Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Zaštita hrane, pića, vode za piće i predmeta opšte upotrebe


 1. BROJ UZORAKA I VRSTA ISPITIVANJA, Program monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2024. godinu
 2. EVIDENCIJA O IZDATIM MEĐUNARODNIM POTVRDAMA (SERTIFIKATIMA)
 3. IZVEŠTAJ O SPROVEDENOM PROGRAMU MONITORINGA O UZORCIMA UZETIM PREMA PLANU MONITORINGA HRANE ZA ŽIVOTINJE
 4. Obrazac Prilog 1 - SISTEM BRZOG OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA ZA BEZBEDNOST HRANE ILI HRANE ZA ŽIVOTINJE - RASFF - UPOZORENJE
 5. Obrazac Prilog 2 - SISTEM BRZOG OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA ZA BEZBEDNOST HRANE ILI HRANE ZA ŽIVOTINJE- RASFF - INFORMACIJA
 6. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE OBAVEŠTENJA MINISTARSTVU ZDRAVLJA O PROIZVODU SA ZDRAVSTVENOM IZJAVOM
 7. Obrazac ZAHTEV ZA ISPITIVANJE NEREGISTROVANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE KOJA NIJE UPISANA U LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI U ISTRAŽIVAČKE ILI RAZVOJNE SVRHE KOJE SE IZVODI U ŽIVOTNOJ SREDINI
 8. OBRAZAC ZAHTEVA FARMACEUTSKOM FAKULTETU ZA DOBIJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA I KATEGORIZACIJE DIJETETSKOG PROIZVODA
 9. OBRAZAC ZAHTEVA FARMACEUTSKOM FAKULTETU ZA DOBIJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA, KATEGORIZACIJE I ODOBRENJA TEKSTA DEKLARACIJE DODATKA ISHRANI
 10. OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS DIJETETSKOG PROIZVODA U BAZU PODATAKA KOJU VODI MINISTARSTVO ZDRAVLJA
 11. OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS DODATKA ISHRANI U BAZU PODATAKA KOJE VODI MINISTARSTVO ZDRAVLJA
 12. OBRAZAC ZAHTEVA ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ZA DOBIJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKOG PROIZVODA
 13. OBRAZAC ZAHTEVA ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ZA DOBIJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DODATKA ISHRANI
 14. OSNOVNI PODACI O PROIZVODNJI HRANE BILJNOG POREKLA NA GAZDINSTVU
 15. OSNOVNI PODACI O PROIZVODNJI HRANE BILJNOG POREKLA U OBJEKTU MALOG KAPACITETA
 16. POTVRDA O SLOBODNOJ PRODAJI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
 17. POTVRDA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
 18. Prilog 3 - SISTEM BRZOG OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA ZA BEZBEDNOST HRANE ILI HRANE ZA ŽIVOTINJE- RASFF - ODBIJANJE NA GRANICI
 19. SPECIFIKACIJA HRANE KOJA SE IZVOZI
 20. SPECIFIKACIJA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
 21. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU O OSNOVNIM ZNANJIMA O LIČNOJ HIGIJENI I MERAMA ZAŠTITE OD ZARAZNIH BOLESTI
 22. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O SLOBODNOJ PRODAJI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE IZVOZE
 23. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE IZVOZE
 24. ZAHTEV ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE POTVRDE ZA HRANU KOJA SE IZVOZI
 25. ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE OZNAKE "SRPSKI KVALITET" ZA POLJOPORIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE
 26. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR OBJEKATA za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla
 27. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla
 28. ZAPISNIK O PRIJEMU UZORAKA U LABORATORIJU
 29. ZAPISNIK O UZORKOVANJU HRANE ZA ŽIVOTINJE, Program monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2024. godinu
 30. ZDRAVSTVENA POTVRDA O BEZBEDNOSTI HRANE KOJA SE IZVOZI