Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Berza, Centralni registar i Komisija za HOV

Republika SRBIJA

 1. DRUŠTVA ZA OSIGURANJE (VLASNIČKE I NEVLASNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI)
 2. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI - DODATAK (CR-G1-d)
 3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU INVESTICIONOG DRUŠTVA - DODATAK (ID-G1-d)
 4. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ORGANIZATORA TRŽIŠTA - DODATAK (OT-G1-d)
 5. INFORMATOR - BANKE - OBRAZAC BB-PO-L-AD-B
 6. INFORMATOR - DRŽAVNE HARTIJE - OBRAZAC BB-PO-L-DHOV
 7. INFORMATOR - OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA - OBRAZAC BB-PO-L-AD-O
 8. INFORMATOR - PRIVREDNA DRUŠTVA - OBRAZAC BB-PO-L-AD
 9. IZJAVA LICA KOJE ĆE RUKOVODITI POSLOVIMA OGRANKA, ODNOSNO NEPOSREDNIM PRUŽANJEM USLUGA POVEZANIH S DIGITALNIM TOKENIMA U STRANOJ DRŽAVI
 10. IZJAVA O POREKLU KAPITALA - FIZIČKO LICE
 11. IZJAVA O POREKLU KAPITALA - PRAVNO LICE
 12. IZJAVA ČLANA UPRAVE/RUKOVODIOCA PRUŽAOCA USLUGA POVEZANIH S DIGITALNIM TOKENIMA
 13. IZVEŠTAJ O ISHODU JAVNE PONUDE ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI
 14. IZVEŠTAJ O ISHODU JAVNE PONUDE ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI
 15. IZVEŠTAJ O ISHODU JAVNE PONUDE ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI
 16. IZVEŠTAJ O ISHODU JAVNE PONUDE ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI
 17. IZVEŠTAJ O OBRAČUNU KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA
 18. IZVEŠTAJ O OBRAČUNU KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM
 19. KREDITNE INSTITUCIJE (VLASNIČKE I NEVLASNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI)
 20. MESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI (CR-M1)
 21. MESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU INVESTICIONOG DRUŠTVA (ID-M1)
 22. MESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ORGANIZATORA TRŽIŠTA (OT-M1)
 23. NEFINANSIJSKI SUBJEKTI (NEVLASNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI)
 24. NEFINANSIJSKI SUBJEKTI (VLASNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI)
 25. OBEZBEĐENI SUBJEKTI POSEBNE NAMENE KOJI IZDAJU HARTIJE OD VREDNOSTI
 26. Obrazac 2 - ELEMENTI POSEBNOG UGOVORA ZA REVERZNU REPO TRANSAKCIJU - REPO PRODAJU HOV
 27. Obrazac 2a - ELEMENTI POSEBNOG UGOVORA ZA REPO TRANSAKCIJU - REPO KUPOVINU HOV
 28. Obrazac 3 - ELEMENTI POSEBNOG UGOVORA ZA TRAJNU KUPOVINU/PRODAJU HOV
 29. OBRAZAC DEPONOVANOG KVALIFIKOVANOG SERTIFIKATA
 30. OBRAZAC INS - OBAVEŠTENJE
 31. OBRAZAC MIN KAP - DT - IZVEŠTAJ O MINIMALNOM KAPITALU
 32. Obrazac Upitnika SPN/FT
 33. OVLAŠĆENJE za podnošenje zahteva za korišćenje kratkoročnih kredita koje odobrava Narodna banka Srbije
 34. PODACI KOJE BANKA DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE RADI OBAVLJANJA POSLOVA PREKO VEB-PLATFORME
 35. PODACI O FIZIČKOM LICU OSNIVAČU ROBNE BERZE
 36. PODACI O KADROVSKOJ OSPOSOBLJENOSTI ROBNE BERZE
 37. PODACI O PRAVNOM LICU OSNIVAČU ROBNE BERZE
 38. POTVRDA O PRIHVATANJU ZAHTEVA BANKE ZA KORIŠĆENJE KRATKOROČNOG KREDITA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI
 39. SAGLASNOST ZA PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA NARODNE BANKE SRBIJE
 40. UGOVOR O PRISTUPANJU AUKCIJSKOJ PLATFORMI
 41. UPITNIK ZA LICE PREDLOŽENO ZA ČLANA UPRAVE/ZASTUPNIKA ROBNE BERZE
 42. ZAHTEV ZA DAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA
 43. ZAHTEV ZA DAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH S DIGITALNIM TOKENIMA
 44. ZAHTEV ZA DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI NA IZBOR/IMENOVANJE ČLANA UPRAVE/ZASTUPNIKA ROBNE BERZE
 45. ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA OPŠTA AKTA ROBNE BERZE
 46. ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE OGRANKA U STRANOJ DRŽAVI ILI NEPOSREDNO PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH S DIGITALNIM TOKENIMA U STRANOJ DRŽAVI
 47. ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE KRATKOROČNOG KREDITA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI
 48. ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE KREDITA ZA LIKVIDNOST
 49. ZAHTEV ZA PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA NARODNE BANKE SRBIJE
 50. ZATVORENI FONDOVI