Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Promet roba i usluga


  1. OBRAZAC DPI - DNEVNI PUMPNI IZVEŠTAJ
  2. OBRAZAC KEP - KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA
  3. OBRAZAC KRI-1 - DNEVNI IZVEŠTAJ ISPLAĆENE I VRAĆENE ROBE KOMITENTIMA-FIZIČKIM LICIMA
  4. OBRAZAC KRI - DNEVNI IZVEŠTAJ O PRIJEMU ROBE NA KOMISIONU PRODAJU OD KOMITENATA FIZIČKIH LICA
  5. OBRAZAC PKR-1 - EVIDENCIJA PRODATE, ISPLAĆENE I VRAĆENE KOMISIONE ROBE
  6. OBRAZAC PKR - PRIJEMNI LIST KOMISIONE ROBE
  7. OBRAZAC ZA PRIJAVU MESTA NA KOJEM SE VODI KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA