Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Ostalo


 1. IZVEŠTAJ O KORIŠĆENJU SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE/GRADA
 2. IZVEŠTAJ O SISTEMATSKOM ISPITIVANJU NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI
 3. Obrazac - OBAVEŠTENJE o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa
 4. Obrazac - PODACI IZ STRATEŠKE KARTE BUKE AGLOMERACIJE
 5. Obrazac - PODACI IZ STRATEŠKE KARTE BUKE GLAVNE DRUMSKE SAOBRAĆAJNICE
 6. Obrazac - PODACI IZ STRATEŠKE KARTE BUKE GLAVNE ŽELEZNIČKE SAOBRAĆAJNICE
 7. Obrazac - PODACI IZ STRATEŠKE KARTE BUKE GLAVNOG AERODROMA
 8. Obrazac - PODACI O OBVEZNIKU IZRADE STRATEŠKE KARTE BUKE AGLOMERACIJA
 9. Obrazac - PODACI O OBVEZNIKU IZRADE STRATEŠKE KARTE BUKE GLAVNIH DRUMSKIH I ŽELEZNIČKIH SAOBRAĆAJNICA I GLAVNIH AERODROMA
 10. Obrazac - PROGRAM MERA PRILAGOĐAVANJA RADA POSTOJEĆEG POSTROJENJA ILI AKTIVNOSTI PROPISANIM USLOVIMA
 11. Obrazac 1 - REŠENJE O IZDAVANJU INTEGRISANE DOZVOLE
 12. Obrazac OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU OPASNE AKTIVNOSTI KOJA MOŽE IZAZVATI HEMIJSKI UDES SA PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA
 13. Obrazac P EKO - OBRAZAC PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE (DO 01.03.2019. GODINE)
 14. Obrazac REGISTRA - izdatih integrisanih dozvola
 15. Obrazac Tabela 1. - HEMIJSKE SUPSTANCE, HEMIJSKI PROIZVODI I DRUGI MATERIJALI KORIŠĆENI U PROCESU PROIZVODNJE KAO SIROVINE I POMOĆNI MATERIJALI KOJI NISU KLASIFIKOVANI KAO OPASNI
 16. Obrazac Tabela 10. - KORIŠĆENJE VODE
 17. Obrazac Tabela 11. - ZBIRNI PREGLED IZVORA ZAGAĐIVANJA
 18. Obrazac Tabela 12. - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOTLOVA
 19. Obrazac Tabela 13. - GORIVO ZA KOTLOVE/POSTROJENJA ZA GREJANJE
 20. Obrazac Tabela 14. - TERMOELEKTRANE I TOPLANE: IZVORI EMISIJA
 21. Obrazac Tabela 15. - KARAKTERISTIKE IZVORA EMISIJE (ZA SVE OBJEKTE OSIM IZ TABELE 14)
 22. Obrazac Tabela 16. - KONTROLA PROCESNIH PARAMETARA IZVORA ZAGAĐIVANJA
 23. Obrazac Tabela 17. - KONTROLA POSTROJENJA ZA TRETMAN GASOVA
 24. Obrazac Tabela 18. - KARAKTERISTIKE INSTRUMENATA KORIŠĆENIH ZA MERENJE U POSTROJENJU ZA REGISTROVANJE EMISIJA
 25. Obrazac Tabela 19. - MONITORING EMISIJA
 26. Obrazac Tabela 2. - OPASNE HEMIJSKE SUPSTANCE I HEMIJSKI PROIZVODI KORIŠĆENI U PROCESU PROIZVODNJE KAO SIROVINE ILI POMOĆNI MATERIJALI
 27. Obrazac Tabela 20. - EMISIJE U VAZDUH U SLUČAJU UDESA, PUŠTANJA U RAD, NEPLANIRANIH DOGAĐAJA
 28. Obrazac Tabela 21. - MIRISI
 29. Obrazac Tabela 22. - ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA DIREKTNO U VODNO TELO (REKA, JEZERO I DR.)
 30. Obrazac Tabela 23. - ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U PODZEMLJE
 31. Obrazac Tabela 24. - ODVOD OTPADNIH VODA NA TRETMAN U POSTROJENJA DRUGIH OPERATERA
 32. Obrazac Tabela 25. - ZAGAĐUJUĆE MATERIJE U VODAMA
 33. Obrazac Tabela 26. - ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA - KONTROLA PROIZVODNOG PROCESA (GDE JE PROCES KONTROLE VAŽAN ZA PREVENCIJU ZAGAĐIVANJA VODA)
 34. Obrazac Tabela 27. - PROCES KONTROLE SOPSTVENOG POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA
 35. Obrazac Tabela 28. - OPIS MERNE OPREME ZA OTPADNE VODE KOJE POSEDUJE LABORATORIJA
 36. Obrazac Tabela 29. - MONITORING ISPUŠTANJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKA I PODZEMNA VODNA TELA ILI SISTEM ZA SAKUPLJANJE
 37. Obrazac Tabela 3. - OPASNI PROIZVODI NASTALI U TOKU PROCESA PROIZVODNJE (MEĐUPROIZVODI)
 38. Obrazac Tabela 30. - MONITORING ŽIVOTNE SREDINE NA MESTU ISPUŠTANJA
 39. Obrazac Tabela 31. - ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U SLUČAJU UDESA, PUŠTANJA U RAD, NEPLANIRANIH DOGAĐAJA
 40. Obrazac Tabela 32. - POTROŠNJA VODE
 41. Obrazac Tabela 33. - PODACI O OPREMI ZA MERENJE POTROŠNJE VODA
 42. Obrazac Tabela 34. - POTROŠNJA VODE - MONITORING PROCESNIH PARAMETARA I UZORKOVANJE*
 43. Obrazac Tabela 35. - PROIZVODNJA I POSTUPANJE SA OTPADOM
 44. Obrazac Tabela 36. - SAKUPLJANJE I PREVOZ OTPADA
 45. Obrazac Tabela 37. - ODLAGANJE OTPADA
 46. Obrazac Tabela 38. - ZBIRNI PREGLED IZVORA BUKE
 47. Obrazac Tabela 4. - OPASNE HEMIJSKE SUPSTANCE ILI MATERIJALI U FINALNOM PROIZVODU OPERATERA
 48. Obrazac Tabela 5. - KORIŠĆENJE GORIVA ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE I TRANSPORT NA LOKACIJI POSTROJENJA
 49. Obrazac Tabela 6. - KORIŠĆENJE TOPLOTNE ENERGIJE OD SPOLJNIH SNABDEVAČA
 50. Obrazac Tabela 7. - POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 51. Obrazac Tabela 8. - KORIŠĆENJE GORIVA U ENERGETICI (TABELA SE PRIMENJUJE NA POSTROJENJA GDE SU GLAVNE AKTIVNOSTI PROIZVODNJA TOPLOTNE I/ILI ELEKTRIČNE ENERGIJE)
 52. Obrazac Tabela 9. - KARAKTERISTIKE OPREME ZA MERENJE POTROŠNJE TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE
 53. PODACI IZ EVIDENCIJE KORISNIKA IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 54. PODACI O VISOKOAKTIVNOM IZVORU
 55. PRIJAVA IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 56. PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE/GRADA
 57. ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
 58. ZAHTEV ZA DODELU EKO ZNAKA
 59. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PROMET (UVOZ/IZVOZ) IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 60. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRANZIT IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 61. ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ZA RAD POSTROJENJA I OBAVLJANJE AKTIVNOSTI NA ODREĐENOJ LOKACIJI
 62. ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE
 63. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI
 64. ZAHTEV ZA SUBVENCIONISANU KUPOVINU NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I NOVIH VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON)