Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print

OBRASCI - Zaštita od opasnih i otpadnih materija


 1. DNEVNA EVIDENCIJA O PROIZVODNJI, UVOZU I IZVOZU PROIZVODA
 2. DOSIJE O HEMIKALIJI KOJA JE VEĆ UPISANA U REGISTAR
 3. DOSIJE O HEMIKALIJI ZA SUPSTANCU KOJA IZAZIVA ZABRINUTOST, ODNOSNO SMEŠU KOJA SADRŽI TU SUPSTANCU
 4. DOSIJE O HEMIKALIJI
 5. DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA KOJU IZDAJE NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
 6. DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA KOJU DISTRIBUTERU KOJI NIJE UVOZNIK, PROIZVOĐAČ ODNOSNO DALJI KORISNIK IZDAJE NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
 7. DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA KOJU UVOZNIKU, PROIZVOĐAČU ODNOSNO DALJEM KORISNIKU IZDAJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 8. Evidencija o hemikalijama
 9. EVIDENCIJA O PROMETU NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA
 10. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O STAVLJANJU PROIZVODA PO VRSTAMA NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE
 11. Godišnji izveštaj savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta
 12. IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU OTPADA
 13. IZVEŠTAJ O NUSPROIZVODU
 14. IZVEŠTAJ OPERATERA SISTEMA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM
 15. IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, PAKER/PUNIOCA, ISPORUČIOCA I KRAJNJEG KORISNIKA
 16. KLASIFIKACIJA OTPADA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE
 17. LISTA POSTROJENJA
 18. LISTA ZA UTVRĐIVANJE POVREDA PROPISA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
 19. LISTA ZA UTVRĐIVANJE POVREDA PROPISA U OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
 20. LISTA ZA UTVRĐIVANJE POVREDA PROPISA ZA BRODOVE TANKERE
 21. LISTA ZA UTVRĐIVANJE POVREDA PROPISA ZA BRODOVE ZA SUVI TERET
 22. Obrazac - DOKUMENT O KRETANJU OTPADA
 23. Obrazac 1. - EVIDENCIJA O KOLIČINAMA BIOCIDNOG PROIZVODA STAVLJENOG U PROMET, UKUPNOM PROMETU BIOCIDNOG PROIZVODA OSTVARENOG U PRETHODNOJ GODINI, KOLIČINAMA ZALIHA, KOLIČINAMA BIOCIDNOG PROIZVODA POVUČENOG SA TRŽIŠTA I LICIMA KOJIMA JE BIOCIDNI PROIZVOD PRODAT, ODNOSNO USTUPLJEN
 24. Obrazac 1. - OPŠTI PODACI O IZVORU ZAGAĐIVANJA
 25. Obrazac 1. - REGISTAR IZDATIH DOZVOLA ZA SAKUPLJANJE, TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
 26. Obrazac 2. - EMISIJE U VAZDUH I GODIŠNJI BILANS EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA
 27. Obrazac 2. - EVIDENCIJA O KOLIČINAMA NABAVLJENIH BIOCIDNIH PROIZVODA, KOLIČINAMA ZALIHA, KOLIČINAMA UPOTREBLJENIH BIOCIDNIH PROIZVODA I O NAMENI ZA KOJU SU UPOTREBLJENI
 28. Obrazac 2. - REGISTAR IZDATIH DOZVOLA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA
 29. Obrazac 3. - EMISIJE U VODE, ANALIZA OTPADNE VODE, RECIPIJENT OTPADNIH VODA, VODOVODNI SISTEMI I KANALIZACIONI SISTEMI
 30. Obrazac 4. - EMISIJE U TLO
 31. Obrazac 5. - UPRAVLJANJE OTPADOM
 32. OBRAZAC BEZBEDNOSNOG LISTA ZA HEMIKALIJU, ODNOSNO PROIZVOD
 33. Obrazac broj 1 - EVIDENCIJA O KOLIČINI PREUZETOG NATURALNOG SEMENA
 34. Obrazac broj 2 - EVIDENCIJA O KOLIČINI DORAĐENOG SEMENA
 35. OBRAZAC DEO1 - DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU PROIZVOĐAČA OTPADA
 36. OBRAZAC DEO2 - DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU OPERATERA POSTROJENJA ZA ODLAGANJE OTPADA
 37. OBRAZAC DEO3 - DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU OPERATERA POSTROJENJA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA
 38. OBRAZAC DEO4 - DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU IZVOZNIKA OTPADA
 39. OBRAZAC DEO5 - DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU UVOZNIKA OTPADA
 40. OBRAZAC DEO6 - DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU SAKUPLJAČA I DRUGIH VLASNIKA OTPADA
 41. OBRAZAC GIO1 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU PROIZVOĐAČA OTPADA
 42. OBRAZAC GIO2 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU OPERATERA NA DEPONIJI OTPADA
 43. OBRAZAC GIO3 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU OPERATERA POSTROJENJA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA
 44. OBRAZAC GIO4 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU IZVOZNIKA OTPADA
 45. OBRAZAC GIO5 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU UVOZNIKA OTPADA
 46. OBRAZAC GIO6 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU SAKUPLJAČA I DRUGIH VLASNIKA OTPADA
 47. OBRAZAC KOM1 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM
 48. Obrazac KONTROLNA LISTA VOZAČA
 49. Obrazac Prilog 1 - OSNOVNI PODACI O STRUČNOJ ORGANIZACIJI KOJA VRŠI ODREĐENE VRSTE ISPITIVANJA OTPADA
 50. Obrazac Prilog 2 - MERNI UREĐAJI, OPREMA I METODE ISPITIVANJA OTPADA
 51. Obrazac Prilog 2. - SADRŽINA PRIJAVE PODATAKA UREĐAJA U UPOTREBI KOJI SADRŽE PCB
 52. Obrazac Prilog 3 - PROSTORIJE
 53. Obrazac Prilog 3. - POTVRDA O ZAVRŠENOM STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA
 54. Obrazac Prilog 3. - SADRŽINA PRIJAVE PODATAKA O PCB OTPADU
 55. Obrazac Prilog 4. - SADRŽINA REGISTRA UREĐAJA U UPOTREBI KOJI SADRŽE PCB
 56. Obrazac REGISTAR IZDATIH DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM
 57. OBRAZAC ZA DIVLJE DEPONIJE (DEP2)
 58. OBRAZAC ZA NESANITARNE DEPONIJE - SMETLIŠTA (DEP1)
 59. OBRAZAC ZAHTEVA ZA SPROVOĐENJE PIC POSTUPKA
 60. OSNOVNE INFORMACIJE O BIOCIDNOM PROIZVODU I AKTIVNOJ SUPSTANCI U TOM BIOCIDNOM PROIZVODU
 61. OSNOVNE INFORMACIJE O BIOCIDNOM PROIZVODU I O AKTIVNOJ SUPSTANCI U TOM BIOCIDNOM PROIZVODU
 62. PODACI O KOLIČINAMA GENERISANOG KOMUNALNOG OTPADA
 63. PODACI O MORFOLOŠKOM SASTAVU KOMUNALNOG OTPADA
 64. POTVRDA O RASKLAPANJU OTPADNOG VOZILA
 65. POTVRDA O UPISU U REGISTAR NUSPROIZVODA
 66. POTVRDA O UPISU U REGISTAR OTPADA KOJI JE PRESTAO DA BUDE OTPAD
 67. REGISTAR NUSPROIZVODA
 68. REGISTAR OTPADA KOJI JE PRESTAO DA BUDE OTPAD
 69. Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta
 70. ZAHTEV ZA DONOŠENJE DOZVOLE ZA EKSPERIMENT ILI ISPITIVANJE ZA SVRHE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
 71. ZAHTEV ZA DONOŠENJE DOZVOLE ZA EKSPERIMENT ILI ISPITIVANJE ZA SVRHE PROIZVOD I PROCES-ORIJENTISANOG ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
 72. ZAHTEV ZA DONOŠENJE ODOBRENJA ZA ČINJENJE DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU I KORIŠĆENJE BIOCIDNOG PROIZVODA
 73. ZAHTEV ZA DONOŠENJE POTVRDE ZA ČINJENJE DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU BIOCIDNOG PROIZVODA RADI KORIŠĆENJA U EKSPERIMENTU ILI ISPITIVANJU ZA SVRHE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
 74. ZAHTEV ZA DONOŠENJE POTVRDE ZA ČINJENJE DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU BIOCIDNOG PROIZVODA RADI KORIŠĆENJA U EKSPERIMENTU ILI ISPITIVANJU ZA SVRHE PROIZVOD I PROCES-ORIJENTISANOG ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
 75. ZAHTEV ZA DONOŠENJE PRIVREMENE DOZVOLE ZA ČINJENJE DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU ILI KORIŠĆENJE BIOCIDNOG PROIZVODA
 76. ZAHTEV ZA DONOŠENJE REŠENJA O PRIZNAVANJU ODOBRENJA ZA ČINJENJE DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU I KORIŠĆENJE BIOCIDNOG PROIZVODA DONETOG U SKLADU SA PROPISOM EU OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA DRŽAVE ČLANICE EU ILI OD STRANE EVROPSKE KOMISIJE
 77. ZAHTEV ZA DONOŠENJE REŠENJA O UPISU BIOCIDNOG PROIZVODA U PRIVREMENU LISTU
 78. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA
 79. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA
 80. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRETMAN, ODNOSNO SKLADIŠTENJE, PONOVNO ISKORIŠĆENJE I ODLAGANJE OTPADA
 81. ZAHTEV ZA POJEDNOSTAVLJENI POSTUPAK ZA DONOŠENJE ODOBRENJA ZA ČINJENJE DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU I KORIŠĆENJE BIOCIDNOG PROIZVODA