Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda


 1. BIZNIS PLAN
 2. DEKLARACIJA O BEZBEDNOSTI PREHRAMBENIH PROIZVODA BILJNOG POREKLA KOJI SE ISPORUČUJU U RUSKU FEDERACIJU
 3. DOZVOLA ZA PROIZVODNJU VETERINARSKOG LEKA
 4. EVIDENCIJA O PREGLEDIMA NA PRISUSTVO ŠTETNIH ORGANIZAMA I PREDUZETIM MERAMA
 5. EVIDENCIJA O PRIRODNOM PARENJU
 6. EVIDENCIJA O VEŠTAČKOM OSEMENJAVANJU
 7. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTKUPNOJ CENI ŠEĆERNE REPE
 8. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE
 9. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O PROIZVODNJI, PROMETU I ZALIHAMA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
 10. INDIKATIVNA LISTA PRIORITETNIH PROJEKATA - AKCIONI PLAN SPROVOĐENJA LOKALNE STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA
 11. IZJAVA DOBAVLJAČA, podsticaj programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima
 12. IZJAVA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O PRIHVATANJU PODRUČJA PARTNERSTVA I O NEPOSTOJANJU PREKLAPANJA PODRUČJA PARTNERSTVA SA PODRUČJEM DRUGOG PARTNERSTVA
 13. IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ODELJKA 4. STAV 2. PROGRAMA
 14. IZJAVA PODNOSIOCA PRIJAVE NA KONKURS O BROJU ČLANOVA UŽE PORODICE, podsticaj programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima
 15. IZJAVA PRERAĐIVAČA MLEKA O KOLIČINI PRIMLJENOG MLEKA PROIZVEDENOG METODOM ORGANSKE PROIZVODNJE
 16. IZJAVA PRERAĐIVAČA MLEKA O KOLIČINI PRIMLJENOG MLEKA
 17. IZJAVA VLASNIKA, ZAKUPCA ODNOSNO KORISNIKA ZEMLJIŠTA KOJOM ODREĐUJE ČLANA DOMAĆINSTVA KOJI ĆE BITI UPISAN U REGISTAR KAO NOSILAC PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA I KORISNIK TOG ZEMLJIŠTA
 18. IZJAVA ČLANA DOMAĆINSTVA DA JE ČLAN PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
 19. IZJAVA ČLANOVA GRUPE ZA PLANIRANJE O ODOBRENJU LOKALNE STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA
 20. IZJAVA ČLANOVA PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG NOSIOCA PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
 21. IZVEŠTAJ O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ VODNIH USLOVA, VODNE SAGLASNOSTI ILI VODNE DOZVOLE
 22. IZVEŠTAJ O KOLIČINI PROIZVEDENOG RASADA
 23. IZVEŠTAJ O PROIZVODNJI I KOLIČINI PROIZVEDENE MICELIJE
 24. IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA
 25. KONAČNI IZVEŠTAJ O PRODAJI ŠEĆERA
 26. KONAČNI IZVEŠTAJ O PROIZVODNJI ŠEĆERA I MELASE I PROCENA PROIZVODNJE ŠEĆERA
 27. LISTA BODOVANJA OSTVARENIH REZULTATA
 28. MESEČNI IZVEŠTAJ O CENAMA ŠEĆERA
 29. MESEČNI IZVEŠTAJ O ZALIHAMA ŠEĆERA
 30. MIŠLJENJE JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA
 31. MIŠLJENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 32. MIŠLJENJE REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA
 33. NACIONALNA LISTA PRIZNATOG POLAZNOG MATERIJALA SA UPUTSTVOM ZA POPUNJAVANJE
 34. Obrazac 1 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA TROŠKOVE SKLADIŠTENJA PŠENICE I KUKURUZA U JAVNIM SKLADIŠTIMA
 35. Obrazac 1. - UPISNIK VODNIH USLOVA
 36. Obrazac 2 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA TROŠKOVE SKLADIŠTENJA MALINE, KUPINE I VIŠNJE U JAVNIM SKLADIŠTIMA
 37. Obrazac 2. - UPISNIK VODNIH SAGLASNOSTI
 38. Obrazac 3. - UPISNIK VODNIH DOZVOLA I POTVRDA
 39. Obrazac 4. - UPISNIK VODNIH NALOGA
 40. Obrazac 5. - UPISNIK REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA STRANKE ZA IZDAVANJE VODNIH AKATA
 41. Obrazac 6. - UPISNIK ZAKLJUČAKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA STRANKE
 42. Obrazac 7. - UPISNIK AKATA O NENADLEŽNOSTI ORGANA ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVU STRANKE
 43. OBRAZAC C - POTVRDA DA PROIZVODI RIBARSTVA POTIČU OD ULOVA ZA KOJI JE IZDAT SERTIFIKAT O ULOVU RIBE
 44. OBRAZAC CR - SERTIFIKAT O REEKSPORTU
 45. OBRAZAC CS - SERTIFIKAT O ULOVU
 46. Obrazac KARAKTERIZACIJA I EVALUACIJA PRINOVA BILJNIH GENETIČKIH RESURSA
 47. Obrazac KONTROLA KLIJAVOSTI I UMNOŽAVANJA, REGENERACIJA I PRIMARNA KARAKTERIZACIJA PRINOVA
 48. OBRAZAC O-1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNIH USLOVA ZA OBJEKTE, ODNOSNO RADOVE
 49. OBRAZAC O-1 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 1) PODTAČKA (1) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 50. OBRAZAC O-1. - REGULACIONI OBJEKAT
 51. OBRAZAC O-10. - REZERVOAR
 52. OBRAZAC O-11. - RIBNJAK
 53. OBRAZAC O-12. - OBJEKAT ZA PLOVIDBU
 54. OBRAZAC O-13. - POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
 55. OBRAZAC O-14. - ISPUST
 56. OBRAZAC O-15. - OBJEKTI ZA MONITORING
 57. OBRAZAC O-2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNIH USLOVA ZA PLANSKI DOKUMENT
 58. OBRAZAC O-2 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 1) PODTAČKA (2) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 59. OBRAZAC O-2. - BRANA SA AKUMULACIJOM
 60. OBRAZAC O-3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNE SAGLASNOSTI ZA OBJEKTE, ODNOSNO RADOVE
 61. OBRAZAC O-3 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 1) PODTAČKA (3) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 62. OBRAZAC O-3. - NASIP
 63. OBRAZAC O-4 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNE SAGLASNOSTI ZA PLANSKI DOKUMENT
 64. OBRAZAC O-4 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 2) PODTAČKA (1) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 65. OBRAZAC O-4. - KANAL
 66. OBRAZAC O-5 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNE DOZVOLE ZA OBJEKTE, ODNOSNO RADOVE ZA KOJE SU IZDATI VODNI USLOVI, VODNA SAGLASNOST ILI VODNA DOZVOLA
 67. OBRAZAC O-5 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 2) PODTAČKA (2) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 68. OBRAZAC O-5. - DRUGI OBJEKAT NA VODOTOKU
 69. OBRAZAC O-6 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE VODNE DOZVOLE ZA OBJEKTE, ODNOSNO RADOVE ZA KOJE JE IZDATA UPOTREBNA DOZVOLA ILI REŠENJE O OZAKONJENJU, A NISU IZDATI VODNI USLOVI I VODNA SAGLASNOST
 70. OBRAZAC O-6 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 3) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 71. OBRAZAC O-6. - CRPNA STANICA
 72. OBRAZAC O-7 - ZAHTEV ZA DODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 4) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 73. OBRAZAC O-7. - VODOZAHVAT
 74. OBRAZAC O-8 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 5) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 75. OBRAZAC O-8. - POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE
 76. OBRAZAC O-9 - ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA RADI FINANSIRANJA POSLOVA IZ ČLANA 3. TAČKA 6) PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA
 77. OBRAZAC O-9. - MAGISTRALNI CEVOVOD
 78. Obrazac ODRŽAVANJE KOLEKCIJA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA
 79. Obrazac POPIS, KOLEKCIONISANJE I ČUVANJE I PRENOŠENJE BILJNIH GENETIČKIH RESURSA
 80. Obrazac POSEBNI PROJEKTI U OBLASTI OČUVANJA BILJNIH GENETIČKIH RESURSA
 81. Obrazac SAGLASNOST ZA SMEŠTAJ PČELINJIH DRUŠTAVA
 82. Obrazac UA - IZVEŠTAJ O UNIŠTAVANJU AMBALAŽE I NEUTROŠENIH KOLIČINA PESTICIDA
 83. Obrazac ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA OČUVANJE BILJNIH GENETIČKIH RESURSA
 84. OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS U EVIDENCIJU IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU
 85. OTPREMNICA ZA OBLO DRVO
 86. OTPREMNICA ZA PROSTORNO DRVO
 87. PODACI O ČLANOVIMA ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE
 88. POTVRDA O PRIMLJENOJ KOLIČINI KONZUMNE RIBE U ORGANSKOM STOČARSTVU
 89. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI PROIZVODNJE I/ILI PROCESA PROIZVODNJE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ORGANSKA PROIZVODNJA
 90. POTVRDA O VEŠTAČKOM OSEMENJAVANJU I PRIRODNOM PARENJU
 91. PREGLED IZVOĐENJA DEMONSTRACIONOG OGLEDA U BILJNOJ ILI STOČARSKOJ PROIZVODNJI (LES-7)
 92. PREGLED NASTUPA NA RADIJU I TV (LES-4)
 93. PREGLED OBJAVLJENIH BILTENA (LES-6)
 94. PREGLED ODRŽANIH PREDAVANJA, TRIBINA, RADIONICA, ZIMSKIH ŠKOLA I OBILAZAKA OGLEDNIH GAZDINSTAVA (LES-3)
 95. PREGLED POPUNJAVANJA FORMULARA, APLIKACIONIH OBRAZACA I IZRADE DRUGIH DOKUMENATA (LES-9)
 96. PREGLED POSETE POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU KOJE JE UKLJUČENO U FADN (LES-10)
 97. PREGLED POSETE PORODIČNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU (LES-1)
 98. PREGLED PRIKUPLJANJA I POSTAVLJANJA PONUDA NA PORTAL WWW.AGROPONUDA.COM (LES-11)
 99. PREGLED SARADNJE SA ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA, UDRUŽENJIMA I/ILI ASOCIJACIJAMA I GRUPAMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA (LES-8)
 100. PREGLED SAVETA DATIH U PSSS I SAVETA DATIH TELEFONOM I E-POŠTOM (LES-2)
 101. PREGLED STRUČNIH TEKSTOVA U NOVINAMA I PORTALU PSSS (LES-5)
 102. PRIJAVA KONTROLE PROIZVODNJE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA - SEMENA I REZNICA
 103. PRIJAVA ZA KONTROLU PROIZVODNJE SEMENA
 104. PRIJAVA ZA KORIŠĆENJE PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA
 105. PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA DIVERSIFIKACIJU DOHOTKA I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA KROZ PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA
 106. PRIJAVA ZA PRIZNAVANJE POLAZNOG MATERIJALA ZA PROIZVODNJU REPRODUKTIVNOG MATERIJALA POZNATOG POREKLA
 107. PRIJAVA ZA PRIZNAVANJE POLAZNOG MATERIJALA ZA PROIZVODNJU SELEKCIONISANOG I KVALIFIKOVANOG REPRODUKTIVNOG MATERIJALA
 108. PRIJAVA ZA PRIZNAVANJE POLAZNOG MATERIJALA ZA PROIZVODNJU TESTIRANOG (SORTNOG) REPRODUKTIVNOG MATERIJALA
 109. PRIJAVA ZA VRŠENJE KONTROLE PROIZVODNJE ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA
 110. PRIJEMNICA ZA OTKUPLJENA TOVNA GRLA U ORGANSKOM STOČARSTVU
 111. PRILOG 3 - IZVEŠTAJ O REALIZACIJI I UTROŠKU SREDSTAVA
 112. PRILOG 8 - IZVEŠTAJ O REALIZACIJI I UTROŠKU SREDSTAVA
 113. PRIVREMENI IZVEŠTAJ O PROIZVODNJI ŠEĆERA I MELASE
 114. PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA
 115. PROPRATNICA ZA OBLO DRVO
 116. PROPRATNICA ZA PROSTORNO DRVO
 117. SPECIFIKACIJA GRLA ZA TOVNU JUNAD
 118. SPECIFIKACIJA RAČUNA
 119. SPISAK ISPORUČILACA MLEKA I POSREDNIKA
 120. SPISAK ISPORUČILACA MLEKA
 121. SPISAK PRISUTNIH NA ODRŽANIM PREDAVANJIMA, TRIBINAMA, RADIONICAMA, ZIMSKIM ŠKOLAMA I PRI OBILASKU OGLEDNIH GAZDINSTAVA (LES-3A)
 122. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, izgradnja i opremanje objekta za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje
 123. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, nabavka novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu
 124. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, nabavka novog traktora
 125. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, nabavka opreme u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića
 126. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja
 127. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, podsticaji za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića
 128. TABELA ČLANOVA ZADRUGE, podsticaji za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina
 129. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U GAZDOVANJU ŠUMAMA
 130. UVERENJE O POREKLU REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA KOJE POTIČE IZ SEMENSKE PLANTAŽE ILI OD RODITELJSKIH STABALA
 131. UVERENJE O POREKLU REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA KOJE POTIČE OD IZVORA SEMENA ILI IZ SEMENSKE SASTOJINE
 132. UVERENJE O POREKLU REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA KOJE POTIČE OD KLONOVA ILI KLONSKIH SMEŠA
 133. UVERENJE O PRIZNATOM POLAZNOM MATERIJALU
 134. ZAHTEV ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNE SORTE
 135. ZAHTEV ZA IZDAVANJE IDENTIFIKACIONE KARTICE
 136. ZAHTEV ZA IZDAVANJE/OBNAVLJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI
 137. ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA PODSTICAJ ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA PRIPREMU LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA
 138. ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA PODSTICAJ ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA SPROVOĐENJE LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA
 139. ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA ELEKTRIFIKACIJU POLJA
 140. ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA
 141. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU - ZA POLJOPRIVREDNOG PROIZVOĐAČA
 142. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU ZA OTKUP TRŽIŠNIH VIŠKOVA TOVNIH JUNADI
 143. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE KOJI SE ODNOSE NA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU
 144. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE PROIZVOĐAČA VINA ODNOSNO RAKIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA VINA ODNOSNO RAKIJE
 145. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE UDRUŽENJU PROIZVOĐAČA RAKIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RAKIJE
 146. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE UDRUŽENJU PROIZVOĐAČA VINA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA VINA
 147. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKTA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
 148. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE DIGITALIZACIJE STOČARSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
 149. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U OPREMU U OBJEKTIMA ZA PRERADU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I PROIZVODNJU VINA, PIVA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
 150. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U SEKTORU PROIZVODNJE JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
 151. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U SEKTORU PROIZVODNJE VINA
 152. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA MARKETING U SEKTORU PRERADE MLEKA I MESA I MARKETING U SEKTORU VINA
 153. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA
 154. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO, GORIVO, ODNOSNO SEME
 155. ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE
 156. ZAHTEV ZA PREGLED POŠILJKE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, AKTIVNE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE
 157. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE SORTE
 158. ZAHTEV ZA UPIS STRANE SORTE VOĆAKA I VINOVE LOZE U REGISTAR SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA
 159. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
 160. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA I ORGANIZACIJA SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA
 161. ZAPISNIK O KONTROLI NAD OPLODNJOM (OPRAŠIVANJEM) HIBRIDA
 162. ZAPISNIK O KONTROLI PROIZVODNJE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA
 163. ZAPISNIK O KONTROLI PROIZVODNJE SEMENA
 164. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U GAZDOVANJU ŠUMAMA