Zastava Bosne i Hercegovine

Rešenja i zahtevi za godišnje odmore i odsustva - MODELI


Neopravdano odsustvo sa rada može predstavljati razlog za otkaz ugovora o radu, budući da svako odsustvo zaposlenog mora biti opravdano, bilo rešenjem poslodavca, ako je u pitanju plaćeno ili neplaćeno odsustvo ili korišćenje godišnjeg odmora, bilo izveštajem lekara, u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad.


Zaposleni koji radi ostvaruje pravo na zaradu, zaposleni koji odsustvuje sa rada ostvaruje naknadu zarade, čija visina zavisi od osnova odsustva.


Neopravdano odsustvo zaposlenog znači da za njegovo odsustvo nema osnova u Zakonu o radu, zato i za vreme ovog odsustva zaposleni neće ostvarivati ni naknadu zarade. Suprotno, odsustvo koje ima osnova u Zakonu o radu i to kako u pravu na samo odsustvo tako i u pravo na naknadu zarade u određenoj visini, a o čemu poslodavac odlučuje rešenjem, jeste pravo na:


 1. GODIŠNJI ODMOR
 2. PLAĆENO ODSUSTVO
 3. NEPLAĆENO ODSUSTVO
 4. "PRINUDNI" ODMOR


MODELI ZA GODIŠNJI ODMOR:

 1. REŠENJE O ZAMENI REŠENJA O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA ZBOG PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD
 2. ZAHTEV ZA ISPLATU NOVČANE NAKNADE ZA DELIMIČNO NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR
 3. ZAHTEV ZA ISPLATU NOVČANE NAKNADE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR U CELINI
 4. ZAHTEV ZAPOSLENOG ZA DOSTAVLJANJE REŠENJA O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA U PISANOJ FORMI
 5. ZAHTEV ZAPOSLENOG ZA IZMENU REŠENJA O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA ZBOG PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD
 6. ZAHTEV ZAPOSLENOG ZA KORIŠĆENJE NEISKORIŠĆENOG GODIŠNJEG ODMORA ZBOG ODSUTNOSTI SA RADA RADI KORIŠĆENJA PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA
 7. REŠENJE O NAKNADI ŠTETE ZAPOSLENOM ZA DELIMIČNO NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA
 8. REŠENJE O NAKNADI ŠTETE ZAPOSLENOM ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR U CELINI U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA
 9. REŠENJE O ZAMENI REŠENJA O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA ZBOG POTREBA POSLA
 10. REŠENJA O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA ZBOG POTREBA POSLA
 11. REŠENJE O KORIŠĆENJU SRAZMERNOG DELA GODIŠNJEG ODMORA (RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME)
 12. AKT O PRETHODNOJ KONSULTACIJI ZAPOSLENOG O VREMENU KORIŠĆENJA NJEGOVOG GODIŠNJEG ODMORA
 13. REŠENJE O KOLEKTIVNOM KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA
 14. REŠENJE O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA
 15. REŠENJE O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA U VIŠE DELOVA
 16. REŠENJE O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA ZBOG ODSUTNOSTI SA RADA RADI KORIŠĆENJA PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I RADI POSEBNE NEGE DETETA
 17. REŠENJE O KORIŠĆENJU SRAZMERNOG DELA GODIŠNJEG ODMORA (KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA)


MODELI ZA PLAĆENO ODSUSTVO:

 1. Obrazac PLRS
 2. Obrazac PZLRS
 3. Obrazac RNLRS
 4. REŠENJE KOJIM SE ODBIJA ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE ODSUSTVA SA RADA UZ NAKNADU ZARADE
 5. REŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA KORIŠĆENJE ODSUSTVA SA RADA UZ NAKNADU ZARADE U SLUČAJU POROĐAJA SUPRUGE
 6. REŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA KORIŠĆENJE ODSUSTVA SA RADA UZ NAKNADU ZARADE ZA SLUČAJ DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI
 7. REŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA KORIŠĆENJE ODSUSTVA SA RADA UZ NAKNADU ZARADE ZA SLUČAJ SMRTI ČLANA UŽE PORODICE
 8. REŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA KORIŠĆENJE ODSUSTVA SA RADA UZ NAKNADU ZARADE ZBOG BOLESTI ČLANA UŽE PORODICE
 9. REŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA KORIŠĆENJE ODSUSTVA SA RADA UZ NAKNADU ZARADE ZBOG SKLAPANJA BRAKA
 10. REŠENJE KOJIM SE ZAPOSLENOM ODOBRAVA ODSUSTVO SA RADA ZBOG ODAZIVANJA NA POZIV VOJNOG ILI DRŽAVNOG ORGANA
 11. ZAHTEV POSLODAVCA KOJIM SE OD DRŽAVNOG ORGANA ZAHTEVA REFUNDIRANJE NAKNADE ZARADE ZAPOSLENOM ZBOG ODAZIVANJA NA POZIV TOG ORGANA
 12. ZAHTEV ZAPOSLENOG DA ODSUSTVUJE SA RADA ZBOG ODAZIVANJA NA POZIV VOJNOG ILI DRŽAVNOG ORGANA


MODELI ZA NEPLAĆENO ODSUSTVO:

 1. PLAN KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA
 2. ODLUKA O OVLAŠĆENJU LICA ZA ODLUČIVANJE O KORIŠĆENJU GODIŠNJIH ODMORA ZAPOSLENIH
 3. REŠENJE O ODSUSTVU SA RADA BEZ NAKNADE ZARADE (NEPLAĆENO ODSUSTVO)
 4. REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZAPOSLENOG ZA KORIŠĆENJE ODSUSTVA SA RADA BEZ NAKNADE ZARADE (NEPLAĆENO ODSUSTVO)
 5. REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEVRAĆANJA ZAPOSLENOG NA RAD U ROKU OD 15 DANA OD DANA ISTEKA ROKA NEPLAĆENOG ODSUSTVA IZ ČLANA 100. ZAKONA O RADU
 6. REŠENJE O PREVREMENOM PRESTANKU NEPLAĆENOG ODSUSTVA
 7. ZAHTEV ZAPOSLENOG ZA ODOBRENJE KORIŠĆENJA NEPLAĆENOG ODSUSTVA
 8. REŠENJE O NEPLAĆENOM ODSUSTVU SA RADA JEDNOG OD RODITELJA DOK DETE NE NAVRŠI TRI GODINE ŽIVOTA


MODELI ZA "PRINUDNI" ODMOR:

 1. ODLUKA O POTREBI UPUĆIVANJA ZAPOSLENIH NA ODSUSTVO SA RADA DUŽE OD 45 RADNIH DANA DO KOGA JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG
 2. ODLUKA O PREKIDU RADA ILI SMANJENJU OBIMA RADA KOD POSLODAVCA DO 45 RADNIH DANA DO KOGA JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG
 3. REŠENJE KOJIM SE ZAPOSLENI UPUĆUJE NA ODSUSTVO ZBOG PREKIDA RADA - SMANJENJA OBIMA RADA DO KOJEG JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG DUŽE OD 45 RADNIH DANA
 4. REŠENJE KOJIM SE ZAPOSLENI UPUĆUJE NA ODSUSTVO ZBOG PREKIDA RADA ILI SMANJENJA OBIMA RADA DO KOJEG JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG NAJDUŽE DO 45 RADNIH DANA
 5. REŠENJE KOJIM SE ZAPOSLENOM ODREĐUJE ODSUSTVO SA RADA ZA VREME PREKIDA RADA DO KOGA JE DOŠLO NAREDBOM NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA
 6. ZAHTEV POSLODAVCA MINISTRU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA ODSUSTVO SA RADA DUŽE OD 45 RADNIH DANA DO KOGA JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG