Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Revizija, MRS, MSFI


  1. Obrazac 1 - ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR PREDUZEĆA ZA REVIZIJU
  2. Obrazac 2 - REGISTAR PREDUZEĆA ZA REVIZIJU
  3. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA