Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - NBS i banke


 1. IZJAVA LICA KOJE ĆE RUKOVODITI POSLOVIMA OGRANKA, ODNOSNO NEPOSREDNIM PRUŽANJEM USLUGA POVEZANIH SA VIRTUELNIM VALUTAMA U STRANOJ DRŽAVI
 2. IZJAVA ČLANA UPRAVE/RUKOVODIOCA PRUŽAOCA USLUGA POVEZANIH SA VIRTUELNIM VALUTAMA
 3. IZVEŠTAJ O OBRAĐENIM NOVČANICAMA I KOVANOM NOVCU KOJI GLASE NA EVRO
 4. IZVEŠTAJ O PROCESU INTERNE PROCENE ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE - (IZVEŠTAJ O ICAAP-U)
 5. IZVEŠTAJ O PROMETU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 6. IZVEŠTAJ S PODACIMA O PROCENAMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET HIPOTEKE I O KREDITIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKOM
 7. MESEČNI IZVEŠTAJ O MORATORIJUMU
 8. MESEČNI IZVEŠTAJ O OBRAĐENOM GOTOVOM NOVCU
 9. MESEČNI IZVEŠTAJ O ODOBRENOM REPROGRAMU KREDITA LICIMA KOJA SE BAVE OTKUPOM I SKLADIŠTENJEM VOĆA U HLADNJAČI
 10. MESEČNI IZVEŠTAJ O ODOBRENOM REPROGRAMU POLJOPRIVREDNIH KREDITA
 11. MESEČNI IZVEŠTAJ O ODOBRENOM REPROGRAMU
 12. MESEČNI IZVEŠTAJ O OMOGUĆENIM OLAKŠICAMA U OTPLATI OBAVEZA
 13. MESEČNI IZVEŠTAJ O OMOGUĆENIM OLAKŠICAMA U OTPLATI
 14. MINIMALNA SADRŽINA EVIDENCIJE UVOĐENJA NOVIH PROIZVODA
 15. MORATORIJUM DL
 16. NALOG - SPECIFIKACIJA ZA ISPLATU EFEKTIVE
 17. NALOG - SPECIFIKACIJA ZA UPLATU EFEKTIVE
 18. OBAVEŠTENJE O NAMERAVANOM, ODNOSNO IZVRŠENOM USTUPANJU
 19. Obrazac - OVLAŠĆENJE NARODNOJ BANCI SRBIJE DA SE NAPLATI IZ DEVIZA BANKE NA IME NEIZMIRENJA OBAVEZE
 20. Obrazac - OVLAŠĆENJE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA KORIŠĆENJE KRATKOROČNIH DINARSKIH KREDITA
 21. Obrazac - ZALOŽNA IZJAVA
 22. Obrazac - ZBIRNI PREGLED PODNETIH I ODOBRENIH ZAHTEVA ZA IZMENU USLOVA OTPLATE POTRAŽIVANJA
 23. Obrazac 1 - OBRAČUN LIZING NAKNADE I DRUGIH TROŠKOVA KOJI NASTAJU ZAKLJUČENJEM UGOVORA O LIZINGU
 24. Obrazac 1 - PODACI KOJI SE ODNOSE NA INTERNET PROTOKOL, ADRESU BANKE I LICA KOJA SU OVLAŠĆENA DA U IME I ZA RAČUN BANKE OBAVLJAJU POSLOVE U VEZI SA KUPOVINOM/PRODAJOM DEVIZA, aukcijska kupovina/prodaja hartija od vrednosti
 25. Obrazac 1 - PODACI KOJI SE ODNOSE NA INTERNET PROTOKOL, ADRESU BANKE I LICA KOJA SU OVLAŠĆENA DA U IME I ZA RAČUN BANKE OBAVLJAJU POSLOVE U VEZI SA KUPOVINOM/PRODAJOM DEVIZA, aukcijska spot/svop kupovina/prodaja deviza između Narodne banke Srbije i banaka
 26. Obrazac 1a - OE DEPOZITA - OBAVEZNI ELEMENTI UGOVORA
 27. Obrazac 1a - OSNOVNI PODACI O DEPOZITU
 28. Obrazac 1a - PI DEPOZITA - PLAN ISPLATE DEPOZITA
 29. Obrazac 1b - OE KREDITA - OBAVEZNI ELEMENTI UGOVORA
 30. Obrazac 1b - OSNOVNI PODACI O KREDITU/PLATNOJ KARTICI
 31. Obrazac 1b - PO KREDITA - PLAN OTPLATE KREDITA
 32. Obrazac 1d - OSNOVNI PODACI O OTVARANJU I VOĐENJU RAČUNA
 33. Obrazac 1g - OSNOVNI PODACI O DOZVOLJENOM PREKORAČENJU RAČUNA
 34. Obrazac 1v - OE LIZINGA - OBAVEZNI ELEMENTI UGOVORA
 35. Obrazac 1v - OSNOVNI PODACI O LIZINGU
 36. Obrazac 1v - PO LIZINGA - PLAN OTPLATE LIZINGA
 37. Obrazac 2 - DEVIZNA POZICIJA BANKE
 38. Obrazac 2 - ELEMENTI POSEBNOG UGOVORA ZA SPOT KUPOVINU/PRODAJU DEVIZA
 39. Obrazac 2 - PLAN OTPLATE LIZINGA
 40. Obrazac 3 - ELEMENTI POSEBNOG UGOVORA ZA SVOP KUPOVINU/PRODAJU DEVIZA
 41. Obrazac 3 - INFORMATIVNA PONUDA
 42. Obrazac 3a - IZVEŠTAJ O SPOT KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA
 43. Obrazac 3b - IZVEŠTAJ O KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA S DATUMOM IZVRŠENJA RAZLIČITIM OD SPOT VALUTE
 44. OBRAZAC 3G - IZVEŠTAJ O KUPOVINI/PRODAJI EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA
 45. Obrazac 3v - IZVEŠTAJ O SVOP KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA
 46. OBRAZAC 4A - IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA
 47. OBRAZAC 4AA - IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT TRGOVINI I TRGOVINI S DATUMOM IZVRŠENJA KRAĆIM OD SPOT VALUTE - PRODAJI DRUGOJ BANCI I KUPOVINI OD DRUGE BANKE DEVIZA (EVRA), KOJE SU ZAKLJUČENE OD 9.00 DO 12.30 ČASOVA
 48. OBRAZAC 4AB - IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT TRGOVINI I TRGOVINI S DATUMOM IZVRŠENJA KRAĆIM OD SPOT VALUTE - PRODAJI DRUGOJ BANCI I KUPOVINI OD DRUGE BANKE DEVIZA (EVRA), KOJE SU ZAKLJUČENE OD 12.30 DO 16.00 ČASOVA
 49. OBRAZAC 4B - IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA S DATUMOM IZVRŠENJA RAZLIČITIM OD SPOT VALUTE
 50. Obrazac 4v - IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SVOP PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA
 51. OBRAZAC 8A - IZVEŠTAJ O VALUTNO INDEKSIRANIM KREDITIMA BANAKA
 52. OBRAZAC 8B - IZVEŠTAJ O VALUTNO INDEKSIRANIM DEPOZITIMA BANAKA
 53. OBRAZAC 8V - IZVEŠTAJ O ISPRAVKAMA VREDNOSTI ZA DEVIZNE KREDITE I VALUTNO INDEKSIRANE KREDITE BANAKA
 54. Obrazac AK - IZVEŠTAJ O POVEĆANJU I SMANJENJU AKCIONARSKOG KAPITALA BANKE
 55. Obrazac AKC - PREGLED NAJVEĆIH AKCIONARA BANKE
 56. OBRAZAC BEONIA - IZVEŠTAJ O PREKONOĆNIM POZAJMICAMA IZMEĐU BANAKA
 57. OBRAZAC BS - BILANS STANJA BANKE
 58. OBRAZAC BU - BILANS USPEHA BANKE
 59. Obrazac BŠP - IZVEŠTAJ O BROJU ŠTEDNIH PARTIJA PO VISINI ŠTEDNIH ULOGA
 60. OBRAZAC DDR IZVEŠTAJ O DNEVNOM STANJU NA DEVIZNIM RAČUNIMA U DOMAĆIM I STRANIM BANKAMA
 61. Obrazac DEP - PREGLED NAJVEĆIH DEPONENATA BANKE
 62. Obrazac DEV - DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU DEVIZNOG RIZIKA BANKE
 63. OBRAZAC DHOV-OC1 - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA OPŠTI CENOVNI RIZIK PO OSNOVU DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI (METOD DOSPEĆA)
 64. OBRAZAC DHOV-OC2 - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA OPŠTI CENOVNI RIZIK PO OSNOVU DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI (METOD TRAJANJA)
 65. OBRAZAC DHOV-PTK - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA SPECIFIČNI CENOVNI RIZIK PO OSNOVU POZICIJA IZ PORTFOLIJA NAMENJENOG TRGOVANJU ZASNOVANOM NA KORELACIJAMA
 66. OBRAZAC DHOV-SC - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA SPECIFIČNI CENOVNI RIZIK PO OSNOVU DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI
 67. OBRAZAC DHOV-SEK - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA SPECIFIČNI CENOVNI RIZIK PO OSNOVU SEKJURITIZOVANIH POZICIJA
 68. OBRAZAC DKT - IZVEŠTAJ O KNJIZI TRGOVANJA - DNEVNA STANJA
 69. OBRAZAC DPO - IZVEŠTAJ O DNEVNOM STANJU POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
 70. OBRAZAC DTI - IZVEŠTAJ O STEPENU KREDITNE ZADUŽENOSTI
 71. OBRAZAC DŠ - DINARSKI ŠTEDNI ULOZI STANOVNIŠTVA
 72. OBRAZAC DŠ - IZVEŠTAJ O STANJU DEVIZNE ŠTEDNJE KOD BANAKA
 73. Obrazac DŠP - IZVEŠTAJ O DNEVNOM PRILIVU I ODLIVU DEVIZNE ŠTEDNJE SA ŠTEDNIH PARTIJA, PO VISINI ŠTEDNIH ULOGA
 74. Obrazac EA - IZVEŠTAJ O NOVOJ EMISIJI AKCIJA BANKE
 75. OBRAZAC EKT - IZVEŠTAJ O ELEMENTIMA KNJIGE TRGOVANJA
 76. OBRAZAC FBE - IZVEŠTAJ O STRUKTURI RESTRUKTURIRANIH POTRAŽIVANJA
 77. OBRAZAC FH 1 - IZVEŠTAJ O UČEŠĆU KREDITA U DINARIMA INDEKSIRANIH DEVIZNOM KLAUZULOM I KREDITA U STRANOJ VALUTI U UKUPNIM NOVOODOBRENIM KREDITIMA ODOBRENIM DUŽNICIMA IZ NEFINANSIJSKOG I NEDRŽAVNOG SEKTORA
 78. OBRAZAC FH 2 - IZVEŠTAJ O PROMENI STANJA KREDITA U DINARIMA INDEKSIRANIH DEVIZNOM KLAUZULOM I KREDITA U STRANOJ VALUTI ODOBRENIH DUŽNICIMA IZ NEFINANSIJSKOG I NEDRŽAVNOG SEKTORA
 79. OBRAZAC FH 3 - IZVEŠTAJ O PROMENI STANJA KREDITA U DINARIMA INDEKSIRANIH DEVIZNOM KLAUZULOM I KREDITA U STRANOJ VALUTI ODOBRENIH DUŽNICIMA IZ NEFINANSIJSKOG I NEDRŽAVNOG SEKTORA - KUMULATIVNO
 80. OBRAZAC GL IZVEŠTAJ O PLANIRANIM NOVČANIM PRILIVIMA I ODLIVIMA - GEP LIKVIDNOSTI
 81. OBRAZAC GR 1 - IZVEŠTAJ O GEOGRAFSKOJ RASPODELI IZLOŽENOSTI PREMA LOKACIJI DUŽNIKA (SP)
 82. OBRAZAC GR 2 - IZVEŠTAJ O GEOGRAFSKOJ RASPODELI IZLOŽENOSTI PREMA LOKACIJI DUŽNIKA (IRB)
 83. OBRAZAC GR 3 - IZVEŠTAJ O UKUPNIM KAPITALNIM ZAHTEVIMA ZA KREDITNI RIZIK PO ZEMLJAMA DUŽNIKA
 84. Obrazac HOV-FAKTOR - PREGLED STANJA HARTIJA OD VREDNOSTI U AKTIVI FAKTORING I/ILI FORFETING KOMPANIJE
 85. Obrazac HOV-LIZING - PREGLED STANJA HARTIJA OD VREDNOSTI U AKTIVI DAVAOCA FINANSIJSKOG LIZINGA
 86. Obrazac HOV-OSIG - PREGLED STANJA I TRANSAKCIJA HARTIJA OD VREDNOSTI U AKTIVI DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
 87. OBRAZAC IRB - ZBIRNI IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA KREDITNI RIZIK, RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I RIZIK IZMIRENJA/ISPORUKE PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA PREMA IRB PRISTUPU
 88. OBRAZAC IRB-B - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA BANKAMA
 89. OBRAZAC IRB-DCB - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA DRŽAVAMA I CENTRALNIM BANKAMA
 90. OBRAZAC IRB-MSP (PD) - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA IZ KLASE IZLOŽENOSTI PREMA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 91. OBRAZAC IRB-MSPH (FL) - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKAMA NA NEPOKRETNOSTIMA PREMA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA IZ KLASE IZLOŽENOSTI PREMA FIZIČKIM LICIMA
 92. OBRAZAC IRB-OFLH - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA FIZIČKIM LICIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKAMA NA NEPOKRETNOSTIMA, OSIM IZLOŽENOSTI PREMA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
 93. OBRAZAC IRB-OI (FL) - IZVEŠTAJ O OSTALIM IZLOŽENOSTIMA PREMA FIZIČKIM LICIMA, OSIM IZLOŽENOSTI PREMA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
 94. OBRAZAC IRB-OI (PD) - IZVEŠTAJ O OSTALIM IZLOŽENOSTIMA PREMA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 95. OBRAZAC IRB-OMSP (FL) - IZVEŠTAJ O OSTALIM IZLOŽENOSTIMA PREMA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA IZ KLASE IZLOŽENOSTI PREMA FIZIČKIM LICIMA
 96. OBRAZAC IRB-RFL - IZVEŠTAJ O KVALIFIKOVANIM REVOLVING IZLOŽENOSTIMA PREMA FIZIČKIM LICIMA
 97. OBRAZAC IRB-SEK - IZVEŠTAJ O KAPITALNIM ZAHTEVIMA ZA KREDITNI RIZIK PO OSNOVU SEKJURITIZACIJE PREMA IRB PRISTUPU
 98. OBRAZAC IRB-SK (PD) - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA IZ KLASE IZLOŽENOSTI PREMA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 99. OBRAZAC IRB-VU - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PO OSNOVU VLASNIČKIH ULAGANJA
 100. Obrazac IRP - IZVEŠTAJ O RESTRUKTURIRANIM POTRAŽIVANJIMA
 101. OBRAZAC ISO - PREGLED INSTRUMENATA KAPITALA I SUBORDINIRANIH OBAVEZA BANKE
 102. OBRAZAC KA 1- IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE BANKE
 103. OBRAZAC KA 2 - IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI VANBILANSNIH STAVKI BANKE
 104. OBRAZAC KA 3 - PREGLED SREDSTAVA OBEZBEĐENJA BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE
 105. OBRAZAC KA 4 - IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE PO DUŽNICIMA
 106. OBRAZAC KA 5 - IZVEŠTAJ O SEKTORSKOJ STRUKTURI BILANSNE AKTIVE
 107. OBRAZAC KAP - IZVEŠTAJ O KAPITALU BANKE
 108. OBRAZAC KAP-DET - IZVEŠTAJ O PODACIMA POTREBNIM ZA OBRAČUN POJEDINIH ELEMENATA KAPITALA I ODBITNIH STAVKI OD KAPITALA BANKE, KAO I O ZAŠTITNIM SLOJEVIMA KAPITALA
 109. OBRAZAC KAP-PR - PRIVREMENI IZVEŠTAJ O KAPITALU BANKE
 110. OBRAZAC KBS - KONSOLIDOVANI BILANS STANJA BANKARSKE GRUPE
 111. OBRAZAC KBU - KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA BANKARSKE GRUPE
 112. OBRAZAC KDR - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA DEVIZNI RIZIK
 113. OBRAZAC KOCI - KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU BANKARSKE GRUPE
 114. OBRAZAC KPO - PREGLED STRUKTURE KVALIFIKOVANIH PODOBNIH OBAVEZA
 115. OBRAZAC KSK - PREGLED KLJUČNIH SOFTVERSKIH KOMPONENTI U INFORMACIONOM SISTEMU POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE KRITIČNIH FUNKCIJA I KLJUČNIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI
 116. OBRAZAC LBS - BILANS STANJA DAVAOCA LIZINGA
 117. OBRAZAC LBU - BILANS USPEHA DAVAOCA LIZINGA
 118. OBRAZAC LDOS-FL - POTRAŽIVANJA PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA PREMA DOSPELOSTI
 119. OBRAZAC LDOS-OL - POTRAŽIVANJA PO OSNOVU OPERATIVNOG LIZINGA PREMA DOSPELOSTI
 120. Obrazac LIK - DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LIKVIDNOSTI BANKE
 121. Obrazac LIKPROJ - DNEVNI IZVEŠTAJ O PLANIRANIM TRANSAKCIJAMA I PROJEKCIJAMA LIKVIDNIH SREDSTAVA
 122. OBRAZAC LOP - OSNOVNI PODACI O DAVAOCU LIZINGA
 123. Obrazac LOR - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU LIZING OBAVEZNE REZERVE
 124. OBRAZAC LPI - POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DAVAOCA LIZINGA
 125. OBRAZAC LPP - PREGLED POSTUPANJA S VRAĆENIM PREDMETIMA LIZINGA
 126. OBRAZAC LR1 - IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LEVERIDŽA
 127. OBRAZAC LR2 - PREGLED IZNOSA IZLOŽENOSTI BANKE KOJE ULAZE U OBRAČUN POKAZATELJA LEVERIDŽA PO PONDERIMA RIZIKA
 128. OBRAZAC LR3 - PREGLED VRSTA IZLOŽENOSTI BANKE KOJE SE UKLJUČUJU U OBRAČUN POKAZATELJA LEVERIDŽA
 129. OBRAZAC LSTR-FL - STRUKTURA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA
 130. OBRAZAC LSTR-FSO - STRUKTURA FINANSIJSKIH SREDSTAVA I OBAVEZA
 131. OBRAZAC LSTR-OL - STRUKTURA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU OPERATIVNOG LIZINGA
 132. OBRAZAC LVD-FL - PREGLED NAJVEĆIH DUŽNIKA PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA
 133. OBRAZAC LVD-OL - PREGLED NAJVEĆIH DUŽNIKA PO OSNOVU OPERATIVNOG LIZINGA
 134. OBRAZAC LVP - PREGLED NAJVEĆIH POVERILACA DAVAOCA LIZINGA
 135. OBRAZAC MA - STANJE ODREĐENIH DINARSKIH I DEVIZNIH MONETARNIH AGREGATA
 136. OBRAZAC MIN KAP - VV - IZVEŠTAJ O MINIMALNOM KAPITALU
 137. OBRAZAC MKO - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU MINIMALNOG ZAHTEVA ZA KAPITALOM I PODOBNIM OBAVEZAMA
 138. OBRAZAC MNT - IZVEŠTAJ O POZAJMICAMA DUŽE ROČNOSTI IZMEĐU BANAKA
 139. Obrazac NAMENA-LIZING - PREGLED POTRAŽIVANJA PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA I KREDITA DATIH SEKTORU STANOVNIŠTVA, PO NAMENAMA
 140. OBRAZAC NDEP IZVEŠTAJ O NEDELJNOM PREGLEDU DESET NAJVEĆIH DEPONENATA BANKE
 141. OBRAZAC NGD - IZVEŠTAJ O NEREALIZOVANIM GUBICIMA/DOBICIMA
 142. OBRAZAC NOVA USLUGA
 143. OBRAZAC NPE - IZVEŠTAJ O PROBLEMATIČNIM POTRAŽIVANJIMA BANKE
 144. OBRAZAC NPL 1 - IZVEŠTAJ O STRUKTURI PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE
 145. OBRAZAC NPL 2 - IZVEŠTAJI O STRUKTURI PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE PREMA DANIMA U DOCNJI
 146. OBRAZAC NPL 3 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA VISINE PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE
 147. OBRAZAC NPL 4 - IZVEŠTAJ O VREDNOSTI SREDSTAVA OBEZBEĐENJA PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE
 148. OBRAZAC NPL 5 - IZVEŠTAJ O STRUKTURI PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE PO DUŽNICIMA IZ NEFINANSIJSKOG I NEDRŽAVNOG SEKTORA
 149. OBRAZAC OCI - IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU BANKE
 150. OBRAZAC OOB - PREGLED OBAVEZA BANKE ČIJE JE ISPUNJENJE OBEZBEĐENO ZALOŽNIM PRAVOM, SREDSTVOM FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA ILI DRUGIM SRODNIM PRAVOM
 151. Obrazac OP - OSNOVNI PODACI O BANCI
 152. OBRAZAC OR - DEV. - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU DEVIZNE OBAVEZNE REZERVE
 153. OBRAZAC OR - DIN. - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU DINARSKE OBAVEZNE REZERVE
 154. OBRAZAC OR - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA OPERATIVNI RIZIK
 155. OBRAZAC OR - MFO - PREGLED PODATAKA O DINARSKIM I DEVIZNIM OBAVEZAMA, KAO I KAMATNIM MARŽAMA PO OSNOVU SREDSTAVA KOJE BANKE PRIMAJU U SKLADU S TAČKOM 3. ODREDBA POD 4) ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE
 156. OBRAZAC OR - SK - IZVEŠTAJ O STANJU DINARSKIH KREDITA ODOBRENIH PO OSNOVU GARANTNE ŠEME KOJI ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE
 157. OBRAZAC OR-DET - IZVEŠTAJ O BRUTO GUBICIMA PO LINIJAMA POSLOVANJA I VRSTAMA DOGAĐAJA
 158. OBRAZAC OR-MZG - IZVEŠTAJ O MATERIJALNO ZNAČAJNIM GUBICIMA PO OSNOVU OPERATIVNOG RIZIKA
 159. OBRAZAC PAK - IZVEŠTAJ O ELEMENTIMA RIZIČNE AKTIVE I POKAZATELJIMA ADEKVATNOSTI KAPITALA
 160. OBRAZAC PAK-PDB - IZVEŠTAJ O UKUPNIM KAPITALNIM ZAHTEVIMA I POKAZATELJU ADEKVATNOSTI KAPITALA PODREĐENOG DRUŠTVA - BANKE SA SEDIŠTEM VAN REPUBLIKE SRBIJE
 161. OBRAZAC PAO - PREGLED BILANSNE IMOVINE I OBAVEZA I VANBILANSNIH STAVKI POVEZANIH S KRITIČNIM FUNKCIJAMA I KLJUČNIM POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA
 162. OBRAZAC PIM - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA CENOVNI, DEVIZNI I ROBNI RIZIK PRIMENOM PRISTUPA INTERNIH MODELA
 163. OBRAZAC PIM-DET - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA CENOVNI, DEVIZNI I ROBNI RIZIK PRIMENOM PRISTUPA INTERNIH MODELA - DETALJAN PREGLED
 164. OBRAZAC PKI - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA RIZIK PRILAGOĐAVANJA KREDITNE IZLOŽENOSTI (CVA RIZIK)
 165. OBRAZAC PMP - PREGLED MEĐUSOBNE POVEZANOSTI
 166. OBRAZAC PNO - IZVEŠTAJ O PROMENI NIVOA OBEZVREĐENJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA
 167. OBRAZAC PO - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA CENOVNI, DEVIZNI I ROBNI RIZIK PO OSNOVU POZICIJA U OPCIJAMA
 168. OBRAZAC POB - PREGLED PODOBNIH OBAVEZA
 169. OBRAZAC POB-ROK - PREGLED PODOBNIH OBAVEZA BANKE PREMA PREOSTALOM ROKU DOSPEĆA
 170. OBRAZAC POKG - IZVEŠTAJ O PROMENI OČEKIVANIH KREDITNIH GUBITAKA FINANSIJSKIH SREDSTAVA
 171. OBRAZAC POL - PREGLED LICA ODGOVORNIH ZA OBEZBEĐIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA ZA PLAN RESTRUKTURIRANJA
 172. Obrazac POPP - IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM I ODOBRENIM ZAHTEVIMA ZA ODOBRAVANJE KREDITA, KAO I O PRODUŽENIM I PREVREMENO OTPLAĆENIM KREDITIMA - Prilog 13
 173. OBRAZAC POPP IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM I ODOBRENIM ZAHTEVIMA ZA ODOBRAVANJE KREDITA, KAO I O PRODUŽENIM I PREVREMENO OTPLAĆENIM KREDITIMA - Prilog 5
 174. Obrazac POTVRDA O PRIHVATANJU ZAHTEVA BANKE
 175. OBRAZAC PPLA-1 - IZVEŠTAJ O LIKVIDNOJ AKTIVI ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM
 176. OBRAZAC PPLA-2 - IZVEŠTAJ O ODLIVIMA LIKVIDNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM
 177. OBRAZAC PPLA-3 - IZVEŠTAJ O PRILIVIMA LIKVIDNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM
 178. OBRAZAC PPLA-4 - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM
 179. OBRAZAC PSP - PREGLED UČEŠĆA U PLATNIM SISTEMIMA I SISTEMIMA ZA PORAVNANJE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA
 180. OBRAZAC RII - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU PO OSNOVU RIZIKA IZMIRENJA/ISPORUKE
 181. OBRAZAC RR-PLD - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA ROBNI RIZIK - PRISTUP LESTVICE DOSPEĆA
 182. OBRAZAC RR-PP - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA ROBNI RIZIK - POJEDNOSTAVLJENI PRISTUP
 183. OBRAZAC RR-PPLD - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA ROBNI RIZIK - PROŠIRENI PRISTUP LESTVICE DOSPEĆA
 184. OBRAZAC RZ-1 - OBAVEŠTENJE O RIZICIMA ZADUŽIVANJA S PROMENLJIVOM NOMINALNOM KAMATNOM STOPOM I RIZICIMA ZADUŽIVANJA U STRANOJ VALUTI ILI UZ UGOVARANJE VALUTNE KLAUZULE
 185. OBRAZAC RZ-2 - OBAVEŠTENJE O RIZICIMA ZADUŽIVANJA S PROMENLJIVOM NOMINALNOM KAMATNOM STOPOM (KOD ZADUŽIVANJA U DINARIMA)
 186. OBRAZAC RZ-3 - OBAVEŠTENJE O RIZICIMA ZADUŽIVANJA U STRANOJ VALUTI ILI UZ UGOVARANJE VALUTNE KLAUZULE
 187. OBRAZAC SBG - 1 - OBAVEŠTENJE O SASTAVU GRUPE DRUŠTAVA
 188. OBRAZAC SBG - 2 - OBAVEŠTENJE O SASTAVU BANKARSKE GRUPE
 189. OBRAZAC SBG - 3 - PODACI O ČLANU BANKARSKE GRUPE
 190. OBRAZAC SEK - DET - IZVEŠTAJ O DETALJNIM PODACIMA O SEKJURITIZACIJI
 191. OBRAZAC SP - KKR - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA BANKAMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA KRATKOROČNIM KREDITNIM REJTINGOM
 192. OBRAZAC SP - OI - IZVEŠTAJ O OSTALIM IZLOŽENOSTIMA
 193. OBRAZAC SP - OIF - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PO OSNOVU ULAGANJA U OTVORENE INVESTICIONE FONDOVE
 194. OBRAZAC SP - VU - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PO OSNOVU VLASNIČKIH ULAGANJA
 195. OBRAZAC SP - ZBIRNI IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA KREDITNI RIZIK, RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I RIZIK IZMIRENJA/ISPORUKE PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA PREMA STANDARDIZOVANOM PRISTUPU
 196. OBRAZAC SP-B - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA BANKAMA
 197. OBRAZAC SP-DCB - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA DRŽAVAMA I CENTRALNIM BANKAMA
 198. OBRAZAC SP-FL - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA FIZIČKIM LICIMA
 199. OBRAZAC SP-JAT - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA JAVNIM ADMINISTRATIVNIM TELIMA
 200. OBRAZAC SP-MO - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
 201. OBRAZAC SP-MRB - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA MEĐUNARODNIM RAZVOJNIM BANKAMA
 202. OBRAZAC SP-OHN - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKAMA NA NEPOKRETNOSTIMA
 203. OBRAZAC SP-PD - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 204. OBRAZAC SP-PO - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PO OSNOVU POKRIVENIH OBVEZNICA
 205. OBRAZAC SP-SEK - IZVEŠTAJ O KAPITALNIM ZAHTEVIMA ZA KREDITNI RIZIK PO OSNOVU SEKJURITIZACIJE PREMA STANDARDIZOVANOM PRISTUPU
 206. OBRAZAC SP-SNO - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA U STATUSU NEIZMIRENJA OBAVEZA
 207. OBRAZAC SP-TALS - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA TERITORIJALNIM AUTONOMIJAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
 208. OBRAZAC SP-VRI - IZVEŠTAJ O VISOKORIZIČNIM IZLOŽENOSTIMA
 209. OBRAZAC SPG - PREGLED KVALIFIKOVANIH PODOBNIH OBAVEZA NA KOJE SE PRIMENJUJE STRANO PRAVO ILI KOJE SU OBEZBEĐENE GARANCIJOM REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO KOD KOJIH JE REPUBLIKA SRBIJA POVERILAC
 210. Obrazac SRB-FAKTOR - IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBAVEZAMA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE SE BAVI POSLOVIMA FAKTORINGA I FORFETINGA, PO SEKTORIMA
 211. Obrazac SRB-LIZING - IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBAVEZAMA DAVALACA FINANSIJSKOG LIZINGA, PO SEKTORIMA
 212. Obrazac SRB-OSIG - IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBAVEZAMA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, PO SEKTORIMA
 213. OBRAZAC TG - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
 214. Obrazac UB - PREGLED ULAGANJA BANKE U LICA KOJA NISU LICA U FINANSIJSKOM SEKTORU I U OSNOVNA SREDSTVA BANKE
 215. Obrazac UFS - PREGLED ULAGANJA BANKE U LICA U FINANSIJSKOM SEKTORU
 216. OBRAZAC UKD IZVEŠTAJ O UZETIM I PLASIRANIM KREDITIMA I DEPOZITIMA
 217. OBRAZAC VHOV - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA CENOVNI RIZIK PO OSNOVU VLASNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI
 218. Obrazac VI-GPL - VELIKA IZLOŽENOST PREMA GRUPI POVEZANIH LICA
 219. OBRAZAC VI-LI - IZVEŠTAJ O VELIKIM IZLOŽENOSTIMA BANKE
 220. Obrazac ZA - ZBIRNI PREGLED PODNETIH I ODOBRENIH ZAHTEVA ZA KONVERZIJU KREDITA
 221. OBRAZAC ZA DOSTAVU INTERNET PROTOKOL ADRESE (IP ADRESE) I SPISKA LICA KOJA SU OVLAŠĆENA DA U IME I ZA RAČUN BANKE PRISTUPAJU VEB-PLATFORMI
 222. Obrazac ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE KRATKOROČNOG DINARSKOG KREDITA
 223. Obrazac ZB - PREGLED DUŽNIKA KOJIMA SU ODOBRENI ZAHTEVI ZA KONVERZIJU KREDITA ILI IZMENU USLOVA OTPLATE
 224. POKAZATELJ RIZIKA KONCENTRACIJE
 225. POPIS ORGANIZACIONIH DELOVA BANKE, ODNOSNO DRUGOG OVLAŠĆENOG SUBJEKTA U KOJIMA SE VRŠE UPLATE, ISPLATE I OBRADA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 226. POTVRDA O PRIJEMU NOVCA ZA KOJI POSTOJI SUMNJA DA JE FALSIFIKOVAN
 227. POTVRDA O PRIVREMENO ODUZETOM NOVCU
 228. POTVRDA O PROMETU DEVIZNOG ŠTEDNOG ULOGA
 229. POTVRDA O STANJU DEVIZNOG ŠTEDNOG ULOGA
 230. PREGLED INDIKATORA KOJE BANKA KORISTI U PLANU OPORAVKA
 231. PREGLED KLJUČNIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI BANKE I KRITIČNIH FUNKCIJA BANKE
 232. PREGLED OPCIJA ZA OPORAVAK BANKE
 233. PREGLED SCENARIJA ZA TESTIRANJE OPCIJA ZA OPORAVAK BANKE
 234. PRIJAVA POTRAŽIVANJA
 235. PRILOG 1 - PI-KAP - PODACI KOJI SE ODNOSE NA KAPITAL BANKE
 236. PRILOG 12 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ OBUCI ZA PROVERU AUTENTIČNOSTI I RUČNU OBRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 237. PRILOG 14 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ OBUCI ZA PROVERU AUTENTIČNOSTI I RUČNU OBRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 238. PRILOG 15 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ OBUCI ZA PROVERU AUTENTIČNOSTI I RUČNU OBRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 239. PRILOG 2 - OBRAZAC SSKR - STANJE I STRUKTURA KNJIGOVODSTVENIH RAČUNA
 240. PRILOG 2 - PI-FIKAP - PODACI O OSNOVNIM KARAKTERISTIKAMA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJI SE UKLJUČUJU U OBRAČUN KAPITALA BANKE
 241. PRILOG 3 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ EKSPERTIZI NOVCA DOSTAVLJENOG POD SUMNJOM DA JE FALSIFIKOVAN
 242. PRILOG 4 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ EKSPERTIZI NOVCA DOSTAVLJENOG POD SUMNJOM DA JE FALSIFIKOVAN
 243. PRILOG 4 - PI-AKB - PODACI O UKUPNIM KAPITALNIM ZAHTEVIMA I POKAZATELJU ADEKVATNOSTI KAPITALA
 244. PRILOG 5 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ EKSPERTIZI NOVCA DOSTAVLJENOG POD SUMNJOM DA JE FALSIFIKOVAN
 245. PRILOG 5 - PI-GR - PODACI O GEOGRAFSKOJ RASPODELI IZLOŽENOSTI ZNAČAJNIH ZA IZRAČUNAVANJE KONTRACIKLIČNOG ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA
 246. PRILOG 6 - PI-KZS - PODACI O IZNOSU KONTRACIKLIČNOG ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA BANKE
 247. PUNOMOĆJE ZA PODIZANJE SREDSTAVA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
 248. UPITNIK ZA FIZIČKA LICA KOJA STIČU/UVEĆAVAJU VLASNIŠTVO U BANCI
 249. UPITNIK ZA LICE PREDLOŽENO ZA ČLANA UPRAVNOG I IZVRŠNOG ODBORA BANKE
 250. UPITNIK ZA PRAVNA LICA KOJA STIČU/UVEĆAVAJU VLASNIŠTVO U BANCI
 251. ZAHTEV ZA DAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH SA VIRTUELNIM VALUTAMA
 252. ZAHTEV ZA DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA
 253. ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE OGRANKA U STRANOJ DRŽAVI ILI NEPOSREDNO PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH SA VIRTUELNIM VALUTAMA U STRANOJ DRŽAVI
 254. ZAHTEV ZA DOBIJANJE SAGLASNOSTI ZA REPRODUKOVANJE NOVČANICA I KOVANOG NOVCA
 255. ZAHTEV ZA EKSPERTIZU NOVCA RADI UTVRĐIVANJA NJEGOVE AUTENTIČNOSTI
 256. ZAHTEV ZA OBUKU ZAPOSLENIH KOD PRUŽALACA PLATNIH USLUGA ILI OVLAŠĆENIH MENJAČA ZA PROVERU AUTENTIČNOSTI I RUČNU OBRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 257. ZAHTEV ZA OBUKU ZAPOSLENIH U BANCI ZA PROVERU AUTENTIČNOSTI I RUČNU OBRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 258. ZAHTEV ZA OBUKU ZAPOSLENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBRADE KOVANOG NOVCA
 259. ZAHTEV ZA PREDAJU EFEKTIVE PO ZAKONSKOM OSNOVU
 260. ZAHTEV ZA PRELIMINARNO ODOBRENJE ZA OSNIVANJE BANKE
 261. ZAHTEV ZA PROVERU RADA MAŠINE ZA RUKOVANJE NOVČANICAMA, ODNOSNO MAŠINE ZA OBRADU KOVANOG NOVCA
 262. ZAHTEV ZA ZAMENU DEVIZA ZA EFEKTIVU
 263. ZAHTEV ZA ZAMENU EFEKTIVE ZA DEVIZE
 264. ZAHTEV ZA ZAMENU EFEKTIVE ZA EFEKTIVU