Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Ostalo


 1. OBRAZAC ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PODATAKA U SKLADU SA ČLANOM 45. ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE
 2. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2020. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 3. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 4. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 5. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 6. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 7. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2023. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 8. BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01 - 31.12.2020. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 9. BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01 - 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 10. BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 11. BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 12. BILANS USPEHA ZA PERIOD OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 13. BILANS USPEHA ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 14. BROJ ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA/ORGANIZACIONIM JEDINICAMA NA DAN 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 15. BROJ ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA/ORGANIZACIONIM JEDINICAMA NA DAN 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 16. BROJ ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA/ORGANIZACIONIM JEDINICAMA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 17. CILJEVI JAVNOG PREDUZEĆA SA KLJUČNIM INDIKATORIMA OSTVARENJA CILJEVA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 18. CILJEVI JAVNOG PREDUZEĆA SA KLJUČNIM INDIKATORIMA OSTVARENJA CILJEVA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 19. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 20. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 21. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 22. DNEVNA EVIDENCIJA O PROIZVODNJI, UVOZU I IZVOZU PLASTIČNIH KESA
 23. DOZVOLA ZA IZVOZ (EXPORT AUTHORIZATION)
 24. DOZVOLA ZA PROIZVODNJU, ODNOSNO PROMET PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE
 25. DOZVOLA ZA UVOZ (IMPORT AUTHORIZATION)
 26. EVIDENCIJA FIZIČKIH LICA
 27. EVIDENCIJA O PROIZVEDENIM I OTKUPLJENIM KOLIČINAMA DUVANA
 28. EVIDENCIJA O PROIZVODNJI DUVANA PO SVAKOJ PARCELI I PO SVAKOM UGOVORU
 29. EVIDENCIJA O UKUPNOJ PROIZVODNJI DUVANA
 30. EVIDENCIJA O UPOTREBLJENOM SEMENU ZA PROIZVODNJU DUVANA
 31. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O KOLIČINI I VRSTI PLASTIČNIH KESA STAVLJENIH NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE
 32. INICIJATIVA ZA POKRETANJE POSTUPKA NAKNADNE KONTROLE
 33. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1, MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1, MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE NA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 34. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE NA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 35. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 36. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 37. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2022. GODINU - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2023. GODINU - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2023. GODINU - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 38. IZJAVA KRAJNJEG KORISNIKA O NAMENI UPOTREBE PREKURSORA PRVE, DRUGE ILI TREĆE KATEGORIJE
 39. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ KONTROLI RADA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA
 40. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2020. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 41. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 42. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 43. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 44. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 45. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2023. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 46. KARTON (LISTIĆ) ZA SENZORNO OCENJIVANJE - BODOVANJE VINA
 47. KREDITNA ZADUŽENOST za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 48. KREDITNA ZADUŽENOST za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 49. KREDITNA ZADUŽENOST za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 50. KVAFILIKACIONA STRUKTURA/STAROSNA STRUKTURA/STRUKTURA PO POLU/STRUKTURA PO VREMENU U RADNOM ODNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 51. KVAFILIKACIONA STRUKTURA/STAROSNA STRUKTURA/STRUKTURA PO POLU/STRUKTURA PO VREMENU U RADNOM ODNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 52. KVALIFIKACIONA STRUKTURA, STAROSNA STRUKTURA, STRUKTURA PO POLU, STRUKTURA PO VREMENU U RADNOM ODNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 53. NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U NETO IZNOSU, NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 54. NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U NETO IZNOSU/NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 55. NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U NETO IZNOSU/NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 56. NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U NETO IZNOSU, NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 57. NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U NETO IZNOSU/NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 58. NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U NETO IZNOSU/NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 59. NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
 60. OBRAZAC E-2-G - GODIŠNJI OBRAČUN KOLIČINA ELEKTRIČNE ENERGIJE ISPORUČENIH POTROŠAČIMA I OBRAČUN OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 61. OBRAZAC E-2-M - MESEČNI OBRAČUN KOLIČINA ELEKTRIČNE ENERGIJE ISPORUČENIH POTROŠAČIMA I OBRAČUN OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 62. OBRAZAC E-5 - IZVEŠTAJ O UPLATAMA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
 63. OBRAZAC EVIDENCIJE KOJU VODI OVLAŠĆENA KONTROLNA ORGANIZACIJA
 64. OBRAZAC G-2-G - GODIŠNJI OBRAČUN KOLIČINA PRIRODNOG GASA I KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA ISPORUČENIH POTROŠAČIMA I OBRAČUN OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 65. OBRAZAC G-2-M - MESEČNI OBRAČUN KOLIČINA PRIRODNOG GASA I KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA ISPORUČENIH POTROŠAČIMA I OBRAČUN OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 66. OBRAZAC G-5 - IZVEŠTAJ O UPLATAMA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA PRIRODNI GAS I KOMPRIMOVANI PRIRODNI GAS
 67. OBRAZAC GNZIP - GODIŠNJA NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE PRAVA NA ISTRAŽNI PROSTOR
 68. OBRAZAC GODIŠNJIH I VANREDNIH IZVEŠTAJA O PROIZVODNJI, PROMETU, UVOZU, IZVOZU, UPOTREBLJENIM KOLIČINAMA PREKURSORA PRVE, DRUGE, TREĆE ILI ČETVRTE KATEGORIJE KAO I KOLIČINAMA KATEGORIJA PREKURSORA KOJI SU OSTALI U SKLADIŠTU IZ PRETHODNE KALENDARSKE GODINE
 69. OBRAZAC N-3 - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU KOLIČINA DERIVATA NAFTE KOJI SU OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 70. OBRAZAC N-4 - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA DERIVATE NAFTE
 71. OBRAZAC N-5-G - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UPLATAMA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA DERIVATE NAFTE
 72. OBRAZAC N-5-M - MESEČNI IZVEŠTAJ O UPLATAMA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA DERIVATE NAFTE
 73. OBRAZAC NMSKG 1 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA/RESURSA ZA KALENDARSKU GODINU
 74. OBRAZAC NMSKG 2 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I ZA MAGNEZIT ZA KALENDARSKU GODINU
 75. OBRAZAC NMSKG 3 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA KALENDARSKU GODINU
 76. OBRAZAC NMSTP 1 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA/RESURSA ZA TROMESEČNI PERIOD
 77. OBRAZAC NMSTP 2 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I ZA MAGNEZIT ZA TROMESEČNI PERIOD
 78. OBRAZAC NMSTP 3 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA TROMESEČNI PERIOD
 79. OBRAZAC O POPISU ŠEMA DRŽAVNE POMOĆI PŠ
 80. OBRAZAC O POPISU ŠEMA DRŽAVNE POMOĆI PŠD
 81. OBRAZAC O-1 - PRIJAVA ZA EVIDENCIJU OBVEZNIKA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 82. OBRAZAC PRIJAVE KONCENTRACIJE U SKRAĆENOM OBLIKU
 83. OBRAZAC PRIJAVE KONCENTRACIJE
 84. OBRAZAC PZV1 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE MINERALNIH ĐUBRIVA, ODNOSNO SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, ODNOSNO DETERDŽENATA SA FOSFATIMA
 85. OBRAZAC SL - SPISAK LICA ZA KOJA VELIKO PRAVNO LICE OSTVARUJE PRAVO NA UPLATU BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA
 86. OBRAZAC VV2 - ZAHTEV ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR
 87. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE ZA ISPITIVANJE POVREDE KONKURENCIJE IZ ČLANA 10. ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE
 88. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE ZA ISPITIVANJE POVREDE KONKURENCIJE IZ ČLANA 16. ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE
 89. OBRAZAC ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RIBARSKOG PODRUČJA
 90. OBRAZAC ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I PROMET ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVA
 91. OBRAZAC ZBIRNE EVIDENCIJE
 92. OPŠTI OBRAZAC PRIJAVE DRŽAVNE POMOĆI
 93. PLAN INVESTICIJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 94. PLAN INVESTICIJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 95. PLAN INVESTICIJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 96. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 97. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 98. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 99. PODACI O OBRADI DUVANA
 100. PODACI O PRERADI DUVANA
 101. POSEBAN OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE DRŽAVNE POMOĆI ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROIZVODA I INFRASTRUKTURE NEOPHODNE ZA BORBU PROTIV ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 102. POSLOVNI RIZICI I PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 103. POSLOVNI RIZICI I PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 104. PRIJAVA SA PODACIMA OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE KOJU OBVEZNIK NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE PODNOSI NADLEŽNOM ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI
 105. PRIJAVA SA PODACIMA OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE KOJU OBVEZNIK NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE PODNOSI ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
 106. PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA
 107. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH INDIKATORA POSLOVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 108. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH INDIKATORA POSLOVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 109. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH INDIKATORA POSLOVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 110. RASPON ISPLAĆENIH I PLANIRANIH ZARADA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 111. RASPON ISPLAĆENIH I PLANIRANIH ZARADA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 112. RASPON ISPLAĆENIH I PLANIRANIH ZARADA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 113. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 114. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 115. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 116. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 117. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 118. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 119. TABELA O DODELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI DDP
 120. TROŠKOVI ZAPOSLENIH za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 121. TROŠKOVI ZAPOSLENIH za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 122. TROŠKOVI ZAPOSLENIH za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 123. ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ CENTRALNE EVIDENCIJE STVARNIH VLASNIKA
 124. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije
 125. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPOTREBU PREKURSORA PRVE I DRUGE KATEGORIJE
 126. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SAGLASNOSTI ZA DODELU KONTINGENTA RADNIKA PO OSNOVU UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA U SR NEMAČKOJ
 127. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE DA JE FIZIČKO LICE UPISANO/BILO UPISANO KAO STVARNI VLASNIK
 128. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O ISTORIJSKIM PODACIMA O STVARNIM VLASNICIMA
 129. ZAHTEV ZA IZDAVANJE NOVE SAGLASNOSTI ZA DODELU KONTINGENTA RADNIKA PO OSNOVU UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA U SR NEMAČKOJ
 130. ZAHTEV ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI USLED PROMENJENIH OKOLNOSTI REALIZACIJE OSNOVNOG UGOVORA
 131. ZAHTEV ZA IZMENU DOZVOLE za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije
 132. ZAHTEV ZA OBNOVU DOZVOLE za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije
 133. ZAHTEV ZA SPROVOĐENJE FINANSIJSKOG RESTRUKTURIRANJA
 134. ZAHTEV ZA UPIS U EVIDENCIJU DOPISNIŠTAVA INOSTRANIH MEDIJA
 135. ZAHTEV ZA UPIS U EVIDENCIJU PREDSTAVNIKA INOSTRANIH MEDIJA
 136. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA