Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Registracione prijave promene registrovanih podataka


PRIVREDNI SUBJEKTI

 1. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
 2. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 10 - UPRAVNI ODBOR
 3. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 11 - PROKURA
 4. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 12 - ČLANOVI/UDELI
 5. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 13 - LIČNI PODACI REGISTROVANIH LICA
 6. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 14 - POVEĆANJE KAPITALA
 7. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 15 - SMANJENJE KAPITALA
 8. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 16 - ISTOVREMENO SMANJENJE I POVEĆANJE KAPITALA
 9. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 17A - UPIS OGRANKA
 10. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 17B - BRISANJE OGRANKA
 11. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 18 - PROMENA PODATAKA O REGISTROVANOM OGRANKU
 12. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 19 - PROMENA PRAVNE FORME
 13. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 1 - POSLOVNO IME
 14. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 20 - STATUSNA PROMENA
 15. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 21- POKRETANJE POSTUPKA LIKVIDACIJE
 16. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 22 - OBUSTAVA POSTUPKA LIKVIDACIJE
 17. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 24 - OTVARANJE STEČAJA
 18. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 25 - OBUSTAVA STEČAJA
 19. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 26 - OGLAS O UGOVORU O KONTROLI I UPRAVLJANJU
 20. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 27 - OBJAVA DOKUMENATA
 21. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 28 - OBJAVA I REGISTRACIJA DOKUMENATA
 22. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 29 - ZABELEŽBA
 23. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 2 - PREVODI POSLOVNOG IMENA
 24. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 30 - OGRANIČENJA OVLAŠĆENJA ZA ZASTUPANJE
 25. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 31 - ELEKTRONSKA POŠTA/INTERNET ADRESA/KONTAKT PODACI
 26. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 32 - VRSTA ZADRUGE
 27. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 3 - SEDIŠTE
 28. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 4 - PRETEŽNA DELATNOST
 29. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 5 - VREME TRAJANJA DRUŠTVA
 30. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 6 - ZAKONSKI ZASTUPNICI
 31. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 7 - OSTALI ZASTUPNICI
 32. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 8 - DIREKTORI/ODBORI AKCIONARSKOG DRUŠTVA
 33. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA I REGISTRACIJE/OBJAVE DOKUMENATA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 9 - NADZORNI ODBOR

PREDUZETNICI

 1. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
 2. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 10 - POSLOVOĐA
 3. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 11 - UPIS/BRISANJE IZDVOJENOG MESTA
 4. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 12 - PROMENA PODATAKA O REGISTROVANOM IZDVOJENOM MESTU
 5. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 13 - PROKURISTI
 6. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 14 - ZABELEŽBE
 7. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 15 - OGRANIČENJA OVLAŠĆENJA POSLOVOĐE U ZASTUPANJU
 8. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 16 - ELEKTRONSKA POŠTA/ KONTAKT PODACI/ADRESA ZA PRIJEM POŠTE
 9. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 17 - STATUS SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA
 10. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 1 - POSLOVNO IME/SKRAĆENO POSLOVNO IME
 11. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 2 - PREVODI POSLOVNOG IMENA I/ILI SKRAĆENOG POSLOVNOG IMENA
 12. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 3 - SEDIŠTE
 13. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 4 - POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI
 14. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 5 - VREME TRAJANJA PREDUZETNIKA
 15. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 6 - PREKID, ODNOSNO NASTAVAK OBAVLJANJA DELATNOSTI PREDUZETNIKA
 16. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 7 - PRETEŽNA DELATNOST
 17. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 8 - PROMENA PREDUZETNIKA
 18. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 9 - LIČNI PODACI REGISTROVANIH LICA

UDRUŽENJA, DRUŠTVA, SAVEZI

 1. Obrazac Prilog 3 - PRIJAVA ZA UPIS PROMENE PODATAKA U REGISTRU STRANIH UDRUŽENJA
 2. Obrazac Prilog 4 - PRIJAVA ZA UPIS PROMENE PODATAKA U REGISTRU UDRUŽENJA
 3. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O UDRUŽENJU, DRUŠTVU I SAVEZU U OBLASTI SPORTA

ZDRAVSTVENE USTANOVE

 1. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI
 2. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 1 - NAZIV/SKRAĆENI NAZIV/NAZIV NA JEZIKU NACIONALNE MANJINE/NAZIV U PREVODU NA STRANI JEZIK
 3. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 2 - SEDIŠTE I ADRESA
 4. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 3 - OBLIK ZDRAVSTVENE USTANOVE
 5. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 4 - VRSTA ZDRAVSTVENE USTANOVE
 6. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 5 - OSNIVAČI
 7. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 6 - DIREKTOR/LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE
 8. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 7 - OSNIVAČKI AKT/STATUT
 9. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 8 - NEDELJNI RASPORED RADA
 10. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 9 - OGRANAK/ORGANIZACIONA JEDINICA IZVAN SEDIŠTA
 11. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 10 - KONTAKT PODACI
 12. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 11 - ZABELEŽBE
 13. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 12 - AKTI DRŽAVNIH ORGANA
 14. POKRETANJE POSTUPKA LIKVIDACIJE NAD ZDRAVSTVENOM USTANOVOM
 15. POKRETANJE POSTUPKA OBUSTAVE LIKVIDACIJE NAD ZDRAVSTVENOM USTANOVOM
 16. POKRETANJE POSTUPKA STEČAJA NAD ZDRAVSTVENOM USTANOVOM
 17. POKRETANJE POSTUPKA OBUSTAVE STEČAJA NAD ZDRAVSTVENOM USTANOVOM
 18. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 17 - DOKUMENTI ZA OBJAVU NA INTERNET STRANI REGISTRA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
 19. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 18 - DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU I OBJAVU NA INTERNET STRANI REGISTRA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
 20. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 19 - STATUSNE PROMENE
 21. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - DODATAK 20 - PROMENA PRAVNE FORME IZ PREDUZETNIKA U ZDRAVSTVENU USTANOVU U PRIVATNOJ SVOJINI

PRUŽAOCI RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

 1. ZAHTEV ZA PROMENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

USTANOVE KULTURE

 1. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 1 - NAZIV/SKRAĆENI NAZIV/NAZIV NA JEZIKU NACIONALNE MANJINE/NAZIV U PREVODU NA STRANI JEZIK
 2. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 10 - KONTAKT PODACI
 3. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 11 - ZABELEŽBE
 4. POKRETANJE POSTUPKA OBUSTAVE LIKVIDACIJE NAD USTANOVOM KULTURE
 5. POKRETANJE POSTUPKA OBUSTAVE STEČAJA NAD USTANOVOM KULTURE
 6. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 16 - DOKUMENTI ZA OBJAVU NA INTERNET STRANI REGISTRA USTANOVA KULTURE
 7. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 17 - STATUSNE PROMENE
 8. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 18 - DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU I OBJAVU NA INTERNET STRANI REGISTRA USTANOVA KULTURE
 9. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 2 - SEDIŠTE I ADRESA
 10. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 3 - VRSTA VLASNIŠTVA USTANOVE KULTURE/TIP USTANOVE KULTURE
 11. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 4 - OBLAST KULTURNE DELATNOSTI
 12. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 5 - OSNIVAČI
 13. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 6 - DIREKTOR/LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE, VD DIREKTOR, LIKVIDACIONI UPRAVNIK, STEČAJNI UPRAVNIK
 14. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 7 - OSNIVAČKI AKT/STATUT
 15. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 8 - PODACI O UPRAVNOM ODBORU
 16. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE - DODATAK 9 - OGRANAK
 17. REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O USTANOVI KULTURE

UGOVORI O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

 1. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - OPŠTI DEO
 2. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG A1 - POSEBAN DEO - POVERILAC
 3. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG A2 - POSEBAN DEO - DUŽNIK
 4. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG B1 - POSEBAN DEO - PODACI O OBAVEZAMA POVERIOCA
 5. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG B2 - POSEBAN DEO - PODACI O OBAVEZAMA DUŽNIKA
 6. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG G1 - POSEBAN DEO - ZALOGA NA BUDUĆIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA
 7. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG G2 - POSEBAN DEO - HIPOTEKA
 8. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG G3 - POSEBAN DEO - DRUGO SREDSTVO OBEZBEĐENJA