Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Razno


 1. CRF-3 ZAHTEV ZA UKIDANJE PRISTUPA CRF
 2. CRF-4 OVLAŠĆENJE ADMINISTRATORU ZA RAD U CRF
 3. CRF-5 OVLAŠĆENJE ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG NALOGA
 4. DNEVNIK RADA PRAKTIČNE OBUKE
 5. EVIDENCIJA POKLONA FUNKCIONERA
 6. EVIDENCIJA PODATAKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU
 7. IZJAVA O IZREČENIM KRIVIČNIM SANKCIJAMA
 8. IZJAVA O SUKOBU INTERESA
 9. IZJAVA O UPOZNAVANJU SA PRAVILIMA PONAŠANJA CARINSKIH SLUŽBENIKA
 10. IZVEŠTAJ O UČINJENOJ PONUDI/DATOM POKLONU
 11. NALOG ZA POSTUPAK UTVRĐIVANJA ALKOHOLA I DRUGIH NARKOTIČKIH SREDSTAVA U ORGANIZMU ZAPOSLENOG U UPRAVI CARINA
 12. NALOG ZA UPUĆIVANJE CARINSKOG SLUŽBENIKA NA OBUKU U CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE
 13. Obrazac - POTVRDA O SMRTI
 14. Obrazac - PRIJAVA OBRADE PODATAKA
 15. Obrazac - PRIJAVA PREBIVALIŠTA
 16. Obrazac 1 - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O UGOVORU
 17. Obrazac 1. - PRIJEMNA KNJIGA
 18. Obrazac 2 - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O JAVNOM PARTNERU
 19. Obrazac 2. - OTPREMNA KNJIGA
 20. Obrazac 3 - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O PRIVATNOM PARTNERU
 21. Obrazac 3. - UPISNIK ZA PREDMETE IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA
 22. Obrazac 3a) - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O DRUŠTVU ZA POSEBNE NAMENE
 23. Obrazac 3b - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O ZAJEDNIČKOM PRIVREDNOM DRUŠTVU
 24. Obrazac 4 - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O OBJEKTU
 25. Obrazac 4. - UPISNIK ZA PREDMETE IZVRŠENJA ZA NAMIRENJE POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA
 26. Obrazac 5 - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O USLUZI OD JAVNOG ZNAČAJA
 27. Obrazac 5. - KNJIGA DNEVNIKA O SPROVEDENIM RADNJAMA
 28. Obrazac 6. - KNJIGA EVIDENCIJE O PODNETIM ZAHTEVIMA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI
 29. Obrazac 7. - KNJIGA ARHIVE
 30. Obrazac br. 1 - ZAPISNIK O ODUZETOJ IMOVINI
 31. Obrazac br. 2 - KNJIGA PRIVREMENO ODUZETE IMOVINE
 32. Obrazac br. 3 - KNJIGA TRAJNO ODUZETE IMOVINE
 33. Obrazac br. 4 - KNJIGA ODUZETIH PREDMETA KRIVIČNIH DELA
 34. Obrazac br. 4a - KNJIGA ODUZETOG ORUŽJA
 35. Obrazac br. 5 - KNJIGA IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DELOM
 36. Obrazac br. 6 - KNJIGA IMOVINE DATE NA IME JEMSTVA U KRIVIČNOM POSTUPKU
 37. Obrazac br. 7 - KNJIGA IMOVINSKE KORISTI PROISTEKLE IZ PRIVREDNOG PRESTUPA I PREKRŠAJA
 38. Obrazac broj 1. - PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA RADI SUFINANSIRANJA PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA
 39. Obrazac broj 2. - IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA
 40. OBRAZAC BROJ VSS-1 - PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA SUDIJE NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA DRUGI ILI VIŠI SUD
 41. OBRAZAC BROJ VSS-2 - ZAVRŠNA OCENA ZA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA
 42. OBRAZAC BROJ VSS-3 - PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA
 43. Obrazac IZVEŠTAJA O REALIZACIJI JAVNIH UGOVORA
 44. OBRAZAC KOMPETENCIJA za rad državnih službenika
 45. OBRAZAC KOMPETENCIJA za rad službenika u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave
 46. Obrazac LICENCE - stručnih radnika u socijalnoj zaštiti
 47. OBRAZAC NORMATIVNIH AKTIVNOSTI
 48. OBRAZAC OBRAZLOŽENJA NOVIH MERA I AKTIVNOSTI (KOJE SE PRVI PUT OPERACIONALIZUJU SREDNJOROČNIM PLANOM)
 49. Obrazac OJE-U - PRIJAVA ZA UPIS U JEDINSTVENU EVIDENCIJU UDRUŽENJA MLADIH, UDRUŽENJA ZA MLADE I NJIHOVIH SAVEZA
 50. Obrazac PRIJAVE - za licenciranje stručnih radnika u socijalnoj zaštiti
 51. OBRAZAC TABELARNOG PRIKAZA MERA I AKTIVNOSTI KOJE OBVEZNIK SREDNJOROČNOG PLANIRANJA SPROVODI U SKLADU SA DOKUMENTIMA JAVNIH POLITIKA ČIJI JE PREDLAGAČ DRUGI ORGAN
 52. OBRAZAC TABELARNOG PRIKAZA MERA I AKTIVNOSTI
 53. OBRAZAC ZA KOMENTARE NA NACRT ZAKONA
 54. OPŠTI OBRAZAC ZAPISNIKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU
 55. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITNOG PREDMETA, za komunalnog milicionara
 56. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITNOG PREDMETA, za inspektora
 57. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITNOG PREDMETA PO PRIGOVORU, za inspektora
 58. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITNOG PREDMETA PO PRIGOVORU, za komunalnog milicionara
 59. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA ZA KANDIDATA SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM
 60. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA ZA KANDIDATA SA VISOKIM OBRAZOVANJEM
 61. POSEBAN OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE DRŽAVNE POMOĆI ZA RESTRUKTURIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA U TEŠKOĆAMA - INDIVIDUALNA DRŽAVNA POMOĆ
 62. POSEBAN OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE DRŽAVNE POMOĆI ZA RESTRUKTURIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA U TEŠKOĆAMA - ŠEMA DRŽAVNE POMOĆI
 63. POSEBAN OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE DRŽAVNE POMOĆI ZA SANACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA U TEŠKOĆAMA - INDIVIDUALNA DRŽAVNA POMOĆ
 64. POSEBAN OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE DRŽAVNE POMOĆI ZA SANACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA U TEŠKOĆAMA - ŠEMA DRŽAVNE POMOĆI
 65. POSEBAN OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE DRŽAVNE POMOĆI ZA USAVRŠAVANJE - ŠEMA I INDIVIDUALNA DRŽAVNA POMOĆ
 66. POSEBAN OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE DRŽAVNE POMOĆI ZA ZAPOŠLJAVANJE - ŠEMA I INDIVIDUALNA DRŽAVNA POMOĆ
 67. POSEBAN OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE DRŽAVNE POMOĆI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - ŠEMA I INDIVIDUALNA DRŽAVNA POMOĆ
 68. POSEBAN OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE INDIVIDUALNE DRŽAVNE POMOĆI ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE
 69. POSEBAN OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE REGIONALNE INVESTICIONE DRŽAVNE POMOĆI - ŠEMA I INDIVIDUALNA DRŽAVNA POMOĆ
 70. POSEBAN OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE ŠEME DRŽAVNE POMOĆI ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE
 71. POTVRDA O OBAVLJENOJ PRAKTIČNOJ OBUCI ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA
 72. PRIJAVA ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA
 73. PRIJAVA ZA STICANJE VIŠEG STRUČNOG ZVANJA U ARHIVSKOJ DELATNOSTI
 74. PRIJAVA NA KONKURS U DRŽAVNOM ORGANU
 75. PRIJAVA NA KONKURS U VISOKOM SAVETU SUDSTVA
 76. SREDNJOROČNI OKVIR RASHODA OBVEZNIKA SREDNJOROČNOG PLANIRANJA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I MERAMA I AKTIVNOSTIMA IZ SREDNJOROČNOG PLANA
 77. TABELA DODELJENE DE MINIMIS DRŽAVNE POMOĆI
 78. TABELA O ODLIVU KADROVA
 79. TABELA O PRILIVU KADROVA
 80. TABELA O STRUKTURI I BROJU ZAPOSLENIH
 81. UPUT ZA UZIMANJE BIOLOŠKOG MATERIJALA
 82. UVERENJE O OSTVARENOM USPEHU KANDIDATA ZA KOMUNALNOG MILICIONARA
 83. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA INSPEKTORA (u primeni od 1. januara 2021. godine)
 84. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA KOMUNALNOG MILICIONARA
 85. UVERENJE O POLOŽENOM POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA
 86. UVERENJE O ZAVRŠENOJ OBUCI ZA LOBISTU
 87. ZAHTEV ZA POHAĐANJE OBUKE ZA LOBISTU
 88. ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA ZA INSPEKTORA (u primeni od 1. januara 2021. godine)
 89. ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA ZA KOMUNALNOG MILICIONARA
 90. ZAHTEV ZA REGISTRACIJU UPISA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA / ZAHTEV ZA REGISTRACIJU IZMENE ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA / ZAHTEV ZA REGISTRACIJU BRISANJA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA / ZAHTEV ZA MIŠLJENJE O ANALIZI UTICAJA GRADSKOG PROPISA / ZAHTEV ZA PRIVREMENU REGISTRACIJU ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA (Grad Leskovac)
 91. ZAPISNIK O INSPEKCIJSKOM NADZORU (Grad Beograd)
 92. ZAPISNIK O INSPEKCIJSKOM NADZORU (Grad Niš)
 93. ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU ALKOHOLISANOSTI ZAPOSLENOG U UPRAVI CARINA
 94. ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU OPŠTEG USPEHA KANDIDATA NA ISPITU ZA INSPEKTORA
 95. ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU OPŠTEG USPEHA KANDIDATA NA ISPITU ZA KOMUNALNOG MILICIONARA
 96. ZBIRNI ZAPISNIK O POLAGANJU POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM
 97. ZBIRNI ZAPISNIK O POLAGANJU POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE SA VISOKIM OBRAZOVANJEM