Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Poreski postupak i poreska administracija (ZPPPA)


 1. Obrazac AK-1 - ANALITIČKA KARTICA RAČUNA
 2. Obrazac DN-1 - DNEVNIK GLAVNE KNJIGE
 3. Obrazac DN-2 - DNEVNIK POMOĆNE KNJIGE
 4. Obrazac ENR - EVIDENCIJA O NEURUČENIM REŠENJIMA O UTVRĐIVANJU POREZA
 5. Obrazac EOPO - EVIDENCIJA O OTPISU PORESKIH OBAVEZA
 6. OBRAZAC EP IPP - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNOG PROSTORA I POSLOVNIH PROSTORIJA U KOJIMA SE SKLADIŠTE, ODNOSNO SMEŠTAJU DOBRA, KAO I PROSTORA I PROSTORIJA U KOJIMA PORESKI OBVEZNIK OBAVLJA DELATNOST
 7. Obrazac EPR - EVIDENCIJA O ODOBRENOM ODLAGANJU PLAĆANJA NA POČEK ILI NA RATE
 8. OBRAZAC ERP - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE POSLODAVACA
 9. Obrazac ESDPO - EVIDENCIJA O SPORNIM I DUBIOZNIM PORESKIM OBAVEZAMA
 10. Obrazac EZPO - EVIDENCIJA O ZASTARELIM PORESKIM OBAVEZAMA
 11. Obrazac GK-1 - GLAVNA KNJIGA
 12. Obrazac GO-1 - PORESKI BRUTO GODIŠNJI IZVEŠTAJ
 13. Obrazac GO-2 - PORESKI NETO GODIŠNJI IZVEŠTAJ
 14. Obrazac GO-3/1 - PREGLED STANJA NA RAČUNIMA
 15. Obrazac GO-3 - PREGLED STANJA NA RAČUNIMA PORESKIH OBVEZNIKA
 16. OBRAZAC IOK - IZJAVA O KOMPENZACIJI MEĐUSOBNIH OBAVEZA I POTRAŽIVANJA
 17. Obrazac IPD - IZVOD PORESKOG DUGA
 18. Obrazac IPP-II - PODACI O UKUPNOJ IMOVINI POVEZANOG LICA SA STANJEM NA DAN 1. JANUARA 2013. GODINE
 19. Obrazac IPP-I - PODACI O UKUPNOJ IMOVINI OBVEZNIKA PODNOŠENJA PRIJAVE SA STANJEM NA DAN 1. JANUARA 2013. GODINE
 20. Obrazac N-1 - PRIJAVA ZA EVIDENCIJU OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE
 21. Obrazac N-2 - IZVEŠTAJ O UTVRĐIVANJU KOLIČINE DERIVATA NAFTE ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE
 22. Obrazac N-3 - IZVEŠTAJ O OBRAČUNATOJ NAKNADI ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE
 23. Obrazac N-4 - IZVEŠTAJ O UPLATAMA NAKNADE ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE
 24. Obrazac NK-1 - NALOG ZA KNJIŽENJE
 25. Obrazac OPR - 1 - OBAVEŠTENJE OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE JAVNIH PRIHODA ZA PRAVNA LICA
 26. Obrazac OPR - 2 - OBAVEŠTENJE OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE JAVNIH PRIHODA ZA PREDUZETNIKA
 27. Obrazac OPR - 3 - OBAVEŠTENJE OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE JAVNIH PRIHODA ZA FIZIČKO LICE NEREZIDENTA
 28. OBRAZAC PDU - POTVRDA O DUGU
 29. OBRAZAC PEP-IPJ - PORESKA PRIJAVA ZA PRIJAVLJIVANJE SKLADIŠNIH I POSLOVNIH PROSTORIJA
 30. Obrazac PEP - OVLAŠĆENJE ZA UPOTREBU ELEKTRONSKIH SERVISA
 31. OBRAZAC PERP - POTVRDA O IZVRŠENOM EVIDENTIRANJU U REGISTRU POSLODAVACA
 32. Obrazac PO - POTVRDA O ODJAVI REGISTRACIJE IZ JEDINSTVENOG REGISTRA PORESKIH OBVEZNIKA
 33. OBRAZAC POO - POTVRDA O OBAVEZI
 34. Obrazac POR - 1 Prethodna/e godina/e - srpsko/engleski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI
 35. Obrazac POR - 1 Prethodna/e godina/e - srpsko/francuski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI
 36. Obrazac POR - 1 Tekuća godina - srpsko/engleski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI
 37. Obrazac POR - 1 Tekuća godina - srpsko/francuski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI
 38. Obrazac POR - 2 Prethodna/e godina/e - srpsko/engleski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI
 39. Obrazac POR - 2 Prethodna/e godina/e - srpsko/francuski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI
 40. Obrazac POR - 2 Tekuća godina - srpsko/engleski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI
 41. Obrazac POR - 2 Tekuća godina - srpsko/francuski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI
 42. OBRAZAC PPL - PRIJAVA ZA REGISTRACIJU PRAVNOG LICA ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM
 43. OBRAZAC PP OD-O - POJEDINAČNA PRIJAVA O OBRAČUNATIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA
 44. Obrazac PPP-PD - POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATIM POREZIMA I DOPRINOSIMA
 45. OBRAZAC PPP-PO - POTVRDA O PLAĆENIM POREZIMA I DOPRINOSIMA PO ODBITKU
 46. Obrazac PPR - 1 - PRIJAVA ZA PROMENU - DOPUNU PODATAKA O REGISTRACIJI PRAVNOG LICA I POSLOVNIH JEDINICA
 47. Obrazac PPR - 2 - PRIJAVA ZA PROMENU - DOPUNU PODATAKA O REGISTRACIJI PREDUZETNIKA
 48. Obrazac PPR - 3 - PRIJAVA ZA PROMENU - DOPUNU PODATAKA O REGISTRACIJI FIZIČKOG LICA NEREZIDENTA
 49. Obrazac PR - 1 - PRIJAVA ZA REGISTRACIJU PRAVNOG LICA I POSLOVNIH JEDINICA
 50. Obrazac PR - 2 - PRIJAVA ZA REGISTRACIJU PREDUZETNIKA
 51. Obrazac PR - 3 - PRIJAVA ZA REGISTRACIJU FIZIČKOG LICA NEREZIDENTA
 52. Obrazac REG - POTVRDA O IZVRŠENOJ REGISTRACIJI
 53. Obrazac SAMOINICIJATIVNO PRIJAVLJIVANJE
 54. Obrazac US-1 - UPIT STANJA
 55. Obrazac ZIG - ZAHTEV ZA ISPRAVKU GREŠKE
 56. OBRAZAC ZOPDP - ZAHTEV ZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE
 57. ZAHTEV ZA IZDAVANJE PORESKOG UVERENJA O IZMIRENIM OBAVEZAMA