Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Saobraćaj i putevi


 1. ANEKS O POKRIĆU ZA GRAĐANSKU ODGOVORNOST LICENCE ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
 2. BEZBEDNOSNA NAREDBA OBRAZAC
 3. C1 - PUTNI LIST VOZA
 4. C2 - PUTNI LIST VOZA ZA LOKOMOTIVSKE VOZOVE, MOTORNE GARNITURE VAN SLUŽBE I MOTORNA PRUŽNA VOZILA KAD SAOBRAĆAJU KAO VOZ
 5. C20 - OPŠTI NALOG
 6. C21 - PRILOG A OPŠTEM NALOGU
 7. C22 - PRILOG B OPŠTEM NALOGU
 8. C25 - PROPUSNICA ZA VOŽNJU PRUŽNOG VOZILA
 9. C3 - TERETNICA
 10. C4 - IZVEŠTAJ O SASTAVU I KOČENJU VOZA
 11. C5 - IZVEŠTAJ VOZNOG OSOBLJA O NEPRAVILNOSTIMA NA PUTU
 12. C6 - RUČNI BELEŽNIK VOZOVOĐE - MAŠINOVOĐE NA TK-APB-MZ PRUZI
 13. C7 - RASPORED MANEVRE
 14. CAD-AIR-OB-U001 ZAHTEV ZA REZERVACIJU REGISTARSKE OZNAKE
 15. CAD-AIR-OB-U002 ZAHTEV ZA UPIS VAZDUHOPLOVA U REGISTAR ILI EVIDENCIJU VAZDUHOPLOVA
 16. CAD-AIR-OB-U003 ZAHTEV ZA UPIS BESPILOTNIH LETELICA U EVIDENCIJU VAZDUHOPLOVA
 17. CAD-AIR-OB-U004 ZAHTEV ZA BRISANJE PODATAKA U REGISTRU ILI EVIDENCIJI VAZDUHOPLOVA
 18. CAD-AIR-OB-U005 ZAHTEV ZA PROMENU PODATAKA U REGISTRU ILI EVIDENCIJI VAZDUHOPLOVA
 19. CAD-AIR-OB-U006 ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ REGISTRA VAZDUHOPLOVA ILI EVIDENCIJE VAZDUHOPLOVA
 20. CAD-AIR-OB-U007 - ZAHTEV ZA PROVERU PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA (OSIM VAZDUHOPLOVA POSEBNE KATEGORIJE I BALONA)
 21. CAD-AIR-OB-U008 ZAHTEV ZA PROVERU PLOVIDBENOSTI BALONA
 22. CAD-AIR-OB-U010 ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O BUCI
 23. CAD-AIR-OB-U011 ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA VAZDUHOPLOVA
 24. CAD-AIR-OB-U012 ZAHTEV ZA ODREĐIVANJE KODA ZA PREDAJNIK ZA ODREĐIVANJE MESTA NESREĆE
 25. CAD-AIR-OB-U013 ZAHTEV ZA ODREĐIVANJE KODA ZA TRANSPONDER SEKUNDARNOG NADZORNOG RADARA
 26. CAD-AIR-OB-U015 ZAHTEV ZA ODOBRENJE SISTEMA TEHNIČKE KNJIGE VAZDUHOPLOVA
 27. CAD-AIR-OB-U016 ZAHTEV ZA PRIHVATANJE LETAČKOG PRIRUČNIKA
 28. CAD-AIR-OB-U017 OBAVEŠTENJE O IZDAVANJU ILI PRODUŽENJU POTVRDE O PROVERI PLOVIDBENOSTI
 29. CAD-AIR-OB-U018 ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA ZA IZVOZ
 30. CAD-AIR-OB-U019 ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PROVERI PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA NA OSNOVU PREPORUKE
 31. CAD-AIR-OB-U035 ZAHTEV ZA ODOBRENJE ORGANIZACIJE ZA PROIZVODNJU
 32. CAD-AIR-OB-U036 ZAHTEV ZA ODOBRENJE ORGANIZACIJE ZA PROJEKTOVANJE
 33. CAD-AIR-OB-U037 ZAHTEV ZA PRIHVATANJE ILI ODOBRENJE IZMENE ILI POPRAVKE
 34. CAD-AIR-OB-U038 ZAHTEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI RADI UPISA STRANOG FIZIČKOG ILI PRAVNOG LICA U VLASNIČKO-KORISNIČKI LIST REGISTRA VAZDUHOPLOVA
 35. CAD-AIR-OB-U039 LISTA PROVERE USKLAĐENOSTI SA DELOM 26
 36. CAD-AIR-OB-U040 - ZAHTEV ZA IZUZEĆE
 37. CAD-AIR-OB-U043 - ZAHTEV ZA PROVERU PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA POSEBNE KATEGORIJE
 38. DCV-ATM/MET-OB-001 - ZAHTEV ZA PROVERU ISPUNJENOSTI USLOVA CENTRA ZA OBUKU VMO
 39. DCV-ATM/MET-OB-003 - ZAHTEV ZA ODOBRENJE LISTE KRITERIJUMA ZA NASTAVNO OSOBLJE ZA OBUKU VMO
 40. DCV-ATM/MET-OB-004 - ZAHTEV ZA ODOBRENJE LISTA NASTAVNOG OSOBLJA ZA OBUKU VMO
 41. DCV-ATM/MET-OB-005 -ZAHTEV ZA ODOBRENJE LISTA PROCENJIVAČA STRUČNOSTI
 42. DCV-ATM/MET-OB-006 - ZAHTEV ZA ODOBRENJE IZMENA PRIRUČNIKA O RADU CENTRA ZA OBUKU I PRIRUČNIKA O OBUCI VMO
 43. DCV-ATM/MET-OB-007 - ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROGRAMA OBUKE VMO
 44. DCV-CNS-OB-001 ZAHTEV ZA IZDAVANJE/IZMENU POTVRDE O PRAVU NA OBUČAVANJE VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA KONTROLE LETENJA
 45. DCV-CNS-OB-002 ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA KONTROLE LETENJA
 46. DCV-CNS-OB-003 ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE/UPISA OVLAŠĆENJA/OVLAŠĆENJA INSTRUKTORA VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA KONTROLE LETENJA
 47. DCV-CNS-OB-004 ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU ROKA VAŽENJA OVLAŠĆENJA VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA KONTROLE LETENJA
 48. DCV-CNS-OB-005 ZAHTEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA AUTORIZACIJE ISPITIVAČA VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA KONTROLE LETENJA
 49. DCV-KL-OB-001 ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROGRAMA I PLANOVA OBUKE, PLANOVA OBUKE I PROCEDURA ODRŽAVANJA STRUČNOSTI U JEDINICAMA KONTROLE LETENJA
 50. DCV-KL-OB-003 ZAHTEV ZA ODOBRENJE METODA PROCENE JEZIČKOG ZNANJA
 51. DCV-KL-OB-006 ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE I ZAMENU DOZVOLA I PRIZNAVANJE OBUKA
 52. DCV-KL-OB-008 ZAHTEV ZA IZDAVANJE/IZMENU SERTIFIKATA ORGANIZACIJE ZA OBUKU KONTROLORA LETENJA
 53. DCV-KL-OB-010 ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE SINTETIČKOG UREĐAJA ZA OBUKU KONTROLORA LETENJA
 54. DCV-KL-OB-014 ZAHTEV ZA ODOBRENJE POTREBE ZA NAPREDNI NIVO JEZIČKOG ZNANJA
 55. DCV-KL-OB-015 ZAHTEV ZA ODOBRENJE TELA ZA PROCENU JEZIČKOG ZNANJA
 56. DCV-KL-OB-025 ZAHTEV ZA ODOBRENJE METODA PROCENE U ORGANIZACIJAMA ZA OBUKU KONTROLORA LETENJA
 57. DCV-KL-OB-043 ZAHTEV ZA IZDAVANJE PRIVREMENE AUTORIZACIJE OJTI, ASSE
 58. DCV-KL-OB-056 ZAHTEV ZA PROMENU KOJA ZAHTEVA PRETHODNO ODOBRENJE
 59. DCV-KL-OB-057 OBAVEŠTENJE O PROMENI KOJA NE ZAHTEVA PRETHODNO ODOBRENJE
 60. DCV-OVDA-OB-001 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE/OVLAŠĆENJA ZA INSTRUMENTALNO LETENJE/ OVLAŠĆENJA ZA LETENJE NA TIPU/KLASI (AVION)
 61. DCV-OVDA-OB-001(ATCO) ZAHTEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE/OBNOVU DOZVOLE (STUDENTA) KONTROLORA LETENJA (ATCO), OVLAŠĆENJA, DODATNIH I POSEBNIH OVLAŠĆENJA
 62. DCV-OVDA-OB-001(B) ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE/OVLAŠĆENJA
 63. DCV-OVDA-OB-001(CC) - ZAHTEV ZA IZDAVANJE/ZAMENU OBRASCA/DUPLIKATA OBRASCA DOZVOLE (KABINSKO OSOBLJE)
 64. DCV-OVDA-OB-001(FD) ZAHTEV ZA IZDAVANJE/OBNOVU/PRODUŽENJE VAŽENJA DOZVOLE VAZDUHOPLOVNOG DISPEČERA
 65. DCV-OVDA-OB-001(FE) ZAHTEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA OVLAŠĆENJA ZA LETENJE NA TIPU AVIONA U DOZVOLI INŽENJERA LETAČA
 66. DCV-OVDA-OB-001(P) - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE/UPIS KATEGORIJE (PADOBRANCA)
 67. DCV-OVDA-OB-001(PG) ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE (PARAGLAJDER)
 68. DCV-OVDA-OB-001(S) ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE/METODE POLETANJA (JEDRILICA)
 69. DCV-OVDA-OB-001(ULA) ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE/UPIS OVLAŠĆENJA (ULTRALAKI VAZDUHOPLOV)
 70. DCV-OVDA-OB-002 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE/PROŠIRENJE INSTRUKTORSKOG SERTIFIKATA (AVION)
 71. DCV-OVDA-OB-002(ATCO) ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA DOZVOLE KONTROLORA LETENJA/STUDENTA KONTROLORA LETENJA
 72. DCV-OVDA-OB-002(B) ZAHTEV ZA PROŠIRENJE GRUPE/KLASE (BALON)
 73. DCV-OVDA-OB-002(FD) ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA/ZAMENA OBRASCA DOZVOLE VAZDUHOPLOVNOG DISPEČERA
 74. DCV-OVDA-OB-002(P) - ZAHTEV ZA IZDAVANJE INSTRUKTORSKOG OVLAŠĆENJA (PADOBRANCA)
 75. DCV-OVDA-OB-002(PG) ZAHTEV ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA (PARAGLAJDER)
 76. DCV-OVDA-OB-002(S) ZAHTEV ZA UPIS/PRODUŽENJE/OBNOVU OVLAŠĆENJA/DODATNIH OVLAŠĆENJA (JEDRILICA)
 77. DCV-OVDA-OB-002(ULA) ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA OVLAŠĆENJA U DOZVOLI PILOTA ULTRALAKOG VAZDUHOPLOVA
 78. DCV-OVDA-OB-003 ZAHTEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE/OBNOVU DODATNIH OVLAŠĆENJA/AUTORIZACIJE (AVION)
 79. DCV-OVDA-OB-003(B) ZAHTEV ZA UPIS/PROŠIRENJE/PRODUŽENJE/OBNOVU INSTRUKTORSKOG SERTIFIKATA (BALON)
 80. DCV-OVDA-OB-003(P) - ZAHTEV ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ISPITIVAČA/AUTORIZACIJE PAKERA (PADOBRANAC)
 81. DCV-OVDA-OB-003(PG) ZAHTEV ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ISPITIVAČA/AUTORIZACIJE PILOTA UČENIKA (PARAGLAJDER)
 82. DCV-OVDA-OB-003(S) ZAHTEV ZA UPIS/PROŠIRENJE/PRODUŽENJE/OBNOVU INSTRUKTORSKOG SERTIFIKATA (JEDRILICA)
 83. DCV-OVDA-OB-003(ULA) ZAHTEV ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ISPITIVAČA/AUTORIZACIJE PILOTA UČENIKA (ULTRALAKI VAZDUHOPLOV)
 84. DCV-OVDA-OB-004 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE/PROŠIRENJE SERTIFIKATA ISPITIVAČA (AVION)
 85. DCV-OVDA-OB-004(B) ZAHTEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE/PROŠIRENJE SERTIFIKATA ISPITIVAČA (BALON)
 86. DCV-OVDA-OB-004(P) - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (PADOBRANAC)
 87. DCV-OVDA-OB-004(PG) ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (PARAGLAJDER)
 88. DCV-OVDA-OB-004(S) ZAHTEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE/PROŠIRENJE SERTIFIKATA ISPITIVAČA (JEDRILICA)
 89. DCV-OVDA-OB-004(ULA) ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (ULTRALAKI VAZDUHOPLOV)
 90. DCV-OVDA-OB-005 - ZAHTEV ZA PRIHVATANJE DOZVOLE/OVLAŠĆENJA (AVION)
 91. DCV-OVDA-OB-005 PART-FCL - ZAHTEV ZA PRIHVATANJE PART-FCL DOZVOLE/OVLAŠĆENJA (AVION)
 92. DCV-OVDA-OB-005(B) ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (BALON)
 93. DCV-OVDA-OB-005(S) ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA DOZVOLE/SERTIFIKATA (JEDRILICA)
 94. DCV-OVDA-OB-005(ULA) ZAHTEV ZA UKLANJANJE OGRANIČENJA SA INSTRUKTORSKOG OVLAŠĆENJA (ULTRALAKI VAZDUHOPLOV)
 95. DCV-OVDA-OB-006 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (AVION/HELIKOPTER)
 96. DCV-OVDA-OB-006(B) ZAHTEV ZA UKLANJANJE OGRANIČENJA (BALON)
 97. DCV-OVDA-OB-006(S) ZAHTEV ZA UKLANJANJE OGRANIČENJA IZ DOZVOLE/OVLAŠĆENJA (JEDRILICA)
 98. DCV-OVDA-OB-007 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O VAŽENJU DOZVOLE/OVLAŠĆENJA (LETAČKO OSOBLJE)
 99. DCV-OVDA-OB-007(B) ZAHTEV ZA IZDAVANJE AUTORIZACIJE PILOTA UČENIKA (BALON)
 100. DCV-OVDA-OB-007(S) ZAHTEV ZA IZDAVANJE AUTORIZACIJE PILOTA UČENIKA (JEDRILICA)
 101. DCV-OVDA-OB-008 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O NEPROUZROKOVANJU UDESA NEZGODA (LETAČKO OSOBLJE)
 102. DCV-OVDA-OB-009 - ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA SERTIFIKATA ISPITIVAČA (AVION)
 103. DCV-OVDA-OB-010 - ZAHTEV ZA UKLANJANJE OGRANIČENJA SA SERTIFIKATA INSTRUKTORA LETENJA NA TIPU (AVION)
 104. DCV-OVDA-OB-011 - ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA OVLAŠĆENJA ZA LETENJE NA KLASI JEDNOMOTORNIH AVIONA
 105. DCV-OVDA-OB-012 - ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA OVLAŠĆENJA ZA LETENJE NA TIPU KLASI VIŠEMOTORNIH AVIONA
 106. DCV-OVDA-OB-013 - ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA OVLAŠĆENJA ZA INSTRUMENTALNO LETENJE (AVION)
 107. DCV-OVDA-OB-014 - ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA SERTIFIKATA INSTRUKTORA LETENJA I INSTRUKTORA INSTRUMENTALNOG LETENJA (AVION)
 108. DCV-OVDA-OB-015 - ZAHTEV ZA UKLANJANJE OGRANIČENJA SA SERTIFIKATA INSTRUKTORA LETENJA (AVION)
 109. DCV-OVDA-OB-016 - ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA SERTIFIKATA INSTRUKTORA LETENJA NA TIPU (AVION)
 110. DCV-OVDA-OB-017 - ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA SERTIFIKATA INSTRUKTORA LETENJA NA KLASI (AVION)
 111. DCV-OVDA-OB-018 - ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA SERTIFIKATA INSTRUKTORA LETENJA NA UREĐAJU ZA SIMULIRANO LETENJE (AVION)
 112. DCV-OVDA-OB-019 - ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA SERTIFIKATA INSTRUKTORA ZA OVLAŠĆENJE ZA PROBNE LETOVE (AVION)
 113. DCV-OVDA-OB-020 - ZAHTEV ZA PRIHVATANJE DOZVOLE/OVLAŠĆENJA (HELIKOPTER)
 114. DCV-OVDA-OB-021 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE/DOZVOLE/OVLAŠĆENJA ZA INSTRUMENTALNO LETENJE/OVLAŠĆENJA ZA LETENJE NA TIPU (HELIKOPTER)
 115. DCV-OVDA-OB-022 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE/PROŠIRENJE INSTRUKTORSKOG SERTIFIKATA (HELIKOPTER)
 116. DCV-OVDA-OB-023 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DODATNIH OVLAŠĆENJA/AUTORIZACIJE (HELIKOPTER)
 117. DCV-OVDA-OB-024 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE/PROŠIRENJE SERTIFIKATA ISPITIVAČA (HELIKOPTER)
 118. DCV-OVDA-OB-025 - ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA OVLAŠĆENJA ZA LETENJE NA TIPU (HELIKOPTER)
 119. DCV-OVDA-OB-026 - ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA OVLAŠĆENJA ZA INSTRUMENTALNO LETENJE (HELIKOPTER)
 120. DCV-OVDA-OB-027 - ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA INSTRUKTORSKOG SERTIFIKATA (HELIKOPTER)
 121. DCV-OVDA-OB-028 - ZAHTEV ZA PRODUŽENJE/OBNOVU VAŽENJA SERTIFIKATA ISPITIVAČA (HELIKOPTER)
 122. DCV-OVDA-OB-029 ZAHTEV ZA UKLANJANJE OGRANIČENJA SA SERTIFIKATA INSTRUKTORA LETENJA (HELIKOPTER)
 123. DCV-OVDA-OB-031 - ZAHTEV ZA PRODUZENJE/OBNOVU VAZENJA SERTIFIKATA INSTRUKTORA ZA SARADNJU VIŠEČLANE POSADE - MCCI
 124. DCV-OVDA-OB-050 - ZAHTEV ZA ZAMENU OBRASCA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (Piloti aviona)
 125. DCV-OVDA-OB-050 ZAHTEV ZA ZAMENU OBRASCA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (Inženjeri letači)
 126. DCV-OVDA-OB-050 ZAHTEV ZA ZAMENU OBRASCA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (Letači ostalih vazduhoplova)
 127. DCV-OVDA-OB-050 ZAHTEV ZA ZAMENU OBRASCA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (Padobranci)
 128. DCV-OVDA-OB-050 ZAHTEV ZA ZAMENU OBRASCA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (Piloti balona)
 129. DCV-OVDA-OB-050 ZAHTEV ZA ZAMENU OBRASCA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (Piloti jedrilica)
 130. DCV-OVDA-OB-050 ZAHTEV ZA ZAMENU OBRASCA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (Piloti paraglajdera)
 131. DCV-OVDA-OB-50 ZAHTEV ZA ZAMENU OBRASCA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (Kabinsko osoblje)
 132. DCV-OVDA-OB-50 ZAHTEV ZA ZAMENU OBRASCA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE (Kontrolori letenja)
 133. DCV-OVDA-OB-50 ZAHTEV ZA ZAMENU OBRASCA DOZVOLE/SERTIFIKATA/AUTORIZACIJE
 134. DCV-PEL-601(ULA) PRIJAVA ZA POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA (ULTRALAKI)
 135. DCV-PEL-OB -102-SPA&MPA - PRIJAVA ZA STICANJE OVLAŠĆENJA ZA LETENJE NA TIPU/KLASI AVIONA
 136. DCV-PEL-OB 100 ZAHTEV ZA VANREDNI TERMIN TEORIJSKOG ISPITA (Piloti aviona)
 137. DCV-PEL-OB- 503E(B)- IZVEŠTAJ SA PROCENE OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE, PRODUŽENJE, PROŠIRENJE ILI OBNOVU SERTIFIKATA ISPITIVAČA
 138. DCV-PEL-OB- N 101 (DTO) - IZJAVA O OSPOSOBLJENOSTI DEKLARISANE ORGANIZACIJE ZA OBUKU (DTO)
 139. DCV-PEL-OB-051- ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE/OBNOVU DOZVOLE VAZDUHOPLOVNOG DISPEČERA
 140. DCV-PEL-OB-054 - ZAHTEV ZA PROVERU USLOVA ZA PRIZNAVANJE DOZVOLE VAZDUHOPLOVNOG DISPEČERA
 141. DCV-PEL-OB-100 - ZAHTEV ZA VANREDNI TERMIN TEORIJSKOG ISPITA (Piloti helikoptera)
 142. DCV-PEL-OB-101(A) - PRIJAVA ZA POLAGANJE TEORIJSKOG ISPITA ZA PILOTE AVIONA
 143. DCV-PEL-OB-101(H) - PRIJAVA ZA POLAGANJE TEORIJSKOG ISPITA (HELIKOPTERI)
 144. DCV-PEL-OB-102 CPL(A) - PRIJAVA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE PROFESIONALNOG PILOTA AVIONA CPL(A)
 145. DCV-PEL-OB-102 CPL(H) - PRIJAVA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE PROFESIONALNOG PILOTA HELIKOPTERA CPL(H)
 146. DCV-PEL-OB-102 IR(H) - PRIJAVA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE OVLAŠĆENJA ZA INSTRUMENTALNO LETENJE IR(H)
 147. DCV-PEL-OB-102(P) - PRIJAVA ZA POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE PADOBRANCA A KATEGORIJE (PADOBRANAC)
 148. DCV-PEL-OB-102-SPH&MPH - PRIJAVA ZA STICANJE OVLAŠĆENJA ZA LETENJE NA TIPU HELIKOPTERA
 149. DCV-PEL-OB-102ATPL(A) - PRIJAVA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE TRANSPORTNOG PILOTA AVIONA (ATPL(A))
 150. DCV-PEL-OB-102ATPL(H) - PRIJAVA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE TRANSPORTNOG PILOTA HELIKOPTERA ATPL(H)
 151. DCV-PEL-OB-102I(A) - PRIJAVA ZA PROCENU OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE SERTIFIKATA INSTRUKTORA NA AVIONU
 152. DCV-PEL-OB-102I(H) - PRIJAVA ZA PROCENU OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE SERTIFIKATA INSTRUKTORA NA HELIKOPTERU
 153. DCV-PEL-OB-102I(P) - PRIJAVA ZA POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE OVLAŠĆENJA INSTRUKTORA PADOBRANSTVA
 154. DCV-PEL-OB-102IR&EIR(A) - PRIJAVA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE OVLAŠĆENJA ZA INSTRUMENTALNO LETENJE IR & EIR(A)
 155. DCV-PEL-OB-102LAPL(A)&PPL(A) - PRIJAVA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE LAPL(A)&PPL(A)
 156. DCV-PEL-OB-102LAPL(H)&PPL(H) - PRIJAVA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE LAPL(H) I PPL(H)
 157. DCV-PEL-OB-102MR(A) - PRIJAVA ZA STICANJE OVLAŠĆENJA MR(A)
 158. DCV-PEL-OB-103(MPA&SP-HPA COMPLEX)
 159. DCV-PEL-OB-103(SPA&SP-HPA NON-COMPLEX) - IZVEŠTAJ SA PROVERE PRAKTICNE OBUČENOSTI, PRAKTIČNOG ISPITA I PROVERE STRUČNOSTI NA AVIONU
 160. DCV-PEL-OB-103EIR(A) - IZVEŠTAJ SA PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE EIR(A)
 161. DCV-PEL-OB-103LAPL(A) – IZVEŠTAJ SA PRАKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE LAPL(A)
 162. DCV-PEL-OB-104(A) - PRIJAVA ZA PROCENU OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE, PODUŽENJE, PROŠIRENJE ILI OBNOVU SERTIFIKATA ISPITIVAČA (AVION)
 163. DCV-PEL-OB-104(H) - PRIJAVA ZA PROCENU OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE, PRODUŽENJE, PROŠIRENJE ILI OBNOVU SERTIFIKATA ISPITIVAČA (HELIKOPTER)
 164. DCV-PEL-OB-105(A) - ZAHTEV ZA VALIDACIJU LETAČKE DOZVOLE ILI OVLAŠĆENJA (AVION)
 165. DCV-PEL-OB-105(H) - ZAHTEV ZA VALIDACIJU LETAČKE DOZVOLE ILI OVLAŠĆENJA (HELIKOPTER)
 166. DCV-PEL-OB-105(P) - ZAHTEV ZA PROVERU USLOVA ZA KONVERZIJU DOZVOLE PADOBRANCA STEČENE U INOSTRANSTVU
 167. DCV-PEL-OB-106 - ZAHTEV ZA KONVERZIJU NACIONALNIH JAR NEUSAGLAŠENIH OVLAŠĆENJA, SERTIFIKATA I OSPOSOBLJENJA U PART FCL DOZVOLU
 168. DCV-PEL-OB-106(A) - ZAHTEV ZA KONVERZIJU NACIONALNE JAR NEUSAGLAŠENE DOZVOLE U PART-FCL DOZVOLU (AVION)
 169. DCV-PEL-OB-106(H) - ZAHTEV ZA KONVERZIJU NACIONALNE JAR NEUSAGLAŠENE DOZVOLE U PART-FCL DOZVOLU (HELIKOPTER)
 170. DCV-PEL-OB-107(A) - ZAHTEV ZA PROVERU USLOVA ZA KONVERZIJU DOZVOLE LETAČKOG OSOBLJA STEČENE U INOSTRANSTVU IZDATE U SKLADU SA ICAO ANNEX 1 (AVIONI)
 171. DCV-PEL-OB-107(H) - ZAHTEV ZA PROVERU USLOVA ZA KONVERZIJU DOZVOLE LETAČKOG OSOBLJA STEČENE U INOSTRANSTVU IZDATE U SKLADU SA ICAO ANNEX 1 (HELIKOPTERI)
 172. DCV-PEL-OB-108 - ZAHTEV ZA PROVERU USLOVA ZA VALIDACIJU PART-FCL DOZVOLE
 173. DCV-PEL-OB-203(PG)- IZVEŠTAJ SA PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE I OVLAŠĆENJA PILOTA PARAGLAJDERA
 174. DCV-PEL-OB-203E(PG) - IZVEŠTAJ SA SEMINARA STANDARDIZACIJE ISPITIVAČA
 175. DCV-PEL-OB-301FTR - PRIJAVA ZA POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA(OVLAŠĆENJE ZA PROBNE LETOVE)
 176. DCV-PEL-OB-303 IZVEŠTAJ KOMISIJE O REZULTATU PROVERE STRUČNE OBUČENOSTI, letači ostalih vazuhoplova
 177. DCV-PEL-OB-304 PRIJAVA ZA PROVERU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA AUTORIZACIJU ISPITIVAČA, letači ostalih vazuhoplova
 178. DCV-PEL-OB-305 ZAHTEV ZA VALIDACIJU LETAČKE DOZVOLE ILI OVLAŠĆENJA, letači ostalih vazuhoplova
 179. DCV-PEL-OB-307 ZAHTEV ZA PROVERU USLOVA ZA KONVERZIJU DOZVOLE LETAČKOG OSOBLJA STEČENE U INOSTRANSTVU IZDATE U SKLADU SA ICAO ANNEX 1 (JEDRILICA, SLOBODNI BALON, NAVIGATOR LETAČ, ULTRALAKI AVION)
 180. DCV-PEL-OB-401(S) PRIJAVA ZA POLAGANJE TEORIJSKOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE PILOTA JEDRILICE
 181. DCV-PEL-OB-402(S) PRIJAVA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE PILOTA JEDRILICE
 182. DCV-PEL-OB-402I(S) PRIJAVA ZA PROCENU OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE SERTIFIKATA INSTRUKTORA NA JEDRILICI
 183. DCV-PEL-OB-403E(S) IZVEŠTAJ SA PROCENE OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE, PRODUŽENJE, PROŠIRENJE ILI OBNOVU SERTIFIKATA ISPITIVAČA
 184. DCV-PEL-OB-403I(S) IZVEŠTAJ SA PROCENE OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE SERTIFIKATA INSTRUKTORA LETENJA NA JEDRILICI
 185. DCV-PEL-OB-404(S) PRIJAVA ZA PROCENU OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE SERTIFIKATA ISPITIVAČA (JEDRILICA)
 186. DCV-PEL-OB-406(S) ZAHTEV ZA KONVERZIJU NACIONALNE JAR NEUSAGLAŠENE DOZVOLE PILOTA JEDRILICE U PART-FCL DOZVOLU (JEDRILICA)
 187. DCV-PEL-OB-407(S) - ZAHTEV ZA PROVERU USLOVA ZA KONVERZIJU DOZVOLE PILOTA JEDRILICE STEČENE U INOSTRANSTVU IZDATE U SKLADU SA ICAO ANNEX 1
 188. DCV-PEL-OB-501 PRIJAVA ZA POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA (INŽENJER LETAČ)
 189. DCV-PEL-OB-501(B) - PRIJAVA ZA POLAGANJE TEORIJSKOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE PILOTA BALONA
 190. DCV-PEL-OB-502(B) - PRIJAVA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE PILOTA BALONA
 191. DCV-PEL-OB-502I(B) - PRIJAVA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE PILOTA BALONA
 192. DCV-PEL-OB-503I(B)- IZVEŠTAJ SA PROCENE OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE SERTIFIKATA INSTRUKTORA LETENJA NA JEDRILICI
 193. DCV-PEL-OB-504 PRIJAVA ZA PROVERU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA AUTORITACIJU ISPITIVAČA
 194. DCV-PEL-OB-504(B) - PRIJAVA ZA PROCENU OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE SERTIFIKATA ISPITIVAČA
 195. DCV-PEL-OB-505 ZAHTEV ZA VALIDACIJU LETAČKE DOZVOLE ILI OVLAŠĆENJA
 196. DCV-PEL-OB-506 ZAHTEV ZA ZAMENU NACIONALNE DOZVOLE U JAR-FCL DOZVOLU (INŽENJER LETAČ)
 197. DCV-PEL-OB-506(B)- ZAHTEV ZA KONVERZIJU NACIONALNE JAR NEUSAGLAŠENE DOZVOLE PILOTA BALONA U PART-FCL DOZVOLU
 198. DCV-PEL-OB-507 ZAHTEV ZA PROVERU USLOVA ZA KONVERZIJU DOZVOLE LETAČKOG OSOBLJA STEČENE U INOSTRANSTVU IZDATE U SKLADU SA ICAO ANNEX 1
 199. DCV-PEL-OB-507(B) - ZAHTEV ZA PROVERU USLOVA ZA KONVERZIJU DOZVOLE PILOTA BALONA STEČENE U INOSTRANSTVU IZDATE U SKLADU SA ICAO ANNEX 1
 200. DCV-PEL-OB-508 ZAHTEV ZA AUTORIZACIJU INSTRUKTORA TEORIJSKE NASTAVE
 201. DCV-PEL-OB-801 (Piloti balona)
 202. DCV-PEL-OB-801 - ZAHTEV ZA UVOĐENJE PROMENA U CENTRIMA ZA OBUKU (ATO) (Piloti aviona)
 203. DCV-PEL-OB-801 - ZAHTEV ZA UVOĐENJE PROMENA U CENTRIMA ZA OBUKU (ATO) (Piloti jedrilica)
 204. DCV-PEL-OB-LP-802 - LISTA PROVERE OPERATIVNOG PRIRUČNIKA (Piloti aviona)
 205. DCV-PEL-OB-LP-803 - LISTA PROVERE PRIRUČNIKA O OBUCI(TM) (Piloti aviona)
 206. DCV-PEL-OB-LP-804 - LISTA PROVERE ZA PROCENU SISTEMA ZA PRAĆENJE USAGLAŠENOSTI (Piloti aviona)
 207. DCV-PEL-OB-N101 - ZAHTEV ZA STICANJE POTVRDE O PRAVU NA OBUČAVANJE (Piloti aviona)
 208. DCV-PEL-OB-N103 - IZVEŠTAJ SA PROVERE (Piloti aviona)
 209. DCV-PEL-OB-N103- IZVEŠTAJ SA PROVERE (Piloti jedrilica)
 210. DCV-PEL-OB-N105 - ZAHTEV ZA PRELAZAK U DRUGI CENTAR ZA OBUKU (Piloti aviona)
 211. DCV-PEL-OB-N201(PG) - ZAHTEV ZA STICANJE POTVRDE O PRAVU NA OBUČAVANJE CENTRA ZA OBUKU PILOTA PARAGLAJDERA (ATO)
 212. DCV-PEL-OB-N202(PG)- ZAHTEV ZA IZMENU DOKUMENTACIJE CENTRA ZA OBUKU PILOTA PARAGLAJDERA
 213. DCV-PEL-OB-N203(PG) - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ OSNOVNOJ/PERIODIČNOJ PROVERI CENTRA ZA OBUKU PILOTA PARAGLAJDERA
 214. DCV-PEL-OB-N204(PG) - POTVRDA O PRAVU NA OBUČAVANJE CENTRA ZA OBUKU
 215. DCV-PEL-OB-N401(S) ZAHTEV ZA STICANJE POTVRDE O PRAVU NA OBUČAVANJE CENTRA ZA OBUKU PILOTA JEDRILICA
 216. DCV-PEL-OB-PEL-202(PG) - PRIJAVA ZA POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE I OVLAŠĆENJA PILOTA PARAGLAJDERA
 217. DCV-PEL-OB-PEL-205(PG) - ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE DOZVOLE PILOTA PARAGLAJDERA STEČENE U INOSTRANSTVU
 218. DOZVOLA ZA KABOTAŽU PUTNIKA
 219. DOZVOLA ZA KABOTAŽU ROBE
 220. DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BRODSKOG AGENTA, ODNOSNO AGENTA POSREDNIKA
 221. DOZVOLA ZA OBAVLJANJE PREVOZA TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU STRANOM PREVOZNIKU (KABOTAŽA)
 222. DOZVOLA ZA POJEDINAČNI PREVOZ
 223. EASA FORM 145 – UVERENJE O GRADACIJI (Uređaji za simuliranje letenja)
 224. EVIDENCIJA OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG PREGLEDA ŽIČARA
 225. FORMAT PODATAKA KOJI SE UNOSE U REGISTAR DODATNIH UVERENJA
 226. FORMAT PODATAKA KOJI SE UNOSE U REGISTAR DOZVOLA
 227. INVENTARSKI LIST PUTA
 228. ISPRAVA NA OSNOVU KOJE SE VRŠI PRENOS HIPOTEKE NA BRODU ILI NA KARATU BRODA NA DRUGO LICE
 229. ISPRAVA O PRODAJI BRODA, ODNOSNO KARATA NA BRODU
 230. IZGLED I SADRŽAJ OBRASCA AUTORIZACIJE ISPITIVAČA
 231. IZGLED I SADRŽAJ OBRASCA AUTORIZACIJE PAKERA PADOBRANA
 232. IZGLED I SADRŽAJ OBRASCA DOZVOLE PADOBRANCA
 233. IZGLED I SADRŽAJ OBRASCA POTVRDE O PRAVU NA OBUČAVANJE
 234. IZJAVA koju prevoznik podnosi Privrednoj komori Srbije kada smatra da predlog reda vožnje ne ispunjava potrebne uslove
 235. IZJAVA O DOKUMENTACIJI ZA LAKO ELEKTRIČNO VOZILO
 236. IZJAVA U SKLADU SA SPROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) BR. 2018/1976
 237. IZMENE TRAJNOG ZAPISA O BRODU
 238. IZVEŠTAJ O ID OZNACI
 239. IZVEŠTAJ O ISTRAZI VANREDNOG DOGAĐAJA
 240. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ POTPUNOJ PROBI KOČENJA
 241. IZVEŠTAJ O MERAMA ZA KONTROLU I POŠTOVANJE PROPISA, U SKLADU SA PRIVREMENIM SMERNICAMA O MERAMA ZA KONTROLU I POŠTOVANJE PROPISA U CILJU UNAPREĐENJA POMORSKE SIGURNOSNE ZAŠTITE (REZOLUCIJA IMO KOMITETA ZA POMORSKU BEZBEDNOST MSC.159(78))
 242. IZVEŠTAJ O STRUČNOM PREGLEDU ŽIČARE I SPECIFIČNE VUČNE INSTALACIJE
 243. IZVEŠTAJ O UTVRĐENOM STANJU VOZILA (u primeni od 5. jula 2018. godine)
 244. IZVEŠTAJ POSADE SPASILAČKOG VAZDUHOPLOVA ZA SKC
 245. IZVEŠTAJ SA PROCENE ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA
 246. IZVEŠTAJ SPASILAČKO-KOORDINACIONOG CENTRA O OPERACIJI TRAGANJA I SPASAVANJA
 247. KARTON ZDRAVSTVENOG PREGLEDA POMORCA
 248. KARTON ZDRAVSTVENOG PREGLEDA ČLANA POSADE BRODA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
 249. LICENCA ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
 250. LISTICA ZA OZNAČAVANJE NAROČITE POŠILJKE
 251. Obrazac 5. - ZAPISNIK O PRAKTIČNOM ISPITU
 252. Obrazac - PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA UNAPREĐENJA ZNANJA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
 253. Obrazac - PROZIVNIK POLAZNIKA SEMINARA UNAPREĐENJA ZNANJA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
 254. Obrazac - REGISTAR O POLAGANJU ISPITA UNAPREĐENJA ZNANJA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I IZDATIH UVERENJA
 255. Obrazac - REGISTAR UPISA POLAZNIKA SEMINARA UNAPREĐENJA ZNANJA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I IZDATIH POTVRDA
 256. Obrazac - UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU UNAPREĐENJA ZNANJA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
 257. Obrazac - ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITA UNAPREĐENJA ZNANJA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
 258. Obrazac 1 - SAOPŠTENJE O VREMENU TRAJANJA IZREČENE MERE ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM EVIDENTIRANE U REGISTRU O IZREČENIM MERAMA VOZAČU
 259. Obrazac 1 - ZAHTEV ZA DAVANJE OBAVEŠTENJA O STANJU BROJA KAZNENIH POENA
 260. OBRAZAC 1 - ZAHTEV ZA ISPITIVANJE PREPRAVLJENIH VOZILA
 261. Obrazac 1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE/ PRODUŽAVANJE VAŽNOSTI/ ZAMENU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE TRAMVAJEM
 262. Obrazac 1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE/ PRODUŽAVANJE VAŽNOSTI/ ZAMENU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE TURISTIČKIM VOZOM
 263. Obrazac 1. - POTVRDA O ZAVRŠENOJ TEORIJSKOJ OBUCI
 264. Obrazac 1. - PRIJAVA ZA POLAGANJE TEORIJSKOG ISPITA
 265. Obrazac 1. - ZAHTEV ZA OBNAVLJANJE/ZAMENU DOZVOLE (LICENCE) ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE
 266. OBRAZAC 18B ODOBRENJE USLOVA LETA
 267. Obrazac 2 - OBAVEŠTENJE O STANJU BROJA KAZNENIH POENA
 268. Obrazac 2 - SAOPŠTENJE O VREMENU TRAJANJA IZREČENE MERE ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM EVIDENTIRANE U REGISTRU O IZREČENIM MERAMA STRANOM VOZAČU
 269. OBRAZAC 2 ZAHTEV ZA ODOBRENJE ORGANIZACIJE
 270. Obrazac 2. - POTVRDA O BROJU ČASOVA TEORIJSKE OBUKE
 271. Obrazac 2. - PRIJAVA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA
 272. OBRAZAC 21 ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA LET
 273. Obrazac 3. - POTVRDA O BROJU ČASOVA DODATNE TEORIJSKE OBUKE
 274. Obrazac 3. - SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE TEORIJSKOG / PRAKTIČNOG ISPITA
 275. OBRAZAC 4 ZAHTEV ZA PRIHVATANJE ODGOVORNOG RUKOVODEĆEG OSOBLJA
 276. Obrazac 4. - POTVRDA O ZAVRŠENOJ PRAKTIČNOJ OBUCI
 277. Obrazac 4. - ZAPISNIK O TEORIJSKOM ISPITU
 278. Obrazac 5 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE TABLICA ZA PRIVREMENO OZNAČAVANJE VOZILA
 279. Obrazac 5. - POTVRDA O BROJU ČASOVA PRAKTIČNE OBUKE
 280. Obrazac 6 - POTVRDA O KORIŠĆENJU TABLICA ZA PRIVREMENO OZNAČAVANJE VOZILA
 281. Obrazac 6. - POTVRDA O BROJU ČASOVA DODATNE PRAKTIČNE OBUKE
 282. OBRAZAC 6A - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJE AM, A1, A2, A
 283. OBRAZAC 6B - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJU B
 284. OBRAZAC 6B1 - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJU B1
 285. OBRAZAC 6C - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJE C, C1
 286. OBRAZAC 6D - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJE D, D1
 287. OBRAZAC 6E - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJE BE, C1E, CE, D1E, DE
 288. OBRAZAC 6F - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJU F
 289. OBRAZAC 6M - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJU M
 290. Obrazac 7. - IZVEŠTAJ O ODRŽANOM TEORIJSKOM / PRAKTIČNOM ISPITU
 291. Obrazac 8. - POTVRDA O POLOŽENOM TEORIJSKOM ISPITU
 292. Obrazac 9. - UVERENJE O POLOŽENOM VOZAČKOM ISPITU
 293. OBRAZAC DCV-ADR-202 - OBRAZAC ZAHTEVA ZA IZDAVANJE/IZMENU/PRODUŽENJE VAŽENJA DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGA ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA/DOZVOLE ZA SAMOOPSLUŽIVANJE
 294. OBRAZAC DOZVOLE ZA OBAVLJANJE KONTROLE PRISTUPA, PREGLEDA OBEZBEĐIVANJA, NADGLEDANJE I PATROLIRANJE
 295. OBRAZAC DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGA ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA
 296. OBRAZAC DOZVOLE ZA SAMOOPSLUŽIVANJE
 297. OBRAZAC EASA FORM 143 ISSUE 1 POTVRDA O PRAVU NA OBUČAVANJE (Piloti aviona)
 298. OBRAZAC EASA FORM 143 ISSUE 1 POTVRDA O PRAVU NA OBUČAVANJE (Piloti balona)
 299. OBRAZAC EASA FORM 143 ISSUE 1 POTVRDA O PRAVU NA OBUČAVANJE (Piloti jedrilica)
 300. OBRAZAC EVIDENCIJE POLAZAKA I DOLAZAKA AUTOBUSA
 301. OBRAZAC EVIDENCIJE USPINJAČA
 302. OBRAZAC EVIDENCIJE VISEĆIH ŽIČARA
 303. OBRAZAC EVIDENCIJE VUČNICA
 304. Obrazac IZJAVA VLASNIKA/KORISNIKA ULTRALAKOG VAZDUHOPLOVA
 305. OBRAZAC IZVEŠTAJA O PREGLEDU POVRŠINA ZA KRETANJE VAZDUHOPLOVA I SISTEMA SVETLOSNOG OBELEŽAVANJA
 306. OBRAZAC PLOČE SA RASPOREDOM RADNOG VREMENA NA BRODU
 307. Obrazac POTVRDA (vozila vrste L, O, T)
 308. Obrazac POTVRDA (vozila vrste M i N)
 309. Obrazac POTVRDA O PRIJEMU ORUŽJA I MUNICIJE U JAVNOM AVIO-TRANSPORTU
 310. Obrazac POTVRDA O ZAVRŠENOM OBAVEZNOM SEMINARU UNAPREĐENJA ZNANJA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
 311. Obrazac PRIJAVA ZA OBAVEZAN SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
 312. Obrazac Prilog 1- REGISTAR OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE
 313. Obrazac Prilog 1a. - DNEVNIK PRIPREMNE NASTAVE ZA KANDIDATA ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE
 314. Obrazac Prilog 1b. - PROZIVNIK PRIPREMNE NASTAVE ZA KANDIDATA ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE
 315. Obrazac Prilog 2 - DNEVNIK TEORIJSKE OBUKE
 316. Obrazac Prilog 3 - KNJIGA PRAKTIČNE OBUKE INSTRUKTORA VOŽNJE
 317. Obrazac Prilog 4- EVIDENCIJA IZDATIH KNJIGA PRAKTIČNE OBUKE INSTRUKTORA VOŽNJE
 318. Obrazac Prilog 5 - KNJIŽICA OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČE
 319. Obrazac Prilog 6 - IZVEŠTAJ O OBAVLJENOM OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE
 320. OBRAZAC REDA VOŽNJE u međumesnom prevozu
 321. Obrazac RS-24 - POTVRDA O PLOVIDBENOSTI
 322. Obrazac RS-24a - POTVRDA O PROVERI PLOVIDBENOSTI
 323. Obrazac RS-25 - OGRANIČENA POTVRDA O PLOVIDBENOSTI
 324. Obrazac RS-52 - IZJAVA O USKLAĐENOSTI VAZDUHOPLOVA
 325. Obrazac RS-53 - POTVRDA O SPREMNOSTI ZA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA
 326. Obrazac RS-55 - DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZACIJE ZA PROIZVODNJU
 327. Obrazac RS-83 - DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZACIJE ZA PROJEKTOVANJE
 328. Obrazac RS-90 - POTVRDA O TIPU
 329. Obrazac RS-91 - DODATNA POTVRDA O TIPU
 330. OBRAZAC UPISNIKA IZDATIH ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI POMORSKE KOMPANIJE
 331. Obrazac UVERENJE O ISPITIVANJU VOZILA - KONTROLISANJE VOZILA KOJE SE UVOZI KAO UPOTREBLJAVANO
 332. OBRAZAC ZA DODELJIVANJE IMO JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIONOG BROJA KOMPANIJE
 333. OBRAZAC ZA DODELJIVANJE IMO JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIONOG BROJA REGISTROVANOG VLASNIKA POMORSKOG BRODA
 334. OBRAZAC ZA ELEKTRONSKU RAZMENU PODATAKA U VEZI IMO JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIONOG BROJA
 335. OBRAZAC ZA KOREKTIVNU MERU DCV
 336. Obrazac ZAHTEV ZA ISPITIVANJE (KONTROLISANJE) UPOTREBLJAVANOG VOZILA KOJE SE UVOZI U REPUBLIKU SRBIJU
 337. Obrazac ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE (LICENCE) ZA ISPITIVAČA/OBNAVLJANJE DOZVOLE (LICENCE) ZA ISPITIVAČA/ZAMENU DOZVOLE (LICENCE) ZA ISPITIVAČA
 338. Obrazac ZAHTEV ZA IZDAVANJE/OBNAVLJANJE/ZAMENU DOZVOLE (LICENCE) ZA INSTRUKTORA VOŽNJE
 339. OBRAZAC ZAHTEVA ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA DOZVOLE ZA OBAVLJANJE KONTROLE PRISTUPA, PREGLEDA OBEZBEĐIVANJA, NADGLEDANJE I PATROLIRANJE
 340. OBRAZAC ZAPISA O SATIMA ODMORA POMORCA
 341. ODOBRENJE ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA UPRAVLJANJE VOZILOM VATROGASNE SLUŽBE ILI VOZILOM ORGANA ZA OČUVANJE JAVNOG REDA I MIRA, ODNOSNO ODBRANE
 342. PEL 100 ZAHTEV ZA VANREDNI TERMIN TEORIJSKOG ISPITA (Inženjeri letači)
 343. PEL 100 ZAHTEV ZA VANREDNI TERMIN TEORIJSKOG ISPITA (Kabinsko osoblje)
 344. PEL 100 ZAHTEV ZA VANREDNI TERMIN TEORIJSKOG ISPITA (Letači ostalih vazduhoplova)
 345. PEL 5(P) - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA DOZVOLE/AUTORIZACIJE (PADOBRANCA)
 346. PEL N104(P) - POTVRDA O PRAVU NA OBUČAVANJE
 347. PEL-103 ARB&AS IZVEŠTAJ SA PRAKTIČNOG ISPITA ZA POSEBNE POSLOVE (AKROBATSKO LETENJE I AVIO-TRETIRANJE)
 348. PODACI O LICENCI ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
 349. POPIS IZMENA TRAJNOG ZAPISA O BRODU
 350. POSEBNA DOZVOLA ZA PREVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
 351. POTVRDA O AKTIVNOSTIMA VOZAČA
 352. POTVRDA O IZVRŠENOM FORENZIČKOM PREGLEDU
 353. POTVRDA O IZVRŠENOM UTISKIVANJU
 354. POTVRDA O OBAVLJENOJ KONTROLI BRODSKE APOTEKE, ORMARIĆA/KUTIJE SA LEKOVIMA I KUTIJE PRVE POMOĆI ZA ČAMCE ZA SPAŠAVANJE
 355. POTVRDA O ODOBRENJU ZA RAD ISPITNE INSTITUCIJE
 356. POTVRDA O ODOBRENJU ZA RAD PROIZVOĐAČA
 357. POTVRDA O ODOBRENJU ZA RAD USLUŽNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
 358. POTVRDA O PRAVU NA OBUČAVANJE AERODROMSKIH DISPEČERA
 359. POTVRDA O PRAVU NA OBUČAVANJE OSOBLJA KOJE KONTROLIŠE ISPRAVNOST POVRŠINA ZA KRETANJE VAZDUHOPLOVA
 360. POTVRDA O PRAVU NA OBUČAVANJE OSOBLJA KOJE PRUŽA USLUGE ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA
 361. POTVRDA O SAOBRAZNOSTI
 362. POTVRDA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI VOZILA (u primeni od 5. jula 2018. godine)
 363. POTVRDA O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI VRŠE MEĐUNARODNI PREVOZ PUTNIKA ZA SOPSTVENE POTREBE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
 364. POTVRDA O ZAVRŠENOJ OBAVEZNOJ OBUCI ZA STICANJE POČETNOG CPC
 365. POTVRDA O ZAVRŠENOJ OBUCI ZA VOZAČA TRAMVAJA
 366. POTVRDA O ZAVRŠENOJ OBUCI ZA VOZAČA TURISTIČKOG VOZA
 367. POTVRDA O ZAVRŠENOJ PERIODIČNOJ OBUCI NA OBAVEZNIM SEMINARIMA UNAPREĐENJA ZNANJA
 368. POTVRDA O ZAVRŠENOM KURSU IZ POMORSKE MEDICINE
 369. POTVRDA O ZAVRŠENOM KURSU ZA STICANJE ZNANJA POTREBNOG ZA VRŠENJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ČLANOVA POSADE BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
 370. POZITIVNI IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VOZILA
 371. PREDLOG ZA PRIVREMENI ISPIS POMORSKOG BRODA IZ MEĐUNARODNOG UPISNIKA POMORSKIH BRODOVA
 372. PREDLOG ZA PRIVREMENI UPIS POMORSKOG BRODA U MEĐUNARODNI UPISNIK POMORSKIH BRODOVA
 373. PRETPOLETNI IZVEŠTAJ SKC SPASILAČKIM VAZDUHOPLOVIMA
 374. PRIJAVA ZA POHAĐANJE OBUKE ZA VOZAČA TRAMVAJA
 375. PRIJAVA ZA POHAĐANJE OBUKE ZA VOZAČA TURISTIČKOG VOZA
 376. PRIJAVA za pohađanje pripremne nastave za predavača teorijske obuke, odnosno za polaganje stručnog ispita za predavača teorijske obuke
 377. PRIJAVA ZA POHAĐANJE SEMINARA UNAPREĐENJA ZNANJA ZA TEHNIČARA U RADIONICI ZA TAHOGRAFE
 378. PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA VOZAČA TRAMVAJA
 379. PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA VOZAČA TURISTIČKOG VOZA
 380. PROCENJENI UKUPNI PRIHODI I TROŠKOVI POTREBNI ZA IZRAČUNAVANJE NADOKNADE
 381. PUTNI LIST za domaći vanlinijski prevoz putnika
 382. PUTNI LIST za međunarodni vanlinijski prevoz putnika
 383. RADNI NALOG, održavanje podsistema energija
 384. REGISTAR IZDATIH ODOBRENJA AKREDITOVANIM INSTITUCIJAMA
 385. REGISTAR IZDATIH OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI ČLANOVA POSADE BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
 386. REGISTAR PREGLEDANIH VOZILA (u primeni od 5. jula 2018. godine)
 387. REGISTAR UTISNUTIH IDENTIFIKACIONIH OZNAKA KOJE VODI PRAVNO LICE
 388. REGISTRACIONI LIST ZA MOTORNO-PRIKLJUČNO VOZILO
 389. REGISTRI IZDATIH POMORSKIH OVLAŠĆENJA
 390. SERTIFIKAT O BEZBEDNOSTI INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE ZA PREVOZ
 391. SERTIFIKAT O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ
 392. SERTIFIKAT O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE INFRASTRUKTUROM INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE
 393. SERTIFIKAT O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM
 394. SVEDOČANSTVO KOJIM SE POTVRĐUJE DA SU OSIGURANJE ILI DRUGO FINANSIJSKO JEMSTVO NA SNAZI U ODNOSU NA POMORSKI BROD RADI POKRIĆA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ZBOG SMRTI ILI TELESNE POVREDE PUTNIKA
 395. SVEDOČANSTVO KOJIM SE POTVRĐUJE DA SU OSIGURANJE ILI DRUGO FINANSIJSKO JEMSTVO NA SNAZI U ODNOSU NA POMORSKI BROD RADI POKRIĆA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ZBOG SMRTI ILI TELESNE POVREDE
 396. TRAJNI ZAPIS O BRODU
 397. UKUPAN IZNOS NADOKNADE ZA OBAVEZU JAVNOG PREVOZA SA TROŠKOVIMA PRISTUPA INFRASTRUKTURI
 398. UKUPNI PRIHODI I TROŠKOVI PREVOZA PUTNIKA
 399. UPISNIK LEKOVA I MEDICINSKE OPREME NA POMORSKOM BRODU - KATEGORIJA PLOVIDBE A
 400. UPISNIK LEKOVA I MEDICINSKE OPREME NA POMORSKOM BRODU - KATEGORIJA PLOVIDBE B
 401. UPISNIK LEKOVA I MEDICINSKE OPREME NA POMORSKOM BRODU - KATEGORIJA PLOVIDBE C
 402. UPISNIK ŽIČARE
 403. UVERENJE O ISPITIVANJU VOZILA
 404. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika
 405. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU za sticanje ovlašćenja o stručnoj osposobljenosti za zapovednika plovila/o posebnoj osposobljenosti za plovidbu uz pomoć radara na simulatoru
 406. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA VOZAČA TRAMVAJA
 407. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA VOZAČA TURISTIČKOG VOZA
 408. UVERENJE O POLOŽENOM PRAKTIČNOM DELU ISPITA za sticanje ovlašćenja o stručnoj osposobljenosti za zapovednika plovila/o posebnoj osposobljenosti za plovidbu uz pomoć radara na simulatoru
 409. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE
 410. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA ŽIČARE
 411. UVERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI POMORCA
 412. UVERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ČLANA POSADE BRODA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
 413. VREMENSKA DOZVOLA ZA OBAVLJANJE VANREDNOG PREVOZA
 414. ZAHTEV ZA DIREKTNO ODOBRENJE OBUKE ZA TIP VAZDUHOPLOVA ZA PART 66
 415. ZAHTEV ZA ISPLATU NAKNADE ZA SPROVEDENU PROCENU STRUČNOSTI STUDENTATA KONTROLORA I KONTROLORA LETENJA
 416. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
 417. ZAHTEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA LICENCE ZA PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
 418. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PREVOZ
 419. ZAHTEV ZA IZDAVANJE NALEPNICE ZA LAKO ELEKTRIČNO VOZILO - FIZIČKO LICE
 420. ZAHTEV ZA IZDAVANJE NALEPNICE ZA LAKO ELEKTRIČNO VOZILO - PRAVNO LICE
 421. ZAHTEV ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI, OVERE ILI OVLAŠĆENJA O EKVIVALENTNOJ OSPOSOBLJENOSTI
 422. ZAHTEV ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI
 423. ZAHTEV ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA PRAVNOM LICU ZA IZDAVANJE REGISTRACIONIH NALEPNICA
 424. ZAHTEV ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA PRAVNOM LICU ZA IZDAVANJE TABLICA ZA PRIVREMENO OZNAČAVANJE VOZILA I POTVRDA O NJIHOVOM KORIŠĆENJU
 425. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O VAŽENJU PART 66 DOZVOLE
 426. ZAHTEV ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE ZA PREVOZ
 427. ZAHTEV ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ
 428. ZAHTEV ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE INFRASTRUKTUROM INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE
 429. ZAHTEV ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTUKTUROM
 430. ZAHTEV ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE, IZDAVANJE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE, IZDAVANJE NOVE VOZAČKE DOZVOLE, ODNOSNO NOVE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE I ZAMENU INOSTRANE VOZAČKE DOZVOLE ZA VOZAČKU DOZVOLU REPUBLIKE SRBIJE
 431. ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA ZA TEHNIČARA U RADIONICI ZA TAHOGRAFE
 432. ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA ZA TIP VAZDUHOPLOVA ZA PART 66
 433. ZAHTEV ZA PREGLED AUTOBUSA PRILIKOM ORGANIZOVANOG PREVOZA DECE
 434. ZAHTEV ZA PRIBAVLJANJE PODATKA IZ EVROPSKE BAZE PODATAKA O DOGAĐAJIMA
 435. ZAHTEV ZA SPROVOĐENJE PONOVNOG POSTUPKA UTVRĐIVANJA KATEGORIJE AUTOBUSKE STANICE
 436. ZAHTEV ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR - PODNOSILAC ZAHTEVA FIZIČKO LICE
 437. ZAHTEV ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR - PODNOSILAC ZAHTEVA PRAVNO LICE I PREDUZETNIK
 438. ZAHTEV ZA UPIS U UPISNIK BRODOVA
 439. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE ID OZNAKE
 440. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE KATEGORIJE AUTOBUSKE STANICE
 441. ZAPISNIK KOMISIJE O UTVRĐIVANJU KATEGORIJE AUTOBUSKE STANICE
 442. ZAPISNIK O DEMONTAŽI DIGITALNOG TAHOGRAFA
 443. ZAPISNIK O KALIBRACIJI DIGITALNOG TAHOGRAFA
 444. ZAPISNIK O KONTROLI TAHOGRAFA
 445. ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITA ZA TEHNIČARA U RADIONICI ZA TAHOGRAFE
 446. ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITA ZA VOZAČA TRAMVAJA
 447. ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITA ZA VOZAČA TURISTIČKOG VOZA
 448. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE
 449. ZAPISNIK O PREGLEDU "SMART" TAHOGRAFA
 450. ZAPISNIK O PREGLEDU ANALOGNOG TAHOGRAFA
 451. ZAPISNIK O UGRADNJI I OPRAVCI TAHOGRAFA
 452. ZAPISNIK O VRŠENJU TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA (u primeni od 5. jula 2018. godine)