Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Razno


 1. EVIDENCIJE ORGANA VLASTI O LOBISTIČKIM KONTAKTIMA LOBIRANOG LICA
 2. INFORMACIJA O PROMENI POSLODAVCA
 3. IZVEŠTAJ O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENOG INTERNOG REVIZORA U JAVNOM SEKTORU
 4. OBAVEŠTENJA LOBIRANOG LICA O PRVOM/VANREDNOM LOBISTIČKOM KONTAKTU
 5. OBAVEŠTENJE O NEMOGUĆNOSTI ISPUNJENJA USLOVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠĆENOG INTERNOG REVIZORA U JAVNOM SEKTORU
 6. OBAVEŠTENJE O PRIMLJENOM POKLONU (Grad Kragujevac)
 7. Obrazac - PRIJAVA ZA UPIS POLITIČKE ORGANIZACIJE UPISANE U REGISTAR POLITIČKIH ORGANIZACIJA ILI REGISTAR UDRUŽENJA, DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA I POLITIČKIH ORGANIZACIJA U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA
 8. OBRAZAC PRIJAVE, Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu
 9. Obrazac - SPISAK OSNIVAČA POLITIČKE STRANKE KOJI SU DALI OVERENU IZJAVU O OSNIVANJU POLITIČKE STRANKE
 10. Obrazac IO CL - IZVEŠTAJ O OCENJIVANJU CIVILNOG LICA
 11. Obrazac IVO CL - IZVEŠTAJ O VANREDNOM OCENJIVANJU CIVILNOG LICA
 12. OBRAZAC PFE - OBRAZAC STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCENU FINANSIJSKIH EFEKATA AKTA
 13. OBRAZAC POSEBNE EVIDENCIJE O STRANIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - STRANO FIZIČKO LICE
 14. OBRAZAC POSEBNE EVIDENCIJE O STRANIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - STRANO PRAVNO LICE
 15. OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA U OBLASTI PROIZVODNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
 16. OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA
 17. Obrazac PRR CL - PROTOKOL PRAĆENJA REZULTATA RADA CIVILNOG LICA
 18. Obrazac RC CL - SPECIFIKACIJA RADNIH CILJEVA CIVILNOG LICA
 19. Obrazac REGISTARSKOG LISTA
 20. OBRAZAC REGISTRA LOBISTA
 21. OBRAZAC REGISTRA PRAVNIH LICA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE
 22. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PREDSTAVKE
 23. POTVRDA O IZDATIM POKLONIMA (Grad Kragujevac)
 24. PRIJAVA PROJEKTA MERA 1, Program podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) za 2023. godinu
 25. PRIJAVA PROJEKTA MERA 2, Program podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) za 2023. godinu
 26. REDOVNI/VANREDNI IZVEŠTAJ O RADU LOBISTE ODNOSNO PRAVNOG LICA KOJE OBAVLJA LOBIRANJE
 27. REZERVE NAFTE I DERIVATA NAFTE
 28. ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE PRAVNOG LICA U REGISTRA PRAVNIH LICA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE
 29. ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE STRANOG FIZIČKOG U POSEBNU EVIDENCIJU O STRANIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
 30. ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE STRANOG PRAVNOG LICA U POSEBNU EVIDENCIJU O STRANIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
 31. ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE U REGISTAR LOBISTA