Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Telekomunikacije i radiodifuzija


 1. EVIDENCIJA IMAJUĆIH PRAVILA I PROPISA KRIPTOZAŠTITE
 2. EVIDENCIJA IZDATIH PRAVILA I PROPISA KRIPTOZAŠTITE
 3. EVIDENCIJA KRIPTOGRAFSKIH KLJUČEVA I KRIPTOMODULA
 4. EVIDENCIJA KRIPTOGRAFSKIH PROIZVODA
 5. EVIDENCIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KRIPTOGRAFSKIH PROIZVODA
 6. ITU HANDBOOK FOR THE COLLECTION OF ADMINISTRATIVE DATA FOR ICT
 7. IZVEŠTAJ 1 - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA JAVNE GOVORNE USLUGE U FIKSNOJ MREŽI
 8. IZVEŠTAJ 2 - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA JAVNE GOVORNE USLUGE U JAVNOJ MOBILNOJ KOMUNIKACIONOJ MREŽI NA FIKSNOJ LOKACIJI
 9. IZVEŠTAJ 3 - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA JAVNE GOVORNE USLUGE I PRENOSA PODATAKA U JAVNOJ MOBILNOJ KOMUNIKACIONOJ MREŽI
 10. IZVEŠTAJ 4 - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA USLUGE PRISTUPA INTERNETU I INTERNET USLUGE U FIKSNOJ ELEKTRONSKOJ KOMUNIKACIONOJ MREŽI NA FIKSNOJ LOKACIJI
 11. IZVEŠTAJ 5 - IZVEŠTAJ O VREDNOSTIMA PARAMETARA KVALITETA USLUGE DISTRIBUCIJE MEDIJSKIH SADRŽAJA
 12. OBRAZAC 1 - ZAHTEV ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS PO OSNOVU ČLANA 42. ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA, FIZIČKA LICA
 13. OBRAZAC 2 - ZAHTEV ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS PO OSNOVU ČLANA 42. ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA, PRAVNA LICA
 14. Obrazac DRS - DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA RADIO-STANICU
 15. Obrazac DRSB - DOZVOLA ZA RADIO-STANICU NA BRODU I DRUGIM PLOVILIMA
 16. Obrazac DRSV - DOZVOLA ZA RADIO-STANICU NA VAZDUHOPLOVU
 17. Obrazac ERFOO1 - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 2400 - 2483.5 MHz, 5470 - 5725 MHz I 5725 - 5875 MHz
 18. Obrazac ERFOO2 - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA U FREKVENCIJSKOM OPSEGU 72 - 76/82 - 86 GHz
 19. Obrazac ERFOO3 - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA U FREKVENCIJSKOM OPSEGU 27 MHz ZA CB RADIO-STANICE
 20. OBRAZAC IFN - PODACI OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE VISINE GODIŠNJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA
 21. OBRAZAC IFN JPO - PODACI ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE OPERATIVNIH TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE I OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA
 22. OBRAZAC IFN LPO - PODACI ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE OPERATIVNIH TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE OSIM REZERVISANIH I OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA
 23. OBRAZAC IFN NUM - PODACI O IMAOCU DOZVOLE I KORIŠĆENIM BROJEVIMA I ADRESAMA
 24. OBRAZAC IFN OPO - PODACI ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE OPERATIVNIH TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA
 25. OBRAZAC ISP - IZVEŠTAJ O STATISTIČKIM PODACIMA O SVIM INCIDENTIMA U IKT SISTEMIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA
 26. Obrazac Izveštaja o nepravilnosti korišćenja radio-frekvencijskog spektra
 27. Obrazac međunarodnog izveštaja o štetnoj smetnji
 28. OBRAZAC NUM - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NUMERACIJE
 29. OBRAZAC OB - OBAVEŠTENJE OPERATORA ZA UPIS U EVIDENCIJU
 30. OBRAZAC OMP - PRIJAVA UGOVORA O MEĐUPOVEZIVANJU NA MEĐUNARODNOM NIVOU
 31. OBRAZAC P - PRIJAVA U VEZI SA PROGRAMSKIM SADRŽAJEM PRUŽAOCA MEDIJSKE USLUGE
 32. Obrazac za prijavu smetnji
 33. Obrazac zapisnika o kontroli
 34. OBRAZAC ZDL - ZAHTEV ZA DODELU DOZVOLE - LICENCE ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE VAN REZERVISANIH USLUGA
 35. OBRAZAC ZDO - ZAHTEV ZA DODELU DOZVOLE - ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA
 36. OBRAZAC ZDPL - ZAHTEV ZA DODELU DOZVOLE - POSEBNE LICENCE ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE
 37. OBRAZAC ZID - ZAHTEV ZA DODELU IZMENJENE DOZVOLE (POSEBNE LICENCE/LICENCE/ODOBRENJA) ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA
 38. OBRAZAC ZPD - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA
 39. OBRAZAC ZPD-DKP - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU
 40. OBRAZAC ZPD-SPL - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA STRANOM PRAVNOM LICU
 41. OBRAZAC ZPDB - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA RADIO-STANICE NA BRODU I DRUGOM PLOVILU
 42. OBRAZAC ZPDKA - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA KLUPSKU AMATERSKU RADIO-STANICU
 43. OBRAZAC ZPDLA - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA LIČNU AMATERSKU RADIO-STANICU
 44. OBRAZAC ZPDPR - ZAHTEV ZA IZDAVANJE PRIVREMENE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA
 45. OBRAZAC ZPDPR-SPL - ZAHTEV ZA IZDAVANJE PRIVREMENE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA STRANOM PRAVNOM LICU
 46. OBRAZAC ZPDV - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ZA RADIO-STANICE NA VAZDUHOPLOVU
 47. OBRAZAC ZRLA - ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADIO-AMATERSKE LICENCE
 48. PRIJAVA ZA DODELU STB UREĐAJA
 49. PRIJAVA ZA UPIS PROMENE PODATAKA SADRŽANIH U EVIDENCIJI POSEBNIH CENTARA ZA PREVENCIJU BEZBEDNOSNIH RIZIKA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA (POSEBNIH CERT-OVA)
 50. PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU POSEBNIH CENTARA ZA PREVENCIJU BEZBEDNOSNIH RIZIKA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA (POSEBNIH CERT-OVA)
 51. REGISTAR IZDATIH ODOBRENJA ZA KRIPTOGRAFSKE PROIZVODE
 52. REGISTAR LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE KRIPTOZAŠTITE
 53. ZAHTEV ZA BRISANJE IZ EVIDENCIJE OPERATORA JAVNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA I USLUGA
 54. ZAHTEV ZA PROMENU PODATAKA UPISANIH U EVIDENCIJU IKT SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA
 55. ZAHTEV ZA UPIS PODATAKA U EVIDENCIJU IKT SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA