Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda


 1. BIZNIS PLAN
 2. DEKLARACIJA O BEZBEDNOSTI PREHRAMBENIH PROIZVODA BILJNOG POREKLA KOJI SE ISPORUČUJU U RUSKU FEDERACIJU
 3. DOZVOLA ZA PROIZVODNJU VETERINARSKOG LEKA
 4. EVIDENCIJA O PREGLEDIMA NA PRISUSTVO ŠTETNIH ORGANIZAMA I PREDUZETIM MERAMA
 5. EVIDENCIJA O PRIRODNOM PARENJU
 6. EVIDENCIJA O VEŠTAČKOM OSEMENJAVANJU
 7. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTKUPNOJ CENI ŠEĆERNE REPE
 8. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE
 9. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O PROIZVODNJI, PROMETU I ZALIHAMA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
 10. INDIKATIVNA LISTA PRIORITETNIH PROJEKATA - AKCIONI PLAN SPROVOĐENJA LOKALNE STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA
 11. IZJAVA DOBAVLJAČA, podsticaj programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima
 12. IZJAVA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O PRIHVATANJU PODRUČJA PARTNERSTVA I O NEPOSTOJANJU PREKLAPANJA PODRUČJA PARTNERSTVA SA PODRUČJEM DRUGOG PARTNERSTVA
 13. IZJAVA ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM LICU KOJE JE VLASNIK ZEMLJIŠTA I ZAKUPODAVAC, ODNOSNO USTUPILAC ZEMLJIŠTA NA KORIŠĆENJE
 14. IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ODELJKA 4. STAV 2. PROGRAMA
 15. IZJAVA PODNOSIOCA PRIJAVE NA KONKURS O BROJU ČLANOVA UŽE PORODICE, podsticaj programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima
 16. IZJAVA PRERAĐIVAČA MLEKA O KOLIČINI PRIMLJENOG MLEKA PROIZVEDENOG METODOM ORGANSKE PROIZVODNJE
 17. IZJAVA PRERAĐIVAČA MLEKA O KOLIČINI PRIMLJENOG MLEKA
 18. IZJAVA VLASNIKA, ZAKUPCA ODNOSNO KORISNIKA ZEMLJIŠTA KOJOM ODREĐUJE ČLANA DOMAĆINSTVA KOJI ĆE BITI UPISAN U REGISTAR KAO NOSILAC PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA I KORISNIK TOG ZEMLJIŠTA
 19. IZJAVA ČLANA DOMAĆINSTVA DA JE ČLAN PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
 20. IZJAVA ČLANOVA GRUPE ZA PLANIRANJE O ODOBRENJU LOKALNE STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA
 21. IZJAVA ČLANOVA PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG NOSIOCA PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
 22. IZVEŠTAJ O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ VODNIH USLOVA, VODNE SAGLASNOSTI ILI VODNE DOZVOLE
 23. IZVEŠTAJ O KOLIČINI PROIZVEDENOG RASADA
 24. IZVEŠTAJ O PROIZVODNJI I KOLIČINI PROIZVEDENE MICELIJE
 25. IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA
 26. KONAČNI IZVEŠTAJ O PRODAJI ŠEĆERA
 27. KONAČNI IZVEŠTAJ O PROIZVODNJI ŠEĆERA I MELASE I PROCENA PROIZVODNJE ŠEĆERA
 28. LISTA BODOVANJA OSTVARENIH REZULTATA
 29. MESEČNI IZVEŠTAJ O CENAMA ŠEĆERA
 30. MESEČNI IZVEŠTAJ O ZALIHAMA ŠEĆERA
 31. MIŠLJENJE JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA
 32. MIŠLJENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 33. MIŠLJENJE REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA
 34. NACIONALNA LISTA PRIZNATOG POLAZNOG MATERIJALA SA UPUTSTVOM ZA POPUNJAVANJE
 35. Obrazac 1 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA TROŠKOVE SKLADIŠTENJA PŠENICE I KUKURUZA U JAVNIM SKLADIŠTIMA
 36. Obrazac 1. - UPISNIK VODNIH USLOVA
 37. Obrazac 2 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA TROŠKOVE SKLADIŠTENJA MALINE, KUPINE I VIŠNJE U JAVNIM SKLADIŠTIMA
 38. Obrazac 2. - UPISNIK VODNIH SAGLASNOSTI
 39. Obrazac 3. - UPISNIK VODNIH DOZVOLA I POTVRDA
 40. Obrazac 4. - UPISNIK VODNIH NALOGA
 41. Obrazac 5. - UPISNIK REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA STRANKE ZA IZDAVANJE VODNIH AKATA
 42. Obrazac 6. - UPISNIK ZAKLJUČAKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA STRANKE
 43. Obrazac 7. - UPISNIK AKATA O NENADLEŽNOSTI ORGANA ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVU STRANKE
 44. OBRAZAC C - POTVRDA DA PROIZVODI RIBARSTVA POTIČU OD ULOVA ZA KOJI JE IZDAT SERTIFIKAT O ULOVU RIBE
 45. OBRAZAC CR - SERTIFIKAT O REEKSPORTU
 46. OBRAZAC CS - SERTIFIKAT O ULOVU
 47. Obrazac KARAKTERIZACIJA I EVALUACIJA PRINOVA BILJNIH GENETIČKIH RESURSA
 48. Obrazac KONTROLA KLIJAVOSTI I UMNOŽAVANJA, REGENERACIJA I PRIMARNA KARAKTERIZACIJA PRINOVA
 49. OBRAZAC O-1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNIH USLOVA ZA OBJEKTE, ODNOSNO RADOVE
 50. OBRAZAC O-1 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 1) PODTAČKA (1) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 51. OBRAZAC O-1. - REGULACIONI OBJEKAT
 52. OBRAZAC O-10. - REZERVOAR
 53. OBRAZAC O-11. - RIBNJAK
 54. OBRAZAC O-12. - OBJEKAT ZA PLOVIDBU
 55. OBRAZAC O-13. - POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
 56. OBRAZAC O-14. - ISPUST
 57. OBRAZAC O-15. - OBJEKTI ZA MONITORING
 58. OBRAZAC O-2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNIH USLOVA ZA PLANSKI DOKUMENT
 59. OBRAZAC O-2 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 1) PODTAČKA (2) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 60. OBRAZAC O-2. - BRANA SA AKUMULACIJOM
 61. OBRAZAC O-3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNE SAGLASNOSTI ZA OBJEKTE, ODNOSNO RADOVE
 62. OBRAZAC O-3 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 1) PODTAČKA (3) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 63. OBRAZAC O-3. - NASIP
 64. OBRAZAC O-4 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNE SAGLASNOSTI ZA PLANSKI DOKUMENT
 65. OBRAZAC O-4 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 2) PODTAČKA (1) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 66. OBRAZAC O-4. - KANAL
 67. OBRAZAC O-5 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNE DOZVOLE ZA OBJEKTE, ODNOSNO RADOVE ZA KOJE SU IZDATI VODNI USLOVI, VODNA SAGLASNOST ILI VODNA DOZVOLA
 68. OBRAZAC O-5 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 2) PODTAČKA (2) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 69. OBRAZAC O-5. - DRUGI OBJEKAT NA VODOTOKU
 70. OBRAZAC O-6 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNE DOZVOLE ZA OBJEKTE, ODNOSNO RADOVE ZA KOJE JE IZDATA UPOTREBNA DOZVOLA ILI REŠENJE O OZAKONJENJU, A NISU IZDATI VODNI USLOVI I VODNA SAGLASNOST
 71. OBRAZAC O-6 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 3) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 72. OBRAZAC O-6. - CRPNA STANICA
 73. OBRAZAC O-7 - ZAHTEV ZA DODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 4) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 74. OBRAZAC O-7. - VODOZAHVAT
 75. OBRAZAC O-8 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 5) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 76. OBRAZAC O-8. - POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE
 77. OBRAZAC O-9 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 6) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 78. OBRAZAC O-9. - MAGISTRALNI CEVOVOD
 79. Obrazac ODRŽAVANJE KOLEKCIJA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA
 80. Obrazac POPIS, KOLEKCIONISANJE I ČUVANJE I PRENOŠENJE BILJNIH GENETIČKIH RESURSA
 81. Obrazac POSEBNI PROJEKTI U OBLASTI OČUVANJA BILJNIH GENETIČKIH RESURSA
 82. Obrazac SAGLASNOST ZA SMEŠTAJ PČELINJIH DRUŠTAVA
 83. Obrazac UA - IZVEŠTAJ O UNIŠTAVANJU AMBALAŽE I NEUTROŠENIH KOLIČINA PESTICIDA
 84. Obrazac ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA OČUVANJE BILJNIH GENETIČKIH RESURSA
 85. OBRAZAC ZA OTKUPLJIVAČA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I DOMAĆIH ŽIVOTINJA OD POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
 86. OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS U EVIDENCIJU IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU
 87. OTPREMNICA ZA OBLO DRVO
 88. OTPREMNICA ZA PROSTORNO DRVO
 89. PODACI O ČLANOVIMA ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE
 90. POTVRDA O PRIMLJENOJ KOLIČINI KONZUMNE RIBE U ORGANSKOM STOČARSTVU
 91. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI PROIZVODNJE I/ILI PROCESA PROIZVODNJE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ORGANSKA PROIZVODNJA
 92. POTVRDA O VEŠTAČKOM OSEMENJAVANJU I PRIRODNOM PARENJU
 93. PREGLED IZVOĐENJA DEMONSTRACIONOG OGLEDA U BILJNOJ ILI STOČARSKOJ PROIZVODNJI (LES-7)
 94. PREGLED NASTUPA NA RADIJU I TV (LES-4)
 95. PREGLED OBJAVLJENIH BILTENA (LES-6)
 96. PREGLED ODRŽANIH PREDAVANJA, TRIBINA, RADIONICA, ZIMSKIH ŠKOLA I OBILAZAKA OGLEDNIH GAZDINSTAVA (LES-3)
 97. PREGLED POPUNJAVANJA FORMULARA, APLIKACIONIH OBRAZACA I IZRADE DRUGIH DOKUMENATA (LES-9)
 98. PREGLED POSETE POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU KOJE JE UKLJUČENO U FADN (LES-10)
 99. PREGLED POSETE PORODIČNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU (LES-1)
 100. PREGLED PRIKUPLJANJA I POSTAVLJANJA PONUDA NA PORTAL WWW.AGROPONUDA.COM (LES-11)
 101. PREGLED SARADNJE SA ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA, UDRUŽENJIMA I/ILI ASOCIJACIJAMA I GRUPAMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA (LES-8)
 102. PREGLED SAVETA DATIH U PSSS I SAVETA DATIH TELEFONOM I E-POŠTOM (LES-2)
 103. PREGLED STRUČNIH TEKSTOVA U NOVINAMA I PORTALU PSSS (LES-5)
 104. PRIJAVA KONTROLE PROIZVODNJE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA - SEMENA I REZNICA
 105. PRIJAVA ZA KONTROLU PROIZVODNJE SEMENA
 106. PRIJAVA ZA KORIŠĆENJE PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA
 107. PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA DIVERSIFIKACIJU DOHOTKA I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA KROZ PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA
 108. PRIJAVA ZA PRIZNAVANJE POLAZNOG MATERIJALA ZA PROIZVODNJU REPRODUKTIVNOG MATERIJALA POZNATOG POREKLA
 109. PRIJAVA ZA PRIZNAVANJE POLAZNOG MATERIJALA ZA PROIZVODNJU SELEKCIONISANOG I KVALIFIKOVANOG REPRODUKTIVNOG MATERIJALA
 110. PRIJAVA ZA PRIZNAVANJE POLAZNOG MATERIJALA ZA PROIZVODNJU TESTIRANOG (SORTNOG) REPRODUKTIVNOG MATERIJALA
 111. PRIJAVA ZA VRŠENJE KONTROLE PROIZVODNJE ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA
 112. PRIJEMNICA ZA OTKUPLJENA TOVNA GRLA U ORGANSKOM STOČARSTVU
 113. PRILOG 3 - IZVEŠTAJ O REALIZACIJI I UTROŠKU SREDSTAVA
 114. PRILOG 8 - IZVEŠTAJ O REALIZACIJI I UTROŠKU SREDSTAVA
 115. PRIVREMENI IZVEŠTAJ O PROIZVODNJI ŠEĆERA I MELASE
 116. PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA
 117. PROPRATNICA ZA OBLO DRVO
 118. PROPRATNICA ZA PROSTORNO DRVO
 119. SPECIFIKACIJA GRLA ZA TOVNU JUNAD
 120. SPECIFIKACIJA RAČUNA
 121. SPISAK ISPORUČILACA MLEKA I POSREDNIKA
 122. SPISAK ISPORUČILACA MLEKA
 123. SPISAK PRISUTNIH NA ODRŽANIM PREDAVANJIMA, TRIBINAMA, RADIONICAMA, ZIMSKIM ŠKOLAMA I PRI OBILASKU OGLEDNIH GAZDINSTAVA (LES-3A)
 124. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, izgradnja i opremanje objekta za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje
 125. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, nabavka novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu
 126. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, nabavka novog traktora
 127. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, nabavka opreme u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića
 128. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja
 129. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, podsticaji za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića
 130. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, podsticaji za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina
 131. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U GAZDOVANJU ŠUMAMA
 132. UVERENJE O POREKLU REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA KOJE POTIČE IZ SEMENSKE PLANTAŽE ILI OD RODITELJSKIH STABALA
 133. UVERENJE O POREKLU REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA KOJE POTIČE OD IZVORA SEMENA ILI IZ SEMENSKE SASTOJINE
 134. UVERENJE O POREKLU REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA KOJE POTIČE OD KLONOVA ILI KLONSKIH SMEŠA
 135. UVERENJE O PRIZNATOM POLAZNOM MATERIJALU
 136. ZAHTEV ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNE SORTE
 137. ZAHTEV ZA IZDAVANJE IDENTIFIKACIONE KARTICE
 138. ZAHTEV ZA IZDAVANJE/OBNAVLJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI
 139. ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA PODSTICAJ ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA PRIPREMU LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA
 140. ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA PODSTICAJ ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA SPROVOĐENJE LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA
 141. ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA ELEKTRIFIKACIJU POLJA
 142. ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA
 143. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU - ZA POLJOPRIVREDNOG PROIZVOĐAČA
 144. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU ZA OTKUP TRŽIŠNIH VIŠKOVA TOVNIH JUNADI
 145. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE KOJI SE ODNOSE NA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU
 146. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE PROIZVOĐAČA VINA ODNOSNO RAKIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA VINA ODNOSNO RAKIJE
 147. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE UDRUŽENJU PROIZVOĐAČA RAKIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RAKIJE
 148. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE UDRUŽENJU PROIZVOĐAČA VINA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA VINA
 149. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKTA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
 150. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE DIGITALIZACIJE STOČARSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
 151. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U OPREMU U OBJEKTIMA ZA PRERADU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I PROIZVODNJU VINA, PIVA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
 152. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U SEKTORU PROIZVODNJE JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
 153. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U SEKTORU PROIZVODNJE VINA
 154. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA MARKETING U SEKTORU PRERADE MLEKA I MESA I MARKETING U SEKTORU VINA
 155. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA
 156. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO, GORIVO, ODNOSNO SEME
 157. ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE
 158. ZAHTEV ZA PREGLED POŠILJKE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, AKTIVNE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE
 159. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE SORTE
 160. ZAHTEV ZA UPIS STRANE SORTE VOĆAKA I VINOVE LOZE U REGISTAR SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA
 161. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
 162. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA I ORGANIZACIJA SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA
 163. ZAPISNIK O KONTROLI NAD OPLODNJOM (OPRAŠIVANJEM) HIBRIDA
 164. ZAPISNIK O KONTROLI PROIZVODNJE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA
 165. ZAPISNIK O KONTROLI PROIZVODNJE SEMENA
 166. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U GAZDOVANJU ŠUMAMA