Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Telekomunikacije i radiodifuzija


 1. EVIDENCIJA IMAJUĆIH PRAVILA I PROPISA KRIPTOZAŠTITE
 2. EVIDENCIJA IZDATIH PRAVILA I PROPISA KRIPTOZAŠTITE
 3. EVIDENCIJA KRIPTOGRAFSKIH KLJUČEVA I KRIPTOMODULA
 4. EVIDENCIJA KRIPTOGRAFSKIH PROIZVODA
 5. EVIDENCIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KRIPTOGRAFSKIH PROIZVODA
 6. ITU HANDBOOK FOR THE COLLECTION OF ADMINISTRATIVE DATA FOR ICT
 7. IZVEŠTAJ 1 - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA JAVNE GOVORNE USLUGE U FIKSNOJ MREŽI
 8. IZVEŠTAJ 2 - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA JAVNE GOVORNE USLUGE U JAVNOJ MOBILNOJ KOMUNIKACIONOJ MREŽI NA FIKSNOJ LOKACIJI
 9. IZVEŠTAJ 3 - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA JAVNE GOVORNE USLUGE I PRENOSA PODATAKA U JAVNOJ MOBILNOJ KOMUNIKACIONOJ MREŽI
 10. IZVEŠTAJ 4 - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA USLUGE PRISTUPA INTERNETU I INTERNET USLUGE U FIKSNOJ ELEKTRONSKOJ KOMUNIKACIONOJ MREŽI NA FIKSNOJ LOKACIJI
 11. IZVEŠTAJ 5 - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA USLUGE DISTRIBUCIJE MEDIJSKIH SADRŽAJA
 12. OBRAZAC 1 - ZAHTEV ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS PO OSNOVU ČLANA 42. ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA, FIZIČKA LICA
 13. Obrazac 1. - TEHNIČKA DOZVOLA - SERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI PROJEKTA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SA PROPISANIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA TELEKOMUNIKACIONE MREŽE I SISTEME
 14. OBRAZAC 2 - ZAHTEV ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS PO OSNOVU ČLANA 42. ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA, PRAVNA LICA
 15. Obrazac 2. - TEHNIČKA DOZVOLA - SERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA, SISTEMA I SREDSTAVA SA PROPISANIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA
 16. Obrazac 3. - TEHNIČKA DOZVOLA - SERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI IZGRADNJE I POSTAVLJANJA TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA, SISTEMA I SREDSTAVA SA PROPISANIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA
 17. Obrazac 4. - TEHNIČKA DOZVOLA - SERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI SA PROPISANIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA RADI STAVLJANJA U PROMET TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA I SREDSTAVA
 18. OBRAZAC DJK - DOZVOLA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE (NA OSNOVU SPROVEDENOG JAVNOG KONKURSA)
 19. Obrazac DRS - DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA RADIO-STANICU
 20. Obrazac DRSB - DOZVOLA ZA RADIO-STANICU NA BRODU I DRUGIM PLOVILIMA
 21. Obrazac DRSV - DOZVOLA ZA RADIO-STANICU NA VAZDUHOPLOVU
 22. OBRAZAC DZ - DOZVOLA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE (NA OSNOVU ZAHTEVA)
 23. OBRAZAC ED 1 - TABELA O EVROPSKIM AV DELIMA
 24. OBRAZAC ED 2 - TRAJANJE DNEVNO OBJAVLJENOG PROGRAMA
 25. OBRAZAC EDNP 1 - TABELA O EVROPSKIM AV DELIMA NEZAVISNIH PRODUCENATA
 26. OBRAZAC EDNP 2 - TRAJANJE DNEVNO OBJAVLJENOG PROGRAMA
 27. Obrazac ERFOO1 - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 2400 - 2483.5 MHz, 5470 - 5725 MHz I 5725 - 5875 MHz
 28. Obrazac ERFOO2 - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA U FREKVENCIJSKOM OPSEGU 72 - 76/82 - 86 GHz
 29. Obrazac ERFOO3 - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA U FREKVENCIJSKOM OPSEGU 27 MHz ZA CB RADIO-STANICE
 30. OBRAZAC IFN - PODACI OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE VISINE GODIŠNJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA
 31. OBRAZAC IFN JPO - PODACI ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE OPERATIVNIH TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE I OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA
 32. OBRAZAC IFN LPO - PODACI ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE OPERATIVNIH TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE OSIM REZERVISANIH I OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA
 33. OBRAZAC IFN NUM - PODACI O OPERATERU I KORIŠĆENIM BROJEVIMA I ADRESAMA
 34. OBRAZAC IFN OPO - PODACI ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE OPERATIVNIH TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA
 35. OBRAZAC ISP - IZVEŠTAJ O STATISTIČKIM PODACIMA O SVIM INCIDENTIMA U IKT SISTEMIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA
 36. Obrazac Izveštaja o nepravilnosti korišćenja radio-frekvencijskog spektra
 37. Obrazac međunarodnog izveštaja o štetnoj smetnji
 38. OBRAZAC NUM - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NUMERACIJE
 39. OBRAZAC O - ODOBRENJE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA ZAHTEV
 40. OBRAZAC OB - OBAVEŠTENJE OPERATORA ZA UPIS U EVIDENCIJU
 41. OBRAZAC OMP - PRIJAVA UGOVORA O MEĐUPOVEZIVANJU NA MEĐUNARODNOM NIVOU
 42. OBRAZAC P - PRIJAVA U VEZI SA PROGRAMSKIM SADRŽAJEM PRUŽAOCA MEDIJSKE USLUGE
 43. OBRAZAC PJK - PRIJAVA NA JAVNI KONKURS
 44. Obrazac POTVRDA O USAGLAŠENOSTI
 45. OBRAZAC ZA IZDAVANJE MIŠLJENJA O POTREBI PRIBAVLJANJA ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI PRILIKOM UVOZA RiTT OPREME
 46. Obrazac za prijavu smetnji
 47. Obrazac zapisnika o kontroli
 48. OBRAZAC ZD - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE
 49. OBRAZAC ZDL - ZAHTEV ZA DODELU DOZVOLE - LICENCE ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE VAN REZERVISANIH USLUGA
 50. OBRAZAC ZDO - ZAHTEV ZA DODELU DOZVOLE - ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA
 51. OBRAZAC ZDPL - ZAHTEV ZA DODELU DOZVOLE - POSEBNE LICENCE ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE
 52. OBRAZAC ZID - ZAHTEV ZA DODELU IZMENJENE DOZVOLE (POSEBNE LICENCE/LICENCE/ODOBRENJA) ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA
 53. OBRAZAC ZO - ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA ZAHTEV
 54. OBRAZAC ZPD - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA
 55. OBRAZAC ZPD-DKP - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU
 56. OBRAZAC ZPD-SPL - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA STRANOM PRAVNOM LICU
 57. OBRAZAC ZPDB - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA RADIO-STANICE NA BRODU I DRUGOM PLOVILU
 58. OBRAZAC ZPDKA - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA KLUPSKU AMATERSKU RADIO-STANICU
 59. OBRAZAC ZPDLA - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA LIČNU AMATERSKU RADIO-STANICU
 60. OBRAZAC ZPDPR - ZAHTEV ZA IZDAVANJE PRIVREMENE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA
 61. OBRAZAC ZPDPR-SPL - ZAHTEV ZA IZDAVANJE PRIVREMENE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA STRANOM PRAVNOM LICU
 62. OBRAZAC ZPDV - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA RADIO-STANICE NA VAZDUHOPLOVU
 63. OBRAZAC ZRLA - ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADIO-AMATERSKE LICENCE
 64. PRIJAVA ZA DODELU STB UREĐAJA
 65. PRIJAVA ZA UPIS PROMENE PODATAKA SADRŽANIH U EVIDENCIJI POSEBNIH CENTARA ZA PREVENCIJU BEZBEDNOSNIH RIZIKA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA (POSEBNIH CERT-OVA)
 66. PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU POSEBNIH CENTARA ZA PREVENCIJU BEZBEDNOSNIH RIZIKA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA (POSEBNIH CERT-OVA)
 67. REGISTAR IZDATIH ODOBRENJA ZA KRIPTOGRAFSKE PROIZVODE
 68. REGISTAR LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE KRIPTOZAŠTITE
 69. ZAHTEV ZA BRISANJE IZ EVIDENCIJE OPERATORA JAVNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA I USLUGA
 70. ZAHTEV ZA PROMENU PODATAKA UPISANIH U EVIDENCIJU IKT SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA
 71. ZAHTEV ZA UPIS PODATAKA U EVIDENCIJU IKT SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA