Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print

OBRASCI - Ostalo


 1. IZVEŠTAJ O KORIŠĆENJU SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE/GRADA
 2. IZVEŠTAJ O SISTEMATSKOM ISPITIVANJU NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI
 3. Obrazac - OBAVEŠTENJE o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa
 4. Obrazac - PODACI IZ STRATEŠKE KARTE BUKE AGLOMERACIJE
 5. Obrazac - PODACI IZ STRATEŠKE KARTE BUKE GLAVNE DRUMSKE SAOBRAĆAJNICE
 6. Obrazac - PODACI IZ STRATEŠKE KARTE BUKE GLAVNE ŽELEZNIČKE SAOBRAĆAJNICE
 7. Obrazac - PODACI IZ STRATEŠKE KARTE BUKE GLAVNOG AERODROMA
 8. Obrazac - PODACI O OBVEZNIKU IZRADE STRATEŠKE KARTE BUKE AGLOMERACIJA
 9. Obrazac - PODACI O OBVEZNIKU IZRADE STRATEŠKE KARTE BUKE GLAVNIH DRUMSKIH I ŽELEZNIČKIH SAOBRAĆAJNICA I GLAVNIH AERODROMA
 10. Obrazac - PROGRAM MERA PRILAGOĐAVANJA RADA POSTOJEĆEG POSTROJENJA ILI AKTIVNOSTI PROPISANIM USLOVIMA
 11. Obrazac 1 - REŠENJE O IZDAVANJU INTEGRISANE DOZVOLE
 12. Obrazac OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU OPASNE AKTIVNOSTI KOJA MOŽE IZAZVATI HEMIJSKI UDES SA PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA
 13. Obrazac P EKO - OBRAZAC PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE (DO 01.03.2019. GODINE)
 14. Obrazac REGISTRA - izdatih integrisanih dozvola
 15. Obrazac Tabela 1. - HEMIJSKE SUPSTANCE, HEMIJSKI PROIZVODI I DRUGI MATERIJALI KORIŠĆENI U PROCESU PROIZVODNJE KAO SIROVINE I POMOĆNI MATERIJALI KOJI NISU KLASIFIKOVANI KAO OPASNI
 16. Obrazac Tabela 10. - KORIŠĆENJE VODE
 17. Obrazac Tabela 11. - ZBIRNI PREGLED IZVORA ZAGAĐIVANJA
 18. Obrazac Tabela 12. - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOTLOVA
 19. Obrazac Tabela 13. - GORIVO ZA KOTLOVE/POSTROJENJA ZA GREJANJE
 20. Obrazac Tabela 14. - TERMOELEKTRANE I TOPLANE: IZVORI EMISIJA
 21. Obrazac Tabela 15. - KARAKTERISTIKE IZVORA EMISIJE (ZA SVE OBJEKTE OSIM IZ TABELE 14)
 22. Obrazac Tabela 16. - KONTROLA PROCESNIH PARAMETARA IZVORA ZAGAĐIVANJA
 23. Obrazac Tabela 17. - KONTROLA POSTROJENJA ZA TRETMAN GASOVA
 24. Obrazac Tabela 18. - KARAKTERISTIKE INSTRUMENATA KORIŠĆENIH ZA MERENJE U POSTROJENJU ZA REGISTROVANJE EMISIJA
 25. Obrazac Tabela 19. - MONITORING EMISIJA
 26. Obrazac Tabela 2. - OPASNE HEMIJSKE SUPSTANCE I HEMIJSKI PROIZVODI KORIŠĆENI U PROCESU PROIZVODNJE KAO SIROVINE ILI POMOĆNI MATERIJALI
 27. Obrazac Tabela 20. - EMISIJE U VAZDUH U SLUČAJU UDESA, PUŠTANJA U RAD, NEPLANIRANIH DOGAĐAJA
 28. Obrazac Tabela 21. - MIRISI
 29. Obrazac Tabela 22. - ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA DIREKTNO U VODNO TELO (REKA, JEZERO I DR.)
 30. Obrazac Tabela 23. - ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U PODZEMLJE
 31. Obrazac Tabela 24. - ODVOD OTPADNIH VODA NA TRETMAN U POSTROJENJA DRUGIH OPERATERA
 32. Obrazac Tabela 25. - ZAGAĐUJUĆE MATERIJE U VODAMA
 33. Obrazac Tabela 26. - ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA - KONTROLA PROIZVODNOG PROCESA (GDE JE PROCES KONTROLE VAŽAN ZA PREVENCIJU ZAGAĐIVANJA VODA)
 34. Obrazac Tabela 27. - PROCES KONTROLE SOPSTVENOG POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA
 35. Obrazac Tabela 28. - OPIS MERNE OPREME ZA OTPADNE VODE KOJE POSEDUJE LABORATORIJA
 36. Obrazac Tabela 29. - MONITORING ISPUŠTANJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKA I PODZEMNA VODNA TELA ILI SISTEM ZA SAKUPLJANJE
 37. Obrazac Tabela 3. - OPASNI PROIZVODI NASTALI U TOKU PROCESA PROIZVODNJE (MEĐUPROIZVODI)
 38. Obrazac Tabela 30. - MONITORING ŽIVOTNE SREDINE NA MESTU ISPUŠTANJA
 39. Obrazac Tabela 31. - ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U SLUČAJU UDESA, PUŠTANJA U RAD, NEPLANIRANIH DOGAĐAJA
 40. Obrazac Tabela 32. - POTROŠNJA VODE
 41. Obrazac Tabela 33. - PODACI O OPREMI ZA MERENJE POTROŠNJE VODA
 42. Obrazac Tabela 34. - POTROŠNJA VODE - MONITORING PROCESNIH PARAMETARA I UZORKOVANJE*
 43. Obrazac Tabela 35. - PROIZVODNJA I POSTUPANJE SA OTPADOM
 44. Obrazac Tabela 36. - SAKUPLJANJE I PREVOZ OTPADA
 45. Obrazac Tabela 37. - ODLAGANJE OTPADA
 46. Obrazac Tabela 38. - ZBIRNI PREGLED IZVORA BUKE
 47. Obrazac Tabela 4. - OPASNE HEMIJSKE SUPSTANCE ILI MATERIJALI U FINALNOM PROIZVODU OPERATERA
 48. Obrazac Tabela 5. - KORIŠĆENJE GORIVA ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE I TRANSPORT NA LOKACIJI POSTROJENJA
 49. Obrazac Tabela 6. - KORIŠĆENJE TOPLOTNE ENERGIJE OD SPOLJNIH SNABDEVAČA
 50. Obrazac Tabela 7. - POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 51. Obrazac Tabela 8. - KORIŠĆENJE GORIVA U ENERGETICI (TABELA SE PRIMENJUJE NA POSTROJENJA GDE SU GLAVNE AKTIVNOSTI PROIZVODNJA TOPLOTNE I/ILI ELEKTRIČNE ENERGIJE)
 52. Obrazac Tabela 9. - KARAKTERISTIKE OPREME ZA MERENJE POTROŠNJE TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE
 53. PODACI IZ EVIDENCIJE KORISNIKA IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 54. PODACI O VISOKOAKTIVNOM IZVORU
 55. PRIJAVA IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 56. PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE/GRADA
 57. ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
 58. ZAHTEV ZA DODELU EKO ZNAKA
 59. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PROMET (UVOZ/IZVOZ) IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 60. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRANZIT IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 61. ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ZA RAD POSTROJENJA I OBAVLJANJE AKTIVNOSTI NA ODREĐENOJ LOKACIJI
 62. ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE
 63. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI