Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Budžetsko računovodstvo i finansijsko izveštavanje


 1. BILANS PRIHODA I RASHODA, za korisnike budžetskih sredstava, korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 2. BILANS STANJA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 3. BILANS STANJA, za korisnike budžetskih sredstava, korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 4. BILANS uspeha, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 5. DINAMIKA ZAPOSLENIH, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 6. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 7. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 8. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA, za korisnike budžetskih sredstava, korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 9. IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANJIMA, za korisnike budžetskih sredstava, korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 10. IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA, za korisnike budžetskih sredstava, korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 11. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 12. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 13. KREDITNA ZADUŽENOST, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 14. NALOG ZA KUPOVINU ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE I SPISAK OVLAŠĆENIH LICA ZA RASPOLAGANJE ŠTEDNIM OBVEZNICAMA REPUBLIKE SRBIJE U SLUČAJU SPREČENOSTI USLED TEŽE BOLESTI
 15. Obrazac 1 - PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA OPŠTINE (GRADA)
 16. Obrazac 2 - RASHODI I IZDACI BUDŽETA OPŠTINE (GRADA) PO EKONOMSKOJ I FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI
 17. Obrazac 2a - TRANSFERI ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE - ANALITIKA PREMA VRSTI RASHODA I IZDATAKA
 18. Obrazac 3 - OBRAČUN SUFICITA / DEFICITA SA RAČUNOM FINANSIRANJA
 19. Obrazac 4 - PLATE I BROJ ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
 20. Obrazac 5 - NIVO ZADUŽENOSTI OPŠTINE (GRADA)
 21. Obrazac MESEČNI IZVEŠTAJ O PREUZETIM NOVČANIM OBAVEZAMA IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA I ROKOVI IZMIRENJA TIH OBAVEZA
 22. POTRAŽIVANJA, OBAVEZE I SUDSKI SPOROVI, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 23. POTVRDA O UPLATI ZA ŠTEDNE OBVEZNICE REPUBLIKE SRBIJE
 24. PRIHODI IZ BUDŽETA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 25. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA AUKCIJAMA DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI POSREDSTVOM AUKCIJSKE PLATFORME I SPISAK DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU
 26. RASPODELA OSTVARENE DOBITI/POKRIĆE GUBITKA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 27. RASPON PLANIRANIH I ISPLAĆENIH ZARADA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 28. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 29. TROŠKOVI ZAPOSLENIH, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 30. ZAHTEV ZA PREVREMENU ISPLATU ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE U SLUČAJU TEŽE BOLESTI
 31. ZAHTEV ZA PREVREMENU ISPLATU ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE
 32. ZAHTEV ZA PROMENU LIČNIH PODATAKA INVESTITORA U ŠTEDNE OBVEZNICE REPUBLIKE SRBIJE