Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Budžetsko računovodstvo i finansijsko izveštavanje


 1. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA AUKCIJAMA DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI POSREDSTVOM AUKCIJSKE PLATFORME I SPISAK DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU
 2. BILANS PRIHODA I RASHODA, za korisnike budžetskih sredstava, korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 3. BILANS STANJA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 4. BILANS STANJA, za korisnike budžetskih sredstava, korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 5. BILANS uspeha, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 6. DINAMIKA ZAPOSLENIH, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 7. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 8. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 9. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA, za korisnike budžetskih sredstava, korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 10. IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANJIMA, za korisnike budžetskih sredstava, korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 11. IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA, za korisnike budžetskih sredstava, korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 12. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 13. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 14. KREDITNA ZADUŽENOST, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 15. NALOG ZA KUPOVINU ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE I SPISAK OVLAŠĆENIH LICA ZA RASPOLAGANJE ŠTEDNIM OBVEZNICAMA REPUBLIKE SRBIJE U SLUČAJU SPREČENOSTI USLED TEŽE BOLESTI
 16. Obrazac MESEČNI IZVEŠTAJ O PREUZETIM NOVČANIM OBAVEZAMA IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA I ROKOVI IZMIRENJA TIH OBAVEZA
 17. POTRAŽIVANJA, OBAVEZE I SUDSKI SPOROVI, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 18. POTVRDA O UPLATI ZA ŠTEDNE OBVEZNICE REPUBLIKE SRBIJE
 19. PRIHODI IZ BUDŽETA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 20. RASPODELA OSTVARENE DOBITI/POKRIĆE GUBITKA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 21. RASPON PLANIRANIH I ISPLAĆENIH ZARADA, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 22. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 23. TROŠKOVI ZAPOSLENIH, tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 24. ZAHTEV ZA PREVREMENU ISPLATU ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE U SLUČAJU TEŽE BOLESTI
 25. ZAHTEV ZA PREVREMENU ISPLATU ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE
 26. ZAHTEV ZA PROMENU LIČNIH PODATAKA INVESTITORA U ŠTEDNE OBVEZNICE REPUBLIKE SRBIJE