Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Obrazovanje, učenički i studentski standard


 1. EVIDENCIJA KORISNIKA USLUGE
 2. IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA USTANOVE PRUŽAOCA DODATNE PODRŠKE
 3. IZJAVA O PRIPADNOSTI ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI, za školsku 2023/2024. godinu
 4. IZJAVA O PRIPADNOSTI SRPSKOJ NACIONALNOJ MANJINI IZ SUSEDNIH ZEMALJA, za školsku 2023/2024. godinu
 5. IZVEŠTAJ O RADU INTERRESORNE KOMISIJE (IRK) ZA PROCENU POTREBE ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM I SOCIJALNOM PODRŠKOM DETETU, UČENIKU I ODRASLOM I PREDLOŽENIM I PRUŽENIM PODRŠKAMA
 6. IZVOD IZ ZDRAVSTVENOG KARTONA, upis učenika u srednju školu
 7. LIČNI PODACI I PODACI O TIMU ZA DODATNU PODRŠKU
 8. MIŠLJENJE ČLANA KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU/UČENIKU/ODRASLOM
 9. Obrazac - REGISTAR IZDAVAČA KOJI SU DOBILI DOZVOLU ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA I DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA
 10. Obrazac - REGISTAR ODOBRENIH UDŽBENIKA
 11. OBRAZAC BROJ 1A - IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA USTANOVE PRUŽAOCA DODATNE PODRŠKE
 12. OBRAZAC ELABORATA O OPRAVDANOSTI KVALIFIKACIJE
 13. OBRAZAC ZAHTEVA ZA AKREDITACIJU - CENTRI IZUZETNIH VREDNOSTI
 14. OBRAZAC ZAHTEVA ZA AKREDITACIJU - FAKULTETI/INTEGRISANI UNIVERZITETI
 15. OBRAZAC ZAHTEVA ZA AKREDITACIJU - NAUČNI INSTITUTI, ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI INSTITUTI, INSTITUTI OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU
 16. PEDAGOŠKI PROFIL
 17. PERSONALIZOVANI PROGRAM NASTAVE I UČENJA
 18. PLAN MERA INDIVIDUALIZACIJE
 19. PLAN PREVENCIJE RANOG NAPUŠTANJA ŠKOLE
 20. PLAN TRANZICIJE
 21. PRAĆENJE I VREDNOVANJE IOP-A
 22. PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 23. PRIJAVA ZA UPIS UČENIKA NA NASTAVU NA SRPSKOM JEZIKU U INOSTRANSTVU
 24. SAGLASNOST RODITELJA, ODNOSNO STARATELJA NA IOP
 25. SERTIFIKAT EVROPSKE UNIVERZITETSKE ASOCIJACIJE
 26. UPITNIK O KANDIDATU, upis učenika u srednju školu
 27. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA PROSVETNOG SAVETNIKA
 28. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE STRANE VISOKOŠKOLSKE ISPRAVE
 29. ZAHTEV ZA PROVERU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE UČENJA KROZ RAD KOD POSLODAVCA ZA OBRAZOVNI PROFIL
 30. ZAHTEV ZA STICANJE STATUSA STUDENTSKE ORGANIZACIJE
 31. ZAHTEV ŠKOLSKOJ UPRAVI ZA DODATNOM PODRŠKOM OD STRANE ZAPOSLENIH U USTANOVI PRUŽAOCU USLUGE
 32. ZAHTEV/INICIJATIVA KOMISIJI ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU, UČENIKU I ODRASLOM ZA POKRETANJE POSTUPKA PROCENE
 33. ZAJEDNIČKO MIŠLJENJE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU/UČENIKU/ODRASLOM