Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Sport


 1. EVIDENCIONI LIST ČLANA SPORTSKOG UDRUŽENJA/SPORTSKOG DRUŠTVA/SPORTSKOG SAVEZA - PRAVNOG LICA
 2. EVIDENCIONI LIST ČLANA SPORTSKOG UDRUŽENJA - FIZIČKOG LICA
 3. IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA za stipendiranje sportskog usavršavanja perspektivnih i mladih talentovanih sportista amatera (Grad Beograd)
 4. IZVEŠTAJ O ODOBRENIM PROGRAMIMA I PROJEKTIMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA (AUTONOMNA POKRAJINA)
 5. IZVEŠTAJ O ODOBRENIM PROGRAMIMA I PROJEKTIMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA (JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE)
 6. IZVEŠTAJ O ODOBRENIM PROGRAMIMA I PROJEKTIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ JAVNIH PRIHODA REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE ILI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I OD STRANE JAVNIH PREDUZEĆA
 7. IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM PROGRAMIMA I PROJEKTIMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA (AUTONOMNA POKRAJINA)
 8. IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM PROGRAMIMA I PROJEKTIMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA (JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE)
 9. IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM PROGRAMIMA I PROJEKTIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ JAVNIH PRIHODA REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE ILI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I OD STRANE JAVNIH PREDUZEĆA
 10. OBRAZAC 10 - VREDNOVANJE (OCENA) PREDLOŽENOG PROGRAMA
 11. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG SPORTSKOG ISPITA
 12. OBRAZAC 11 - IZJAVA O PARTNERSTVU
 13. Obrazac 1 - IZVEŠTAJ SPORTSKO MEDICINSKOG PREGLEDA O OPŠTOJ ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI
 14. OBRAZAC 1 - PREDLOG GODIŠNJIH PROGRAMA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA
 15. OBRAZAC 2 - PREDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA KOJIM SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA KROZ IZGRADNJU, OPREMANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA
 16. Obrazac 2 - UPITNIK O LIČNIM PODACIMA, SPORTSKOJ I MEDICINSKOJ ANAMNEZI
 17. OBRAZAC 3 - PREDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA ORGANIZACIJE U OBLASTI SPORTA KOJIM SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA KROZ DAVANJE STIPENDIJA I NOVČANIH NAGRADA
 18. Obrazac 3 - SAGLASNOST ZA TEST SA FIZIČKIM OPTEREĆENJEM
 19. Obrazac 4 - OCENA ZDRAVSTVENOG STANJA I FIZIČKE SPOSOBNOSTI SPORTISTE
 20. OBRAZAC 4 - PREDLOG POSEBNOG PROGRAMA KOJIM SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA
 21. OBRAZAC 5 - TABELA VREDNOVANJA KVALITETA GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA
 22. OBRAZAC 6 - TABELA VREDNOVANJA KVALITETA GODIŠNJEG PROGRAMA KATEGORISANIH SPORTSKIH ORGANIZACIJA
 23. OBRAZAC 7 - ZAVRŠNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA
 24. OBRAZAC 8 - ZAVRŠNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA IZGRADNJE, OPREMANJA, ODRŽAVANJA SPORTSKOG OBJEKTA
 25. OBRAZAC 9 - PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA
 26. OBRAZAC BR. 1 - TABELA KATEGORIZACIJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA
 27. OBRAZAC BR. 2 - UPITNIK ZA KATEGORIZACIJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA
 28. Obrazac - EVIDENCIONA PRIJAVA O SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA, SPORTSKIM SAVEZIMA, SPORTSKIM DRUŠTVIMA I SPORTSKIM CENTRIMA
 29. OBRAZAC PRILOG BROJ 1A - RANG TAKMIČENJA I REZULTATI - EKIPNI SPORTOVI (Grad Subotica)
 30. OBRAZAC PRILOG BROJ 1B - RANG TAKMIČENJA I REZULTATI - POJEDINAČNI SPORTOVI (Grad Subotica)
 31. OBRAZAC PRILOG BROJ 2 - SPORTSKI STRUČNJACI (Grad Subotica)
 32. OBRAZAC PRILOG BROJ 3 - SPISAK TAKMIČARA (Grad Subotica)
 33. OBRAZAC PRILOG BROJ 4 - REPREZENTATIVCI SRBIJE (Grad Subotica)
 34. OBRAZAC PRILOG BROJ 5A - OSVOJENA TITULA PRVAKA - EKIPNI SPORTOVI (Grad Subotica)
 35. OBRAZAC PRILOG BROJ 5B - OSVOJENA TITULA PRVAKA - POJEDINAČNI SPORTOVI (Grad Subotica)
 36. OBRAZAC PRILOG BROJ 5C - MASOVNOST - RAD SA MLADIMA (Grad Subotica)
 37. OBRAZAC PRILOG BROJ 6 - TROŠKOVI PREVOZA, SMEŠTAJA I ISHRANE NA TAKMIČENJIMA (Grad Subotica)
 38. OBRAZAC PRILOG BROJ 7 - SPORTSKE ORGANIZACIJE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD (Grad Subotica)
 39. OCENA ZDRAVSTVENOG STANJA I FIZIČKE SPOSOBNOSTI SPORTISTE/SPORTSKOG STRUČNJAKA
 40. PODACI O GRADSKOM GRANSKOM SPORTSKOM SAVEZU SA SPISKOM SPORTISTA PREDLOŽENIH ZA STIPENDIRANJE SPORTSKOG USAVRŠAVANJA PERSPEKTIVNIH I MLADIH TALENTOVANIH SPORTISTA AMATERA (Grad Beograd)
 41. PODACI O SPORTISTI ZA KOJEG SE PREDLAŽE DODELA STIPENDIJE (Grad Beograd)
 42. PREGLEDNI LIST ČLANOVA SPORTSKOG UDRUŽENJA/SPORTSKOG DRUŠTVA/SPORTSKOG SAVEZA - PRAVNOG LICA
 43. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG SPORTSKOG ISPITA
 44. PRISTANAK NA TESTIRANJE FIZIČKIM OPTEREĆENJEM
 45. SPISAK SPORTISTA PREDLOŽENIH ZA STIPENDIRANJE SPORTSKOG USAVRŠAVANJA PERSPEKTIVNIH I MLADIH TALENTOVANIH SPORTISTA AMATERA (Grad Beograd)
 46. SPORTSKO-MEDICINSKI UPITNIK
 47. SPORTSKO-MEDICINSKI UPITNIK, KRAĆA FORMA
 48. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM SPORTSKOM ISPITU
 49. UVERENJE O ZAVRŠENOM STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU U OBLASTI SPORTA