Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Ostalo


 1. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 2. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 3. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 4. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2023. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 5. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2023. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 6. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2024. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 7. BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 8. BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 9. BILANS USPEHA ZA PERIOD OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 10. BILANS USPEHA ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 11. BILANS USPEHA ZA PERIOD OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 12. BILANS USPEHA ZA PERIOD OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 13. BROJ ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA/ORGANIZACIONIM JEDINICAMA NA DAN 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 14. BROJ ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA/ORGANIZACIONIM JEDINICAMA NA DAN 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 15. BROJ ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA/ORGANIZACIONIM JEDINICAMA NA DAN 31.12.2023. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 16. CILJEVI JAVNOG PREDUZEĆA SA KLJUČNIM INDIKATORIMA OSTVARENJA CILJEVA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 17. CILJEVI JAVNOG PREDUZEĆA SA KLJUČNIM INDIKATORIMA OSTVARENJA CILJEVA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 18. CILJEVI JAVNOG PREDUZEĆA SA KLJUČNIM INDIKATORIMA OSTVARENJA CILJEVA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 19. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 20. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 21. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 22. DNEVNA EVIDENCIJA O PROIZVODNJI, UVOZU I IZVOZU PLASTIČNIH KESA
 23. DOZVOLA ZA IZVOZ (EXPORT AUTHORIZATION)
 24. DOZVOLA ZA PROIZVODNJU, ODNOSNO PROMET PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE
 25. DOZVOLA ZA UVOZ (IMPORT AUTHORIZATION)
 26. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O KOLIČINI I VRSTI PLASTIČNIH KESA STAVLJENIH NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE
 27. INICIJATIVA ZA POKRETANJE POSTUPKA NAKNADNE KONTROLE
 28. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE NA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 29. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 30. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 31. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 32. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2022. GODINU - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2023. GODINU - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2023. GODINU - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 33. IZJAVA KRAJNJEG KORISNIKA O NAMENI UPOTREBE PREKURSORA PRVE, DRUGE ILI TREĆE KATEGORIJE
 34. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ KONTROLI RADA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA
 35. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 36. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 37. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 38. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2023. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 39. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2023. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 40. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2024. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 41. KARTON (LISTIĆ) ZA SENZORNO OCENJIVANJE - BODOVANJE VINA
 42. KREDITNA ZADUŽENOST za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 43. KREDITNA ZADUŽENOST za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 44. KREDITNA ZADUŽENOST za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 45. KVAFILIKACIONA STRUKTURA/STAROSNA STRUKTURA/STRUKTURA PO POLU/STRUKTURA PO VREMENU U RADNOM ODNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 46. KVAFILIKACIONA STRUKTURA/STAROSNA STRUKTURA/STRUKTURA PO POLU/STRUKTURA PO VREMENU U RADNOM ODNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 47. KVAFILIKACIONA STRUKTURA/STAROSNA STRUKTURA/STRUKTURA PO POLU/STRUKTURA PO VREMENU U RADNOM ODNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 48. NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U NETO IZNOSU/NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 49. NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U NETO IZNOSU/NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 50. NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U NETO IZNOSU/NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 51. NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U NETO IZNOSU/NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 52. NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U NETO IZNOSU/NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 53. NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U NETO IZNOSU/NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 54. NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
 55. OBRAZAC EVIDENCIJE KOJU VODI OVLAŠĆENA KONTROLNA ORGANIZACIJA
 56. OBRAZAC GNZIP - GODIŠNJA NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE PRAVA NA ISTRAŽNI PROSTOR
 57. OBRAZAC GODIŠNJIH I VANREDNIH IZVEŠTAJA O PROIZVODNJI, PROMETU, UVOZU, IZVOZU, UPOTREBLJENIM KOLIČINAMA PREKURSORA PRVE, DRUGE, TREĆE ILI ČETVRTE KATEGORIJE KAO I KOLIČINAMA KATEGORIJA PREKURSORA KOJI SU OSTALI U SKLADIŠTU IZ PRETHODNE KALENDARSKE GODINE
 58. OBRAZAC NKJD - IZVEŠTAJ O NAPLAĆENIM NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA
 59. OBRAZAC NMSKG 1 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA/RESURSA ZA KALENDARSKU GODINU
 60. OBRAZAC NMSKG 2 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I ZA MAGNEZIT ZA KALENDARSKU GODINU
 61. OBRAZAC NMSKG 3 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA KALENDARSKU GODINU
 62. OBRAZAC NMSTP 1 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA/RESURSA ZA TROMESEČNI PERIOD
 63. OBRAZAC NMSTP 2 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I ZA MAGNEZIT ZA TROMESEČNI PERIOD
 64. OBRAZAC NMSTP 3 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA TROMESEČNI PERIOD
 65. OBRAZAC O POPISU ŠEMA DRŽAVNE POMOĆI PŠ
 66. OBRAZAC PRIJAVE KONCENTRACIJE U SKRAĆENOM OBLIKU
 67. OBRAZAC PRIJAVE KONCENTRACIJE
 68. OBRAZAC PZV1 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE MINERALNIH ĐUBRIVA, ODNOSNO SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, ODNOSNO DETERDŽENATA SA FOSFATIMA
 69. OBRAZAC SL - SPISAK LICA ZA KOJA VELIKO PRAVNO LICE OSTVARUJE PRAVO NA UPLATU BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA
 70. OBRAZAC VV2 - ZAHTEV ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR
 71. OBRAZAC VV2 - ZAHTEV ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR
 72. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE ZA ISPITIVANJE POVREDE KONKURENCIJE IZ ČLANA 10. ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE
 73. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE ZA ISPITIVANJE POVREDE KONKURENCIJE IZ ČLANA 16. ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE
 74. OBRAZAC ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RIBARSKOG PODRUČJA
 75. OBRAZAC ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I PROMET ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVA
 76. OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS I ISPIS IZ REGISTRA "NE ZOVI"
 77. OBRAZAC ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PODATAKA U SKLADU SA ČLANOM 45. ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE
 78. OBRAZAC ZBIRNE EVIDENCIJE
 79. OBRAZAC ZOPO - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA
 80. OPŠTI OBRAZAC PRIJAVE DRŽAVNE POMOĆI
 81. PLAN INVESTICIJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 82. PLAN INVESTICIJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 83. PLAN INVESTICIJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 84. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 85. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 86. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 87. POSEBAN OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE DRŽAVNE POMOĆI ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROIZVODA I INFRASTRUKTURE NEOPHODNE ZA BORBU PROTIV ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 88. POSLOVNI RIZICI I PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 89. POSLOVNI RIZICI I PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 90. POSLOVNI RIZICI I PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 91. PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI ZA RESTRUKTURIRANJE UČESNIKA NA TRŽIŠTU U TEŠKOĆAMA - INDIVIDUALNA DRŽAVNA POMOĆ
 92. PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI ZA SANACIJU UČESNIKA NA TRŽIŠTU U TEŠKOĆAMA - INDIVIDUALNA DRŽAVNA POMOĆ
 93. PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI ZA SANACIJU, RESTRUKTURIRANJE I/ILI PRIVREMENE PODRŠKE ZA RESTRUKTURIRANJE - ŠEMA DRŽAVNE POMOĆI
 94. PRIJAVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI KOJA SE DODELJUJE AVIO-PREVOZIOCIMA ZA UVOĐENJE NOVIH LINIJA
 95. PRIJAVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI ZA AUDIOVIZUELNA DELA
 96. PRIJAVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI ZA ULAGANJE U POSEBNE PROJEKTE
 97. PRIJAVA ZA DODELU OPERATIVNE DRŽAVNE POMOĆI KOJA SE DODELJUJE ZA POSEBNE KATEGORIJE AERODROMA
 98. PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA
 99. PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ZA OBAVLJANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU
 100. PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ZA TRANSPORT ROBE
 101. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH INDIKATORA POSLOVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 102. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH INDIKATORA POSLOVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 103. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH INDIKATORA POSLOVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 104. RASPON ISPLAĆENIH I PLANIRANIH ZARADA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 105. RASPON ISPLAĆENIH I PLANIRANIH ZARADA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 106. RASPON ISPLAĆENIH I PLANIRANIH ZARADA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 107. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 108. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 109. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 110. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 111. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 112. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 113. TABELA O DODELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI DDP
 114. TROŠKOVI ZAPOSLENIH za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 115. TROŠKOVI ZAPOSLENIH za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 116. TROŠKOVI ZAPOSLENIH za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno za period 2024-2026. godine
 117. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije
 118. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPOTREBU PREKURSORA PRVE I DRUGE KATEGORIJE
 119. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SAGLASNOSTI ZA DODELU KONTINGENTA RADNIKA PO OSNOVU UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA U SR NEMAČKOJ
 120. ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ CENTRALNE EVIDENCIJE STVARNIH VLASNIKA
 121. ZAHTEV ZA IZDAVANJE NOVE SAGLASNOSTI ZA DODELU KONTINGENTA RADNIKA PO OSNOVU UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA U SR NEMAČKOJ
 122. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE DA JE FIZIČKO LICE UPISANO/BILO UPISANO KAO STVARNI VLASNIK
 123. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O ISTORIJSKIM PODACIMA O STVARNIM VLASNICIMA
 124. ZAHTEV ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI USLED PROMENJENIH OKOLNOSTI REALIZACIJE OSNOVNOG UGOVORA
 125. ZAHTEV ZA IZMENU DOZVOLE za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije
 126. ZAHTEV ZA OBNOVU DOZVOLE za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije
 127. ZAHTEV ZA SPROVOĐENJE FINANSIJSKOG RESTRUKTURIRANJA
 128. ZAHTEV ZA UPIS U EVIDENCIJU DOPISNIŠTAVA INOSTRANIH MEDIJA
 129. ZAHTEV ZA UPIS U EVIDENCIJU PREDSTAVNIKA INOSTRANIH MEDIJA
 130. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
 131. ZAHTEV ZA UVID U SPISE PREDMETA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE