. pa do 31. decembra 2018. godine i ostale novine u poslovanju javnog sektora", u tri regionalna centra: Beograd, Novi Sad i Niš.

Kompanija Paragraf je okupila predavače - eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, i to: predstavnike Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i urednike stručnog časopisa "Budžetski instruktor".

U prvom delu savetovanja koji je bio posvećen utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru predavanja su održali: predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na temu primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), sa posebnim osvrtom na ulogu i obaveze lokalne samouprave prilikom sprovođenja racionalizacije.

Drugi deo predavanja bio je posvećen smernicama za izradu akata u postupku racionalizacije, novinama u propisima koji se odnose na javni sektor kao i najavama novog sistema plata u javnom sektoru.

Na kraju svakog dela savetovanja odgovarano je na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih. Najviše nedoumica bilo je u vezi sa spornim članom 20. ovog zakona, to jest prestanka radnog odnosa zbog ostvarivanja prava na starosnu penziju, kao i u vezi sa saopštenjem Ustavnog suda u vezi sa primenom ovog člana.

Savetovanju je prisustvovalo preko 450 učesnika iz javnog sektora.

Beograd, 2015.

Beograd, 2015.

U periodu od 27. do 30. septembra 2015. godine, Kompanija Paragraf je sa velikim uspehom organizovala tradicionalno višednevno Savetovanje na Paliću, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Na Savetovanju su predstavljenje novine u primeni opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru, uz pružanje odgovora na najaktuelnija pitanja učesnika, sa posebnim osvrtom na Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), kao i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i drugih nadležnih ministarstava, predstavnike Uprave za javne nabavke, Uprave za trezor, predstavnike Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, urednike stručnih časopisa kompanije Paragraf "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Carinski instruktor", "Pravni instruktor", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom .

Kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima i kako bi se otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće u primeni propisa u praksi, učesnicima je kroz interaktivni rad sa predavačima, bil omogućeno postavljanje pitanja.

Kompanija Paragraf se zahvaljuje na poverenju i velikom broju učesnika koji su prisustvovali višednevnom savetovanju, koji beleži preko 250 posetilaca.

Višednevno savetovanje, Palić 2015

Višednevno savetovanje, Palić 2015

Kompanija Paragraf je održala tradicionalno višednevno Savetovanje u Vrnjačkoj Banji, u periodu od 24. do 27. maja 2015. godine, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Ponosni smo na odziv velikog broja učesnika Savetovanja, koji beleži preko 210 posetilaca višednevnog savetovanja, kako za javni tako i za privatni sektor, i zahvalni na velikom poverenju koje nam je ponovo ukazano.

Na četvorodnevnom savetovanju je angažovano preko 20 eminentnih stručnjaka - predavača, koji su približili i pojasnili prisutnim učesnicima najnovije aktuelnosti u vezi sa tumačenjem propisa i njihovoj primeni u praksi. Poseban naglasak je bio u vezi sa novinama koje se odnose na Zakon o javnim nabavkama, poreske zakone, trezorsko poslovanje, poslovanje javnih preduzeća, obrazovanje, aktuelna pitanja u vezi sa carinskim postupcima, aktuelnosti u regulativi deviznog poslovanja, kao i primeni Zakona o platnim uslugama. Odgovoreno je na niz pitanja učesnika, koja su se ticala prakse i primene propisa.

Učesnici su bili u prilici da učestvuju i u bogatom dodatnom sadržaju poput zajedničke večere, nagradne igre kompanije Paragraf i izvršnog organizatora - turističke agencije Falcon Tours, a organizovana je i poseta crkve Lazarice, kao i poseta Narodnog muzeja grada Kruševca.

Ovom prilikom najavljujemo naredno višednevno Savetovanje koje je planirano za jesen 2015. godine i koje će biti tradicionlano održano na Paliću.

Otvaranje Savetovanja, Vrnjačka Banja, 24. maj 2015. godine

Savetovanje za privatni sektor

Svečana večera, Hotel Merkur, 25. maj 2015. godine

Izlet – poseta crkve Lazarice, Kruševac, 26. maj 2015. godine

Kompanija Paragraf je održala savetovanje na temu "Poslovanje učeničkih zadruga", u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak, 24. aprila 2015. godine

Savetovanje je okupilo oko 50 predstavnika učeničkih zadruga. Predavači na savetovanju su bili: Mila Pejčić Kilibarda, Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", dr Natalija Borović, Odgovorni urednik za budžetski system i budžetsko računovodstvo stručnog časopisa "Budžetski instruktor" i Ranko Jerković, Urednik časopisa "Budžetski instruktor".

Teme o kojima se govorilo na savetovanju odnosile su se na registraciju učeničkih zadruga, delatnost učeničkih zadruga i razliku u odnosu na proširenu delatnost, poresko-računovodstveni tretman poslovanja učeničkih zadruga u okviru obrazovnih ustanova u čijem su sastavu i primanja po osnovu angažovanja zadrugara.

Na kraju obuke, svim polaznicima je podeljen Sertifikat o pohađanju Obuke za primenu novina u carinskom postupku.

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u Čačku, 24. april 2015. godine

Kompanija Paragraf je u ponedeljak, 30. marta 2015. godine, u hotelu Prag, uspešno održala radionicu "Obuku za primenu novina u carinskom postupku" u saradnji sa predstavnicima Uprave carina.

Na obuci su predavali: Veselin Milošević, Pomoćni direktor za informacione i komunikacione tehnologije – Uprava carina; Jovana Veljović, Samostalni savetnik u odeljenju za transit robe – Uprava carina; Vladan Vuković, Stručno-operativni poslovi pomoći korisnicima e-carine – Uprava carina; Dragan Simić, Odgovorni urednik za carinske postupke i procedure stručnog časopisa "Carinski instruktor"

Obuci za sprovođenje carinskog postupka je prisustvovalo oko 20 polaznika, kojima su kroz jednodnevnu radionicu predstavljena i pojašnjena pitanja iz Carinskog zakona, kao I sve konkretne novine u carinskom poslovanju, i detaljna objašnjenja kompjuterizovanog tranzitnog sistema.

Na kraju obuke, svim polaznicima je podeljen Sertifikat o pohađanju Obuke za primenu novina u carinskom postupku.

Obuka za primenu novina u carinskom postupku, Beograd, 30. mart 2015, hotel Prag

Obuka za primenu novina u carinskom postupku, Beograd, 30. mart 2015, hotel Prag

Kompanija Paragraf je u periodu 19. - 20. marta 2015. godine, u hotelu Prag, uspešno održala dvodnevnu radionicu "Obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke" u saradnji sa predstavnicima nadležnih institucija koji imaju višegodišnje iskustvo u sprovođenju stručnih obuka.

Obuci za javne nabavke je prisustvovalo oko 35 polaznika, kojima su kroz dvodnevnu radionicu predstavljena i pojašnjena pitanja po delovima i oblastima iz relevantnih zakona, nakon čega su svi polaznici dobili Sertifikat o pohađanju pripremne obuke za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Zbog velikog interesovanja, kompanija Paragraf će nastojati da kontinuirano organizuje nove termine za pohađanje obuke.

Obuka za javne nabavke, Beograd 19. i 20. mart 2015. godine.

Obuka za javne nabavke, Beograd 19. i 20. mart 2015. godine.

Kompanija Paragraf je tradicionalno održala seriju savetovanja na temu "Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2014. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju korisnika javnih sredstava", u Nišu 2.2, u Novom Sadu 4.2. i u Beogradu 6.2.2014. godine.

Savetovanje je okupilo oko 300 predstavnika javnog sektora. Predavači su bili mr Jovan Čanak, spoljni saradnik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", Mila Pejčić Kilibarda, Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor" i dr Natalija Borović, Odgovorni urednik stručnogčasopisa "Budžetski instruktor".

Teme o kojima se govorilo na savetovanju odnosile su se na aktuelne propise od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava, kao i pripremu, izradu i dostavljanje finansijskih izveštaja.

Niš, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, 2. februar 2015.

Novi Sad, SPENS, 4. februar 2015.

Beograd, Sava Centar, 6. februar 2015.

Kompanija Paragraf, je održala seriju dvodnevnog savetovanja na temu "Finansijski izveštaji i poreski bilans privrednih društava za 2014. godinu", od 22 do 23. januara u Novom Sadu, od 26. do 27. januara u Beogradu, i u periodu 29-30. januara 2015. godine u Nišu.

Savetovanje je okupilo približno 900 učesnika u sva tri grada.

Zbog obimnosti sadržaja, savetovanje je održano u 2 radna dana. I dana, tema savetovanja se odnosila na "Primenu novog kontnog okvira i obrazaca finansijskih izveštaja i novi način dostavljanja", a II dana savetovanja, obrađena je tema "Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za pravna lica i preduzetnike".

Na savetovanju su predavali: Predstavnici Ministarstva finansija, Snežana Radović – glavni I odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Aleksandar Milanović – Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Marina Protić - Odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Beograd, Sava Centar, 26-27. januar 2015.

Novi Sad, SPENS, 22-33. januar 2015.

Niš, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, 29-30. januar 2015.

Kompanija Paragraf je održala savetovanje u Sava Centru, na temu "Planiranje i sprovođenje javnih nabavki u 2015. godini", za više od 250 učesnika.

Najviše pažnje posvećeno je softveru za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje sa najnovijim izmenama, najčešćim greškama u praksi kod planiranja i izveštavanja i uslovima za pokretanje postupka i pregledu osnovnih faza i akata u postupcima javnih nabavki.

Panelisti na savetovanju, koji su ujedno odgovarali na mnogobrojna pitanja učesnika, su bili Danijela Bokan, pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke i Natalija Radošević, Saradnik kompanije Paragraf, licencirani službenik za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom.

Beograd, Sava Centar, 21.1.2015.

Kompanija Paragraf je uspešno održala savetovanje na temu "Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji" , 16. januara u Novom Sadu i 19. januara 2015. godine u Beogradu.

Na savetovanjima je prisustvovalo preko 450 učesnika, a neke od tema koje su bile predmet diskutovanja na savetovanju ticale su se primene odredbi o građevinskom zemljištu; primene odredbi o građenju; objedinjene procedure u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata i ostale aktuelnosti.

Na savetovanju su predavali prof. dr Zlatko Stefanović, Dekan i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Dušan Vasiljević, Šef tima za regulatorne reforme u privredi, dr Tatjana Živanović, Građevinski inspektor.

Beograd, Sava Centar, 19.1.2015.

Beograd, Sava Centar, 19.1.2015.

Kompanija Paragraf je održala 12. decembra 2014. godine u Sava Centru, tradicionalno savetovanje na temu "Carinska tarifa za 2015. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa".

Savetovanju je prisustvovalo približno 80 učesnika, te su na savetovanju predavali predavači iz Ministarstva finansija - Nadica Pantović, Tatjana Stanić, Predrag Aleksić, i ispred Komercijalne banke, Radmila Gaćeša.

Prilikom izlaganja, propraćene su predložene izmene i dopune Carinskog zakona i Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, promene u vezi sa Carinskom tarifom za 2015. godinu kao i druge aktuelne teme iz spoljnotrgovinske oblasti.

U toku savetovanja održana je i nagradna igra i izvučena su tri dobitnika koji su kao nagradu dobili "Priručnik za platni promet sa inostranstvom"

Beograd, Sava Centar, 12. decembar 2014. godine

Beograd, Sava Centar, 12. decembar 2014. godine

Kompanija Paragraf je u periodu 4-5.decembra 2014. godine, u hotelu Prag, uspešno održala dvodnevnu radionicu "Obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke" u saradnji sa predstavnicima nadležnih institucija koji imaju višegodišnje iskustvo u sprovođenju stručnih obuka.

Obuci za javne nabavke je prisustvovalo oko 40 polaznika, kojima su kroz dvodnevnu radionicu predstavljena i pojašnjena pitanja po delovima i oblastima iz relevantnih zakona, nakon čega su svi polaznici dobili Sertifikat o pohađanju pripremne obuke za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Zbog velikog interesovanja, kompanija Paragraf će kontinirano organizovati nove termine za pohađanje obuke, a naredni termin koji je na raspolaganju svim zainteresovanim licima je 15-16. januar 2015. godine.

Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Beograd, 4-5. decembar 2014. godine

Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Beograd, 4-5. decembar 2014. godine

Kompanija Paragraf uspešno je organizovala seriju savetovanja u Beogradu , 27.11.2014. u Novom Sadu, 28.11.2014. i u Nišu 1.12.2014, na temu "Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava".

Na savetovanjima je prisustvovalo preko 400 učesnika iz javnog sektora, a teme o kojima se diskutovalo bile su: Primena novog Zakona o privremenom uređivanju osnovica - zarada/plata u javnom sektoru; Primena novog Zakona o zaposlenima u lokalnoj administraciji; Izmene Zakona o lokalnoj samoupravi.

Predavači si bili predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Mila Pejčić Kilibarda, Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor"

Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava

Beograd, 27. novembar 2014. godine

Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava

Novi Sad, 28. novembar 2014. godine

Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava

Niš, 1. decembar 2014. godine

Kompanija Paragraf je 20. novembra 2014. godine, pred više od 60 učesnika, uspešno održala savetovanja na aktuelnu temu "Planiranje, pokretanje i vođenje postupaka javnih nabavki".

Na savetovanju, predavali su Natalija Radošević, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom u praksi i Dragana Đinđić, Viši urednik redakcije časopisa "Budžetski instruktor".

Planiranje, pokretanje i vođenje postupaka javnih nabavki

Užice, 20. novembar 2014. godine

Kompanija Paragraf je više nego uspešno održala tradicionalno višednevno savetovanje na Paliću od 28. septembra do 1. oktobra 2014. godine, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru". Posebno smo ponosni na odziv velikog broja učesnika savetovanja kojih je bilo preko 200, za čije potrebe je bilo angažovano preko 20 eminentnih stručnjaka -predavača, koji su se potrudili da približe i pojasne najnovije aktuelnosti u oblasti propisa i prakse.

Na savetovanju je bilo reči o novinama koje se odnose na Zakon o radu, Zakon o javnim nabavkama, Poreske zakone, Devizno poslovanje, Zakon o javnim preduzećima, Zakon o lokalnoj administraciji i drugim propisima.

Učesnici su bili u prilici da učestvuju i u bogatom dodatnom sadržaju poput svečane večere, večere na salašu uz tamburaše, kao i poseti Subotici.

Savetovanje za privatni sektor

Savetovanje za privatni sektor

Savetovanje za javni sektor

Savetovanje za javni sektor

Svečana večera uz muzički program

Svečana večera uz muzički program

Večera i druženje na salašu

Večera i druženje na salašu

Kompanija Paragraf je uspešno održala seriju savetovanja povodom aktuelnih Izmena i dopuna Zakona o radu koje su stupile na snagu 29. jula 2014. godine, u Kruševcu 27. avgusta, u Nišu, 1. septembra, u Novom Sadu 3. i 15. septembra i u Beogradu 8. septembra.

Savetovanja su održana u saradnji sa Ministavrstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Vrhovnim kasacionim sudom.

Prvo savetovanje na temu "Usklađivanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu" je održano u Kruševcu, zatim u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, gde se okupilo oko 2.000 učesnika.

Na stručnim skupovima je istaknuto da najviše nedoumica, kada je u pitanju primena Zakona, izaziva prošireno dejstvo kolektivnog ugovora koji ne sme da umanjuje prava radnika u odnosu na Zakon. Jednodnevno savetovanje

Niš, 1.9.2014.

Jednodnevno savetovanje

Novi Sad, 3. 9. 2014.

Jednodnevno savetovanje

Beograd, 8.9.2014.

Jednodnevno savetovanje

Novi Sad, 15.9.2014.

Kompanija Paragraf je održala tradicionalno višednevno Savetovanje u Vrnjačkoj Banji, u periodu od 25. do 28. maja 2014. godine, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Ponosni smo na odziv velikog broja učesnika Savetovanja , kako za javni tako i za privatni sektor i zahvalni na velikom poverenju koje nam je ponovo ukazano, uprkos teškoj situaciji –katastrofalnom poplavnom talasu koji je ugrozio ceo region, a posebno našu zemlju i građane.

Paragraf, kao društveno-odgovorna kompanija, je donela odluku da sav prihod od kotizacija za stručni deo savetovanja donira u humanitarne svrhe, uplatom na račun Vlade Republike Srbije za pomoć nastradalima i ugroženima od poplava . Donacija nam je dala još veći motiv za održavanjem stručnog skupa u teškoj situaciji koja je pogodila našu zemlju i građane. U pozdravnoj reči, generalni direktor kompanije Paragraf, Bratislav Milovanović, je pozvao sve prijatelje Paragrafa i sve poslovne partnere da se pridruže humanitarnoj akciji - pomoći ugroženima od poplava.

Na četvorodnevnom savetovanju je angažovano preko 20 eminentnih stručnjaka - predavača, koji su približili i pojasnili prisutnim učesnicima najnovije aktuelnosti u vezi sa tumačenjem propisa i njihovoj primeni u praksi. Poseban naglasak je bio u vezi sa novinama koje se odnose na Zakon o javnim nabavkama, poreske zakone, trezorsko poslovanje, poslovanje javnih preduzeća, aktuelna pitanja u vezi sa carinskim postupcima, kao i poslovanje preduzetnika. Odgovoreno je na niz pitanja učesnika, koja su se ticala prakse i primene propisa.

Učesnici su bili u prilici da učestvuju i u bogatom dodatnom sadržaju poput zajedničke večere, nagradne igre naše kompanije i izvršnog organizatora - turističke agencije Falcon Tours, a organizovana je i poseta manastiru Studenica.

Ovom prilikom najavljujemo naredno višednevno Savetovanje koje je planirano za jesen 2014. godine i koje će biti održano na Paliću. Savetovanje u Vrnjačkoj Banji

Otvaranje Savetovanja Novine i primena opstih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

Savetovanje u Vrnjačkoj Banji

Savetovanje za privatni sektor

Zajednička večera

Zajednička večera

Manastir Studenica

Poseta Manastira Studenica

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja na temu "Samooporezivanje kod utvrđivanja poreza na imovinu, podnošenje PPP PD sa praktičnim primerima i aktuelna pitanja u vezi sa obračunom zarada", u Nišu 24.2, Novom Sadu 26.2. i u Beogradu 28.2.2014. godine.

Savetovanje je okupilo preko 300 učesnika u sva tri grada. Predavači su bili predstavnici Ministarstva finansija Ljiljana Petrović i Vesna Šibalija i urednici redakcija naše kuće.

Teme o kojima se govorilo na savetovanju, između ostalog, bile su utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem, elektronska poreska prijava poreza po odbitku - sa praktičnim primerima i odgovorima na pitanja, aktuelna pitanja iz oblasti radnih odnosa, zarada, naknada zarada, poreza i doprinosa.

Savetovanje u Nišu

Niš, 24.2.2014.

Savetovanje u Novom Sadu

Novi Sad, 26.2.2014.

Kompanija Paragraf, već tradicionalno svake godine, organizovala je seriju savetovanja na temu "Finansijski izveštaji i poreski bilans privrednih društava za 2013. godinu", u Nišu 3.2, Novom Sadu 5.2. i u Beogradu 7.2.2014. godine.

Savetovanje je okupilo približno 700 učesnika u sva tri grada. Predavači su bili Aleksandar Janjušević i Vojkan Zdravković, savetnci u Sektoru za finansijski sistem - Grupa za računovodstvo i reviziju pri Ministarstvu finansija, Snežana Radović, glavni i odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor, dr Marina Protić, odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju privrednih i ostalih subjekata i Aleksandar Milanović, urednik za fiskalni sistem u časopisu Poresko-računovodstveni instruktor.

Teme o kojima se govorilo na savetovanju, između ostalog, bile su izmene poreskih propisa - kratki pregled aktuelnih poreskih pitanja, sastavljanje i registracija finansijskih izveštaja za 2013. godinu, primena Zakona o računovodstvu i podzakonskih akata, primena Zakona o reviziji i podzakonskih akata, porez na dobit pravnih lica i preduzetnika.

Savetovanje u Nišu

Niš, 3.2.2014.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 7.2.2014.

Kompanija Paragraf, već tradicionalno svake godine, organizovala je seriju savetovanja na temu "Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2013. godinu", u Nišu 3.2, Novom Sadu 5.2. i u Beogradu 7.2.2014. godine.

Savetovanje je okupilo oko 200 predstavnika javnog sektora. Predavači su bili mr Jovan Čanak, spoljni saradnik časopisa Budžetski instruktor, Mila Pejčić Kilibarda, v.d. glavnog i odgovornog urednika časopisa Budžetski instruktor i mr Natalija Borović, viši urednik časopisa Budžetski instruktor.

Teme o kojima se govorilo na savetovanju, između ostalog, bile su ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru, umanjenje neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru, izvršenje budžeta Republike Srbije za 2014. godinu, pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, obračun poreza na dobit nedobitnih organizacija.

Savetovanje u Nišu

Niš, 3.2.2014.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 7.2.2014.

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja na temu "Transferne cene", u Nišu 27.1, Novom Sadu 29.1. i u Beogradu 31.1.2014. godine.

Na savetovanjima se okupilo preko 300 učesnika, dok su za njih govorili dr Ivana Ljutić, predavač na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta Union i Aleksandar Milanović, urednik za fiskalni sistem u časopisu Poresko-računovodstveni instructor. Najviše pažnje posvećeno je temama povezanih lica, utanjene kapitalizacije, metodama za utvrđivanje cena "van dohvata ruke" i drugo.

Savetovanje u Nišu

Niš, 27.1.2014.

Savetovanje u Novom Sadu

Novi Sad, 29.1.2014.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 31.1.2014.

Zbog izuzetno velikog interesovanja kompanija Paragraf odlučila se da drugi put reprizira savetovanja na temu "Primena propisa iz oblasti poreza i doprinosa i obuka za prijavljivanje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja", u Beogradu 11.12, u Novom Sadu 13.12, i u Nišu 25.12.2014. godine.

Kao i prethodna dva puta, prijavio se veliki broj učesnika, ukupno blizu 700 učesnika u sva tri grada.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 11.12.2013.

Savetovanje u Novom Sadu

Novi Sad, 13.12.2013.

Savetovanje u Nišu

Niš, 25.12.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja u Beogradu 23.12.2013. godine, na temu "Carinska tarifa za 2014. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa".

Na savetovanju su govorili predstavnici Ministarstva finansija - Nadica Pantović i Tatjana Stanić, iz Sektora za carinsku politiku, Predrag Aleksić iz Sektora za carinski sistem, Simić Dragan, načelnik Odeljenja za carinsko-pravne poslove, Mirjana Otašević Lušić, šef Odseka za carinske prekršaje i Branka Đorđević, rukovodilac grupe za platni sistem.

Teme kojima je posvećeno najviše pažnje bile su novine u primeni Uredbe o usklađivanju nomenclature Carinske tarife za 2014. godinu, primena preferencijalnih stopa carine u 2014. godini, sprovođenje carinskih postupaka i druge aktuelnosti u vezi sa postupcima, vođenje carinsko-prekršajnog postupka, kao i druge promene propisa u vezi sa Carinskom tarifom.

Savetovanje u Beogradu

Carinska tarifa, savetovanje u Beogradu, 23.12.2013.

Savetovanje u Beogradu

Carinska tarifa, savetovanje u Beogradu, 23.12.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja u Beogradu 5.12.2013. godine, na temu "Obuka za podnošenje poreske prijave za porez po odbitku od 1. januara 2014. godine".

Najviše pažnje poklonjeno je objedinjenoj naplati poreza i doprinosa po odbitku, popunjavanju pojedinačne poreske prijave kroz primere i IT aspektu podnošenja poreske prijave.

Predavači su bili Milica Bisić, redovni profesor Javnih finansija i fiskalne politike na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju – FEFA i rukovodilac Projekta Poreske uprave za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku, Vesna Šibalija, rukovodilac radne grupe Poreske uprave za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku i Saša Dulić, pomoćnik direktora Sektora za informacione i komunikacione tehnologije Poreske uprave i član radne grupe Poreske uprave za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 5.12.2013.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 5.12.2013.

Zbog velikog interesovanja učesnika, kompanija Paragraf ponovila je jednodnevno savetovanje na temu "Primena propisa iz oblasti poreza i doprinosa i obuka za prijavljivanje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja".

Savetovanje je održano 29. novembra 2013. godine u Beogradu.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 29.11.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja u Nišu (12.11.2013), Novom Sadu (14.11.2013) i Beogradu (20.11.2013), na temu "Donošenje internog akta naručioca, kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca i druga aktuelna pitanja".

Teme o kojima se diskutovalo bile su način i postupak donošenja internog akta, uređenje načina i odgovornosti planiranja, sprovođenje i kontrola javnih nabavki, kao i način pradenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci. Takođe, govorilo se i o pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, a predavači su bili predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, predstavnici Uprave za javne nabavke i urednici Budžetskog instruktora.

Savetovanje u Beogradu

Niš, 12.11.2013.

Učesnici savetovanja

Novi Sad, 14.11.2013.

Učesnici savetovanja

Beograd, 20.11.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja u Nišu (21.10.2013), Novom Sadu (23.10.2013) i Beogradu (25.10.2013), na temu "Primena propisa iz oblasti poreza i doprinosa i obuka za prijavljivanje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja".

Predavači su bili Milica Danilović, direktor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Bojan Kostić, pomoćnik direktora za informacione tehnologije u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Bojan Ivančev, načelnik odeljenja u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Nada Đorđević, odgovorni urednik za radne odnose časopisa Poresko-računovodstveni instruktor, i Aleksandar Milanović, urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor.

S obzirom na veliko interesovanja koje je vladalo za ovo savetovanje, kompanija Paragraf se odlučila da reprizira isto savetovanje, krajem novembra 2013. godine.

Savetovanje u Beogradu

Niš, 21.10.2013.

Učesnici savetovanja

Novi Sad, 23.10.2013

Učesnici savetovanja

Beograd, 25.10.2013

Kompanija Paragraf, polako ustanovljavajući tradiciju, organizovala je višednevno savetovanje za javni i privatni sektor, na Paliću u periodu od 29. septembra do 2. oktobra 2013. godine.

Savetovanje pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru", za četiri dana okupilo je blizu 200 učesnika, a svoja predavanja imali su predstavnici ministarstava i drugih državnih organa, njih blizu 20, od kojih ćemo pomenuti samo neke: Vesna Lukić, viši savetnik u Odeljenju za normativne poslove, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Zlatko Stefanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Svetlana Ražić, rukovodilac grupe u Upravi za javne nabavke, Momo Kijanović, konsultant za poreze i član Srpskog fiskalnog društva…

Najviše pažnje posvećeno je aktuelnim izmenama propisa, tačnije reformama obrazovnog sistema, javnim preduzećima, izmenama zakona u vezi sa budžetskim sistemom, javnim nabavkama i javno-privatnom partnerstvu u Srbiji, novim zakonima o računovodstvu, reviziji i drugim poreskim propisima, faktoringu i novim podzakonskim aktima iz oblasti deviznog poslovanja, kao i drugim temama.

Pored edukativnog aspekta savetovanja Paragraf se potrudio da učesnicima obezbedi zanimljiv i raznovrsan društveni program, te su učesnici mogli da prisustvuju svečanoj večeri i muzičkom programu, večeri na "Majkinom salašu" uz tamburaše, šoping izlet u Suboticu, kao i druge sadržaje kojim bi upotpunili vreme na severu Srbije.

Savetovanje u Beogradu

Deo predavanja sa savetovanja, Palić, 29.9.2013.

Učesnici savetovanja

Večera na "Majkinom salašu" uz tamburaše. Majkin salaš, 1.10.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanja u Beogradu (14.9.2013) i Nišu (21.9.2013), na temu "Novine i primena usvojenih zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja".

Predavači su bili Dragana Stojiljković Petrović, samostalni savetnik u Odeljenju za normativne poslove, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vesna Lukić, viši savetnik u Odeljenju za normativne poslove, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Vladimir Bojković, savetnik u Odeljenju za normativne poslove, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanje u Beogradu 28.6.2013. godine, na temu "Novine u primeni novog Zakonika o krivičnom postupku". U Sava Centru okupilo se nešto više od 130 učesnika, pretežno advokata, sudija i sudskih pripravnika i drugih pravnika.

Predavači su bili prof. dr Milan Škulić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član Radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku, dr Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca, član Radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku i Dragan Palibrk, advokat.

Savetovanje u Beogradu

Savetovanje u Beogradu, Sava Centar, 28.6.2013.

Učesnici savetovanja

Učesnici savetovanja

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanje u Beogradu 24.6.2013. godine, na temu "Dosadašnja iskustva u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju ". U Sava Centru okupilo se nešto više od 220 učesnika, pretežno advokata, izvršitelja i drugih pravnika.

Predavači su bili prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, Zoran Rogić, sudija Prvog osnovnog suda, Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda i Jelena Miković, izvršitelj.

Savetovanje je imalo za cilj da upozna prisutne sa rezultatima i praksom iz prve godine primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kako iz perspektive uglednih sudija, tako i iz perspektive izvršitelja. Takođe, najavljene su izmene i dopune zakona koje bi trebalo da uslede.

Ovom prilikom predstavljeno je i najnovije izdanje kompanije "Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju".

Savetovanje u Beogradu

Savetovanje u Beogradu, Sava Centar, 24.6.2013.

Učesnici savetovanja

Učesnici savetovanja

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja u Nišu (17.6.2013), Novom Sadu (19.6.2013) i Beogradu (21.6.2013), na temu "Reforma poreskih zakona izvršena u maju 2013. godine". U Nišu smo okupili približno 100 učesnika u Privrednoj komori grada Niša, u Novom Sadu preko 160 učesnika u Sindikatu grada Novog Sada, dok je u Beogradu, u Sava Centru, bilo prisutno preko 350 učesnika.

Predavači su bili Sonja Nikolić, viši savetnik u Ministarstvu finansija i privrede, Sektor za fiskalni sistem, Grupa za akcize, Olivera Došlić, šef Odseka za servis poreskim obveznicima i u Poreskoj upravi - Centrali, Snežana Radović, glavni i odgovorni urednik časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Aleksandar Milanović, urednik časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Najviše reči bilo je posvećeno izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o porezima na imovinu, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakona o akcizama, kao i o drugim poreskim zakonima.

Savetovanje u Nišu

Savetovanje u Nišu, sala Regionalne privredne komore Niš, 17.6.2013.

Savetovanje u Novom Sadu

Savetovanje u Novom Sadu, sala Sindikata grada Novog Sada, 19.6.2013.

Savetovanje u Beogradu

Savetovanje u Beogradu, Sava Centar, 21.6.2013.

Kompanija Paragraf, više nego uspešno, organizovala je višednevno savetovanje u Vrnjačkoj Banji od 26. do 29. maja 2013. godine, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru". Posebno smo ponosni na odziv velikog broja učesnika savetovanja kojih je bilo 266, za čije potrebe je bilo angažovano 18 predavača, koji su se potrudili da približe i pojasne najnovije aktuelnosti u oblasti propisa i prakse.

Na savetovanju je bilo reči o novinama koje se odnose na Zakon o javnim nabavkama, Zakon o radu, poreske zakone, Zakon o izmirenju novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Zakon o javnim preduzećima, Zakon o privrednim društvima i drugim propisima.

Učesnici su bili u prilici da učestvuju i u bogatom dodatnom sadržaju poput svečane večere, nagradne igre naše kompanije i izvršnog organizatora - turističke agencije Falcon Tours, kao i posete manastiru Žiča.

Ovom prilikom najavljujemo naredno višednevno savetovanje koje je planirano za septembar 2013. godine i koje će se održati na Paliću.

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

Otvaranje savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

Predavanje za javni sektor

Poseta manastiru Žiča

Poseta manastiru Žiča

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanje u Nišu, 18. februara, na temu "Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama".

Najviše pažnje posvećeno je osnovnim odredbama novog zakona, sprečavanju korupcije i sukoba interesa, vrstama, uslovima i načinima sprovođenja postupaka javnih nabavki. Predavači su bili Branislav Cvetković, zamenik predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Svetlana Ražić, rukovodilac grupe za praćenje postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke.

Veliko interesovanje za savetovanje i 180 prisutnih učesnika opravdali su odluku da se održi savetovanje sa ovako bitnom temom za privrednike i javni sektor.

Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama, savetovanje u Nišu, 18.2.2013.

Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama, savetovanje u Nišu, 18.2.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanje u tri grada u Srbiji, na temu "Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama". Prvo savetovanje održano je u Novom Sadu, 14. februara 2013. godine, sa interesovanjem koje je prevazišlo sve kapacitete.

Najviše pažnje posvećeno je osnovnim odredbama novog zakona, sprečavanju korupcije i sukoba interesa, vrstama, uslovima i načinima sprovođenja postupaka javnih nabavki. Predavači su bili Tamara Mikić, viši savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Tatjana Ribić, viši savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Zoran Kilibarda, glavni i odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor.

Veliko interesovanje za savetovanje i preko 250 prisutnih učesnika opravdali su odluku da se održi savetovanje sa ovako bitnom temom za privrednike i javni sektor.

Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama, savetovanje u Novom Sadu, 14.2.2013.

Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama, savetovanje u Novom Sadu, 14.2.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanje za javni sektor na temu sastavljanja završnog računa, u Beogradu u Centru Sava, 4. februara 2013. godine. Glavne teme savetovanja bile su izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2012. godinu i primena novog Zakona o javnim preduzećima.

Predavači na savetovanju bili su Zlatko Stefanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Zoran Kilibarda, glavni i odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor i Mila Pejčić Jovanović, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Budžetski instruktor. Na savetovanju je učestvovalo blizu 120 učesnika.

Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2012. godinu / Primena novog Zakona o javnim preduzećima

Savetovanje - završni račun za budžetske korisnike, Beograd, 4.2.2013.

Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2012. godinu / Primena novog Zakona o javnim preduzećima

Savetovanje - završni račun za budžetske korisnike, Beograd, 4.2.2013.

U Beogradu, u Centra Sava, 4. februara 2013. godine, organizovali smo savetovanje na temu sastavljanja završnog računa za privatni sektor. Najaktuelnije teme bile su sastavljanje finansijskih izveštaja privrednih društava za 2012. godinu, porez na dobit pravnih lica za 2012. godinu i primena Zakona o porezu na dodatu vrednost u 2013. godini. Predavači na savetovanju bili su Olica Pješčić, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija i privrede, Snežana Radović, glavni i odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor i Marina Protić, odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju časopisa Poresko-računovodstveni instruktor. Savetovanju je prisustvovalo blizu 400 učesnika.

Sastavljanje finansijskih izveštaja privrednih društava za 2012. godinu / Porez na dobit pravnih lica za 2012. godinu / Primena Zakona o porezu na dodatu vrednost u 2013. godini

Savetovanje - sastavljanje finansijskih izveštaja, Beograd, 4.2.2013.

Sastavljanje finansijskih izveštaja privrednih društava za 2012. godinu / Porez na dobit pravnih lica za 2012. godinu / Primena Zakona o porezu na dodatu vrednost u 2013. godini

Savetovanje - sastavljanje finansijskih izveštaja, Beograd, 4.2.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanje za javni sektor na temu sastavljanja završnog računa, u Nišu, 28. januara 2013. godine. Glavne teme savetovanja bile su izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2012. godinu i primena novog Zakona o javnim preduzećima.

Predavači na savetovanju bili su Zlatko Stefanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Zoran Kilibarda, glavni i odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor i Mila Pejčić Jovanović, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Budžetski instruktor. Na savetovanju je učestvovalo blizu 100 učesnika.

Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2012. godinu / Primena novog Zakona o javnim preduzećima

Savetovanje za budžetske korisnike, Niš, 28.1.2013.

Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2012. godinu / Primena novog Zakona o javnim preduzećima

Savetovanje za budžetske korisnike, Niš, 28.1.2013.

Kompanija Paragraf održala je u Nišu, 28. januara 2013. godine savetovanje na temu sastavljanja završnog računa za privatni sektor. Najaktuelnije teme bile su sastavljanje finansijskih izveštaja privrednih društava za 2012. godinu, porez na dobit pravnih lica za 2012. godinu i primena Zakona o porezu na dodatu vrednost u 2013. godini.

Predavači na savetovanju bili su Olica Pješčić, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija i privrede, Snežana Radović, glavni i odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor i Marina Protić, odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju časopisa Poresko-računovodstveni instruktor.

Sastavljanje finansijskih izveštaja privrednih društava za 2012. godinu / Porez na dobit pravnih lica za 2012. godinu / Primena Zakona o porezu na dodatu vrednost u 2013. godini

Savetovanje o završnom računu, Niš, 28.1.2013.

Sastavljanje finansijskih izveštaja privrednih društava za 2012. godinu / Porez na dobit pravnih lica za 2012. godinu / Primena Zakona o porezu na dodatu vrednost u 2013. godini

Savetovanje o završnom računu, Niš, 28.1.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanje za javni sektor na temu sastavljanja završnog računa, u Novom Sadu, 25. januara 2013. godine. Glavne teme savetovanja bile su izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2012. godinu i primena novog Zakona o javnim preduzećima.

Predavači na savetovanju bili su Zlatko Stefanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Zoran Kilibarda, glavni i odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor i Mila Pejčić Jovanović, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Budžetski instruktor. Na savetovanju je učestvovalo blizu 100 učesnika, predstavnika korisnika budžetskih stredstava iz Novog Sada i drugih delova AP Vojvodine.

Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2012. godinu / Primena novog Zakona o javnim preduzećima

Savetovanje za budžetske korisnike, Novi Sad, 25.1.2013.

Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2012. godinu / Primena novog Zakona o javnim preduzećima

Savetovanje za budžetske korisnike, Novi Sad, 25.1.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je u Beogradu, u Centru Sava 25. januara 2013. godine, jednodnevno stručno savetovanje na temu "Aktuelni propisi i pitanja iz prakse od značaja za privredno poslovanje". Na savetovanju je bilo reči o najnovijim izmenama propisa kao i izmenama koje uskoro možemo očekivati. Između ostalog, poseban osvrt napravljen je na Zakon o radu, Zakon o stečaju, Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza i Zakonu o privrednim društvima.

Predavači su bili Ninoslav Kekić, rukovodilac Grupe za unapređenje pravnog okvira i poslovnog okruženja za MSPP i zanatstvo, Snežana Bogdanović, šef Odseka za unapređenje oblasti rada i prava po osnovu rada u zemlji i inostranstvu, Ivana Savićević, šef Odseka za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade, Jelena Čolić, pomoćnik Registratora u Agenciji za privredne registre, Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike i Dušan Pavlović, glavni i odgovorni urednik časopisa Pravni instruktor.

Savetovanje je okupilo preko 250 zainteresovanih učesnika, uglavnom advokata i ostalih pravnika. Postavljen je i veliki broj pitanja od strane učesnika savetovanja, na koja su učesnici odgovorili u skladu sa mogućnostima i ograničenim vremenom, a kompanija Paragraf je najavila da će većina pitanja i odgovora naći svoje mesto u stručnom časopisu Pravni instruktor.

Aktuelni propisi i pitanja iz prakse od značaja za privredno poslovanje

Savetovanje advokata i pravnika, Beograd, Centar Sava, 25.1.2013.

Aktuelni propisi i pitanja iz prakse od značaja za privredno poslovanje

Savetovanje advokata i pravnika, Beograd, Centar Sava, 25.1.2013.

U Novom Sadu, u zdanju Sindikata grada Novog Sada, 25. januara 2013. godine, organizovali smo savetovanje na temu sastavljanja završnog računa za privatni sektor. Najaktuelnije teme bile su sastavljanje finansijskih izveštaja privrednih društava za 2012. godinu, porez na dobit pravnih lica za 2012. godinu i primena Zakona o porezu na dodatu vrednost u 2013. godini. Predavači na savetovanju bili su Olica Pješčić, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija i privrede, Snežana Radović, glavni i odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor i Marina Protić, odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju časopisa Poresko-računovodstveni instruktor. Savetovanje je okupilo 123 učesnika.

Sastavljanje finansijskih izveštaja privrednih društava za 2012. godinu / Porez na dobit pravnih lica za 2012. godinu / Primena Zakona o porezu na dodatu vrednost u 2013. godini

Savetovanje o završnom računu, Novi Sad, 25.1.2013.

Sastavljanje finansijskih izveštaja privrednih društava za 2012. godinu / Porez na dobit pravnih lica za 2012. godinu / Primena Zakona o porezu na dodatu vrednost u 2013. godini

Savetovanje o završnom računu, Novi Sad, 25.1.2013.

U Glavnoj sali Centra Sava u Beogradu, 20. decembra održano je savetovanje u organizaciji kompanije Paragraf, na temu "Novi Zakon o javnim preduzećima". Najviše pažnje posvećeno je statusnopravnim i imovinskim pitanjima, izboru i radu organa upravljanja, usklađivanju akata (modela) i programu poslovanja za 2013. godinu. Predavači na savetovanju bili su Zoran Kilibarda, glavni i odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor , prof. dr Zlatko Stefanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Milan Stefanović, konsultant – stručni saradnik i Mila Pejčić Jovanović, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Budžetski instruktor.

Savetovanju je prisustvovalo preko 220 zainteresovanih, uglavnom direktora, sekretara, ekonomista, predstavnika javnih preduzeća i lokalne vlasti, kao i advokata, koji su postavili brojna pitanja u vezi sa novodonetim zakonom. Kompanija Paragraf je najavila Priručnik za primenu Zakona o javnim preduzećima koji planira da objavi najkasnije početkom februara sledeće godine.

Današnje savetovanje bilo je poslednje u 2012. ali kompanija Paragraf već sada najavljuje veliki broj savetovanja za sledeću godinu, na kojima će propratiti najnovije izmene propisa koje nam neminovno slede.

Novi Zakon o javnim preduzećima

Savetovanje "Novi Zakon o javnim preduzećima", Beograd, 20.12.2012. godine

Novi Zakon o javnim preduzećima

Savetovanje "Novi Zakon o javnim preduzećima", Beograd, 20.12.2012. godine

Kompanija Paragraf održala je stručno savetovanje na temu "Carinska tarifa za 2013. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa", 10. decembra u Centru Sava u Beogradu. Savetovanju je prisustvovalo približno 200 učesnika, dok su predavači bili stručnjaci iz Ministarstva finansija i privrede - Nadica Pantović, Tatjana Stanić, Predrag Aleksić i Branka Đorđević.

Prilikom izlaganja, propraćene su izmene i dopune Carinskog zakona i Zakona o deviznom poslovanju, promene u vezi sa Carinskom tarifom za 2013. godinu kao i druge aktuelne teme iz spoljnotrgovinske oblasti. Takođe, panelisti su već po običaju, odgovarali na pitanja učesnika.

U toku savetovanja održana je i nagrada igra i izvučena su tri dobitnika koji će moći da izaberu šestomesečnu pretplatu na neko od izdanja kompanije Paragraf.

Carinska tarifa za 2013. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa

Savetovanje "Carinska tarifa za 2013. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa"

Carinska tarifa za 2013. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa

Savetovanje "Carinska tarifa za 2013. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa"

Kompanija Paragraf, sa ponosom obaveštava, da je sa velikim uspehom organizovala savetovanje na temu "Poreska reforma i primena u praksi usvojenih novih i izmenjenih poreskih propisa", 05. oktobra, u Beogradu, u hotelu Jugoslavija.

Blizu 600 učesnika pokazalo je interesovanje za ovu goruću temu, o kojoj su detaljno govorili Aleksandar Mitrović, eminentni poreski stručnjak - samostalni konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u Poreskoj upravi, Tanja Đelić i Sonja Nikolić, iz Ministarstva finansija, Sektora za fiskalni sistem, Olica Pješčić, iz Ministarstva finansija, grupe za poreze na potrošnju (PDV) i Snežana Radović, glavni i odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor.

Ovom prilikom, svi učesnici savetovanja dobili su besplatan primerak specijalnog izdanja naše kuće "Fiskalna reforma 2012. godine", u kome su priređeni prečišćeni tekstovi propisa koji su pretrpeli izmene. Pored toga, organizovana je i nagradna igra, u kojoj su najsrećniji učesnici dobili besplatno šestomesečno korišćenje nekog od izdanja kompanije Paragraf, po svom izboru.

Kompanija Paragraf najavljuje organizovanje savetovanja u budućim mesecima, kojim će ispratiti povećanu aktivnost zakonodavne vlasti.

Savetovanje o fiskalnoj reformi, Panorama Hall, hotel Jugoslavija.

Savetovanje o fiskalnoj reformi, Panorama Hall, hotel Jugoslavija.

Savetovanje o fiskalnoj reformi, Panorama Hall, hotel Jugoslavija.

Savetovanje o fiskalnoj reformi, Panorama Hall, hotel Jugoslavija.

Savetovanje o fiskalnoj reformi, Panorama Hall, hotel Jugoslavija.

Savetovanje o fiskalnoj reformi, Panorama Hall, hotel Jugoslavija.

Kompanija Paragraf organizovala je 2. višednevno savetovanje za javni i privatni sektor, ovoga puta na Paliću, u periodu od 23. do 27. septembra 2012. godine

Savetovanje pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru", okupilo je oko 100 učesnika, a predavanja su održali eminentni stručnjaci, predstavnici ministarstava i drugih državnih organa, poput Radmile Bukumirić Katić, pomoćnika ministra rada i socijalne politike, mr. Milice Bijelić, ovlašćenog revizora i konsultanta, prof. dr. Zlatka Stefanovića, redovnog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Olice Pješčića iz Ministarstva finansija, dr. Dejana Vidojevića, pomoćnika direktora Poreske uprave, i drugi.

Najviše pažnje posvećeno je zakonskim novinama i promenama koje su u poslednje vreme aktuelizovane pojačanom zakonodavnom aktivnošću. Ipak, pored formalnog i edukativnog dela, Paragraf se potrudio da organizuje i prikladne "vannastavne aktivnosti". U tom smislu bila je organizovana svečana večera u Vinskom dvoru, svečana večera u Maloj gostioni sa učešćem na "Berbanskom balu" i prigodnom kulturno-umetničkom programu, obilazak zoološkog vrta, kulturno-istorijski obilazak Subotice, vožnja brodićem po Palićkom jezeru i druge aktivnosti.

Već tradicionalno, šestoro učesnika nagrađeno je nekim od izdanja kompanije Paragraf, a izvršni organizator savetovanja, "Falcon tours", dodelio je turističko putovanje u Veneciju najsrećnijem učesniku.

Ovom prilikom kompanija Paragraf zahvaljuje svim učesnicima na ukazanom poverenju i najavljuje brojna dnevna i višednevna savetovanja na kojima će ispratiti najaktuelnije zakonske izmene i novosti.

Višednevno savetovanje na Paliću, predavanje za javni sektor.

Višednevno savetovanje na Paliću, predavanje za javni sektor.

Višednevno savetovanje na Paliću, predavanje za privatni sektor.

Višednevno savetovanje na Paliću, predavanje za privatni sektor.

Višednevno savetovanje na Paliću, dodela nagrada tokom Berbanskog bala.

Višednevno savetovanje na Paliću, dodela nagrada tokom Berbanskog bala.

Zbog velikog interesovanja i aktuelne problematike kompanija Paragraf još jednom je organizovala seminar posvećen novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju. Za razliku od prethodnog savetovanja, ovo je bilo nešto više posvećeno primećenim problemima u praksi te je nosilo naziv "Zakon o izvršenju i obezbeđenju – Sporna pitanja u primeni". Savetovanje je održano 25. juna u Beogradu, u Centru Sava, i prisustvovalo mu je više od tri stotine učesnika, advokata, sudija, novih izvršitelja, pravnika u privredi i drugih zainteresovanih.

Predavači na savetovanju bili su JASMINA STAMENKOVIĆ, Sudija Privrednog apelacionog suda, IVANA PAVLOVIĆ, Sudija Privrednog apelacionog suda, MIRJANA DIMITRIJEVIĆ, Sudija Prvog osnovnog suda, ZORAN ROGIĆ, Sudija Prvog osnovnog suda i Prof. dr NEBOJŠA ŠARKIĆ, Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta "Union".

Na savetovanju je promovisano poslednje izdanje kompanije Paragraf koje je izašlo iz štampe - "Priručnik za praktičnu primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju".

Zakon o izvršenju i obezbeđenju – Sporna pitanja u primeni, Beograd

Zakon o izvršenju i obezbeđenju – Sporna pitanja u primeni, Beograd

Kompanija Paragraf još jednom je uspešno organizovala savetovanje, ovoga puta na temu "Uvođenje u praktičnu primenu kapitacije (novi način obračuna plata po učinku) zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti". Savetovanje je održano 22. juna u Beogradu, u Centru Sava, i prisutvovalo je 270 učesnika.

Panelisti na savetovanju bili su VESNA TRAJKOVIĆ, Zamenik direktora sektora za DZO i unapređenje finansiranja zdravstvenih usluga i kontrolu kvaliteta RFZO, IVANA ATANACKOVIĆ, Načelnik odeljenja za kapitaciju RFZO, MILA PEJČIĆ JOVANOVIĆ, Zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Budžetski komplet.

Na savetovanju je vođena i veoma dinamična diskusija povodom navedene teme - kapitacije, a iz razloga još uvek prisutnih nedoumica i problema u primeni važeće zakonske regulative koja uređuje tu oblast. Naša kompanija će, u saradnji sa nadležnim institucijama i nadalje veoma aktivno pratiti sva dešavanja i redovno informisati sve svoje korisnike - pretplatnike putem sajta, elektronske baze i štampanog časopisa Budžetski instruktor.

Ovom prilikom kompanija Paragraf promovisala je novo izdanje Priručnik za primenu kapitacije u obračunu plata za zdravstvene ustanove primarnog nivoa, koji bi trebalo da bude od značaja za rad svih korisnika u zdravstvenom sektoru.

Seminar o uvođenju kapitacije, Beograd

Seminar o uvođenju kapitacije, Beograd

Kompanija Paragraf, zbog velikog interesovanja, ponovila je seminar na temu "PRIMENA PROPISA KOJI SE ODNOSE NA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA". Seminar je održan u Beogradu 15. juna, u salama Pacific i Atlantic hotela Continental, sa prisustvom preko 300 učesnika, koji su učestvovali u diskusiji o pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Predavači na savetovanju bili su JELENA PANTELIĆ, šef Odseka za analitiku pri Upravi za sprečavanje pranja novca i MILUNKA MILANOVIĆ, Načelnik Odeljenja za inspekcijski nadzor pri Upravi za sprečavanje pranja novca, dok je seminar otvorila Mara Cvetković, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa Carinski instruktor.

Ovom prilikom kompanija Paragraf promovisala je novo izdanje Praktikum za praktičnu primenu propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je obavezna literatura za polaganje ispita za sticanje licence.

Kompanija Paragraf zahvaljuje svim učesnicima na prisustvu i poverenju koje nam ukazuju, i nastavlja sa praksom organizovanja stručnih seminara, prateći aktuelne pravno-ekonomske teme i probleme.

Seminar o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Beograd

Seminar o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Beograd

Kompanija Paragraf sa zadovoljstvom objavljuje da je uspešno organizovala četvorodnevno savetovanje na temu "NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU", u Vrnjačkoj Banji od 13. do 16. maja 2012. godine.

Savetovanju je prisustvovalo 105 učesnika, kako predstavnika iz privatnog sektora tako i interesenata iz javnih ustanova, državnih institucija i drugih zainteresovanih. Učesnicima je znanje, savete i informacije prenelo više od 10 eminentinh stručnjaka poput DEJANA VIDOJEVIĆA, pomoćnika direktora Poreske uprave, RADMILE BUKUMIRIĆ KATIĆ, pomoćnika Ministra rada i socijalne politike, BRANKE ĐORĐEVIĆ, rukovodioca grupe za platni sistem u Ministarstvu finansija, DEJANA DABETIĆA, rukovodioca grupe za uporedno poresko pravo u Ministarstvu finansija, ZLATKA STEFANOVIĆA, redovnog profesora Pravnog fakulteta Union, kao i glavnih i odgovornih urednika stručnih časopisa Poresko-računovodstveni instruktor i Budžetski instruktor.

Pored velikog broja aktuelnih tema o kojima se razgovaralo u kongresnoj sali hotela "Zvezda" upriličene su i druge aktivnosti: poseta manastira Ljubostinja, svečana večera uz muzički bend, nagradna igra sa putovanjem u Veneciju kao prvom nagradom i korišćenjem izdanja kompanije Paragraf kao ostalim nagradama.

Kompanija Paragraf, ohrabrena lepim utiscima i pohvalama učesnika sa savetovanja, trudiće se da i ubuduće zadrži visok nivo profesionalnosti i odgovornosti, i već ovom prilikom najavljuje novo višednevno savetovanje koje će se održati u septembru na Paliću.

Savetovanje Vrnjačka Banja

Posetioci savetovanja

Predah i ležerna diskusija

Kompanija Paragraf organizovala je još jedan seminar u Novom Sadu 21. maja, koji je odgovorio na izazove aktuelnog trenutka, na temu "PRIMENA PROPISA KOJI SE ODNOSE NA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA". Seminar je održan u Svečanoj sali Saveza samostalnih sindikata grada, sa prisustvom 83 učesnika.

Predavači na savetovanju bili su JELENA PANTELIĆ, šef Odseka za analitiku pri Upravi za sprečavanje pranja novca i MILUNKA MILANOVIĆ, Načelnik Odeljenja za inspekcijski nadzor pri Upravi za sprečavanje pranja novca, dok je seminar otvorila Mara Cvetković, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa Carinski instruktor.

Kompanija Paragraf zahvaljuje svim učesnicima na prisustvu i poverenju koje nam ukazuju, i nastavlja sa praksom organizovanja stručnih seminara, prateći aktuelne pravno-ekonomske teme i probleme.

Seminar o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Novi Sad

Seminar o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Novi Sad

Kompanija Paragraf organizovala je još jedan seminar u Beogradu 18. maja, koji je odgovorio na izazove aktuelnog trenutka, na temu "PRIMENA PROPISA KOJI SE ODNOSE NA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA". Seminar je održan u Pacific sali hotela Continental, sa prisustvom 94 učesnika, koji su, uglavnom živahno, učestvovali u diskusiji o pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Predavač na savetovanju bila je JELENA PANTELIĆ, šef Odseka za analitiku pri Upravi za sprečavanje pranja novca, dok je seminar otvorila Mara Cvetković, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa Carinski instruktor.

Kompanija Paragraf zahvaljuje svim učesnicima na prisustvu i poverenju koje nam ukazuju, i nastavlja sa praksom organizovanja stručnih seminara, prateći aktuelne pravno-ekonomske teme i probleme.

Seminar o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Beograd

Seminar o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Beograd

Kompanija Paragraf sa zadovoljstvom obaveštava da je sa uspehom završena serija besplatnih savetovanja na temu "Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju". Seminari su održani u četiri grada u Srbiji - u Novom Sadu (19.4.2012), Čačku (23.4.2012.), Nišu (24.4.2012.) i Beogradu (10.5.2012.) - i na njima smo imali čast da ugostimo ukupno preko 1000 učesnika.

Redakcija Pravnog instruktora sa svojim predavačima pokušala je da pojasni najvažnije novine i predstavi sve izazove koje sa sobom donosi novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, ali su pokušali, po običaju, da odgovore na pitanja koja su im postavljali učesnici. Panelisti koji su učestvovali na seminarima bili su: Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, Ivana Pavlović, sudija Privrednog apelacionog suda, Mirjana Dimitrijević, sudija Prvog osnovnog suda, Zoran Rogić, sudija Prvog osnovnog suda, prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta "Union".

Na seminaru je promovisano i najnovije izdanje kompanije Paragraf a to je "Priručnik za praktičnu primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju".

Kompanija Paragraf će nastaviti sa praksom besplatnih savetovanja-seminara, na kojima će se diskutovati na temu najaktuelnijih pravno-ekonomskih tema.

Seminar "Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju", Beograd

Kompanija Paragraf sa zadovoljstvom obaveštava da je sa uspehom završena serija besplatnih savetovanja na temu "Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju". Seminari su održani u četiri grada u Srbiji - u Novom Sadu (19.4.2012), Čačku (23.4.2012.), Nišu (24.4.2012.) i Beogradu (10.5.2012.) - i na njima smo imali čast da ugostimo ukupno preko 1000 učesnika.

Redakcija Pravnog instruktora sa svojim predavačima pokušala je da pojasni najvažnije novine i predstavi sve izazove koje sa sobom donosi novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, ali su pokušali, po običaju, da odgovore na pitanja koja su im postavljali učesnici. Panelisti koji su učestvovali na seminarima bili su: Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, Ivana Pavlović, sudija Privrednog apelacionog suda, Mirjana Dimitrijević, sudija Prvog osnovnog suda, Zoran Rogić, sudija Prvog osnovnog suda, prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta "Union".

Na seminaru je promovisano i najnovije izdanje kompanije Paragraf a to je "Priručnik za praktičnu primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju".

Kompanija Paragraf će nastaviti sa praksom besplatnih savetovanja-seminara, na kojima će se diskutovati na temu najaktuelnijih pravno-ekonomskih tema.

Seminar "Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju", Niš

Kompanija Paragraf sa zadovoljstvom obaveštava da je sa uspehom završena serija besplatnih savetovanja na temu "Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju". Seminari su održani u četiri grada u Srbiji - u Novom Sadu (19.4.2012), Čačku (23.4.2012.), Nišu (24.4.2012.) i Beogradu (10.5.2012.) - i na njima smo imali čast da ugostimo ukupno preko 1000 učesnika.

Redakcija Pravnog instruktora sa svojim predavačima pokušala je da pojasni najvažnije novine i predstavi sve izazove koje sa sobom donosi novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, ali su pokušali, po običaju, da odgovore na pitanja koja su im postavljali učesnici. Panelisti koji su učestvovali na seminarima bili su: Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, Ivana Pavlović, sudija Privrednog apelacionog suda, Mirjana Dimitrijević, sudija Prvog osnovnog suda, Zoran Rogić, sudija Prvog osnovnog suda, prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta "Union".

Na seminaru je promovisano i najnovije izdanje kompanije Paragraf a to je "Priručnik za praktičnu primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju".

Kompanija Paragraf će nastaviti sa praksom besplatnih savetovanja-seminara, na kojima će se diskutovati na temu najaktuelnijih pravno-ekonomskih tema.

Seminar "Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju", Čačak

Kompanija Paragraf sa zadovoljstvom obaveštava da je sa uspehom završena serija besplatnih savetovanja na temu "Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju". Seminari su održani u četiri grada u Srbiji - u Novom Sadu (19.4.2012), Čačku (23.4.2012.), Nišu (24.4.2012.) i Beogradu (10.5.2012.) - i na njima smo imali čast da ugostimo ukupno preko 1000 učesnika.

Redakcija Pravnog instruktora sa svojim predavačima pokušala je da pojasni najvažnije novine i predstavi sve izazove koje sa sobom donosi novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, ali su pokušali, po običaju, da odgovore na pitanja koja su im postavljali učesnici. Panelisti koji su učestvovali na seminarima bili su: Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, Ivana Pavlović, sudija Privrednog apelacionog suda, Mirjana Dimitrijević, sudija Prvog osnovnog suda, Zoran Rogić, sudija Prvog osnovnog suda, prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta "Union".

Na seminaru je promovisano i najnovije izdanje kompanije Paragraf a to je "Priručnik za praktičnu primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju".

Kompanija Paragraf će nastaviti sa praksom besplatnih savetovanja-seminara, na kojima će se diskutovati na temu najaktuelnijih pravno-ekonomskih tema.

Seminar "Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju", Novi Sad

Kompanija Paragraf i redakcija časopisa Budžetski instruktor, sa zadovoljstvom obaveštavaju javnost da je održano savetovanje/seminar za budžetske korisnike u Nišu, Beogradu i Novom Sadu na temu "NAČIN IZVRŠENJA OBAVEZE DOSTAVLJANJA GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O SISTEMU I RADU INTERNE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU DO 31. MARTA 2012. GODINE".

U skladu sa obavezom svih korisnika javnih sredstava (direktnii i indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava OOSO, kao i sva javna preduzeća) da dostave izveštaje (o sistemu uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole i o radu interne revizije) Ministarstvu finansija/Centralnoj jedinici za harmonizaciju do 31. marta 2012. godine, organizacija seminara ove vrste ispunila je očekivanja učesnika, kojih je u Beogradu bilo oko 180, dok ih je u Nišu i Novom Sadu bilo po približno stotinu.

Seminar je održan u Nišu 16. marta, u Beogradu 19. marta i u Novom Sadu 20. marta, a predavači su bili Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora - Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija, Zoran Kilibarda, glavni i odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor i Marica Didić, odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor – ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Paragraf savetovanje/seminar Novi Sad 20.03.2012

Kompanija Paragraf i redakcija časopisa Budžetski instruktor, sa zadovoljstvom obaveštavaju javnost da je održano savetovanje/seminar za budžetske korisnike u Nišu, Beogradu i Novom Sadu na temu "NAČIN IZVRŠENJA OBAVEZE DOSTAVLJANJA GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O SISTEMU I RADU INTERNE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU DO 31. MARTA 2012. GODINE".

U skladu sa obavezom svih korisnika javnih sredstava (direktnii i indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava OOSO, kao i sva javna preduzeća) da dostave izveštaje (o sistemu uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole i o radu interne revizije) Ministarstvu finansija/Centralnoj jedinici za harmonizaciju do 31. marta 2012. godine, organizacija seminara ove vrste ispunila je očekivanja učesnika, kojih je u Beogradu bilo oko 180, dok ih je u Nišu i Novom Sadu bilo po približno stotinu.

Seminar je održan u Nišu 16. marta, u Beogradu 19. marta i u Novom Sadu 20. marta, a predavači su bili Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora - Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija, Zoran Kilibarda, glavni i odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor i Marica Didić, odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor – ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Paragraf savetovanje/seminar Beograd 19.03.2012

Kompanija Paragraf i redakcija časopisa Budžetski instruktor, sa zadovoljstvom obaveštavaju javnost da je održano savetovanje/seminar za budžetske korisnike u Nišu, Beogradu i Novom Sadu na temu "NAČIN IZVRŠENJA OBAVEZE DOSTAVLJANJA GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O SISTEMU I RADU INTERNE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU DO 31. MARTA 2012. GODINE".

U skladu sa obavezom svih korisnika javnih sredstava (direktnii i indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava OOSO, kao i sva javna preduzeća) da dostave izveštaje (o sistemu uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole i o radu interne revizije) Ministarstvu finansija/Centralnoj jedinici za harmonizaciju do 31. marta 2012. godine, organizacija seminara ove vrste ispunila je očekivanja učesnika, kojih je u Beogradu bilo oko 180, dok ih je u Nišu i Novom Sadu bilo po približno stotinu.

Seminar je održan u Nišu 16. marta, u Beogradu 19. marta i u Novom Sadu 20. marta, a predavači su bili Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora - Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija, Zoran Kilibarda, glavni i odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor i Marica Didić, odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor – ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Paragraf savetovanje/seminar Nis 16.03.2012

Kompanija Paragraf sa izuzetnim zadovoljstvom obaveštava javnost da su održana savetovanja/seminari u Novom Sadu (21.2.2012.) i Beogradu (24.2.2012.) na temu primene novog Zakona o parničnom postupku. Posebno smo ponosni na veliki broj učesnika seminara, kojih je u Novom Sadu bilo preko 250, dok ih se u beogradskom Centru Sava okupilo preko 650.

Predavači na savetovanju/seminaru bili su Jelena Borovac i Lidija Đukić, sudije Vrhovnog kasacionog suda i dr Slavoljub Carić, zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, dok je koordinator programa bio Dušan Pavlović, glavni i odgovorni urednik časopisa Pravni instruktor. Predavači su najviše vremena posvetili komentaru najzanimljivijih članova novog zakona i njegovim promenama, propisima antidiskriminacionih zakona i uticajima prakse Evropskog suda za ljudska prava na postupke u Republici Srbiji. Značajan deo vremena posvećen je i odgovorima na veliki broj pitanja posetilaca, među kojima su, između ostalog, bile ugledne sudije iz raznih delova Srbije, advokati i pravnici u privredi i vanprivredi.

U pauzama savetovanja/seminara učesnici su mogli bolje da se upoznaju i kupe Praragrafov Priručnik za primenu Zakona o parničnom postupku, kao i da učestvuju u nagradnoj igri kompanije.

Kompanija Paragraf će se truditi da i ubuduće adekvatno odgovori izazovima aktuelnog trenutka i da savetovanjima/seminarima, kao i na druge načine, pomogne svojim pretplatnicima.

Paragrafovo savetovanje/seminar u Beogradu, 24.2.2012.

Kompanija Paragraf sa izuzetnim zadovoljstvom obaveštava javnost da su održana savetovanja/seminari u Novom Sadu (21.2.2012.) i Beogradu (24.2.2012.) na temu primene novog Zakona o parničnom postupku. Posebno smo ponosni na veliki broj učesnika seminara, kojih je u Novom Sadu bilo preko 250, dok ih se u beogradskom Centru Sava okupilo preko 650.

Predavači na savetovanju/seminaru bili su Jelena Borovac i Lidija Đukić, sudije Vrhovnog kasacionog suda i dr Slavoljub Carić, zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, dok je koordinator programa bio Dušan Pavlović, glavni i odgovorni urednik časopisa Pravni instruktor. Predavači su najviše vremena posvetili komentaru najzanimljivijih članova novog zakona i njegovim promenama, propisima antidiskriminacionih zakona i uticajima prakse Evropskog suda za ljudska prava na postupke u Republici Srbiji. Značajan deo vremena posvećen je i odgovorima na veliki broj pitanja posetilaca, među kojima su, između ostalog, bile ugledne sudije iz raznih delova Srbije, advokati i pravnici u privredi i vanprivredi.

U pauzama savetovanja/seminara učesnici su mogli bolje da se upoznaju i kupe Praragrafov Priručnik za primenu Zakona o parničnom postupku, kao i da učestvuju u nagradnoj igri kompanije.

Kompanija Paragraf će se truditi da i ubuduće adekvatno odgovori izazovima aktuelnog trenutka i da savetovanjima/seminarima, kao i na druge načine, pomogne svojim pretplatnicima.

Paragrafovo savetovanje/seminar u Novom Sadu, 21.2.2012.

3. februar 2012- Beograd

Održano savetovanje - seminar na temu "Finansijski izveštaji i poreski bilans privrednih društava za 2011. godinu".

3. februar 2012 - Beograd

Održano savetovanje - seminar na temu "Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2011. godinu i radni odnosi i primanja budžetskih korisnika i javnih preduzeća u 2012. godini".

30. januar 2012. - Niš

Održano savetovanje - seminar na temu "Finansijski izveštaji i poreski bilans privrednih društava za 2011. godinu".

30. januar 2012. - Niš

Održano savetovanje - seminar na temu "Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2011. godinu i radni odnosi i primanja budžetskih korisnika i javnih preduzeća u 2012. godini".

26. januar 2012. - Novi Sad

Održano savetovanje - seminar na temu "Finansijski izveštaji i poreski bilans privrednih društava za 2011. godinu".

26. januar 2012. - Novi Sad

Održano savetovanje - seminar na temu "Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2011. godinu i radni odnosi i primanja budžetskih korisnika i javnih preduzeća u 2012. godini".

25. januar 2012. - Beograd

Održano savetovanje - seminar na temu "Usklađivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima sa primerima modela".

24. januar 2012. - Novi Sad

Održano savetovanje - seminar na temu "Usklađivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima sa primerima modela".

23. januar 2012. - Niš

Održano savetovanje - seminar na temu "Usklađivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima sa primerima modela".

Pogledajte:Aktuelni seminari i radionice iz oblasti prava, ekonomije, računovodstva