Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Berza, Centralni registar i Komisija za HOV

Republika SRBIJA

 1. DOSTAVLJANJE PODATAKA KOJI SE UPISUJU U REGISTAR AIF-OVA
 2. DRUŠTVA ZA OSIGURANJE (VLASNIČKE I NEVLASNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI)
 3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI - DODATAK (CR-G1-d)
 4. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU INVESTICIONOG DRUŠTVA - DODATAK (ID-G1-d)
 5. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ORGANIZATORA TRŽIŠTA - DODATAK (OT-G1-d)
 6. INFORMATOR - BANKE - OBRAZAC BB-PO-L-AD-B
 7. INFORMATOR - DRŽAVNE HARTIJE - OBRAZAC BB-PO-L-DHOV
 8. INFORMATOR - OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA - OBRAZAC BB-PO-L-AD-O
 9. INFORMATOR - PRIVREDNA DRUŠTVA - OBRAZAC BB-PO-L-AD
 10. IZJAVA LICA KOJE ĆE RUKOVODITI POSLOVIMA OGRANKA, ODNOSNO NEPOSREDNIM PRUŽANJEM USLUGA POVEZANIH S DIGITALNIM TOKENIMA U STRANOJ DRŽAVI
 11. IZJAVA O POREKLU KAPITALA - FIZIČKO LICE
 12. IZJAVA O POREKLU KAPITALA - PRAVNO LICE
 13. IZJAVA ČLANA UPRAVE/RUKOVODIOCA PRUŽAOCA USLUGA POVEZANIH S DIGITALNIM TOKENIMA
 14. IZVEŠTAJ O ISHODU JAVNE PONUDE ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI
 15. IZVEŠTAJ O ISHODU JAVNE PONUDE ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI
 16. IZVEŠTAJ O ISHODU JAVNE PONUDE ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI
 17. IZVEŠTAJ O ISHODU JAVNE PONUDE ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI
 18. IZVEŠTAJ O OBRAČUNU KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA
 19. IZVEŠTAJ O OBRAČUNU KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM
 20. KREDITNE INSTITUCIJE (VLASNIČKE I NEVLASNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI)
 21. MESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI (CR-M1)
 22. MESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU INVESTICIONOG DRUŠTVA (ID-M1)
 23. MESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ORGANIZATORA TRŽIŠTA (OT-M1)
 24. NEFINANSIJSKI SUBJEKTI (NEVLASNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI)
 25. NEFINANSIJSKI SUBJEKTI (VLASNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI)
 26. OBEZBEĐENI SUBJEKTI POSEBNE NAMENE KOJI IZDAJU HARTIJE OD VREDNOSTI
 27. Obrazac 2 - ELEMENTI POSEBNOG UGOVORA ZA REVERZNU REPO TRANSAKCIJU - REPO PRODAJU HOV
 28. Obrazac 2a - ELEMENTI POSEBNOG UGOVORA ZA REPO TRANSAKCIJU - REPO KUPOVINU HOV
 29. Obrazac 3 - ELEMENTI POSEBNOG UGOVORA ZA TRAJNU KUPOVINU/PRODAJU HOV
 30. OBRAZAC DEPONOVANOG KVALIFIKOVANOG SERTIFIKATA
 31. OBRAZAC INS - OBAVEŠTENJE
 32. OBRAZAC MIN KAP - DT - IZVEŠTAJ O MINIMALNOM KAPITALU
 33. Obrazac Upitnika SPN/FT
 34. OVLAŠĆENJE za podnošenje zahteva za korišćenje kratkoročnih kredita koje odobrava Narodna banka Srbije
 35. PODACI KOJE BANKA DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE RADI OBAVLJANJA POSLOVA PREKO VEB-PLATFORME
 36. PODACI O FIZIČKOM LICU OSNIVAČU ROBNE BERZE
 37. PODACI O KADROVSKOJ OSPOSOBLJENOSTI ROBNE BERZE
 38. PODACI O PRAVNOM LICU OSNIVAČU ROBNE BERZE
 39. POTVRDA O PRIHVATANJU ZAHTEVA BANKE ZA KORIŠĆENJE KRATKOROČNOG KREDITA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI
 40. SAGLASNOST ZA PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA NARODNE BANKE SRBIJE
 41. TROMESEČNI STATISTIČKI IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBAVEZAMA INVESTICIONIH FONDOVA, PO SEKTORIMA (OBRAZAC SRB-IF)
 42. UGOVOR O PRISTUPANJU AUKCIJSKOJ PLATFORMI
 43. UPITNIK ZA LICE PREDLOŽENO ZA ČLANA UPRAVE/ZASTUPNIKA ROBNE BERZE
 44. ZAHTEV ZA DAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA
 45. ZAHTEV ZA DAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH S DIGITALNIM TOKENIMA
 46. ZAHTEV ZA DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI NA IZBOR/IMENOVANJE ČLANA UPRAVE/ZASTUPNIKA ROBNE BERZE
 47. ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA OPŠTA AKTA ROBNE BERZE
 48. ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE OGRANKA U STRANOJ DRŽAVI ILI NEPOSREDNO PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH S DIGITALNIM TOKENIMA U STRANOJ DRŽAVI
 49. ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA PROMENU AIF-A U UCITS FOND
 50. ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA PROMENU VRSTE AIF-A
 51. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA NUĐENJE UDELA/INVESTICIONIH JEDINICA U AIF-U MALIM INVESTITORIMA U REPUBLICI SRBIJI
 52. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA ORGANIZOVANJE I UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOM KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 53. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA ORGANIZOVANJE I UPRAVLJANJE PRATEĆIM ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOM
 54. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE ZATVORENIM ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOM KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 55. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE ZATVORENIM PRATEĆIM ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOM KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA
 56. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SPAJANJE/PRIPAJANJE AIF-A BEZ SVOJSTVA PRAVNOG LICA
 57. ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE KRATKOROČNOG KREDITA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI
 58. ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE KREDITA ZA LIKVIDNOST
 59. ZAHTEV ZA PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA NARODNE BANKE SRBIJE
 60. ZATVORENI FONDOVI