Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Razno


 1. EVIDENCIJE ORGANA VLASTI O LOBISTIČKIM KONTAKTIMA LOBIRANOG LICA
 2. INFORMACIJA O PROMENI POSLODAVCA
 3. IZJAVA OSNIVAČA O OSNIVANJU POLITIČKE STRANKE
 4. IZJAVA ČLANA POLITIČKE STRANKE O ČLANSTVU U POLITIČKOJ STRANCI
 5. IZVEŠTAJ O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENOG INTERNOG REVIZORA U JAVNOM SEKTORU
 6. OBAVEŠTENJA LOBIRANOG LICA O PRVOM/VANREDNOM LOBISTIČKOM KONTAKTU
 7. OBAVEŠTENJE O NEMOGUĆNOSTI ISPUNJENJA USLOVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠĆENOG INTERNOG REVIZORA U JAVNOM SEKTORU
 8. OBAVEŠTENJE O PRIMLJENOM POKLONU (Grad Kragujevac)
 9. Obrazac - PRIJAVA ZA UPIS POLITIČKE ORGANIZACIJE UPISANE U REGISTAR POLITIČKIH ORGANIZACIJA ILI REGISTAR UDRUŽENJA, DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA I POLITIČKIH ORGANIZACIJA U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA
 10. Obrazac - SPISAK OSNIVAČA POLITIČKE STRANKE KOJI SU DALI OVERENU IZJAVU O OSNIVANJU POLITIČKE STRANKE
 11. Obrazac IO CL - IZVEŠTAJ O OCENJIVANJU CIVILNOG LICA
 12. Obrazac IVO CL - IZVEŠTAJ O VANREDNOM OCENJIVANJU CIVILNOG LICA
 13. OBRAZAC POSEBNE EVIDENCIJE O STRANIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - STRANO FIZIČKO LICE
 14. OBRAZAC POSEBNE EVIDENCIJE O STRANIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - STRANO PRAVNO LICE
 15. Obrazac PRR CL - PROTOKOL PRAĆENJA REZULTATA RADA CIVILNOG LICA
 16. Obrazac RC CL - SPECIFIKACIJA RADNIH CILJEVA CIVILNOG LICA
 17. Obrazac REGISTARSKOG LISTA
 18. OBRAZAC REGISTRA LOBISTA
 19. OBRAZAC REGISTRA PRAVNIH LICA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE
 20. POTVRDA O IZDATIM POKLONIMA (Grad Kragujevac)
 21. PRIJAVA PROJEKTA MERA 1, Program podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) za 2024. godinu
 22. PRIJAVA PROJEKTA MERA 2, Program podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) za 2024. godinu
 23. PRIJAVA ZA UPIS POLITIČKE STRANKE KOJA JE NASTALA SPAJANJEM DVE ILI VIŠE POLITIČKIH STRANAKA U REGISTAR
 24. PRIJAVA ZA UPIS POLITIČKE STRANKE U REGISTAR
 25. PRIJAVA ZA UPIS PROMENE PODATAKA U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA
 26. REDOVNI/VANREDNI IZVEŠTAJ O RADU LOBISTE ODNOSNO PRAVNOG LICA KOJE OBAVLJA LOBIRANJE
 27. REZERVE NAFTE I DERIVATA NAFTE
 28. SPISAK ČLANOVA POLITIČKE STRANKE KOJI SU DALI OVERENU IZJAVU O ČLANSTVU U POLITIČKOJ STRANCI
 29. ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE PRAVNOG LICA U REGISTRA PRAVNIH LICA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE
 30. ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE STRANOG FIZIČKOG U POSEBNU EVIDENCIJU O STRANIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
 31. ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE STRANOG PRAVNOG LICA U POSEBNU EVIDENCIJU O STRANIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
 32. ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE U REGISTAR LOBISTA