Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Obrazovanje, učenički i studentski standard


 1. EVIDENCIJA KORISNIKA USLUGE
 2. IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA USTANOVE PRUŽAOCA DODATNE PODRŠKE
 3. IZJAVA O PRIPADNOSTI ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI
 4. IZJAVA O PRIPADNOSTI SRPSKOJ NACIONALNOJ MANJINI IZ SUSEDNIH ZEMALJA
 5. IZVEŠTAJ O RADU INTERRESORNE KOMISIJE (IRK) ZA PROCENU POTREBE ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM I SOCIJALNOM PODRŠKOM DETETU, UČENIKU I ODRASLOM I PREDLOŽENIM I PRUŽENIM PODRŠKAMA
 6. IZVOD IZ ZDRAVSTVENOG KARTONA, upis učenika u srednju školu
 7. LIČNI PODACI I PODACI O TIMU ZA DODATNU PODRŠKU
 8. MIŠLJENJE ČLANA KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU/UČENIKU/ODRASLOM
 9. Obrazac - REGISTAR IZDAVAČA KOJI SU DOBILI DOZVOLU ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA I DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA
 10. Obrazac - REGISTAR ODOBRENIH UDŽBENIKA
 11. Obrazac - UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU SEKRETARA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA
 12. OBRAZAC BROJ 1A - IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA USTANOVE PRUŽAOCA DODATNE PODRŠKE
 13. OBRAZAC ELABORATA O OPRAVDANOSTI KVALIFIKACIJE
 14. OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS UČENIKA NA NASTAVU NA SRPSKOM JEZIKU U INOSTRANSTVU
 15. OBRAZAC ZAHTEVA ZA AKREDITACIJU - CENTRI IZUZETNIH VREDNOSTI
 16. OBRAZAC ZAHTEVA ZA AKREDITACIJU - FAKULTETI/INTEGRISANI UNIVERZITETI
 17. OBRAZAC ZAHTEVA ZA AKREDITACIJU - NAUČNI INSTITUTI, ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI INSTITUTI, INSTITUTI OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU
 18. PEDAGOŠKI PROFIL
 19. PERSONALIZOVANI PROGRAM NASTAVE I UČENJA
 20. PLAN MERA INDIVIDUALIZACIJE
 21. PLAN PREVENCIJE RANOG NAPUŠTANJA ŠKOLE
 22. PLAN TRANZICIJE
 23. PRAĆENJE I VREDNOVANJE IOP-A
 24. PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 25. SAGLASNOST RODITELJA, ODNOSNO STARATELJA NA IOP
 26. SERTIFIKAT EVROPSKE UNIVERZITETSKE ASOCIJACIJE
 27. UPITNIK O KANDIDATU, upis učenika u srednju školu
 28. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA PROSVETNOG SAVETNIKA
 29. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE STRANE VISOKOŠKOLSKE ISPRAVE
 30. ZAHTEV ZA PROVERU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE UČENJA KROZ RAD KOD POSLODAVCA ZA OBRAZOVNI PROFIL ILI GRUPU OBRAZOVNIH PROFILA
 31. ZAHTEV ZA STICANJE STATUSA STUDENTSKE ORGANIZACIJE
 32. ZAHTEV ŠKOLSKOJ UPRAVI ZA DODATNOM PODRŠKOM OD STRANE ZAPOSLENIH U USTANOVI PRUŽAOCU USLUGE
 33. ZAHTEV/INICIJATIVA KOMISIJI ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU, UČENIKU I ODRASLOM ZA POKRETANJE POSTUPKA PROCENE
 34. ZAJEDNIČKO MIŠLJENJE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU/UČENIKU/ODRASLOM