Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Finansijski izvestaji


 1. BILANS STANJA BERZE
 2. BILANS STANJA BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 3. BILANS STANJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
 4. BILANS STANJA - IZVEŠTAJ O NETO IMOVINI za dobrovoljne penzijske fondove
 5. BILANS STANJA OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA/ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 6. BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
 7. BILANS STANJA za banke
 8. BILANS STANJA ZA CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI
 9. BILANS STANJA za davaoce finansijskog lizinga
 10. BILANS STANJA za druga pravna lica
 11. BILANS STANJA za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 12. BILANS STANJA za Narodnu banku Srbije
 13. BILANS STANJA za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 14. BILANS STANJA ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 15. BILANS USPEHA BERZE
 16. BILANS USPEHA BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 17. BILANS USPEHA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
 18. BILANS USPEHA OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA/ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 19. BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
 20. BILANS USPEHA za banke
 21. BILANS USPEHA ZA CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI
 22. BILANS USPEHA za davaoce finansijskog lizinga
 23. BILANS USPEHA za dobrovoljne penzijske fondove
 24. BILANS USPEHA za druga pravna lica
 25. BILANS USPEHA za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 26. BILANS USPEHA za Narodnu banku Srbije
 27. BILANS USPEHA za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 28. BILANS USPEHA ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 29. IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU BERZE
 30. IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 31. IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
 32. IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU za banke
 33. IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU ZA CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI
 34. IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU za davaoce finansijskog lizinga
 35. IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 36. IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU za Narodnu banku Srbije
 37. IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 38. IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 39. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU BERZE
 40. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 41. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
 42. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU za banke
 43. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI
 44. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU za davaoce finansijskog lizinga
 45. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU za društva za osiguranje
 46. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 47. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU za Narodnu banku Srbije
 48. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 49. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 50. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
 51. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI za dobrovoljne penzijske fondove
 52. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NETO IMOVINE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA/ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 53. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BERZE
 54. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 55. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
 56. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA/ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 57. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
 58. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za banke
 59. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI
 60. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za davaoce finansijskog lizinga
 61. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za dobrovoljne penzijske fondove
 62. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 63. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za Narodnu banku Srbije
 64. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 65. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 66. OBRAČUN KAPITALA društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
 67. Obrazac IZV-1 - PODACI O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
 68. OBRAZAC IZV-2A - PODACI O IZVRŠENIM REVIZIJAMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
 69. OBRAZAC IZV-2B - PODACI O UKUPNOM BROJU POTPISANIH REVIZORSKIH IZVEŠTAJA ZA SVAKOG LICENCIRANOG OVLAŠĆENOG REVIZORA
 70. Obrazac 9 - IZVEŠTAJ O ULAGANJIMA ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA U POVEZANA LICA
 71. OBRAZAC BU - BILANS USPEHA PREDUZETNIKA KOJI KNJIGE VODI PO SISTEMU PROSTOG KNJIGOVODSTVA
 72. Obrazac GP - EVIDENCIJA O GOTOVIM PROIZVODIMA
 73. Obrazac PM - EVIDENCIJA O KUPOVINI, PRERADI, PROIZVODNJI I PROMETU PROIZVODA OD PLEMENITIH METALA I DRAGOG KAMENJA
 74. Obrazac KR-1 - EVIDENCIJA PRODATE, ISPLAĆENE I VRAĆENE KOMISIONE ROBE
 75. Obrazac KL - KALKULACIJA PRODAJNE CENE
 76. Obrazac KPO - KNJIGA O OSTVARENOM PROMETU PAUŠALNO OPOREZOVANIH OBVEZNIKA
 77. Obrazac PK - 2 - KNJIGA OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA
 78. Obrazac DPU - LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA
 79. OBRAZAC PI - POTVRDA O IZVRŠENOJ USLUZI NA DORADI MATERIJALA I POPRAVCI PROIZVODA (ZA USLUŽNE DELATNOSTI)
 80. OBRAZAC PM-1 - POTVRDA O KUPOVINI I ZAMENI PLEMENITIH METALA I DRAGOG KAMENJA
 81. Obrazac PK - 1 - POSLOVNA KNJIGA PRIHODA I RASHODA
 82. Obrazac KR - PRIJEMNI - EVIDENCIONI LIST KOMISIONE ROBE
 83. STATISTIČKI IZVEŠTAJ BERZE
 84. STATISTIČKI IZVEŠTAJ BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 85. STATISTIČKI IZVEŠTAJ DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
 86. STATISTIČKI IZVEŠTAJ OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM/OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA/ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 87. STATISTIČKI IZVEŠTAJ za banke
 88. STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI
 89. STATISTIČKI IZVEŠTAJ za davaoce finansijskog lizinga
 90. STATISTIČKI IZVEŠTAJ za druga pravna lica
 91. STATISTIČKI IZVEŠTAJ za društva za osiguranje
 92. STATISTIČKI IZVEŠTAJ za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljne penzijske fondove
 93. STATISTIČKI IZVEŠTAJ za Narodnu banku Srbije
 94. STATISTIČKI IZVEŠTAJ za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 95. STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 96. ZAHTEV ZA PRENOS SREDSTAVA SA INDIVIDUALNOG RAČUNA ČLANA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA